A+E SOFTWARE - KRAVSPECIFIKATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A+E SOFTWARE - KRAVSPECIFIKATION"

Transkript

1 A+E SOFTWARE - KRAVSPECIFIKATION 1. Orientering Kravspecifikationen omhandler en webtjeneste med arbejdstitlen A+E software. Arkitektur + Energi er et samarbejde mellem SBi, Vglcph og Esbernsen Rådgivende Ingeniører, som dels har resulteret i en trykt publikation om Arkitektur og Energi, dels i et koncept for en A+E Software, som hurtigt og brugervenligt kan give arkitekten en analyse af energiforbruget i et skitseprojekt, sammenholdt med de gældende danske krav. I arbejdet med kravspecifikationen har Tværsnit Arkitekter indgået i A+E samarbejdet. De løsninger, der findes på markedet for energi-analyser er store og temmelig komplekse, med dynamiske beregninger og har et envejs-workflow. Skitserende arkitekter er ikke tilbøjelige til at lære og bagefter bruge de nævnte løsninger, dels fordi de tager tid at lære, dels fordi de har et meget teknisk approach, som står i modsætning til skitserings-processen. Der mangler altså et brugervenligt, skitsepræget analyseprogram, som understøtter bl.a IFCformatet, så arkitektens skitsemodeller kan tages frem og tilbage mellem CAD og analyse, afprøves og ændres indtil arkitektur og energi spiller sammen. Nyheden i konceptet er altså at bruge EU s energibestemmelser som reference, at skabe et intuitivt analyseredskab til brug i skitsefasen, og at workflowet går begge veje så at ændringer i modellen giver ændringer i annalysen, men også omvendt! Netop workflowet er den største udfordring i konceptet, og A+E parterne har derfor diskuteret en løsning, hvor man accepterer et envejs-workflow fra CAD til analyse, som det også vil fremgå af kravene i afsnit 3. Det er vigtigt at bemærke, at workflowet i selve A+E softwaren ikke af den grund må blive lineært der skal være mange muligheder for at arbejde i den rækkefølge, der understøtter skitseringen bedst. A+E Software retter sig mod skitsering af nybyggeri, men bør have udviklingsmuligheder i retning af renovering, energimærkning og drift, hvilket også kan indebære økonomi og tid. 2. Aftalegrundlag a. Aftalegrundlag De danske standardkontrakter på området, K01 eller K02. b. Immaterielle rettigheder Fastlægges ved kontrahering. Ved udlevering af denne kravspecifikation skal der indgås Intensionsaftale mellem A+E projektet og leverandøren.

2 3. Krav til A+E Software: a. webtjenste A+E software skal være en web-tjeneste, dvs. at det skal kunne afvikles i de mest almindelige browsere: FireFox, Safari og Internet Explorer. A+E software skal være helt platform-uafhængigt. b. Godkendelsesværktøj A+E software skal kunne bruges som godkendelsesværktøj i Danmark. c. Beregningskerne Den beregner som skal være grundlaget for A+E softwares analyser, skal være en statisk beregner som f.eks Be06. Dette krav stilles dels for at få så hurtige analyser som muligt, dels fordi et værktøj til skitsering og godkendelse ikke behøver de komplekse dynamiske beregninger. d. Brugerflade Look and feel i A+E software skal være det enkle og det skitsemæssige. Slidere fremfor intastninger af værdier, dynamiske søjlediagrammer, lagkagediagrammer og Alert- boxe. Strukturen skal komme af den skitserende tilgang til bygningen og simuleringen af den. Sproget i brugerfladen skal være engelsk. e. IFC-kompatabilitet A+E software skal kunne importere og exportere IFC-formatet, både i den nyeste version, IFC2X3, men helst også en version bagud til version IFC2 1. Dette af hensyn til brugere, hvis software ikke har den nyeste IFC-export. IFC understøttelsen er vigtig for brugen af A+E software, også med hensyn til udviklingsmuligheder i retning af renovering, energimærkning og drift, herunder økonomi og tidsplaner. f. Udvekslingsformater A+E software skal understøtte gbxml formatet. For at opnå et godt workflow mellem arkitektens CAD-software og A+E Software, skal følgende formater desuden understøttes i import/export, evt. via gbxml eller IFC: Allplan (?) Archicad (.PLN), Revit (RVT), Vectorworks (MCD) Den nævnte CAD-software er udvalgt efter kriteriet om at BIM-software er baseret på en samlet database og objekt-orienteret modellering. Desuden bør SketchUp (SKP) understøttes for at imødekomme studerende fra arkitektskolerne. g. Model viewer eller Objekt-orienteret modellering Der kan bydes på ad 1 eller 2. Ad 2 kan også betragtes som en senere udviklingsmulighed. 1. Model-viewer. Ved en løsning med et envejs-workflow fra CAD til A+E software vil en IFC model-viewer være tilstrækkligt til at give den visuelle feedback. 2. Objekt-orienteret modellering. Ved det optimale worflow mellem arkitektens CAD og A+E software vil IFC-modellen blive taget frem og tilbage som en skitsemodel. Ændringer i parametre i A+E software vil ændre i modellens geometri, f.eks optimering af orientering, størrelse på glasarealer osv. Derfor vil objekt-orienteret modellering være nødvendig i A+E software. Det vil sige, at der skal være de nødvendige 3D værktøjer til at modellere en IFC skitsemodel med oplysninger om rum (zoner), vægge, dæk, tage, vinduer og døre mv. Der er altså tale om et IFC-modelleringsværktøj. h. Standarder A+E software skal leve op til gældende normer og standarder for web og programmering, herunder validering i forhold til W3C og Tegnssæt-standard ISO

3 i. Svartider Ved spidsbelastning må svartiden være max. 3 sekunder leverandøren skal oplyse minimumskrav til hardware og netforbindelse. j. Oppetid Oppetid skal være 99%. k. Skalering/antal brugere A+E software skal være bygget til at kunne facilitere min brugere samtidig, og løsningen skal kunne skaleres op. l. Sikkerhed Brugernes data skal beskyttes i henhold til den danske databeskyttelseslov, og oplysninger fra oploaded materiale må ikke videregives til tredjepart. Derudover skal A+E software sikres mod angreb med standard sikkerhedsforanstaltninger, herunder input-validering. m. Abonnement A+E software skal ligge bag et login, som giver adgang både ved abonnement og pay-per-use. Dette system skal opfylde kravene under pkt. 3 iøvrigt. n. Struktur Menuer: File: Skal indeholde gængese file funktioner, som følgende. New, New window, Open, Open recent, Save, Save as, Import, Export, Print Setup, Print Project Info, Exit Edit: Skal indeholde gængese edit funktioner, som følgende: Hvis der bydes på en løsning med objektorienteret modellering, skal menuen desuden indeholde dels tools til at editere modellen, men også tools til at designe en model fra bunden. Tools skal så kunne kaldes frem i menuen window. Edit skal også indeholde grouping tools, linking og locking tools. Undo, Repeat, Cut, Copy, Paste, Delete, Search, Design tools, Move, Reshape, Grouping, Linking, Locking View Skal give mulighed for at navigere i modellen og grid et i plan, facade, perspektiv og axonometri. Desuden zoom, rendering indstillinger, grid indstillinger og store view. Window Skal give mulighed for at kalde alle boxe frem: tool-boxe fra edit-menuen, indstillingsboxe fra viewmenuen, og cehckliste og calculate-boxe fra Outside/IN og Inside/Out menuerne. Outside/In Er tænkt som en kalkulationsmenu, hvor input dels er default-værdier, dels tilføjes eller ændres i et dynamisk workflow. Skal give mulighed for at arbejde med checkliste, orientering, solhøjder, klimadata, mikroklima, vind, temperaturer, estimeret vandstand, omgivelser (omgivende bygninger, terræn, vegetation, skyggeforhold)

4 Inside/Out Er tænkt som en kalkulationsmenu, hvor input dels er default-værdier, dels tilføjes eller ændres i et dynamisk workflow. Skal give mulighed for at arbejde med checkliste, anvendelse (bolig, kontor, industri, skole, idræt), antal (enheder, m2, etager), tidsrum (antal timer i brug pr. uge),volumen (dagslys, rumhøjde, rumdybde, % vindueshul), klimaskærm (tag, facade og terrændæk/kælder), vinduer/døre (antal lag af glas, glastype, solafskærmning), tæthed, konstruktioner og teknik (kedel, fjernvarmeveksler, solvarme, varmepumpe, anden rumopvarmning, naturlig ventilation, mekanisk ventilation, varmegenvinding, belysning, apparater, solceller, køling) Search Skal give mulighed for find and select efter mange forskellige kriterier. Help Online-ressourcer, Video-tutorials, reference-projekter, homepages, abonnement. 4. Funktionalitet Parametri og relationer Af hensyn til udviklingsmulighederne er det vigtigt, at værdier for teknik, U-værdier mv. har vide rammer man skal kunne arbejde med dårlige værdier f.eks for eksisterende konstruktioner. Ligeledes er det vigtigt, at parametre som f.eks U-værdi og Lette/tunge konstruktioner er uafhængige af hinanden. Dette for at sikre at innovation i materialer ikke hindres af A+E-software. Ny facade-materialer kan f.eks være meget lette og tynde, og have en god U- værdi. Checkliste Der skal være mulighed for at følge en checkliste-sekvens, som gennemgår en energioptimering af projektet fra dagslys til tekniske installationer. Det skal være et anbefalet workflow, som starter med klimadata og ender med tekniske installationer: Hvor det er muligt hentes der data fra den importerede IFC model eller gbxml fil. De oplysninger der ikke findes skal tilføjes som defaultværdier, som så kan ændres. Klimadata sted på jorden,orientering og vejrstation Omgivelser, skygger fra træer,nabobygninger og terræn Funktion, bolig eller kontor etc. (For hver type skal der være default værdier for energiramme, personbelastning, luftmængder og varmtvandsforbrug. Antal enheder, etager og m2) Tidsrum for brugen Dagslys: rumhøjde, rumbdybe og % vindueshul Klimaskærm: tag,facade og terrændæk/kælder, slidere for isolering og konstruktioner Vinduer/døre: antal lag af glas, glastype, solafskærmning Tæthed: slider mellem passivhus og BR 2007 krav Konstruktion: slider mellem let og tung Teknik: Tekniske installationer, slider mellem Meget god og Acceptabel. Hvis man vil gå ned i stoffet, skal der være undergrupper som opvarmning, ventilation, EL og køling, som igen undergrupperes med oplysninger om kedel, fjernvarmeveksler, solvarme, varmepumpe, anden rumopvarmning, naturlig og mekanisk ventilation, belysning, apparater og solceller. Alertboxe Der skal fremkomme alertboxe hvis forskellige parametre overskrides. F.eks hvis energibehovet

5 overskrider den gældende ramme. Alertboxe skal give detaljerede anvisninger på hvor der skal ændres i projektet. Default-værdier Data hentes fra IFC-modellen eller gbxml-filen i det omfang de er der. Blanke felter i analysen skal fyldes ud med default-værdier for f.eks U-værdier for glas og antal af lag. Slidere F.eks kan valget mellem tunge og lette konstruktioner bestå af en slider. For tekniske installationer være en slider mellem Meget god og Acceptabel, som samler og defaultudfylder en del valg mht. køling, ventilation, varmeforsyning, belysning og apparater. Diagrammer Dynamiske diagrammer som vist på bilag skal fremkomme så tidligt som muligt i analysen. F.eks når der er valgt funktion, og dermed angivet default værdier for energiramme, personbelastning, luftmængder og varmtvandsforbrug. 5. Kvalitetsstyring Fastlægges ved kontrahering. 6. Tidsstyring Fastlægges ved kontrahering.

6

7

8

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig!

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig! - tegner fremtiden KURSUSKATALOG - ny viden til dig! INDHOLD CADSKOLEN 3 LØSNINGER 4 UDDANNELSE 5 AUTODESK CERTIFICERING 6 SPECIELT TILPASSET 7 REVIT ARCHITECTURE 8-13 Grundlæggende Videregående Få styr

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere

Det Digitale Kollaborative Workspace

Det Digitale Kollaborative Workspace Det Digitale Kollaborative Workspace Af Carl Johan Rising 3. Semester 2011 Humanistisk Teknologisk Basisstudium ved Roskilde Universitet Abstract This project seeks to provide an example on the design

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Indlæringseksempler side 2

Indlæringseksempler side 2 Indlæringseksempler Indlæringseksempler...1 Opbygning af model...3 Indlæringseksempler...3 Tre eksempler...4 Beskrivelse af bygningen...4 Randbetingelser...5 Overgangsisolanser...5 Ydervægge...5 Indvendige

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere