Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende"

Transkript

1 Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

2 Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan Aabenraa Kommune i de kommende år vil udvikle og gennemføre indsatser i forhold til borgernes brug af rusmidler. Det er en udfordring, at brug af rusmidler ofte er forbundet med en livsstil, som resulterer i sundhedsmæssige og sociale problemer. Rusmiddelpolitikken skal derfor ses i sammenhæng med kommunens sundhedspolitik og indsatsområder for børn og unge og socialt udsatte borgere. Byrådet ønsker, at alle borgere skal leve et godt og sundt liv uden misbrug af rusmidler, og at misbrugere af alkohol og narkotika tilbydes behandling til et liv uden misbrug. Det er Byrådets ambition at gøre kommunens rusmiddelindsats målrettet og sammenhængende på tværs af fagområder og sektorer, så borgere oplever en helhed i indsatsen, når de har brug for hjælp. Vi ønsker derfor, at Aabenraa Kommune skal være kendt for at forebygge misbrug af rusmidler og tilbyde en effektiv, professionel og helhedsorienteret behandling af misbrug og de afledte sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. Samtidig ønsker vi med Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune at få skabt rammerne for et fælles værdi- og handlegrundlag til glæde for borgerne i kommunen og de medarbejdere, som arbejder med rusmiddelindsatsen. Byrådet, den 30. maj 2012 Tove Larsen Borgmester Karsten Meyer Olesen Formand for Sundhedsudvalget 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Udfordringer... 5 Vision... 6 Forebyggelse... 7 Opsporing og tidlig indsats... 8 Behandling... 9 Sammenhæng i indsatsen Fra ord til handling Definitioner Lovgrundlag

4 Indledning Misbrug af rusmidler har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Sundhedsstyrelsen vurderer, at alene danskernes alkoholforbrug årligt koster samfundet ca. 10 mia. kroner. Udgifterne dækker behandling af misbruget og følger deraf, og en stor andel anvendes til sociale foranstaltninger til pårørende, især børn og unge. Det er en god grund til, at vi skal forholde os til brug og misbrug af alkohol og andre rusmidler. Det kræver, at der etableres en åbenhed omkring rusmiddelproblemer, som i dag er tabubelagt. Vi skal have en debat om vores fest- og rusmiddelkultur med det formål, at borgere i Aabenraa Kommune udviser en sund holdning til rusmidler. Hensigten med Rusmiddelpolitikken er at nedsætte forbruget af rusmidler, forhindre misbrug og sikre kvalificeret behandling og støtte til borgere med misbrugsproblemer. Politikken opstiller en vision og målsætninger for de aktiviteter, der skal foregå i Aabenraa Kommune for at realisere målene. En vellykket kommunal indsats kræver politisk forankring og ansvar for gennemførelse på tværs i alle dele af organisationen og hos de medarbejdere, der møder misbrug i det daglige arbejde. Misbrug findes inden for alle områder og virksomheder i kommunen. Konsekvenserne af misbrug er mangfoldige, både for borgeren selv, for pårørende og for samfundet. I kølvandet på misbrug kan følge problemer med trivsel, sygdom, skoleproblemer for børnene, vanskeligheder med at fastholde uddannelse eller job, kriminalitet og ulykker. Det er især medarbejdere i fagområderne for børn og unge, arbejdsmarkedet og sundhed, der har direkte kontakt med borgere og familier, hvor rusmidler giver problemer i hverdagen. Indsatsen for at forebygge og tage vare på misbrugsproblemer involverer andre fagområder, bl.a. bevillingsmyndighed og samarbejdspartnere i bl.a. sundhedsvæsen, politi, restaurationsbranche og frivillige organisationer. De initiativer, der sættes i gang, skal have en synlig virkning og en sundhedsøkonomisk effekt både af hensyn til borgere, der er berørt af rusmiddelmisbrug og borgere, der har et sundt forhold til rusmidler. Sammenhæng Opsporing og tidlig indsats Forebyggelse Behandling Åbenhed 4

5 Udfordringer Der er mange sundhedsmæssige og sociale udfordringer forbundet med misbrug af rusmidler. Fra Sundhedsprofil for Aabenraa Kommune 2008, Sundhedsprofil for Region Syddanmark 2010 og Ungeprofil for Aabenraa Kommune 2010 ved vi, at: hver 10. borger over 16 år drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser. Størst er andelen i gruppen år og blandt borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet 20-25% med højrisikoforbrug vil gerne nedsætte forbruget 75% ikke ønsker hjælp til at nedsætte forbruget. De resterende ønsker forskellige former for hjælp udefra, heraf ønsker 1% forbud mod alkohol på arbejdspladsen ca. 9% af unge på ungdomsuddannelserne oplever, at mindst én af deres forældre har et stort alkoholforbrug 90% af både piger og drenge har været fulde, før de fylder 16 år ca. 5% af eleverne i 7. klasse har drukket mere end 5 genstande inden for de sidste 7 dage. Tallet stiger til 30% i 9. klasse 4% af eleverne i 9. klasse har prøvet at ryge hash mere end 10 gange stigende til 15% på 1. årgang af ungdomsuddannelserne mellem 0,5-1% af 1. årgang på ungdomsuddannelserne har prøvet andre euforiserende stoffer end alkohol og hash mere end 6 gange inden for 12 måneder. Målgrupper På baggrund af vores viden om de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af misbrug af rusmidler giver følgende målgrupper en særlig udfordring i rusmiddelindsatsen, og de vil derfor få en høj prioritet i de handlinger, der følger af Rusmiddelpolitikken: børn i misbrugsramte familier sårbare unge voksne med et mangeårigt misbrug psykisk sårbare unge og voksne med et misbrug Det er en udfordring at skabe sammenhæng mellem de mange aktører, der arbejder for at løse de sundhedsmæssige og sociale følger for en misbrugsramt borger og dennes familie. Aktørerne består af medarbejdere fra forskellige kommunale fagområder og fra det regionale sundhedsvæsen, politi og frivillige organisationer. 5

6 Vision Rusmiddelpolitikken er forankret i og skal medvirke til at realisere Aabenraa Kommunes sundhedspolitiske vision om Sundhed i vækst og hverdag. Visionen for rusmiddelpolitikken Borgere i Aabenraa Kommune har sunde alkoholvaner og et liv uden misbrug af andre rusmidler Aabenraa Kommunes borgere skal finde det naturligt at leve et liv uden misbrug. Skulle livets omstændigheder gøre, at man får rusmiddelproblemer, skal det være tilgængeligt og ligetil at blive hjulpet ud af misbruget og konsekvenserne af det. Åbenhed og sammenhæng skal være den røde tråd i indsatsen på rusmiddelområdet i kommunen. Byrådet i Aabenraa Kommune ønsker, at hjælp til at bekæmpe et rusmiddelproblem bliver lige så naturligt som at søge hjælp til rygestop eller vægttab. Det kræver: samarbejde og sammenhæng i den tværgående indsats åbenhed og debat om det tabu, der er omkring brugen af rusmidler i vores kultur Alkohol som nydelsesmiddel er dybt forankret i vores sociale liv, og overgangen til overforbrug og afhængighed kan være umærkelig. Når vi ser borgere med tegn på problematisk adfærd, der kan være udløst af rusmidler, skal vi i Aabenraa Kommune have modet til at se og handle. Aabenraa Kommune vil udfordre borgernes aktive medborgerskab ved at skabe sammenhængende rammer, der giver borgeren mulighed for at drage ansvar for egen sundhed. For at nå rusmiddelpolitikkens vision og omsætte den til praksis vil Aabenraa Kommune arbejde med rusmidler på fire områder: forebyggelse opsporing og tidlig indsats behandling sammenhæng i indsatsen 6

7 Forebyggelse De unge er den væsentligste gruppe for vores forebyggelsesindsats. Danske unge er blandt de unge i Europa, der drikker mest. De unge eksperimenterer ofte med illegale rusmidler, ofte i en alkoholrus. Rusmidler spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur, bl.a. fordi de derved kan vise omverden, at de er voksne og uafhængige. De unge er særligt sårbare over for rusmidlers skadevirkninger, og både indlæring og sociale kompetencer svækkes med et jævnligt forbrug af rusmidler. Aabenraa Kommune vil styrke den forebyggende indsats mod børn, unge og voksnes misbrug for at forhindre de store omkostninger, der er forbundet med dette, både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Sårbare unge har en forhøjet risiko for at ende i et misbrug. Der er brug for opmærksomhed og kompetencer til opsporing og en tidlig indsats i skoler, på ungdomsuddannelser og i de unges fritidsmiljø. Aabenraa Kommune vil derfor: sammen med restaurationsbranchen og detailhandelen arbejde aktivt for, at tilgængeligheden af alkohol og illegale stoffer begrænses på diskoteker, restauranter, i foreningslivet, i detailhandel og på andre offentlige områder i samarbejde med forældre, elever og skoler formulere en rusmiddelpolitisk handleplan med misbrugsforebyggende indsatser i folkeskolens overbygningsklasser i samarbejde med elever, forældre og lærere på ungdomsuddannelserne at formulere en politik og handleplan for fest- og samværskultur for unge samarbejde med arbejdspladser og foreningsliv om formulering af rusmiddelpolitikker aktivt understøtte nationale oplysnings- og misbrugskampagner sikre, at medarbejdere på rusmiddelområdet til enhver tid er opdateret med den nyeste viden om forebyggelse sikre, at borgere kan få viden og rådgivning om rusmidler via Aabenraa Kommunes hjemmeside 7

8 Opsporing og tidlig indsats Mindst børn og unge i Danmark lever i en familie med alkoholproblemer, og en stor andel af disse børn udvikler selv et rusmiddelproblem eller psykiske problemer. Ca. 40% af børn, der vokser op i misbrugsramte familier, udvikler angst og depression. Børn i misbrugsramte familier mistrives ofte og har ofte påvirket indlæringsevne. Det kan føre til behov for støtte i dagligdagen eller anbringelse uden for hjemmet. En borger, der søger behandling, har som regel erkendt sit problem i 2-3 år, mens familien har kendt til problemet i 9-12 år, svarende til en hel barndom. Aabenraa Kommune vil sikre opsporing og tidlig indsats i forhold til unge og voksne, der har et begyndende misbrug. Indsatsen skal forebygge de sociale og helbredsmæssige konsekvenser for borgeren og de pårørende. Misbrugsproblemer kan gøre det vanskeligt for voksne at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er mange skjulte alkoholproblemer hos mennesker på sygedagpenge, på førtidspension og hos kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelser fra danske kommuner har vist, at 15-30% af kontanthjælpsmodtagere har et misbrugsproblem. I Aabenraa Kommune er der ca kontanthjælpsmodtagere. Aabenraa Kommune vil derfor: uddanne kommunens medarbejdere, specielt medarbejdere med direkte borgerkontakt ( frontpersonale ) til at kunne identificere, intervenere og følge op, når de møder en borger med misbrugsproblemer og dennes pårørende, især børn og unge udarbejde et katalog over prioriterede, tidlige indsatser have retningslinjer for, hvordan medarbejdere handler i mødet med en borger eller kollega med et misbrugsproblem sikre, at borgere til enhver tid kan finde oplysninger på Aabenraa Kommunes hjemmeside om rusmidler, misbrug, og hvor der kan fås hjælp til et misbrugsproblem etablere et samarbejde med ungdomsuddannelserne for, at de kan identificere, intervenere og følge op, når de møder unge med et misbrugsproblem have retningslinjer for det tværfaglige samarbejde i opsporing og tidlig indsats 8

9 Behandling Misbrugscenter Aabenraa har ca. 150 borgere i behandling for alkoholmisbrug og 140 i behandling for stofmisbrug. Ungecenteret behandlede i unge under 18 år for stofmisbrug. I Aabenraa Kommune er der ca borgere over 16 år, der har tegn på alkoholafhængighed, estimeret fra tal fra sundhedsprofiler. Aabenraa Kommune vil sikre kvalitet og helhed i behandlingen af borgere med længerevarende misbrug. Behandlingen skal reducere konsekvenserne af misbruget for borgeren og dennes familie. Psykisk sårbare borgere har ofte et misbrug af rusmidler, der enten har medført de psykiske problemer eller anvendes som selvmedicinering. Disse borgere har brug for en særlig koordineret indsats med praktiserende læger og behandlingspsykiatrien. Aabenraa Kommune har kendskab til ca. 50 psykisk sårbare borgere med rusmiddelproblemer, men antallet er formentlig væsentligt højere. Voksne med et mangeårigt misbrug kan ofte opretholde en social facade og en tilknytning til arbejdsmarkedet, men kan ikke varetage almindelige forpligtelser i hjemmet. Aabenraa Kommune vil derfor: sikre, at en borger, der henvender sig med et erkendt misbrug, oplever helhed og kvalitet i behandlingen, så motivationen til behandling bevares tilbyde behandling til familier ramt af misbrugsproblemer, også selv om misbrugeren ikke ønsker behandling sikre, at behandlingsmotiverede borgere ikke mister motivationen ved i samarbejde med praktiserende læger og sygehuse at tilbyde mulighed for akut behandling (afrusning eller substitutionsmedicin) samarbejde med psykiatrien om at sikre psykisk sårbare borgere med et misbrugsproblem sammenhæng i behandlingen sikre borgere en velfungerende støttekontaktpersonordning, når de ikke ved egen eller pårørendes hjælp kan få en velfungerende tilværelse efter misbrugsbehandling. 9

10 Sammenhæng i indsatsen Aabenraa Kommune vil etablere en organisering på rusmiddelområdet, der sikrer koordination og kontinuitet i indsatsen sikre rettidighed, tilgængelighed og brugerinddragelse sikre en effektiv indsats gennem prioritering, styring og fokus på effekten af indsatserne. For en stor gruppe misbrugere har deres misbrug en række sundhedsmæssige og sociale konsekvenser, både for dem selv og deres familie. En misbrugsramt familie med flere børn kan koste kommunen 1-1½ mio. kroner om året. Til sammenligning koster familiebaseret misbrugsbehandling ca kroner om året. Aabenraa Kommune vil derfor: etablere sammenhængende forløb for borgere og pårørende, der har brug for hjælp til rusmiddelproblemer og afledte konsekvenser med beskrivelse af sammenhæng i indsatsen og etablering af en forløbskoordinatorfunktion sikre, at medarbejdere ( frontpersonale ) på tværs af fagområderne har de fornødne handlekompetencer til at møde borgere med rusmiddelproblemer på tværs af fagområderne udarbejde en rusmiddelpolitisk handleplan, der sikrer det forpligtende samarbejde på tværs af fagområderne, prioritering og effektiv udnyttelse af ressourcerne etablere et formaliseret samarbejde med eksterne aktører (praktiserende læger, psykiatrien, foreninger, politi og private rusmiddelorganisationer) inddrage borgerne gennem brugerundersøgelser for at sikre rettidighed, tilgængelighed og effekt iværksætte debat og åbenhed om rusmidler og misbrug oprette en koordineringsgruppe for et forpligtende samarbejde i rusmiddelindsatsen på tværs af fagområderne og de eksterne aktører udvikle relevant ledelsesinformation for den sammenhængende rusmiddelindsats undersøge muligheden for etablering af en døgnportal for den sammenhængende misbrugsindsats afholde en årlig misbrugskonference for alle interessenter 10

11 Fra ord til handling Hjælp til håndtering af et misbrug og dertil knyttede sundhedsmæssige og sociale problemer er en kompleks opgave, der for at lykkes kræver et velfungerende og forpligtende samarbejde på tværs af kommunens fagområder, sektorer og eksterne aktører. Byrådet, og dermed de politiske fagudvalg i Aabenraa Kommune, har med godkendelse af Rusmiddelpolitikken påtaget sig ansvaret for at gennemføre Rusmiddelpolitikkens vision og målsætninger. Vision og målsætninger omsættes til forpligtende handlinger, der med incitament og engagement er forudsætning for en tværfaglig, koordineret indsats på rusmiddelområdet. Sundhedsudvalget har det politiske ansvar og Styregruppen for Sundhedspolitik det administrative ansvar for udarbejdelse af faglige guidelines, aftalte borgerforløb, handleplan og opfølgning, herunder brugertilfredshedsundersøgelser. Ansvaret for de administrative opgaver udmøntes gennem Styregruppen for Sundhedspolitik, der nedsætter en koordineringsgruppe. Koordineringsgruppen har på tværs af fagområderne en forpligtelse til at understøtte implementeringen af rusmiddelpolitikken i de fagområder, der forebygger og behandler rusmiddelproblemer, eller er i kontakt med borgere og familier med rusmiddelproblemer. Rusmiddelpolitikkens målsætninger skal omsættes i en fælles handleplan, der udarbejdes af koordineringsgruppen som grundlag for den politiske prioritering i fagudvalgene i forbindelse med den årlige budgetproces. Koordineringsgruppen har ansvaret for udarbejdelse af en årsrapport for at sikre den nødvendige opfølgning på de ønskede aktiviteter. Årsrapporten skal indeholde status over gennemførte indsatser, opnåede resultater og effekt af indsatsen. Med denne organisering og placering af opgaver i rusmiddelindsatsen, både politisk, ledelsesmæssigt og administrativt, er det forventningen, at Aabenraa Kommune i fremtiden kan levere en optimal indsats i arbejdet for at realisere den politiske vision om borgere med sunde alkoholvaner og ingen misbrug af rusmidler. 11

12 Definitioner Rusmidler Storforbrug Lavrisiko forbrug Skadeligt forbrug Alkoholafhængighed er alkohol og illegale euforiserende stoffer (hash, amfetamin, ecstasy, kokain, heroin m.fl.). af alkohol er et forbrug over den af Sundhedsstyrelsen definerede grænse på 21 genstande/uge for mænd og 14 for kvinder og giver en høj risiko for alkoholrelateret sygdom. er et forbrug på højst 14 genstande/uge for mænd og 7 for kvinder og giver kun lille risiko for alkoholrelateret sygdom (SST). af alkohol defineres (WHO) ud fra fysisk og psykisk skade skaden er klart påviselig varighed mindst 1 måned eller gentagne gange inden for 1 år afhængighedssyndrom kan udelukkes er en klinisk diagnose. En person lider af alkoholafhængighed (WHO), hvis personen inden for ét år har haft 3 eller flere af flg. symptomer: tvangsmæssigt ønske om at drikke kontroltab man stopper ikke, når man er begyndt at drikke fysiske abstinenser toleransudvikling behov for større mængder for at opnå samme effekt nedsat interesse for andre aktiviteter eller stort tidsforbrug på at skaffe alkohol fortsat drikkeri trods kendskab til skadelige følger De sidste 4 punkter gælder generelt for rusmiddelafhængighed. Misbrugsproblem er når: forbruget af rusmidler virker forstyrrende på de opgaver og funktioner, der skal varetages i familien eller i erhvervslivet de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes af en andens brug af rusmidler Brug af illegale rusmidler opfattes i politikken altid som misbrug. 12

13 Lovgrundlag Uddrag af Sundhedsloven 119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammerne for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen skal ydes anonymt, hvis det ønskes. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt kommunen vil tilbyde kontrakter om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse, fx til gravide. 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behanling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Uddrag af Serviceloven 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. 99 Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug, etc. 13

14 Lovgrundlag Uddrag af Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til unge 2 Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må ikke sælges til personer under 16 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg. Stk. 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover må ikke sælges til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg. 4 Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om, at personer på 16 år og derover af opholdskommunen kan få udstedt legitimationskort med foto samt nærmere regler om udstedelsen og udformningen af legitimationskortet. 5 For overtrædelse af 1 og 2 straffes butiksindehaveren, restauratøren, hotelværten, kantineindehaveren m.v. med bøde. Uddrag af Restaurationsloven 10 Stk. 2. Alkoholbevillingen gives og fornys af Kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt, og betinges af vilkår. 14

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Mål- og Strategiproces

Mål- og Strategiproces Misbrugets udvikling Mål- og Strategiproces Storforbrug Kvinder over 14 genstande Mænd over 21 genstande Misbrug/skadeligt brug (jf. ICD-10) Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

RUSMIDLER OG MISBRUG

RUSMIDLER OG MISBRUG RUSMIDLER OG MISBRUG Fælles ramme for en personalepolitik om støtte, handling og åbenhed på arbejdspladsen Indledning I Hjørring Kommune har vi den holdning, at arbejde og rusmidler ikke hører sammen,

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Forebyggelse i en ny struktur

Forebyggelse i en ny struktur Forebyggelse i en ny struktur Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Specialkonsulent Jette Jul Bruun Center for forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Disposition Tendenser Hvad ved vi? Hvad virker?

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere