Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune pr.7.06.2012"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune pr Side 1 af 17

2 Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune 1. Hovedtilgang til kommunen Al kommunikation mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune skal så vidt muligt foregå via mail. Borger- og socialservice Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: Unge under 18 år i emnefeltet skal der stå: Att. Lisbeth Wennerstrøm med CC til Skriv att.: Lisbeth Wennerstrøm. Med post: Familie og Sundhed, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, att.: Lisbeth Wennerstrøm Pr. tlf. Lisbeth Wennerstrøm, tlf Backup: Gitte Gjørup, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: Side 2 af 17

3 Særlige aftaler vedrørende følgende områder: Indsættelse: Kriminalforsorgen giver i henhold til de gældende regler på området besked til folkeregisteret/kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner. Se endvidere køreplanens punkt 1. Der findes blanket i klientsystemet, der udfyldes og sendes. Såfremt der ikke er handleplansforpligtelse for den indsatte, men det vurderes, at der er behov for en koordineret indsats, arbejdes efter Køreplan for god løsladelse og arbejdsbeskrivelsen for afsonere med krav om koordinering af handleplaner følges. Borger- og Socialservice Folkeregistret Pr. Mail: Med Post: Folkeregistreret, Borgerservice, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød Pr. Telefon: Forventet løsladelsestidspunkt vil fremgå af henvendelsen fra Kriminalforsorgen. 2. Kriminalforsorgen ansøger kommunen om huslejebetaling under afsoningen Ansøgningen skal sendes til: Borger- og socialservice Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: Ansøgningen om huslejebetaling skal underskrives af indsatte. Side 3 af 17

4 Sammen med ansøgning fremsendes: Dokumentation for huslejens størrelse Kontoudtog over den indsattes indestående i pengeinstituttet Koordinering med kommunen i sager med pligt til udarbejdelse af handleplaner Se køreplanens punkt 6. Hvem skal handleplanerne koordineres med, og hvortil i kommunen skal henvendelsen om koordinering sendes? Borger og socialservice Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: Temaer på handleplansmøder vil som minimum være: - Bolig - Økonomiske forhold - Uddannelse/beskæftigelse - Årsager til kriminalitet herunder adfærdsmønstre. 4. Løsladelsesmøde Se køreplanens punkt 8. Hvem fra kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, og hvortil skal invitation til løsladelsesmødet rettes? Borger- og socialservice Side 4 af 17

5 Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: Løsladelsesmødet afholdes så vidt muligt 14 dage før løsladelsestidspunktet på Hillerød Rådhus. Hvis det er relevant skal den indsatte søge om forsørgelse i Visitationen/ Jobcentret i forbindelse med løsladelsesmødet. Dette er en forudsætning for, at kommunen kan garantere forsørgelse fra den dag, borgeren bliver løsladt. Se mere om nødvendig dokumentation og ansøgningsskema til forsørgelse under punkt 6 i samarbejdsaftalen. 5. Sager hvor det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde Hvordan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås jfr. Køreplan for god løsladelse pkt. 8? Hvem i kommunen er ansvarlig? Borger- og socialservice Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: Hvis den indsatte ikke har mulighed for at komme til løsladelsesmøde 14 dage før løsladelsestidspunktet, skal den indsatte møde op på løsladelsesdagen og ansøge om forsørgelse i Visitationen/Jobcentret på Hillerød Rådhus. Hillerød Kommune vil bestræbe sig på at have forsørgelse klar til den indsatte så hurtig som mulig. Se liste over nødvendig dokumentation og ansøgningsskemaet under punkt 6 i samarbejdsaftalen. 6. Løsladelse ansøgning om forsørgelse Hvordan sikres indsattes forsørgelsesgrundlag forud for løsladelse? Side 5 af 17

6 Sagsbehandler Josefine Rolfsdotter medbringer huskeliste og ansøgningsskema til handleplansmøde eller til løsladelsesmødet, så den indsatte har god tid til at indsamle dokumentation og evt. få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet. Den indsatte søger om forsørgelse i forbindelse med løsladelsesmødet 14 dage før løsladelsestidspunktet ved selv at møde op i Visitationen/Jobcentret på Hillerød Rådhus. Liste over nødvendig dokumentation og ansøgningsskema til forsørgelse For at kunne behandle indsattes ansøgning kræver det den nødvendige information. Når den indsatte henvender sig for at søge om hjælp til forsørgelse skal han medbringe følgende: Identifikation (sygesikringskort eller pas samt evt. opholdstilladelse) Ansøgningsskema ( eller få det udleveret i Jobcentret) - Skemaet skal medbringes i udfyldt og underskrevet stand (evt. ægtefælle skal også underskrive) Dokumentation for årsagen til ansøgning om kontanthjælp (fx pga. afsoning) Lønsedler for de sidste 3 måneder eller arbejdsdusør i fængslet. Er du gift skal du også aflevere din ægtefælles lønsedler) samt information om alle andre indkomster, herunder pension, lejeindtægter, mv. Dokumentation for boligudgifter (husleje/terminer, el. vand, varme, ejendomsskatter, fællesudgifter, mv.). Dokumentation for formue (bankindestående, værdipapirer, børneopsparing, kapital- og ratepensioner; andre formuer som bil, motorcykel, båd og sommerhus, mv.) Hvordan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af indsatte? Det gøres ved ansøgningen om forsørgelse i Visitationen i Jobcentret. Hvem i kommunen er ansvarlig? Jobcenter Pr. Mail: med CC til (begge mailadresser er sikre). Skriv att.: Pirjo Anneli Koskelin i Med post: Jobcentret, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, att.: Pirjo Anneli Koskelin Pr. Telefon: Pirjo Anneli Koskelin, tlf Løsladelse boligsituation Hvordan sikres indsatte en holdbar boligsituation forud for løsladelse? Det vil være drøftet på handleplansmødet, hvor den indsatte, socialrådgiver fra fængslet, Josefine Rolfsdotter fra Socialfaglig enhed og i nogle tilfælde Pirjo Koskelin fra Jobcentret deltager. Efter handleplansmødet vil Josefine skrive den indsatte op på venteliste til bolig, hvis det er relevant. Hvem i kommunen er ansvarlig? Borger- og socialservice Side 6 af 17

7 Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: 8. Løsladelse beskæftigelsessituation Hvordan sikres, at indsatte får aftalt tid i jobcentret? Den indsatte får aftalt tid i Jobcentret, når han søger om forsørgelse i Visitationen/Jobcentret i forbindelse med løsladelsesmødet. Den indsatte kan altid modtage råd og vejledning i Jobcenteret også uden ansøgning om forsørgelse. Hvem i kommunen er ansvarlig? Jobcenter Pr. Mail: med CC til (begge mailadresser er sikre). Skriv att.: Pirjo Anneli Koskelin i Med post: Jobcentret, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, att.: Pirjo Anneli Koskelin Pr. Telefon: Pirjo Anneli Koskelin, tlf Løsladelse uddannelsessituation Hvordan sikres, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb? Hvordan sikres at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen Kriminalforsorgen fremsender i god tid inden løsladelse den indsattes uddannelsesplan, med samtykke fra den indsatte, til UU- Center Midt Nordsjælland ( UU-Center Midt Nordsjælland sikrer efter modtaget uddannelsesplan aftale ift. samtale med den unge i forbindelse med løsladelsen og håndterer det videre forløb. UU-Center Midt Nordsjælland koordinerer med Pirjo Anneli Koskelin i Jobcentret i de tilfælde hvor forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller understøttelse. Der koordineres med henblik på godkendelse af jobplan. Side 7 af 17

8 Hvis den indsatte er under 25 år er UU med til handleplansmødet, når Pirjo Anneli Koskelin fra Jobcentret vurderer, det er relevant. Hvem i kommunen er ansvarlig? Jobcenter Pr. Mail: med CC til (begge mailadresser er sikre). Skriv att.: Pirjo Anneli Koskelin i Med post: Jobcentret, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, att.: Pirjo Anneli Koskelin Pr. Telefon: Pirjo Anneli Koskelin, tlf Løsladelse misbrugsbehandling Hvordan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen? Har den indsatte misbrugsproblemer vil det blive drøftet på handleplansmødet og løsladelsesmødet. Josefine Rolfsdotter fra Socialfaglig enhed vil derefter indhente samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysninger til brug for udredning. Udredningen danner grundlag for behandlingstilbud og bevilling. Hvem i kommunen er ansvarlig? Borger og socialservice Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: 11. Løsladelse - øvrig behandling (fx psykologisk -, psykiatrisk- og sexologisk behandling). Hvordan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen? Hvem er ansvarlig? Under afsoningen skal den indsatte kontakte fængslets eller egen læge. Efter løsladelse skal borgeren kontakte egen læge. Side 8 af 17

9 12. Efter løsladelse/opfølgning Se køreplanens punkt 11. Hvem i kommunen skal KIF (Kriminalforsorgen i Frihed) koordinere handleplaner med, og hvortil i kommunen skal henvendelsen om koordinering sendes? Borger og socialservice Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: 13. VARETÆGTSFÆNGSLEDE Er der truffet særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse? Når en borger bliver varetægtsfængslet giver Kriminalforsorgen besked til: Folkeregister Pr. Mail: Pr. Post: Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, att: Folkeregistret Pr. Tlf og til Pr. Mail: med CC til (begge mailadresser er sikre). Skriv att.: Pirjo Anneli Koskelin i Med post: Jobcentret, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, att.: Pirjo Anneli Koskelin Pr. Telefon: Pirjo Anneli Koskelin, tlf Hillerød Kommune stopper altid forsørgelsen herunder sygedagpenge ved varetægtsfængsling. Ved behov for dækning af huslejeudgifter henvises til punkt 2 i samarbejdsaftalen. Side 9 af 17

10 14. AFSONERE I HENHOLD TIL STRAFFULDBYRDELSESLOVENS 78 I langt de fleste tilfælde vil afsoning i medfør af straffuldbyrdelseslovens 78 indebære, at den indsatte er omfattet af reglerne for kriminalforsorgens og kommunernes pligt til at koordinere handleplaner, og det foreslås, at der arbejdes efter Køreplan for God Løsladelse. I de tilfælde hvor der ikke måtte være koordineringspligt, arbejdes der efter Køreplan for god løsladelse, hvis det vurderes, at der er behov for dette. Hvortil skal besked om indsættelse sendes? Borger og socialservice Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: 15. UDSTATIONERING TIL KRIMINALFORSORGENS PENSIONER M.M. Indsatte der udstationeres, eller 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpenge, SU m.m. Er der truffet særlige aftaler om henvendelse i forbindelse med personer der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag? Vedrørende forsørgelse skal borgeren henvende sig til den kommune, hvori pensionatet ligger og søge. Er der spørgsmål til vedrørende en konkret borger skal de rettes til Kate Gottlieb Kristensen på tlf / tlf eller Mail: Vedrørende den socialfaglige del skal følgende kontaktes: Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: Side 10 af 17

11 16. TILSYNSKLIENTER I KRIMINALFORSORGEN I FRIHED Jævnfør Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper (BEK nr. 642 af 15/06/2006), er der koordineringspligt for personer med tilsyn af kriminalforsorgen, som kommunerne har pligt til at tilbyde en handleplan efter 141 i lov om social service, og som samtidig er omfattet af bestemmelserne om udarbejdelse af handleplaner i 95, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf. Hvem i kommunen skal KIF koordinere handleplaner med, og hvortil i kommunen skal henvendelsen om koordinering sendes? Borger og socialservice Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: Hvilke andre aftaler er der truffet vedrørende samarbejde om tilsynsklienter? Der er ikke truffet andre aftaler. 17. UNGE KRIMINELLE UNDER 18 Der vil være en lang række tilfælde, hvor der er pligt til koordinering af handleplaner. Vedrørende afsonere arbejdes der efter Køreplan for god løsladelse. i emnefeltet skal der stå: Att. Lisbeth Wennerstrøm med CC til Skriv att.: Lisbeth Wennerstrøm. Med post: Familie og Sundhed, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, att.: Lisbeth Wennerstrøm Side 11 af 17

12 Pr. tlf. Lisbeth Wennerstrøm, tlf Backup: Gitte Gjørup, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: 18. PERSONUNDERSØGELSER TIL BRUG FOR RETTEN I HENHOLD TIL RETSPLEJELOVENS 808 Forud for dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse. Til brug for undersøgelsen kan Kriminalforsorgen, med samtykke fra borgeren, bede Xxxx Kommune om vedkommendes sagsakter. Hvortil skal beskeden sendes? Borger og socialservice Backup: Dudu Arik, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf , mail: Kontaktpersoner i Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen udarbejder en liste over kontaktpersoner på Kriminalforsorgens tjenestesteder. Disse kontaktpersoner kan kontaktes af kommunen, såfremt der er tvivl om, hvem på institutionerne der skal kontaktes i forbindelse med ovenstående samarbejde. Denne liste sendes til kommunerne regelmæssigt. Har du overordnede spørgsmål om samarbejdet med Kriminalforsorgen i forbindelse med samarbejdsaftalen og Køreplan for God Løsladelse, så kontakt: Team God Løsladelse, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Telefon: , Kriminalforsorgen lægger den færdige samarbejdsaftale på Kriminalforsorgens intranet, så den er tilgængelig for hele Kriminalforsorgens personale. Straffuldbyrdelseskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen er ansvarlig for, at samarbejdsaftalerne opdateres, hvis der er ændringer. Det er imidlertid en forudsætning, at vi kender til ændringerne, så derfor opfordres kommunen til at udpege en ansvarlig: Side 12 af 17

13 Hvem i kommunen er ansvarlig for at sende eventuelle ændringer til Marie Stockmarr, Kultur og Udvikling, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, mail: tlf Evaluering Samarbejdsaftalen skal evalueres årligt, første gang 1. kvartal 2013 Mindre ændringer fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende bliver dog foretaget løbende. Underskrifter Dato (For Kriminalforsorgen) Dato (For Hillerød Kommune) Side 13 af 17

14 Side 14 af 17

15 Alt det praktiske Hvor ligger aftalen? Og hvad med opdateringer? Aftalen ligger på kriminalforsorgens intranet. Direktoratet opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Når der er lavet opdateringer i en aftale, markeres det i dokumentets navn, der har tilføjelsen _ååmmdd (fx _110826, altså 26. august 2011). Den aftale, der ligger på intranettet, er dermed ikke underskrevet hvis den var, kunne vi ikke ændre i den. Den underskrevne version af aftalen ligger hos kommunen og Kriminalforsorgen. Lovgrundlag og metode Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. LBK nr af 07. september Lov om Det Centrale Personregister, LBK nr. 878 af 14/09/2009 Straffuldbyrdelsesloven 31, stk. 2, 82 stk. 2 og 95 stk. 2. Lov om social service 140 og 141. Cirkulære om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner, CIR nr 87 af 09/08/1985. Cirkulæreskrivelse om indberetning til de sociale myndigheder m.fl. om indsættelse og løsladelse, CIS nr af 19/08/1994. Orientering om lov om ændring af lov om sociale pensioner og andre love, 18. august 2005 fra Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Bekendtgørelse om kontanthjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus, BEK nr 559 af 21/06/2000. Bekendtgørelse nr. 642 af 15/ og 3 stk. 1, 2 og 3 om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper. Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte. BEK nr. 727 af 26. juni Cirkulære om udarbejdelse af handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven m.v. (handleplanscirkulæret), CIR nr. 53 af 28. juni Side 15 af 17

16 Vejledning om udarbejdelse af handleplaner (handleplansvejledningen). VEJ nr. 55 af 28. juni Bekendtgørelse om ophold i varetægt. BEK nr. 738 af 25. juni Retsplejelovens 808 og straffelovens 80. Vigtig læsning! Projekt God Løsladelse. Erfaringer metode og anbefalinger, Servicestyrelsen, Køreplan for God Løsladelse Tidslinjen Overordnet formål med samarbejdsaftalen! At forebygge recidiv (tilbagefald til kriminalitet) hos borgeren At sikre borgerens rettigheder (ydelser og støtte) ved overgangen fra fængsel til frihed Formål med samarbejdet At sikre helhed, sammenhæng og klarhed i indsatser overfor borgere, der har begået kriminalitet. Resultat af samarbejdet At forpligtede myndigheder overfor borgere har indledt et samarbejde, som er udmøntet i en koordineret handleplan, der beskriver og angiver aftaler om, hvordan det sikres, at der ikke sker tilbagefald til kriminalitet, herunder aftaler om borgerens tilbagevenden til samfundet efter fængsling, sådan at ingen løslades til gaden. Samarbejde mellem Kriminalforsorgen og de kommunale myndigheder Målgruppe: Varetægtsfængslede Indsatte hvor der er krav om koordinering af handleplaner (fængselsstraf over 4 mdr. og visse persongrupper der afsoner under 4 mdr.) Side 16 af 17

17 Indsatte uden krav om koordinering af handleplaner Afsonere i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78 Tilsynsklienter i Kriminalforsorgen i frihed (betinget dømte, prøveløsladte, samfundstjenestedømte, fodlænke-afsonere, behandlingsdømte) Stofafhængige kriminelle, der ønsker behandling Unge kriminelle under 18 år Klienter, der skal have udarbejdet en 808 undersøgelse (personundersøgelse til brug for retten). Side 17 af 17

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Rødovre Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Rødovre Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Rødovre Kommune Hovedtilgang til Rødovre Kommune Alt skal sendes som elektronisk mail til RK@rk.dk Att: relevat fagperson Rådgivnings- og Behandlingscenter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Langeland Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Langeland Kommune Sagsnr.11/15542 Ref:bojoha Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Langeland Kommune Hovedtilgang til kommunen Martin B.Jørgensen, Borgerservice, tlf.direkte 63516020 Rådhuset, Fredensvej 1, 5900

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE mellem Kriminalforsorgen og Randers Kommune

SAMARBEJDSAFTALE mellem Kriminalforsorgen og Randers Kommune SAMARBEJDSAFTALE mellem Kriminalforsorgen og Randers Kommune Overordnet formål At forebygge recidiv(tilbagefald til kriminalitet) hos borgeren At sikre borgerens rettigheder (ydelser +støtte) ved overgangen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE vedr. en særlig udvalgt gruppe af kriminelle MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet August 2011 BERETNING OM KRIMINALFORSORGENS INITIATIVER TIL FOREBYGGELSE AF DØMTES

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen

Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Koordineret løsladelse med jobplan bag muren Med udgangspunkt i Jobcenter Københavns samarbejde med Kriminalforsorgen

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold

Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen August 2011 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder Center for Straffuldbyrdelse Direktoratet for Kriminalforsorgen 21. december 2015 Sagsnr. 14-30-0014 Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder Retningslinjer for underretning ved indsættelse,

Læs mere

Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne

Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne Analyse af myndighedssamarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne Af Pernille Gry Petersen Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Ishøj Kommune. Glostrup Kommune. vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS

Samarbejdsaftale mellem. Ishøj Kommune. Glostrup Kommune. vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS Samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Glostrup Kommune vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS Kapitel 1 Formål og målgruppe 1. Formålet med nærværende aftale er at regulere samarbejdet mellem Glostrup

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN

EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN EN FORSØGSORDNING MELLEM DEN SIKREDE INSTITUTION BAKKEGÅRDEN OG STATSFÆNGSLET I JYDERUP 2 Evaluering af Bakkegårdsmodellen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

S1. Offentlig hjælp S1.1 Forsørgelse og faste udgifter

S1. Offentlig hjælp S1.1 Forsørgelse og faste udgifter S1. Offentlig hjælp S1. Offentlig hjælp FORSØRGELSE OG FASTE UDGIFTER AKUT OFFENTLIG HJÆLP OFFENTLIG HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE Skriftlig beskrivelse OBS: Der kan ikke ydes offentlig hjælp til borgere, der

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 10. januar 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 385 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-1156

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Side 1 af 9 ANSØGNINGSSKEMA. Det lokale Beskæftigelsesråd, Jobcenter København Ansøgningsfrist 18. januar og 12. april 2010

Side 1 af 9 ANSØGNINGSSKEMA. Det lokale Beskæftigelsesråd, Jobcenter København Ansøgningsfrist 18. januar og 12. april 2010 Side 1 af 9 ANSØGNINGSSKEMA Det lokale Beskæftigelsesråd, Jobcenter København Ansøgningsfrist 18. januar og 12. april 2010 Vejledning skal følges ved udfyldelse af ansøgningsskemaet 1. GENERELLE OPLYSNINGER

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Winformatik adviserer om,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 420 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 420 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 420 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 25. september 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0400 Dok.: LOJ41025

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

HANDLEPLANSARBEJDET PÅ KRIMINALFORSORGENS TJENESTESTEDER

HANDLEPLANSARBEJDET PÅ KRIMINALFORSORGENS TJENESTESTEDER HANDLEPLANSARBEJDET PÅ KRIMINALFORSORGENS TJENESTESTEDER 2 Handleplansarbejdet på kriminalforsorgens tjenestesteder Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning

Læs mere

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Mål- og Resultatplan for Kriminalforsorgen 2015 1 Indhold Indledning... 3 Præsentation af kriminalforsorgen... 3 Kriminalforsorgens fem strategiske temaer for 2013-2016... 3 Tæt samarbejde med omverdenen...

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål har vi fælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Justitsministeriets økonomistyring (beretning

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

S1. Offentlig hjælp S1.2 Akut offentlig hjælp

S1. Offentlig hjælp S1.2 Akut offentlig hjælp S1. Offentlig hjælp S1. Offentlig hjælp FORSØRGELSE OG FASTE UDGIFTER AKUT OFFENTLIG HJÆLP OFFENTLIG HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE Skriftlig beskrivelse OBS: Der kan ikke ydes offentlig hjælp til borgere, der

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13, A. 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgning til projekt støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune Ansøgningen må maximalt fylde 10 sider

Ansøgning til projekt støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune Ansøgningen må maximalt fylde 10 sider LBR Høje-Taastrup Ansøgning til projekt støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune 2012 Ansøgning sendes til: Sekretariatet for det Lokale Beskæftigelsesråd På mail: louiseras@htk.dk

Læs mere

Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS

Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS Kapitel 1 Omfattede kommuner og retsgrundlag 1. Disse standardbetingelser gælder for kommuner, som ikke har en samarbejdsaftale med KABS. 2. Standardbetingelserne

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere