misbrug med i billedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "misbrug med i billedet"

Transkript

1 Psykiatri og Social tager sig af mennesker, som primært har problemer enten med psykisk sygdom eller i forhold til nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Men oveni har en del af dem også problemer med misbrug. Misbrugsproblemerne gør det ofte svært for personalet at yde den behandling, patienterne og brugerne har brug for. Temaet ser denne gang på, hvordan misbrugsproblemerne tackles på de sociale tilbud og i psykiatrien. Hvad gør medarbejderne for at kunne nå igennem med deres behandlingstilbud, og hvilke tiltag virker? Hent inspiration, gode råd og faglig viden i den stribe artikler, PS-bladet bringer på de følgende sider. Illustration: Claus Riis 07

2 Af: Lotte Edberg Loveless/Stickelbergs Bureau Foto: Helene Bagger FASTE RETNINGSLINJER OG SCREENING EFTERLYSES Selvom der er kommet større opmærksomhed omkring patienter med dobbeltdiagnose, er tilbuddet stadig utilstrækkeligt. Team for Misbrugspsykiatri går forrest i kampen for mere helstøbt behandling 25 års alkoholmisbrug og en social deroute, hvor firma, familie og hus røg undervejs. Det var situationen for en mand, som en lægekonsulent fra Team for Misbrugspsykiatri mødte på et forsorgshjem. Efterfølgende undersøgelser viste, at mandens grundlæggende problem var en bipolar lidelse, det vil sige manio depressiv lidelse. - Det er karakteristisk for patienter med dobbeltdiagnose, at mange ikke bliver opdaget og derfor ikke får den hjælp, de har brug for, fortæller Lars Merinder, der er leder af Team for Misbrugspsykiatri i Risskov. - Det er svært at udrede en patient med et kraftigt misbrug. Symptomer sløres, og man kan ikke se hvad, der er hvad. Derfor er det nødvendigt med en vis kontrol over misbruget, før vi kan udrede og behandle. Det kræver et tæt samarbejde mellem misbrugskonsulenterne og psykiatrien, siger Lars Merinder. Den psykiske lidelse kan også forværres af misbruget med risiko for, at patientens funktionsniveau nedsættes kronisk. - Hvis en fyr tager kokain og får en psykose, hvor han bliver voldsom, indlægges han. Når forgiftningen næste dag tager af, er han måske roligere og bliver udskrevet med en opfordring om at henvende sig til et misbrugscenter, hvor mange ofte aldrig dukker op, siger Lars Merinder. Mange patienter bliver altså ikke tilbudt nogen psykiatrisk opfølgning efter en akut indlæggelse. Og de, der henvises til specialklinikker, bliver ofte afvist på grund af deres misbrug. - Psykiatrien er presset, og man prioriterer ikke dem, der falder udenfor. Vi kan kun tage os af en lille del. Vores primære opgave er konsulentarbejde, kompetenceudvikling og supervision af medarbejdere på psykiatri-, misbrugs- og forsorgsområdet. Ingen screening Udenlandske undersøgelser viser, at omkring halvdelen af alle psykiatriske patienter har et misbrugsproblem. Ved bipolar lidelse er det omkring 70 procent. Selvom opmærksomheden omkring patienter med dobbeltdiagnose er blevet større de senere år, er der stadig lang vej hjem. For eksempel er der ikke nogen fast procedure for screening ved indlæggelse. - I Norge har de udviklet simple screeningsredskaber, som nemt kan overføres. I det hele taget er nordmændene helt anderledes klædt på til at tackle opgaven. De har taget problemstillingen alvorligt fra top til bund i systemet. I Danmark har vi en lidt mere anarkistisk indgang til tingene, siger Lars Merinder. Psykolog Søren Søberg Hansen fra Team for Misbrugspsykiatri gennemførte i år 2000 en undersøgelse af patientforløb. Konklusionen var, at patienternes misbrug ganske vist figurerede i journalerne, men som oftest ikke blev en del af diagnosen og derfor heller ikke en del af den efterfølgende behandling. I 2005 var Lars Merinder selv med til at udarbejde en stor rapport for Amtsrådsforeningen. - Desværre skete der ikke rigtig noget bagefter. Vi har brug for, at Sundhedsstyrelsen skærer igennem og spiller ud med konkrete retningslinjer, siger han. Savner struktur Også strukturelle problemer spænder ben. - Misbrugsbehandlingen ligger i kommunerne, psykiatrien i regionerne, og det hele er stadig ikke faldet på plads efter kommunalreformen. Det er vigtigt, at vi får placeret ansvaret og opgaverne, og at samarbejdet kommer til at fungere på tværs af sektorerne, siger Lars Merinder. I et projekt for nogle år siden kortlagde Team for Misbrugspsykiatri behandlingsinstitutioner i Norden med fokus på udredning af patienterne, kompetencer hos medarbejderne og samarbejdet mellem sektorer. - Konklusionen var, at indsatsen er utilstrækkelig. Mest udtalt i Danmark, hvor vi savner struktur. Her var der også i større grad end 08

3 Det er karakteristisk for patienter med dobbeltdiagnose, at mange ikke bliver opdaget og derfor ikke får den hjælp, de har brug for, fortæller Lars Merinder, der er leder af Team for Misbrugspsykiatri i Risskov. i de andre lande tendens til, at de behandlende medarbejdere fagligt havde en social baggrund frem for en sundhedsfaglig, fortæller Lars Merinder. Håb om tættere samarbejde Team for Misbrugspsykiatri varetager en bred vifte af opgaver, som spænder fra rådgivnings- og konsulentvirksomhed over udredning og behandling til en funktion som videnscenter. Man arbejder også en del med nationale og internationale udviklingsprojekter. Lige nu fylder et opsporingsprojekt i Servicestyrelsens regi meget. I samarbejde med Aarhus Kommune arbejder Team for Misbrugspsykiatri på at finde metoder til, hvordan man identificerer misbrugere med ADHD mennesker, der ofte har svære sociale omstændigheder og dårlig funktionsevne. - Et af problemerne er, at der faktisk ikke findes et formaliseret tilbud til udredning af voksne med ADHD i regionen, siger Lars Merinder. Han håber, at der i halen af projektet vil blive oprettet en udredningsklinik til denne gruppe patienter, og at det tætte samarbejde med kommunen kan vise nye veje for en mere helstøbt indsats i fremtiden. Stort engagement Som noget nyt er Team for Misbrugspsykiatri begyndt at anvende neuropsykologisk udredning af patienter. - Det har hidtil været et forsømt område, men fysiske forhold i hjernen har stor betydning for patientens situation. Mange har skader - enten medfødte, fra ulykker eller på grund af deres misbrug, siger Lars Merinder. Selvom dobbeltdiagnosepatienterne typisk falder mellem systemets stole, og der er udfordringer nok at tage fat på, så fejler gejsten hos Team for Misbrugspsykiatri ikke noget. - Vi er et utroligt engageret hold noget vi for eksempel også har bevist med afholdelse af en stor, nordisk konference. Vi synes, vores arbejde er spændende og frugtbart, og vi har et rigtig godt samarbejde med blandt andet misbrugscentrene her i området, pointerer Lars Merinder. TEAM FOR MISBRUGSPSYKIATRI Team for Misbrugspsykiatri under Aarhus Universitetshospital i Risskov har eksisteret siden Dengang var der seks ansatte. Da Lars Merinder indtog chefstolen i 2001, blev driften omlagt. En stor del af teamets arbejde er nu indtægtsdækket virksomhed bl.a. konsulentopgaver for kommuner. I dag er i alt 16 medarbejdere tilknyttet teamet. MISBRUGSPSYKIATRI I REGION MIDTJYLLAND Udover Team for Misbrugspsykiatri er der fire kommunale/regionale fællesteam placeret i Herning, Holstebro, Viborg og Skive. Endnu et fællesteam er undervejs i Horsens. 09

4 Conny Feddern er Gårdhavens ressourceperson, og det blev hun ifølge Rie Firlings, fordi hun er en systematisk pige. Den systematik betyder blandt andet, at standarderne på Gårdhaven alle er skrevet ned, skrevet ud og sat i mapper, så de kan fungere som opslagsværker i dagligdagen. På vej mod fælles fodslag Ønsket om bedre samspil mellem behandlingen af patienternes misbrug og deres psykiske lidelser får en retspsykiatrisk afdeling i Risskov til at opkvalificere hele personalet i samarbejde med Team for Misbrugspsykiatri Ialt 15 patienter er indlagt på R4 - en retspsykiatrisk afdeling etableret på hospitalet i Risskov i september sidste år. 14 af dem har et misbrug med i bagagen. Personalet på afdelingen skal således forholde sig til både misbrug og psykiske lidelser i indsatsen over for patienterne. Den mest udbredte diagnose på R4 er paranoid skizofreni, men billedet er meget sammensat. Kendetegnende er, at måden, misbruget spiller sammen med den psykiske lidelse på, er meget forskellig fra patient til patient, og det giver mange udfordringer i behandlingen. Ofte anerkender patienterne ikke selv, at de har et misbrugsproblem. Og de har vidt forskellige forløb bag sig - både hvad angår typer af rusmidler og længde af misbruget. Derfor er det nødvendigt, at behandlingen skræddersys til den enkelte patients komplekse situation. Men det kan være svært at finde fælles fodslag for et personale, der fagligt har forskellig baggrund. - Nogle har mest fokus på misbrug, og andre har forstand på psykiatri, siger Rose-Marie Mollerup, der er psykolog på afdelingen og tidligere blandt andet har arbejdet i Statsfængslet Østjylland. Størstedelen af personalet er sundhedsfagligt uddannet, mens omkring en fjerdedel har en anden - for eksempel pædagogisk baggrund. - Resultatet er, at vi somme tider mangler et dobbeltsyn, og det kan være svært at skabe sammenhæng i behandlingen, siger Rose- Marie Mollerup. Mere helstøbt behandling For at skabe bedre integration mellem behandlingen af patienternes misbrug og deres psykiske lidelser har afdelingen allieret sig med Team for Misbrugspsykiatri. Sammen vil de det kommende halve år køre et projekt med udgangspunkt i metoden På vej til et bedre liv, der er en gruppebaseret træning af sociale færdigheder udviklet i Norge. Metoden fokuserer på fire færdighedsområder: Kommunikation, Fritid og venner, At lære at hævde sig og At modstå rus og trang. Første skridt i opkvalificeringen er en tema-dag for alle medarbejdere i maj. Personalet vil blandt andet blive undervist i, hvordan man gennemfører motiverende samtaler med patienterne. 10

5 Psykolog Rose-Marie Mollerup, retspsykiatrisk afdeling R4, arbejder med at skabe bedre integration mellem behandlingen af patienternes misbrug og deres psykiske lidelser. Af: Lotte Edberg Loveless/Stickelbergs Bureau Foto: Helene Bagger - Al forskning på området viser, at man ikke kan tvinge patienter fra et misbrug, men må arbejde ud fra, hvor den enkelte er lige nu, og ad den vej støtte og motivere dem. Det handler om at få skabt et rum, hvor man åbent og ærligt kan tale om for eksempel ambivalens i forhold til misbruget hvilke fordele og ulemper kan der være ved henholdsvis stofindtag og stoffrihed, siger Rose-Marie Mollerup. Udover den fælles undervisningsdag bliver seks medarbejdere efteruddannet som gruppeledere. De vil i et tæt parløb med Team for Misbrugspsykiatri være ansvarlige for det efterfølgende gruppeforløb baseret på redskaberne fra På vej til et bedre liv. I projektgruppen vil en håndfuld patienter med støtte fra gruppelederne dele erfaringer. Misbrug som mestringsstrategi Personalet på afdelingen er meget opsat på den forestående efteruddannelse, og ledelsen prioriterer indsatsen højt. - Hidtil har behandlingen været betinget af, hvad vi hver især har haft med af faglige kompetencer. Vi har tidligere prøvet med gruppeforløb, men oplevede, at det var svært, fordi vi manglede en fælles metode. Nu får vi et systematiseret afsæt med konkrete redskaber, der passer til vores patienter, og vi får et fælles sprog omkring behandlingen, siger Rose-Marie Mollerup. - Det er vigtigt, at vi ikke bare anskuer patienternes misbrug som en asocial adfærd. Misbruget er en væsentlig problematik, som påvirker patientens samlede sygdomsbillede. Ofte kan det ses som en mestringsstrategi, patienten har brugt gennem flere år, til at håndtere angst eller andre psykiske vanskeligheder, siger hun. Skal behandlingen være konstruktiv, er det nødvendigt, at medarbejderne er anerkendende i deres tilgang og ikke bare konfronterende. - Mange af patienterne har i forvejen et latent paranoidt syn på verden, og konfrontationer er ofte ikke særligt frugtbare. I stedet skal vi møde og motivere dem og få dem til at reflektere over deres egen situation, siger Rose-Marie Mollerup. Kampen mod stofferne Stofferne er et problem. På trods af visiteringer, ransagninger og totalforbud mod rusmidler har tre patienter på afdelingen aktuelt et aktivt misbrug. - Stof kan komme ind alle vegne, siger Rose Marie Mollerup og henviser til sine erfaringer fra Statsfængslet Østjylland. - Det blokerer ikke bare for behandlingen af de patienter, der overtræder forbuddet, men påvirker hele afdelingen og behandlingen af de andre. Blandt andet sluger visiteringer og ransagninger rigtig mange ressourcer og giver en anspændt stemning på afdelingen. Jeg håber meget, at det nye projekt kan være med til at flytte fokus, så vi ikke behøver at bruge så meget energi på politi - funktioner. Før og efter projektet screener personalet patienterne med spørgeskemaer og biologiske prøver. Rose-Marie Mollerup håber på gode resultater, men nærer omvendt ingen illusioner om, at der sker mirakler på et halvt år. - Mange af patienterne har været misbrugere, siden de var år. I dag er de måske midt i trediverne, så man vender altså ikke lige situationen fra den ene dag til den anden. Men vi håber at kunne hjælpe dem med at analysere, hvad der udløser deres misbrug og derved få dem til at arbejde med hele tænkningen omkring det. Når de kan identificere tanker og tilbagefald, har de redskaber til at arbejde konkret med misbruget, siger psykologen. - Jeg tror, at patienterne på afdelingen i fremtiden vil opleve større ensartethed i tilbuddet. Og forhåbentlig også en øget kvalitet, siger Rose-Marie Mollerup. FAKTA OM R4 Retspsykiatrisk afdeling under Aarhus Universitetshospital, Risskov. 15 patienter med anbringelses- eller behandlingsdom. 40 medarbejdere fordelt på 24 sundhedsfaglige medarbejdere, 11 pædagoger, 1 socialrådgiver, 1 ergo- og 1 fysioterapeut, 1 psykolog, 1 overlæge og 2 sekretærer. 11

6 Conny Feddern er Gårdhavens ressourceperson, og det blev hun ifølge Rie Firlings, fordi hun er en systematisk pige. Den systematik betyder blandt andet, at standarderne på Gårdhaven alle er skrevet ned, skrevet ud og sat i mapper, så de kan fungere som opslagsværker i dagligdagen. Et lille skridt ind på den rette vej Afgiftningen på Oustruplund er ofte det første stop i et længerevarende forløb, der skal bringe et ungt menneske ud af hashrusens tåger og forberede den unge på en mere klarsynet tilværelse med uddannelse, job og familie Dagens første kaffe er knapt nok skænket i kopperne, før telefonen gløder i hænderne på afdelingsleder Lene Schurmann. En sagsbehandler fra en midtjysk kommune skal have hjælp til at få hevet en ung mand ud af et hashmisbrug. Ikke om et par måneder eller et par uger men fra i morgen. Lene Schurmann tager situationen med professionel ro. Hun har prøvet det før. Alene i år har hun haft fire tilsvarende sager. Lene Schurmann er leder af afdelingen for afgiftning og akutte projekter på den socialpædagogiske døgninstitution Oustruplund ved Kjellerup. Et arbejde med mange udfordringer for de ansatte og også et stort krav om fleksibilitet. - I princippet kan vi tage de unge ind i løbet af en time, men ofte vil der være nogle praktiske ting, der skal falde på plads inden. For eksempel hvis de sidder ved politiet og venter på at blive afhørt, fortæller Lene Schurmann. Første skridt for misbrugere Afgiftningen er ofte det første skridt på vejen til et længere behandlingsforløb for unge, der er blevet afhængige af euforiserende stoffer typisk hash. De fleste unge på Oustruplund har således været omkring afgiftningen, inden de flyttede ind på deres nuværende afdelinger. Afgiftningen er opdelt i tre faser, der strækker sig over fire uger. Første uge foregår i et sommerhus langt væk fra alting, hvor medarbejderne og den unge lærer hinanden at kende. - Allerede her begynder vi at arbejde med den unges erkendelse af misbruget og motivationen for at komme ud af det. Ofte kommer de unge her, fordi de har fået en dom, eller fordi de er blevet presset af deres familie eller sagsbehandler. Det er meget sjældent, vi oplever, at der kommer én og siger: Jeg vil gerne afgiftes, fortæller Lene Schurmann. Endelig går en del af den første uge med at forberede næste fase i forløbet udlandsturen. Afgiftning foregår i udlandet Anden fase i afgiftningsforløbet strækker sig over to uger og foregår i udlandet som regel i Frankrig eller Spanien. Her er der typisk 2-3 unge af sted sammen med et tilsvarende antal pædagogiske medarbejdere. I nogle tilfælde er der også en tidligere elev med som mentor. 12

7 Lene Schurmann, leder af afdelingen for afgiftning og akutte projekter på Oustruplund og pædagogisk medarbejder Steen Jørgensen møder de unge med anerkendende pædagogik. Af: Jan Hallin Foto: Tonny Foghmar De unge er i vidt omfang selv med til at bestemme, hvad der skal ske undervejs, og også hvor turene skal gå hen. - Vi lægger selvfølgelig nogle overordnede rammer og regler. For eksempel må de unge ikke have mobiltelefoner med og det er ofte værre for dem end at skulle af med stofferne, bemærker Steen Jørgensen, der er en af fire medarbejdere, der står for turene. De unge må heller ikke have penge med og selvfølgelig heller ikke stoffer eller alkohol. Dagene under denne del af forløbet er spækket med aktiviteter af forskellig art. Formålet er at få de unge til at tænke på noget andet end stofferne og de dårlige kammerater derhjemme. Et alternativ til stofferne - Når vi tager til udlandet, handler det om at komme væk fra det hele. De kan ikke stikke af eller ringe efter nogen, der kan komme og hente dem, fortæller Steen Jørgensen. Samtidig handler det om at give de unge nogle succeser og nogle udfordringer. - Mange af de her unge har et lavt selvværd, fordi de har haft svært ved at begå sig i skolen og heller ikke har været særligt gode til at dyrke sport. I misbruget har de fundet et miljø, hvor de er blevet accepteret og anerkendt. Det er dét mønster, vi skal have brudt, forklarer Steen Jørgensen. Endelig handler turene om, at personalet og de unge kommer tættere ind på livet af hinanden, hvilket sker helt bogstaveligt, når de lever sammen i en autocamper i 14 dage. - Og så giver det dem nogle gode oplevelser, som de kan dele med hinanden, så det ikke kun bliver alvorssnak det hele, bemærker Steen Jørgensen. Planer bliver lagt for fremtiden Den sidste uge af afgiftningen handler om at evaluere turen, men også om at planlægge, hvad der skal ske videre frem. Efter de fire uger begynder nemlig det langsigtede arbejde med at få bragt den unge på rette spor. Det handler blandt andet om at få den unge til at kappe forbindelserne til de dårlige kammerater og at gå i dybden med årsagerne til misbruget. Det videre arbejde kan foregå på en af Oustruplunds øvrige afdelinger. Det kan foregå i en af Oustruplunds plejefamilier eller projektfamilier, som det rettelig hedder. Det kan foregå som enkeltmandsprojekt i et sommerhus, eller det kan foregå på en anden døgninstitution. Afdelingen fører ikke statistik over, hvordan det går med de unge, der har været til afgiftning, men Lene Schurmann og Steen Jørgensen hører med jævne mellemrum fra unge, der har klaret sig godt sidenhen og har fået både uddannelse og job. - Jeg tror, det handler om, at vi tror på de unge. De fleste af dem har tidligere fået mest opmærksomhed omkring det negative, altså det de ikke kan. Her møder vi dem med en anerkendende pædagogik. Det vil sige, at vi ser dem og respekterer dem, som de er. Det gør, at de vågner og oplever, at de rent faktisk kan noget, forklarer Lene Schurmann. AFDELINGEN FOR AFGIFTNING OG AKUTTE PROJEKTER misbrugsproblem ungdomsuddannelse OUSTRUPLUND rådgivning og drives efter overenskomst med Silkeborg Kommune 13

8 Mennesket bag misbruget En kombination af hjerneskade, tidligere misbrug eller nogle gange aktivt misbrug er den kode, personalet på Boligerne Josiassensvej i Grenå skal knække i deres arbejde med tilbuddets otte brugere. Filosofien er, at det ikke handler om forbud, men om at finde mennesket bag hjerneskade og misbrug 14

9 Selvom det er en hjerneskade, som er baggrunden for, at alle otte brugere i dag bor på tilbuddet på Josiassensvej i Grenå, er afdelingsleder Inger Schmidt (tv) og pædagog Kirsten Pedersen enige om, at arbejdet omkring misbrug og følgerne af det fylder ligeså meget i dagligdagen som arbejdet med hjerneskaden. Men mest af alt handler det for dem om at se mennesket bag både misbruget og hjerneskaden. Af: Didde Marie Degn Foto: Tonny Foghmar Lige nu er der kun en af de otte brugere på Josiassensvej i Grenå, som har et aktivt misbrug. - Han fejrer påsken, og det tager lidt længere tid end for os andre. For han evner ikke rigtigt at stoppe igen, forklarer pædagog Kirsten Pedersen. Josiassensvej er en afdeling af Boligerne Svalevej, et regionalt socialt tilbud til mennesker med en senhjerneskade, og en afdeling, som mere eller mindre tilfældigt er blevet hjem for flere tidligere misbrugere. Men på trods af, at der i øjeblikket kun er en bruger med et aktivt misbrug, fylder misbrug meget på stedet, for det er en del af livshistorierne, referencerammerne og dermed adfærden blandt de otte brugere, som alle er mænd, alle har en senhjerneskade og som for seks vedkommende er tidligere misbrugere. Forklaring i fortiden Så nogle gange handler det om at vurdere, hvad der er misbruget, og hvad der er hjerneskaden, når noget bliver svært eller virker svært. Ofte skal personalet lede efter en forklaring i fortiden, som tit er den, brugerne falder tilbage på i deres adfærd. De drikker, selvom de egentlig var stoppet, fordi hjerneskaden gør, at de ikke længere har en stopklods eller ikke kan huske, at de er holdt op og de beder per refleks om ekstra nikotin-tyggegummi, når der skal føres regnskab over forbruget til lægen, bare for at være på den sikre side. - Vi er meget centeret om deres livshistorier, når vi tænker strategier omkring hjerneskaden, sundhed og så videre, Og det kan være en voldsom ramme at komme ind i, fortæller Inger Schmidt, som er afdelingsleder på Josiassensvej. Her bliver der gjort meget ud af at give brugerne en struktureret hverdag med ro og tryghed ud fra en neuropædagogisk tilgang, og at møde dem i deres ønsker på alle niveauer. Det kan for eksempel være ønsker om madplaner eller ferier, så brugerne hele tiden føler, at de er med i deres eget liv. - Vi er meget optaget af at finde mennesket bag hjerneskaden og bag misbruget. Hvordan kan vi hjælpe dem med at få et godt liv et liv som vedkommende ønsker? Det er en spændende udfordring, for hvad kan vi få det til at blive til? smiler Inger Schmidt. Handler ikke om forbud Og måske, fordi fokusset er på at se mennesket bag alt det andet, er afvænning ikke noget, medarbejderne på Josiassensvej beskæftiger sig med. - Vi er ikke et behandlingssted, understreger Inger Schmidt, men følger op med at forklare, at brugerne selvfølgelig får hjælp til at stoppe misbruget, hvis de selv vil. Så i stedet for en løftet pegefinger handler det for medarbejderne altid om at holde den positive kontakt med brugerne også når de er inde i en periode med misbrug, som en af brugerne er lige nu. - Det er vigtigt, at han er åben omkring det, og ikke sidder og drikker i skjul, så vi ved, hvad det er, han drikker, og hvad vi kan forvente. Vi snakker med ham om det og om konsekvenser og muligheder. Det er ikke forbudt eller forfærdeligt, forklarer Kirsten Pedersen, mens afdelingsleder Inger Schmidt følger op: - Vi snakker ikke om forbud overfor ham, men laver måske lidt sjov med ham og forsøger at holde en kontakt med ham. Så holder vi alt den negative og svære snak omkring misbruget i personalegruppen. På den måde har vi erfaring for, at han ligeså stille vender tilbage. Og fordi vi har mødt ham, stoler han på os og vil gerne have hjælp. Anderledes adfærd Når en bruger har et aktivt misbrug, er reglerne på Josiassensvej meget klare. Det foregår kun i egen lejlighed. Og hvis man er fuld, skal man også være i sin egen lejlighed. Fællesrummet er alkoholfrit område. Heller ikke ved specielle lejligheder som jul, påske og andre fester bliver der åbnet en øl eller trukket en flaske vin op. For det skal være et frirum for alle brugerne - Men de andre beboere kommenterer på det og bliver påpasselig, når der er en, som er fuld. De bliver agtpågivende. Det er et levn fra misbrugsverdenen, forklarer Inger Schmidt. Fortiden kommer også til udtryk på andre måder i dagligdagen på Josiassensvej. - Det er blevet åbenlyst for os, at misbrugere har en anden adfærd end resten af os. Det er ikke kun hjerneskaden. Vi har ikke helt været klar over omfanget af at organisere, når man står og mangler noget, fortæller Kirsten Pedersen. Det kan både være, at brugerne stjæler, fordi de har været vant til, at hvis en har én cigaret, så har alle cigaretter, eller de kan lægge sig til at sove på en tilfældig sofa, fordi de gennem deres liv har været vant til at overnatte på mange forskellige sofaer. - Det er en automatiseret adfærd, som de tager med fra deres liv i misbrugsverdenen, og det kan være svært at forstå, forklarer Inger Schmidt, som roser personalet for deres tilgang til brugerne og de episoder, som kræver en reaktion. - Vi tager det i nuet, hvis der er en oplevelse, som vi ikke forstår eller er forargede over. Vi er rigtigt gode til at snakke om de ting, når situationen er der. Og så er personalet fabelagtigt til at gribe de små episoder og få vendt dem til gode situationer. På den måde arbejder vi hele tiden med vores grænser og med vores forståelse af brugerne, hjerneskaden og misbruget, siger hun. FAKTA Boligerne på Josiassensvej i Grenå er den del af Boligerne Svalevej, som er et af Region Midtjyllands tre tilbud til senhjerneskadede. Der er otte lejligheder på stedet, hvor der bor otte mænd, som alle har en hjerneskade. Skader, der er opstået af som følge af vidt forskellige årsager som ulykker, trafikuheld, en ubehandlet sukkersyge, og en enkelt har fået sin hjerneskade som følge af et misbrug. Der er 13 ansatte på Josiassensvej, som alle har fået undervisning i misbrug. 15

Tv-optræden styrkede sammenholdet. Tema: Når der er misbrug med i billedet. Så kører EPJ-toget. Side Side 20. Side 26

Tv-optræden styrkede sammenholdet. Tema: Når der er misbrug med i billedet. Så kører EPJ-toget. Side Side 20. Side 26 Psykiatri og Social midt i din hverdag nr. 02 maj 2011 årgang 02 Tema: Når der er misbrug med i billedet Side 7-15 Så kører EPJ-toget Side 20 Tv-optræden styrkede sammenholdet Side 26 Om Psykiatri og Social

Læs mere

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetensesenter Lars Merinder, Læge - Team for Misbrugspsykiatri,

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

TOP- Tidlig Opsporing af Psykose

TOP- Tidlig Opsporing af Psykose TOP- Tidlig Opsporing af Psykose Hvem er TOP teamet? TOP-teamet består af tre sygeplejersker Karina Gulstad Lise Bjørkbom Lotte Jensen og en psykolog Mette Damsgaard Hansen Alle har bred erfaring fra psykiatrien

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Lysten til. livet. Det er fem

Lysten til. livet. Det er fem Psykiatri Af Eva Nitschke Lysten til På Glim Refugium har en gruppe sindslidende med misbrug mulighed for at skabe sig en anderledes hverdag langt væk fra det gængse hospitalsmiljø. Egen permanent bolig

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Behandling af. set fra brugerperspektiv. gør ikke?

Behandling af. set fra brugerperspektiv. gør ikke? Behandling af dobbeltdiagnoser set fra brugerperspektiv - hvad motiverer og hvad gør ikke? Kort om dobbeltdiagnoser 41 65.5% af langtids stofmisbrugere har mindst én psykisk forstyrrelse (NCS, 1996) 50.9%

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/7739 Dato: 2. maj 2011 Udarbejdet af: Peter Schøning E mail: peter schoening@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631006 Forslag til:

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d.

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 176 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Søren Betzer 12.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte tlf:

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere