LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv..."

Transkript

1 LEDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1.HELSINGOR.DK 1.HELSINGØR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division under Det Danske Spejderkorps. Gruppen består i dag af over 125 medlemmer fordelt på 6 afdelinger. Gruppens historie kan der læses om i denne mappe - under afsnittet "1. Helsingør". er adressen på 1. Helsingørs egen hjemmeside. Hvis afdeling har sin egen hjemmesideansvarlige. Adresser på lederne i 1. Helsingør Gruppe findes på Adresser på den enkelte afdelings spejdere har afdelingens ansvarlige (medlemsansvarlige i Blåt Medlem) leder. I lederrummet (skuffe i "skuffedariet") ligger desuden en adresseliste over de øvrige grupper i Øresund division. Hvis en spejder er forhindret i at komme til et møde eller en tur, skal afbud gives direkte til en af lederne - og helst dagen inden... (dette gælder også ledermøder). 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv... I forbindelse med arbejdsstoffet i de enkelte afdelinger, findes der er række mærker, som kan uddeles til spejderne, der har gennemført de tilhørende aktiviteter. Mærkerne sys på uniformens højre overarm. Duelighedstegn er en gammel betegnelse, som stadig bruges, om aktivitetsmærker.

2 ALKOHOLPOLITIK I 1. Helsingør har vi på gruppestyrelsesmødet den 19. maj 1999 vedtaget følgende alkoholpolitik: De klare signaler, vi ønsker at sende til omverdenen er: - at vi som spejdere omgås alkohol med ansvarlighed, bruger hovedet og den sunde fornuft og er klar over, at vi for omverdenen står som medlemmer af en organisation, der primært er for børn og unge. - at vi er bevidste om, at hverken anvendelsen af farligt værktøj eller ansvaret for andres børn passer sammen med alkohol - derfor nydes alkohol kun "uden for arbejdstid"! - at alkohol er et nydelsesmiddel for voksne. NB: for god ordens skyld defineres alkohol som: øl, vin og spiritus. Man skal til enhver tid være i stand til, evt. at køre en spejder til skadestuen under den gældende promille. Dette sætter jo en naturlig lav grænse for et forbrug. Se også Faktabladet om alkohol. På Lederdøgn 2010 havde vi alkoholpolitik til debat, ny tekst laves af HP ALLIGATORLØB APOKALYPSELØB BADEN- POWELL BESTYRELSEN BESTYRELSESMØDER Løb for seniorer og "old-boys" på Söderåsen i Sverige. Foregår den 3. weekend i februar. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Et løb for spejdere og seniorer et sted på Fyn. Finder sted 3. hele weekend i marts. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Spejderbevægelsens grundlægger, i det daglige omtalt som B-P. Gruppens bestyrelse har ansvaret for gruppens økonomi og for at de enkelte afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets love. Bestyrelsen består af forældre, ledere og unge spejdere mellem 15 og 23 år, vi har valgt en bestyrelse på 6 personer. Bestyrelsen vælges på grupperådsmødet. Bestyrelsen holder møde en hverdagsaften. Formanden indkalder til møderne. Alle ledere og spejdere over 15 år også mulighed for at deltage - dog uden stemmeret.

3 BJØRNEUNGERNE BLADE BLÅ SOMMER BLÅT MEDLEM BLÅ TRÅD BOGFINKEN BORNHOLM RUNDT BRANDMATERIEL BROEN BÅLET Navnet på en mikro-patrulje. 1. Helsingør Gruppe udgav sit eget blad "Spejderstafetten", der udkom ca. 4 gange årligt. Fra 1. april 2010 udkommer Spejderstafetten ikke mere!! Det Danske Spejderkorps udgiver bladet "Spejdersnus" for mikro-, mini- og juniorspejdere samt bladet "Track" for junior-, trops- og seniorspejdere. Disse blade udkommer 6 gange om året. Som leder vil du også modtage lederbladet "Broen" ca. 4 gange årligt. Korpslejr, der afholdes i Sønderjylland hvert 5. år med deltagere fra hele landet og mange fra resten af verden. Sidste BS var i = DDS's medlemssystem. Alle afdelinger i gruppen kan udpege en enhedsansvarlig (se denne), som får adgang til Blåt medlem. = den røde tråd i gruppens daglige spejderarbejde. Nu er tråden indarbejdet i Kronborgmærket. Navnet på en mini-patrulje. En vandretur på 3 dage og 110 km (?) rundt på Bornholm i pinsen. Vi har deltaget et par gange - men vedtaget, at det ikke er en fast årlig tradition. I Spejdergården har vi det lovpligtige materiel, som bliver kontrolleret hvert år: I storhytten røgalarmer, brandspand og brandtæppe. I patruljeafdelingen røgalarmer, brandtæppe og pulverslukker. Ved rafteladen branddasker. Lederblad udgivet af DDS, udkommer ca. 4 gange årligt. På kan du tilmelde dig nyheder. Spejderlommebog for de årige.

4 CENTERLEJR DANSK NATURFREDNINGSFO RENING DDS DILLELØB DINIZULI DIVISION DIVISIONS- TURNERING DIVISIONSMÆRKE DUELIGHEDSTEGN EGERNET Der findes mange spejdercentre i Danmark, som hjælper med planlægning og afholdelse af sommerlejre. Disse center-sommerlejre ligger fast i bestemte uger i sommerferien. En meget populær sommerlejr-form for mini og junior. Du finder lettest spejdercentrene via deres hjemmesider (enten via eller linkene til øvrige spejdercentre på I lederrummet findes også en oversigt over spejdercentrene og deres tilbud. 1. Helsingør Gruppe er medlem af Dansk Naturfredningsforening. Medlemsnummer for info om medlemsfordele / rabatter. Har du brug for medlemskortet - kontakt Hanne Forkortelse for Det Danske Spejderkorps. Et løb for spejdere (12-16 år) et sted i Nordsjælland den sidste weekend i august. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Årligt spejderløb for de 12 til 16-årige, det foregår den sidste "hele" weekend i januar. Løbet består af 3 dele, nemlig et dag-o-løb, et nat-o-løb samt et opgaveløb. En hård men også sjov weekend. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Landet er opdelt i 43 divisioner. 1. Helsingør Gruppe hører til Øresund Division (se denne). Er en turnering, der afholdes for f.eks. alle juniorer i hele divisionen. Stofmærke med Øresund Divisions logo til at sy på uniformen på højre brystlomme. Ekstra mærker sælges for 5 kr. / stk. i "tørklædeskab" i gangen. Gammel betegnelse for aktivitetsmærke (se nærmere under Aktivitetsmærke). Navnet på en trops-patrulje. Det Danske Spejderkorps adresse er adresser på lederne i 1. Helsingør Gruppe kan findes på

5 ENHEDSANSVARLIG FAKTA-BLADE Hver afdeling kan udpege en enhedsansvarlig til DDS's medlemssystem "Blåt medlem". Denne enhedsansvarlige får adgang til afdelingens medlemsliste. Information fra DDS - om essentielle emner. P.t. findes 5 faktablade: Den åndelige dimension i spejderarbejdet, Friluftsliv & naturoplevelser, Alkohol, Seksuelt misbrug af børn Rygning Faktabladene findes i mappe i lederrummet og kan downloades fra FALCK FALKEN DDS har et abonnement hos Falck, som dækker ambulance og sygetransport i Danmark. Desuden har 1. Helsingør abonnement på forbindingsstoffer (abonnementsnummer findes i stor blå mappe med "vigtige papirer Spejdergården" i lederrummet). Navnet på en trops-patrulje. FAMILIESPEJD Familiespejd er betegnelsen for en afdeling i 1. Helsingør Gruppe for børn fra 4-6 år sammen med deres forældre. Det skal give en forsmag på, hvad det vil sige at være "rigtig" spejder. Familiespejd foregår søndag kl i alle ulige uger. FLAMMEN Spejderlommebog for de 8-11 årige. FLANHART Klan Flanhart er en gammel - nu mest til hygge - seniorklan i 1. Helsingør gruppe. FLEECETRØJER FORSIKRING FORÆLDRE Du kan købe fleecetrøje med gruppenavn og logo. Kontakt Hanne for nærmere info... Ups! - det har vi ikke helt styr på endnu... Godt spejderarbejde kan ikke fungere uden opbakning fra forældrene. De skal huske på, minde om, køre, bage kage - og vi skal bare huske at spørge forældrene om hjælp! Se også "forældrehjælp" og "forældrepatrulje".

6 FORÆLDREHJÆLP FORÆLDREPATRULJE GILLASTIG GLENTEN GLØGGBOD På indmeldelsesblanketten er lavet et afsnit om Forældrehjælp. Vi skal bare huske at bruge denne info. En patrulje af forældre, som gerne vil hjælpe med "alt mellem himmel og jord", vi skal bare spørge... Se også "Klan Lasius". En hytte (Gillastugan) og lejrplads ejet af DDS. Den ligger ved Söderåsen i Sverige. Navnet på en storspejder-patrulje. Gruppen havde i mange år en gløgg- og æbleskivebod på Axeltorv den 1. søndag i advent. Da vi ikke forsat havde mulighed for at være på Axeltorv, besluttede vi i 2005 at lave vores egen gløgg- og æbleskivebod - nemlig sammen med vores årlige loppemarked "Spejderloppen" ca. medio november - ved Spejdergården. Spejderloppen med æbleskivebod blev indstillet i GNISTEN GOOD-TURN GPS GRUPPEBÅND GRUPPEDAG Spejderlommebog for de 6-9 årige. Er et engelsk udtryk, som vi også bruger på dansk. Det betyder nærmest " en god gerning". Good-turn var f.eks. da spejderne - for en del år siden - samlede soveposer til flygtningene i Kosova. Gruppen har 5 GPS'er. Se under "letvægtsudstyr". Stofmærke med påskriften 1. HELSINGØR til at sy på uniformen på venstre brystlommeklap. Ekstra mærker kan købes til 5 kr. / stk. (i "tørklædeskab" i gangen). Alle nuværende og kommende spejdere i 1. Helsingør Gruppe + forældre og søskende tager hvert år - den 3. søndag i august måned - til Gurredam spejdercenter. Her har vi en dejlig dag sammen, med spejderløb, madlavning over bål, oprykninger mm. Denne dag er vi ofte over 150 mennesker. Fra 2004 udvidede vi gruppedagen til at omfatte en hel weekend - dog kun for nuværende spejdere!

7 GRUPPENS FØDSELSDAG 1. Helsingør Gruppes fødselsdag i januar (i den weekend, der er tættest på den 11. januar) fejres med et sjovt arrangement for hele gruppen. GRUPPERÅDSMØDE Årligt møde for forældre, ledere og spejdere over 15 år, (= gruppens generalforsamling). Afholdes hvert år inden den 1. marts. På mødet vælges repræsentanterne til gruppens bestyrelse for 2 år ad gangen. GRUPPEWEEKEND GURREDAM En weekendtur for alle spejderne i 1. Helsingør Gruppe. Den afholdes i forbindelse med gruppedagen, dvs. den 3. weekend i august. Spejdercenter med hytte og lejrpladser, beliggende Gurrevej 322, 3000 Helsingør. 1. Helsingør har her sin egen lejrplads med shelter (lejrplads 8). For lån/leje kontaktes Gurredams kontor på tlf tirsdage mellem kl. 18 og 20 eller GRÆVLINGEUNGERNE Navnet på en mikro-patrulje HEJ-BOG HIKE/HEJK HJEMMESIDE HJÆLPER HYTTEN GL. HELLEBÆKVEJ Lille bog i lommeformat, som indeholder mange nyttige spejderoplysninger. Bogen er gren-opdelt, dvs. den hedder Hej-mikro, Hej-mini osv. Fra 2007 har bogen skiftet navn til "Gnisten", "Flammen" osv... Vandretur med fuld oppakning - som regel med primitiv overnatning... Se nærmere under "Internet" og "1. Helsingor.dk" Hver afdeling kan have tilknyttet hjælpere. Hjælpere er spejdere, der endnu ikke er fyldt 15 år - se mere info i dokumentet "som hjælper i 1. Helsingør" For en periode har vi fået lov til at låne "Holger Danske"- hytten, Gl. Hellebækvej 58.

8 HYTTER HÅNDBOG ILDEN INDMELDELSE Hvis du vil leje hytter til overnatning, så se i bogen "Den store danske hyttefortegnelse" i lederrummet. På samt kan du også finde hytter. Flere lokale spejderhytter (uden køjer) kan også sagtens lånes - spørg de andre ledere om kontaktperson mm. DDS udgiver ca. hvert andet år en håndbog med bl.a. reviderede love og vedtægter. En lidt tør sag, men utrolig nyttig, den har et meget godt stikordsregister. Kan downloades på Spejderlommebog for de årige. I 1. Helsingør gruppe har vi lavet vores egen indmeldelsesblanket. Spejder + forældre udfylder og afleverer indmeldelsesblanketten til en leder. Indmeldelsesgebyret på 150 kr. betales via netbank. Udfyldte indmeldelsesblanketter afleveres i GL's skuffe. GL sørger så for besked til kasserer, laver kartotekskort samt opdaterer DDS's medlemssystem. Se desuden "vejledning for indmeldelser og udmeldelser" i afsnittet Vejledninger. INDMELDELSESGEBYR Indmeldelsesgebyret er p.t. 150 kr., som dækker tørklæde, knobbånd, lommebog, gruppetshirt, mug og rabatkort til Spejdersport samt diverse mærker til uniformen. Se også "vejledning for indmeldelser og udmeldelser" i afsnittet Vejledninger på hjemmesiden. INTERNET Det Danske Spejderkorps's internetadresser er og www. spejder.dk 1. Helsingør Gruppes internetadresse er JUNIOR Spejdere fra år. Juniorernes mødedag er mandag kl. 19:00 til 20:30.

9 KARTOTEKSKORT KASKETTER GL laver kartotekskort - direkte fra spejderens indmeldelsesblanket. Ajourførte kartotekskort på oprykkere afleveres - efter gruppedag - til næste afdeling. Vi håber snart at kunne afskaffe disse - og kun brug Blåt Medlem. Kasketter i natur/blå med gruppenavn og logo kan købes til 60 kr. stykket. KLANEN = Seniorafdelingen i gruppen. Seniorerne er fra ca. 16 til ca. 23 år. KLAN KAOS KLAN LASIUS KNOBBÅND KONTINGENT KORPSLEJR KORPSLODSEDDEL KORPSRÅDSMØDE Se KLANEN Se FORÆLDREPATRULJE. PL/PA for Klan Lasius - se adresseliste på hjemmesiden. Knobbåndet er et stykke farvet tov, som kan hænge i bæltet. Knobbåndet kan bruges til mange ting, - selvfølgelig også til at øve knob med!! Kontingentet for spejderne opkræves 2 gange årligt, den 1. januar og den 1. juli. Beløbet er p.t. 500 kr. pr. halvår. For familiespejd dog kun 310 kr. pr. gang. Ledere betaler 75 kr./år i kontingent. Se "vejledning for kontingent og betaling" under afsnittet Vejledninger. Se BLÅ SOMMER. Hvert år i februar holder DDS et landslotteri. Indtægterne herfra går dels til gruppen, dels til vedligeholdelse af korpsets kursusejendomme. Traditionen er, at vi bruger vores tilstedeværelse på Helsingørmessen til lodseddelsalg. DDS's generalforsamling, der afholdes hvert år. Der deltager 2 repræsentanter fra hver gruppe - med stemmeret. Korpsrådsrepræsentanterne vælges på grupperådsmødet.

10 KRONBORGMÆRKET LEDER LEDERKURSER LEJRPLADSER LEOPARDEN LETVÆGTSUDSTYR LOMMEORDEN LÆRKEN LØVEN 1. Helsingør Gruppes eget arbejdsstof ("blå tråd"), som blev "søsat" september Mærket består af et grundmærke samt 8 delmærker (1 mikro, 2 mini, 2 junior, 2 trop og 1 klan). Desuden får hver spejder sin egen logbog. Mere om Kronborgmærket på hjemmesiden. Hver afdeling har sin afdelingsleder og assistenter. Navne på ledere og assistenter findes altid på hjemmesiden. Alle vores ledere og assistenter underskriver en ledererklæring, hvilket bl.a. indebærer et check hos Rigspolitiet mht. seksuelt misbrug af børn under 15 år. Se mere info under "som leder i 1. Helsingør". DDS og Øresund Division udbyder mange spændende kurser. Se "vejledning for kurser" i afsnittet Vejledninger. En liste over DDS's lejrpladser findes på I skovene findes også mange lejrpladser, se nærmere på og På Gurredam har 1. Helsingør sin egen lejrplads (lejrplads 8). Navnet på en junior-patrulje. 1. Helsingør råder over en del letvægtsudstyr: fjeldtelte udlånes via troppen, trangiaer fra junior og trop, letvægtsværktøj og GPS'er fra "det allerhelligste" - hvortil afdelingsleder har nøgle. Husk at notere udlån. En spejderlomme bør altid indeholde spejderlommebogen, papir, medlemskort, blyant, plaster, sikkerhedsnål, lommetørklæde, viskelæder, elastik samt knobbånd og sangbog. Navnet på en mini-patrulje. Navnet på en junior-patrulje.

11 MATERIALER MEDLEMSKORT MIKRO MINI MØDEKNAP MØDELOKALE NATHEJK NATPARLØBET Vi plejer at sige, at vi har ALT i Spejdergården. Mange af vores fælles materialer er noteret på den ikke ajourførte Materialeliste (skuffe i "skuffedariet" i lederrummet). Spørg Hanne for mere info... Hver afdeling har desuden sit eget skab med materialer. Lille lamineret kort med enkelte oplysninger, så hvert medlem har et bevis på sit medlemsskab af Det Danske Spejderkorps. Medlemskortet udleveres mødet efter indmeldelsesblanketten er afleveret. (GL sørger herfor). Spejdere fra 6-8 år. Mikroernes mødedag er søndag kl. 10 til 12. Spejdere fra 8-10 år. Miniernes mødedag er onsdag kl. 18:30 til 20:00. En lille sølvknap med korpslogo, som udleveres på gruppedagen til de mødestabile, der har deltaget i alle arrangementer i et helt år med maks. 3 afbud. Gruppens faste mødelokale er Spejdergården (se denne). Se evt. også under "Hytten Gl. Hellebækvej". En lang og hård weekend i september for de største af spejderne (14-16 år) og seniorer - et sted på Sjælland. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Et nat-cykelløb i København for spejdere fra 12 år og opefter - den første weekend i november. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. OAK-CITY-RALLY Sæbekasseløb - af hjemmelavede sæbekassebiler - fra Farum Station til Egemosecenteret (10 km), deltagere fra minier og opefter, i maj måned, se mere på O-LØB 1. Helsingør har kort, skærme samt tænger til o-løb (højre skab i gangen).

12 OPRYKNING OVERNATNINGER PATRULJE Oprykning fra én afdeling til den næste, f.eks. fra mikrospejder til minispejder, foregår som en symbolsk tovtrækning på Gruppedagen i august måned. Alle overnatninger (antal "hoveder" antal nætter) skal meddeles den "tilskudsansvarlige" - pt. Jo flere overnatninger des større bliver vores tilskud fra kommunen! Se "vejledning for indberetning af overnatninger". Overnatninger i Spejdergården - se hjemmesiden. Hver afdeling er opdelt i patruljer, hver med 6-8 spejdere. PATRULJEMØDER PLANKURSER PRINTERPATRONER PUMAEN RABATKORT Hver storspejder-patrulje afholder selv deres eget patruljemøde med støtte/vejledning fra tropsleder/- assistent. Er kurser i skolernes efterårsferie, der tilbydes spejderne fra ca. 13 år. De foregår flere steder i landet og har til formål at give spejderne et fundament at arbejde videre med hjemme i patruljerne. Se "vejledning for kurser" på Gruppen har tidligere indsamlet brugte printerpatroner til videresalg, men da det kun gav en lille fortjeneste - og meget besvær, så har vi stoppet dette projekt 03/ Navnet på en junior-patrulje. Medlemmer af DDS får 10% rabat ved køb i Spejdersport. Husk rabatkortet!! Rabatkortet udleveres ved indmeldelsen. 10 % rabat kan også opnås i butik Outdoor, Bramstræde i Helsingør. RAFTELADEN REGNSKAB I rafteladen ved Spejdergården findes foruden rafter også brænde. Nøglen til Spejdergården passer også til rafteladen. Hver afdeling afregner direkte med kassereren.

13 RIKKI-TIKKI ROVERLØB RUNDSKUEHÆFTER RYGEPOLITIK RÆVEUNGERNE RØDKÆLKEN SANGBOG SCT. GEORG SCT. GEORGSDAG Navn på en trops-patrulje. Leder-/seniorløb arrangeret af Sct. Georgsgilderne i Kronborg Distriktsgilde - oftest den sidste lørdag i oktober. Hvert år sælger gruppen rundskuehæfter for Sct. Georgsgilderne i lighed med alle andre grupper i kommunen. Gruppen får penge for hvert solgt hæfte, i 2009 var det 8 kr. pr. hæfte. I Spejdergården har vi besluttet at: - al tobaksrygning foregår UDENDØRS. - så vidt muligt ryges der ikke i forbindelse med spejdermøder - sker det alligevel, går rygeren væk fra spejderne/aktiviteten i mens. Begge dele er selvfølgelig gældende for både spejdere og ledere. Lederne skal være meget opmærksomme på deres ansvar som rollemodeller og dermed de signaler de sender. På lederdøgn 2010 havde vi rygepolitik til debat - HP skriver ny tekst. Navnet på en mikro-patrulje. Navnet på en mini-patrulje. Kan købes i Spejdergården (i det midterste grå skab i gang) eller i Spejdersport. Fra minispejder forventes det, at man har din egen sangbog. Sct. Georg var ifølge sagnet en tapper ridder, der ufortrødent gik løs på en forfærdelig drage for at frelse prinsessen. Da han havde dræbt dragen med sit sværd, drog han bort uden at få belønning for sin indsats. B.P. har valgt Sct. Georg som alle spejderes forbillede for bl.a. at fremhæve det uselviske i spejderarbejdet. Den 23. april er Sct. Georgsdag. Denne dag mødes hele 1. Helsingør gruppe (ofte på Kronborg) og hører sagnet om Sct. Georg samt bekræfter spejderløftet.

14 SCT. GEORGSGILDE S-ENGROS SENIOR SHELTER SKOLEFERIER SKOPUDSEBOD SKOVE SOMMERLEJR SPEJDER SPEJDER-5-KAMP Er en forening af voksne over 21 år (oftest tidligere spejdere), som gerne vil bevare tilknytningen til - og på forskellig vis støtte - spejderbevægelsen. Gilderne laver hvert år arrangementer /løb for spejderne samt et leder-/seniorarrangement (roverløb). 1. Helsingør gruppe har "købekort" til S-Engros, Ole Rømersvej 4, Helsingør. Kontakt Hanne... Spejdere fra år.(se også under "KLANEN") En lille primitiv hytte, hvor den ene side er åben - som regel med bålsted udenfor langs åbningen. Normalt holder vi ikke møder i skoleferierne... Se under "Spejderhjælpen". Hvis du vide mere om de lokale skove, lave større arrangementer i skovene (søge om tilladelse), finde og reservere lejrpladser, så er vejen frem... Årets højdepunkt. Sommerlejre kan holdes afdelingsvis, gruppevis eller som korpslejr. Spejdere fra år (af og til kaldes disse spejdere også for storspejdere/tropsspejdere). Kan også bare være en generel betegnelse for det "at være spejder" Hvert år i september holdes der Spejder-5-kamp på Gurredam. Som navnet siger kæmpes der i 5 discipliner i hold af 3 spejdere og i 2 aldersgrupper (juniorer / spejdere). Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet.

15 SPEJDERGÅRDEN SPEJDERHJÆLPEN SPEJDER-LEX SPEJDERSNUS SPEJDERSPORT SPEJDERSTAFETTEN STORSPEJDER SVALEN Gruppens faste mødelokale. Adressen er Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør. Overnatning i Spejdergården skal anmeldes til brandvæsenet. Skema hertil findes i skuffe i "skuffedariet" i lederrummet eller på Reservation af Spejdergården styres af HP. Reservationerne kan ses på kalenderen på hjemmesiden. En hjælpefond, der drives sammen med flere andre spejderkorps. Hvert år i september afholdes "Spejderhjælpsugen". I denne uge påtager spejderne sig betalt arbejde og afleverer de indtjente penge til Spejderhjælpen. Pengene bruges til forskellige udviklingsprojekter, der hjælper syge, nødlidende og vanskeligt stillede børn og unge - især i ulandene. Spejderhjælpens motto er: "Raske børn hjælper - det nytter noget." I flere år havde 1. Helsingør Gruppe arrangeret en skopudsebod i denne uge. Mange spejderes "grønspættebog". Nærmest et lille leksikon med svar på mange praktiske ting i spejderverdenen. Du kan finde den på boghylden i lederrummet. "Spejdersnus" er korpsets blad til mikro-, mini- og juniorspejderne. Det udkommer 6 gange årligt. Det udleveres på møderne. DDS's egen butik, hvor uniform og andet tilbehør kan købes med rabat (vis rabatkort). Nærmeste Spejdersport ligger i Hillerød og Lyngby. Kig også på 1. Helsingørs eget medlemsblad med alle oplysninger om møder/ture/adresser/telefonnumre. Spejderstafetten udkommer ikke mere!! Gammel betegnelse for tropsspejder Navn på en minipatrulje

16 SVÆRDKAMP SWEATSHIRT Et landsdækkende seniorarrangement - i weekenden omkring St. Bededag. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. Du kan købe sweatshirt med gruppenavn og logo. Kontakt Hanne for mere info... SØLVØKSELØB Et løb med mange udfordringer for spejdere fra 15 år og opefter. Se mappe "Faste arrangementer" i lederrummet. TELTE THINKING DAY TIGEREN TRACK TRANGIA T-SHIRT TÆNKEDAG TØRKLÆDE 1. Helsingør har et stort antal telte - i alle størrelser. Kitkat telte har juniorlederne ansvaret for. Letvægtstelte har tropslederne ansvaret for. Letvægtslavvu har mikrolederne ansvaret for. Se "Tænkedag". Navnet på en junior-patrulje. "Track" er korpsets blad til junior-, trops- og seniorspejderne. Bladet udkommer 6 gange om året. Trangia-udstyr findes mest hos junior og trop, lidt ekstra findes i "det allerhelligste". Du kan købe blå og grå tshirts med gruppenavn og logo. Kontakt Hanne for mere info... Spejderbevægelsens grundlæggere havde begge fødselsdag den 22. februar. Derfor er denne dag blevet gjort til international venskabsdag for spejdere i hele verden. 1. Helsingør Gruppe holder et fællesmøde denne dag (se mere under interne traditioner). Hver spejder giver denne dag 2 kroner for hvert påbegyndt spejderår, og alle bidragene samles i Thinking Day Fonden, som støtter udviklingen af spejderarbejdet, specielt i den tredje verden. Gruppens tørklæde er halvt rødt og halvt grønt (rød til højre), og det udleveres ved indmeldelsen. Seniorernes tørklæde er eget design!!

17 UDMELDELSE ULVEUNGERNE UNIFORM UNIFORMS- VEJLEDNING VALDEMARSDAG VANDREDAG WEEKENDTURE ZOO-DAG Udmeldelse skal ske før den første i den måned, hvor kontingentet forfalder, dvs. inden den 1. januar eller den 1. juli til spejderens leder, gruppelederen eller direkte til kassereren - helst skriftligt. Se desuden "vejledning for indmeldelser og udmeldelser". Navnet på en mikro-patrulje Uniformen er en meget praktisk påklædning til både møder og ture. Ledere kan få uniform betalt af gruppen (den skal dog afleveres ved lederjobbets ophør). Af og til har vi brugte uniformer/ spejderbælter til salg, brugte uniformer/bælter ligger i slagbænk i gang (nøgle til slagbænk i lederrum). Se på - søg "uniformsvejledning". Det danske flags fødselsdag den 15. juni. Denne dag er vi med til at sælge små flag i byen samt deltager i optoget gennem Helsingør Optoget starter på skolen ved Kongevejen og slutter på Kronborg med sang og taler (Valdemarsparade). Hele gruppen er med i dette arrangement. En fælles vandredag for alle spejdere, søskende, forældre m.fl. Vi vandrer som regel den sidste søndag i september måned (hvert andet år). Vandredag 2009 arrangerede Klan Lasius. Weekendture arrangeres flere gange årligt, som regel afdelingsvis. En årlig tilbagevendende begivenhed den 1.søndag i maj, som alle blå spejdere i hele Nordsjælland kan deltage i. Dagen foregår selvfølgelig i Zoologisk Have i København og er et heldagsarrangement.

18 ØKONOMI ØRESUND DIVISION ÅRSSTJERNER 1. Helsingørs regnskab / budget finder du andetsteds på hjemmesiden. Gruppen får en del tilskud fra Helsingør kommune i form af medlemstilskud, aktivitetstilskud samt materialetilskud. Gruppens indtægter kommer desuden fra spejdernes kontingent samt indtægter fra bl.a. korpslodsedler, rundskuehæfter og Helsingørmessen. Derudover kan vi bl.a. også søge Friluftsrådet og Sct. Georgsgilderne om tilskud til nyanskaffelser. Se også "vejledning for afdelingernes drift" og "vejledning for sommerlejre" og "vejledning for indberetning af overnatninger". Alle grupperne fra Hørsholm i syd til Hornbæk i nord er samlet i en division. Vores division hedder Øresund Division og der er 22 grupper i Øresund Division, som er én af landets største. Hos divisionen kan grupperne hente hjælp og vejledning. Divisionen arrangerer også møder / aktiviteter. Det kan anbefales at deltage i disse, da det giver et godt netværk f.eks. til de øvrige mikroledere i divisionen. udleveres én gang om året - på gruppedagen i august. Perioden for årsstjerner følger året, dvs. spejder indmeldt i december får et-årsstjerne i august året efter. Hvis en spejder fra 1. Helsingør Gruppe er udmeldt af gruppen i mindre end et år, så kan ancienniteten (årsstjerner) beholdes. Spejdere fra andre DDS-grupper, der kommer til 1. Helsingør, kan også bevare deres spejderanciennitet, hvis de også kun har været udmeldt af DDS i mindre end et år. Dog tæller spejderanciennitet fra anden gruppe ikke med i "10år-spejder-krus".

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1HELSINGOR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE BADEN- POWELL BESTYRELSEN Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen Blåt Medlem Vejledning i medlemsdelen 1 Indhold Færdselsregler i Blåt Medlem... 4 Frem og tilbage... 4 Ikoner... 4 Det blå spørgsmålstegn... 4 Organisationsdata (gruppens forside)... 5 Faneblade... 6 2

Læs mere

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Dansk Sejlunion November 2013 Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning,

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Billeder fra sommerlejren Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Emilie indvier vores indgangsportal på sommerlejren Farvel og tak for denne gang til de små

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning og brug af bogen Side 2 Grenene i Frydenborg Gruppe Side 2 Fælles mødestruktur for grenene Side 2 Gruppens Røde tråd Side 3 Idégrundlag og visioner Side 4 Udviklingsplaner

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i. Det Danske Spejderkorps

Velkommen i. Det Danske Spejderkorps Velkommen i Det Danske Spejderkorps Velkommen som Blå spejder er udgivet af Det Danske Spejderkorps Tekst Jeanette Hedegaard Tine Lind Troels Lorenzen Foto Anders Rostgaard Bystrup Anders Finderup Andreas

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for:

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: Trane håndbog 2014 Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: At finde sin egen tro og have respekt for andres At værne om naturen At være en god kammerat At være hensynsfuld

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 Torsdag 08-jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne væk fra græsset og tager stilladset ned. Vi starter på at øve knob og besnøringer. Torsdag

Læs mere

Prioritet 1: Meget vigtig - 0-12 mdr. Prioritet 2: Vigtig - 13-24 mdr. Prioritet 3: Ikke vigtig. Målsætning

Prioritet 1: Meget vigtig - 0-12 mdr. Prioritet 2: Vigtig - 13-24 mdr. Prioritet 3: Ikke vigtig. Målsætning Prioritet 1: Meget vigtig - 0-12 mdr. Prioritet 2: Vigtig - 13-24 mdr. Prioritet 3: Ikke vigtig Målsætning Inspiration Vores aktiviteter Antal per alder 3 årige: 4-årige: 5-årige:... 17-årige: 18-årige:

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2015 September 2015 Hjortespring gruppe netop nu Så nærmer endnu et halvår sig sin afslutning, og vi kan se frem

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

VELKOMMEN SOM BLÅ SPEJDER

VELKOMMEN SOM BLÅ SPEJDER VELKOMMEN SOM BLÅ SPEJDER Hvad finder jeg i denne folder 3 Udfordringer 4 Hvornår kan mit barn blive spejder? 5 Værdierne bag spejder 6 Uniform 7 Hvor køber jeg udstyr? 11 Sådan er dit barn forsikret 12

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Divisions-sommerlejr 2015

Divisions-sommerlejr 2015 Divisions-sommerlejr 2015 Evaluering: Gruppenavn: Erik Ejegod Afleveres ved morgenmadsafhentning lørdag, felter der ikke er relevant for gruppen efterlades blanke. De bedste tre ting på lejren var: De

Læs mere

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! I denne lille folder har vi samlet en lang række nyttige informationer specielt til gavn for nye medlemmer af Grib Skov Trop. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre.

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre. BINDELEDDET Oktober - December 2013 Hej spejdere og forældre. Efteråret er over os og det er blevet koldt igen. Snart er julen også over os. Det betyder også store beskidte støvler og vådt overtøj. Alt

Læs mere

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

NR. 7 AUGUST 2002 ÅRG. 68

NR. 7 AUGUST 2002 ÅRG. 68 Kulkassen Online Kulkassen kan også læses online - på vores hjemmeside www.erikmenved.dk. Ønsker du at abonnere på Kulkassen, kan du fra hjemmesiden tilmelde dig, så du får den sendt til din emailpostkasse

Læs mere

De Blå spejdere i Vestbjerg

De Blå spejdere i Vestbjerg oktober 2011 - Nr. 3-1. årgang side 1 Siden sidst Siden sidste nyhedsbrev har Flire Klan fået et navn og været på 20 km hike. Gruppen har været på sommerlejr OG der har været den store gruppetur. Alt sammen

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.00 Referat: 1. Indledning Sang: Regnvejrsdag i november. 2. Orientering: Enhedslederne fortæller om status i enhederne, afholdte og kommende arrangementer

Læs mere

DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2014/15. Årgang 44 nr. 3. Gruppelederen skriver...

DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2014/15. Årgang 44 nr. 3. Gruppelederen skriver... DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2014/15 Årgang 44 nr. 3 Gruppelederen skriver... Sommerlejrene er vel overstået plejer jeg at skrive i denne udgave, og det har glædeligvis også været tilfældet i år, selv

Læs mere

Gruppeledernes fedruar-hjørne 2013 FÆLLES TÆNKEDAGSMØDE

Gruppeledernes fedruar-hjørne 2013 FÆLLES TÆNKEDAGSMØDE 1 Vi hopper lige ud i det, for der var fart Grupperådsmødet (der svarer til generalforsamling) holder vi i år søndag d. på til vores nytårsparade i januar. I et spin over de bedste aktiviteter fra 24.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 2. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 2. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 2. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 2. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 2. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Dagsorden Tilstede Ivan, Sune, Rolf, Boff, Karen, Helle, Per Grove, Ruth, og Christian. Afbud Elisabeth, Bjørn, Sten, Morten,

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011 Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre AugustAugust-Oktober 2011-1- Indhold Side 2 Ny sæson starter! 3 Kasserer 5 Pakning af patruljekasser 5 Mikro-/Mini 5 Mærkedage mikro/mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Juniorprogram

Læs mere

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan...

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan... Stjernekasteren, særnummer 2004, 2. udgave Indhold: Planen...3 Huset...4 Grunden...6 Økonomi...8 Vi er... 10 Du kan... 12 Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! side 1 Skibhusspejderne, Det

Læs mere

DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2015/16. Årgang 45 nr. 3. Gruppelederen skriver...

DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2015/16. Årgang 45 nr. 3. Gruppelederen skriver... DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2015/16 Årgang 45 nr. 3 Gruppelederen skriver... Der er sket store ting i Hobro Gruppe. Vi har nu familiespejd, og for første gang er der nu piger i gruppen. Rigtig hjertelig

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård Foto Korpsets fotografer Layout Stine Suhr Skovgård Maria Skovgård Møller Tryk Glumsø Bogtryk Danske

Læs mere

Deadline næste nummer af Bladet 15. oktober 2012. Redaktøren

Deadline næste nummer af Bladet 15. oktober 2012. Redaktøren Side 3 Hjælp 3 Markedsdag og Pølsegilde 4 Åbent hus 6 dds2610.dk 6 Vidste du... 7 Hej mikro 8 Mærkedage Mikro 9 Mikroprogram 10 Hej mini 11 Miniprogram 12 Mærkedage mini 13 Spejderlommen 14 Juniorprogram

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Den aktive indsats i den kommende periode skal fokusere på leder/assistent-rekruttering.

Den aktive indsats i den kommende periode skal fokusere på leder/assistent-rekruttering. Cimbrernes udviklingsplan Mål 2015-16 1. Rekruttering af nye ledere og spejdere 2. Understøtning af lederkompetencer 3. Forbedring af de indendørs såvel som udendørs fysiske rammer 4. Bedre intern kommunikation

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

Indhold. www.fuglphonix.dk

Indhold. www.fuglphonix.dk 2 Indhold En Gruppeleders Tanker... 4 Rådsklippen... 5 Fra Stammens Ældste... 6 Tropsrullen... 7 Invitation til Mohrondoløbet... 8 Juleafslutning... 9 Indkaldelse til Forældremøde... 10 Kalender... 11

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere