Dagsorden. Randers 21/04/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Randers 21/04/2013"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej Generalforsamlingen vil blive afholdt 21/5/2013 kl :30 på Platanvej 2. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2012 med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag: A. Bestyrelsen stiller følgende forslag: 1. Prisstigninger i vaskeri. 2. Regelsæt for brikker 3. Udskiftning af TV-leverandør årige budgetter fremover principbesluting ( egentligt budget for 2014 er separat punkt, se punkt 7 ) 5. Udbedring af puds i garager. 6. Ændring af husorden, støjparagraf. B. Eventuelt andre indkomne forslag. 1. Indførelse af beboer pligt til renholdelse af området ved hver blok. 6. Forelæggelse af budget for 2013 til godkendelse. 7. Forelæggelse af foreløbigt budget for 2014 til godkendelse. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Peter Vandborg afgår i henhold til vedtægterne. Genopstiller ikke. Solveig Ipsen afgår i henhold til vedtægterne. Genopstiller. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Jørgen Pedersen afgår i henhold til vedtægterne. Genopstiller ikke. Claus Thorald Kristensen afgår i henhold til vedtægterne. Pascal Kaas opstiller som kandidat til en suppleantpost. Peter Vandborg opstiller som kandidat til en suppleantpost. 11. Valg af revisor 12. Eventuelt *Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være ejerforeningens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamling; 30/4/2013. Materiale vedrørende eventuelt indkomne forslag og eventuelle andre bilag. Udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Som det fremgår af dagsordnen har vi brug for kandidater til minimum en bestyrelsespost og en suppleantpost. Overvej at stille op til en bestyrelses- eller suppleant- post. Eller om du kan bidrage ved at deltage i et udvalg. Jo flere der deltager aktivt i arbejdet med at drive foreningen, jo mere kan vi opnå. Bestyrelsesarbejdet består, med mindre du frivilligt melder dig til mere, blot i møder hver første onsdag i måneden kl 19-20:30. Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen men vil gerne opstille. Så meddel det skriftligt til formanden så han har det senest dagen før generalforsamlingen. Foruden dette dokument på 16 sider er der følgende bilag: Regnskab Bilag fra Waoo med vores priser på internet & TV. Samt kanalpakker og tilvalgskanaler. Nyhedsbrev fra febuar fra kommunens affaldskontor. Omhandlende de nye ting der skal i glas-molokkerne. Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Ejerforeningen Infanterivej af 16

2 Bestyrelsens beretning Siden sidste generalforsamling er der sket følgende i vores forening: Sidste års renoveringer er blevet igangsat efter finansieringen kom på plads i begyndelsen af Adgangskontrol i kældrene er gennemført, de andre projekter er i gang men ikke færdige endnu. Projekterne forventes afsluttet inden vinteren for alvor sætter ind. Skyline gik konkurs, hvilket fremrykkede konsolidering af internetforbindelser fra 5 til 3 stk. Problemer i vaskeribetalingssystemet der ikke skyldes internetforbindelsen er fundet og ordnet. I den forbindelse er systemet tjekket grundigt adskillige gange. Trapetzfliser er købt hjem og nogle af stensætningerne er repareret på arbejdsdage. Der er også udført andre opgaver på arbejdsdage. Bestyrelsen takker dem der har deltaget i arbejdsdagene. Deres deltagelse har sparet foreningen mange penge. Samtidig vil bestyrelsen opfordre alle til at deltage i arbejdsdagene. Husk at vores penge strækker meget længere når vi kun skal betale for mad & drikke og ikke timeløn. Vedligeholdelsesplan Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet visse justeringer i forhold til sidste års plan. Vi har stadig fokus på projekter, der kan hvile i sig selv og som på lang sigt giver besparelser. Det være sig besparelser foreningens drift eller eks. den enkelte lejligheds varmeregning. Diodebaseret svalegangs belysning og udskiftning af væggen mod svalegangen er konkrete eksempler herpå. Udover de ekstraordinære projekter for 2012 nåede disse ting ikke at blive gennemført/ forberedt i Grundet arbejdet med at få gang i projekterne: Rensning af faldstammer. Flyttet fra 2012 til Udskiftning af svalegangs- og parkeringspladsbelysning. Flyttet fra 2013 til Nye punkter i planen: I og med at behovet for renovering/oprettende vedligehold af parkeringspladser og svalegangsbrystninger. Ikke er reduceret markant, da de projekter ikke blev vedtaget i Vil svalegangsbrystningerne blive reparareret i forbindelse med betonrenoveringer etc. i forbindelse med taget i år. Og fra 2015 vil vi løbende udføre betonrenovering på brystningerne. Samt reparationer på søjlerne som brystningerne er fastgjort til. Derudover vil parkeringspladserne blive repareret i etaper i løbet af Der vil ikke blive opsat linjedræn ved alle garager i forbindelse med nyt asfalt slidlag. Det vil kun ske ved de garager der har et konkret problem med bagfald/vandindtrængen. Mulige ændringer i planen: I år gennemfører vi TV-inspektion af kloarken i For at begynde at få et konkret grundlag til at vurdere deres stand. Når det er gennemført vil vi udgiften til renovering af kloarken i Som nu er estimeret til ~3,4 Mio. Kunne justeres på et konkret grundlag, samtidigt vil det bedre kunne vurderes. Om TV-inspektion af de resterende blokke og renovering af kloarken. Skal fremrykkes eller udskydes til senere. Alle udgifterne er skønnet, og som udgangspunkt er kun nogle af udgifterne for indeværende år baseret på konkrete tilbud/overslag fra leverandører. De beløb der står for de enkelte år er estimater, og således ikke konkrete priser. Den reelle pris på nedenstående ordinære og ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter. Afhænger dels af, hvad prisen på de enkelte opgaver reelt bliver, når konkrete tilbud er blevet indhentet. Og dels af hvilke forbedringer der bliver vedtaget på pågældende års generalforsamling. 2 af 16

3 I nogle tilfælde skal generalforsamlingen også vælge mellem alternative løsningsmodeller. Generelt bruger ejerforeningen et princip om, at dem der betaler, også skal have glæde af investeringerne. Derfor bruger vi vedligeholdelsesplanen til at varsle om, hvornår der kan komme ekstraudgifter til større renoveringsarbejder. Der vil for hovedparten ikke blive sparet op til dem centralt. I stedet vil der være mulighed for at optage lån via foreningen eller at betale kontant. Som planen viser, vil der efter 2013 kun være følgende store ting der mangler at få et løft til en tilfredsstillende standard: Parkeringspladser, Faldstammer, Kloak, Garageporte, Revner i vægge, udendørsbelysning samt væggen mod svalegangen ( hele væggen med vinduer og hoveddør ). Oversigt over estimerede udgifter til vedligehold, inkluderet i pågældende års driftregnskab: kkr. 585 kkr. 665 kkr. 350 kkr. 370 kkr. 310 kkr. 300 kkr. 270 kkr. 345 kkr. 270 kkr. 270 kkr. For at dække de ekstraordinære udgifter, der ikke vil være inkluderet i det pågældende års driftsregnskab ( 2013/2016/2018 ), vil der som udgangspunkt være mulighed for enten at betale udgiften kontant eller afdrage udgiften over et lån gennem ejerforeningen, der opkræves sammen med fællesudgifterne. Den enkelte ejer der benytter lånemuligheden, vil betale både afdrag og renteudgifter til lånet ( det vil ikke bebyrde ejerforeningen, herunder dem der betaler udgiften kontant ). Oversigt over estimerede fællesudgifter samt ekstraordinære éngangsudgifter til vedligehold: , , ,5 1060, , , , , , , kr kr kr Oversigten tager ikke hensyn til eksisterende afdrag på altandør. Eller afdrag på de ekstraordinære udgifter i 