Lad være med at servicere eleverne: lad dem selv komme op og tage papir eller deres opgaver: bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad være med at servicere eleverne: lad dem selv komme op og tage papir eller deres opgaver: bevægelse"

Transkript

1 Workshop 1 Kollegial Sparring Baggrundsrammer: Mange kollegaer (på HF Efterslægten) havde ikke tid til sparring. På eget initiativ, en gruppelærer der havde lyst til at afprøve kollegial sparring søgte og fik 20 timer per deltager til kollegial sparring. Projektet begyndte i september med et startmøde, i november et midtvejsmøde og evaluering i april (møde sparring og vidensdeling). De 20 timer blev anvendt til efteruddannelse i blandt andet vidensdeling, supervision og CL kursus som man kunne melde sig til og lære at anvende viden til undervisning. Jeanne: Får eleverne motivering til læring - hvordan kan man engagere eleverne (CL, bevægelse i undervisning, dokumentation af eksperiment, lommefilm) Lad være med at servicere eleverne: lad dem selv komme op og tage papir eller deres opgaver: bevægelse Andre muligheder Undervisningsdifferentiering, brug a lydfiler, brug web 2. og integration af it, klasseværelseskultur, kreativ skrivning, integreret skriftlighed, arbejde med interviews, innovativ formidling, samarbejde mellem parallelle hold, heterogene grupper Arbejdsgruppe: lærerne har selv valgt, hvem de skal arbejde med Hvad kan man bruge sparring til? Refleksioner over egen undervisning Værktøjer til at forbedre, evt. ændre din undervisning Du er ikke over ladt til dig selv (Gør Det!) Folk skal gøre det af lyst, og ledelsen skal ikke bestemme ang. Sparringsgruppe. Praktisk: max antal 3 pr gruppe, observere undervisningen 2 gange i løbet af året, inden for ens normtal. (Observere en anvendelse af samme arbejdsform, f.eks. CL) Udveksling af erfaring og vidensdeling - i den store gruppe 3 gange om året. Sparring kan også fås fra andre så at man tager den didaktiske del med i sparring. Typer af sparring: samme klasse, forskellige lærere observerer eleverne, undervisning - Supervision/observering: hinandens undervisning - Samme hf klasse, hvad gør vi, eller hvad gør du, med dem der sidder bag computeren - Videndeling i faget (samme klasse) - Videndeling på tværs af fagene - Samme forløb samme tekst prøv at finde ud af hvordan tingene fungerer i forskellige klasser - SPA Videndeling og anerkendelse af hinandens faglighed, får øjne på andre ting. - Elektronisk: Dropbox (forløb, nye tekster, links, film, grammatiske øvelser) - Vidensdeling på tværs af alder og erfaringer Supervision og sparring i øjenhøjde (SPA) Spørgsmål Har du haft erfaringer med sparring tidligere?

2 Hvilket fokus er relevant for dig/ jer at sparre om? Hvilken slags sparring kunne du tænke dig at få fra dine kolleager? Hvilke fordele kan du se ved sparring? - Nye arbejdstider gør, at der er store muligheder for kollegial sparring Hvad kunne være problematisk ved sparring? - Tidskravene HUSK: 1. Fokus på sparring er vigtig under observation: ved først fællesmøde bliver i enige om hvad det er der skal observeres. (Alle kursister er aktive i timerne, elevernes udbud - hvad er det der sker) - lærerens praksis og ikke kursisternes 2. Oplægsholder (nye input) eller inviter en anden lærer (måske en kollega med andre fag end en selv eller en der har samme fag) med stor didaktisk interesse/en udefra kommende der ser på undervisningen. 3. Forskel mellem sparring og supervision Referat af Lars Jensen og Jeanne

3 Workshop 3 it i nf Tina Warncke Nørgaard og Christina Dam Østergaard præsenterede de fire programmer Screecast-o-matic, Socrative, Qiuzlet og Easy Correct Og fortalte hvordan de havde brugt dem I undervisningen bl.a. at kursisterne skulle aflevere film af en kemiøvelse med formål, apparatur, fremgangsmåde og fejlkilder samt en screencast-o-matic med teori, databehandling og konklusion - se Tina og Christinas powerpoint på hf2net. Screencast-o-matic er et program, der optager billede (og lyd) fra den pc, de anvendes. Tina og Christina havde anvendt det både til at lave lærer- og kursistproducerede film. Hvis man opdager en fejl i sin film, kan man blot gå tilbage og optage oven i det allerede optagne. Filmene gemmes på screencasto-matic eller youtubes servere. Adressen er Kursisterne kan se de lærerproducerede film i eget tempo og kan ud over den daglige undervisning også bruges til repetition til eksamen. Der blev bl.a. vist et eksempel på hvordan man kam kommentere en kursistproduceret film - se Tina og Christinas powerpoint på hf2net. Socrative kan findes på og er et online realtime quiz/spørgeprogram, hvor læreren får svar fra kursisterne på de stillede sprøgsmål eller quiz. Det kan bruges til f.eks. at afdække (fejlagtige) forforståelser, forklaring af figurer, repetition. Quizlet findes på Med dette program får man med indtastning af ét sæt spørgsmål og svar mange forskellige quizzer, flash cards og printvenlig udgave til f.eks. cooperative learning øvelser som quiz og byt. Quizlet blev bl.a. foreslået anvendt som afslutning på et forløb eller repetition. Easy Correct er et tilføjelsesprogram til Word, hvor man kan oprette 10 x 30 automatiske kommentarer og får mulighed for at sætte fine grønne flueben ved det korrekte i en kursistaflevering. Programmet er desværre ikke gratis. Til slut nævnte oplægsholderne andre it-værktøjer til nf-fagene Kemi: Facebookgrupper (powerpoints): Kemi Fagdidaktik Kemilærer i gymnasiet (stx, hf, htx) Screencasts og forløbsplaner: Animation til forståelse af afstemning: Biologi: Spil, der bl.a. viser en celles forbrug af ATP: Interaktivt undervisningsmateriale: Fremstilling af bioethanol: Geografi:

4 Opmåling af opland: Google earth Geologi animationer: Webgeology Find epicenter og jordskælvstyrke: Virtuel Seismology Deltagerinputs og erfaringsudveksling: Her blev nævnt: (a la quizlet) Til B-niveau: biotech academy (søg på det virtuelle laboratorium) Ref. John Valentin Mikkelsen, Randers HF & VUC.

5 Workshop 5 ADHD går ikke væk af skæld ud! Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Der blev i forbindelse med oplægget vist en meget fyldestgørende PowerPoint. Dette referat indeholder de spørgsmål osv., der yderligere kom frem. Det blev pointeret, at det er en speciallæges opgave at diagnosticere og ikke en lærer eller studievejleders opgave. Der drejer sig i høj grad om at have overskud og tålmodighed, når man arbejder med unge med ADHD, hvilket i nogle situationer kan være udfordrende. Hvorfor er der sket så kraftig en stigning i antallet af diagnoser? Dette spørgsmål kan der ikke gives et klart svar på. Skal man undervise hele klassen, som om de har adhd? Der er i princippet ikke nogen elever, som tager skade af at blive mødt med særlige pædagogiske redskaber, som kan være til stor gavn for eleven med adhd. Flere med adhd ønsker ikke at fortælle, at de har det. Det kan for flere elever med adhd være en hjælp, at vedkommende må lytte til musik, mens han eller hun arbejder. Hvilken effekt har medicin? Medicin kan være godt for nogen til at hjælpe dem med at kunne koncentrere sig i længere tid. ADHD kan hos enkelte elever blive brugt som undskyldning, hvilket i nogle situationer kan være vanskeligt for underviseren at navigere i. Afslutningsvis henvises der til litteratur og forskning inden for området se PP. Referent: Mari-Ann Drengsgaard, Herning HF og VUC

6 Workshop 7 Netwerk et projekt med fokus på ensomme unge Netwerk er et udviklingsprojekt af Ventilen og Mary Fonden, der har til formål at afhjælpe social isolation. På workshoppen var der præsentation af et forebyggelsesforløb, som allerede er afprøvet på nogle hf2 kurser rundt i landet. Dette forløb har til formål at forebygge den ensomhed, som rigtig mange unge slås med. Undervejs i forløbet, vil usikre unge få en stemme at tale med, samt få nogle værktøjer til at tackle de udfordringer de står overfor. Pointen er, at alle skal føle sig set, idet ensomme unge ofte skjuler sig og har tendens til at blive overmandet af negative tanker. I forløbet bliver de unge bl.a. tildelt en makker, som kan være der for en, som en ekstra støtte og tryghed. Samtidig kan lærerne få redskaber til at håndtere og hjælpe de elever, der føler sig ensomme. Forløbet er baseret på andres metoder og tilrettelagt som en struktureret pakke med vejledninger, øvelser mm., og kan med fordel indgå i hf2 s introforløb. Man tilmelder sig som skole, og det er vigtigt, at det er mindst halvdelen af alle første års holdene, der deltager. Det er endvidere et krav, at de involverede lærere deltager i et Netwerk seminar inden afviklingen af forløbet på skolen. Yderligere information kan ses på hjemmesiden;

7 Workshop 9 Studierejsen som dynamo for klasserummet Referat: Tobias Huus, Herning HF og VUC Projektkonteksten: 1. Hold fast på kursisterne (fx tutorordning) 2. Det rummelige HF, gennemsigtighed (vær konkret, tag intet for givet) og rummelighed (plads til alle) for gymnasiefremmede. 3. Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet (30 konkrete værktøjer, ny hjemmeside undervejs, en del af Syddansk uddannelsesaftale) Optimering af studieturen, så den understøtter især sammenhængskraften: At rejse er at lære Baseret på erfaringer med en studietur med alle 1.hf ere til Krakow hvert forår på Fyns HF og VUC. Ca. 1½ lærer pr. klasse. Hver klasse har min. en fast lærer som følger dem i alle aktiviteter, uanset fagligt indhold. Eleverne er så hjemmefra forberedt af relevante faglærere. Det er afgørende at lærerne har lyst til at være inddraget i rejsen. Fag melder sig på, og omlægger undervisningen til studieturen (typisk med de timer de normalt ville have haft i ugen) - Oftest dansk (formidling til efter turen), engelsk (formidlingssprog, holocaust), historie (Auschwitz, Krakow som gammel hovedstad, industrialisering, den kolde krig), samfundsfag (industri, byplanlægning, kommunisme), NF (saltminerne) og matematik. Eleverne bombarderes med Krakow løbende, og forberedes. Jo mere fællesskab der skabes omkring turen før, under og efter, jo mere sammenhængskraft. Jo mere ansvar de får for turen og får hinanden, jo mere fællesskab. Kursister organiseres i grupper (som de deler værelse med), disse skal følges ad når de færdes i byen. Faglærerne koordinerer mere eller mindre hvordan kursisterne skal forberedes. Turen kan gøres til en brand for skolen, så kursisterne har forventninger og kendskab allerede inden skolestart. Kursisterne forbereder selv præsentationer af seværdigheder eller besøg ledsages af opgaver. Turisme erstattes af aktivering kr. pr. kursist kan dække udgifterne til bus, hotel og indgang. Leveomkostninger er lave, alle kan være med. Typisk omkring 20 der ikke er med, ofte muslimske piger. Den der ikke kan komme med får relaterede opgaver. Forskelligt tonede klasser har forskelligt indhold. Politiklassen besøger politiakademi, Pædagogklasse besøger børnehave, engelsk A klassen besøger gymnasium med vægt på interaktion. Alle besøg er forberedt, og de deles ofte op i mindre grupper med lokale. Kursister kan lave kontakt med lokale over skype inden. Erfaringerne bruges efter, især i engelsk hvor det handler om at få dem til at snakke. Konklusion: Jo mere elevinddragelse og jo mere faglighed (især løbende i året), desto flere sociale fordele og sammenhængskraft.

8 Studietur /4-27/4 Antal deltagere Lørdag Eftermiddag 21/4 1n + BSA 23 1p + NVV 24 1q + EKN og HVG* 28 Mødetid på Fyns HF-kursus kl o + BLC 25 1r + JKN og PPE* 25 1s + JON og LBH 14 1t + MRJ 26 Søndag 22/4 Formiddag Eftermiddag Forventet ankomst til hotellet kl.10 Morgenmad - indkvartering senest kl.14 Byvandring kl. 15 -? Eventuelt fælles aftensmad. Mandag 23/4 Formiddag Eftermiddag Fællestur til Auschwitz. Afgang fra busholdeplads kl.9 (medbring gerne madpakke ) Tirsdag 24/4 Formiddag Rundtur i Kazimierz Antal = 100 Antal = 65 Afgang fra hotellet kl.9 Nowa Huta Sporvogn til Kazimierz Rundtur og herefter frokost Busser fra Starowislna kl.13 Eftermiddag Wieliecka-saltminen VIGTIGT HUSK AT MEDBRINGE PAS! Ankomst Rundvisning kl.14 -? Busser tilbage til hotellet Onsdag 25/4 Formiddag Institutio nsbesøg Politibesø g Skolebesøg Maius Apoteket Schindlers fabrik Eftermiddag Nowa Huta Rundtur i Kazimierz Afgang fra hotellet kl.9 Sporvogn til Kazimierz Rundtur og herefter frokost Busser fra Starowislna kl.13 Torsdag 26/4 Formiddag Eftermiddag Pakke - Indkøb Hjemrejse kl Fredag 27/4 Formiddag Hjemkomst til Fyns HF-kursus kl. ca 11 Morgenmad: mandag-onsdag kl , torsdag kl

9 Workshop 10 Skriveportalen.dk Horsens HF og VUC Ref. ved Elsebeth Sanden, Gentofte HF Skriveportalens opbygning præsenteres Vha Skriveportalens mange øvelser kan man koble skrivning med danskfaglige aktiviteter. Kursisterne kan træne skrivekompetencen ved differentierede øvelser, der også giver kursisterne mulighed for at udarbejde stilladserede eksamensbesvarelser. Arbejdet med delopgaver kan samles til en færdig eksamensbesvarelse. Skriveportalen giver også mulighed for at fokusere på inddragelse af danskfaglig viden og metoder, der ofte mangler i kursisternes eksamensbesvarelser. Spørgsmål: Hvilken status har Skriveportalen.dk? Der har været eksterne sparring med Anders Østergård ligesom tidligere fagkonsulent Susanne Mose har været inde over portalen. Så kursisterne kan stole på indholdet. Er der erfaringer med træning af gruppearbejdet? Ja, der ligger materiale til udviklingen af gruppearbejdet om Skr. Dansk hæfte 1 på Skriveportalen.dk. Er der stile, som kursisterne kan se? Ja, der er en stilebank, hvor det også fremgår, hvilken karakter de forskellige eksamensstile har fået. Hvad kan Skriveportalen.dk som Østergaards portal ikke kan? Der er flere øvelser på Skriveportalen.dk, og måske er Østergaards øvelser for omfattende for kursisterne. Diskussion af, hvordan vi kan tilgodese de store krav i Skr. Dansk. Afslutning: Gode råd til Skriveportalen.dk modtages gerne. Den justeres en gang om året. Ved den næste justering vil der komme mere fokus på, hvad det vil sige at karakterisere!

10 Workshop 11 Anvendelsesorientering gennem praktiske processer Pædagogisk begrundelse for mere anvendelses orienteret UV - Hvorfor: mange forskellige elevtyper i en gængs klasse Hvad har de til fælles? oplever UV som verdensfjerne teorier og svære fagbegrebertilbage til Før-sproget - motto: Det jeg sanser husker jeg (neurobiolog Theresa Schillhab) Oplæg ved Horsens HF: Ex: billedkunst og naturfag Målsætning med undervisningen: Praktiske processer virkelighedsnært kursistrelateret - innovativt emnevalg før fag Elevvalgt (sikre høj motivation) Eks. på Opgaveformulering: I evalueringsopgaven udfører i et selvvalgt eksperiment, der visualiserer en problemstilling i den anvendte teori en problemstilling i den anvendte teori og i finder på et projektarbejde, hvor I laver et produkt! Workshop: lav en lille animation over et begreb ved hjælp af materialerne i de udleverede animationskasser HUSK: Keep It Simple, Stupid! (KISS) (icebreakers) Idestafet: Tema: Energier Slutprodukt: Animationsfilm Fordele: motivationsskabende, kreativt, anderledes, samarbejdet styrkes, væk med PC en, handlingsorienteret proces, visualiserende, udfordrende, interaktivt Ulemper: Tidskrævende, svært at anvende i nogen fag Hjælpeprogrammer online: (flowplayer), Ipad: Imovie

11 Workshop 12 Hverdagsøkonomi Kursus i september om SU-regler, budget, osv. Mange elever kan ikke få deres økonomi til at hænge sammen, hvilket går ud over deres uddannelse. De kender blandt andet ikke SU-reglerne eller har kendskab til forsikring, lån, osv. Derfor får de blandt andet en demonstration i, hvordan SU-reglerne skal læses. 19-årige kan måske ikke få den høje SU, hvis forældrene har en høj indkomst, og det kommer som en overraskelse for dem. Til kurset får eleverne info om, hvor meget de må tjene ved siden af SU en. Flere elever ved desuden ikke, at de kan få ungdomskort til transport. Resultatet er færre besøg på kontoret vedrørende de praktiske ting. Lån Det er nemt for de unge at få en kassekredit, men nogle forstår det ikke helt. Det samme gælder for Mastercard. Eleverne får derfor info om forskellige typer lån blandt andet muligheden for differentieret SU-lån. Feriepenge Ikke alle elever får udbetalt feriepenge. De skal selv ind og søge feriepengene, hvis beløbet er over 1500 kroner. Nogle elever tror desuden, at pengene bliver trukket af deres løn. Budget Forældrenes indboforsikring gælder indtil eleverne er 21 år. Eleverne laver et budget, hvilket giver et billede af de faldgruber, der er. Blandt andet hvor dyrt det er at købe morgenmad på 7-Eleven hver dag.

12 Workshop 15 Tutorfunktionen Niels Jørgen Olesen, Randers HF og VUC 1 Mål med samtalen Formål: styrke kursistens faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. Lærer vs. Tutor Lærer er ekspert, I tutorrollen er kursisten eksperten og tutor er udspørger/katalysator. Samtalen bliver central Vi skal ikke: - Fortælle dem hvordan de skal leve deres liv - Give dem gode råd Vi skal - katalysere processer(respektér eget valg) - hjælpe til afklaring af faglige styrker og svagheder er der noget der hindrer en positiv ændring? Skal hindringer ryddes af vejen og hvordan? Spørge os frem (bruge hv-ord men undgå hvorfor (virker aggressivt) Fokus på at eleven selv får mulighed for at reflektere over sit eget liv og rolle. Hvordan gør kursisten, når det lykkes? (Eks. hvad går godt i de 60% af lektionerne, hvor der er fremmøde?) 2 Den gode samtales forudsætninger Et godt samtalested Empatisk lytten, hvor tutor forsøger at spørge ind/at sætte sig i kursistens sted. 3 Når det bliver personligt Læg mærke til hvor dine grænser går (fagligt og følelsesmæssigt) Det forventes ikke at vi kan løse alle problemer Nogle gange har kursisten bare brug for at læsse af ingen har taget varig skade af at nogen lyttede med nærvær og interesse. - Dog: Det er ikke sikkert at det kursisten har godt af, er godt for dig. - Udgangspunktet er det faglige og meget omfattende problemer henvises til studievejlederen. 4 Gode råd i. Planlæg samtalen ii. Lyt aktivt og skab tillid iii. Spørg åbent og nysgerrigt, sikre forståelse iv. Undlad gode råd, fordømmelse og vurderinger

13 v. Vær tålmodig, anerkendende, accepterende vi. Vær støttende og nogle gange konfronterende vii. Stil uddybende spørgsmål, spørg til konkrete eksempler viii. Undgå ledende og retorisk spørgsmål, lad kursisten finde svaret ix. Bevar overblikket og bring kursisten tilbage til emnet Der var efterfølgende en diskussion af, at der er en problematisk dobbeltrolle de steder, hvor tutorrollen i stigende grad anvendes som en funktion, der ikke blot skal motivere og hjælpe kursisten, men i stedet fungere som sanktionerende instans. Udlevering af fem cases med forskellige kursisttyper: En generelt dygtig elev, som klarer sig dårligt i et enkelt fag og siger at den pågældende lærer taler ned til hende/andre kursister. Generelt var der enighed om, at eleven skulle opfordres til at tage problemet op med læreren. Spg: Hvor lang er tutorsamtalen? Svar: 10 min den første, min nr. 2 og 3. Samtalelængde varierer. Kommentar: På nogle skoler er studievejleding med til første samtale. Spg: Skal eleverne tvinges til en samtale hvis det går godt? Svar: Lad eleverne fortælle hvorfor det går godt hvis det ikke gør, vil det komme frem i samtalen. Spg: Hvad gør man hvis man har snævre grænser og kun vil tale fagligt? Svar: Så kan man måske komme lidt i vanskeligheder det kan være svært at føre samtaler, hvis det kun skal være fag-fagligt. Kommentar: Kan det ikke være en fordel for kursisterne at de kommer i skole når livet er svært? Skal vi ikke holde dem fast i at de skal komme i skole? Jo fokus på deres ressourcer. Kommentar: Kursisterne skriver et lille referat af tutorsamtalen i deres studiebog. Afrunding: Kursisterne er ofte i fokus. Glem ikke at bruge kollegaerne til at tale med/læsse af.

14 Workshop 19 Entreprenørskab og innovation i HF Kreativ Oplæg af Thomas Weiergang, fra HF kreativ-linjen i Herning, HF & VUC HERNING Skolen er ene om arbejdsformerne på området, derfor interesseret i at spare med andre. Initiativet til linjen er udsprunget af et besøg på den 3årige Visuel HF- linje i Viborg, der samarbejder med Animation-workshop-school. (http://www.animwork.dk/da/), og også rekrutterer elever der søger optagelse hertil. Efterfølgende kontaktede man Teko Design + Business i Herning, en ret bred designeruddannelse (http://www.viauc.dk/teko/sider/teko.aspx) og fik etableret et samarbejde, der blandt andet indebærer at hfkursisterne har fri adgang til værkstedsfaciliter mm på Teko, hvilket virker meget motiverende på kursisterne Intention for linjen: Bred vifte af muligheder for kursisterne. Der er endnu ingen empiri på området i forhold til hvor givtig den kreative toning er i forhold til senere uddannelsesoptag og erhvervsvalg. Linjen er bygget op af en Hf pakke +4 kreative fag, design, billedkunst, innovation og medievidenskab. Derudover 1 ugl undervisningsdag på Teko, så målet er at blive kreativt studerende her fra start. Man har erfaret de år linjen har eksisterende at kursisterne bliver stadigt mere målrettede og satser på at komme på at blive optaget på Teko, dettegør dem til meget dygtige studerende. Vision: Kernefagene i hfpakken skal samarbejde med kreative fag, Skolen skal samarbejde med institutioner, have gæstelærere. Kreative fag skal være motor, og skal gøre sig interessante som samarbejdspartnere. Man satser på at maksimere det flerfaglige med designfaget i centrum. Eksempler på fællesopgaver i tværfaglige projekter: ( der er principielt muligheder for samarbejde mellem alle fag, de naturvidenskabelige, idræt mv, men det kræver motiverede lærere, som tiltrækkes af kreafagene som kæmpemolekylen i midten af mindre.) 1) Design fremtidens klasserum, i samarbejde med historie og dansk Historie: bidrager med den historiske skole, dansk medskolehistorier, Fagene understøtter dermed en nødvendig almendannelse-horisont til design. Besøg på Kinnarps/skolemøbler, med sparring og efterfølgende respons fra designere, hvor det innovative ligger i det virkelighedsnære. Innovation og design arbejder altid sammen. Mange begreber og processer overlapper, som man satser på skal blive så bredt anvendelige som muligt, og der arbejdes derfor økonomisk, ingen dobbelt - op i de to fag på modelgennemgange. 2)Grafitti og Street Art og CSR (bæredygtighed)i spil: Produktion af tasker, t-shirt, forbindelsen mellem håndværk, design og csr, socialt entreprenørskab, besøg af Nadia Plesner (Dafurnica-billedet), det at sælge til et godt formål. 3)Design af icons, samarbejde mellem dansk, samf, og design, fokus på research, kildekritik, informationssøgning, præsentation 4) Samarbejde omkring Kørner-udstillingen på Heart (http://www.heartmus.dk/johnk%c3%b8rner---fanget-3949.aspx) med redesignsopgave, et eyewittnessprojekt mellem kreafagene og engelsk.

15 Der betones faglige krav til de enkelte fag og gives demonstration af overlap mellem fagene. Krealinjens force: Styrkede adgangsmuligheder til teko (?) Entreprenørviden sammen med kreative evner, samarbejde, helhedstænkning, praksisorienteret, direkte kontakt til eksterne samarbejdspartnere Kursisterne er automatisk tilmeldt Young Enterprise entreprenørkonkurrence for unge, og kan bidrage med ders designprodukt og virksomheds-ide. Afsluttende fællesssnak omkring muligheder for erhvervspraktik, også i udlandet, feks evt over 3 år (som er tilladeligt for enkeltkursisster, surfer hf i klitmøller. Referent, Elise Bak, Randers HF&VUC;

16 Workshop 20 En struktureret asperger-pædagogik Workshop v. Jonna Byskov fra Herning HF og VUC. Jonna Byskov holdt et spændende oplæg om skolens særligt tilrettelagte Aspergerslinje, som hun på Herning HF og VUC var ophavskvinde til i 2008, og som fra 2011 blev statsfinancieret. Aspergers er en særlig diagnose inden for ASF (Autisme-Spektrum-Forstyrrelse). Personer med Aspergers er karakteriseret ved at være normaltbegavede, men de har store udfordringer i at afkode socialt samspil, og de er præget af en stor grad af infleksibilitet, men ellers er personer med en Aspergersdiagnose meget forskellige. Jonna startede med derfor med at spørge de 8 meget interesserede tilhørere på kurset: Er der overhovedet en pointe i at tale om en aspergers-pædagogik, når de er så differentierede?. Jonnas og skolens målsætning er, at eleverne i den særlige A-klasse gennemfører en fuld HF med de samme krav som på en almindelig HF. Der er blot taget behørigt hensyn til, at eleverne har en særlig lav stresstærskel og i det hele taget ikke skal overraskes. Visse af de særlige hensyn kan med sikkerhed også bruges i den dagligdags undervisning med ikke-diagnosticerede elever. For eksempel at læste lektier skal gennemgås, ellers er det decideret ødelæggende for eleverne, ligesom elevernes funktion i sociale relationer er nedsat de forstår ikke så godt den professionelle form, som vi undervisere har, forklarede Jonna. Derfor arbejder Jonna og hendes hold med at indarbejde mestringsstrategier, der skal give eleverne konkrete værktøjer til at tackle skolelivets udfordringer. Workshoppen efterlod det indtryk, at det kræver en lydhør ledelse og en ildsjæl her Jonna for at få en sådan særlig linje op af stå. Det vurderes at cirka 1% af den danske befolkning har en Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvilket antyder, at der kunne være basis for flere særligt tilrettelagte linjer på HF- og Gymnasier i stil med Herning HF og VUCs eget projekt. Læs mere på:

Faglighed Rummelighed Mangfoldighed

Faglighed Rummelighed Mangfoldighed Hf2-konference 6. november 2013, FYNs HF-kursus 1. KOLLEGIAL SPARRING, Efterslægten (Jeanne Bagger & Lars Jensen) SPA står for Sparring og Aktiverende arbejdsformer - det er et tilbud til alle lærere om

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Workshop. STX- tilbud til unge med Autisme. KH@htg.dk

Workshop. STX- tilbud til unge med Autisme. KH@htg.dk Workshop STX- tilbud til unge med Autisme De nødvendige forudsætninger Folkeskolens afgangsprøve 2. fremmedsprog (tysk) Være indstillet på alle fag- også idræt Boglige interesser/ faglige forudsætninger

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE Kursus for undervisere i Skoletjenesten Formen på eftermiddagen Vekslen mellem formidling og diskussion Vekslen mellem oplæg og dialog Vekslen mellem generelle metoder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Brøndby modellen Idræt

Brøndby modellen Idræt Brøndby modellen Idræt På Brøndby Gymnasium har vi organiseret undervisningen, så særligt idrætsaktive elever kan gennemføre studentereksamen på 3 år, med et tilfredsstillende resultat og en fuld gymnasieoplevelse.

Læs mere

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015 Studietur til Dublin, og (58 elever), april 2015 (LP, NK, PC) DATO TID PROGRAM BEMÆRKNING Lørdag den 11.01.15 Afgang kl. 6.20 Ankomst kl. ca. 19 Afgang fra Thyhallen Ankomst til Dublin Bussen kører kl.

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

forløb HTX Aabenraa

<XX- IT> forløb HTX Aabenraa forløb HTX Aabenraa Program for dagen Eleverne bedes medbringe bærbar computer og oplader. Program 08:10-08:55 08:55-09:40 Velkommen, rundvisning, adgang til internet Oplæg om dagens opgave Pause

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Cooperative learning har været anvendt i alle fag for at fordre det gode og strukturerede samarbejde.

Cooperative learning har været anvendt i alle fag for at fordre det gode og strukturerede samarbejde. Dansk E 2014-15 Generelt: DE har i år været en velfungerende klasse med mange ressourcer og god forståelse for hinandens styrker og svagheder. Der er generelt stor respekt og tolerance for hinanden. Cooperative

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

45 svar. Oversigt. Hvilket fag eller område underviser du inden for? Rediger denne formular. Se alle svar

45 svar. Oversigt. Hvilket fag eller område underviser du inden for? Rediger denne formular. Se alle svar jeppe.egendal@gmail.com Rediger denne formular 45 svar Se alle svar Oversigt Hvilket fag eller område underviser du inden for? Brug af praxis' produkter bygningsmaler, elementær brand og stillads Bygge

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Praktiske oplysninger Kursusstedets adresse Hotel Fredericia Vestre Ringvej 96 7000 Fredericia http://www.hotel- fredericia.dk/

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015.

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. 3.Sem/1.sem 2015 Uge Sommerferie AT AP og NV Fagene Andet 32 33 Onsdag 12/8: kl. 9-11: AR (på FA) kl. 12-16: Kursusdag om it-brug

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Særligt tilrettelagt hf-forløb for elever med Aspergers syndrom

Særligt tilrettelagt hf-forløb for elever med Aspergers syndrom Særligt tilrettelagt hf-forløb for elever med Aspergers syndrom A-linjen på Herning HF & VUC I august 2008 etablerede vi et selvstændigt hf-forløb for unge med ASF. Forløbet var 3-årigt, og der blev max

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Forebyggelsesforløbet

Forebyggelsesforløbet Tidspunkt Aktivitet Varighed Inden skolestart Oplæg for lærergruppen om Netwerk 10 min. Forebyggelsesforløbet Første skoledag Del 1: Præsentation af Netwerk og etablering af makkerskaber 45 min. 1.-3.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere