Lad være med at servicere eleverne: lad dem selv komme op og tage papir eller deres opgaver: bevægelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad være med at servicere eleverne: lad dem selv komme op og tage papir eller deres opgaver: bevægelse"

Transkript

1 Workshop 1 Kollegial Sparring Baggrundsrammer: Mange kollegaer (på HF Efterslægten) havde ikke tid til sparring. På eget initiativ, en gruppelærer der havde lyst til at afprøve kollegial sparring søgte og fik 20 timer per deltager til kollegial sparring. Projektet begyndte i september med et startmøde, i november et midtvejsmøde og evaluering i april (møde sparring og vidensdeling). De 20 timer blev anvendt til efteruddannelse i blandt andet vidensdeling, supervision og CL kursus som man kunne melde sig til og lære at anvende viden til undervisning. Jeanne: Får eleverne motivering til læring - hvordan kan man engagere eleverne (CL, bevægelse i undervisning, dokumentation af eksperiment, lommefilm) Lad være med at servicere eleverne: lad dem selv komme op og tage papir eller deres opgaver: bevægelse Andre muligheder Undervisningsdifferentiering, brug a lydfiler, brug web 2. og integration af it, klasseværelseskultur, kreativ skrivning, integreret skriftlighed, arbejde med interviews, innovativ formidling, samarbejde mellem parallelle hold, heterogene grupper Arbejdsgruppe: lærerne har selv valgt, hvem de skal arbejde med Hvad kan man bruge sparring til? Refleksioner over egen undervisning Værktøjer til at forbedre, evt. ændre din undervisning Du er ikke over ladt til dig selv (Gør Det!) Folk skal gøre det af lyst, og ledelsen skal ikke bestemme ang. Sparringsgruppe. Praktisk: max antal 3 pr gruppe, observere undervisningen 2 gange i løbet af året, inden for ens normtal. (Observere en anvendelse af samme arbejdsform, f.eks. CL) Udveksling af erfaring og vidensdeling - i den store gruppe 3 gange om året. Sparring kan også fås fra andre så at man tager den didaktiske del med i sparring. Typer af sparring: samme klasse, forskellige lærere observerer eleverne, undervisning - Supervision/observering: hinandens undervisning - Samme hf klasse, hvad gør vi, eller hvad gør du, med dem der sidder bag computeren - Videndeling i faget (samme klasse) - Videndeling på tværs af fagene - Samme forløb samme tekst prøv at finde ud af hvordan tingene fungerer i forskellige klasser - SPA Videndeling og anerkendelse af hinandens faglighed, får øjne på andre ting. - Elektronisk: Dropbox (forløb, nye tekster, links, film, grammatiske øvelser) - Vidensdeling på tværs af alder og erfaringer Supervision og sparring i øjenhøjde (SPA) Spørgsmål Har du haft erfaringer med sparring tidligere?

2 Hvilket fokus er relevant for dig/ jer at sparre om? Hvilken slags sparring kunne du tænke dig at få fra dine kolleager? Hvilke fordele kan du se ved sparring? - Nye arbejdstider gør, at der er store muligheder for kollegial sparring Hvad kunne være problematisk ved sparring? - Tidskravene HUSK: 1. Fokus på sparring er vigtig under observation: ved først fællesmøde bliver i enige om hvad det er der skal observeres. (Alle kursister er aktive i timerne, elevernes udbud - hvad er det der sker) - lærerens praksis og ikke kursisternes 2. Oplægsholder (nye input) eller inviter en anden lærer (måske en kollega med andre fag end en selv eller en der har samme fag) med stor didaktisk interesse/en udefra kommende der ser på undervisningen. 3. Forskel mellem sparring og supervision Referat af Lars Jensen og Jeanne

3 Workshop 3 it i nf Tina Warncke Nørgaard og Christina Dam Østergaard præsenterede de fire programmer Screecast-o-matic, Socrative, Qiuzlet og Easy Correct Og fortalte hvordan de havde brugt dem I undervisningen bl.a. at kursisterne skulle aflevere film af en kemiøvelse med formål, apparatur, fremgangsmåde og fejlkilder samt en screencast-o-matic med teori, databehandling og konklusion - se Tina og Christinas powerpoint på hf2net. Screencast-o-matic er et program, der optager billede (og lyd) fra den pc, de anvendes. Tina og Christina havde anvendt det både til at lave lærer- og kursistproducerede film. Hvis man opdager en fejl i sin film, kan man blot gå tilbage og optage oven i det allerede optagne. Filmene gemmes på screencasto-matic eller youtubes servere. Adressen er Kursisterne kan se de lærerproducerede film i eget tempo og kan ud over den daglige undervisning også bruges til repetition til eksamen. Der blev bl.a. vist et eksempel på hvordan man kam kommentere en kursistproduceret film - se Tina og Christinas powerpoint på hf2net. Socrative kan findes på og er et online realtime quiz/spørgeprogram, hvor læreren får svar fra kursisterne på de stillede sprøgsmål eller quiz. Det kan bruges til f.eks. at afdække (fejlagtige) forforståelser, forklaring af figurer, repetition. Quizlet findes på Med dette program får man med indtastning af ét sæt spørgsmål og svar mange forskellige quizzer, flash cards og printvenlig udgave til f.eks. cooperative learning øvelser som quiz og byt. Quizlet blev bl.a. foreslået anvendt som afslutning på et forløb eller repetition. Easy Correct er et tilføjelsesprogram til Word, hvor man kan oprette 10 x 30 automatiske kommentarer og får mulighed for at sætte fine grønne flueben ved det korrekte i en kursistaflevering. Programmet er desværre ikke gratis. Til slut nævnte oplægsholderne andre it-værktøjer til nf-fagene Kemi: Facebookgrupper (powerpoints): Kemi Fagdidaktik Kemilærer i gymnasiet (stx, hf, htx) Screencasts og forløbsplaner: Animation til forståelse af afstemning: Biologi: Spil, der bl.a. viser en celles forbrug af ATP: Interaktivt undervisningsmateriale: Fremstilling af bioethanol: Geografi:

4 Opmåling af opland: Google earth Geologi animationer: Webgeology Find epicenter og jordskælvstyrke: Virtuel Seismology Deltagerinputs og erfaringsudveksling: Her blev nævnt: (a la quizlet) Til B-niveau: biotech academy (søg på det virtuelle laboratorium) Ref. John Valentin Mikkelsen, Randers HF & VUC.

5 Workshop 5 ADHD går ikke væk af skæld ud! Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Der blev i forbindelse med oplægget vist en meget fyldestgørende PowerPoint. Dette referat indeholder de spørgsmål osv., der yderligere kom frem. Det blev pointeret, at det er en speciallæges opgave at diagnosticere og ikke en lærer eller studievejleders opgave. Der drejer sig i høj grad om at have overskud og tålmodighed, når man arbejder med unge med ADHD, hvilket i nogle situationer kan være udfordrende. Hvorfor er der sket så kraftig en stigning i antallet af diagnoser? Dette spørgsmål kan der ikke gives et klart svar på. Skal man undervise hele klassen, som om de har adhd? Der er i princippet ikke nogen elever, som tager skade af at blive mødt med særlige pædagogiske redskaber, som kan være til stor gavn for eleven med adhd. Flere med adhd ønsker ikke at fortælle, at de har det. Det kan for flere elever med adhd være en hjælp, at vedkommende må lytte til musik, mens han eller hun arbejder. Hvilken effekt har medicin? Medicin kan være godt for nogen til at hjælpe dem med at kunne koncentrere sig i længere tid. ADHD kan hos enkelte elever blive brugt som undskyldning, hvilket i nogle situationer kan være vanskeligt for underviseren at navigere i. Afslutningsvis henvises der til litteratur og forskning inden for området se PP. Referent: Mari-Ann Drengsgaard, Herning HF og VUC

6 Workshop 7 Netwerk et projekt med fokus på ensomme unge Netwerk er et udviklingsprojekt af Ventilen og Mary Fonden, der har til formål at afhjælpe social isolation. På workshoppen var der præsentation af et forebyggelsesforløb, som allerede er afprøvet på nogle hf2 kurser rundt i landet. Dette forløb har til formål at forebygge den ensomhed, som rigtig mange unge slås med. Undervejs i forløbet, vil usikre unge få en stemme at tale med, samt få nogle værktøjer til at tackle de udfordringer de står overfor. Pointen er, at alle skal føle sig set, idet ensomme unge ofte skjuler sig og har tendens til at blive overmandet af negative tanker. I forløbet bliver de unge bl.a. tildelt en makker, som kan være der for en, som en ekstra støtte og tryghed. Samtidig kan lærerne få redskaber til at håndtere og hjælpe de elever, der føler sig ensomme. Forløbet er baseret på andres metoder og tilrettelagt som en struktureret pakke med vejledninger, øvelser mm., og kan med fordel indgå i hf2 s introforløb. Man tilmelder sig som skole, og det er vigtigt, at det er mindst halvdelen af alle første års holdene, der deltager. Det er endvidere et krav, at de involverede lærere deltager i et Netwerk seminar inden afviklingen af forløbet på skolen. Yderligere information kan ses på hjemmesiden;

7 Workshop 9 Studierejsen som dynamo for klasserummet Referat: Tobias Huus, Herning HF og VUC Projektkonteksten: 1. Hold fast på kursisterne (fx tutorordning) 2. Det rummelige HF, gennemsigtighed (vær konkret, tag intet for givet) og rummelighed (plads til alle) for gymnasiefremmede. 3. Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet (30 konkrete værktøjer, ny hjemmeside undervejs, en del af Syddansk uddannelsesaftale) Optimering af studieturen, så den understøtter især sammenhængskraften: At rejse er at lære Baseret på erfaringer med en studietur med alle 1.hf ere til Krakow hvert forår på Fyns HF og VUC. Ca. 1½ lærer pr. klasse. Hver klasse har min. en fast lærer som følger dem i alle aktiviteter, uanset fagligt indhold. Eleverne er så hjemmefra forberedt af relevante faglærere. Det er afgørende at lærerne har lyst til at være inddraget i rejsen. Fag melder sig på, og omlægger undervisningen til studieturen (typisk med de timer de normalt ville have haft i ugen) - Oftest dansk (formidling til efter turen), engelsk (formidlingssprog, holocaust), historie (Auschwitz, Krakow som gammel hovedstad, industrialisering, den kolde krig), samfundsfag (industri, byplanlægning, kommunisme), NF (saltminerne) og matematik. Eleverne bombarderes med Krakow løbende, og forberedes. Jo mere fællesskab der skabes omkring turen før, under og efter, jo mere sammenhængskraft. Jo mere ansvar de får for turen og får hinanden, jo mere fællesskab. Kursister organiseres i grupper (som de deler værelse med), disse skal følges ad når de færdes i byen. Faglærerne koordinerer mere eller mindre hvordan kursisterne skal forberedes. Turen kan gøres til en brand for skolen, så kursisterne har forventninger og kendskab allerede inden skolestart. Kursisterne forbereder selv præsentationer af seværdigheder eller besøg ledsages af opgaver. Turisme erstattes af aktivering kr. pr. kursist kan dække udgifterne til bus, hotel og indgang. Leveomkostninger er lave, alle kan være med. Typisk omkring 20 der ikke er med, ofte muslimske piger. Den der ikke kan komme med får relaterede opgaver. Forskelligt tonede klasser har forskelligt indhold. Politiklassen besøger politiakademi, Pædagogklasse besøger børnehave, engelsk A klassen besøger gymnasium med vægt på interaktion. Alle besøg er forberedt, og de deles ofte op i mindre grupper med lokale. Kursister kan lave kontakt med lokale over skype inden. Erfaringerne bruges efter, især i engelsk hvor det handler om at få dem til at snakke. Konklusion: Jo mere elevinddragelse og jo mere faglighed (især løbende i året), desto flere sociale fordele og sammenhængskraft.

8 Studietur /4-27/4 Antal deltagere Lørdag Eftermiddag 21/4 1n + BSA 23 1p + NVV 24 1q + EKN og HVG* 28 Mødetid på Fyns HF-kursus kl o + BLC 25 1r + JKN og PPE* 25 1s + JON og LBH 14 1t + MRJ 26 Søndag 22/4 Formiddag Eftermiddag Forventet ankomst til hotellet kl.10 Morgenmad - indkvartering senest kl.14 Byvandring kl. 15 -? Eventuelt fælles aftensmad. Mandag 23/4 Formiddag Eftermiddag Fællestur til Auschwitz. Afgang fra busholdeplads kl.9 (medbring gerne madpakke ) Tirsdag 24/4 Formiddag Rundtur i Kazimierz Antal = 100 Antal = 65 Afgang fra hotellet kl.9 Nowa Huta Sporvogn til Kazimierz Rundtur og herefter frokost Busser fra Starowislna kl.13 Eftermiddag Wieliecka-saltminen VIGTIGT HUSK AT MEDBRINGE PAS! Ankomst Rundvisning kl.14 -? Busser tilbage til hotellet Onsdag 25/4 Formiddag Institutio nsbesøg Politibesø g Skolebesøg Maius Apoteket Schindlers fabrik Eftermiddag Nowa Huta Rundtur i Kazimierz Afgang fra hotellet kl.9 Sporvogn til Kazimierz Rundtur og herefter frokost Busser fra Starowislna kl.13 Torsdag 26/4 Formiddag Eftermiddag Pakke - Indkøb Hjemrejse kl Fredag 27/4 Formiddag Hjemkomst til Fyns HF-kursus kl. ca 11 Morgenmad: mandag-onsdag kl , torsdag kl

9 Workshop 10 Skriveportalen.dk Horsens HF og VUC Ref. ved Elsebeth Sanden, Gentofte HF Skriveportalens opbygning præsenteres Vha Skriveportalens mange øvelser kan man koble skrivning med danskfaglige aktiviteter. Kursisterne kan træne skrivekompetencen ved differentierede øvelser, der også giver kursisterne mulighed for at udarbejde stilladserede eksamensbesvarelser. Arbejdet med delopgaver kan samles til en færdig eksamensbesvarelse. Skriveportalen giver også mulighed for at fokusere på inddragelse af danskfaglig viden og metoder, der ofte mangler i kursisternes eksamensbesvarelser. Spørgsmål: Hvilken status har Skriveportalen.dk? Der har været eksterne sparring med Anders Østergård ligesom tidligere fagkonsulent Susanne Mose har været inde over portalen. Så kursisterne kan stole på indholdet. Er der erfaringer med træning af gruppearbejdet? Ja, der ligger materiale til udviklingen af gruppearbejdet om Skr. Dansk hæfte 1 på Skriveportalen.dk. Er der stile, som kursisterne kan se? Ja, der er en stilebank, hvor det også fremgår, hvilken karakter de forskellige eksamensstile har fået. Hvad kan Skriveportalen.dk som Østergaards portal ikke kan? Der er flere øvelser på Skriveportalen.dk, og måske er Østergaards øvelser for omfattende for kursisterne. Diskussion af, hvordan vi kan tilgodese de store krav i Skr. Dansk. Afslutning: Gode råd til Skriveportalen.dk modtages gerne. Den justeres en gang om året. Ved den næste justering vil der komme mere fokus på, hvad det vil sige at karakterisere!

10 Workshop 11 Anvendelsesorientering gennem praktiske processer Pædagogisk begrundelse for mere anvendelses orienteret UV - Hvorfor: mange forskellige elevtyper i en gængs klasse Hvad har de til fælles? oplever UV som verdensfjerne teorier og svære fagbegrebertilbage til Før-sproget - motto: Det jeg sanser husker jeg (neurobiolog Theresa Schillhab) Oplæg ved Horsens HF: Ex: billedkunst og naturfag Målsætning med undervisningen: Praktiske processer virkelighedsnært kursistrelateret - innovativt emnevalg før fag Elevvalgt (sikre høj motivation) Eks. på Opgaveformulering: I evalueringsopgaven udfører i et selvvalgt eksperiment, der visualiserer en problemstilling i den anvendte teori en problemstilling i den anvendte teori og i finder på et projektarbejde, hvor I laver et produkt! Workshop: lav en lille animation over et begreb ved hjælp af materialerne i de udleverede animationskasser HUSK: Keep It Simple, Stupid! (KISS) (icebreakers) Idestafet: Tema: Energier Slutprodukt: Animationsfilm Fordele: motivationsskabende, kreativt, anderledes, samarbejdet styrkes, væk med PC en, handlingsorienteret proces, visualiserende, udfordrende, interaktivt Ulemper: Tidskrævende, svært at anvende i nogen fag Hjælpeprogrammer online: (flowplayer), Ipad: Imovie

11 Workshop 12 Hverdagsøkonomi Kursus i september om SU-regler, budget, osv. Mange elever kan ikke få deres økonomi til at hænge sammen, hvilket går ud over deres uddannelse. De kender blandt andet ikke SU-reglerne eller har kendskab til forsikring, lån, osv. Derfor får de blandt andet en demonstration i, hvordan SU-reglerne skal læses. 19-årige kan måske ikke få den høje SU, hvis forældrene har en høj indkomst, og det kommer som en overraskelse for dem. Til kurset får eleverne info om, hvor meget de må tjene ved siden af SU en. Flere elever ved desuden ikke, at de kan få ungdomskort til transport. Resultatet er færre besøg på kontoret vedrørende de praktiske ting. Lån Det er nemt for de unge at få en kassekredit, men nogle forstår det ikke helt. Det samme gælder for Mastercard. Eleverne får derfor info om forskellige typer lån blandt andet muligheden for differentieret SU-lån. Feriepenge Ikke alle elever får udbetalt feriepenge. De skal selv ind og søge feriepengene, hvis beløbet er over 1500 kroner. Nogle elever tror desuden, at pengene bliver trukket af deres løn. Budget Forældrenes indboforsikring gælder indtil eleverne er 21 år. Eleverne laver et budget, hvilket giver et billede af de faldgruber, der er. Blandt andet hvor dyrt det er at købe morgenmad på 7-Eleven hver dag.

12 Workshop 15 Tutorfunktionen Niels Jørgen Olesen, Randers HF og VUC 1 Mål med samtalen Formål: styrke kursistens faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. Lærer vs. Tutor Lærer er ekspert, I tutorrollen er kursisten eksperten og tutor er udspørger/katalysator. Samtalen bliver central Vi skal ikke: - Fortælle dem hvordan de skal leve deres liv - Give dem gode råd Vi skal - katalysere processer(respektér eget valg) - hjælpe til afklaring af faglige styrker og svagheder er der noget der hindrer en positiv ændring? Skal hindringer ryddes af vejen og hvordan? Spørge os frem (bruge hv-ord men undgå hvorfor (virker aggressivt) Fokus på at eleven selv får mulighed for at reflektere over sit eget liv og rolle. Hvordan gør kursisten, når det lykkes? (Eks. hvad går godt i de 60% af lektionerne, hvor der er fremmøde?) 2 Den gode samtales forudsætninger Et godt samtalested Empatisk lytten, hvor tutor forsøger at spørge ind/at sætte sig i kursistens sted. 3 Når det bliver personligt Læg mærke til hvor dine grænser går (fagligt og følelsesmæssigt) Det forventes ikke at vi kan løse alle problemer Nogle gange har kursisten bare brug for at læsse af ingen har taget varig skade af at nogen lyttede med nærvær og interesse. - Dog: Det er ikke sikkert at det kursisten har godt af, er godt for dig. - Udgangspunktet er det faglige og meget omfattende problemer henvises til studievejlederen. 4 Gode råd i. Planlæg samtalen ii. Lyt aktivt og skab tillid iii. Spørg åbent og nysgerrigt, sikre forståelse iv. Undlad gode råd, fordømmelse og vurderinger

13 v. Vær tålmodig, anerkendende, accepterende vi. Vær støttende og nogle gange konfronterende vii. Stil uddybende spørgsmål, spørg til konkrete eksempler viii. Undgå ledende og retorisk spørgsmål, lad kursisten finde svaret ix. Bevar overblikket og bring kursisten tilbage til emnet Der var efterfølgende en diskussion af, at der er en problematisk dobbeltrolle de steder, hvor tutorrollen i stigende grad anvendes som en funktion, der ikke blot skal motivere og hjælpe kursisten, men i stedet fungere som sanktionerende instans. Udlevering af fem cases med forskellige kursisttyper: En generelt dygtig elev, som klarer sig dårligt i et enkelt fag og siger at den pågældende lærer taler ned til hende/andre kursister. Generelt var der enighed om, at eleven skulle opfordres til at tage problemet op med læreren. Spg: Hvor lang er tutorsamtalen? Svar: 10 min den første, min nr. 2 og 3. Samtalelængde varierer. Kommentar: På nogle skoler er studievejleding med til første samtale. Spg: Skal eleverne tvinges til en samtale hvis det går godt? Svar: Lad eleverne fortælle hvorfor det går godt hvis det ikke gør, vil det komme frem i samtalen. Spg: Hvad gør man hvis man har snævre grænser og kun vil tale fagligt? Svar: Så kan man måske komme lidt i vanskeligheder det kan være svært at føre samtaler, hvis det kun skal være fag-fagligt. Kommentar: Kan det ikke være en fordel for kursisterne at de kommer i skole når livet er svært? Skal vi ikke holde dem fast i at de skal komme i skole? Jo fokus på deres ressourcer. Kommentar: Kursisterne skriver et lille referat af tutorsamtalen i deres studiebog. Afrunding: Kursisterne er ofte i fokus. Glem ikke at bruge kollegaerne til at tale med/læsse af.

14 Workshop 19 Entreprenørskab og innovation i HF Kreativ Oplæg af Thomas Weiergang, fra HF kreativ-linjen i Herning, HF & VUC HERNING Skolen er ene om arbejdsformerne på området, derfor interesseret i at spare med andre. Initiativet til linjen er udsprunget af et besøg på den 3årige Visuel HF- linje i Viborg, der samarbejder med Animation-workshop-school. (http://www.animwork.dk/da/), og også rekrutterer elever der søger optagelse hertil. Efterfølgende kontaktede man Teko Design + Business i Herning, en ret bred designeruddannelse (http://www.viauc.dk/teko/sider/teko.aspx) og fik etableret et samarbejde, der blandt andet indebærer at hfkursisterne har fri adgang til værkstedsfaciliter mm på Teko, hvilket virker meget motiverende på kursisterne Intention for linjen: Bred vifte af muligheder for kursisterne. Der er endnu ingen empiri på området i forhold til hvor givtig den kreative toning er i forhold til senere uddannelsesoptag og erhvervsvalg. Linjen er bygget op af en Hf pakke +4 kreative fag, design, billedkunst, innovation og medievidenskab. Derudover 1 ugl undervisningsdag på Teko, så målet er at blive kreativt studerende her fra start. Man har erfaret de år linjen har eksisterende at kursisterne bliver stadigt mere målrettede og satser på at komme på at blive optaget på Teko, dettegør dem til meget dygtige studerende. Vision: Kernefagene i hfpakken skal samarbejde med kreative fag, Skolen skal samarbejde med institutioner, have gæstelærere. Kreative fag skal være motor, og skal gøre sig interessante som samarbejdspartnere. Man satser på at maksimere det flerfaglige med designfaget i centrum. Eksempler på fællesopgaver i tværfaglige projekter: ( der er principielt muligheder for samarbejde mellem alle fag, de naturvidenskabelige, idræt mv, men det kræver motiverede lærere, som tiltrækkes af kreafagene som kæmpemolekylen i midten af mindre.) 1) Design fremtidens klasserum, i samarbejde med historie og dansk Historie: bidrager med den historiske skole, dansk medskolehistorier, Fagene understøtter dermed en nødvendig almendannelse-horisont til design. Besøg på Kinnarps/skolemøbler, med sparring og efterfølgende respons fra designere, hvor det innovative ligger i det virkelighedsnære. Innovation og design arbejder altid sammen. Mange begreber og processer overlapper, som man satser på skal blive så bredt anvendelige som muligt, og der arbejdes derfor økonomisk, ingen dobbelt - op i de to fag på modelgennemgange. 2)Grafitti og Street Art og CSR (bæredygtighed)i spil: Produktion af tasker, t-shirt, forbindelsen mellem håndværk, design og csr, socialt entreprenørskab, besøg af Nadia Plesner (Dafurnica-billedet), det at sælge til et godt formål. 3)Design af icons, samarbejde mellem dansk, samf, og design, fokus på research, kildekritik, informationssøgning, præsentation 4) Samarbejde omkring Kørner-udstillingen på Heart (http://www.heartmus.dk/johnk%c3%b8rner---fanget-3949.aspx) med redesignsopgave, et eyewittnessprojekt mellem kreafagene og engelsk.

15 Der betones faglige krav til de enkelte fag og gives demonstration af overlap mellem fagene. Krealinjens force: Styrkede adgangsmuligheder til teko (?) Entreprenørviden sammen med kreative evner, samarbejde, helhedstænkning, praksisorienteret, direkte kontakt til eksterne samarbejdspartnere Kursisterne er automatisk tilmeldt Young Enterprise entreprenørkonkurrence for unge, og kan bidrage med ders designprodukt og virksomheds-ide. Afsluttende fællesssnak omkring muligheder for erhvervspraktik, også i udlandet, feks evt over 3 år (som er tilladeligt for enkeltkursisster, surfer hf i klitmøller. Referent, Elise Bak, Randers HF&VUC;

16 Workshop 20 En struktureret asperger-pædagogik Workshop v. Jonna Byskov fra Herning HF og VUC. Jonna Byskov holdt et spændende oplæg om skolens særligt tilrettelagte Aspergerslinje, som hun på Herning HF og VUC var ophavskvinde til i 2008, og som fra 2011 blev statsfinancieret. Aspergers er en særlig diagnose inden for ASF (Autisme-Spektrum-Forstyrrelse). Personer med Aspergers er karakteriseret ved at være normaltbegavede, men de har store udfordringer i at afkode socialt samspil, og de er præget af en stor grad af infleksibilitet, men ellers er personer med en Aspergersdiagnose meget forskellige. Jonna startede med derfor med at spørge de 8 meget interesserede tilhørere på kurset: Er der overhovedet en pointe i at tale om en aspergers-pædagogik, når de er så differentierede?. Jonnas og skolens målsætning er, at eleverne i den særlige A-klasse gennemfører en fuld HF med de samme krav som på en almindelig HF. Der er blot taget behørigt hensyn til, at eleverne har en særlig lav stresstærskel og i det hele taget ikke skal overraskes. Visse af de særlige hensyn kan med sikkerhed også bruges i den dagligdags undervisning med ikke-diagnosticerede elever. For eksempel at læste lektier skal gennemgås, ellers er det decideret ødelæggende for eleverne, ligesom elevernes funktion i sociale relationer er nedsat de forstår ikke så godt den professionelle form, som vi undervisere har, forklarede Jonna. Derfor arbejder Jonna og hendes hold med at indarbejde mestringsstrategier, der skal give eleverne konkrete værktøjer til at tackle skolelivets udfordringer. Workshoppen efterlod det indtryk, at det kræver en lydhør ledelse og en ildsjæl her Jonna for at få en sådan særlig linje op af stå. Det vurderes at cirka 1% af den danske befolkning har en Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvilket antyder, at der kunne være basis for flere særligt tilrettelagte linjer på HF- og Gymnasier i stil med Herning HF og VUCs eget projekt. Læs mere på:

Faglighed Rummelighed Mangfoldighed

Faglighed Rummelighed Mangfoldighed Hf2-konference 6. november 2013, FYNs HF-kursus 1. KOLLEGIAL SPARRING, Efterslægten (Jeanne Bagger & Lars Jensen) SPA står for Sparring og Aktiverende arbejdsformer - det er et tilbud til alle lærere om

Læs mere

Workshop om it i nf. Tina Warncke Nørgaard og Christina Dam Østergaard

Workshop om it i nf. Tina Warncke Nørgaard og Christina Dam Østergaard Workshop om it i nf Tina Warncke Nørgaard og Christina Dam Østergaard Dagens program Oplæg fra TW og CD Screencast-o-matic Socrative Quizlet Easy Correct Andre værktøjer Mulighed for deltagerinputs Hands

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

Gymnasiefremmede i gymnasiet - hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem?

Gymnasiefremmede i gymnasiet - hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem? Gymnasiefremmede i gymnasiet - hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem? Afslutningskonference for FoU-projekt om gymnasiefremmede elever Høje-Taastrup Gymnasium 29. marts 2011 Aase Bitsch Ebbensgaard

Læs mere

En struktureret asperger -pædagogik

En struktureret asperger -pædagogik En struktureret asperger -pædagogik Lidt historik I 2008 startede Herning hf og vuc en 3-årig hf for unge med ASF. Uddannelsen skulle betales af kommunerne. Fra 2011 blev uddannelsen statsfinansieret,

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Workshop. STX- tilbud til unge med Autisme. KH@htg.dk

Workshop. STX- tilbud til unge med Autisme. KH@htg.dk Workshop STX- tilbud til unge med Autisme De nødvendige forudsætninger Folkeskolens afgangsprøve 2. fremmedsprog (tysk) Være indstillet på alle fag- også idræt Boglige interesser/ faglige forudsætninger

Læs mere

Netwerk. om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser

Netwerk. om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser At skabe fællesskab Skiftet fra grundskole til ungdomsuddannelse er et stort skridt i et ungdomsliv. Et skridt ind i en verden, der både

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2015-2016, fælles version pr. 29.07.15 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Sorø Akademi 25. marts 2014 Formål med dagen - Alle deltagende projekter har fået feedback på deres projekter, som de kan bruge i den videre udvikling

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING Succes-plan 2015-16 Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING BEHOVSAFKLARING OG DATAANALYSE Hvad kan vi konkludere på den baggrund? Elevernes faglige resultater: Gode karakterer

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1.

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. år 1.HF August Mandag den 10.august kl. 9.00: Velkommen til alle

Læs mere

Viborg Handelsgymnasium

Viborg Handelsgymnasium Udviklingsprojekt A: Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i 1. semester. Viborg Handelsgymnasium 1 Projektmål Formålet med projektet er at sikre, at eleverne på HHX får et godt læringsmiljø

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV 1 MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV Arbejdsgruppen for matematik stx om problemer for elever med gymnasiefremmed baggrund: Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF, Niels Hjølund Pedersen,

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser STX For unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) Hvem kan søge? Har du en dokumenteret diagnose inden for autismespektret? Så kan du søge om optagelse på vores STX-linje for unge med en autismespektrumforstyrrelse.

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

AT VÆRE I UDDANNELSESSTILLING V/SIGNE BECK MEINICKE. 1. Det at være i uddannelsesstilling 2. Min oplevelse med tilsynsførende

AT VÆRE I UDDANNELSESSTILLING V/SIGNE BECK MEINICKE. 1. Det at være i uddannelsesstilling 2. Min oplevelse med tilsynsførende AT VÆRE I UDDANNELSESSTILLING V/SIGNE BECK MEINICKE 1. Det at være i uddannelsesstilling 2. Min oplevelse med tilsynsførende MINE FORUDSÆTNINGER OG FORVENTNINGER To år som årsvikar - To år med forskellige

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau.

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Fag på HF Niveauer Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Nogle niveauer er obligatoriske, og andre kan du vælge som valgfag på 2.år. Når du engang er færdig,

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse?

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? LBR Prisen 2011: Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? Bidrag fra klasse 2c hhx Rådmands Boulevard Analyse blandt unge i Randers Holdninger til uddannelse HHX

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Gruppe A. Differentiering:

Gruppe A. Differentiering: Gruppe A Differentiering: Differentiering i tegneundervisning normalt seende/ farveblinde (specielt i 3D tegning) Udfordring: Støttefag afvikling, struktur, indhold At have flere elever fra forskellige

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014 Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber 26. Februar 2014 1 Program 10.00-10.30 Velkomst og erfaringer fra rammeforsøgene Kontorchef Annegrete Larsen,

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Ledernetværksmøde. d.2/12-2013. fredag den 20. december 13

Ledernetværksmøde. d.2/12-2013. fredag den 20. december 13 Ledernetværksmøde d.2/12-2013 1) 13.00-13.10: Velkomst, kort om netværkets mål og struktur, samt intro til dagens tema: ledelse af elevaktiverende undervisningsprocesser. Kan e-tavler/projektorer medvirke

Læs mere

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Enkelt at bruge for lærere, pædagoger og forældre Gør brugeren selvhjulpen Giver ro og tryghed og dermed øget overskud til læring og social samvær

Læs mere