2013/2016/2018. Som vil være der såfremt de betales via lån gennem ejerforeningen. De skæve beløb skyldes at fordelingstallet for hver lejlighed er 362. Og udgiften bør derfor gå op i 362 med højest 2 decimaler. Bemærk at pr 1/7/2012 blev indbetalinger til grundfonden på 100 kr/md suspenderet. Da den var øremærket til taget. Hvilket vil sige at til og med Juni 2012 indbetalte alle ejere hver måned samlet set 1005 kr/md. I 2018, når taget bliver 5 år og den umiddelbart sidste ekstraordinære éngangsudgift finder sted. Bør der tages stilling til etablering af en ny grundfond, da taget formentligt skal skiftes igen omkring Årsagen til at fællesudgifterne mod slutningen af perioden stiger trods faldende vedligeholdesomkostninger. Skyldes at prisstigningerne på andre omkostninger forudses at stige jævnt med ca 4% som følge af lønudviklingen, inflationen etc. Bemærk dog at den gennemsnitlige stigning i indbetalinger mellem Juni 2012 og 2023 kun er anslået til ca 1,6%. Alle disse tal vil blive justeret hvert år, så de bliver baseret på den konkrete udvikling og et opdateret skøn. 3 af 16

4 2013 Dette er pt. planlagt for de enkelte år: Teknisk rådgivning: Tv-inspektion af kloak ved blok og byggeteknings undersøgelse af problemer med revner i bygninger ( bla. som omtalt under punkt 6 I bygningssyn rapporten ) Rensning af faldstammer Udskiftning af faldstammer Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere samt vaskeribetalingssystem ( excl. Renteudgifter ) Opsætning af unidræn ved udvalgte garager hvor der er problemer med bagfald samt udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads ( nyt slidlag, brønde der er sunket hæves ) omkring blokkene Estimeret udgift: kr. Ekstraordinære udgifter: Renovering incl. tag. som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Estimeret udgift: brutto netto ( brutto/netto henviser til tømningen af grundfonden til formålet ) 2014 Udbedring af revner I garager, lejligheder og kælderydervægge. Udskiftning af svalegangs- og parkeringspladsbelysning til diodebaseret løsning ( Lån hertil optages som afdrages over 5 år ).Rensning af faldstammer Udskiftning af faldstammer Teknisk rådgivning Opsætning af unidræn ved udvalgte garager hvor der er problemer med bagfald samt udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads ( nyt slidlag, brønde der er sunket hæves ) omkring blokkene Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere, diodebelysning samt vaskeribetalingssystem ( excl. renteudgifter ) Estimeret udgift: kr Rensning af tagrender Udskiftning af faldstammer Opsætning af unidræn ved udvalgte garager hvor der er problemer med bagfald samt udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads ( nyt slidlag, brønde der er sunket hæves ) omkring blokkene Teknisk rådgivning Udskiftning af radiomodul på vandmålere Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere, diodebelysning samt vaskeribetalingssystem ( excl. renteudgifter ) Estimeret udgift: kr. 4 af 16

5 2016 Udbedring af skillevægge I garager og kælderydervægge Rensning af faldstammer Teknisk rådgivning Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere, diodebelysning samt vaskeribetalingssystem ( excl. renteudgifter ) Estimeret udgift: kr. Ekstraordinære udgifter: EMO-rapport ( betales via varmeregnskab for 2015) Estimeret udgift: kr. Udskiftning af garageporte. Udskiftning af væg mod svalegang incl. indgangsdør og vinduer ( fabriksfremstillet elementmur ) Estimeret udgift: kr Tv-inspektion af kloak Udskiftning af faldstammer Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere, diodebelysning samt vaskeribetalingssystem ( excl. renteudgifter ) Estimeret udgift: kr Rensning af tagrender Tv-inspektion af kloak Udskiftning af batteri i varmemålere Estimeret udgift: kr. Ekstraordinære udgifter: Udskiftning af faldstammer, eller foring med indvendig maling af faldstammer ( ~ kr ). Renovering af kloaker med strømper, forudsat det er nødvendigt i forbindelse med TV-inspektion i 2013, 2017 & Estimeret udgift i alt: kr 2019 Udbedring af revner I garager, lejligheder og kælderydervægge ( bla. som omtalt under punkt 6 I bygningssyn rapporten ). Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Udskiftning af faldstammer Estimeret udgift: kr. 5 af 16

6 2020 Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Estimeret udgift: kr Rensning af tagrender Rensning af faldstammer Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Estimeret udgift: kr. EMO-rapport ( betales via varmeregnskab for 2020 ) Estimeret udgift: kr Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Estimeret udgift: kr Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Estimeret udgift: kr. Forslag til behandling: 1. Prisstigninger i vaskeri. Ændring af priser på vask/tør fra 12kr/25 øre til 20kr/50 øre pr 1/ Dette sker for at sikre en indtægt der både dækker de løbende driftudgifter. Samt giver et dækningsbidrag der bruges til at afskrive. Investeringerne I vaskerierne som over de seneste år beløber sig til omkring kr Samt bestyrelsen får beføjelse til hvert år pr 1/7 at hæve prisen med op til 4% uden yderligere godkendelse. Prisstigningen skal dog varsles senest samtidigt med indkaldelse til årets ordinære generalforsamling. Varsling sker på foreningens hjemmeside. Dette så prisen løbende kan tilpasses omkostninger/inflation mv. uden unødigt bureaukrati. Samtidig er målet at der ikke skal forekomme store pludselige stigninger som den I år. Når prisstigningen varsles før/samtidigt med generalforsamlingen er det samtidigt muligt at stille modforslag på generalforsamlingen. 6 af 16

7 2. Regelsæt for nøglebrikker Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte et regelsæt for de brikker der bruges til såvel adgangskontrol og vaskeri. Med udvidelsen at vaskeribetalingssystemet med adgangskontrol. Er der brug for et regelsæt der medfører skrappere kontrol med de nøglebrikker der bruges. Siden de erstatter systemnøgler der blev udleveret personligt af viceværten, og kvitteret for. Da ændringen er ret omfattende i forhold til den måde brikkerne indtil nu er håndteret. Beder bestyrelsen om generalforsamlingens godkendelse af at bestyrelsen kan fastsætte et sådan regelsæt. Indledningsvis vil regelsættet se ud som angivet nedenfor. Men da der senere kan vise sig problemstillinger det ikke tager højde for. Giver dette forslag bestyrelsen ret til at ændre det. Regelsættet vil både give sikkerhed i kælderen og give foreningen løbende informationer om nye beboere. Så vi selv kan sikre at alle får velkomstbrev mv. Regelsæt for brikker til adgangskontrol- og vaskeribetalings- systemet: Bestilling af brikker/tilmelding: Brikker bestilles ved skriftlig henvendelse til administrator. Dette kan gøres såvel på papir som pr . Der må bestilles brikker til alle beboere i lejligheden, oplys hvor mange der er brug for. Specielle tilfælde: som udgangspunkt tilknyttes alle nøglebrikker i en lejlighed til samme brugerkonto=lejlighedsnummer. Har man ønske om at have mere end én brugerkonto er det muligt. Angiv det i bestillingen af brikker. I så fald indbetal ikke depositum før administrator har oplyst hvilke brugerkontonumre der skal anvendes på kontooverførsler. Bestillingen skal indeholde dokumentation der viser at personen der bestiller, bor i E/F Infanterivej 14-32's bygninger: For ejere: kopi af billedlegitimation ( administrator kontrollere at vedkommende er en af de registrerede ejere ). For lejere: kopi af billedlegitimation, samt lejekontrakt. Betaling og depositum: Der betales 50 kr i depositum pr brik. Ved tilmelding kan man nøjes med at indbetale depositum for det antal brikker der bestilles ( i tilfælde af at man ikke ønsker at benytte vaskeriet ). Indbetalinger til vaskekontoen skal minimum være 100 kr. Større beløb må gerne indsættes, dog skal beløbet været deleligt med 50. Saldo vil fremgå af brugerkontoen i vaskeribetalingssystemet. Beløbet overføres til ejerforeningens vaskekonto i Danske Bank: Reg.nr Konto På alle overførsler til vaskekontoen skal der stå lejlighedsnummer i tekst på modtagers kontoudskrift. Der kan gå op til 7 arbejdsdage før indbetalinger bliver registreret i vaskeribetalingssystemet. Da administrator tjekker for indbetalinger én gang om ugen, så sørg for at fylde op i god tid. Man kan altid se sin saldo i vaskeribetalingssystemet. Saldo på brugerkontoen kan i tilfælde af en brik mistes bruges som depositum på en ny brik. Hvis en brik mistes og der ikke er saldo nok på brugerkontoen. Skal der indbetales depositum før en ny udleveres. 7 af 16

8 Ved fraflytning vil evt. indestående på brugerkontoen samt depositum. Blive udbetalt når brikken er returneret til administrator. Informer administrator om fraflytning i god tid. Forældelsesesfrist for udbetaling af depositum/saldo på brugerkonto: Krav om udbetaling skal ske senest 6 måneder efter fraflytning. Er fraflytning ikke meddelt administrator. Anses man som fraflyttet, hvis der er udleveret brikker til en anden person i lejligheden. Dog ikke hvis den person optræder sammen med sidst tilmeldte, på tinglyst skøde eller lejekontrakt. Udlevering af brikker: Efter administrator har modtaget bestilling af brik(er) og verificeret at personen bor i foreningens bygninger. Deaktiveres evt. tidligere udleverede brikker til den pågældende lejlighed. Derefter fremsendes brik(er) pr brev til den person der har bestilt dem. Er der tale om en udlejet lejlighed, informeres udlejer samtidigt om til hvem og hvor mange brikker der er udleveret. Når indbetaling af depositum modtages af administrator, aktiveres brikkerne. De er 100% uvirksomme så længe de ikke er aktiveret. Udlevering af en ny brik hvis den eksisterende er meldt bortkommet: Den eksisterende brik deaktiveres straks. Ny brik fremsendes til den person der oprindeligt bestilte den per anbefalet brev. Indeholder brugerkontoen tilstrækkeligt til at dække depositum, vil den fremsendte brik være aktiveret. Efter aftale med administrator kan det i visse tilfælde være muligt at afhente den nye brik. Det skal dog stadig være den person der oprindeligt bestilte den, og der skal fremvises billedlegitimation. Anvendelse af brikker: Al adgang til aflåste fællesområder sker ved hjælp af adgangskontrolsystemet, hvor brikken er adgangsmedie. Log fra systemet opbevares på en server hos leverandøren, som administrator har adgang til. I tilfælde af indbrud/tyveri mv. fra kælderen, vil data om hvem der har været i kælderen udleveres til politiet. De personer der bestiller brikker har pligt til at oplyse. Hvem de har udleveret den/de brikker de har fået udleveret til. Brikkerne bruges til at booke tider og betale med i fællesvaskeriet via brugerkontoen. I tilfælde af at din nøglebrik bliver væk: Er det vigtigt hurtigst muligt at informere administrator. Så vil nøglebrikken blive deaktiveret i systemet. Og dermed ikke udgøre et sikkerhedsproblem i forhold til tyveri fra kælderen. I tilfælde af at din nøglebrik holder op med at virke: Indsend den til administrator. Er den defekt uden at vise tegn på mishandling, fremsendes en ny uden beregning. Løbende kontrol af brikker: Adgangsloggen vil regelmæssigt blive efterset for inaktive brikker. Med inaktiv menes en brik der ikke har åbnet en dør. Har en brik været inaktiv i 3 måneder vil den blive deaktiveret. For at reaktivere brikken skal brugeren legitimere sig. Overgangsordning: For at verificere de brugere der er her inden dette regelsæt træder i kraft. Hvilket vil sige frem til generalforsamlingen Får eksisterende brugere får 3 md. fra generalforsamlingen til at indsende den dokumentation der er nævnt under tilmelding. Dem der ikke gør det får deaktiveret deres brikker. Den kan så igen aktiveres ved indsendelse af dokumentationen. 8 af 16

9 3. Udskiftning af TV-leverandør. Skift tv leverandør fra YouSee til Waoo. Der er binding på 36 måneder og mindste pris er 59 kr/md pr.lejlighed som alle skal betale. Mindstebetalingen kan man eks.få en 2/2 mbit internetforbindelse for. Forskellen i forhold til sidste år er at de har fået viasat kanalerne tv3 etc., det samme har BOXER. Samt at der er kommet flere streaming tjenester på markedet som eks.: Netflix, HBO nordic, Youbio, TV 2 Play. Så den enkelte vil have stor valgfrihed i forhold til tv-indhold selvom vi skifter til Waoo. Streaming-tjenesterne vil formentligt kræve en 10/10 mbit internetforbindelsen fra Waoo der pt. koster 99 kr/md. Men vil man bruge BOXER eller ikke se TV. Kan man nøjes med at bruge de tvungne 59 kr/md på Waoo s 2/2 mbit internetforbindelse. Med tvangsdigitaliseringen* der er igang i forhold til det offentlige, så har alle fremover brug for en internetforbindelse. Så nu er tiden moden til at skifte fokus fra at foreningen primært sikrer tv-signal. Til at foreningen primært sikrer en billig internetforbindelse. Waoo's TV-tilbud er lige som YouSee et DVB-C produkt så nyt udstyr er ikke nødvendigt. Med mindre man vælger et af de avancerede produkter med mulighed for at bestille film, starte forfra mv.. I så fald vil YouSee's boks skulle udskiftes med en fra Waoo. Nedenfor er en kort sammenligning af kanaludbuddet fra YouSee, Waoo og BOXER. Se i øvrigt bilag med information om TV-kanaler mv. Samt evt. leverandørenes hjemmesider. YouSee ( DVB-C ) Grundpakke ( bla. TV3, kanal 5, TV2 ) 110 Mellempakke ( bla. TV3+, kanal 4, TV2 Zulu, TV2 Charlie, 6'eren, kanal 9 ) 283 Fuldpakke ( bla. TV3 Puls, kanal 8, Discovery, Kanal Sport, MTV, NGC, Eurosport, Eurosport 2, 7'eren ) 10/1 mbit /3 mbit /5 mbit /10 mbit 399 Waoo ( DVB-C ) Grundpakke ( bla. TV3, kanal 5, TV2 ) 109 Underholdningspakke ( udover grundpakke bla. TV3+, kanal 4, 6'eren, TV2 Zulu, TV2 Charlie, Eurosport, MTV, TV3 Puls, ) Stor Underholdningspakke ( udover underholdningspakke bla. kanal 9, kanal 8, TLC, Discovery, NGC, Eurosport 2, 7'eren ) 2/2 mbit 59 10/10 mbit 99 10/10 Mbit/s inkl. telefonabonnement /20 Mbit/s /20 Mbit/s inkl. telefonabonnement /30 Mbit/s /30 Mbit/s inkl. telefonabonnement /40 Mbit/s /40 Mbit/s inkl. telefonabonnement /60 Mbit/s /60 Mbit/s inkl. telefonabonnement af

10 90/90 Mbit/s /90 Mbit/s inkl. telefonabonnement 419 Fri tale til fastnet i DK 40 BOXER ( DVB-T/DVB-T2, kræver tv/boks med kort. For HD modtagelse kræves DVB-T2 udstyr ) Kortafgift og betalingsgebyr, tillægspris som opkræves uanset pakke. TV 2 pakken ( DR's kanaler+:tv2, TV2 Charlie, TV2 Zulu, TV2 News, TV2 Film, TV2 HD, TV2 Film HD. Mini ( DR's kanaler+:tv2, TV2 News, TV2 Film, TV2 HD, TV2 Film HD, TV3, TV3 Puls, kanal 4, kanal 5 ) 66,63 kr/md Flex8 ( DR's kanaler+: 8 valgfri kanaler i et udvalg af 29 mulige ) 209 MIX ( DR's kanaler+: TV2, TV2 News, TV2 Film, TV2 HD, TV2 Film HD, TV3, TV3 Puls, kanal 4, kanal 5, 6'eren, 6'eren HD, TV2 Charlie TV2 Zulu, kanal 9, Discovery, CNN, Disney, MTV, DK4 ) 229 MAX ( DR's kanaler+: TV2, TV2 News, TV2 Film, TV2 HD, TV2 Film HD, TV3, 299 TV3 Puls, kanal 4, kanal 5, 6'eren, 6'eren HD, TV2 Charlie TV2 Zulu, kanal 9, Discovery, CNN, Disney, MTV, DK4, Sport 1, Sport 1 HD, Animal Planet, Nickelodeon, TLC, VH1, Travel Channel, Disney XD, Discovery Sience, History Channel, Travel Channel, Cartoon Network, Kanal 7 ) Leverandørerene har muligheder for at købe en eller flere ekstrakanaler, det er ikke beskrevet i ovenstående skema. *: Tvangsdigitaliseringen betyder blandt andet: Digital postkasse til alle Folketinget har vedtaget en lov om digital post. Det betyder, at du som borger i Danmark fra november 2014 skal have en digital postkasse til at modtage post fra offentlige myndigheder fx fra din kommune. Loven fastslår, at breve fra det offentlige sendt til din digitale postkasse har samme retsvirkning som breve, dokumenter mv., der sendes som papirpost Mere digital selvbetjening i fremtiden Frem til 2015 er det hensigten at indføre obligatorisk digital selvbetjening på stadig flere områder. Inden udgangen af 2012 skal du som borger i Danmark betjene dig selv på Borger.dk, når du skal: Se status og betale tilbage på dit SU-lån Ansøge om Uddannelseskort og HyperCard Melde flytning Ansøge om plads i dagtilbud Indskrive dit barn til folkeskole og skolefritidsordning Ansøge om sundhedskort og EU-sygesikringskort Betale for jagttegn, jagtprøve og riffelprøve Booke en lejrplads eller andre aktiviteter på Naturstyrelsens arealer. Der vil være hjælp at hente til de borgere, som har brug for støtte til at komme i gang med den digitale hverdag. Bemærk at adgang til tjenesterne der er nævnt ovenfor i forbindelse med tvangsdigitalisering. Foregår via OCES NemID, som er en løsning der ikke lever op til Lov nr. 417 af 31/05/2000 om elektroniske signaturer ( overholder ikke 10, stk 3 ). Den ene lov kræver reelt at der benyttes et ulovligt værktøj: OCES NemID. Under alle omstændigheder betyder tvangsdigitaliseringen at alle har behov for en internetforbindelse. 10 af 16

11 4. 2 årige budgetter fremover principbesluting ( egentligt budget for 2014 er separat punkt, se punkt 7 ) Idag foregår arbejdet i foreningen meget ujævnt. I og med at vi fra årsskiftet og frem til generalforsamlingen ikke har et vedtaget budget at køre efter. Derfor afholdes kun de absolut nødvendige udgifter i denne periode. Og siden generalforsamlingen ligger ret tæt på sommerferien, er det nogle gange svært at nå at få gang i projekter før august/september. Derfor stiller bestyrelsen forslag om at der vedtages 2 budgetter hvert år: Et for det indeværende år Et foreløbigt for det følgende år. Det foreløbige tilpasses inden næste generalforsamling, hvor et endeligt budget for det år vedtages. Bestyrelsen må gennemføre de projekter der er vedtaget i det foreløbige budget. Forudsat at det kan gøres indenfor de rammer der er sat i det foreløbige budget. I modsat fald skal projektet behandles sammen med det endelige budget på generalforsamlingen. Det vil give handlefrihed til, indenfor visse rammer, at indhente tilbud på projekter i efteråret. Der kan igangsættes/gennemføres i løbet af første kvartal det følgende år. Dette vil også gøre at bestyrelsen får en langt mere jævn arbejdsbelastning end idag. Og i det hele taget gøre det nemmere at indhente tilbud. Da tilbud sjældent har gyldighed på mere end dage. 5. Udbedring af puds i garager. Der har været gjort adskillige forsøg på at købe garagerne. Til en pris der kan løbe rundt for foreningen, dette er ikke lykkedes. Desuden er garagerne ikke for tiden offentligt til salg hos en ejendomsmægler. Således stilles igen forslag om at garageejeren tvinges til at udbedre pudset i garagerne for egen regning. Det kan medføre at at foreningen bliver nød til at udbedre på garageejerens regning. Og efterfølgende opkræve dem hos garageejeren. Det vil medføre at foreningen vil skulle lægge ud for de ca kr det koster. Hvilket belaster foreningens kassekredit. Betaler garageejeren ikke straks, vil det jævnfør foreningens kreditpolitik. Medføre at inkasso og eventuelt tvangsauktionsbegæring overfor garageejeren. Muligvis vil det dog kunne tage et stykke tid at inddrive pengene. Da garageejeren muligvis vil stævne foreningen med påstand om at det ikke er indvendig vedligehold. Hvorvidt det vil have opsættende virkning på eventuel inkasso/tvangsauktion vides ikke. 6. Ændring af husorden, støjparagraf. Vores husorden er lidt åben for fortolkning, hvad angår hvornår støjende reparationer må foretages. Det er ikke klart om der må støjes hverdage eller lørdage der også er helligdage. Da kun hverdage og lørdage er nævnt. Nuværende formulering: Slagboremaskiner eller lignende må kun anvendes og støjende reparationer kun foretages hverdage mellem kl og 19.30, lørdage kun mellem kl og Forslag til ny formulering: Slagboremaskiner eller lignende må kun anvendes og støjende reparationer kun foretages hverdage mellem kl og 19.30, lørdage kun mellem kl og Og ikke på søn- og helligdage. 11 af 16

12 B. Indkomne forslag: 1. Indførelse af beboer pligt til renholdelse af området ved hver blok. Forslag stillet af Kirsten Mikkelsen: Randers 21/04/2013 I lighed med praksis i mange andre ejer/boligforeninger fremsætter jeg følgende forslag: Hver blok (14-32) skal selv holde rent og ryddeligt omkring den blok/kælder man bor i. Hvis det ikke overholdes, kan der gives en bøde på 200,00 kr til hver lejlighed uanset om man er lejer eller ejer. Forslaget er fremsat i lyset af, at på arbejdsdage er der ingen interesse for at yde men kun nyde det arbejde andre gør. Vigtig information fra ejerforeningen til alle beboere Denne skrivelse indeholder flere vigtige information der berører dig, så det er vigtigt at du læser det hele. Denne skrivelse er ikke identisk med den husstandsomdelte, så læs den hele. Etablering af adgangskontrol: Fremover vil al adgang til aflåste fællesområder ske ved hjælp af et adgangskontrolsystem i stedet for systemnøgler. Derfor er det vigtigt at alle der ikke allerede er tilmeldt vaskeribetalingssystemet gør det hurtigst muligt. For fortsat at have adgang til kælder, vaskeri samt nærgenbrugsstationer. Adgangskontrolsystemet er en udbygning af vaskeribetalingssystemet. Log fra systemet opbevares på en server hos leverandøren, som administrator har adgang til. I tilfælde af indbrud/tyveri mv. fra kælderen, vil data om hvem der har været i kælderen udleveres til politiet. Tilmelding og betaling: For at benytte vaskeriet skal man tilmeldes, dette sker ved henvendelse til administrator. Når man er blevet tilmeldt får man udleveret en nøglebrik ( RFID-chip ) som skal bruges til at booke tider og betale med. Depositum for denne er 50 kr/stk. Nøglebrikken bliver tilknyttet brugerkonto som får et nummer ( normalt lejlighedsnummer ). Nummeret skal bruges når der skal indsættes penge på brugerkontoen. Der kan tilknyttes flere nøglebrikker til samme brugerkonto. Ved bestilling oplys hvor mange brikker der er brug for. Indsætning af penge på brugerkontoen sker ved at overføre et beløb, deleligt med 50 kr dog minimum 100 kr. Til den bankkonto administrator oplyser ved bestilling af nøglebrik. I overførslen skal nummeret på brugerkontoen angives i beskedfeltet. Ved tilmelding kan man nøjes med at indbetale depositum for det antal brikker der bestilles ( i tilfælde af at man ikke ønsker at benytte vaskeriet ). I tilfælde af at din nøglebrik bliver væk: Er det vigtigt hurtigst muligt at informere administrator. Så vil nøglebrikken blive slettet i systemet så den ikke virker. Og dermed ikke udgøre et sikkerhedsproblem i forhold til tyveri fra kælderen. En ny nøglebrik vil blive tilsendt for 50 kr i depositum. Er der 50 kr på din vaskekonto vil det kunne ske med det samme, ellers vil beløbet først skulle indbetales. Udskiftning af tag mv.: Tidsplan: Tagudskiftningen går igang så snart det kan aftales med stilladsleverandøren. Der opstilles først stillads ved nr 14-16, de resterende blokke følger når taget er skiftet på Det forventes at det tager 6 uger +/- 2 uger pr blok at udskifte tag mv. Kælderdørene i de østlige ender af blokkene er udskiftet. Deres elektroniske låse er dog ikke i drift endnu, så man kan kun gå ud af dem. 12 af 16

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere