Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af budgetgeneralforsamling 2004"

Transkript

1 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl afholdtes budgetgeneralforsamling i BOLIGNET FRUGTVANGEN i Boesagerskolen, Aula A. Formanden, Preben Skovbjerg, bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent. John Jantzen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. Bestyrelsens beretning er vedhæftet som bilag. Arne Kristensen, lejlighed 212, udtrykte stor utilfredshed med telefonsystemet. Teknikerne havde ikke afhjulpet hans problemer og han var stærkt utilfreds med, at en tekniker på et tidspunkt havde foreslået ham, at gå tilbage til TDC. Preben Skovbjerg tilkendegav, at han var bekendt med, at Arne Kristensen stadig havde nogle uafklarede problemer med to nummervisere, der ikke viste samme nummer og at Arne Kristensen var kommet på kant med teknikeren. Men efter en rundspørge til alle beboere, var det bestyrelsens opfattelse, at telefonnettet i det store hele fungerer, som det skal. Et par andre beboere gjorde opmærksom på, at også de havde haft eller stadig havde problemer med telefonerne. Formanden udtrykte overraskelse over dette. Bestyrelsen havde netop opfordret beboerne til at give en tilbagemelding, for at undgå en sådan situation. Bestyrelsen havde kun fået ca. 10 sedler retur fra beboerne, og da man havde sikres sig, at de kendte problemer var løst, havde bestyrelsen godkendt systemet. Formanden lovede dog at tage hånd om klagerne. Bestyrelsesmedlem Sven Andersen gjorde opmærksom på, at vi i Danmark er vant til en meget høj lydkvalitet i TDC s telefonsystem. En sådan kvalitet, vil vi ikke kunne opnå, så længe vi konverterer de digitale signaler til analoge vi må nøjes med en kvalitet som den vi kender fra ferierejser til andre europæiske lande. Helt perfekt bliver det først, når vi går over til at bruge digitale telefoner. Sådanne telefoner er stadig ret dyre, men priserne er faldende, så det inden for kort tid bliver realistisk at skifte sine gamle telefoner ud. Side 1 af 6

2 På forespørgsel præciserede Preben Skovbjerg, at ComX ikke har indflydelse på kvaliteten af udlandssamtaler. Her har TDC samme problemstilling, idet de tekniske forhold fra landegrænse til udlandet er identiske uanset leverandøren. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Forelæggelse af budget for Kassereren, Carl Linnet, forelagde budgetforslaget, der viste et månedligt kontingent på i alt kr. 220,00. Efter forelæggelsen blev budgettet bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 4. Eventuelt Bestyrelsesmedlem Sven Andersen meddelte, at der ville blive afholdt spilleaften i fælleshuset, den 4. og 5. december. Alle var velkomne og han ville være tilstede og yde den fornødne hjælp. Sven Andersen håbede på en god tilslutning til dette projekt. På forespørgelse meddelte Preben Skovbjerg, at man for tiden måtte betale for en række radiokanaler, de såkaldte must carry kanaler. Når foreningen begynder at sende digitalt i nettet, vil også de nye såkaldte DAB-kanaler få status som must carry. FDA forhandler med Copydan, der nu vil have højere afgifter for disse nye kanaler. Rent teknisk vil det imidlertid fremover være muligt at hente musikprogrammer ned fra nettet. Bestyrelsen følger nøje, såvel FDA s forhandlinger med Copydan, samt den tekniske udvikling. Generalforsamlingen afsluttet kl Som dirigent: John Jantzen Som referent: Margit Jantzen Side 2 af 6

3 Bestyrelsens beretning til budgetgeneralforsamlingen 25. november 2004 Status på nyt net I denne beretning, der dækker perioden siden generalforsamlingen i april, vil bestyrelsen give en status på etableringen af det nye bolignet her i Frugtvangen og driften af det gamle antenneanlæg. Og så vil vi se fremad og komme med et bud på, hvordan vi realiserer sidste del af vores store plan, nemlig overgangen til modtagelse af digitalt tv gennem det nye net. I oktober godkendte bestyrelsen efter flere tilløb anlægget og betalte de to sidste rater á 10 pct. af entreprisesummen til ComX. Som bekendt har anlægget i det store og hele fungeret fint siden det tidlige forår, men først her i efteråret lykkedes det at få identificeret og udbedret et par fejl, der har gjort det ustabilt. I praksis har det givet sig udslag i, at folk, der førte lange telefonsamtaler, oplevede at blive afbrudt en gang imellem en oplevelse de har delt med dem, der spillede computer-spil over nettet. Også i fælleshuset har vi fået lagt et stik ind. Det betyder, at man kan tage sin nt-boks med og sætte den i stikket i fælleshuset. Så vil man have samme adgang til internet og telefonnet som hjemmefra. I øjeblikket er stikket i fælleshuset placeret i det fjerneste hjørne i skabet med el-installationerne. Men hvis vi ellers kan blive enige med ejerforeningens bestyrelse om det, kunne vi tænke os at etablere et stik i nærheden af musikanlægget i baren. Her vil det være naturligt at placere en telefon. Og for dem, der ønsker at hente musik til festen via nettet, er det også en fornuftig placering. Muligheden for at gå på nettet fra fælleshuset er i øvrigt også blevet modtaget med kyshånd af en gruppe beboere, der har arrangeret en spille-weekend i begyndelsen af december. Efter at vi har overtaget anlægget, har ComX uden beregning omlagt fiber-ringen til en stjerne. Hvor fiberen før løb rundt i en ring mellem de 12 blokke, har vi nu en seks-takket stjerne, med to blokke på hvert ben. Oprindeligt var det en sådan løsning, vi efterspurgte, fordi den giver en større kapacitet i nettet. Men ComX anbefalede en ring, der giver mulighed for, at signalet kan løbe den anden vej, hvis ringen bliver blokeret et sted. Meget tyder imidlertid på, at der bliver brug for den størst mulige kapacitet i nettet. Da vi indgik aftale med ComX for godt et år siden købte vi en internet-forbindelse på 8 Mbit/s til deling. Det betød, at vi hver især kunne forvente en oplevelse af at sidde på en 512 kbit/s forbindelse formedels vores 110 kr. i abonnement om måneden. Side 3 af 6

4 Siden har ComX udviklet en række standardløsning for internet, der giver den enkelte bruger adgang til at købe en større eller mindre forbindelse efter behov. Vi er blevet tilbudt at skifte over til denne løsning, og det har bestyrelsen sagt ja tak til. Med den nye løsning vil hver abonnent formedels 110 kr. om måneden få en forbindelse på mindst 2 Mibt/s. Skulle nogen finde, at de kan nøjes med 512 Kbit/s, kan en sådan købes for 49 kr. om måneden. Og skulle nogen ønske at sikre sig en garanteret kapacitet på 6 eller 10 Mbit/s vil de kunne købe det for henholdsvis 189 og 299 kr. om måneden. Dertil kommer, at standardløsningerne giver adgang til en række nye faciliteter, som ComX introducerer i den nærmeste fremtid. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi på denne måde sikrer beboerne en bredere vifte af muligheder: For folk, der måske ikke har det store behov for internet gives der nu mulighed for et helt billigt abonnement. Og de rigtige super-brugere kan få deres behov dækket. Mere information om de nye muligheder vil blive omdelt i postkasserne i den nærmeste fremtid. Hvordan ser økonomien i nettet så ud? Ja, det korte svar lyder, at vi holder budgettet. På generalforsamlingen i 2003 besluttede vi at bruge op til tre mio. kr. på et nyt bolignet heraf var ca sat af til tv-delen, som vi endnu mangler at realisere. Vi har lånt 2,4 mio. kr., og når momsen afregnes næste gang, har vi fået ca kr. tilbage i moms. Vi har brugt ca. 2,2 mio. kr. og har knap kr. stående i banken. Så pengene passer helt fint. Lad mig skynde mig at sige, at vi naturligvis aflægger et rigtigt regnskab til foråret dette er bare en foreløbig orientering. Skal vi runde denne del af beretningen af med en status over etableringen af det nye net og samarbejdet med ComX må konklusionen være, at det er gået rigtigt godt. Vi sidder i dag med et helt moderne net, som vi har fået til en fornuftig pris, og som giver os adgang til tjenester til attraktive priser. Vi er ikke blinde for, at nogle beboere har haft problemer med deres telefoner undervejs. Men når man er sammen med folk fra andre bolignet og hører, hvad de har været igennem også selv om de har valgt løsninger med velkendt og lettere bedaget teknologi og har brugt formuer på rådgivende ingeniører ja, så er vi sluppet let og smertefrit igennem etableringen. Side 4 af 6

5 Og ser man på, hvad vore naboer i Smørumvang skal betale for at blive sluttet til Nesa s net, der ligner vores, er vi også sluppet billigt. Hos Nesa koster det således knap 400 kr. om måneden at være tilsluttet, og dertil kommer så betalingen for internetadgang, telefon osv. Nettet bliver da også brugt. Tirsdag i denne uge var 256 ud af de 280 husstande i bebyggelsen tilsluttet telefoni og/eller internet gennem bolignettet. Hele 91,4 pct. af beboerne benytter sig altså af nettet i hverdagen. For så vidt angår forsyningssikkerheden er vi så i øvrigt blevet hjulpet godt af den generelle udvikling. Hvor vi for blot måneder siden måtte kæmpe for at få en fiber-forbindelse, står vi i dag med flere alternative leverandører. Jeg har allerede nævnt Nesa, der forsyner Smørumvang med en fiber, og TDC har i sommerens løb ført fiber frem til Flodvejs udmunding i Smørum Parkvej. Status på det gamle antenneanlæg Om det gamle anlæg er der ikke meget at sige, bortset fra, at det, efter nogle problemer tidligere på året, kører godt. Der kommer stadig flere nye tv-kanaler til. Lad mig blot nævne Charlie, Voice TV, Viasat Sport 1-2-3, Viasat History og DK4 Sport. Og spørger man medieforskere og folk fra tv-branchen har vi kun set begyndelsen der vil i de kommende år komme mange flere af de såkaldte niche-kanaler. I bestyrelsen er vi imidlertid enige om, at der ikke skal bruges penge på at udbygge det gamle anlæg med flere kanaler. Udviklingen bekræfter os blot i, at vi hurtigst muligt skal have lukket det gamle net og tage det nye net i brug også til modtagelse af tv. Overgang til IPTV Dermed er vi ovre i det sidste emne for denne beretning, nemlig overgangen til tv på det nye bolignet. I sidste weekend omdelte vi et spørgeskema til alle beboere, som vi beder jer udfylde og returnere senest 28. november, så bestyrelsen kan få et indtryk af, hvor mange der ønsker at se de forskellige kanaler. Som det fremgår af følgebrevet har vi fortsat mange ubekendte. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvilke kanaler, vi kan få lov at sende, og vi kender ikke de endelige priser. Men for at vi kan komme i gang med realitetsdrøftelser med rettighedshavere og øvrige interessenter, er vi er nødt til at skaffe os en rimelig sikker fornemmelse af, hvilke kanaler, der er interesse for, og hvor mange abonnementer, vi skal bruge. Derfor er det vigtigt, at I alle giver jer tid til at udfylde skemaet og returnerer det til os senest søndag 28. november. Side 5 af 6

6 Umiddelbart ser det ud til, at vi hurtigt vil kunne gå i gang med at distribuere de programmer, som Copy Dan administrerer. Det vil sige de danske must carry kanaler DR1, DR2, TV2 og de nationale kanaler fra vore nabolande Norge og Tyskland STV ønsker ikke at blive distribueret på en IP-platform endnu. Dertil kommer de såkaldt etniske kanaler, eller sprogpakkerne, som de også kaldes ComX tilbyder i øjeblikket en arabisk, en tyrkisk, en kurdisk, en albansk, en balkan, en thai, en polsk, en italiensk, en spansk, en tysk og en fransk pakke. Men vi er ikke umiddelbart begejstrede for priserne, der ligger mellem 29 og 129 kroner om måneden for en pakke med mellem 1 og 14 kanaler. Også en lang række af de kommercielle kanaler er med på spøgen. Bare for at nævne et par eksempler har vi talt med den danske repræsentant for BBC, der ikke ser nogen problemer i, at vi indgår en aftale. Det samme gælder Eurosport, Eurosport News og den nye filmkanal Showtime. Til gengæld illustrerer Showtimes prispolitik en anden problemstilling: Køber vi kanalen til alle er prisen 4-5 kroner om måneden pr. husstand. Skal den leveres a la carte er prisen kr. Det største problem er imidlertid, at nogle af de mest populære kanaler endnu ikke vil give tilladelse til, at vi distribuerer dem over et net som vores. Specielt er det et problem, at Viasat siger nej. Viasat har dog indgået en aftale om distribution over IP i Sverige. Og i fredags havde jeg lejlighed til at tale med Kim Poder, der er direktør for Viasat i Danmark. Jeg spurgte naturligvis, hvornår vi kan få en aftale med Viasat, og svaret lød: Jeg håber, der kan lade sig gøre inden for det næste års tid. Vi står altså i en situation, hvor vi godt kan gå i gang med at distribuere tv over det nye net. Men det er ikke realistisk at lukke det gamle endnu. Til gengæld ser det ud til, at udviklingen går meget hurtigt nu. Se blot, hvordan TV2 har annonceret, at de allerede her i december opretter en ny tv-kanal, der skal distribueres over internet, og til februar er de klar med video-on-demand også via internet. DR er begyndt at lægge nogle af sine egen-produktioner ud på nettet det gælder for eksempel Ørnen. Og TDC har annonceret, at de til foråret begynder at distribuere IPTV over deres nye, kraftige bredbåndsforbindelser. I bestyrelsen arbejder vi videre med at klarlægge, hvordan vi kan komme i gang med at distribuere IPTV i vores nye net. Når vi har et svar på det og en velfungerende løsning, der kan bruges til at distribuere alle de kanaler, beboerne efterspørger, vil vi foreslå generalforsamlingen at lukke det gamle anlæg. Dermed har jeg også løftet sløret for, hvorfor det budgetforslag, vi skal behandle om lidt blot er en fremskrivning af budgettet for indeværende år. Men mere om det senere. Side 6 af 6

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Gug - Visse - Dall Antenneforening Gug - Visse - Dall Antenneforening Oktober 2007 Få tv-oplevelser med GVD...og fortæl det til dine venner på GVD-Net Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning GVD MAGASINET SIDSTE NYT FRA GVD ANTENNEFORENING SEPTEMBER 2011 Vejledende programafstemning Deltag i Børnekonkurrencen afgiv din stemme senest 26. september 2011 NYE TILTAG IP telefoni og højere hastigheder

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere