Dagsorden. Randers 21/04/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Randers 21/04/2013"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej Generalforsamlingen vil blive afholdt 21/5/2013 kl :30 på Platanvej 2. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2012 med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag: A. Bestyrelsen stiller følgende forslag: 1. Prisstigninger i vaskeri. 2. Regelsæt for brikker 3. Udskiftning af TV-leverandør årige budgetter fremover principbesluting ( egentligt budget for 2014 er separat punkt, se punkt 7 ) 5. Udbedring af puds i garager. 6. Ændring af husorden, støjparagraf. B. Eventuelt andre indkomne forslag. 1. Indførelse af beboer pligt til renholdelse af området ved hver blok. 6. Forelæggelse af budget for 2013 til godkendelse. 7. Forelæggelse af foreløbigt budget for 2014 til godkendelse. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Peter Vandborg afgår i henhold til vedtægterne. Genopstiller ikke. Solveig Ipsen afgår i henhold til vedtægterne. Genopstiller. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Jørgen Pedersen afgår i henhold til vedtægterne. Genopstiller ikke. Claus Thorald Kristensen afgår i henhold til vedtægterne. Pascal Kaas opstiller som kandidat til en suppleantpost. Peter Vandborg opstiller som kandidat til en suppleantpost. 11. Valg af revisor 12. Eventuelt *Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være ejerforeningens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamling; 30/4/2013. Materiale vedrørende eventuelt indkomne forslag og eventuelle andre bilag. Udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Som det fremgår af dagsordnen har vi brug for kandidater til minimum en bestyrelsespost og en suppleantpost. Overvej at stille op til en bestyrelses- eller suppleant- post. Eller om du kan bidrage ved at deltage i et udvalg. Jo flere der deltager aktivt i arbejdet med at drive foreningen, jo mere kan vi opnå. Bestyrelsesarbejdet består, med mindre du frivilligt melder dig til mere, blot i møder hver første onsdag i måneden kl 19-20:30. Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen men vil gerne opstille. Så meddel det skriftligt til formanden så han har det senest dagen før generalforsamlingen. Foruden dette dokument på 16 sider er der følgende bilag: Regnskab Bilag fra Waoo med vores priser på internet & TV. Samt kanalpakker og tilvalgskanaler. Nyhedsbrev fra febuar fra kommunens affaldskontor. Omhandlende de nye ting der skal i glas-molokkerne. Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Ejerforeningen Infanterivej af 16

2 Bestyrelsens beretning Siden sidste generalforsamling er der sket følgende i vores forening: Sidste års renoveringer er blevet igangsat efter finansieringen kom på plads i begyndelsen af Adgangskontrol i kældrene er gennemført, de andre projekter er i gang men ikke færdige endnu. Projekterne forventes afsluttet inden vinteren for alvor sætter ind. Skyline gik konkurs, hvilket fremrykkede konsolidering af internetforbindelser fra 5 til 3 stk. Problemer i vaskeribetalingssystemet der ikke skyldes internetforbindelsen er fundet og ordnet. I den forbindelse er systemet tjekket grundigt adskillige gange. Trapetzfliser er købt hjem og nogle af stensætningerne er repareret på arbejdsdage. Der er også udført andre opgaver på arbejdsdage. Bestyrelsen takker dem der har deltaget i arbejdsdagene. Deres deltagelse har sparet foreningen mange penge. Samtidig vil bestyrelsen opfordre alle til at deltage i arbejdsdagene. Husk at vores penge strækker meget længere når vi kun skal betale for mad & drikke og ikke timeløn. Vedligeholdelsesplan Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet visse justeringer i forhold til sidste års plan. Vi har stadig fokus på projekter, der kan hvile i sig selv og som på lang sigt giver besparelser. Det være sig besparelser foreningens drift eller eks. den enkelte lejligheds varmeregning. Diodebaseret svalegangs belysning og udskiftning af væggen mod svalegangen er konkrete eksempler herpå. Udover de ekstraordinære projekter for 2012 nåede disse ting ikke at blive gennemført/ forberedt i Grundet arbejdet med at få gang i projekterne: Rensning af faldstammer. Flyttet fra 2012 til Udskiftning af svalegangs- og parkeringspladsbelysning. Flyttet fra 2013 til Nye punkter i planen: I og med at behovet for renovering/oprettende vedligehold af parkeringspladser og svalegangsbrystninger. Ikke er reduceret markant, da de projekter ikke blev vedtaget i Vil svalegangsbrystningerne blive reparareret i forbindelse med betonrenoveringer etc. i forbindelse med taget i år. Og fra 2015 vil vi løbende udføre betonrenovering på brystningerne. Samt reparationer på søjlerne som brystningerne er fastgjort til. Derudover vil parkeringspladserne blive repareret i etaper i løbet af Der vil ikke blive opsat linjedræn ved alle garager i forbindelse med nyt asfalt slidlag. Det vil kun ske ved de garager der har et konkret problem med bagfald/vandindtrængen. Mulige ændringer i planen: I år gennemfører vi TV-inspektion af kloarken i For at begynde at få et konkret grundlag til at vurdere deres stand. Når det er gennemført vil vi udgiften til renovering af kloarken i Som nu er estimeret til ~3,4 Mio. Kunne justeres på et konkret grundlag, samtidigt vil det bedre kunne vurderes. Om TV-inspektion af de resterende blokke og renovering af kloarken. Skal fremrykkes eller udskydes til senere. Alle udgifterne er skønnet, og som udgangspunkt er kun nogle af udgifterne for indeværende år baseret på konkrete tilbud/overslag fra leverandører. De beløb der står for de enkelte år er estimater, og således ikke konkrete priser. Den reelle pris på nedenstående ordinære og ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter. Afhænger dels af, hvad prisen på de enkelte opgaver reelt bliver, når konkrete tilbud er blevet indhentet. Og dels af hvilke forbedringer der bliver vedtaget på pågældende års generalforsamling. 2 af 16

3 I nogle tilfælde skal generalforsamlingen også vælge mellem alternative løsningsmodeller. Generelt bruger ejerforeningen et princip om, at dem der betaler, også skal have glæde af investeringerne. Derfor bruger vi vedligeholdelsesplanen til at varsle om, hvornår der kan komme ekstraudgifter til større renoveringsarbejder. Der vil for hovedparten ikke blive sparet op til dem centralt. I stedet vil der være mulighed for at optage lån via foreningen eller at betale kontant. Som planen viser, vil der efter 2013 kun være følgende store ting der mangler at få et løft til en tilfredsstillende standard: Parkeringspladser, Faldstammer, Kloak, Garageporte, Revner i vægge, udendørsbelysning samt væggen mod svalegangen ( hele væggen med vinduer og hoveddør ). Oversigt over estimerede udgifter til vedligehold, inkluderet i pågældende års driftregnskab: kkr. 585 kkr. 665 kkr. 350 kkr. 370 kkr. 310 kkr. 300 kkr. 270 kkr. 345 kkr. 270 kkr. 270 kkr. For at dække de ekstraordinære udgifter, der ikke vil være inkluderet i det pågældende års driftsregnskab ( 2013/2016/2018 ), vil der som udgangspunkt være mulighed for enten at betale udgiften kontant eller afdrage udgiften over et lån gennem ejerforeningen, der opkræves sammen med fællesudgifterne. Den enkelte ejer der benytter lånemuligheden, vil betale både afdrag og renteudgifter til lånet ( det vil ikke bebyrde ejerforeningen, herunder dem der betaler udgiften kontant ). Oversigt over estimerede fællesudgifter samt ekstraordinære éngangsudgifter til vedligehold: , , ,5 1060, , , , , , , kr kr kr Oversigten tager ikke hensyn til eksisterende afdrag på altandør. Eller afdrag på de ekstraordinære udgifter i 2013/2016/2018. Som vil være der såfremt de betales via lån gennem ejerforeningen. De skæve beløb skyldes at fordelingstallet for hver lejlighed er 362. Og udgiften bør derfor gå op i 362 med højest 2 decimaler. Bemærk at pr 1/7/2012 blev indbetalinger til grundfonden på 100 kr/md suspenderet. Da den var øremærket til taget. Hvilket vil sige at til og med Juni 2012 indbetalte alle ejere hver måned samlet set 1005 kr/md. I 2018, når taget bliver 5 år og den umiddelbart sidste ekstraordinære éngangsudgift finder sted. Bør der tages stilling til etablering af en ny grundfond, da taget formentligt skal skiftes igen omkring Årsagen til at fællesudgifterne mod slutningen af perioden stiger trods faldende vedligeholdesomkostninger. Skyldes at prisstigningerne på andre omkostninger forudses at stige jævnt med ca 4% som følge af lønudviklingen, inflationen etc. Bemærk dog at den gennemsnitlige stigning i indbetalinger mellem Juni 2012 og 2023 kun er anslået til ca 1,6%. Alle disse tal vil blive justeret hvert år, så de bliver baseret på den konkrete udvikling og et opdateret skøn. 3 af 16

4 2013 Dette er pt. planlagt for de enkelte år: Teknisk rådgivning: Tv-inspektion af kloak ved blok og byggeteknings undersøgelse af problemer med revner i bygninger ( bla. som omtalt under punkt 6 I bygningssyn rapporten ) Rensning af faldstammer Udskiftning af faldstammer Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere samt vaskeribetalingssystem ( excl. Renteudgifter ) Opsætning af unidræn ved udvalgte garager hvor der er problemer med bagfald samt udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads ( nyt slidlag, brønde der er sunket hæves ) omkring blokkene Estimeret udgift: kr. Ekstraordinære udgifter: Renovering incl. tag. som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Estimeret udgift: brutto netto ( brutto/netto henviser til tømningen af grundfonden til formålet ) 2014 Udbedring af revner I garager, lejligheder og kælderydervægge. Udskiftning af svalegangs- og parkeringspladsbelysning til diodebaseret løsning ( Lån hertil optages som afdrages over 5 år ).Rensning af faldstammer Udskiftning af faldstammer Teknisk rådgivning Opsætning af unidræn ved udvalgte garager hvor der er problemer med bagfald samt udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads ( nyt slidlag, brønde der er sunket hæves ) omkring blokkene Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere, diodebelysning samt vaskeribetalingssystem ( excl. renteudgifter ) Estimeret udgift: kr Rensning af tagrender Udskiftning af faldstammer Opsætning af unidræn ved udvalgte garager hvor der er problemer med bagfald samt udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads ( nyt slidlag, brønde der er sunket hæves ) omkring blokkene Teknisk rådgivning Udskiftning af radiomodul på vandmålere Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere, diodebelysning samt vaskeribetalingssystem ( excl. renteudgifter ) Estimeret udgift: kr. 4 af 16

5 2016 Udbedring af skillevægge I garager og kælderydervægge Rensning af faldstammer Teknisk rådgivning Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere, diodebelysning samt vaskeribetalingssystem ( excl. renteudgifter ) Estimeret udgift: kr. Ekstraordinære udgifter: EMO-rapport ( betales via varmeregnskab for 2015) Estimeret udgift: kr. Udskiftning af garageporte. Udskiftning af væg mod svalegang incl. indgangsdør og vinduer ( fabriksfremstillet elementmur ) Estimeret udgift: kr Tv-inspektion af kloak Udskiftning af faldstammer Afskrivning/afdrag på; molokker, intelligente varme- og vand-målere, diodebelysning samt vaskeribetalingssystem ( excl. renteudgifter ) Estimeret udgift: kr Rensning af tagrender Tv-inspektion af kloak Udskiftning af batteri i varmemålere Estimeret udgift: kr. Ekstraordinære udgifter: Udskiftning af faldstammer, eller foring med indvendig maling af faldstammer ( ~ kr ). Renovering af kloaker med strømper, forudsat det er nødvendigt i forbindelse med TV-inspektion i 2013, 2017 & Estimeret udgift i alt: kr 2019 Udbedring af revner I garager, lejligheder og kælderydervægge ( bla. som omtalt under punkt 6 I bygningssyn rapporten ). Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Udskiftning af faldstammer Estimeret udgift: kr. 5 af 16

6 2020 Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Estimeret udgift: kr Rensning af tagrender Rensning af faldstammer Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Estimeret udgift: kr. EMO-rapport ( betales via varmeregnskab for 2020 ) Estimeret udgift: kr Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Estimeret udgift: kr Udbedring af asfaltbelægning på parkeringsplads Estimeret udgift: kr. Forslag til behandling: 1. Prisstigninger i vaskeri. Ændring af priser på vask/tør fra 12kr/25 øre til 20kr/50 øre pr 1/ Dette sker for at sikre en indtægt der både dækker de løbende driftudgifter. Samt giver et dækningsbidrag der bruges til at afskrive. Investeringerne I vaskerierne som over de seneste år beløber sig til omkring kr Samt bestyrelsen får beføjelse til hvert år pr 1/7 at hæve prisen med op til 4% uden yderligere godkendelse. Prisstigningen skal dog varsles senest samtidigt med indkaldelse til årets ordinære generalforsamling. Varsling sker på foreningens hjemmeside. Dette så prisen løbende kan tilpasses omkostninger/inflation mv. uden unødigt bureaukrati. Samtidig er målet at der ikke skal forekomme store pludselige stigninger som den I år. Når prisstigningen varsles før/samtidigt med generalforsamlingen er det samtidigt muligt at stille modforslag på generalforsamlingen. 6 af 16

7 2. Regelsæt for nøglebrikker Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte et regelsæt for de brikker der bruges til såvel adgangskontrol og vaskeri. Med udvidelsen at vaskeribetalingssystemet med adgangskontrol. Er der brug for et regelsæt der medfører skrappere kontrol med de nøglebrikker der bruges. Siden de erstatter systemnøgler der blev udleveret personligt af viceværten, og kvitteret for. Da ændringen er ret omfattende i forhold til den måde brikkerne indtil nu er håndteret. Beder bestyrelsen om generalforsamlingens godkendelse af at bestyrelsen kan fastsætte et sådan regelsæt. Indledningsvis vil regelsættet se ud som angivet nedenfor. Men da der senere kan vise sig problemstillinger det ikke tager højde for. Giver dette forslag bestyrelsen ret til at ændre det. Regelsættet vil både give sikkerhed i kælderen og give foreningen løbende informationer om nye beboere. Så vi selv kan sikre at alle får velkomstbrev mv. Regelsæt for brikker til adgangskontrol- og vaskeribetalings- systemet: Bestilling af brikker/tilmelding: Brikker bestilles ved skriftlig henvendelse til administrator. Dette kan gøres såvel på papir som pr . Der må bestilles brikker til alle beboere i lejligheden, oplys hvor mange der er brug for. Specielle tilfælde: som udgangspunkt tilknyttes alle nøglebrikker i en lejlighed til samme brugerkonto=lejlighedsnummer. Har man ønske om at have mere end én brugerkonto er det muligt. Angiv det i bestillingen af brikker. I så fald indbetal ikke depositum før administrator har oplyst hvilke brugerkontonumre der skal anvendes på kontooverførsler. Bestillingen skal indeholde dokumentation der viser at personen der bestiller, bor i E/F Infanterivej 14-32's bygninger: For ejere: kopi af billedlegitimation ( administrator kontrollere at vedkommende er en af de registrerede ejere ). For lejere: kopi af billedlegitimation, samt lejekontrakt. Betaling og depositum: Der betales 50 kr i depositum pr brik. Ved tilmelding kan man nøjes med at indbetale depositum for det antal brikker der bestilles ( i tilfælde af at man ikke ønsker at benytte vaskeriet ). Indbetalinger til vaskekontoen skal minimum være 100 kr. Større beløb må gerne indsættes, dog skal beløbet været deleligt med 50. Saldo vil fremgå af brugerkontoen i vaskeribetalingssystemet. Beløbet overføres til ejerforeningens vaskekonto i Danske Bank: Reg.nr Konto På alle overførsler til vaskekontoen skal der stå lejlighedsnummer i tekst på modtagers kontoudskrift. Der kan gå op til 7 arbejdsdage før indbetalinger bliver registreret i vaskeribetalingssystemet. Da administrator tjekker for indbetalinger én gang om ugen, så sørg for at fylde op i god tid. Man kan altid se sin saldo i vaskeribetalingssystemet. Saldo på brugerkontoen kan i tilfælde af en brik mistes bruges som depositum på en ny brik. Hvis en brik mistes og der ikke er saldo nok på brugerkontoen. Skal der indbetales depositum før en ny udleveres. 7 af 16

8 Ved fraflytning vil evt. indestående på brugerkontoen samt depositum. Blive udbetalt når brikken er returneret til administrator. Informer administrator om fraflytning i god tid. Forældelsesesfrist for udbetaling af depositum/saldo på brugerkonto: Krav om udbetaling skal ske senest 6 måneder efter fraflytning. Er fraflytning ikke meddelt administrator. Anses man som fraflyttet, hvis der er udleveret brikker til en anden person i lejligheden. Dog ikke hvis den person optræder sammen med sidst tilmeldte, på tinglyst skøde eller lejekontrakt. Udlevering af brikker: Efter administrator har modtaget bestilling af brik(er) og verificeret at personen bor i foreningens bygninger. Deaktiveres evt. tidligere udleverede brikker til den pågældende lejlighed. Derefter fremsendes brik(er) pr brev til den person der har bestilt dem. Er der tale om en udlejet lejlighed, informeres udlejer samtidigt om til hvem og hvor mange brikker der er udleveret. Når indbetaling af depositum modtages af administrator, aktiveres brikkerne. De er 100% uvirksomme så længe de ikke er aktiveret. Udlevering af en ny brik hvis den eksisterende er meldt bortkommet: Den eksisterende brik deaktiveres straks. Ny brik fremsendes til den person der oprindeligt bestilte den per anbefalet brev. Indeholder brugerkontoen tilstrækkeligt til at dække depositum, vil den fremsendte brik være aktiveret. Efter aftale med administrator kan det i visse tilfælde være muligt at afhente den nye brik. Det skal dog stadig være den person der oprindeligt bestilte den, og der skal fremvises billedlegitimation. Anvendelse af brikker: Al adgang til aflåste fællesområder sker ved hjælp af adgangskontrolsystemet, hvor brikken er adgangsmedie. Log fra systemet opbevares på en server hos leverandøren, som administrator har adgang til. I tilfælde af indbrud/tyveri mv. fra kælderen, vil data om hvem der har været i kælderen udleveres til politiet. De personer der bestiller brikker har pligt til at oplyse. Hvem de har udleveret den/de brikker de har fået udleveret til. Brikkerne bruges til at booke tider og betale med i fællesvaskeriet via brugerkontoen. I tilfælde af at din nøglebrik bliver væk: Er det vigtigt hurtigst muligt at informere administrator. Så vil nøglebrikken blive deaktiveret i systemet. Og dermed ikke udgøre et sikkerhedsproblem i forhold til tyveri fra kælderen. I tilfælde af at din nøglebrik holder op med at virke: Indsend den til administrator. Er den defekt uden at vise tegn på mishandling, fremsendes en ny uden beregning. Løbende kontrol af brikker: Adgangsloggen vil regelmæssigt blive efterset for inaktive brikker. Med inaktiv menes en brik der ikke har åbnet en dør. Har en brik været inaktiv i 3 måneder vil den blive deaktiveret. For at reaktivere brikken skal brugeren legitimere sig. Overgangsordning: For at verificere de brugere der er her inden dette regelsæt træder i kraft. Hvilket vil sige frem til generalforsamlingen Får eksisterende brugere får 3 md. fra generalforsamlingen til at indsende den dokumentation der er nævnt under tilmelding. Dem der ikke gør det får deaktiveret deres brikker. Den kan så igen aktiveres ved indsendelse af dokumentationen. 8 af 16

9 3. Udskiftning af TV-leverandør. Skift tv leverandør fra YouSee til Waoo. Der er binding på 36 måneder og mindste pris er 59 kr/md pr.lejlighed som alle skal betale. Mindstebetalingen kan man eks.få en 2/2 mbit internetforbindelse for. Forskellen i forhold til sidste år er at de har fået viasat kanalerne tv3 etc., det samme har BOXER. Samt at der er kommet flere streaming tjenester på markedet som eks.: Netflix, HBO nordic, Youbio, TV 2 Play. Så den enkelte vil have stor valgfrihed i forhold til tv-indhold selvom vi skifter til Waoo. Streaming-tjenesterne vil formentligt kræve en 10/10 mbit internetforbindelsen fra Waoo der pt. koster 99 kr/md. Men vil man bruge BOXER eller ikke se TV. Kan man nøjes med at bruge de tvungne 59 kr/md på Waoo s 2/2 mbit internetforbindelse. Med tvangsdigitaliseringen* der er igang i forhold til det offentlige, så har alle fremover brug for en internetforbindelse. Så nu er tiden moden til at skifte fokus fra at foreningen primært sikrer tv-signal. Til at foreningen primært sikrer en billig internetforbindelse. Waoo's TV-tilbud er lige som YouSee et DVB-C produkt så nyt udstyr er ikke nødvendigt. Med mindre man vælger et af de avancerede produkter med mulighed for at bestille film, starte forfra mv.. I så fald vil YouSee's boks skulle udskiftes med en fra Waoo. Nedenfor er en kort sammenligning af kanaludbuddet fra YouSee, Waoo og BOXER. Se i øvrigt bilag med information om TV-kanaler mv. Samt evt. leverandørenes hjemmesider. YouSee ( DVB-C ) Grundpakke ( bla. TV3, kanal 5, TV2 ) 110 Mellempakke ( bla. TV3+, kanal 4, TV2 Zulu, TV2 Charlie, 6'eren, kanal 9 ) 283 Fuldpakke ( bla. TV3 Puls, kanal 8, Discovery, Kanal Sport, MTV, NGC, Eurosport, Eurosport 2, 7'eren ) 10/1 mbit /3 mbit /5 mbit /10 mbit 399 Waoo ( DVB-C ) Grundpakke ( bla. TV3, kanal 5, TV2 ) 109 Underholdningspakke ( udover grundpakke bla. TV3+, kanal 4, 6'eren, TV2 Zulu, TV2 Charlie, Eurosport, MTV, TV3 Puls, ) Stor Underholdningspakke ( udover underholdningspakke bla. kanal 9, kanal 8, TLC, Discovery, NGC, Eurosport 2, 7'eren ) 2/2 mbit 59 10/10 mbit 99 10/10 Mbit/s inkl. telefonabonnement /20 Mbit/s /20 Mbit/s inkl. telefonabonnement /30 Mbit/s /30 Mbit/s inkl. telefonabonnement /40 Mbit/s /40 Mbit/s inkl. telefonabonnement /60 Mbit/s /60 Mbit/s inkl. telefonabonnement af

10 90/90 Mbit/s /90 Mbit/s inkl. telefonabonnement 419 Fri tale til fastnet i DK 40 BOXER ( DVB-T/DVB-T2, kræver tv/boks med kort. For HD modtagelse kræves DVB-T2 udstyr ) Kortafgift og betalingsgebyr, tillægspris som opkræves uanset pakke. TV 2 pakken ( DR's kanaler+:tv2, TV2 Charlie, TV2 Zulu, TV2 News, TV2 Film, TV2 HD, TV2 Film HD. Mini ( DR's kanaler+:tv2, TV2 News, TV2 Film, TV2 HD, TV2 Film HD, TV3, TV3 Puls, kanal 4, kanal 5 ) 66,63 kr/md Flex8 ( DR's kanaler+: 8 valgfri kanaler i et udvalg af 29 mulige ) 209 MIX ( DR's kanaler+: TV2, TV2 News, TV2 Film, TV2 HD, TV2 Film HD, TV3, TV3 Puls, kanal 4, kanal 5, 6'eren, 6'eren HD, TV2 Charlie TV2 Zulu, kanal 9, Discovery, CNN, Disney, MTV, DK4 ) 229 MAX ( DR's kanaler+: TV2, TV2 News, TV2 Film, TV2 HD, TV2 Film HD, TV3, 299 TV3 Puls, kanal 4, kanal 5, 6'eren, 6'eren HD, TV2 Charlie TV2 Zulu, kanal 9, Discovery, CNN, Disney, MTV, DK4, Sport 1, Sport 1 HD, Animal Planet, Nickelodeon, TLC, VH1, Travel Channel, Disney XD, Discovery Sience, History Channel, Travel Channel, Cartoon Network, Kanal 7 ) Leverandørerene har muligheder for at købe en eller flere ekstrakanaler, det er ikke beskrevet i ovenstående skema. *: Tvangsdigitaliseringen betyder blandt andet: Digital postkasse til alle Folketinget har vedtaget en lov om digital post. Det betyder, at du som borger i Danmark fra november 2014 skal have en digital postkasse til at modtage post fra offentlige myndigheder fx fra din kommune. Loven fastslår, at breve fra det offentlige sendt til din digitale postkasse har samme retsvirkning som breve, dokumenter mv., der sendes som papirpost Mere digital selvbetjening i fremtiden Frem til 2015 er det hensigten at indføre obligatorisk digital selvbetjening på stadig flere områder. Inden udgangen af 2012 skal du som borger i Danmark betjene dig selv på Borger.dk, når du skal: Se status og betale tilbage på dit SU-lån Ansøge om Uddannelseskort og HyperCard Melde flytning Ansøge om plads i dagtilbud Indskrive dit barn til folkeskole og skolefritidsordning Ansøge om sundhedskort og EU-sygesikringskort Betale for jagttegn, jagtprøve og riffelprøve Booke en lejrplads eller andre aktiviteter på Naturstyrelsens arealer. Der vil være hjælp at hente til de borgere, som har brug for støtte til at komme i gang med den digitale hverdag. Bemærk at adgang til tjenesterne der er nævnt ovenfor i forbindelse med tvangsdigitalisering. Foregår via OCES NemID, som er en løsning der ikke lever op til Lov nr. 417 af 31/05/2000 om elektroniske signaturer ( overholder ikke 10, stk 3 ). Den ene lov kræver reelt at der benyttes et ulovligt værktøj: OCES NemID. Under alle omstændigheder betyder tvangsdigitaliseringen at alle har behov for en internetforbindelse. 10 af 16

11 4. 2 årige budgetter fremover principbesluting ( egentligt budget for 2014 er separat punkt, se punkt 7 ) Idag foregår arbejdet i foreningen meget ujævnt. I og med at vi fra årsskiftet og frem til generalforsamlingen ikke har et vedtaget budget at køre efter. Derfor afholdes kun de absolut nødvendige udgifter i denne periode. Og siden generalforsamlingen ligger ret tæt på sommerferien, er det nogle gange svært at nå at få gang i projekter før august/september. Derfor stiller bestyrelsen forslag om at der vedtages 2 budgetter hvert år: Et for det indeværende år Et foreløbigt for det følgende år. Det foreløbige tilpasses inden næste generalforsamling, hvor et endeligt budget for det år vedtages. Bestyrelsen må gennemføre de projekter der er vedtaget i det foreløbige budget. Forudsat at det kan gøres indenfor de rammer der er sat i det foreløbige budget. I modsat fald skal projektet behandles sammen med det endelige budget på generalforsamlingen. Det vil give handlefrihed til, indenfor visse rammer, at indhente tilbud på projekter i efteråret. Der kan igangsættes/gennemføres i løbet af første kvartal det følgende år. Dette vil også gøre at bestyrelsen får en langt mere jævn arbejdsbelastning end idag. Og i det hele taget gøre det nemmere at indhente tilbud. Da tilbud sjældent har gyldighed på mere end dage. 5. Udbedring af puds i garager. Der har været gjort adskillige forsøg på at købe garagerne. Til en pris der kan løbe rundt for foreningen, dette er ikke lykkedes. Desuden er garagerne ikke for tiden offentligt til salg hos en ejendomsmægler. Således stilles igen forslag om at garageejeren tvinges til at udbedre pudset i garagerne for egen regning. Det kan medføre at at foreningen bliver nød til at udbedre på garageejerens regning. Og efterfølgende opkræve dem hos garageejeren. Det vil medføre at foreningen vil skulle lægge ud for de ca kr det koster. Hvilket belaster foreningens kassekredit. Betaler garageejeren ikke straks, vil det jævnfør foreningens kreditpolitik. Medføre at inkasso og eventuelt tvangsauktionsbegæring overfor garageejeren. Muligvis vil det dog kunne tage et stykke tid at inddrive pengene. Da garageejeren muligvis vil stævne foreningen med påstand om at det ikke er indvendig vedligehold. Hvorvidt det vil have opsættende virkning på eventuel inkasso/tvangsauktion vides ikke. 6. Ændring af husorden, støjparagraf. Vores husorden er lidt åben for fortolkning, hvad angår hvornår støjende reparationer må foretages. Det er ikke klart om der må støjes hverdage eller lørdage der også er helligdage. Da kun hverdage og lørdage er nævnt. Nuværende formulering: Slagboremaskiner eller lignende må kun anvendes og støjende reparationer kun foretages hverdage mellem kl og 19.30, lørdage kun mellem kl og Forslag til ny formulering: Slagboremaskiner eller lignende må kun anvendes og støjende reparationer kun foretages hverdage mellem kl og 19.30, lørdage kun mellem kl og Og ikke på søn- og helligdage. 11 af 16

12 B. Indkomne forslag: 1. Indførelse af beboer pligt til renholdelse af området ved hver blok. Forslag stillet af Kirsten Mikkelsen: Randers 21/04/2013 I lighed med praksis i mange andre ejer/boligforeninger fremsætter jeg følgende forslag: Hver blok (14-32) skal selv holde rent og ryddeligt omkring den blok/kælder man bor i. Hvis det ikke overholdes, kan der gives en bøde på 200,00 kr til hver lejlighed uanset om man er lejer eller ejer. Forslaget er fremsat i lyset af, at på arbejdsdage er der ingen interesse for at yde men kun nyde det arbejde andre gør. Vigtig information fra ejerforeningen til alle beboere Denne skrivelse indeholder flere vigtige information der berører dig, så det er vigtigt at du læser det hele. Denne skrivelse er ikke identisk med den husstandsomdelte, så læs den hele. Etablering af adgangskontrol: Fremover vil al adgang til aflåste fællesområder ske ved hjælp af et adgangskontrolsystem i stedet for systemnøgler. Derfor er det vigtigt at alle der ikke allerede er tilmeldt vaskeribetalingssystemet gør det hurtigst muligt. For fortsat at have adgang til kælder, vaskeri samt nærgenbrugsstationer. Adgangskontrolsystemet er en udbygning af vaskeribetalingssystemet. Log fra systemet opbevares på en server hos leverandøren, som administrator har adgang til. I tilfælde af indbrud/tyveri mv. fra kælderen, vil data om hvem der har været i kælderen udleveres til politiet. Tilmelding og betaling: For at benytte vaskeriet skal man tilmeldes, dette sker ved henvendelse til administrator. Når man er blevet tilmeldt får man udleveret en nøglebrik ( RFID-chip ) som skal bruges til at booke tider og betale med. Depositum for denne er 50 kr/stk. Nøglebrikken bliver tilknyttet brugerkonto som får et nummer ( normalt lejlighedsnummer ). Nummeret skal bruges når der skal indsættes penge på brugerkontoen. Der kan tilknyttes flere nøglebrikker til samme brugerkonto. Ved bestilling oplys hvor mange brikker der er brug for. Indsætning af penge på brugerkontoen sker ved at overføre et beløb, deleligt med 50 kr dog minimum 100 kr. Til den bankkonto administrator oplyser ved bestilling af nøglebrik. I overførslen skal nummeret på brugerkontoen angives i beskedfeltet. Ved tilmelding kan man nøjes med at indbetale depositum for det antal brikker der bestilles ( i tilfælde af at man ikke ønsker at benytte vaskeriet ). I tilfælde af at din nøglebrik bliver væk: Er det vigtigt hurtigst muligt at informere administrator. Så vil nøglebrikken blive slettet i systemet så den ikke virker. Og dermed ikke udgøre et sikkerhedsproblem i forhold til tyveri fra kælderen. En ny nøglebrik vil blive tilsendt for 50 kr i depositum. Er der 50 kr på din vaskekonto vil det kunne ske med det samme, ellers vil beløbet først skulle indbetales. Udskiftning af tag mv.: Tidsplan: Tagudskiftningen går igang så snart det kan aftales med stilladsleverandøren. Der opstilles først stillads ved nr 14-16, de resterende blokke følger når taget er skiftet på Det forventes at det tager 6 uger +/- 2 uger pr blok at udskifte tag mv. Kælderdørene i de østlige ender af blokkene er udskiftet. Deres elektroniske låse er dog ikke i drift endnu, så man kan kun gå ud af dem. 12 af 16

13 Derfor kan man indtil låsene kommer i drift kun komme ind i kældrene fra den vestlige ende af hver blok. Tilslutning og pogrammering af de monterede låse, samt opsætning af systemet bag. Forventes færdigt ved udgangen af uge 17. Således at alle med en vaskebrik kan begynde at bruge dem i uge 18. Uge 18 skal bruges til intensiv bruger test før de resterende døre installeres. Opleves der problemer med systemet når drift sættes igang, kontakt De resterende kælderdøre forventes derefter installeret i uge 19. Hvorefter som det sidste dørene i storskraldsrummene bliver skiftet, og disse omdannes til nærgenbrugsstationer I forbindelse med omdannelse til nærgenbrugsstationer træder et nyt affaldsreglement i kraft. Tidsplan opdateret 18/4 Blok Start/slut ugenummer Vigtigt:???? Tidsplanen tilpasses løbende. De nyeste informationer vil være at finde på foreningens hjemmeside. Så i den kommende tid er det vigtigt løbende at holde øje nyheder/opslag på hjemmesiden. Garager: Bemærk at der ikke vil være adgang til garagerne når der skiftes tag, da stilladset står foran garagerne. Måske kan man komme ind i garagerne i begrænset omfang undenfor normal arbejdstid i perioden hvor de er blokeret ( på eget ansvar angående nedfaldende objekter mv. ). Ventilation: I forbindelse med tagudskiftningen skal ventilationsystemet renses. Samt ny ventilator installeres i hver blok og hele ventilationsystemet skal måles før og efter. Samt indreguleres, så der suges lige meget i alle lejligheder. Det betyder at ventilationsfirmaet skal ind i hver lejlighed mindst 2 gange: Til før- og efter-måling. Inden ventilationsfirmaet kommer er det vigtigt at ventilationen i lejligheden overholder reglerne: Jævnfør husordnen: Der må ikke tilsluttes nogen form for motoriserede ventilatorer eller emhætter til centraludsugningen i lejlighederne. Og konsekvensen af ikke at overholde reglerne jævnfør OSS/FAQ på foreningens hjemmeside: Overholdes dette ikke kan bestyrelsen kræve det fjernet straks. Og at ejeren betaler for en indregulering af ventilationsanlægget i hele den pågældende blok ( hvilket koster et 5 cifferet beløb ). Opfylder ventilationen i lejligheden ikke reglerne, så fjern straks ventilatoren/emhætten. Og sørg for at der er et passende spjæld/konventil på tilgangen. I forbindelse med ventilationsfirmaets kontrolmåling vil det være muligt at købe ny ventil incl. montage for 271 kr +moms. Dette dækkes ikke af foreningen, aftal det selv med ventilationsfirmaet. Motoriseret emhætte der ikke er tilsluttet centraludsugningen er tilladt. I enkelte lejligheder er ventilationsspjældet i køkkenet blevet afblændet. Det er ikke tilladt, da der skal være konstant udsugning i køkkenet. Sørg for at genetablere spjældet, køb evt. nyt kontrolventil som nævnt ovenfor. Afregning for nyt tag mv.: Når projekterne er gennemført og de endelige omkostninger er gjort op. Forberedes et banklån i foreningsregi som den enkelte ejer kan vælge at deltage i. Alle ejere vil modtage information om det endelige beløb og lånevilkår på det fælles banklån. Og detaljer om hvordan der skal betales, hvis det fælles banklån ikke benyttes vil fremgå. Herefter er det op til den enkelte ejer om beløbet finansieres via det fælles banklån, betales kontant eller anden finansiering arrangeres. Der vil være en vis periode til at beslutte sig i, formentligt 2-3 uger. Den enkelte ejer hæfter under alle omstændigheder for sin andel af udgifterne. Foreningens kreditpolitik anvendes også på opkrævninger i forbindelse med det fælles banklån. 13 af 16

14 Affald: Hjælp bestyrelsen og din pengepung. Da bestyrelsen ikke kan føre tilsyn med alt. Opfordres alle til at holde øje med at reglerne overholdes. Indsend gerne en klage til bestyrelsen, hvis din henstilling om at overholde reglerne ikke efterkommes. I forbindelse med arbejdsdagen 20/4 er der fjernet store mængder affald, der stod i kælderene. Blandt andet to store stykker planglas, som vi skal have viceværten til at køre væk mod ekstrabetaling, da det ikke afhentes som storskrald. Samt 2 scooterstel og et cykkelstel. Som på et tidspunkt vil blive afhentet af politiets hittegodskontor sammen med andre forladte cykler. Der må jævnfør husordnen ikke stilles genstande udenfor kælderrummene! Det er kun tilladt at stille cykler, cykkeltrailere, barnevogne, knallerter og motorcykler i cykkel-kælderen samt for enden af kældergangen. Eneste undtagelse er at foreningen bruger enden af kældergangen til vinteropbevaring af bordog bænke-sæt. Storskrald: Der er har været problemer med sortering af affald i storskraldsrummene. Det bruger foreningen en del viceværttimer på at rydde op efter. Det er også sket at affald ikke er afhentet ved storskrald, så viceværten måtte bortskaffe det. Hvilket er dyrt og unødvendigt. I forbindelse med at storskraldsrummene ændres til nærgenbrugsstationer. Ændres reglerne i affaldsreglementet, så det stemmer overens med de nye muligheder. Samtidig strammes kursen overfor dem der ikke kan finde ud af at sortere. Sorterer du ikke korrekt, stiger risikoen for at foreningen sender dig en regning! Dels vil adgangskontrolsystemets benyttes til at finde synderene. Dels vil den tid viceværten før brugte på at stille affald ud til storskrald. Fremover benyttes til at holde øje med at affaldet er sorteret korrekt. Samt opklare hvem der ikke sorterer korrekt, så foreningen kan sende dem en regning. Er du i tvivl om hvordan der skal sorteres, er du velkommen til at spørge. Dagrenovation: Nogle har stillet affald på svalegangene hvilket ikke er tilladt, det sviner og tiltrækker rotter mv. Mange glemmer at binde knude på affaldsposerne! Hvilket er et problem da molokkerne hentes af en åben vogn, og affald fra åbne poser kan blæse væk! Desuden bliver selve molokposen mindre beskidt og holder længere, når der bindes knuder på affaldsposen. Molokkerne ved 20 & 26 overfyldes af og til, og affald stilles ved siden af! Dels er der ofte plads, hvis man lige skubber affaldet over i modsat side af åbningen. Dels må der under ingen omstændigheder stilles affald ved siden af molokken! Som der er skiltet ved på molokkerne, skal affaldet smides i molokken ved enten 32 eller 14, hvis den ved 20 eller 26 er fyldt! Husk desuden at sortere affaldet, så kun restaffaldet kommer i dagrenovationmolokken. Hvert eneste kilo affald der kommer i dagrenovationmolokken koster lidt over 80 øre at komme af med! Så frasortering af glas, papir mv. sparer penge for os alle sammen. Samtidigt med at det er godt for miljøet.som noget nyt tillader kommunen at øl- og sodavands-dåser, plastflasker af PET, renskyllede konservesdåser og bægre fra fyrfadslys. Må komme i glas-molokkerne. Parkering: Det indskærpes at der kun må parkeres i opmærkede båse! Flere har eks. parkeret op mod stien ved nr 24. Og andre har parkeret ved siden af molokkerne, der er markeret som parkering forbudt. Det er også forbudt at parkere ved midterindgangene ved dobbeltblokkene. Ligeledes må kun indregistrerede køretøjer parkeres på vores område. Hvilket vil sige at der skal være nummerplade på i begge ender af køretøjet! 14 af 16

15 Hunde: Løsgående hunde er et problem. Husordnen omtaler kun færdsel i bygningerne, men de generelle regler i hundeloven gælder stadig alle andre steder. Se bilag som også var slået op på opslagstavlen i 2011 fra kommunens hjemmeside. Derudover skal der samles op efter hundene! Undtaget herfor er kun skrænten. Og har din hund et uheld og pisser eller skider på trappe eller opad en mur, så gør rent efter den! Hunde må under ingen omstændigheder pisse/skide i de smalle bede ved siden af indgangspartierne! Da det giver en del lugtgener. Det er tilladt at passe en hund i en korterer periode, hvis ejerene er på ferie eller alvorligt syge. Også selvom man har en hund i forvejen. Ved mistanke om at der reelt er 2 hunde i lejligheden vil bestyrelsen kræve dokumentation for hundenes ejerskab. Indflytning af nye beboere: Bestyrelsen har ikke overblik over, hvem der flytter ind i de enkelte lejligheder og hvornår. Derfor er det vigtigt at såvel dem der sælger deres lejlighed, og dem der udlejer lejligheder, sørger for, at nyindflyttere som minimum får følgende informationer udleveret: Husorden, vejledning til vaskeri, regler for postkasser samt affaldsreglementet. Alle udlejere bedes udlevere velkomstbrevet sammen med reglerne. Informationerne er samlet sammen med et velkomstbrev her: ( Siden ligger under menupunktet Information og udgivelser ) Spørgeskema: Næste side indeholder det årlige spørgeskema om forholdene i lejlighederne. I år har vi valgt ikke kun at udsende det i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Da det er vigtigt at få det bedst mulige billede af forholdene i lejlighederne, så svar så godt du kan. Har du ikke allerede udfyldt spørgeskemaet da vi husstandsomdelte det. Udfyld og aflever det venligst inden generalforsamlingen. Vi har pr dags dato kun modtaget 5 udfyldte spørgeskemaer, så der mangler stadig 130! Udlejere: husk at udfylde for alle jeres udlejede lejligheder, eller få jeres lejere til at gøre det. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Ejerforeningen 15 af 16

16 Punkterede ruder? Bestyrelsen har brug for informationer om hvor der måtte være punkterede ruder. Så de alle kan skiftes på en gang. Derfor bedes I venligst oplyse, hvis der er punkterede ruder i jeres lejlighed. Hvis der er en eller flere punkterede ruder i din lejlighed, så marker det på nedenstående skitse. Hvilken stand er din faldstamme i? Bestyrelsen mangler overblik over hvilken stand faldstammerne er i, så de mest medtagne kan repareres først. God Svulmet flere steder pga. rust. Siver af og til Andet (Skriv venligst med BLOKBOKSTAVER): Revner i bygninger Bestyrelsen mangler et overblik over, hvor stort et et problem vi har med revner i vægge og lofter. Overblikket skal bruges til at finde ud af hvad der kan/skal gøres ved dem. Derfor bedes I venligst oplyse, hvis der er revner i jeres lejlighed. Marker hvor revnerne er på nedenstående skitse ( nummerer dem hvis der er flere ). Og beskriv dem nedenfor skitsen. Beskrivelsen skal indeholde revnens længde og om hvorvidt den har vokset det seneste år. Desuden angiv om det er loft eller væg, hvis det ikke kan markeres entydigt på skitsen. Skriv venligst med BLOKBOKSTAVER Denne side udfyldes og afleveres til formanden. Det kan også sendes til billeder af revnerne er også velkomne. 16 af 16

Vedligeholdelsesplan 2013

Vedligeholdelsesplan 2013 Vedligeholdelsesplan 2013 Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet

Læs mere

Efter generalforsamlingen bliver der samme sted kl. 21-21:30. Afholdt et beboermøde til vedtagelse af husorden, hvor både ejere og lejere deltager.

Efter generalforsamlingen bliver der samme sted kl. 21-21:30. Afholdt et beboermøde til vedtagelse af husorden, hvor både ejere og lejere deltager. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Med efterfølgende beboermøde. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt: 24.03.2015 Sted: Odinsvej 1A, 2. sal. Referat af generalforsamling 2015 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Tilstedeværende: 1A st. Maria 1A 1. sal Bodil & Keld 1A 2.sal Dieter &

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Dette dokument indeholder materiale til punkter, der behandles ved Generalforsamlingen 2009.

Dette dokument indeholder materiale til punkter, der behandles ved Generalforsamlingen 2009. Samlet materiale for Generalforsamlingen 2009 Dette dokument indeholder materiale til punkter, der behandles ved Generalforsamlingen 2009. Regnskabet forefindes særskilt. Indhold Samlet materiale for Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Forslag 4a: Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94%

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94% År 2001, tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3.Fremlæggelse af fordelingsregnskabet for det forløbne

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen)

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen) Bestyrelse 2012 Hans Jørgen Brandt, Tranevej 17, 46 36 72 96, formand Thomas Baunsgaard, Skomagerkrogen 13, 46 36 57 80, kasserer John Halkjær Christensen, Tranevej 14, 45 88 83 18 Jørgen Thomsen, Kirsebærhaven

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Prisliste for Energi Fyn Bredbånd. Indhold

Prisliste for Energi Fyn Bredbånd. Indhold Prisliste for Energi Fyn Bredbånd Gældende pr. 1. januar 2016 Indhold Etableringspris... 2 Produkt-pakker... 3 Waoo! Fiberbredbånd... 3 IP-TV pakker fra Waoo!... 5 Kabel TV pakker fra Waoo!... 6 Specielt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19. Til alle andelshavere 27. februar 2006. Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.00, i Menighedshuset

Læs mere

Referat Generalforsamling 2013:

Referat Generalforsamling 2013: Referat Generalforsamling 2013: Tilstedeværende: Kasper Skovning, Henrik Sørensen, Morten Rolsing, Marie Kristensen, Knud Hansen, Hanne Bjørnhart, Tommy Nagel, Dennis Andersen. Valg af dirigent: Henrik

Læs mere

ADVOKATERNE EILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * 33 12 40 50

ADVOKATERNE EILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * 33 12 40 50 ADVOKATERNE EILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * 33 12 40 50 ADVOKAT ADVOKAT FAX 33 93 20 77 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN "HILLERØD

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i EF Mølledammen

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i EF Mølledammen Referat af ordinær generalforsamling 2014 i EF Mølledammen afholdt tirsdag den 20. maj kl. 19:00 i Kokkedal Skole, Mødelokalet, Holmegårdsvej 101-102, 2980 Kokkedal Generalforsamlingen blev afholdt med

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere