Open Office Tekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Open Office Tekst"

Transkript

1 Side 1 af 17 Open Office Tekst Vejledning ver Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården

2 Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang Indledning Lidt om computerens tastatur Sluk computeren Start Åbn et nyt Dokument Gem et dokument (Gem som) og Luk Dokumentet Luk OOT Dokumenter Skriv et dokument Gem et dokument Åbn et allerede navngivet dokument Arbejde med flere dokumenter åben på en gang Indsæt tekst fundet på nettet Tekstredigering Marker (Mal) Tekst Marker et billede Fjern en markering Slet tekst og billeder Kopier (og flytte) tekst og billeder Fortryde en evt. fejl indtastning Tekstformatering Skriv store bogstaver Teksttyper Teksthøjder Fed, kursiv, understregning, venstre stilling og centrering Afsnit- og sideformatering Linjeafstand Indrykning Margen... 12

3 Side 3 af 17 6 Arbejde med Rammer Indsæt en Ramme Ændre en rammes størrelse Gør en eller flere af rammens kanter usynlig Flytte en Ramme i sideled Skrive i en Ramme Indsæt Tekst eller Billeder i en Ramme Kopier en Ramme, med eller uden indhold Slet en Ramme Sideombrydning ved Rammer Arbejde med Billeder Indsæt Billede fra computeren Indsæt Billede hentet fra nettet Placer et Billede bag ved teksten Sideombrydning ved Billeder Indsæt et Vandmærke Tabeller (Skemaer)...15 Eksempler på anvendelse Indsæt en tabel Reducer kolonner eller en tabels bredde Tilføj rækker Tilføj kolonner Kolonnebredde Sådan gøres kolonner lige brede Rækkehøjde Fjern en rækker og kolonner Fjern en tabel (Skema) Skrive i en tabel (skema) Værktøjer Stavekontrol... 17

4 1 Side 4 af 17 Kom godt i gang 1.1. Indledning Vejledningen fokuserer på computere med det gratis Open Office Tekst program. Benævnes ofte som OOT i vejledningen Menu navne og særlige taster er generelt skrevet med fed skrift. VMK står for Venstre Muse Knap og HMK står for Højre Muse Knap. NV står for nederst (til) venstre og NH for nederst (til) højre. ØV står for øverst (til) venstre og ØH for øverst (til) højre Lidt om computerens tastatur Tastaturet, der kan være meget forskellige computere imellem, er skematisk vist herunder. Backspace Tabulator Shift Ctrl Mellemrumstast Alt Gr Return (Enter) Delete Op-ned-højrevenstre taster Kort beskrivelse af nogle af tasterne på næste side:

5 Side 5 af 17 Delete: Et tryk på tasten fjerner det tegn der står til venstre. Markeret tekst kan også fjernes med Delete tasten. Back Space: Et tryk fjerner det tegn der står til venstre. Return (Enter): Et tryk fremkalder et tvunget linjeskifte. Kan bl.a. benyttes til at bekræfte markørens placering. Svarer i nogle situationer til et enkelt eller dobbelt klik på venstre musetast. Shift: Benyttes for at skrive store bogstaver, og specialtegn øverst til venstre på tasterne. Tabulator: Benyttes bl.a. for at indrykke en tekst, som det kendes fra gamle skrivemaskiner. Alt Gr: Bruges især til, sammen med nummertast 2, at indsætte Ctrl: Bruges bl.a. sammen med Z for at fortryde sideste indtastning Sluk computeren Computeren slukkes ved enkeltvis at lukke for de programmer der kører, med et VMK på Luk X i øverste højre hjørne. Computere med Windows slukkes slukkes herefter med VMK på Windows logoet nederst til venstre på skærmen, og dernæst VMK på feltet Luk computeren Start 2 x VMK på OpenOffice ikonet på skrivebordet, hvorefter der vises en dialogboks, der giver adgang til flere OpenOffice programmer. VMK på ikonet for Tekstdokument. Programmet starter (almindeligvis) med en tom side, klar til at skrive på. (Findes OpenOffice ikonet ikke er på skrivebordet, må du søge hjælp hos en vejleder).

6 Side 6 af Åbn et nyt Dokument Når du åbner OOT starter den automatis med et nyt tomt Dokument. Sådan åbner for et Nyt Dokument, selv om der allerede ligger et Dokument på skrivebordet. VMK på Filer, til venstre på øverste menulinje. VMK på Ny(t) Gem et dokument (Gem som) og Luk Dokumentet Det forudsættes, at du har det nyskrevne dokument på skærmen. VMK på Filer i øverste venstre hjørne. VMK på Gem som, og i feltet Filnavn skriver du et passende navn. Feks. et kort dokumentnavn efterfulgt af dagens dato Bemærk: I dialogboksens øverste linje ses hvor mappe dokumentet bliver placeret Luk et Dokument VMK på det røde felt øverst I højre side. Har du flere dokumenter åben på en gang, må du gentage det med VMK på krydset I ØH. Luk for alle de dokumentet du evt. har i gang, med VMK på Luk X i øverste højre hjørne.når du lukker det sidste dokument, lukker du samtidig for OOT Luk OOT Luk alle åbne dokumenter. 2 Dokumenter 2.1. Skriv et dokument Start OOTekst som beskrevet i pkt Der vises så en tom side, klar til at skrive på. Sådan starte du et nyt dokument oven på et du er i gang med. - VMK på Filer i øverste venstre hjørne.

7 Side 7 af 17 - VMK dernæst på Ny(t) og Tekstdokument. Husk at at gemme det du har skrevet, inden du lukker for OOT Gem et dokument Hvis dokumentet ikke har et navn VMK på Filer øverst til venstre VMK på Gem som, og skriv et passende navn i feltet Filnavn. Afslut enten med VMK på Gem, eller med tryk på Enter. Hvis dokumentet allerede har et navn VMK på Gem ikonet. Er ikonet duset så det ikke kan aktiveres, er det allerede er Gemt, og der ikke er skrevet på det siden Åbn et allerede navngivet dokument VMK på Filer, øverst til venstre. VMK på Åbn, find og VMK det dokument du vil åbne. Hvis du redigerer i dokumentet skal du vurdere, om det skal gemmes under et andet navn, eller du vil overskrive det oprindelige dokument Arbejde med flere dokumenter åben på en gang Gentag Åbn et allerede navngivet dokument flere gange. Ved at pege på ikonet for OOT, på nederste menulinje, ser du hvike dokumenter der er åbne. Forstil dig, at de ligger oven på hinanden på skrivebordet, og at den du har klikket på, ligger øverst Indsæt tekst fundet på nettet Marker teksten der skal indsættes, og HMK i det markerede område. VMK på Kopier. Åbn det dokument hvor teksten skal indsættes. Placer markøren hvor teksten skal begynde. VMK på Rediger (på øverste menulinje).

8 Side 8 af 17 VMK på Indsæt speciel. VMK på Uformateret tekst. VMK på OK Hjemmesidetekster er normalt skrevet i html, formatet, men ved at indsætte det som Uformateret tekst, er det muligt at redigere teksten. 3 Tekstredigering 3.1. Marker (Mal) Tekst Enhver redigering indebærer, at man først markerer den tekst det vedrører (så computeren ved hvad der er der skal redigeres). Placer markøren i øverste venstre hjørne af det der skal markeres, Hold venstre musetast ned, og træk til områdets nederste højre hjørne. Alternativt, hold Shift tasten ned, og Marker med Op-ned-højrevenstre pilene Marker et billede VMK inde i billedet, hvorved der vises 8 håndtag (små cirkler) rundt omkring billedet. Hver anden gang der trykkes på VMK tændes / slukkes der for markeringen. En Markering kan fjernes med et VMK uden for det markerede, eller ved et tryk på en af Op-nedhøjre-venstre pilene Fjern en markering VMK et tilfældigt sted eller tryk på en af de fire Op-ned-højrevenstre taster Slet tekst og billeder Marker teksten eller billedet der skal slettes.

9 Side 9 af 17 Tryk på Delete tasten. Enkel bogstaver og ord kan slettes med Delete og Backspace, som beskrevet i afsnit Kopier (og flytte) tekst og billeder Start med at markere det du vil kopiere. Dokumentet der skal kopieres Fra, kaldes i det følgende for Kilde, og dokumentet der skal kopieres Til kaldes for Modtager. Når du vil kopiere inden for en og samme dokument, er Kilde og Modtager det samme. At flytte en tekst eller et billede, foreslås indtil videre udført ved først at kopiere, og dernæst at slette. Sådan kopiere du: Åbn Modtager dokumentet Åbn Kilde dokumentet (som kan være identisk med Modtager) Marker teksten/ billedet, der skal kopieres, og du har nu to muligheder. Mulighed 1 Placer markøren i det markerede område og HMK, så der vises en dialogboks VMK på Kopier og Aktiver (Åbn) Modtager dokumentet. Placer markøren hvor teksten / billede skal indsættes, og HMK. VMK på Sæt ind, og teksten / billedet bliver så indsat. Mulighed 2 Marker teksten/ billedet, der skal kopieres. VMK på Rediger og VMK på Kopier, på øverste menulinje. Placer markøren hvor teksten / billede skal indsættes. VMK på Rediger og VMK på Sæt ind.

10 Side 10 af Fortryde en evt. fejl indtastning Evt. fejl tastninger kan rettes ved, at Ctrl tasten holdes nede, og hvor efter hvert tryk på Z bringer dig et tastetryk tilbage. Kommer du for langt tilbage, kan du med Ctrl + Y rette fremad igen. Et tryk på ikonet på øverste menulinje, der viser en rund modurs rettet pil, bringer dig også et tastetryk tilbage. 4 Tekstformatering 4.1. Skriv store bogstaver Hold Shift tasten (tast med opad pil) ned mens du skriver Teksttyper Marker teksten der skal redigeres. Aktiver rulle gardin trekanten i feltet Skrifttypenavn, så der åbnes for flere Skrifttyper, og VMK på ønsket type Teksthøjder Aktiver rulle gardin trekanten i feltet Skriftstørrelse. VMK på ønsket højde Fed, kursiv, understregning, venstre stilling og centrering Marker den berørte tekst og vælg den ikon på menulinjen, der er relevant. På figuren ses nederst til venstre ikonerne for: Fed, Kursiv, Understreget, Venstre justeret og Centreret.

11 5 Side 11 af 17 Afsnit- og sideformatering 5.1. Linjeafstand Marker den tekst indstillingen skal omfatte. VMK på Formater på øverste menulinje, og du ser en dialogboks der ligner figur 5.1a. VMK på Afsnit og du ser en boks der ligner fig. 5.1b. Fig. 5.1a Fig. 5.1b Fig. 5.1c VMK på rulle gardin trekanten i feltet Line spacing, og VMK dernæst på ønsket linjeafstand. Afslut med VMK på OK. Ps. Eksperimenter lidt med forskellige indstillinger vedr. Spacing. Prøb f.eks. 0,3 og 0, Indrykning Marker de linjer der skal indrykkes. VMK på Formater på øverste menulinje. VMK på Afsnit, og du ser dialogboksen vist her til højre. VMK på faneblad Indrykning og afstand, og indtast ønsket indrykning (Indent) i Before tekst feltet.

12 Side 12 af Margen Når du skriv på et dokument, ses skrivefeltets kanter i linealen for oven og i venstre side. Du kan ændre på Margen ved at trække i margen- markeringen på linialerne. (Prøv dig frem). 6 Arbejde med Rammer 6.1. Indsæt en Ramme Placer markøren hvor rammens øverste venstre hjørne skal placeres. VMK på Indsæt på øverste menulinje. VMK på Ramme. Indtast rammens ønskede Bredde og Højde. Afslut med VMK på OK Ændre en rammes størrelse Marker rammen med VMK på rammens kant, så der vises 8 redigerings håndtag. Højden ændres ved at Pege på et af midterste håndtag for neden, og trække med VMK holdt nede. Tilsvarende gør du, hvis rammen skal være bredere. Skal rammen både gøres både bredere og højre, trækker du i et hjørnehåndtag Gør en eller flere af rammens kanter usynlig VMK på rammens kant, så der vises 8 redigerings håndtag HMK inde i ramme området. VMK på fanebladet Kanter Hvis en af symbolerne under Default er passende, VMK du på denne, ellers må du eksperimentere med at bruge Style og User-defined.

13 Side 13 af Flytte en Ramme i sideled Peg på rammens kant, hold VMK ned og træk til ønsket position Skrive i en Ramme Fjern først en evt. rammemarkering med et VMK uden for rammen. VMK så markøren ses inde i Rammen, i øverste venstre hjørne. Skriv som du skriver, uden rammer Indsæt Tekst eller Billeder i en Ramme Fjern først en evt. rammemarkering med et VMK uden for rammen. VMK så markøren ses inde i Rammen, i øverste venstre hjørne. Gør i øvrigt som når du indsætter tekst og Billeder i et almindeligt dokument Kopier en Ramme, med eller uden indhold Marker rammen med VMK på rammens kant, så der vises 8 redigerings håndtag. VMK på Rammen, et sted mellem to håndtag. Hold Ctrl tast og VMK nede og træk med Musen til ønsket placering Slet en Ramme Marker Rammen og tryk på Delete tasten Sideombrydning ved Rammer Eksempel på sideombrydning Indebærer, at tekst automatisk skrives uden om en Ramme

14 7 Side 14 af 17 Arbejde med Billeder 7.1. Indsæt Billede fra computeren Placer markøren hvor Billedet skal indsættes. (Det kan være direkte i Dokumentet, eller i en Ramme i Dokumentet). VMK på Indsæt på øverste menulinje. VMK på Billede Find og marker billedet. VMK på Åbn (eller indsæt) Indsæt Billede hentet fra nettet Placer markøren hvor Billedet skal indsættes. (Det kan være direkte i Dokumentet, eller i en Ramme i Dokumentet). Find og HMK på Billedet og VMK på Kopier. VMK på Rediger og VMK på Indsæt speciel. VMK på Bitmap og VMK på OK Placer et Billede bag ved teksten Billedet forudsættes at være placeret i dokumentet. HMK i Billedområdet VMK på Ombrydning. Eksempel på sideombrydning VMK på I baggrunden Himmelbjerget er en 147 meter høj bakke mellem Ry og Silkeborg Sideombrydning ved Billeder Geologisk set er der tale om en såkaldt Indebærer, at tekst automatisk falsk bakke, idet skrives tæt ind til et billede. skråningen er dannet HMK i Billedområdet ved, at isen i istiden har fjernet VMK på Ombrydning. jord i den tunneldal, der senere VMK Sideombrydning. blev til Julsø

15 Side 15 af Indsæt et Vandmærke Find det billede der skal laves til et vandmærke. Marker billedet, HMK inde i billedet og VMK på Ombrydning. VMK på Gennemgående ombrydning i baggrunden. Prøv dig frem med forskellige indstillinger af billedets Transparens, f.eks. på %. På figuren til højre er transparensen indstillet på 7 %. 8 Tabeller (Skemaer) Eksempler på anvendelse Deltager - og adresse lister Fødselsdags skemaer Mad planlægnings skemaer 8.1. Indsæt en tabel Placer markøren hvor tabellen skal indsættes VMK på faneblad Indsæt VMK på Tabel... Indtast Antal kolonner og Antal rækker. Tabellen indsættes nu i fuld bredde, og med ens kolonnebredde Reducer kolonner eller en tabels bredde Før musen / markøren hen over den kolonnelinje du vil flytte. Når der vises 2 små pile holder du VMK ned og trækker. Slip VMK når kolonnelinjen er på plads Tilføj rækker

16 Side 16 af 17 Tilføj en række forneden. Placer markøren i tabellens nederste højre felt, og tast en gang med tabulator tasten. Tilføj en række midt i tabellen Marker rækken lige over, hvor den nye række skal indsættes. VMK på ikonet Indsæt række i dialogboksen i øverste venstre hjørne. (se figur) Tilføj kolonner Marker kolonne til venstre for den kolonne der ønskes indsat. VMK på ikonet Indsæt kolonne i dialogboksen i øverste venstre hjørne Kolonnebredde Marker kolonnen der skal ændres. Placer markøren i markeret område og HMK. VMK på Kolonne og VMK på Bredde. Indtast ønsket bredde i feltet Bredde. Afslut med VMK på OK Sådan gøres kolonner lige brede. Marker de berørte kolonner. Placer markøren i markeret område og HMK. VMK på Kolonne og VMK på Fordel jævnt. Afslut med VMK på OK Rækkehøjde Marker rækken der skal ændres. Placer markøren i markeret område og HMK. VMK på Række og VMK på Højde. Indtast ønsket Højde.

17 Side 17 af 17 Afslut med VMK på OK Fjern en rækker og kolonner Marker det der fjernes. VMK på ikonet Slet række eller Slet Kolonne, i dialogboksen i øverste venstre hjørne. (se figur) Fjern en tabel (Skema) Placer markøren lige ovenfor tabellen Marker her fra til og ned til lige efter tabellen. Tryk på Delete tasten Skrive i en tabel (skema) VMK i det felt hvor du vil skrive. Med Op-ned-højre-venstre retningspilene kan du flytte markøren rundt i cellerne. Med Tabulator tasten kan du flytte et felt til højre. Med Shift + Tabulator tasten kan du flytte en tast til venstre. 9 Værktøjer 9.1. Stavekontrol Marker teksten der skal kontrolleres. VMK på ABC ikonet på øverste menulinje. Du vælge så mellem de forslag der vises, og trykke på Erstat. Er der ingen forslag, eller ingen der passer, VMK du på Ignorer her.

Word vejledning_ver. 2.11

Word vejledning_ver. 2.11 EDB vejledning Side 1 af 21 Word vejledning_ver. 2.11 Materiale der anvendes og løbende udvikles ved EDB vejledningen på Præsthøjgården EDB vejledning Side 2 af 21 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Lidt om

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Når du åbner Sportsplanner første gang, får du to muligheder. Åben opstilling og Ny opstilling.

Når du åbner Sportsplanner første gang, får du to muligheder. Åben opstilling og Ny opstilling. Sportsplanner I DGI Sportsplanner har du mulighed for at tegne redskabsbaner, som passer direkte på det sted, hvor du og dine gymnaster træner. De opstillinger du tegner har du mulighed for at få tilsendt

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Nspire 4.2 kom godt i gang

Nspire 4.2 kom godt i gang Nspire 4.2 kom godt i gang Disse 3 knapper åbner nyt dokument, henter eksisterende dokument og gemmer det åbne dokument Her kan dokumentet lukkes Indstillinger Indstillinger 1. Først skal vi have den rigtige

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj.

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj. 1.3.5 Redigeringsværktøj med formateringsmuligheder Forsiden, underforsider og artikler har alle et redigeringsværktøj som rummer muligheder for indsættelse af tabeller, billeder, links og tekst og visse

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Kompendium til Geogebra

Kompendium til Geogebra Kompendium til Geogebra Hardsyssel Efterskole Matematik 8. Klasse Side 1 af 12 Kompendium til Geogebra 1. Generel præsentation af Geogebra 1.1 Download af programmet Geogebra kan gratis downloades fra

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

DAGSORDENPUNKTER I ACADRE CM

DAGSORDENPUNKTER I ACADRE CM DAGSORDENPUNKTER I ACADRE CM Med opgraderingen til Acadre 18 er der sket ændringer i visningen af dagsordenskabelonens overskrifter og redigeringsmuligheder i teksten. En væsentlig redigeringsændring er,

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Instruktør: John Holm Medhjælper-underviser?? Vi er alle frivillige i Ældre Sagen 1 Kurset er over 5 mandage 30. september 7. oktober 14. oktober 21. oktober 28.

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby)

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Når man vil til at skrive sin slægtshistorie ind i et tekstbehandlingsprogram, vil man gerne give sin tekst sit eget udseende. Med det mener

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

Word XP Niv. 1 Side 1

Word XP Niv. 1 Side 1 Word XP Niv. 1 Side 1 WORD XP... 6 SKÆRMBILLEDET...6 Titellinje...6 Menulinje...6 Værktøjslinjer...6 Linealerne...7 Rulleskakter...7 Dokumentvisning...8 Statuslinjen...8 Opgaveruden...8 OFFICE-ASSISTENTEN...

Læs mere

Ved Bredde skriver du Ved Højde skriver du 300. Baggrund vælger du Hvid

Ved Bredde skriver du Ved Højde skriver du 300. Baggrund vælger du Hvid Side 1 Det første der skal gøres er at vi laver en top i størrelsen uden noget på. Vælg NY ved at klikke på det hvide ikon Ved Bredde skriver du 1200 Ved Højde skriver du 300 Baggrund vælger du Hvid Vi

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere