Spørgeskema. Aalborg Kommune. Randfordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema. Aalborg Kommune. Randfordeling"

Transkript

1 Spørgeskema Aalborg Kommune Randfordeling 2007

2 Da spørgeskemaet bliver scannet automatisk, er det, at du sætter dine kryds omhyggeligt inden for felterne. Det er desuden, at du udfylder skemaet med kuglepen eller tuschpen - med blyant. VEJLEDNING I AT UDFYLDE SPØRGESKEMAET Du besvarer et spørgsmål ved at sætte kryds i den kasse, der angiver dit svar. Hvor intet andet er angivet, sættes kun ét kryds. Krydsene angives således: Korrekt kryds Forkert kryds Hvis du sætter et forkert kryds eller fortryder et kryds, fylder du bare feltet ud, og sætter krydset det rigtige sted, som vist nedenunder: Rettet Nyt kryds Ved felter, hvor du skal angive fx timer og minutter, skal du udfylde som vist nedenfor: Korrekt Forkert Forkert Hvis du er i tvivl om noget, eller hvis du har et spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte Gallup Hotline på eller Kristine Liltorp Hansen på

3 1. Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? (Sæt kun ét kryds) Virkelig god... 19,6 God... 52,1 Nogenlunde... 20,7 Dårlig... 5,2 Meget dårlig... 1,4 Ved... 1,0 2. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? (Sæt kun ét kryds) Ja, for det meste... 76,9 Ja, af og til... 17,1 Nej (næsten aldrig)... 4,9 Ved... 1,1 3. Føler du dig stresset i din dagligdag? (Sæt kun ét kryds) Ja, ofte... 8,5 Ja, af og til... 48,6 Nej (næsten aldrig)... 41,3 Ved... 1,6 4. Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? (Sæt kun ét kryds) Ja... 30,7 Nej... 66,1 Ved... 3,1 5. Er du hæmmet af sygdommen i dit arbejde? (Sæt kun ét kryds) Ja, meget... 6,5 Ja, lidt... 11,3 Nej... 10,9 Ved... 2,0 Irrelevant... 69,3 6. Har sygdom, skader eller lidelser gjort det besværligt eller umuligt for dig inden for de sidste 14 dage at udføre dine sædvanlige gøremål? (Sæt kun ét kryds) Ja... 13,1 Hvis ja: Skriv antal dage: Nej... 82,8 Ved... 4,1 7. Er disse vanskeligheder/begrænsninger af en mere varig karakter? Med varig menes, at de har varet eller forventes at ville vare 6 måneder eller mere? (Sæt kun ét kryds) Ja... 7,3 Nej... 4,8 Ved... 1,0 Irrelevant... 86,9 3

4 8. Beskriv hvor meget hvert af de nedenstående problemer eller lidelser har generet dig i de sidste 7 dage inklusiv i dag. (Sæt ét kryds i hver vandret linje) Over-hovedet En lille smule En hel del Rigtig meget Ved Ængstelse, nervøsitet eller uro... 54,4 30,1 5,9 2,4 7,2 Angst... 77,1 10,8 2,4 0,7 9,0 Følelse af håbløshed for fremtiden... 61,0 21,6 5,5 3,3 8,6 Nedtrykt, deprimeret, ulykkelig... 61,9 23,8 4,4 1,4 8,5 For mange bekymringer... 41,0 35,3 10,6 5,3 7,7 9. Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger...? (Sæt ét kryds i hver vandret linje Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved Har du følt dig veloplagt og fuld af liv?. 7,2 40,3 27,1 15,0 4,2 6,1 Har du været fuld af energi?.. 5,7 29,6 32,0 20,8 5,4 6,6 Har du følt dig nedslidt?.. 2,0 4,8 10,8 31,7 42,3 8,4 Har du følt dig træt?. 3,1 8,4 15,5 56,8 10,8 5,4 10. Hvad er din nuværende erhvervsmæssige stilling/arbejde? (Sæt kun ét kryds) I arbejde ,6 Arbejdsgiver.... 0,8 Selvstændig.... 3,2 Husmoder / hjemmegående ,8 Forældreorlov / barselsorlov / anden orlov ,8 Folkepensionist ,7 Førtidspensionist... 3,5 Arbejdsløs.... 2,0 På efterløn / på kontanthjælp... 5,0 Studerende / skoleelev ,5 Andet... 4,2 Hvis du er i arbejde/erhverv, skriv da din stillingsbetegnelse: (Skriv nøjagtig stillingsbetegnelse, eksempelvis: kontorassistent, blot assistent; folkeskolelærer, blot lærer; smedesvend, blot smed; kontorchef i skattevæsenet, blot kontorchef) 11. Hvordan vil du beskrive den fysiske belastning i din hovedbeskæftigelse? (Sæt kun ét kryds) Hovedsageligt stillesiddende arbejde, som kræver legemlig anstrengelse... 24,5 Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående, men ellers kræver legemlig anstrengelse... 12,7 Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde... 16,2 Tungt eller hurtigt arbejde, som er anstrengende... 2,4 Ved... 1,7 Irrelevant ,5 4

5 12. Hvor ofte er du udsat for følgende forhold i dit arbejde? (Sæt ét kryds i hver vandret linje) Aldrig Nogle dage om ugen Hver dag Ved Sjældent Irrelevant Støj (må hæve stemmen ved samtale)... 12,1 19,2 11,7 13,1 1,4 42,5 Kemiske stoffer, væsker, gasser... 35,7 10,1 5,0 4,1 2,7 42,5 Monotont og ensidigt arbejde (f.eks. ved computer, samlebåndsarbejde osv.)... 21,6 15,6 9,0 9,4 1,9 42,5 Tunge løft (mere end 20 kg/løft) ,9 15,7 6,4 6,9 1,7 42,5 13. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt ét kryds i hver vandret linje. Hvis du har en overordnet eller arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene 28-32) Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ikke relevant Ved Irrelevant Jeg tager mange beslutninger på egen hånd.. 1,1 4,9 25,3 24,3 X 2,0 42,5 Jeg har meget begrænset indflydelse på, hvordan mit arbejde skal udføres.. 18,7 29,1 6,4 1,8 X 1,6 42,5 Mit job kræver, at jeg arbejder hurtigt ,2 12,0 29,5 11,0 X 2,9 42,5 Jeg har for det meste tid nok til mit arbejde. 4,4 16,5 30,6 3,9 X 2,2 42,5 Min overordnede lytter til, hvad jeg har at sige 1,9 4,5 32,6 12,2 3,6 2,7 42,5 Min overordnede hjælper mig med at få arbejdet gjort... 7,4 21,8 17,9 2,1 6,2 2,0 42,5 Mine arbejdskollegaer er interesserede i mig som person... 0,8 3,1 34,5 12,3 3,6 3,1 42,5 Mine arbejdskollegaer hjælper mig med at få arbejdet gjort... 2,3 8,5 31,5 9,1 4,6 1,6 42,5 Jeg er ofte udsat for mobning på arbejdet... 40,8 9,8 0,6 0,5 4,4 1,4 42,5 14. Hvor mange dage har du måttet blive hjemme fra arbejde på grund af sygdom, skader eller gener inden for de sidste 14 dage og inden for det sidste år? (Medregn kun arbejdsdage, hvis ingen sygefraværsdage skriv 00, hvis ved skriv 99 ) Indenfor de sidste 14 dage Skriv antal sygefraværsdage: Indenfor det sidste år (incl. de sidste 14 dage) Skriv antal sygefraværsdage: 15. Hvor mange minutter om dagen bruger du normalt på transport til og fra arbejde? (Notér antallet af minutter. Hvis ved, skriv 999) 16. Hvilken form for transportmiddel bruger du for at komme til og fra arbejde? (Sæt gerne flere kryds) Går... 7,5 Cykel... 18,7 Bil... 43,5 Bus... 7,1 Tog... 0,9 Andet transportmiddel... 1,4 Ved... 0,5 Irrelevant. 42,5 5

6 TIL ALLE: NU DREJER DET SIG OM FAKTORER DER GENERELT PÅVIRKER HELBREDET 17. Ryger du, eller har du tidligere røget? (Sæt kun ét kryds) Ja, dagligt... 23,1 Ja, mindst en gang om ugen... 1,2 Ja, men sjældent... 3,4 Nej, jeg er holdt op... 20,7 Nej, jeg har aldrig røget... 50,5 Ved... 1,0 18. Hvor meget ryger du, eller har du tidligere røget i gennemsnit om dagen? Antal cigaretter: Antal cigarer: Antal cerutter: Gram pibetobak (incl. vandpibe): Gram snus: 19. Hvor er det for dig at holde op med at ryge? Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet og 10 er meget. Slet Meget Ved 20. Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis Ved skriv 99) Mandag Øl Vin Spiritus Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 flaske pilsner = 1 genstand 1 flaske spiritus 75 cl = 25 genstande 1 flaske stærk øl = 1,5 genstande 1 glas rød-/hvidvin = 1 genstand 1 flaske rød-/hvidvin = 6 genstande 1 glas hedvin = 1 genstand 1 flaske hedvin 70 cl = 10 genstande 1 glas snaps = 1 genstand -6-6

7 21. Hvor mange gange har du inden for den sidste måned ved en enkelt lejlighed drukket 5 genstande eller derover? (Sæt kun ét kryds) Ingen... 46,4 En gang... 23,7 Cirka 2-3 gange... 18,6 Cirka 4 gange... 4,8 Cirka 5 gange eller mere... 5,1 Ved... 1,4 Uoplyst. X 22. Hvor er det for dig at nedsætte dit alkoholforbrug? Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet og 10 er meget. Slet Meget Ved 23. Indenfor det sidste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse på din aktivitet i fritiden? (Sæt gerne flere kryds) Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen.. 4,9 Dyrker motionsidræt eller tungt havearbejde mindst 4 timer pr. uge... 18,1 Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge (medregn også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde)... 61,7 Læser, ser fjernsyn, bruger computeren eller har anden stillesiddende beskæftigelse... 40,5 Ved... 4,2 24. Hvor megen af din transporttid går eller cykler du? Ved transporttid forstås transport til og fra arbejde, til og fra skole eller uddannelsessted. (Sæt kun ét kryds for henholdsvis Sommer og Vinter ) Sommer Vinter 0-14 minutter om dagen... 44,2 54, minutter om dagen... 20,4 18, minutter om dagen... 15,1 7,8 1 time eller mere om dagen. 7,2 3,8 Uoplyst.. 13,0 16,0 25. Hvor er det for dig at være fysisk aktiv? Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet og 10 er meget. Slet Meget Ved 26. Hvor høj er du? (Hvis Ved, skriv 999) Skriv højden i cm: 27. Hvor meget vejer du? (Hvis Ved, skriv 999) Skriv vægten i kg: 7

8 28. Hvor er det for dig at ændre din vægt? Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet og 10 er meget. Slet Meget Ved 29. Hvis du gerne vil ændre på din vægt: Vil du så gerne forøge eller reducere vægten? (Sæt kun ét kryds) Forøge... 10,3 Reducere... 72,9 Uoplyst. 16,8 30. Hvor ofte plejer du at spise...? (Sæt et kryds i hver vandret linje) Aldrig Mindre end en gang om ugen En gang om ugen Et par gange om ugen Næsten hver dag Flere gange om dagen Ved Grøntsager, både rå og tilberedte ,1 4,8 7,6 21,8 43,7 18,8 3,2 Frugt, f.eks. æble, bær, banan, appelsin ,5 5,3 5,9 15,3 33,5 36,6 2,9 Fiberrigt brød ,2 2,5 3,1 14,9 43,1 30,5 4,7 Fisk ,8 34,0 30,0 19,4 6,4 0,6 3,9 31. Hvor ofte træffer du venner og bekendte og familie, som du bor sammen med (incl. onkler, tanter osv.)? (Sæt kun ét kryds for henholdsvis Familie og Venner og bekendte ) Familie Venner og bekendte Dagligt eller næsten dagligt... 12,5 22,1 1 eller 2 gange om ugen... 38,7 31,9 1 eller 2 gange om måneden... 35,7 31,5 Sjældnere... 9,8 9,8 Aldrig... 0,6 0,3 Ved... 2,7 4,4 32. Hvis du bliver syg og har brug for hjælp til praktiske problemer, kan du da regne med at få hjælp fra andre? (Sæt kun ét kryds) Ja, helt srt... 74,1 Ja, måske... 18,5 Nej... 2,6 Ved... 4,8 33. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig havde mest lyst til at være sammen med andre? (Sæt kun ét kryds) Ja, ofte... 3,8 Ja, en gang imellem... 19,7 Ja, men sjældent... 28,2 Nej... 45,4 Ved... 2,8 8

9 34. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver vandret linje) Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ved De fleste mennesker ville udnytte dig, hvis de fik chancen. 33,3 48,5 7,8 1,3 9,1 De fleste mennesker forsøger for det meste at være retfærdige... 2,0 7,9 68,6 14,6 6,9 Man kan stole på de fleste mennesker... 2,4 12,9 64,5 13,4 6,7 Man kan være forsigtig nok, når man har med andre mennesker at gøre... 13,8 50,4 22,0 5,2 8,7 35. Hvor stor tillid har du til følgende institutioner/personer i samfundet? (Sæt ét kryds i hver vandret linje) Meget stor tillid Ganske stor tillid Ikke særlig stor Ingen tillid Ved Sundhedsvæsenet ,6 64,7 18,9 1,4 5,3 Skolen.... 5,8 59,1 16,3 1,7 17,0 Politiet ,8 59,2 11,5 1,7 5,8 De sociale myndigheder... 5,3 46,6 28,6 4,6 14,9 Domstolene ,7 50,1 9,6 2,4 14,2 Politikerne i din kommune ,8 30,9 40,6 9,9 16,8 Massemedier, TV, aviser ,4 31,5 49,0 8,7 9,5 36. Her er en liste over forskellige helbredsproblemer eller sygdomme. Kan du for hver af dem sige, om du i øjeblt lider af den pågældende sygdom, eller om du nogensinde har haft den pågældende sygdom? (Sæt ét kryds i hver vandret linje) Nej Ja, tidligere Ja, for tiden Ved Astma... 84,5 5,2 4,8 5,4 Allergi ( allergisk astma)... 64,9 14,5 13,9 6,7 Sukkersyge/diabetes... 90,3 0,8 2,3 6,5 Grå stær... 89,7 2,0 1,4 6,9 Forhøjet blodtryk... 72,9 5,1 11,8 10,3 Blodprop i hjertet eller hjertekrampe... 90,8 2,8 0,6 5,7 Hjerneblødning/blodprop i hjernen ,8 1,4 X 5,8 Kronisk bronkitis, emfysem (for store lunger, rygerlunger) 87,9 1,7 2,6 7,8 Slidgigt, leddegigt ,7 1,8 14,7 8,8 Osteoporose (knogleskørhed)... 89,7 0,2 1,5 8,5 Cancer eller kræftsygdomme (incl. leukæmi)... 88,7 3,5 0,7 7,1 Migræne eller hyppig hovedpine... 71,1 13,8 9,0 6,1 Kronisk angst eller depression... 84,1 6,7 2,9 6,3 Anden psykisk lidelse ,2 1,9 1,7 7,3 Rygsygdom... 70,0 11,5 12,2 6,3 Tinitus... 84,1 1,9 6,9 7,0 37. Har du indenfor de sidste 3 måneder været i kontakt med en læge på grund af gener, sygdom eller skade? Du skal kun medregne kontakter på grund af egen sygdom - børns sygdom (Sæt kun ét kryds) Ja... 48,7 Nej... 50,6 Ved... 0,7 9

10 38. Har du inden for de sidste 14 dage taget nogen af følgende former for medicin? (Sæt gerne flere kryds) Ja, hostemedicin... 5,2 Ja, astmamedicin... 5,5 Ja, blodtrykssænkende medicin. 15,6 Ja, hjertemedicin... 8,2 Ja, hudlægemiddel... 6,8 Ja, smertestillende medicin mod besvær i muskler, knogler, sener eller led... 20,8 Ja, anden form for smertestillende medicin... 20,9 Ja, sovemedicin... 5,2 Ja, afføringsmidler... 3,8 Ja, nervemedicin, beroligende medicin... 4,2 Ja, penicillin el. anden form for antibiotikum... 5,3 Ja, andet, Skriv: Nej, har taget medicin inden for de sidste 14 dage... 38,9 Ved... 7,0 NU KOMMER NOGLE SPØRGSMÅL OM DIT LOKALSAMFUND 39. Er du indenfor de sidste 12 måneder blevet personligt angrebet i anledning af din etnicitet/ nationalitet eller hudfarve, ved at nogen har sagt eller råbt noget til dig? (Sæt kun ét kryds) Ja... 1,3 Nej... 97,3 Ved... 1,4 40. Har du indenfor de sidste 12 måneder personligt været offer for vold eller hærværk i dit lokalområde? (Sæt kun ét kryds) Ja... 2,2 Nej... 97,1 Ved... 0,7 41. Hvis du tænker på dit lokalområde, synes du så at...? (Sæt ét kryds i hver vandret linje) Ja Nej Ved Servicen er god, f.eks. butr, bank, post m.m ,1 6,6 3,3 Kulturudbudet er tilstede, f.eks. bibliotek, biograf, teater, natklubber. 65,8 25,8 8,4 Fritidsmulighederne er tilstede f.eks. idrætsanlæg, svømmehaller, motionsstier.. 80,2 13,4 6,5 Den offentlige transport er tilfredsstillende ,6 18,2 15,2 Mulighederne for at omgås med naboer i fælles områder/lokaler er tilfredsstillende ,9 15,5 16,6 Området er roligt og trygt... 87,6 7,2 5,1 Der findes støjende lyd fra f.eks. industrier, trafik m.m ,0 70,0 4,1 Der forekommer forstyrrende luftforurening i form af lugt/støv/røg, fra trafik, industri, boligområder etc ,3 73,7 7,0 42. Hvor lang tid har du boet i dit lokalområde? (Skriv antal år. Hvis mindre end et år skriv 00. Hvis Ved, skriv 99) Skriv antal år: 10

11 43. Føler du dig knyttet til dit lokalområde? (Sæt kun ét kryds) Ja, stærkt tilknyttet... 24,7 Ja, til en vis grad tilknyttet... 44,9 Nej, specielt tilknyttet... 25,2 Nej, slet tilknyttet... 3,8 Ved ,3 44. Hvor ofte benytter du følgende i dit lokalområde? (Sæt ét kryds i hver vandret linje) En eller flere gange om ugen En eller to gange om måneden Sjældnere Aldrig Ikke til rådighed Ved Parker og lignende... 20,4 23,9 33,5 10,9 7,8 3,5 Bibliotek eller bogbus... 4,4 22,8 35,2 31,5 4,2 2,0 Biograf, teater... 0,3 17,4 38,9 17,1 23,4 3,0 Kirke, menighedsaktiviteter, moskeer, synagoger... 3,3 3,4 47,6 41,8 0,8 3,2 Idrætsanlæg og lignende... 18,7 11,9 30,1 33,8 1,9 3,7 Beboerhus, medborgerhus... 1,4 2,4 22,3 54,6 15,8 3,5 Ældreklubber... 1,4 2,0 5,8 83,7 2,9 4,2 Offentlige transportmidler... 21,9 15,1 38,6 22,1 0,5 1,8 45. Deltager du i foreningsliv, møder eller lign. (f.eks. bestyrelsesarbejde, aftenskole m.m.), og hvis ja, hvor ofte? (Sæt kun ét kryds) Ja, dagligt... 1,5 1 eller 2 gang om ugen... 15,0 1 eller 2 gange om måneden... 14,7 Sjældnere... 23,4 Aldrig... 43,3 Ved... 2,0 TIL SLUT, NOGET BAGGRUNDSINFORMATION TIL DEN STATISTISKE ANALYSE 46. Køn: (Sæt kun ét kryds) Mand... 50,4 Kvinde... 49,6 47. Hvornår er du født? Skriv år: Hvor mange år har du gået i folkeskolen og gymnasiet? (Noter antal år, hvis ved, skriv 99) Antal år: 49. Hvor mange år har du gået på en videregående uddannelse, erhvervsuddannelse eller anden type uddannelse (færdiggjort med et lærebrev, diplom eller eksamensbevis)? (Noter antal år. Hvis ingen skriv 0, hvis ved skriv 99) Antal år: 11

12 50. Hvad er din ægteskabelige stilling eller samlivssituation? (Sæt kun ét kryds) Gift... 47,1 Gift igen. 2,2 Ugift, papirløst samliv... 19,4 Ugift, har aldrig boet med en partner 10,4 Ugift, tidligere gift/papirløst samliv, men nu er jeg alene... 5,5 Skilt 3,3 Separeret.. 0,8 Enke/enkemand... 4,1 Andet... 5,5 Nægter at svare... 1,7 51. Hvor mange bor der i alt i din husstand (inklusiv dig selv)? Skriv antal: 52. Hvor mange børn under 18 år bor der i din husstand? Skriv antal: 53. Hvilken type område bor du i? (Sæt kun ét kryds) Tæt bymæssig bebyggelse, centralt... 29,3 Tæt bymæssig bebyggelse, yderområde... 42,4 Landsby eller lign ,0 Fritliggende bebyggelse... 9,1 Uoplyst 1,2 54. Hvilken type bolig bor du i? (Sæt kun ét kryds) Gård eller anden en-families hus (på landet)... 9,9 Parcelhus eller rækkehus (bymæssig bebyggelse)... 57,4 Lejlighed (i lejlighedskompleks)... 30,0 Lejlighed/værelse i plejehjem... 0,2 Andet... 2,2 Uoplyst. 0,3 55. Er din nuværende bolig en lejer- eller ejerbolig? (Sæt kun ét kryds) Jeg (eller en anden i min husstand) lejer den lejlighed eller det hus, jeg bor i... 30,0 Jeg (eller en anden i min husstand) ejer den lejlighed eller det hus, jeg bor i... 68,0 Uoplyst 2,0 56. Hvor ofte inden for de sidste 12 måneder er det sket, at du og din husstand har haft svært ved at betale dine/jeres regninger (husleje, elektricitet, telefon, forsikringer etc.)? (Sæt kun ét kryds) Hver måned... 2,0 Ca. halvdelen af månederne... 0,9 Et par gange... 9,4 Aldrig... 86,8 Uoplyst. 0,9 MANGE TAK FOR DIN MEDVIRKEN 12

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema 1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

0 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet +

0 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet + + 0 0 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet + + 1 Tekst 1. De første spørgsmål drejer sig om personlige forhold. 1. Hvornår er du født? Dato Måned År Skriv... 2. Er du? Mand... 44,0 Kvinde...

Læs mere

HEPRO questionnaire. Denmark. Part-financed by EU. The Public Health Programme

HEPRO questionnaire. Denmark. Part-financed by EU. The Public Health Programme HEPRO questionnaire Denmark The Public Health Programme Part-financed by EU Spørgeskema Sundhed i din nye Kommune 123456 Da spørgeskemaet bliver scannet automatisk, er det, at du sætter dine kryds omhyggeligt

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Modelspørgeskema. Kommunal sundhedsprofil. Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet

Modelspørgeskema. Kommunal sundhedsprofil. Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet Modelspørgeskema Kommunal sundhedsprofil Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet 1 Tekst 1. De første spørgsmål drejer sig om personlige forhold. 1. Hvornår er du født? Dato Måned

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

SUSY UDSAT 2012 Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark

SUSY UDSAT 2012 Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY spgskema-omslag 3215207 22:40 Side 3 SUSY UDSAT 2012 Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark Sådan udfyldes skemaet Brug en kuglepen, når

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT. Syddansk Universitet

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT. Syddansk Universitet Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Brug en kuglepen, når du udfylder spørgeskemaet

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre?

Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Ja, for det meste 1 Ja, af og til 2 Nej (næsten aldrig) 3 Ved ikke 8

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune af - evt. forfatter mm. Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune Evt. yderligere info mm. Evt. yderligere info mm. Evt. yderligere info mm. Evt. yderligere info mm. Sådan står det til i Brønderslev

Læs mere

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for endnu flere oplysninger fra dig

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Hvordan har du det? 2013

Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom i Region Nordjylland 2 HVORDAN HAR DU DET? 2013 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge trivsel, sundhed og sygdom

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Nationale Rygregister

Nationale Rygregister Navn: Nationale Rygregister BASISSKEMA FOR LÆNDERYGPATIENTER E-mail: Fødselsdato: STAMOPLYSNINGER 1. Højde: cm. 2. Vægt: kg. Dato for operation: 3. Ryger 4. Drikker du alkohol på ugentlig basis? Antal

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Morsø Kommune

Sådan står det til med sundheden i Morsø Kommune Sådan står det til med sundheden i Morsø Kommune Sådan står det til i MORSØ kommune 2007 Udgivet august 2007 af: Morsø Kommune i samarbejde med: Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø Telefon

Læs mere

Omsætning af viden til handling

Omsætning af viden til handling Omsætning af viden til handling Ulla Solvang Formand for projektudvalget for Sundhed HOLBÆK KOMMUNE Omsætning af viden til handling: Kort introduktion til Holbæk Kommune Sundhedsorganisationen Dialog om

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema til sundhedsprofilundersøgelsen. Hvordan har du det? 2010

Bilag 1: Spørgeskema til sundhedsprofilundersøgelsen. Hvordan har du det? 2010 Bilag 1: Spørgeskema til sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom i Region Nordjylland 2010 + + anmark et er naturligvis frivilligt

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Læsø Kommune

Sådan står det til med sundheden i Læsø Kommune Sådan står det til med sundheden i Læsø Kommune Sådan står det til i Læsø kommune 2007 Udgivet august 2007 af: Læsø Kommune i samarbejde med: Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø Telefon

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Thisted Kommune

Sådan står det til med sundheden i Thisted Kommune Sådan står det til med sundheden i Thisted Kommune Sådan står det til i Thisted kommune 2007 Udgivet august 2007 af: Thisted Kommune i samarbejde med: Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Rebild Kommune

Sådan står det til med sundheden i Rebild Kommune Sådan står det til med sundheden i Rebild Kommune Sådan står det til i REBILD kommune 2007 Udgivet august 2007 af: Rebild Kommune i samarbejde med: Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dag Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune Sådan står det til i Brønderslev kommune 2007 Udgivet august 2007 af: Brønderslev Kommune i samarbejde med: Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30

Læs mere

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!!

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Spørgeskema vedr. din boligafdeling Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Hasseris Boligselskab har i samarbejde med Aalborg Kommune ansøgt Landsbyggefonden om midler til

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Sammenfatning. Helbred og trivsel

Sammenfatning. Helbred og trivsel Sammenfatning Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, har i 1987, 1994, 2, 25 og 21 gennemført nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser af den danske befolkning

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune Sådan står det til i Jammerbugt kommune 2007 Udgivet august 2007 af: Jammerbugt Kommune i samarbejde med: Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Frederikshavn Kommune

Sådan står det til med sundheden i Frederikshavn Kommune Sådan står det til med sundheden i Frederikshavn Kommune Sådan står det til i FREDERIKSHAVN kommune 2007 Udgivet august 2007 af: Frederikshavn Kommune i samarbejde med: Region Nordjylland Niels Bohrs vej

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010-2017 Lektor Peter Lund Kristensen Emner i sundhedsprofilen Sygelighed Sygdomme og lidelser i sundhedsprofilen

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune

Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune Sådan står det til i Hjørring kommune 2007 Udgivet august 2007 af: Hjørring Kommune i samarbejde med: Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Skema: Præoperativt/Forambulant Version: 1.2 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præoperativt/Forambulant Version: 1.2 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label / Navn og CPR Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med neuromodulation i form af rygmarvsstimulation (SCS), dorsalrodsgangliestimulation (DRG) eller perifer nervestimulation

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Tager du lægeordineret medicin Hvis Ja, anfør venligst navn,

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.2 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.2 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label / Navn og CPR Dato Kære patient Du er blevet behandlet med neuromodulation i form af rygmarvsstimulation (SCS), dorsalrodsgangliestimulation (DRG) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter.

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Nationale Rygregister

Nationale Rygregister Nationale Rygregister BASISSKEMA FOR PATIENTER MED HALSRYGLIDELSER Navn: E-mail: Fødselsdato: STAMOPLYSNINGER 1. Højde: cm. 2. Vægt: kg. Dato for operation: 3. Ryger 4. Drikker du alkohol på ugentlig basis?

Læs mere

Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland resultater. 12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen

Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland resultater. 12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland resultater 12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen Afrapportering Kommuneresultater: Spørgeskema med svarfordelinger Standardtabeller for et antal indikatorer

Læs mere

Kvalitetsjusterede leveår (QALY) v/ Lars Ehlers, Professor, Danish Center for Healthcare Improvements, Aalborg Universitet

Kvalitetsjusterede leveår (QALY) v/ Lars Ehlers, Professor, Danish Center for Healthcare Improvements, Aalborg Universitet Kvalitetsjusterede leveår (QALY) v/ Lars Ehlers, Professor, Danish Center for Healthcare Improvements, Aalborg Universitet Spørgsmål Hvordan kan regioner og kommuner tænkes at bruge QALY scorer som prioriterings-,

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes sundhed

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere