LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv..."

Transkript

1 LEDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1.HELSINGOR.DK 1.HELSINGØR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division under Det Danske Spejderkorps. Gruppen består i dag af over 125 medlemmer fordelt på 6 afdelinger. Gruppens historie kan der læses om i denne mappe - under afsnittet "1. Helsingør". er adressen på 1. Helsingørs egen hjemmeside. Hvis afdeling har sin egen hjemmesideansvarlige. Adresser på lederne i 1. Helsingør Gruppe findes på Adresser på den enkelte afdelings spejdere har afdelingens ansvarlige (medlemsansvarlige i Blåt Medlem) leder. I lederrummet (skuffe i "skuffedariet") ligger desuden en adresseliste over de øvrige grupper i Øresund division. Hvis en spejder er forhindret i at komme til et møde eller en tur, skal afbud gives direkte til en af lederne - og helst dagen inden... (dette gælder også ledermøder). 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv... I forbindelse med arbejdsstoffet i de enkelte afdelinger, findes der er række mærker, som kan uddeles til spejderne, der har gennemført de tilhørende aktiviteter. Mærkerne sys på uniformens højre overarm. Duelighedstegn er en gammel betegnelse, som stadig bruges, om aktivitetsmærker.

2 ALKOHOLPOLITIK I 1. Helsingør har vi på gruppestyrelsesmødet den 19. maj 1999 vedtaget følgende alkoholpolitik: De klare signaler, vi ønsker at sende til omverdenen er: - at vi som spejdere omgås alkohol med ansvarlighed, bruger hovedet og den sunde fornuft og er klar over, at vi for omverdenen står som medlemmer af en organisation, der primært er for børn og unge. - at vi er bevidste om, at hverken anvendelsen af farligt værktøj eller ansvaret for andres børn passer sammen med alkohol - derfor nydes alkohol kun "uden for arbejdstid"! - at alkohol er et nydelsesmiddel for voksne. NB: for god ordens skyld defineres alkohol som: øl, vin og spiritus. Man skal til enhver tid være i stand til, evt. at køre en spejder til skadestuen under den gældende promille. Dette sætter jo en naturlig lav grænse for et forbrug. Se også Faktabladet om alkohol. På Lederdøgn 2010 havde vi alkoholpolitik til debat, ny tekst laves af HP ALLIGATORLØB APOKALYPSELØB BADEN- POWELL BESTYRELSEN BESTYRELSESMØDER Løb for seniorer og "old-boys" på Söderåsen i Sverige. Foregår den 3. weekend i februar. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Et løb for spejdere og seniorer et sted på Fyn. Finder sted 3. hele weekend i marts. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Spejderbevægelsens grundlægger, i det daglige omtalt som B-P. Gruppens bestyrelse har ansvaret for gruppens økonomi og for at de enkelte afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets love. Bestyrelsen består af forældre, ledere og unge spejdere mellem 15 og 23 år, vi har valgt en bestyrelse på 6 personer. Bestyrelsen vælges på grupperådsmødet. Bestyrelsen holder møde en hverdagsaften. Formanden indkalder til møderne. Alle ledere og spejdere over 15 år også mulighed for at deltage - dog uden stemmeret.

3 BJØRNEUNGERNE BLADE BLÅ SOMMER BLÅT MEDLEM BLÅ TRÅD BOGFINKEN BORNHOLM RUNDT BRANDMATERIEL BROEN BÅLET Navnet på en mikro-patrulje. 1. Helsingør Gruppe udgav sit eget blad "Spejderstafetten", der udkom ca. 4 gange årligt. Fra 1. april 2010 udkommer Spejderstafetten ikke mere!! Det Danske Spejderkorps udgiver bladet "Spejdersnus" for mikro-, mini- og juniorspejdere samt bladet "Track" for junior-, trops- og seniorspejdere. Disse blade udkommer 6 gange om året. Som leder vil du også modtage lederbladet "Broen" ca. 4 gange årligt. Korpslejr, der afholdes i Sønderjylland hvert 5. år med deltagere fra hele landet og mange fra resten af verden. Sidste BS var i = DDS's medlemssystem. Alle afdelinger i gruppen kan udpege en enhedsansvarlig (se denne), som får adgang til Blåt medlem. = den røde tråd i gruppens daglige spejderarbejde. Nu er tråden indarbejdet i Kronborgmærket. Navnet på en mini-patrulje. En vandretur på 3 dage og 110 km (?) rundt på Bornholm i pinsen. Vi har deltaget et par gange - men vedtaget, at det ikke er en fast årlig tradition. I Spejdergården har vi det lovpligtige materiel, som bliver kontrolleret hvert år: I storhytten røgalarmer, brandspand og brandtæppe. I patruljeafdelingen røgalarmer, brandtæppe og pulverslukker. Ved rafteladen branddasker. Lederblad udgivet af DDS, udkommer ca. 4 gange årligt. På kan du tilmelde dig nyheder. Spejderlommebog for de årige.

4 CENTERLEJR DANSK NATURFREDNINGSFO RENING DDS DILLELØB DINIZULI DIVISION DIVISIONS- TURNERING DIVISIONSMÆRKE DUELIGHEDSTEGN EGERNET Der findes mange spejdercentre i Danmark, som hjælper med planlægning og afholdelse af sommerlejre. Disse center-sommerlejre ligger fast i bestemte uger i sommerferien. En meget populær sommerlejr-form for mini og junior. Du finder lettest spejdercentrene via deres hjemmesider (enten via eller linkene til øvrige spejdercentre på I lederrummet findes også en oversigt over spejdercentrene og deres tilbud. 1. Helsingør Gruppe er medlem af Dansk Naturfredningsforening. Medlemsnummer for info om medlemsfordele / rabatter. Har du brug for medlemskortet - kontakt Hanne Forkortelse for Det Danske Spejderkorps. Et løb for spejdere (12-16 år) et sted i Nordsjælland den sidste weekend i august. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Årligt spejderløb for de 12 til 16-årige, det foregår den sidste "hele" weekend i januar. Løbet består af 3 dele, nemlig et dag-o-løb, et nat-o-løb samt et opgaveløb. En hård men også sjov weekend. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Landet er opdelt i 43 divisioner. 1. Helsingør Gruppe hører til Øresund Division (se denne). Er en turnering, der afholdes for f.eks. alle juniorer i hele divisionen. Stofmærke med Øresund Divisions logo til at sy på uniformen på højre brystlomme. Ekstra mærker sælges for 5 kr. / stk. i "tørklædeskab" i gangen. Gammel betegnelse for aktivitetsmærke (se nærmere under Aktivitetsmærke). Navnet på en trops-patrulje. Det Danske Spejderkorps adresse er adresser på lederne i 1. Helsingør Gruppe kan findes på

5 ENHEDSANSVARLIG FAKTA-BLADE Hver afdeling kan udpege en enhedsansvarlig til DDS's medlemssystem "Blåt medlem". Denne enhedsansvarlige får adgang til afdelingens medlemsliste. Information fra DDS - om essentielle emner. P.t. findes 5 faktablade: Den åndelige dimension i spejderarbejdet, Friluftsliv & naturoplevelser, Alkohol, Seksuelt misbrug af børn Rygning Faktabladene findes i mappe i lederrummet og kan downloades fra FALCK FALKEN DDS har et abonnement hos Falck, som dækker ambulance og sygetransport i Danmark. Desuden har 1. Helsingør abonnement på forbindingsstoffer (abonnementsnummer findes i stor blå mappe med "vigtige papirer Spejdergården" i lederrummet). Navnet på en trops-patrulje. FAMILIESPEJD Familiespejd er betegnelsen for en afdeling i 1. Helsingør Gruppe for børn fra 4-6 år sammen med deres forældre. Det skal give en forsmag på, hvad det vil sige at være "rigtig" spejder. Familiespejd foregår søndag kl i alle ulige uger. FLAMMEN Spejderlommebog for de 8-11 årige. FLANHART Klan Flanhart er en gammel - nu mest til hygge - seniorklan i 1. Helsingør gruppe. FLEECETRØJER FORSIKRING FORÆLDRE Du kan købe fleecetrøje med gruppenavn og logo. Kontakt Hanne for nærmere info... Ups! - det har vi ikke helt styr på endnu... Godt spejderarbejde kan ikke fungere uden opbakning fra forældrene. De skal huske på, minde om, køre, bage kage - og vi skal bare huske at spørge forældrene om hjælp! Se også "forældrehjælp" og "forældrepatrulje".

6 FORÆLDREHJÆLP FORÆLDREPATRULJE GILLASTIG GLENTEN GLØGGBOD På indmeldelsesblanketten er lavet et afsnit om Forældrehjælp. Vi skal bare huske at bruge denne info. En patrulje af forældre, som gerne vil hjælpe med "alt mellem himmel og jord", vi skal bare spørge... Se også "Klan Lasius". En hytte (Gillastugan) og lejrplads ejet af DDS. Den ligger ved Söderåsen i Sverige. Navnet på en storspejder-patrulje. Gruppen havde i mange år en gløgg- og æbleskivebod på Axeltorv den 1. søndag i advent. Da vi ikke forsat havde mulighed for at være på Axeltorv, besluttede vi i 2005 at lave vores egen gløgg- og æbleskivebod - nemlig sammen med vores årlige loppemarked "Spejderloppen" ca. medio november - ved Spejdergården. Spejderloppen med æbleskivebod blev indstillet i GNISTEN GOOD-TURN GPS GRUPPEBÅND GRUPPEDAG Spejderlommebog for de 6-9 årige. Er et engelsk udtryk, som vi også bruger på dansk. Det betyder nærmest " en god gerning". Good-turn var f.eks. da spejderne - for en del år siden - samlede soveposer til flygtningene i Kosova. Gruppen har 5 GPS'er. Se under "letvægtsudstyr". Stofmærke med påskriften 1. HELSINGØR til at sy på uniformen på venstre brystlommeklap. Ekstra mærker kan købes til 5 kr. / stk. (i "tørklædeskab" i gangen). Alle nuværende og kommende spejdere i 1. Helsingør Gruppe + forældre og søskende tager hvert år - den 3. søndag i august måned - til Gurredam spejdercenter. Her har vi en dejlig dag sammen, med spejderløb, madlavning over bål, oprykninger mm. Denne dag er vi ofte over 150 mennesker. Fra 2004 udvidede vi gruppedagen til at omfatte en hel weekend - dog kun for nuværende spejdere!

7 GRUPPENS FØDSELSDAG 1. Helsingør Gruppes fødselsdag i januar (i den weekend, der er tættest på den 11. januar) fejres med et sjovt arrangement for hele gruppen. GRUPPERÅDSMØDE Årligt møde for forældre, ledere og spejdere over 15 år, (= gruppens generalforsamling). Afholdes hvert år inden den 1. marts. På mødet vælges repræsentanterne til gruppens bestyrelse for 2 år ad gangen. GRUPPEWEEKEND GURREDAM En weekendtur for alle spejderne i 1. Helsingør Gruppe. Den afholdes i forbindelse med gruppedagen, dvs. den 3. weekend i august. Spejdercenter med hytte og lejrpladser, beliggende Gurrevej 322, 3000 Helsingør. 1. Helsingør har her sin egen lejrplads med shelter (lejrplads 8). For lån/leje kontaktes Gurredams kontor på tlf tirsdage mellem kl. 18 og 20 eller GRÆVLINGEUNGERNE Navnet på en mikro-patrulje HEJ-BOG HIKE/HEJK HJEMMESIDE HJÆLPER HYTTEN GL. HELLEBÆKVEJ Lille bog i lommeformat, som indeholder mange nyttige spejderoplysninger. Bogen er gren-opdelt, dvs. den hedder Hej-mikro, Hej-mini osv. Fra 2007 har bogen skiftet navn til "Gnisten", "Flammen" osv... Vandretur med fuld oppakning - som regel med primitiv overnatning... Se nærmere under "Internet" og "1. Helsingor.dk" Hver afdeling kan have tilknyttet hjælpere. Hjælpere er spejdere, der endnu ikke er fyldt 15 år - se mere info i dokumentet "som hjælper i 1. Helsingør" For en periode har vi fået lov til at låne "Holger Danske"- hytten, Gl. Hellebækvej 58.

8 HYTTER HÅNDBOG ILDEN INDMELDELSE Hvis du vil leje hytter til overnatning, så se i bogen "Den store danske hyttefortegnelse" i lederrummet. På samt kan du også finde hytter. Flere lokale spejderhytter (uden køjer) kan også sagtens lånes - spørg de andre ledere om kontaktperson mm. DDS udgiver ca. hvert andet år en håndbog med bl.a. reviderede love og vedtægter. En lidt tør sag, men utrolig nyttig, den har et meget godt stikordsregister. Kan downloades på Spejderlommebog for de årige. I 1. Helsingør gruppe har vi lavet vores egen indmeldelsesblanket. Spejder + forældre udfylder og afleverer indmeldelsesblanketten til en leder. Indmeldelsesgebyret på 150 kr. betales via netbank. Udfyldte indmeldelsesblanketter afleveres i GL's skuffe. GL sørger så for besked til kasserer, laver kartotekskort samt opdaterer DDS's medlemssystem. Se desuden "vejledning for indmeldelser og udmeldelser" i afsnittet Vejledninger. INDMELDELSESGEBYR Indmeldelsesgebyret er p.t. 150 kr., som dækker tørklæde, knobbånd, lommebog, gruppetshirt, mug og rabatkort til Spejdersport samt diverse mærker til uniformen. Se også "vejledning for indmeldelser og udmeldelser" i afsnittet Vejledninger på hjemmesiden. INTERNET Det Danske Spejderkorps's internetadresser er og www. spejder.dk 1. Helsingør Gruppes internetadresse er JUNIOR Spejdere fra år. Juniorernes mødedag er mandag kl. 19:00 til 20:30.

9 KARTOTEKSKORT KASKETTER GL laver kartotekskort - direkte fra spejderens indmeldelsesblanket. Ajourførte kartotekskort på oprykkere afleveres - efter gruppedag - til næste afdeling. Vi håber snart at kunne afskaffe disse - og kun brug Blåt Medlem. Kasketter i natur/blå med gruppenavn og logo kan købes til 60 kr. stykket. KLANEN = Seniorafdelingen i gruppen. Seniorerne er fra ca. 16 til ca. 23 år. KLAN KAOS KLAN LASIUS KNOBBÅND KONTINGENT KORPSLEJR KORPSLODSEDDEL KORPSRÅDSMØDE Se KLANEN Se FORÆLDREPATRULJE. PL/PA for Klan Lasius - se adresseliste på hjemmesiden. Knobbåndet er et stykke farvet tov, som kan hænge i bæltet. Knobbåndet kan bruges til mange ting, - selvfølgelig også til at øve knob med!! Kontingentet for spejderne opkræves 2 gange årligt, den 1. januar og den 1. juli. Beløbet er p.t. 500 kr. pr. halvår. For familiespejd dog kun 310 kr. pr. gang. Ledere betaler 75 kr./år i kontingent. Se "vejledning for kontingent og betaling" under afsnittet Vejledninger. Se BLÅ SOMMER. Hvert år i februar holder DDS et landslotteri. Indtægterne herfra går dels til gruppen, dels til vedligeholdelse af korpsets kursusejendomme. Traditionen er, at vi bruger vores tilstedeværelse på Helsingørmessen til lodseddelsalg. DDS's generalforsamling, der afholdes hvert år. Der deltager 2 repræsentanter fra hver gruppe - med stemmeret. Korpsrådsrepræsentanterne vælges på grupperådsmødet.

10 KRONBORGMÆRKET LEDER LEDERKURSER LEJRPLADSER LEOPARDEN LETVÆGTSUDSTYR LOMMEORDEN LÆRKEN LØVEN 1. Helsingør Gruppes eget arbejdsstof ("blå tråd"), som blev "søsat" september Mærket består af et grundmærke samt 8 delmærker (1 mikro, 2 mini, 2 junior, 2 trop og 1 klan). Desuden får hver spejder sin egen logbog. Mere om Kronborgmærket på hjemmesiden. Hver afdeling har sin afdelingsleder og assistenter. Navne på ledere og assistenter findes altid på hjemmesiden. Alle vores ledere og assistenter underskriver en ledererklæring, hvilket bl.a. indebærer et check hos Rigspolitiet mht. seksuelt misbrug af børn under 15 år. Se mere info under "som leder i 1. Helsingør". DDS og Øresund Division udbyder mange spændende kurser. Se "vejledning for kurser" i afsnittet Vejledninger. En liste over DDS's lejrpladser findes på I skovene findes også mange lejrpladser, se nærmere på og På Gurredam har 1. Helsingør sin egen lejrplads (lejrplads 8). Navnet på en junior-patrulje. 1. Helsingør råder over en del letvægtsudstyr: fjeldtelte udlånes via troppen, trangiaer fra junior og trop, letvægtsværktøj og GPS'er fra "det allerhelligste" - hvortil afdelingsleder har nøgle. Husk at notere udlån. En spejderlomme bør altid indeholde spejderlommebogen, papir, medlemskort, blyant, plaster, sikkerhedsnål, lommetørklæde, viskelæder, elastik samt knobbånd og sangbog. Navnet på en mini-patrulje. Navnet på en junior-patrulje.

11 MATERIALER MEDLEMSKORT MIKRO MINI MØDEKNAP MØDELOKALE NATHEJK NATPARLØBET Vi plejer at sige, at vi har ALT i Spejdergården. Mange af vores fælles materialer er noteret på den ikke ajourførte Materialeliste (skuffe i "skuffedariet" i lederrummet). Spørg Hanne for mere info... Hver afdeling har desuden sit eget skab med materialer. Lille lamineret kort med enkelte oplysninger, så hvert medlem har et bevis på sit medlemsskab af Det Danske Spejderkorps. Medlemskortet udleveres mødet efter indmeldelsesblanketten er afleveret. (GL sørger herfor). Spejdere fra 6-8 år. Mikroernes mødedag er søndag kl. 10 til 12. Spejdere fra 8-10 år. Miniernes mødedag er onsdag kl. 18:30 til 20:00. En lille sølvknap med korpslogo, som udleveres på gruppedagen til de mødestabile, der har deltaget i alle arrangementer i et helt år med maks. 3 afbud. Gruppens faste mødelokale er Spejdergården (se denne). Se evt. også under "Hytten Gl. Hellebækvej". En lang og hård weekend i september for de største af spejderne (14-16 år) og seniorer - et sted på Sjælland. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Et nat-cykelløb i København for spejdere fra 12 år og opefter - den første weekend i november. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. OAK-CITY-RALLY Sæbekasseløb - af hjemmelavede sæbekassebiler - fra Farum Station til Egemosecenteret (10 km), deltagere fra minier og opefter, i maj måned, se mere på O-LØB 1. Helsingør har kort, skærme samt tænger til o-løb (højre skab i gangen).

12 OPRYKNING OVERNATNINGER PATRULJE Oprykning fra én afdeling til den næste, f.eks. fra mikrospejder til minispejder, foregår som en symbolsk tovtrækning på Gruppedagen i august måned. Alle overnatninger (antal "hoveder" antal nætter) skal meddeles den "tilskudsansvarlige" - pt. Jo flere overnatninger des større bliver vores tilskud fra kommunen! Se "vejledning for indberetning af overnatninger". Overnatninger i Spejdergården - se hjemmesiden. Hver afdeling er opdelt i patruljer, hver med 6-8 spejdere. PATRULJEMØDER PLANKURSER PRINTERPATRONER PUMAEN RABATKORT Hver storspejder-patrulje afholder selv deres eget patruljemøde med støtte/vejledning fra tropsleder/- assistent. Er kurser i skolernes efterårsferie, der tilbydes spejderne fra ca. 13 år. De foregår flere steder i landet og har til formål at give spejderne et fundament at arbejde videre med hjemme i patruljerne. Se "vejledning for kurser" på Gruppen har tidligere indsamlet brugte printerpatroner til videresalg, men da det kun gav en lille fortjeneste - og meget besvær, så har vi stoppet dette projekt 03/ Navnet på en junior-patrulje. Medlemmer af DDS får 10% rabat ved køb i Spejdersport. Husk rabatkortet!! Rabatkortet udleveres ved indmeldelsen. 10 % rabat kan også opnås i butik Outdoor, Bramstræde i Helsingør. RAFTELADEN REGNSKAB I rafteladen ved Spejdergården findes foruden rafter også brænde. Nøglen til Spejdergården passer også til rafteladen. Hver afdeling afregner direkte med kassereren.

13 RIKKI-TIKKI ROVERLØB RUNDSKUEHÆFTER RYGEPOLITIK RÆVEUNGERNE RØDKÆLKEN SANGBOG SCT. GEORG SCT. GEORGSDAG Navn på en trops-patrulje. Leder-/seniorløb arrangeret af Sct. Georgsgilderne i Kronborg Distriktsgilde - oftest den sidste lørdag i oktober. Hvert år sælger gruppen rundskuehæfter for Sct. Georgsgilderne i lighed med alle andre grupper i kommunen. Gruppen får penge for hvert solgt hæfte, i 2009 var det 8 kr. pr. hæfte. I Spejdergården har vi besluttet at: - al tobaksrygning foregår UDENDØRS. - så vidt muligt ryges der ikke i forbindelse med spejdermøder - sker det alligevel, går rygeren væk fra spejderne/aktiviteten i mens. Begge dele er selvfølgelig gældende for både spejdere og ledere. Lederne skal være meget opmærksomme på deres ansvar som rollemodeller og dermed de signaler de sender. På lederdøgn 2010 havde vi rygepolitik til debat - HP skriver ny tekst. Navnet på en mikro-patrulje. Navnet på en mini-patrulje. Kan købes i Spejdergården (i det midterste grå skab i gang) eller i Spejdersport. Fra minispejder forventes det, at man har din egen sangbog. Sct. Georg var ifølge sagnet en tapper ridder, der ufortrødent gik løs på en forfærdelig drage for at frelse prinsessen. Da han havde dræbt dragen med sit sværd, drog han bort uden at få belønning for sin indsats. B.P. har valgt Sct. Georg som alle spejderes forbillede for bl.a. at fremhæve det uselviske i spejderarbejdet. Den 23. april er Sct. Georgsdag. Denne dag mødes hele 1. Helsingør gruppe (ofte på Kronborg) og hører sagnet om Sct. Georg samt bekræfter spejderløftet.

14 SCT. GEORGSGILDE S-ENGROS SENIOR SHELTER SKOLEFERIER SKOPUDSEBOD SKOVE SOMMERLEJR SPEJDER SPEJDER-5-KAMP Er en forening af voksne over 21 år (oftest tidligere spejdere), som gerne vil bevare tilknytningen til - og på forskellig vis støtte - spejderbevægelsen. Gilderne laver hvert år arrangementer /løb for spejderne samt et leder-/seniorarrangement (roverløb). 1. Helsingør gruppe har "købekort" til S-Engros, Ole Rømersvej 4, Helsingør. Kontakt Hanne... Spejdere fra år.(se også under "KLANEN") En lille primitiv hytte, hvor den ene side er åben - som regel med bålsted udenfor langs åbningen. Normalt holder vi ikke møder i skoleferierne... Se under "Spejderhjælpen". Hvis du vide mere om de lokale skove, lave større arrangementer i skovene (søge om tilladelse), finde og reservere lejrpladser, så er vejen frem... Årets højdepunkt. Sommerlejre kan holdes afdelingsvis, gruppevis eller som korpslejr. Spejdere fra år (af og til kaldes disse spejdere også for storspejdere/tropsspejdere). Kan også bare være en generel betegnelse for det "at være spejder" Hvert år i september holdes der Spejder-5-kamp på Gurredam. Som navnet siger kæmpes der i 5 discipliner i hold af 3 spejdere og i 2 aldersgrupper (juniorer / spejdere). Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet.

15 SPEJDERGÅRDEN SPEJDERHJÆLPEN SPEJDER-LEX SPEJDERSNUS SPEJDERSPORT SPEJDERSTAFETTEN STORSPEJDER SVALEN Gruppens faste mødelokale. Adressen er Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør. Overnatning i Spejdergården skal anmeldes til brandvæsenet. Skema hertil findes i skuffe i "skuffedariet" i lederrummet eller på Reservation af Spejdergården styres af HP. Reservationerne kan ses på kalenderen på hjemmesiden. En hjælpefond, der drives sammen med flere andre spejderkorps. Hvert år i september afholdes "Spejderhjælpsugen". I denne uge påtager spejderne sig betalt arbejde og afleverer de indtjente penge til Spejderhjælpen. Pengene bruges til forskellige udviklingsprojekter, der hjælper syge, nødlidende og vanskeligt stillede børn og unge - især i ulandene. Spejderhjælpens motto er: "Raske børn hjælper - det nytter noget." I flere år havde 1. Helsingør Gruppe arrangeret en skopudsebod i denne uge. Mange spejderes "grønspættebog". Nærmest et lille leksikon med svar på mange praktiske ting i spejderverdenen. Du kan finde den på boghylden i lederrummet. "Spejdersnus" er korpsets blad til mikro-, mini- og juniorspejderne. Det udkommer 6 gange årligt. Det udleveres på møderne. DDS's egen butik, hvor uniform og andet tilbehør kan købes med rabat (vis rabatkort). Nærmeste Spejdersport ligger i Hillerød og Lyngby. Kig også på 1. Helsingørs eget medlemsblad med alle oplysninger om møder/ture/adresser/telefonnumre. Spejderstafetten udkommer ikke mere!! Gammel betegnelse for tropsspejder Navn på en minipatrulje

16 SVÆRDKAMP SWEATSHIRT Et landsdækkende seniorarrangement - i weekenden omkring St. Bededag. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Du kan købe sweatshirt med gruppenavn og logo. Kontakt Hanne for mere info... SØLVØKSELØB Et løb med mange udfordringer for spejdere fra 15 år og opefter. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. TELTE THINKING DAY TIGEREN TRACK TRANGIA T-SHIRT TÆNKEDAG TØRKLÆDE 1. Helsingør har et stort antal telte - i alle størrelser. Kitkat telte har juniorlederne ansvaret for. Letvægtstelte har tropslederne ansvaret for. Letvægtslavvu har mikrolederne ansvaret for. Se "Tænkedag". Navnet på en junior-patrulje. "Track" er korpsets blad til junior-, trops- og seniorspejderne. Bladet udkommer 6 gange om året. Trangia-udstyr findes mest hos junior og trop, lidt ekstra findes i "det allerhelligste". Du kan købe blå og grå tshirts med gruppenavn og logo. Kontakt Hanne for mere info... Spejderbevægelsens grundlæggere havde begge fødselsdag den 22. februar. Derfor er denne dag blevet gjort til international venskabsdag for spejdere i hele verden. 1. Helsingør Gruppe holder et fællesmøde denne dag (se mere under interne traditioner). Hver spejder giver denne dag 2 kroner for hvert påbegyndt spejderår, og alle bidragene samles i Thinking Day Fonden, som støtter udviklingen af spejderarbejdet, specielt i den tredje verden. Gruppens tørklæde er halvt rødt og halvt grønt (rød til højre), og det udleveres ved indmeldelsen. Seniorernes tørklæde er eget design!!

17 UDMELDELSE ULVEUNGERNE UNIFORM UNIFORMS- VEJLEDNING VALDEMARSDAG VANDREDAG WEEKENDTURE ZOO-DAG Udmeldelse skal ske før den første i den måned, hvor kontingentet forfalder, dvs. inden den 1. januar eller den 1. juli til spejderens leder, gruppelederen eller direkte til kassereren - helst skriftligt. Se desuden "vejledning for indmeldelser og udmeldelser". Navnet på en mikro-patrulje Uniformen er en meget praktisk påklædning til både møder og ture. Ledere kan få uniform betalt af gruppen (den skal dog afleveres ved lederjobbets ophør). Af og til har vi brugte uniformer/ spejderbælter til salg, brugte uniformer/bælter ligger i slagbænk i gang (nøgle til slagbænk i lederrum). Se på - søg "uniformsvejledning". Det danske flags fødselsdag den 15. juni. Denne dag er vi med til at sælge små flag i byen samt deltager i optoget gennem Helsingør Optoget starter på skolen ved Kongevejen og slutter på Kronborg med sang og taler (Valdemarsparade). Hele gruppen er med i dette arrangement. En fælles vandredag for alle spejdere, søskende, forældre m.fl. Vi vandrer som regel den sidste søndag i september måned (hvert andet år). Vandredag 2009 arrangerede Klan Lasius. Weekendture arrangeres flere gange årligt, som regel afdelingsvis. En årlig tilbagevendende begivenhed den 1.søndag i maj, som alle blå spejdere i hele Nordsjælland kan deltage i. Dagen foregår selvfølgelig i Zoologisk Have i København og er et heldagsarrangement.

18 ØKONOMI ØRESUND DIVISION ÅRSSTJERNER 1. Helsingørs regnskab / budget finder du andetsteds på hjemmesiden. Gruppen får en del tilskud fra Helsingør kommune i form af medlemstilskud, aktivitetstilskud samt materialetilskud. Gruppens indtægter kommer desuden fra spejdernes kontingent samt indtægter fra bl.a. korpslodsedler, rundskuehæfter og Helsingørmessen. Derudover kan vi bl.a. også søge Friluftsrådet og Sct. Georgsgilderne om tilskud til nyanskaffelser. Se også "vejledning for afdelingernes drift" og "vejledning for sommerlejre" og "vejledning for indberetning af overnatninger". Alle grupperne fra Hørsholm i syd til Hornbæk i nord er samlet i en division. Vores division hedder Øresund Division og der er 22 grupper i Øresund Division, som er én af landets største. Hos divisionen kan grupperne hente hjælp og vejledning. Divisionen arrangerer også møder / aktiviteter. Det kan anbefales at deltage i disse, da det giver et godt netværk f.eks. til de øvrige mikroledere i divisionen. udleveres én gang om året - på gruppedagen i august. Perioden for årsstjerner følger året, dvs. spejder indmeldt i december får et-årsstjerne i august året efter. Hvis en spejder fra 1. Helsingør Gruppe er udmeldt af gruppen i mindre end et år, så kan ancienniteten (årsstjerner) beholdes. Spejdere fra andre DDS-grupper, der kommer til 1. Helsingør, kan også bevare deres spejderanciennitet, hvis de også kun har været udmeldt af DDS i mindre end et år. Dog tæller spejderanciennitet fra anden gruppe ikke med i "10år-spejder-krus".

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77 v e l k o m m e n til et nyt spejderår, til en ny mikro-gren, til et nyt spejderblad - og velkommen hjem til 1. Klampenborgs superseje tropsspejdere, som har besteget bjerge,

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

LERCHEN. Mads Lerche Gruppe. Egeskov Division

LERCHEN. Mads Lerche Gruppe. Egeskov Division LERCHEN Mads Lerche Gruppe DDS Nr. Egeskov Division aug./dec. )ndhold )ndhold Redaktionens side Sæt X i kalenderen Spejderhatten (usk at melde afbud Mikro Mikro Konkurrencesiden Mini Mini Junior Junior

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej PR K EN Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Gruppen tjente 50.000,- under COP15 mødet i december Vi passede 2 1 ton mindre balloner

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1 Gruppeblad for Skovfolket De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN Koglen, maj - august 2008 1 hilsen til skovfolket Mangel på voksne udfordrer alle omkring Skovfolket Hvad arbejder vi med i bestyrelsen?

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014 Stifindere og spejdere var på juletur sammen. En af fornøjelserne på turen var at spille OKNAB, hvor der kunne vindes

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang 2015 Gruppeaften 2015 79. årgang Indhold: Kontaktinformation på side 2 Sæt X i kalenderen på side 3 Gruppeledernes klumme på side 4-11 Arrangementer i 1. Holte på side 12-13 Formandsberetningen på side

Læs mere

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division nr. 2 oktober 2012 kære julemand... julen står snart for døren, og mange er begyndt at tænke

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

NUMMER 2-19 ÅRGANG - APRIL 2009

NUMMER 2-19 ÅRGANG - APRIL 2009 NUMMER 2-19 ÅRGANG - APRIL 2009 Nu nærmer tiden sig for Blå Sommer for alvor. Lederne er så småt begyndt at kigge på hvilket grej der skal med og på deres ledertur i marts blev alle detaljer vendt og drejet.

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud.

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud. Gruppens historie 1987 Grib Skov Trop blev stiftet d. 1/4 1987. Der blev indkaldt til informationsmøde d. 26. april og de nye ulve startede kort tid efter. Det første forældremøde blev dog først holdt

Læs mere

Gruppeledernes juni-hjørne 2014

Gruppeledernes juni-hjørne 2014 1 Så er der gået endnu en måned og det er blevet tid til endnu et bladindlæg fra vores side. Jeg håber, at alle har haft mulighed for at nyde det gode vejr, mens det har været her. Dansk vejr skal man

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere