misbrug med i billedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "misbrug med i billedet"

Transkript

1 Psykiatri og Social tager sig af mennesker, som primært har problemer enten med psykisk sygdom eller i forhold til nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Men oveni har en del af dem også problemer med misbrug. Misbrugsproblemerne gør det ofte svært for personalet at yde den behandling, patienterne og brugerne har brug for. Temaet ser denne gang på, hvordan misbrugsproblemerne tackles på de sociale tilbud og i psykiatrien. Hvad gør medarbejderne for at kunne nå igennem med deres behandlingstilbud, og hvilke tiltag virker? Hent inspiration, gode råd og faglig viden i den stribe artikler, PS-bladet bringer på de følgende sider. Illustration: Claus Riis 07

2 Af: Lotte Edberg Loveless/Stickelbergs Bureau Foto: Helene Bagger FASTE RETNINGSLINJER OG SCREENING EFTERLYSES Selvom der er kommet større opmærksomhed omkring patienter med dobbeltdiagnose, er tilbuddet stadig utilstrækkeligt. Team for Misbrugspsykiatri går forrest i kampen for mere helstøbt behandling 25 års alkoholmisbrug og en social deroute, hvor firma, familie og hus røg undervejs. Det var situationen for en mand, som en lægekonsulent fra Team for Misbrugspsykiatri mødte på et forsorgshjem. Efterfølgende undersøgelser viste, at mandens grundlæggende problem var en bipolar lidelse, det vil sige manio depressiv lidelse. - Det er karakteristisk for patienter med dobbeltdiagnose, at mange ikke bliver opdaget og derfor ikke får den hjælp, de har brug for, fortæller Lars Merinder, der er leder af Team for Misbrugspsykiatri i Risskov. - Det er svært at udrede en patient med et kraftigt misbrug. Symptomer sløres, og man kan ikke se hvad, der er hvad. Derfor er det nødvendigt med en vis kontrol over misbruget, før vi kan udrede og behandle. Det kræver et tæt samarbejde mellem misbrugskonsulenterne og psykiatrien, siger Lars Merinder. Den psykiske lidelse kan også forværres af misbruget med risiko for, at patientens funktionsniveau nedsættes kronisk. - Hvis en fyr tager kokain og får en psykose, hvor han bliver voldsom, indlægges han. Når forgiftningen næste dag tager af, er han måske roligere og bliver udskrevet med en opfordring om at henvende sig til et misbrugscenter, hvor mange ofte aldrig dukker op, siger Lars Merinder. Mange patienter bliver altså ikke tilbudt nogen psykiatrisk opfølgning efter en akut indlæggelse. Og de, der henvises til specialklinikker, bliver ofte afvist på grund af deres misbrug. - Psykiatrien er presset, og man prioriterer ikke dem, der falder udenfor. Vi kan kun tage os af en lille del. Vores primære opgave er konsulentarbejde, kompetenceudvikling og supervision af medarbejdere på psykiatri-, misbrugs- og forsorgsområdet. Ingen screening Udenlandske undersøgelser viser, at omkring halvdelen af alle psykiatriske patienter har et misbrugsproblem. Ved bipolar lidelse er det omkring 70 procent. Selvom opmærksomheden omkring patienter med dobbeltdiagnose er blevet større de senere år, er der stadig lang vej hjem. For eksempel er der ikke nogen fast procedure for screening ved indlæggelse. - I Norge har de udviklet simple screeningsredskaber, som nemt kan overføres. I det hele taget er nordmændene helt anderledes klædt på til at tackle opgaven. De har taget problemstillingen alvorligt fra top til bund i systemet. I Danmark har vi en lidt mere anarkistisk indgang til tingene, siger Lars Merinder. Psykolog Søren Søberg Hansen fra Team for Misbrugspsykiatri gennemførte i år 2000 en undersøgelse af patientforløb. Konklusionen var, at patienternes misbrug ganske vist figurerede i journalerne, men som oftest ikke blev en del af diagnosen og derfor heller ikke en del af den efterfølgende behandling. I 2005 var Lars Merinder selv med til at udarbejde en stor rapport for Amtsrådsforeningen. - Desværre skete der ikke rigtig noget bagefter. Vi har brug for, at Sundhedsstyrelsen skærer igennem og spiller ud med konkrete retningslinjer, siger han. Savner struktur Også strukturelle problemer spænder ben. - Misbrugsbehandlingen ligger i kommunerne, psykiatrien i regionerne, og det hele er stadig ikke faldet på plads efter kommunalreformen. Det er vigtigt, at vi får placeret ansvaret og opgaverne, og at samarbejdet kommer til at fungere på tværs af sektorerne, siger Lars Merinder. I et projekt for nogle år siden kortlagde Team for Misbrugspsykiatri behandlingsinstitutioner i Norden med fokus på udredning af patienterne, kompetencer hos medarbejderne og samarbejdet mellem sektorer. - Konklusionen var, at indsatsen er utilstrækkelig. Mest udtalt i Danmark, hvor vi savner struktur. Her var der også i større grad end 08

3 Det er karakteristisk for patienter med dobbeltdiagnose, at mange ikke bliver opdaget og derfor ikke får den hjælp, de har brug for, fortæller Lars Merinder, der er leder af Team for Misbrugspsykiatri i Risskov. i de andre lande tendens til, at de behandlende medarbejdere fagligt havde en social baggrund frem for en sundhedsfaglig, fortæller Lars Merinder. Håb om tættere samarbejde Team for Misbrugspsykiatri varetager en bred vifte af opgaver, som spænder fra rådgivnings- og konsulentvirksomhed over udredning og behandling til en funktion som videnscenter. Man arbejder også en del med nationale og internationale udviklingsprojekter. Lige nu fylder et opsporingsprojekt i Servicestyrelsens regi meget. I samarbejde med Aarhus Kommune arbejder Team for Misbrugspsykiatri på at finde metoder til, hvordan man identificerer misbrugere med ADHD mennesker, der ofte har svære sociale omstændigheder og dårlig funktionsevne. - Et af problemerne er, at der faktisk ikke findes et formaliseret tilbud til udredning af voksne med ADHD i regionen, siger Lars Merinder. Han håber, at der i halen af projektet vil blive oprettet en udredningsklinik til denne gruppe patienter, og at det tætte samarbejde med kommunen kan vise nye veje for en mere helstøbt indsats i fremtiden. Stort engagement Som noget nyt er Team for Misbrugspsykiatri begyndt at anvende neuropsykologisk udredning af patienter. - Det har hidtil været et forsømt område, men fysiske forhold i hjernen har stor betydning for patientens situation. Mange har skader - enten medfødte, fra ulykker eller på grund af deres misbrug, siger Lars Merinder. Selvom dobbeltdiagnosepatienterne typisk falder mellem systemets stole, og der er udfordringer nok at tage fat på, så fejler gejsten hos Team for Misbrugspsykiatri ikke noget. - Vi er et utroligt engageret hold noget vi for eksempel også har bevist med afholdelse af en stor, nordisk konference. Vi synes, vores arbejde er spændende og frugtbart, og vi har et rigtig godt samarbejde med blandt andet misbrugscentrene her i området, pointerer Lars Merinder. TEAM FOR MISBRUGSPSYKIATRI Team for Misbrugspsykiatri under Aarhus Universitetshospital i Risskov har eksisteret siden Dengang var der seks ansatte. Da Lars Merinder indtog chefstolen i 2001, blev driften omlagt. En stor del af teamets arbejde er nu indtægtsdækket virksomhed bl.a. konsulentopgaver for kommuner. I dag er i alt 16 medarbejdere tilknyttet teamet. MISBRUGSPSYKIATRI I REGION MIDTJYLLAND Udover Team for Misbrugspsykiatri er der fire kommunale/regionale fællesteam placeret i Herning, Holstebro, Viborg og Skive. Endnu et fællesteam er undervejs i Horsens. 09

4 Conny Feddern er Gårdhavens ressourceperson, og det blev hun ifølge Rie Firlings, fordi hun er en systematisk pige. Den systematik betyder blandt andet, at standarderne på Gårdhaven alle er skrevet ned, skrevet ud og sat i mapper, så de kan fungere som opslagsværker i dagligdagen. På vej mod fælles fodslag Ønsket om bedre samspil mellem behandlingen af patienternes misbrug og deres psykiske lidelser får en retspsykiatrisk afdeling i Risskov til at opkvalificere hele personalet i samarbejde med Team for Misbrugspsykiatri Ialt 15 patienter er indlagt på R4 - en retspsykiatrisk afdeling etableret på hospitalet i Risskov i september sidste år. 14 af dem har et misbrug med i bagagen. Personalet på afdelingen skal således forholde sig til både misbrug og psykiske lidelser i indsatsen over for patienterne. Den mest udbredte diagnose på R4 er paranoid skizofreni, men billedet er meget sammensat. Kendetegnende er, at måden, misbruget spiller sammen med den psykiske lidelse på, er meget forskellig fra patient til patient, og det giver mange udfordringer i behandlingen. Ofte anerkender patienterne ikke selv, at de har et misbrugsproblem. Og de har vidt forskellige forløb bag sig - både hvad angår typer af rusmidler og længde af misbruget. Derfor er det nødvendigt, at behandlingen skræddersys til den enkelte patients komplekse situation. Men det kan være svært at finde fælles fodslag for et personale, der fagligt har forskellig baggrund. - Nogle har mest fokus på misbrug, og andre har forstand på psykiatri, siger Rose-Marie Mollerup, der er psykolog på afdelingen og tidligere blandt andet har arbejdet i Statsfængslet Østjylland. Størstedelen af personalet er sundhedsfagligt uddannet, mens omkring en fjerdedel har en anden - for eksempel pædagogisk baggrund. - Resultatet er, at vi somme tider mangler et dobbeltsyn, og det kan være svært at skabe sammenhæng i behandlingen, siger Rose- Marie Mollerup. Mere helstøbt behandling For at skabe bedre integration mellem behandlingen af patienternes misbrug og deres psykiske lidelser har afdelingen allieret sig med Team for Misbrugspsykiatri. Sammen vil de det kommende halve år køre et projekt med udgangspunkt i metoden På vej til et bedre liv, der er en gruppebaseret træning af sociale færdigheder udviklet i Norge. Metoden fokuserer på fire færdighedsområder: Kommunikation, Fritid og venner, At lære at hævde sig og At modstå rus og trang. Første skridt i opkvalificeringen er en tema-dag for alle medarbejdere i maj. Personalet vil blandt andet blive undervist i, hvordan man gennemfører motiverende samtaler med patienterne. 10

5 Psykolog Rose-Marie Mollerup, retspsykiatrisk afdeling R4, arbejder med at skabe bedre integration mellem behandlingen af patienternes misbrug og deres psykiske lidelser. Af: Lotte Edberg Loveless/Stickelbergs Bureau Foto: Helene Bagger - Al forskning på området viser, at man ikke kan tvinge patienter fra et misbrug, men må arbejde ud fra, hvor den enkelte er lige nu, og ad den vej støtte og motivere dem. Det handler om at få skabt et rum, hvor man åbent og ærligt kan tale om for eksempel ambivalens i forhold til misbruget hvilke fordele og ulemper kan der være ved henholdsvis stofindtag og stoffrihed, siger Rose-Marie Mollerup. Udover den fælles undervisningsdag bliver seks medarbejdere efteruddannet som gruppeledere. De vil i et tæt parløb med Team for Misbrugspsykiatri være ansvarlige for det efterfølgende gruppeforløb baseret på redskaberne fra På vej til et bedre liv. I projektgruppen vil en håndfuld patienter med støtte fra gruppelederne dele erfaringer. Misbrug som mestringsstrategi Personalet på afdelingen er meget opsat på den forestående efteruddannelse, og ledelsen prioriterer indsatsen højt. - Hidtil har behandlingen været betinget af, hvad vi hver især har haft med af faglige kompetencer. Vi har tidligere prøvet med gruppeforløb, men oplevede, at det var svært, fordi vi manglede en fælles metode. Nu får vi et systematiseret afsæt med konkrete redskaber, der passer til vores patienter, og vi får et fælles sprog omkring behandlingen, siger Rose-Marie Mollerup. - Det er vigtigt, at vi ikke bare anskuer patienternes misbrug som en asocial adfærd. Misbruget er en væsentlig problematik, som påvirker patientens samlede sygdomsbillede. Ofte kan det ses som en mestringsstrategi, patienten har brugt gennem flere år, til at håndtere angst eller andre psykiske vanskeligheder, siger hun. Skal behandlingen være konstruktiv, er det nødvendigt, at medarbejderne er anerkendende i deres tilgang og ikke bare konfronterende. - Mange af patienterne har i forvejen et latent paranoidt syn på verden, og konfrontationer er ofte ikke særligt frugtbare. I stedet skal vi møde og motivere dem og få dem til at reflektere over deres egen situation, siger Rose-Marie Mollerup. Kampen mod stofferne Stofferne er et problem. På trods af visiteringer, ransagninger og totalforbud mod rusmidler har tre patienter på afdelingen aktuelt et aktivt misbrug. - Stof kan komme ind alle vegne, siger Rose Marie Mollerup og henviser til sine erfaringer fra Statsfængslet Østjylland. - Det blokerer ikke bare for behandlingen af de patienter, der overtræder forbuddet, men påvirker hele afdelingen og behandlingen af de andre. Blandt andet sluger visiteringer og ransagninger rigtig mange ressourcer og giver en anspændt stemning på afdelingen. Jeg håber meget, at det nye projekt kan være med til at flytte fokus, så vi ikke behøver at bruge så meget energi på politi - funktioner. Før og efter projektet screener personalet patienterne med spørgeskemaer og biologiske prøver. Rose-Marie Mollerup håber på gode resultater, men nærer omvendt ingen illusioner om, at der sker mirakler på et halvt år. - Mange af patienterne har været misbrugere, siden de var år. I dag er de måske midt i trediverne, så man vender altså ikke lige situationen fra den ene dag til den anden. Men vi håber at kunne hjælpe dem med at analysere, hvad der udløser deres misbrug og derved få dem til at arbejde med hele tænkningen omkring det. Når de kan identificere tanker og tilbagefald, har de redskaber til at arbejde konkret med misbruget, siger psykologen. - Jeg tror, at patienterne på afdelingen i fremtiden vil opleve større ensartethed i tilbuddet. Og forhåbentlig også en øget kvalitet, siger Rose-Marie Mollerup. FAKTA OM R4 Retspsykiatrisk afdeling under Aarhus Universitetshospital, Risskov. 15 patienter med anbringelses- eller behandlingsdom. 40 medarbejdere fordelt på 24 sundhedsfaglige medarbejdere, 11 pædagoger, 1 socialrådgiver, 1 ergo- og 1 fysioterapeut, 1 psykolog, 1 overlæge og 2 sekretærer. 11

6 Conny Feddern er Gårdhavens ressourceperson, og det blev hun ifølge Rie Firlings, fordi hun er en systematisk pige. Den systematik betyder blandt andet, at standarderne på Gårdhaven alle er skrevet ned, skrevet ud og sat i mapper, så de kan fungere som opslagsværker i dagligdagen. Et lille skridt ind på den rette vej Afgiftningen på Oustruplund er ofte det første stop i et længerevarende forløb, der skal bringe et ungt menneske ud af hashrusens tåger og forberede den unge på en mere klarsynet tilværelse med uddannelse, job og familie Dagens første kaffe er knapt nok skænket i kopperne, før telefonen gløder i hænderne på afdelingsleder Lene Schurmann. En sagsbehandler fra en midtjysk kommune skal have hjælp til at få hevet en ung mand ud af et hashmisbrug. Ikke om et par måneder eller et par uger men fra i morgen. Lene Schurmann tager situationen med professionel ro. Hun har prøvet det før. Alene i år har hun haft fire tilsvarende sager. Lene Schurmann er leder af afdelingen for afgiftning og akutte projekter på den socialpædagogiske døgninstitution Oustruplund ved Kjellerup. Et arbejde med mange udfordringer for de ansatte og også et stort krav om fleksibilitet. - I princippet kan vi tage de unge ind i løbet af en time, men ofte vil der være nogle praktiske ting, der skal falde på plads inden. For eksempel hvis de sidder ved politiet og venter på at blive afhørt, fortæller Lene Schurmann. Første skridt for misbrugere Afgiftningen er ofte det første skridt på vejen til et længere behandlingsforløb for unge, der er blevet afhængige af euforiserende stoffer typisk hash. De fleste unge på Oustruplund har således været omkring afgiftningen, inden de flyttede ind på deres nuværende afdelinger. Afgiftningen er opdelt i tre faser, der strækker sig over fire uger. Første uge foregår i et sommerhus langt væk fra alting, hvor medarbejderne og den unge lærer hinanden at kende. - Allerede her begynder vi at arbejde med den unges erkendelse af misbruget og motivationen for at komme ud af det. Ofte kommer de unge her, fordi de har fået en dom, eller fordi de er blevet presset af deres familie eller sagsbehandler. Det er meget sjældent, vi oplever, at der kommer én og siger: Jeg vil gerne afgiftes, fortæller Lene Schurmann. Endelig går en del af den første uge med at forberede næste fase i forløbet udlandsturen. Afgiftning foregår i udlandet Anden fase i afgiftningsforløbet strækker sig over to uger og foregår i udlandet som regel i Frankrig eller Spanien. Her er der typisk 2-3 unge af sted sammen med et tilsvarende antal pædagogiske medarbejdere. I nogle tilfælde er der også en tidligere elev med som mentor. 12

7 Lene Schurmann, leder af afdelingen for afgiftning og akutte projekter på Oustruplund og pædagogisk medarbejder Steen Jørgensen møder de unge med anerkendende pædagogik. Af: Jan Hallin Foto: Tonny Foghmar De unge er i vidt omfang selv med til at bestemme, hvad der skal ske undervejs, og også hvor turene skal gå hen. - Vi lægger selvfølgelig nogle overordnede rammer og regler. For eksempel må de unge ikke have mobiltelefoner med og det er ofte værre for dem end at skulle af med stofferne, bemærker Steen Jørgensen, der er en af fire medarbejdere, der står for turene. De unge må heller ikke have penge med og selvfølgelig heller ikke stoffer eller alkohol. Dagene under denne del af forløbet er spækket med aktiviteter af forskellig art. Formålet er at få de unge til at tænke på noget andet end stofferne og de dårlige kammerater derhjemme. Et alternativ til stofferne - Når vi tager til udlandet, handler det om at komme væk fra det hele. De kan ikke stikke af eller ringe efter nogen, der kan komme og hente dem, fortæller Steen Jørgensen. Samtidig handler det om at give de unge nogle succeser og nogle udfordringer. - Mange af de her unge har et lavt selvværd, fordi de har haft svært ved at begå sig i skolen og heller ikke har været særligt gode til at dyrke sport. I misbruget har de fundet et miljø, hvor de er blevet accepteret og anerkendt. Det er dét mønster, vi skal have brudt, forklarer Steen Jørgensen. Endelig handler turene om, at personalet og de unge kommer tættere ind på livet af hinanden, hvilket sker helt bogstaveligt, når de lever sammen i en autocamper i 14 dage. - Og så giver det dem nogle gode oplevelser, som de kan dele med hinanden, så det ikke kun bliver alvorssnak det hele, bemærker Steen Jørgensen. Planer bliver lagt for fremtiden Den sidste uge af afgiftningen handler om at evaluere turen, men også om at planlægge, hvad der skal ske videre frem. Efter de fire uger begynder nemlig det langsigtede arbejde med at få bragt den unge på rette spor. Det handler blandt andet om at få den unge til at kappe forbindelserne til de dårlige kammerater og at gå i dybden med årsagerne til misbruget. Det videre arbejde kan foregå på en af Oustruplunds øvrige afdelinger. Det kan foregå i en af Oustruplunds plejefamilier eller projektfamilier, som det rettelig hedder. Det kan foregå som enkeltmandsprojekt i et sommerhus, eller det kan foregå på en anden døgninstitution. Afdelingen fører ikke statistik over, hvordan det går med de unge, der har været til afgiftning, men Lene Schurmann og Steen Jørgensen hører med jævne mellemrum fra unge, der har klaret sig godt sidenhen og har fået både uddannelse og job. - Jeg tror, det handler om, at vi tror på de unge. De fleste af dem har tidligere fået mest opmærksomhed omkring det negative, altså det de ikke kan. Her møder vi dem med en anerkendende pædagogik. Det vil sige, at vi ser dem og respekterer dem, som de er. Det gør, at de vågner og oplever, at de rent faktisk kan noget, forklarer Lene Schurmann. AFDELINGEN FOR AFGIFTNING OG AKUTTE PROJEKTER misbrugsproblem ungdomsuddannelse OUSTRUPLUND rådgivning og drives efter overenskomst med Silkeborg Kommune 13

8 Mennesket bag misbruget En kombination af hjerneskade, tidligere misbrug eller nogle gange aktivt misbrug er den kode, personalet på Boligerne Josiassensvej i Grenå skal knække i deres arbejde med tilbuddets otte brugere. Filosofien er, at det ikke handler om forbud, men om at finde mennesket bag hjerneskade og misbrug 14

9 Selvom det er en hjerneskade, som er baggrunden for, at alle otte brugere i dag bor på tilbuddet på Josiassensvej i Grenå, er afdelingsleder Inger Schmidt (tv) og pædagog Kirsten Pedersen enige om, at arbejdet omkring misbrug og følgerne af det fylder ligeså meget i dagligdagen som arbejdet med hjerneskaden. Men mest af alt handler det for dem om at se mennesket bag både misbruget og hjerneskaden. Af: Didde Marie Degn Foto: Tonny Foghmar Lige nu er der kun en af de otte brugere på Josiassensvej i Grenå, som har et aktivt misbrug. - Han fejrer påsken, og det tager lidt længere tid end for os andre. For han evner ikke rigtigt at stoppe igen, forklarer pædagog Kirsten Pedersen. Josiassensvej er en afdeling af Boligerne Svalevej, et regionalt socialt tilbud til mennesker med en senhjerneskade, og en afdeling, som mere eller mindre tilfældigt er blevet hjem for flere tidligere misbrugere. Men på trods af, at der i øjeblikket kun er en bruger med et aktivt misbrug, fylder misbrug meget på stedet, for det er en del af livshistorierne, referencerammerne og dermed adfærden blandt de otte brugere, som alle er mænd, alle har en senhjerneskade og som for seks vedkommende er tidligere misbrugere. Forklaring i fortiden Så nogle gange handler det om at vurdere, hvad der er misbruget, og hvad der er hjerneskaden, når noget bliver svært eller virker svært. Ofte skal personalet lede efter en forklaring i fortiden, som tit er den, brugerne falder tilbage på i deres adfærd. De drikker, selvom de egentlig var stoppet, fordi hjerneskaden gør, at de ikke længere har en stopklods eller ikke kan huske, at de er holdt op og de beder per refleks om ekstra nikotin-tyggegummi, når der skal føres regnskab over forbruget til lægen, bare for at være på den sikre side. - Vi er meget centeret om deres livshistorier, når vi tænker strategier omkring hjerneskaden, sundhed og så videre, Og det kan være en voldsom ramme at komme ind i, fortæller Inger Schmidt, som er afdelingsleder på Josiassensvej. Her bliver der gjort meget ud af at give brugerne en struktureret hverdag med ro og tryghed ud fra en neuropædagogisk tilgang, og at møde dem i deres ønsker på alle niveauer. Det kan for eksempel være ønsker om madplaner eller ferier, så brugerne hele tiden føler, at de er med i deres eget liv. - Vi er meget optaget af at finde mennesket bag hjerneskaden og bag misbruget. Hvordan kan vi hjælpe dem med at få et godt liv et liv som vedkommende ønsker? Det er en spændende udfordring, for hvad kan vi få det til at blive til? smiler Inger Schmidt. Handler ikke om forbud Og måske, fordi fokusset er på at se mennesket bag alt det andet, er afvænning ikke noget, medarbejderne på Josiassensvej beskæftiger sig med. - Vi er ikke et behandlingssted, understreger Inger Schmidt, men følger op med at forklare, at brugerne selvfølgelig får hjælp til at stoppe misbruget, hvis de selv vil. Så i stedet for en løftet pegefinger handler det for medarbejderne altid om at holde den positive kontakt med brugerne også når de er inde i en periode med misbrug, som en af brugerne er lige nu. - Det er vigtigt, at han er åben omkring det, og ikke sidder og drikker i skjul, så vi ved, hvad det er, han drikker, og hvad vi kan forvente. Vi snakker med ham om det og om konsekvenser og muligheder. Det er ikke forbudt eller forfærdeligt, forklarer Kirsten Pedersen, mens afdelingsleder Inger Schmidt følger op: - Vi snakker ikke om forbud overfor ham, men laver måske lidt sjov med ham og forsøger at holde en kontakt med ham. Så holder vi alt den negative og svære snak omkring misbruget i personalegruppen. På den måde har vi erfaring for, at han ligeså stille vender tilbage. Og fordi vi har mødt ham, stoler han på os og vil gerne have hjælp. Anderledes adfærd Når en bruger har et aktivt misbrug, er reglerne på Josiassensvej meget klare. Det foregår kun i egen lejlighed. Og hvis man er fuld, skal man også være i sin egen lejlighed. Fællesrummet er alkoholfrit område. Heller ikke ved specielle lejligheder som jul, påske og andre fester bliver der åbnet en øl eller trukket en flaske vin op. For det skal være et frirum for alle brugerne - Men de andre beboere kommenterer på det og bliver påpasselig, når der er en, som er fuld. De bliver agtpågivende. Det er et levn fra misbrugsverdenen, forklarer Inger Schmidt. Fortiden kommer også til udtryk på andre måder i dagligdagen på Josiassensvej. - Det er blevet åbenlyst for os, at misbrugere har en anden adfærd end resten af os. Det er ikke kun hjerneskaden. Vi har ikke helt været klar over omfanget af at organisere, når man står og mangler noget, fortæller Kirsten Pedersen. Det kan både være, at brugerne stjæler, fordi de har været vant til, at hvis en har én cigaret, så har alle cigaretter, eller de kan lægge sig til at sove på en tilfældig sofa, fordi de gennem deres liv har været vant til at overnatte på mange forskellige sofaer. - Det er en automatiseret adfærd, som de tager med fra deres liv i misbrugsverdenen, og det kan være svært at forstå, forklarer Inger Schmidt, som roser personalet for deres tilgang til brugerne og de episoder, som kræver en reaktion. - Vi tager det i nuet, hvis der er en oplevelse, som vi ikke forstår eller er forargede over. Vi er rigtigt gode til at snakke om de ting, når situationen er der. Og så er personalet fabelagtigt til at gribe de små episoder og få vendt dem til gode situationer. På den måde arbejder vi hele tiden med vores grænser og med vores forståelse af brugerne, hjerneskaden og misbruget, siger hun. FAKTA Boligerne på Josiassensvej i Grenå er den del af Boligerne Svalevej, som er et af Region Midtjyllands tre tilbud til senhjerneskadede. Der er otte lejligheder på stedet, hvor der bor otte mænd, som alle har en hjerneskade. Skader, der er opstået af som følge af vidt forskellige årsager som ulykker, trafikuheld, en ubehandlet sukkersyge, og en enkelt har fået sin hjerneskade som følge af et misbrug. Der er 13 ansatte på Josiassensvej, som alle har fået undervisning i misbrug. 15

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Bakkegården Informationsmøder

Bakkegården Informationsmøder Bakkegården Informationsmøder Program Hvad er Bakkegården? De unge Personale Organisation Mål og visioner Hvordan arbejder vi? Udvidelse med to afdelinger Nye kollegaer Muligheder for nye tiltag Et skridt

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen.

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Til Anette S. Pedersen. Svar på brev a 29/9 2014 sagsnr. 5-4411-1729/1/ Tak fordi I viser opmærksomhed

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Spørgsmål Hvad er misbrug? Hvad er vores rolle og vores opgave? Hvordan kan vi hjælpe udviklingshæmmede med misbrug - uden at bruge

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere