LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux."

Transkript

1 LibreOffice Writer 9 sider Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument skabelon... 5 Bogmærker... 5 Krydshenvisninger... 6 ====================================================================== Diverse Fjern røde bølger under ord Slå stave og grammatikkontrol fra. Menulinjen Funktioner > Stave- og grammatikkontrol... > klik på knappen Indstillinger... > i feltet Indstillinger fjernes krydset ved Kontroller stavning mens der skrives, og ved Kontroller grammatik mens der skrives. Slet streg tværs over Placer curser i linjen over > menulinjen Formater > Afsnit > fanebladet Kanter > under Linjeplacering Standard vælges Sæt ingen kanter (de 5 firkanter yderst til venstre) > OK. Eller klik umiddelbart efter at stregen er lavet, i ikonlinjen på ikonet Fortryd. Enter-mærker (linjeskift) Vis og fjern: Hold tasten CTRL og tryk på tasten F10 Curser under tabellen Hold ALT og tryk på Enter Antal tegn, ord, m.m. Filer > Egenskaber > fanebladet Statistik. Fjern blanke (tomme) sider i bunden af dokumentet Gem dokumentet > luk dokumentet > Åben dokumentet igen. Ændre tabulatorstop i hele dokumentet Følgende handling har virkning i hele dokumentet uden noget er markeret: Funktioner > Indstillinger > LibreOffice Writer > åben plusset > Generelt.

2 Sammenhold ord med mellemrum eller bindestreg Hold CTRL og SHIFT medens der trykkes på mellemrum eller bindestreg. Skrifttype som ligner Arial Vælg DejaVu Sans Gem dokument som PDF-fil Filer > Eksporter som PDF... > Eksporter > evt. ændre filnavn og placering > Gem. Deaktiver ordforslag under skrivning Menulinjen Formater > Autokorrektur > Autokorrekturindstillinger... > fanebladet Ordfuldførelse > fjern krydset ved Aktiver ordfuldførelse > OK. Fjern margin-linjer Klik i menulinjen på Vis > Tekstgrænser. Margin-linjerne er hjælpelinjer ved skrivning og formatering de kommer ikke med ved udskrivning. Ligeså med højrnemarkeringerne, som dog ikke forsvinder når margin-linjerne fjernes. Nogle vertioner af LibreOffice Writer har ikke margin-linjer der er det hjørne-markeringerne der kan fjernes. Fjern forfatter-oplysningen Hvis du ikke vil have forfatterens navn med i filens egenskaber, så klik i menulinjen på Funktioner > Indstillinger > åben øverste punkt LibreOffice ved at klikke på plustegnet > Sikkerhed > i afsnittet Sikkerhedsindstillinger klikkes på knappen Indstillinger > i vinduet Sikkerhedsindstillinger sættes et flueben ved Fjern personlig information ved gem > OK > OK. Mere om LibreOffice Søg på internettet efter: tips og tricks libreoffice kom i gang med libreoffice ======================================================================= Afsnit Hvis kun et enkelt afsnit ønskes justeret, er det ikke nødvendigt at markere det markøren skal blot stå i afsnittet. Flere afsnit efter hinanden kan justeres ens ved at markere dem. Indryk ved brug af lineal Hvis linealen ikke vises, så klik i menulinjen på Vis > Lineal. Nederste trekant flytter hele afsnittet. Øverste trekant flytter kun øverste (første) linje. Hængende indrykning Indryk først hele afsnittet med nederste trekant. Derefter rykkes øverste (første) linje ud igen med øverste trekant.

3 Indryk ved brug af dialogboks I menulinjen Formater > Afsnit > fanebladet Indrykning og afstand. Indryk hele afsnittet Indryk hele afsnittet ved Før tekst. Hængende indrykning Indryk først hele afsnittet ved Før tekst. Derefter rykkes første linje ud igen ved Første linje (nederste pil, så målet bliver minus). Indryk kun første linje Indryk første linje ved Første linje. ====================================================================== Tekstboks Indsæt tekstboks Klik i ikonlinjen på T > før musemarkøren til det sted hvor tekstboksen skal være > hold venstre museknap nede medens der trækkes en boks. Ændre tekst i tekstboks Dobbeltklik i tekstboksen Formater teksboks Højreklik i teksboksen For justering af margin Baggrundsfarve Baggrundens gennemsigtighed Baggrundens farve-skift / graduering vælg Tekst > fanebladet Tekst vælg Flade > fanebladet Område vælg Flade > fanebladet Transparens Flade > fanebladet Farvegradueringer Drej tekstboks Når tekstboksen er markeret > klik i ikonlinjen på den næsten runde pil (ikke Fortryd eller Gendan) > hold vestre musetast nede på et af hjørnerne, og drej boksen. Omdrejnings-punktet kan ændres ved at flytte cirklen i boksen. Cirklen kan også flyttes uden for boksen. Fjern tekstboksens markering Klik uden for boksen. ======================================================================= Typografier Brug vinduet Typografier og formatering til at anvende, oprette, redigere, tilføje og fjerne typografier. Sæt musemarkøren i et ord, og dobbeltklik derefter på et typografinavn for at anvende typografien. Hele sætningen / afsnittet får så den valgte typografi. Vinduet vises ved at vælge Menulinjen Formater > Typografier og formatering eller tasten F11

4 Vinduet fjernes igen på samme måde. I toppen af vinduet er ikoner for forskellige typografiområder. Ikonet længst til venstre er til afsnitstypografi, og den mest brugte. I bunden af vinduet kan vælges hvilken liste af typografier som vises. Det er nemmest at overskue for en nybegynder, hvis der vælges Anvendte typografier. Typografi og formaterings-vinduet kan fastgøres ved siden af dokumentet som en boks. Træk dets titellinje til venstre eller til højre side af skærmkanten (nogen gange virker det ikke). Når der fremkommer en grå ramme slippes titellinjen. For at frigøre boksen til et vindue, skal du enten dobbeltklikke på en ledig plads på dets værktøjslinje, eller trække samme sted væk fra skærmkanten til der fremkommer en grå ramme. Anvend en typografi For at anvende en typografi, klik på et ord > dobbeltklik på typografien i typografi og formaterings-vinduet. Rediger en typografi der er i brug Klik på en tekst med den typografi du ønsker at ændre > højreklik på den markerede typografi i vinduet Typografier og formatering > vælg Modificer > (der går så nogle sekunder inden vinduet Afsnitstypografi åbner) > vælg evt. fanebladet Skrifttype > vælg evt. en anden skriftstørrelse > klik på OK. Hvis skriftstørrelsen står i %, og du gerne vil have den i punkter, så slet det der står i feltet under Størrelse > tast et tal og et mellemrum. Hvis skriftstørrelsen står i punkter, og du gerne vil have den i %, så slet det der står i feltet under Størrelse > tast tegnet %. Hvis du vil se ændringen, eller ændre flere typografier inden lukning af vinduet Afsnitstypografi, klikker du på Anvend i stedet for OK. Formater en eksisterende typografi Menulinjen Formater > Typografier og formatering > find den typografi du vil ændre på, og højre-klik på den > Modificer.... De vigtigste faneblade er: Indrykning og afstand, Justering, Skrifttype. Andre faneblade kan også være aktuelle, f.eks.: Skrifteffekt, Tabulatorer, Placering. Navnet på typografien kan ændres på fanebladet Administration (ikke alle navne kan ændres). Ændringerne har kun virkning i det aktuelt åbne dokument. Opret en ny typografi Højreklik i vinduet Typografier og formatering > vælg Ny > (der går så nogle sekunder inden vinduet Afsnitstypografi åbner) > på fanebladet Administration skrives navnet på den nye typografi, og der vælges hvilken typografi du ønsker efterfølgende (når du har trykket på tasten Enter for linjeskift) > vælg i rullemenuen Sammenkædet med hvilken typografi din nye ligner mest (tage udgangspunkt i) > lav dine ønskede indstillinger for den nye typografi på de andre faneblade > OK. Titlen på den nye typografi vises ikke i listen Anvendte typografier lige efter den er oprettet (den er jo ikke anvendt endnu). Hvis du vil se at den er oprettet, kan du nederst skifte til Brugerdefinerede typografier. Når du har skrevet lidt tekst, og anvendt din nye typografi fra listen Brugerdefinerede typografier, dukker den op i listen Anvendte typografier.

5 Sletter du al tekst med en bestemt typografi, forsvinder den pågældende typografis titel fra listen Anvendte typografier. Slet en typografi I vinduet Typografier og formatering > højreklik > Slet. Det er dog ikke alle typografier der kan slettes. ======================================================================= Opret ny dokument skabelon Standard-dokumentet indeholder information om formatering til et nyt standard-tekstdokument. Hvis du ofte skal skrive et dokument med en anden formatering, kan du oprette en ny dokument-skabelon og bruge den som standard-skabelon. Ændre formatering i standard-skabelon Opret en ny skabelon, og angiv / sæt den som standard-skabelon. Opret en ny skabelon 1. Opret et dokument med de typografier og formatering som du ønsker. 2. Vælg i menulinjen Filer > Skabeloner > Gem som skabelon. 3. Hvis det er første gang du opretter en ny skabelon, så klik på Gem > i feltet Indtast skabelonnavn skriver du et navn på den nye skabelon > OK. Hvis det ikke er første gang, så klik på mappen Mine skabeloner > Gem > i feltet Indtast skabelonnavn skriver du et navn på den nye skabelon > OK. 4. Luk dialogboksen. Vælg ny standard-skabelon 1. Vælg i menulinjen Filer > Ny(t) > Skabeloner. 2. Dobbeltklik på mappen Mine skabeloner. 3. Klik på den skabelon du ønsker > klik på Angiv som standard. 4. Luk dialogboksen. Fjern en brugeroprettet skabelon 1. Vælg i menulinjen Filer > Ny(t) > Skabeloner. 2. Klik på den skabelon du vil fjerne. 3. Hvis du ikke kan se den røde slet-cirkel, så træk vinduet bredere eller maksimer det. 4. Klik på den røde slet-cirkel > godkend med Ja. Angiv standard-skabelonen som standard-skabelon 1. Vælg i menulinjen Filer > Ny(t) > Skabeloner. 2. Klik på tandhjulsikonet > Nulstil standardskabelon > klik på Tekstdokument. 3. Luk dialogboksen. 4. Luk dokumentet. 5. Åben et nyt Writer-dokument. ==================================================================== Bogmærker Et bogmærke er en markør-placering, som der kan springes til, fra en liste i programmet LibreOffice Writer. Arbejder man i et dokument med mange sider, hvor man ofte skal redigere forskellige steder, kan det være en fordel at oprette bogmærker. Ved at højreklikke på sidetallet

6 i Statuslinjen, får man så en bogmærkeliste hvorfra der kan springes til et valgt sted i dokumentet. Denne bogmærkeliste er altså ikke en synlig del i dokumentet, som en indholdsfortegnelse eller et register. Det er dog muligt at bruge bogmærkerne som henvisnings-mål ved indsættelse af krydshenvisninger. Se kapitlet Indsæt krydshenvisning. Opret et bogmærke Placer markøren der hvor du vil oprette et bogmærke > klik i menulinjen på Indsæt > Bogmærke > skriv et navn til bogmærket du vil oprette > OK. Listen i dialogboksen Indsæt bogmærke indeholder alle bogmærkerne i det aktuelle dokument. Spring til et bogmærke Højreklik på sidetallet i Statuslinjen > klik på ønsket bogmærke. Hvis ikke Statuslinjen vises, så klik i menulinjen på Vis > Statuslinje. Slet et bogmærke Åben dialogboksen Indsæt bogmærke ved at klikke i menulinjen på Indsæt > Bogmærke > klik på det bogmærke som skal slettes > klik på Slet. Luk dialogboksen ved at klikke på Annuller. =================================================================== Krydshenvisning Ordbog Bogmærke Henvisning Indsæt henvisning Kilde Krydshenvisning Krydsreferencer Mål Objekt Sæt henvisning Table of Content en markør-placering, som der kan springes til, fra en liste i programmet springe fra et sted til et andet, det sted man springer fra opret kilde (linket) det man klikker på (linket) for at springe et andet sted hen henvisning, springe fra et sted til et andet henvisninger det henvisnigen (linket) peger hen på billede, tegning, tekstboks, tabel registrer / opret dette som et mål indholdsfortegnelse Udtrykkene krydshenvisning og krydsreference er lidt misvisende, for de giver indtryk af at man kan springe frem og tilbage mellem to punkter i dokumentet. Man kan kun hoppe den ene vej i vejledningen herunder. Et godt eksempel er, at springe fra indholdsfortegnelsen til det relevante sted i dokumentet. Indsæt krydshenvisning En krydshenvisning består af et mål og en henvisning (link), der er indsat som felter i dokumentet. Det eller de ord som bruges til mål og henvisning, får en grå baggrund / skygge det er denne som kaldes et felt. Disse grå feltskygger kommer dog ikke med ved udskrivning, heller ikke ved eksport til PDF-fil. De er kun synlige i det elektroniske redigerbare dokument, for at vise hvor henvisningerne er.

7 Bogmærker og objekter med billedtekster kan også bruges som mål. Bogmærker får ikke et gråt baggrundsfelt (da det kun er en markør-position). Henvisninger til bogmærker kommer ikke med ved eksport til PDF-fil. Kan ikke se feltskyggen på krydshenvisningen, så klik i menulinjen på Vis > Feltskygger eller hold tasten Ctrl og tryk på tasten F8. Fjernes også med samme tastekombination. Skift mellem visning af henvisnings-målnavn og henvisnings-måltekst. Klik i menulinjen på Vis > Feltnavne eller hold tasten Ctrl og tryk på tasten F9. Krydshenvisning til tekst Beslut før navngivning af henvisnings-mål, om du vil bruge målteksten eller målnavnet som henvisnings-link. Først oprettes et mål Marker den tekst du vil bruge som mål for henvisningen. En hel sætning kan markeres. I menulinjen vælg Indsæt > Krydshenvisning I listen Type, vælg Sæt henvisning. Skriv et navn på målet i feltet Navn. Det kan f.eks. være lidt af den markerede måltekst. Den markerede tekst vises nedenunder i feltet Værdi. Klik på Indsæt. Navnet på målet bliver nu føjet til listen Markering. Lad dialogboksen være åben og fortsæt til næste afsnit. Dernæst indsættes en henvisning til et mål Placer markøren det sted i teksten, hvor du vil indsætte en henvisning. I menulinjen vælg Indsæt > Krydshenvisning for at åbne dialogboksen, hvis den ikke allerede er åben. I listen Type, vælg Indsæt henvisning. I listen Markering, vælg målet som du vil henvise til. I listen Indsæt reference til vælges formatet for krydshenvisningen. Formatet specificerer typen af information, der vises som henvisning. F.eks. indsætter Henvisning målnavnet eller målteksten, og Side indsætter sidenummeret for hvor målet er placeret (sidenr. vises ikke når målnavns-visning er aktiv). Klik på Indsæt. Klik på Luk. Brug bogmærke som henvisnings-mål Gør næsten som ovenfor. I listen Type vælges Bogmærker. BEMÆRK: Bogmærker kommer ikke med ved eksport til PDF-fil. Fjern / slet en henvisning Placer markøren ved højre side af henvisningsfeltet > tryk på tasten Bakslet. BEMÆRK: Teksten forsvinder, og skal indtastes igen hvis den skal bevares. Fjern / slet henvisnings-mål Sæt markøren i henvisningsmålet et tegn fra venstre kant > tryk på tasten Enter > tryk på tasten Bakslet to gange > skriv det manglende tegn.

8 Mål-tekst-navnet forsvinder automatisk i dialogboksen for krydshenvisning. Men henvisningsfeltet (kilden) i dokumentet skal fjernes manuelt. Tip: For at fjerne et henvisnings-mål eller en henvisning, kan du klippe teksten til udklipsholderen, og så genindsætte den som uformateret tekst samme sted. Teksten forbliver intakt, mens henvisningen bliver fjernet. Marker teksten (start et mellemrum fra feltet) > klip til udklipsholderen > i menulinjen Rediger > Indsæt speciel > vælg uformateret tekst > OK. Flyt en henvisning Slet henvisningen, og indsæt den det nye sted. Flyt mål-tekst Som almindelig tekstflytning: Marker > klip > sæt ind. Rediger henvisnings-tekst Slet henvisningen > slet henvisnings-målet > opret et nyt henvisnings-mål > indsæt henvisning. Rediger mål-tekst Bare klik et sted i mål-teksten. Krydshenvisning til et objekt Du kan krydshenvise til de fleste objekter i et dokument, såsom tegninger, OLE-objekter og tabeller, når de har en billedtekst. For at føje en billedtekst til et objekt, skal objektet være markeret > klik i menulinjen på Indsæt > Billedtekst > skriv en tekst i feltet Billedtekst > OK. Klik i dokumentet, hvor du vil indsætte en henvisningen. I menulinjen vælg Indsæt > Krydshenvisning I listen Type, vælg kategorien Objektet eller Illustration. I listen Markering, vælg nummeret på billedteksten for det objekt, du vil henvise til. I listen Indsæt reference til, vælg formatet for krydshenvisningen. Her specificerer du typen af information, der vises som krydshenvisning. F.eks. indsætter "Henvisning" billedtekstens kategori og selve billedteksten fra objektet. Klik på Indsæt. Klik på Luk. Også her gælder at der er forskel på det der vises, afhængig af hvilken Feltnavns-visning der er aktiv. Skift med Ctrl + F9. Mere forklaring til listerne Type og Indsæt reference til kan findes på dette link: ======================================================================

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby)

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Når man vil til at skrive sin slægtshistorie ind i et tekstbehandlingsprogram, vil man gerne give sin tekst sit eget udseende. Med det mener

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Her ses siden hvor hjælpelinjerne er lavet. Nu laves den gennemgående overskrift som skal være på alle sider.

Her ses siden hvor hjælpelinjerne er lavet. Nu laves den gennemgående overskrift som skal være på alle sider. Side 1 Det første jeg gør er at lave hjælpelinjer. Før musen ud i linealen i venstre side. Når musepilen bliver til en dobbeltpil, holdes musetasten nede og så trækker man en hjælpelinje ind på A4 siden.

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1 side 1 Denne vejledning skal vise hvordan man kan lave et julebrev - det kan også være et nyhedsbrev. Fremgangsmåden er den samme Opsætningen foregår i LibreOffice Draw Men hvor man også bruger Photofiltre

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.176 Side 1 Lave top til en hvor foto bliver drejet lidt, og lagt tekst på

Vejledning til Photofiltre nr.176 Side 1 Lave top til en  hvor foto bliver drejet lidt, og lagt tekst på Side 1 Denne vejledning starter med at vi skal lave et tomt billede til emailtoppen. I boksen der kommer frem skriver du Bredde 1200 Højde 300 Baggrund her vælges hvid Vi har nu et tomt hvidt billede.

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

At lave en kommunikationsbog med Phrase-it -

At lave en kommunikationsbog med Phrase-it - At lave en kommunikationsbog med Phrase-it - Først skal der oprettes en ny side, derefter skal der laves en henvisning hertil fra din egen side. 1. Klik på Rediger. En liste rulles ned. 2. Klik på Rediger

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

SIDETITEL TASTATURGENVEJE

SIDETITEL TASTATURGENVEJE SIDETITEL TASTATURGENVEJE STANDARDTASTATURGENVEJE MARKERING Linje L Ctrl + Alt + B Lås Ctrl + Skift + L Juster center Ctrl + Alt + E Bemærkning N Juster venstre Ctrl + Alt + L Pen P Juster midten Ctrl

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere