Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af budgetgeneralforsamling november 2006"

Transkript

1 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet Frugtvangen i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Preben Skovbjerg bød velkommen. Punkt l: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent og John Jantzen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen og foreningens virke siden sidste generalforsamling. Formanden Preben Skovbjerg aflagde beretning. Bestyrelsens beretning vedhæftes som bilag. Beretningen blev godkendt. Punkt 3: Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent. I henhold til det omdelte budget vil de månedlige kontingenter stige fra kr. 222 til kr Årsagen til stigningen lå i afgifter til betalingskanaler, der steg med kr Specifikationen af betalingskanaler fremgik af bilag vedhæftet budgettet. Preben Skovbjerg anførte, at der var generalforsamlingen, der bestemte om samtlige betalingskanaler skulle opretholdes. På forespørgsel meddelte Preben Skovbjerg, at man kunne udelukke kanaler, men ikke bygge nye kanaler op på det gamle anlæg. Anlægget kunne ikke tage flere kanaler. Efter en længere debat om udtagning og udskiftning af kanaler, præciserede Preben Skovbjerg, at bestyrelsen ikke agtede at udsende og gennemføre en beboerafstemning om valg af kanaler. Dette var forbundet med et stort arbejde og ville være spild af tid ved overgang til nyt anlæg. Sven Kruse Andersen tilkendegav, at man efter hans opfattelse ikke skulle pille ved de nuværende kanaler, men bringe budgetter til afstemning, som det forelå. På forespørgsel om muligheder for andre udbydere, meddelte Preben Skovbjerg, at han havde haft møde med alternative leverandører. Priserne var næsten de samme som priserne hos Comx. Der forelå endvidere mulighed for, at Comx ville give mulighed for at andre udbydere kunne komme ind på lige fod med Comx. Det kunne give en valgmulighed for de enkelte medlemmer. Comx har lovet svar i indeværende uge. Preben Skovbjerg opfordrede i øvrigt generalforsamlingen til at meddele, om man ønskede anden leverandør. John Jantzen tilkendegav, at dette punkt ikke var på dagsordenen. Fra salen var der flere

2 der tilkendegav, at man havde vanskeligt ved at overskue dette spørgsmål, men havde fuld tillid til bestyrelsens forhandlinger og måtte afvente et oplæg. Preben Skovbjerg tilkendegav, at man naturligvis kunne skære på budgettet, hvis der kom forslag herom. Dette var fuldt lovligt. Dorte Løve, lejlighed 17 foreslog, at man udelod TV 4. Sven Kruse Andersen foreslog at man udelod TV 3 og TV3+ Dirigenten tilkendegav herefter, at det mest byrdefulde budget først skulle bringes til afstemning. Det mest byrdefulde budget var det af bestyrelsen fremlagte. Der var 2, der stemte mod budgettet, l undlod at stemme medens resten af generalforsamlingen stemte for budgettet, der herefter var vedtaget med overvejende majoritet. Ad punkt 4: Eventuelt. Arne Kristensen lejlighed 212 opfordrede bestyrelsen til at fremsætte en konkret forslag til alternativ leverandør på den ordinære generalforsamling i april Preben Skovbjerg fremviste en oversigt over diverse kanaludbud fra en række leverandører, herunder Comx, Viasat og Dansk Bredbånd. F.s.v. angår de viste priser på Viasat programpakker præciserede Preben Skovbjerg, at der var tale om førsteårs priser. Priserne ville stige til det dobbelte, ligesom der eventuelt kunne blive tale om kortafgift. Comx havde en grundpakke til kr. 69 månedlig + lejeomkostning kr. 39 eller i alt kr. ca. kr Bolignet Frugtvangen havde imidlertid 280 medlemmer og dette måtte kunne afføde en rabat. Preben Skovbjerg sluttede med at meddele, at Bolignet Frugtvangen under alle omstændigheder tegner en grundpakke til samtlige medlemmer hos den leverandør, der vælges. Bestyrelsen forhandler pt. priser. Generalforsamlingen sluttet. Side 2 af 5

3 Bestyrelsens beretning til budgetgeneralforsamlingen 22. november 2006 Denne beretning dækker perioden siden den ordinære generalforsamling 26. april Siden den ordinære generalforsamling i april har vi været samlet til ekstraordinære generalforsamlinger to gange for at justere vore vedtægter. Risikoen for, at der fremover opstår tvivl om arbejdsdelingen mellem Ejerforeningen og Bolignettet skulle nu være stærkt reduceret. Og enhver tvivl om lovligheden af vores beslutning om at etablere det nye bolignet bør være ryddet af vejen. Vores administrator er i øjeblikket i gang med at få kommunalbestyrelsens blå stempel på de ændrede vedtægter. Men desværre er vi endnu ikke helt færdige med ankesagen mod de tre ejere, der i foråret anlagde sag mod foreningen. Af den årsag vil jeg ikke gå nærmere ind på sagen her erfaringen viser jo, at alt hvad vi siger, bliver vendt og brugt mod os. Lad os blot håbe, at når vi næste gang mødes til den ordinære generalforsamling, ja så er den sag et overstået kapitel. Vores hovedleverandør på det nye net, ComX, har igen skiftet ledelse, idet Finn Helmer, der sidste år ved denne tid købte en stor aktiepost i virksomheden, for en måneds tid siden satte sig selv i spidsen for den daglige ledelse. Forinden havde vi over for den tidligere administrerende direktør luftet dels vores utålmodighed med at få leveret iptv dels vores vision om at have flere leverandører, så beboerne her i Frugtvangen kan vælge frit mellem ComX og én eller flere andre leverandører af telefoni, bredbånd og senere tv. Helt konkret har vi stillet dem spørgsmålene: 1. Vil ComX åbne sit net for andre leverandører, eller skal vi virkeligt til selv at lægge en ny fiber til bebyggelsen, for at få indfriet ønsket om flere leverandører på vores net? 2. Hvornår kan ComX levere iptv Vi nåede ikke at få et direkte svar på det første spørgsmål, før Finn Helmer 25. oktober på en konference i København meldte offentligt ud, at han var parat til at åbne ComX net for andre leverandører. Siden har vi i bestyrelsen forfulgt dette spor: Vi har undersøgt, hvad det koster at få en fiber, som vi selv har fuld rådighed over, til bebyggelsen. Ikke fordi vi ønsker os sådan én. Men fordi det er nødvendigt for os at kende prisen, når vi skal forhandle med ComX, som naturligvis vil kræve betaling for at lade andre komme ind på deres net. Vi har også været i kontakt med to andre leverandør, der allerede i dag kan levere iptv foruden naturligvis telefoni og bredbånd og som vil betragte det som lidt af en fjer i hatten, at få os som kunde. Side 3 af 5

4 Nu må jeg skynde mig at sige, at det ikke er helt ukompliceret at styre et net med flere leverandører. Derfor er det nok ikke lige i morgen, vi får flere leverandører at vælge imellem. Men inden for en overskuelig tid skal det nok blive muligt. På vores andet spørgsmål hvornår kan vi få iptv svarer ComX, at de har leveret iptv til nogle kunder i Jylland siden sidst på sommeren der er her tale om kunder på de nye net, som elselskaberne er i gang med at etablere landet over. ComX fortæller, at de netop nu er ved at teste deres system til levering til kunder som os, der er koblet direkte på deres net og de håber at have systemet i kommerciel drift i begyndelsen af det nye år. Vi har derfor bedt om at få et tilbud på levering af 280 stk. grundpakker inklusiv de nødvendige settop-bokse. Når vi får dette tilbud, vil vi sammenligne det med tilbud fra de alternative leverandører, jeg omtalte lige før og så i øvrigt lægge tilbudene frem på en generalforsamling her. Vi er i bestyrelsen også i fuld gang med at overveje, hvordan vi skal tilrettelægge overgangen fra det gamle antenneanlæg til det nye. Nogle vil sige, at det haster da ikke, mens andre synes, at det går alt for langsomt. Realiteterne er, at vi senest i 2009 bliver nødt til at vinke farvel til det gamle anlæg, for da indstilles de analoge udsendelser og alt bliver digitalt. Men, hvis vi skal holde os strengt til lovens krav, kan vi faktisk ikke vente så længe. Loven er nemlig udformet, så antenneforeninger ikke kan forhale digitaliseringen for at sikre en længere afskrivningsperiode på deres analoge udstyr. Godt nok kan man uden problemer fortsætte med at sende analoge signaler rundt i antenneanlægget men man skal i så fald samtidig sende de samme signaler i digital form. Og det kan vi ikke i det gamle anlæg. Så strengt taget haster det for os, at få gang i iptv på det nye anlæg! Derfor vil jeg nu løfte sløret for de overvejelser, vi har gjort os i bestyrelsen. Men samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at vi meget gerne vil høre jeres mening om, hvordan overgangen skal foregå. Vi skal ikke træffe beslutning om denne sag i aften, men vi vil gerne have sat gang i debatten. Den model, vi kigger på i bestyrelsen lige nu, lyder således: Vi køber 280 grundpakker én til hver husstand i bebyggelsen inklusive én set-top-boks. En grundpakke indeholder typisk de såkaldte must carry -kanaler plus et antal kanaler fra vore nabolande, der kun er belagt med afgift til Copydan. Med en sådan pakke lever vi op til vores forpligtelse til at virke som antenneforening i bebyggelsen. Som supplement til grundpakken kan den enkelte husstand så selv gå på indkøb hos leverandøren og tegne abonnement på diverse ekstra pakker og kanaler. En sådan løsning er meget tæt på det mål om individuel frihed, som vi satte, da vi besluttede at etablere det nye net. Dog kan hverken Comx eller FastTv i øjeblikket levere kanaler fra Viasat. Vi skal altså have fundet en løsning på det problem. I bestyrelsen kan vi se to modeller: 1. Vi kan på en generalforsamling træffe en heroisk beslutning og sige, at vi lever fint uden TV3 og 3+. Side 4 af 5

5 2. Vi kan holde liv i vores nuværende antenneanlæg og bruge det udelukkende til distribution af de to kanaler frem til Også her hører vi meget gerne, hvad I mener. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen ikke er glade for Viasat, der gang på gang opfører sig groft over for os og landets øvrige antenneforeninger. Således har Viasat i det forløbne år krævet nye aftaler, der giver dem ret til årlige prisstigninger på 4 %, og -- som det fremgår af det budget, vi skal behandle senere har prisskruen fået yderligere et hak her pr. 1. januar Jeg vil slutte af med at svare på en henvendelse, vi har fået fra Aase Ringberg. Hun spørger, hvem, der kan bruge info-kanalen. Svaret er, at det kan alle beboere i Frugtvangen. Har man et indslag, sender man det blot til Sven Kruse Andersen eller mig. Så sørger vi for at sætte det på. Aase Ringberg skiver også: Stadig intet nyt om radio og tv. Vi har flere stik i lejlighederne til tv det må være et krav, at de bliver brugt. Jeg skal indrømme, at jeg også selv ind imellem er lidt utålmodig. Det kunne være rart, snart at få gang i iptv på vores net. Men inden jeg lod utålmodigheden løbe af med mig, besluttede jeg at tjekke, hvad det egentlig var vi besluttede for tre år siden. Og nu citerer jeg: Bestyrelsen foreslår, at der etableres et bredbåndsanlæg i Frugtvangen. Anlægget giver fra starten mulighed for telefoni og datakommunikation (internet) og vil hurtigst muligt derefter også blive taget i anvendelse til distribution af radio- og tv-signaler. Senere hedder det: Finansieringen af anlægget tilrettelægges, så det er selvfinansierende for de medlemmer, der i dag køber telefoni og bredbånd fra f.eks. TDC elle en anden udbyder. Selv om hurtigst muligt skulle vise sig at blive omkring tre år, synes jeg, at vi alle skal glæde os over, at vi nu gennem snart tre år har opnået store besparelser på vores køb af telefoni og bredbånd. Ingen tror vel, at anlægsudgiften var blevet mindre, hvis vi havde ventet med at etablere anlægget. Og selv om prisen på bredbånd generelt er for nedadgående, får vi stadig bredbånd af en kvalitet og til en pris, der er uden for enhver konkurrence. Så lad os glæde os over det, mens vi venter på også at få iptv. Tak. Side 5 af 5

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere