Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes"

Transkript

1 mbitiøs Effektiv Grundig Kvalitetsbevidst Resultatorienteret Syst ynamisk Pålidelig Analytisk Energisk Humørfyldt Kreativ Samarb g Tillidsvækkende Fleksibel Serviceminded Ansvarsbevidst Engag iativrig Målrettet Selvstændig Udadvendt Kontaktskabende Velfo et Smilende Gå-på-mod Hurtig i opfattelsen Stabil Humoristisk H truktureret Loyal Beslutsom Åben Præcis og nøjagtig Socialbevid mstillingsparat Tålmodig Tolerant Troværdig Indfølingsevne Nys Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes kompetencer og ønsker til fremtidigt jobindhold. Værktøjet kan bruges af både medarbejdere og ledere.

2 Hvad kan og vil du? Bliv afklaret på KL og KTO tilbyder på et gratis værktøj til kompetenceafklaring. Værktøjet henvender sig til både medarbejdere og ledere. Hjemmesiden indeholder også MUS-automat og masser af inspirationsmateriale til arbejdet med kompetenceafklaring. Behov for kompetenceafklaring Med opgave- og strukturreformen bliver behovet for at få indsigt i, hvad medarbejdere kan og vil større, fordi mange efter reformen skal løse nye opgaver, får nye kolleger og måske også en ny chef. Værktøjet på hjælper dig som medarbejder med at få afklaret dine faglige og personlige kernekompetencer: Hvad kan jeg? og dine ønsker til fremtidigt jobindhold: Hvad vil jeg?. Samtidigt kan du som leder bruge værktøjet til at få et hurtigt overblik over alle medarbejdernes kompetencer, ønsker til jobindhold og almindelige stam- og CV-oplysninger. Gentag afklaringen i 2007 Selvom medarbejderne har fået svar på de store spørgsmål som hvad skal jeg lave, hvor skal jeg sidde, og hvem bliver min chef kan der stadig være behov for kompetenceafklaring. Den nye chef kan med fordel gennemføre en ny kompetenceafklaring med sine nye medarbejdere i begyndelsen af Kompetenceafklaringen kan tjene tre formål: Som medarbejder bliver du afklaret omkring egne kompetencer og ønsker til jobbet. Afklaringen kan tjene som udgangspunkt for en (MUS-)samtale mellem chef og medarbejder. Som chef får du mulighed for at få et samlet overblik over medarbejdernes kernekompetencer m.m.

3 Læs om hvad kompetenceafklaring kan og betyder for dig som medarbejder og dig som leder. Læs også om hvad faglige og personlige kompetencer egentlig er, se eksempler på kompetencer, og læs også fx parternes anbefalinger til processen. Lav dit eget skema til brug for MUS-samtalen find de emner og spørgsmål, der passer bedst til netop jer. Få inspiration til hvordan dialogen kan tilrettelægges læs om fx cafémetoden, fremtidsværkstedet og reflekterende team. Prøv en af de små selvafklaringsøvelser og se også hvad der skal med på et CV. Du kan bruge sidens metoder og artikler på flere måder og bl.a. læse om, hvad kompetencer og kompetenceafklaring er. Værktøjet rummer fire forskellige metoder til kompetenceafklaring: Model A, B, C og D. Fælles for de fire modeller er følgende: De resulterer alle fire i den samme skabelon for et kompetencekort. Alle kommer frem til en beskrivelse af faglige og personlige kernekompetencer, og alle medtager beskrivelser af, hvad den enkelte medarbejder gerne vil arbejde med fremover. De er alle relativt let tilgængelige og selvforklarende. Du kan også få inspiration til, hvordan dialogen mellem leder og medarbejder kan gribes an. På siden er der mulighed for, at du kan danne et MUS-skema. Du klikker på MUS-skema automaten og vælger frit mellem 70 spørgsmål, der spænder lige fra spørgsmål om dine faglige udviklingsområder til din holdning til fx nye kolleger, og på denne måde danner du dit eget MUS-skema. Model A er kendetegnet ved: egen refleksion og evt. dialog, hvor konkrete beskrivelser af opgaver oversættes til kompetencer. Model B er kendetegnet ved: egen refleksion og evt. dialog, hvor forhold og opgaver i medarbejderens hele liv inspirerer til kompetencer. Model C er kendetegnet ved: afklaring af kompetencer i fællesskab. Den fælles referenceramme giver mulighed for at se på tværs af alle kompetencer og få et fælles sprog. Model D er kendetegnet ved: afklaring af kompetencer ved dialog baseret på interview. Gode og nysgerrige støttespørgsmål fremmer præcise og nuancerede kompetencer.

4 Godt i gang med værktøjet særligt for ledere Er du leder og skal i gang med kompetenceafklaring af dine medarbejdere, skal du for at komme i gang: klikke på login-knappen i højre hjørne på skrive din adresse, og trykke på knappen opret mig som leder. Herefter får du et password sendt pr. . Oprette de medarbejdere, som skal have afklaret deres kompetencer (navn, stilling, og køn). Oprette et kompetenceafklaringsforløb for medarbejderne. Her skal du blandt andet vælge om dine medarbejdere skal bruge metode A, B, C eller D i deres kompetenceafklaring. Du bliver også bedt om at anføre eventuelle aktiviteter før kompetenceafklaringen (fx et personalemøde) og eventuelle aktiviteter efter kompetenceafklaringen (fx MUS). Desuden skal du angive en tidsramme for afklaringsforløbet. Du kan senere forlænge eller afkorte forløbet. Medarbejderne får herefter automatisk sendt en fra hotlinen, hvor de bliver inviteret til kompetenceafklaringen og får deres eget password. Nu har du fået sat gang i kompetenceafklaringen. Har du valgt metode A, B, eller D behøver du ikke gøre mere, før dine medarbejdere har logget sig på kompetenceweb.dk og har afklaret deres kompetencer. Kompetencekortet bliver det samme uanset valg af metode. Har du valgt metode C til kompetenceafklaringen (metode, der kun kan bruges i fællesskab), skal du muligvis selv stå for at afvikle et seminar i din afdeling/institution, hvor I sammen drøfter faglige og personlige kompetencer. Få et overblik Når dine medarbejdere har afklaret deres kompetencer og forløbet er afsluttet, kan du se deres individuelle kompetencekort og sammenstille dem på kryds og tværs for at få et samlet overblik. Du kan fx lave en søgning på deres uddannelse eller deres faglige kompetencer. Eller på deres alder og deres personlige kompetencer. Eller en fritekstsøgning, hvor du fx søger på ordet projektledelse. Du kan via give andre ledere mulighed for at se dine medarbejderes kompetencekort, fx ledere fra den eller de kommuner, som I skal lægges sammen med eller ledere fra andre afdelinger i din nuværende kommune, som I har et tæt samarbejde med. Du kan også flytte en eller flere af dine medarbejdere over til en anden leder. I begge disse tilfælde vil de pågældende medarbejdere automatisk få en om, at dette er sket. For at sikre en god og tryg proces er det vigtigt, at medarbejderne på forhånd er informeret om, hvem der ud over dig som leder eventuelt får deres kompetencekort at se. Se også Gode råd til processen på bagsiden. MUS-skema På hjemmesiden finder du en lang række spørgsmål, som er velegnede til en medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale). Du kan danne dit eget MUSskema ved at klikke på de spørgsmål, som du vil have overført til skemaet. MUS-automaten danner så automatisk et dokument, som du kan udskrive og bruge. Vælg mellem ca. 70 spørgsmål om bl.a. arbejdsområder og -vilkår, faglige og personlige udviklingsområder, arbejdsliv og fritidsliv.

5 Godt i gang med værktøjet særligt for medarbejdere Er du medarbejder, har du måske allerede modtaget en invitation til kompetenceafklaring fra din leder via adressen I e- mailen vil der også være et password. Du skal bruge din adresse og password, når du logger dig på. Når du er færdig med din kompetenceafklaring, kan du sove på det. Dvs. du har mulighed for at redigere enten i dit CV eller i din afklaring, lige indtil tidsfristen for kompetenceafklaring udløber. Husk altid at klikke på gem, inden du afslutter. Nu kan du gå i gang med din kompetenceafklaring. Du skal starte med at udfylde dit CV (alder, anciennitet, nuværende og tidligere beskæftigelse, særlige erfaringer, uddannelser m.v.) Det er kun dig selv og din leder, der har adgang til at se kompetencekortet. Det kan dog i nogle situationer være relevant, at fx en anden leder end din egen ser dit kompetencekort. Det kan fx være en leder fra den eller de kommuner, som I skal lægges sammen med. For bedst muligt at sikre at dit kompetencekort forbliver et anliggende mellem dig og din leder samt fx din kommende leder, skal vedkommende ansøge særskilt til om at få en sådan rettighed. Du vil altid på en få besked, hvis en anden leder har fået adgang til at se dit kompetencekort. Herefter skal du gå i gang med kompetenceafklaringen. Selve processen for kompetenceafklaringen afhænger af, hvilken metode til kompetenceafklaring, som er valgt på din arbejdsplads. Men uanset hvilken metode I bruger, så ender resultatet af din kompetenceafklaring i et kompetencekort, som indeholder samme felter for alle. Stamoplysninger Socialrådgiver Lise Hansen, Kvinde: 49 år sagsbehandler i arbejdsmarkedsafdelingen, 37 timer, anciennitet: 4 år Tidligere besk æftigelse kvikskrankeservicemedarbejder, Granbjerg Kommune sagsbehandler, sygedagpenge, Rødebjerg Kommune sagsbehandler, Jydske Amt Særlige erfaringer Fransk, Studieskolen Håndboldtræner, FIF Uddannelse socialrådgiver Den sociale Højskole, Kbh., diplom i personalepolitik Danmarks Forvaltningshøjskole, 3 faglige kernekompetencer juridisk indsigt og overblik samtaler med vanskelige borgere projektledelse Kompetencekort Kompetenceafklaringen resulterer i, at hver medarbejder får sit eget individuelle kompetencekort. Det beskriver stam- og CV-oplysninger (alder, uddannelsesbaggrund, stillingsbetegnelse, anciennitet, særlige erfaringer m.v.), tre faglige og fem personlige kernekompetencer og medarbejderens ønsker til fremtidigt jobindhold. På kompetencekortet kan medarbejderen også sætte flere ord på de valgte kompetencer i et særligt notefelt. 5 personlige kernekompetencer Ansvarsbevidst Præcis og nøjagtig Resultatorienteret Stabil Kontaktskabende Ø nsker til fremtidige jobindhold flere projektledelsesopgaver opbygge (større) netværk til kommunens virksomheder flere koordinerende opgaver på tværs af sagsområderne i arbejdsmarkedsafdelingen Min vision Jeg vil gerne i den nye kommune arbejde med koordineringen af indsatsen overfor borgerne på tværs af sagsområderne. Desuden vil jeg gerne have mulighed for at få en dybere indsigt i de nyeste udviklingstendenser på arbejdsmarkedsområdet. Noter Når jeg bl.a. har valgt ansvarsbevidst og resultatorienteret som mine personlige kernekompetencer, er det fordi jeg tit er den, der får samlet op og afsluttet, når et projekt er ved at være slut.

6 er finansieret af personalepolitiske midler, der er afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem KL og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Kompetenceweb.dk er udviklet i et samarbejde mellem KL og KTO. Kommuneinformation A/S har stået for udviklingen af de tekniske løsninger i projektet med CodeHouse som underleverandør. Efter kompetenceafklaring kommer kompetenceudvikling KL og KTO videreudvikler så man også på hjemmesiden kan finde gode råd og metoder til at få tilrettelagt kompetenceudvikling både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed. A D l t r S O Den nye version af forventes at være i luften og klar til brug i starten af Hjælp Er du gået i stå, eller driller systemet, så kontakt Gode råd til processen Det anbefales, at det overordnede forløb for medarbejdernes kompetenceafklaring besluttes i det midlertidige tværgående hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU) eller i et andet tilsvarende udvalg. MTHSU kan fx drøfte tidsplan, valg af metode, aktiviteter før og efter kompetenceafklaringen, formålet med kompetenceafklaringen, anvendelsen af kompetencekortene m.m. For at både leder og medarbejder får en god og tryg proces, er det vigtigt, at der gennem hele forløbet er dialog og et højt informationsniveau. August Design: Rumfang. Redigering og produktion: Mette Mørch. Tryk: Arco

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

1. Når du skal logge på

1. Når du skal logge på 1. Når du skal logge på Du skal ind på internettet for at komme i gang. Adressen er: hrm.ika.as Herefter skriver du dit brugernavn og password i denne boks. Du kommer nu ind på en side, som kan se sådan

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere