PowerPoint Indhold UNI C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerPoint 2007. Indhold UNI C"

Transkript

1 PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering... 8 Diasshow... 8 Skift mellem visninger... 8 Hent præsentation... 9 Gem præsentation... 9 Udskriv præsentation Udskriv uddelingskopier Fanen Startside Nyt dias Ændring af diaslayout Pladsholdere Formatering af tekst i pladsholdere Arbejde i/med dispositionen Tasterne i dispositionen Fanen Indsæt Indsæt billede fra fil Flytning af billedet Justering af billedets størrelse Indsæt tekstboks Formatering af tekst og tekstboks Sletning af tekstboks Indsæt hyperlink Hyperlink til en webside It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 1 af 36

2 Hyperlink til Excel Sidehoved og sidefod Fanen Design Temaer Skift baggrundsfarve på dias Fanen Animationer Brugerdefineret animation Diasovergange Diasovergange med tid Fanen Diasshow Vis Diasshow Brugerdefineret diasshow Fanen Vis Noter Tilføj noter Udskriv noter Diasmaster Rediger diasmaster It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 2 af 36

3 Kom i gang med PowerPoint Hvad er en præsentation? PowerPoint bruges til at lave præsentationer, der fx kan bruges som støtte til fremlæggelser og foredrag. Den form for præsentation, som PowerPoint er god til, er det, man kalder en lineær præsentation. Siderne i PowerPoint kaldes dias og ved at lave en række sammenhængende dias, får man et diasshow. På siderne arbejder man med objekter. Disse kan være titelbokse, tekstbokse, billeder, diagrammer, organisationsdiagrammer osv. Nedenstående er et eksempel på en præsentation: I denne vejledning vil blive gennemgået de mest almindelige funktioner, der bruges, når man laver en præsentation. Ikke alle funktioner og muligheder, som PowerPoint indeholder, vil blive omtalt, men når man mestrer de grundlæggende funktioner i programmet, er det nemt selv at gå på opdagelse i de mange muligheder. Faner og bånd Under Office-knappen ser du en række faner. De hedder fra venstre Startside, Indsæt, Design, Animationer, Diasshow, Gennemse, Vis og Tilføjelsesprogrammer. Når du klikker på en fane, åbner et bånd, som indeholder knapper og ikoner for de forskellige funktioner under denne fane. Disse funktioner er samlet i grupper. Fx hedder grupperne af funktioner under fanen Startside Udklipsholder, Dias, Skrifttype, Afsnit, Tegning og Redigering. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 3 af 36

4 I denne vejledning vil fanerne Startside, Indsæt, Design, Animationer, Diasshow og Vis blive præsenteret, og de vigtigste og mest brugte funktioner under hver af disse faner vil blive gennemgået. Fanen Gennemse giver nyttige redskaber til korrektur og kommentering af teksten på et dias. Fanen Tilføjelsesprogrammer indeholder funktioner til import og eksport af tilføjelsesprogrammer. Disse to faner vil ikke blive nærmere omtalt, men eksperimentér selv med de forskellige muligheder. Visning og valg af funktioner Når du åbner en fane, kan du få vist en kort forklaring på de forskellige knappers og ikoners funktioner ved at holde musen henover dem. På den måde kan du hurtigt få hjælp, hvis du er i tvivl om en knaps funktion. Vælg fx fanen Startside og hold musen henover de forskellige knapper. Du vælger en funktion ved at klikke på de enkelte knapper. Ved at klikke på den lille nedadvendte pilespids, der er ved siden af eller under mange af ikonerne, åbner du for de forskellige muligheder i funktionen. For nogle funktioners vedkommende vises ændringen allerede, når man holder musen hen over mulighederne. Dermed kan man se, hvordan resultatet vil blive, inden man foretager sit valg. I nogle af grupperne findes i det nederste højre hjørne en lille pil pegende skråt nedad. Holder du musen henover, får du en kort hjælpetekst eller en illustration, og klikker du på pilen, åbnes et dialogvindue med mere detaljerede muligheder og funktioner. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 4 af 36

5 Ved at klikke på pilen åbnes et dialogvindue med endnu flere muligheder og funktioner inden for denne gruppe. Ny præsentation Når du åbner PowerPoint, ser startsiden således ud: Her vises et tomt titeldias, som du kan vælge at begynde din præsentation med. Det giver dog flere valgmuligheder, hvis du i stedet klikker på Office-knappen vælger Ny. i øverste venstre hjørne og Herved åbnes et dialogvindue, der udover en tom præsentation bl.a. giver mulighed for at vælge blandt allerede installerede skabeloner og temaer for præsentationer, fx et fotoalbum. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 5 af 36

6 Vælg Tom præsentation, hvis der skal oprettes en ny præsentation uden særlig hjælp fra PowerPoint. Visninger I PowerPoint arbejder man med forskellige visninger af præsentationen. Normalvisning It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 6 af 36

7 Man vil oftest arbejde i visningen Normal, når man opbygger en præsentation. Her vil det dias, som du arbejder med, være fremme på skærmen. Dias/Disposition Vinduet til venstre i normalvisning giver en oversigt over præsentationen. Du kan få vist denne oversigt på to måder. Vælg Dias: Alle dias i præsentationen vises i en kolonne i mindre format. Vælg Disposition: Teksten på hvert dias vises. Muligheder for at arbejde med præsentationen direkte i dispositionen omtales i afsnittet Arbejde i/med dispositionen. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 7 af 36

8 Diassortering Diassortering er god, når man vil have et overblik over sine dias, og når man vil ændre deres rækkefølge. For at ændre rækkefølgen af dias: klik på det dias, der skal flyttes. Diasset bliver herved forsynet med en bred ramme. Klik og træk med musen. Den nye placering af diasset viser sig som en lodret streg mellem de øvrige dias. Slip museknappen, og det aktive dias bliver placeret i den nye position. Diasshow I visningen Diasshow får man et fuldskærmsbillede af sine dias. Skift mellem visninger Du kan skifte mellem de tre visninger (Normal, Diassortering og Diasshow) på to måder: 1. Ved at vælge fanen Vis, hvor visningsmulighederne findes til venstre i gruppen Præsentationsvisninger: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 8 af 36

9 2. Ved at klikke på ikonerne for de forskellige visninger i nederste højre hjørne af skærmbilledet: Normal Diassortering Diasshow Hent præsentation Hvis du vil hente en præsentation, som du tidligere har arbejdet med, klikker du på Officeknappen og derefter på Åbn. Hermed kommer dialogvinduet Åbn frem på skærmen: Vælg den mappe og derefter den præsentation, du vil åbne ved at klikke på den, så den bliver markeret, og derefter klikke på Åbn. Du kan også åbne præsentationen ved at dobbeltklikke på filnavnet i dialogvinduet. Gem præsentation Når du vil gemme en præsentation, klikker du på Office-knappen Gem som, og derefter vælger du PowerPoint-præsentation. Herved åbnes et nyt dialogvindue, som giver dig mulighed for at bestemme, hvad dit arbejde skal hedde, og hvor det skal gemmes: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 9 af 36

10 Find den mappe, du ønsker at gemme i. Skriv navnet på din præsentation ud for Filnavn og klik på Gem. Det er en god idé at gemme jævnligt, mens du arbejder. Dette kan du gøre ved: 1. At klikke på Office-knappen og vælge Gem 2. At klikke på disketteikonet ved siden af Office-knappen: 3. At bruge genvejstasten: Ctrl+s Når du bruger en af disse tre metoder, gemmes den nyeste kopi af dit arbejde under det navn, du allerede har givet det. Den gamle kopi overskrives. Udskriv præsentation Hvis du vil udskrive din præsentation, klikker du på Office-knappen og vælger Udskriv. Dermed åbner dette dialogvindue: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 10 af 36

11 Her har du mulighed for at vælge, om du vil udskrive hele præsentationen eller kun enkelte dias fra den. Du kan også angive det antal kopier, du ønsker. Udskriv uddelingskopier Som udgangspunkt udskrives præsentationen med ét dias på hver side. Ofte er det dog en fordel at udskrive præsentationen med et større antal dias pr. side fx ved udlevering til elever eller studerende. Vælg Uddelingskopier i rulnedmenuen under Udskriftsområde: Vælg antallet af dias pr. side og klik på OK. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 11 af 36

12 Fanen Startside Når du først åbner PowerPoint, vises båndet under fanen Startside. Det indeholder fra venstre disse grupper af funktioner: Udklipsholder Dias Skrifttype Afsnit Tegning Redigering Fanen Startside indeholder primært funktioner til formatering af layout og tekst på dine dias. Når PowerPoint åbnes, vil det første dias som udgangspunkt have et titellayout som nedenstående: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 12 af 36

13 Nyt dias For at indsætte et nyt dias i præsentationen, klikker du på Nyt dias: Herved åbnes en dialogboks med en række forskellige autolayouts, som du kan vælge imellem. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 13 af 36

14 Du kan også klikke på diasikonet med en stjerne vælges standardlayoutet Titel med indholdsobjekt. lige over Nyt dias-knappen. Dermed Ændring af diaslayout Du kan altid ændre layoutet på det dias, du arbejder med. Markér det dias, hvis layout du vil ændre. Klik på Layout: Nu åbner den samme dialogboks med autolayouts, som da du valgte Nyt dias. Vælg det ønskede layout ved at klikke på det. Pladsholdere Når du har valgt et autolayout til dit dias, vil det have pladsholdere til tekst og illustrationer. Hvis ikke du tilføjer tekst eller illustrationer i pladsholderne, er de ikke synlige ved udskrift, eller når præsentationen vises som diasshow. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 14 af 36

15 Pladsholdere Ovenstående layout er det titellayout, som PowerPoint automatisk foreslår som det første i en præsentation. Klik inde i pladsholderne for at skrive titel og undertitel på din præsentation. Formatering af tekst i pladsholdere Teksten i pladsholderne kan formateres på samme måde, som når man arbejder med tekst i Word. Ved hjælp af knapperne i grupperne Skrifttype og Afsnit kan du ændre skriftens størrelse, type, farve, placering i pladsholderen osv. Prøv dig frem med de mange muligheder. Arbejde i/med dispositionen Når du arbejder med dine dias, kan du selvfølgelig skrive teksten direkte i pladsholderne. En anden mulighed er at vælge den tidligere omtalte dispositionsvisning i vinduet til venstre (Se afsnittet Normalvisning) ved at klikke på. Hvis du markerer et af diasikonerne i dispositionen, vil markøren være klar til indskrivning direkte i dispositionen. Prøv at give et af dine dias en titel. Bemærk, at teksten også vises i pladsholderen. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 15 af 36

16 Ved hjælp af forskellige taster kan du skrive og ændre teksten på de forskellige dias i præsentationen. Tasterne i dispositionen Entertasten: Opretter et nyt dias eller et nyt punkt Tab-tasten: Rykker et niveau ind Shift+Tab-tasten: Rykker et niveau ud Backspace-/Delete-tasten: Sletter et dias eller et niveau. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 16 af 36

17 Fanen Indsæt Som navnet på fanen indikerer, giver funktionerne herunder dig forskellige muligheder for at sætte ting ind på dine dias. Dette kan være forskellige objekter som tekstbokse, diagrammer, billeder og links til hjemmesider. Indsæt billede fra fil Hvis du vil indsætte et billede på et dias, skal du vælge et layout med en pladsholder beregnet til billeder, diagrammer osv. En pladsholder til sådanne indholdsobjekter har denne samling ikoner placeret i midten: Vælg et layout med plads til indholdsobjekter fx standardlayoutet Titel med indholdsobjekt. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 17 af 36

18 Du kan nu indsætte et billede på to måder: 1. Klik på billedikonet i midten af indholdspladsholderen. 2. Eller vælg fanen Indsæt og derefter Billede. Ved begge fremgangsmåder åbnes et dialogvindue. Find den mappe, hvori billedet er placeret. Vælg filen ved at klikke på dens navn. Klik på Indsæt. Billedet placeres nu i pladsholderen til indholdsobjekter. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 18 af 36

19 Tip: Hvis du skal indsætte billeder fra et digitalt kamera, er det en god idé at billedbehandle dem først. Hent billederne ind i et billedbehandlingsprogram (se tastevejledninger til billedbehandling). Få billederne ned i størrelse og gem dem i et format, der komprimerer billeddata (fx JPG-format). Flytning af billedet Klik med musen på billedet, så billedet bliver aktivt. Placer musemarkøren inde på billedet (markøren består nu af fire pile), klik og træk til den ønskede placering og slip musen. Justering af billedets størrelse Billedets størrelse justeres på følgende måde: Klik med musen på billedet, så det bliver aktivt. Placer musemarkøren på et af de otte håndtag langs billedets kant, hvorefter musen ændrer form til en dobbeltpil. Klik og træk i håndtaget. Slip museknappen. Når du trækker i et af de fire hjørner, bibeholdes billedets proportioner. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 19 af 36

20 Brug disse håndtag til at justere billedets størrelse. Tip: Ved at trække i den grønne cirkel kan du let rotere billedet. Læg mærke til, at når du indsætter et billede, åbnes automatisk en ny fane: Billedværktøjer - Formater. Under denne fane findes funktioner til at formatere billedet på forskellige måder. Prøv dig frem med de mange muligheder. Indsæt tekstboks Du kan vælge at bruge et helt tomt dias, når du vil indsætte billeder, diagrammer eller tekstbokse. Vælg fanen Startside Layout Vælg layoutet Tomt På dette dias bruges altså ikke pladsholdere. Indsæt en tekstboks på det tomme layout på følgende måde: Vælg fanen Indsæt og klik på Tekstboks i gruppen Tekst. Når musen nu føres ind på diasområdet, ændres markøren til en skrivemarkør. Klik med musen for at danne tekstboksen. Træk ved hjælp af håndtagene i boksen, så den får den ønskede størrelse. Som ved billedet kan du også rotere tekstboksen ved at trække i den grønne cirkel : It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 20 af 36

21 Skriv teksten i boksen. Klik med musen uden for tekstboksen, når teksten er skrevet. Formatering af tekst og tekstboks Læg mærke til, at fanen Tegnefunktioner - Formater automatisk dukker frem, når du har lavet en tekstboks. Under denne fane findes funktioner til formatering af tekstboksens ramme, baggrund, teksttype osv. Du kan også bruge funktionerne under fanen Startside til at ændre selve tekstens skrifttype, størrelse, placering i tekstboksen osv. Sletning af tekstboks Klik på tekstboksen for at gøre den aktiv. Klik på rammen. Tryk på Delete-tasten. Nu slettes hele tekstboksen. Indsæt hyperlink Undervejs i en præsentation kan du få behov for at vise noget, der ligger uden for PowerPoint. Det kunne være en webside eller en tabel fra Excel. Til dette formål, kan der indsættes et hy- It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 21 af 36

22 perlink på diasset. Ved at klikke på hyperlinket, når præsentationen vises som diasshow, åbnes den hjemmeside, Excel-fil eller andet, som hyperlinket leder til. Hyperlink til en webside Markér den tekst, som du ønsker at gøre til et hyperlink. Klik på Hyperlink under fanen Indsæt. Dette dialogvindue åbner nu: Ud for feltet Adresse angiver du adressen på den webside, du ønsker at hyperlinket skal åbne. Klik OK. Læg mærke til, at teksten på hyperlinket nu har skiftet farve og er blevet understreget. Teksten er nu blevet et link. Hvis du klikker på hyperlinket nu, vil det ikke virke. Det virker kun, når du viser præsentationen som diasshow. Husk at have adgang til internettet, når du viser din præsentation, hvis du har hyperlinks til websider. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 22 af 36

23 Hyperlink til Excel Markér den tekst, som du ønsker at gøre til et hyperlink. Klik på Hyperlink under fanen Indsæt. I dialogvinduet klikker du nu på den lille pil-ned ud for feltet Søg i. Her finder du Excelfilens placering. Markér den ønskede fil og klik på OK. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 23 af 36

24 Ligesom ved hyperlink til en webside kan det nu ses, at teksten er omdannet til et link. Som før vil linket først virke, når præsentationen vises som diasshow. Sidehoved og sidefod Man kan også få sidehoved og sidefod på sine dias. Vælg fanen Indsæt Sidehoved og sidefod: I dialogvinduet vælger du, om du vil have dato og klokkeslæt og/eller diasnummer på dine dias. Klik på Anvend på alle for at give alle dias i præsentationen samme sidehoved og sidefod. Eller klik på Anvend for kun at give det aktuelle dias sidehoved og sidefod. Fanen Design Fanen Design indeholder muligheder for at vælge et fælles layout for alle dias i en præsentation. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 24 af 36

25 Temaer I PowerPoint er der en række foruddefinerede temaer eller designskabeloner, man kan sætte på præsentationen. Kør musen henover de forskellige temaer for at se, hvordan det ændrer præsentationens design. Vælg ved at klikke på det ønskede tema. Nu bliver temaet automatisk baggrund på alle dias i præsentationen. Du kan også vælge, at temaet kun skal anvendes på nogle enkelte dias. Markér de dias, hvis tema du ønsker at ændre, ved at klikke på dem i diasvisningen i vinduet til venstre. Hvis de kommer i rækkefølge, holdes museknappen nede og trækkes, indtil de ønskede dias er markeret. Hvis de ikke kommer i rækkefølge, markeres det første dias ved at klikke på det. Derefter holdes Ctrl-knappen nede, mens du klikker på det næste dias, der skal markeres. Dette fortsættes, indtil alle de ønskede dias er markeret. Højreklik nu på det tema, som skal anvendes på de markerede dias. Vælg Anvend på de markerede dias i rulnedmenuen. Temaet bliver nu kun baggrund på de dias, du har markeret. Skift baggrundsfarve på dias Klik på Baggrundstypografier i gruppen Baggrund helt ude til højre under fanen Design. Der åbnes en dialogboks med baggrundsmuligheder. Kør musen henover de forskellige baggrundsfarver og mønstre for at se ændringerne i præsentationen. Vælg ved at klikke på den ønskede baggrund. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 25 af 36

26 Ved at højreklikke på en baggrundstypografi kan du også her vælge, om den skal anvendes på alle dias eller kun de markerede. Fanen Animationer Dette bånd giver muligheder for at lave animationseffekter både for de enkelte diasobjekter som billeder eller tekstbokse og for overgangene mellem de forskellige dias i en præsentation. Brugerdefineret animation Du kan vælge at lave effekter for de enkelte objekter på dine dias, fx få et diagram til at flyve ind fra siden. Vælg fanen Animationer og klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer. Dialogboksen Brugerdefineret animation åbner nu til højre i billedet. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 26 af 36

27 Markér det objekt på diasbilledet, som du vil give en effekt, fx titlen eller et billede. Klik på Tilføj effekt. Herved får du mulighed for at vælge, om effekten skal ske ved indgang, som fremhævning, som afslutning eller være en bevægelse. For hver af disse muligheder kan du vælge en række forskellige effekter. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 27 af 36

28 Der kan lægges mange effekter på hvert dias, ligesom hvert diasobjekt kan gennemløbe flere effekter. Brug Omarranger-knapperne til at ændre effekternes rækkefølge. Klik på Afspil undervejs for at se effekterne. Når du er færdig, kan du se hele præsentationen med effekter ved at klikke på Diasshow. Diasovergange Når du skal lave overgange mellem de forskellige dias, er det en fordel at bruge visningen Diassortering, da den giver et godt overblik over alle dias i præsentationen (se afsnittet Diassortering). It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 28 af 36

29 Vælg nu fanen Animationer. Markér de dias, som du ønsker at sætte en overgang på. Vælg en overgang ved at klikke på en af overgangstyperne. Du kan eventuelt sætte lyd og hastighed på overgangene ved at bruge rulnedmenuerne til højre. Ønskes samme overgang på alle dias, vælges Anvend på alle. Forskellige typer overgange Her sættes lyd og hastighed på overgangene. Diasovergange med tid Når din præsentation fremføres som et diasshow, skifter du normalt til næste dias med et klik med musen. Men du kan også fastsætte en bestemt tidsperiode, hvorefter der automatisk skiftes til det næste dias. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 29 af 36

30 Fjern fluebenet ved Ved klik med musen til højre under fanen Animationer. Sæt fluebenet ved Automatisk efter og bestem en tid. Klik evt. på Anvend på alle. Fanen Diasshow Undervejs i arbejdet med præsentationen, eller når du er helt færdig med den, kan du afspille den som et diasshow. Fanen Diasshow giver muligheder for at indstille og afspille et diasshow. Vis Diasshow Vælg fanen Diasshow. Vælg Fra begyndelsen, hvis du vil se hele præsentationen fra ende til anden. Hvis du vælger Fra aktuelt dias, starter diasshowet fra det dias, der er markeret. Når diasshowet kører, kan du navigere både ved hjælp af musen og tasterne: Næste dias: Et klik med musen. Du kan også bruge piletasterne til højre og ned eller Page Down. Forrige dias: Piletasterne til venstre og op eller Page Up. I nederste venstre hjørne af skærmen findes også en menu til navigation i diasshowet. Klik på Esc-tasten for at afslutte diasshowet. Brugerdefineret diasshow Hvis du vil ændre den rækkefølge, hvori præsentationens dias bliver vist, kan du lave et brugerdefineret diasshow. Det giver fx mulighed for at springe over nogle dias, så ikke alle dias bliver vist i diasshowet. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 30 af 36

31 Vælg Brugerdefineret diasshow og vælg Brugerdefinerede diasshow i rulnedmenuen. Klik på knappen Ny i det dialogvindue, der åbnes. I det næste vindue har du mulighed for at bestemme rækkefølgen af dias i diasshowet ved hjælp af Tilføj- og Fjern-knapperne i midten. Når du er tilfreds, klikker du OK. Du kan få vist diasshowet ved at klikke Vis i næste dialogvindue. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 31 af 36

32 Fanen Vis Denne fane giver først og fremmest mulighed for at ændre den måde, hvorpå præsentationen bliver vist. Visningstyperne Normal, Diassortering og Diasshow er tidligere blevet omtalt (se afsnittet Visninger). Noter En fjerde visningstype er Noter, der giver mulighed for at tilføje noter til hvert enkelt dias. Noterne bliver efterfølgende vist i bunden af skærmen ved visningen Normal. De kan også udskrives. Tilføj noter Du kan tilføje noter på to måder: Vælg fanen Vis. Klik på Noter i gruppen Præsentationsvisninger. Du får nu vist hvert dias med et stort felt til noter nedenunder. Klik i notefeltet og tilføj dine noter. Hvis du vil skifte mellem dias, klikker du uden for notefeltet, så det ikke længere er markeret. Brug nu piletasterne og til at bevæge dig frem og tilbage mellem dias. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 32 af 36

33 Du kan også tilføje dine noter i visningen Normal. Skift til visningen Normal under fanen Vis. Klik i noteruden nederst på siden, hvor der står Klik for at tilføje noter og tilføj noter til det aktuelle dias. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 33 af 36

34 Udskriv noter For at udskrive noter: Klik på Office-knappen Udskriv. Vælg Noter i rulnedmenuen Udskriftsområde: It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 34 af 36

35 Hvert dias skrives nu ud på én side sammen med de tilhørende noter. Diasmaster En diasmaster er det dias, der fungerer som skabelon for alle dias i din præsentation, på nær titeldiasset. Diasmasteren kan indeholde forskellige typografier eller objekter, der skal benyttes på dine dias. Dette kan fx være: Et baggrundsbillede eller logo En baggrundsfarve En knap, der skifter til næste/forrige side i præsentationen. Masterpladsholderne styrer placeringen og formateringen af titel, tekst og punktopstillinger, der bruges på diassene. Når du foretager ændringer heri, slår det igennem på alle dias. Rediger diasmaster Klik på Diasmaster i gruppen Præsentationsvisninger. Nu åbnes Mastervisningen, der giver dig mulighed for at redigere diasmasteren på forskellig vis. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 35 af 36

36 Sørg for at markere det øverste dias i vinduet til venstre. Når dette er markeret, vil dine ændringer slå igennem på alle dias, undtagen titeldiasset. Læg mærke til, at fanerne Startside, Indsæt, Animationer osv., som du kender fra den normale visning, også fremkommer i diasmastervisningen. Brug funktionerne under disse faner til at redigere diasmasteren. Indsæt fx et billede ved at klikke på fanen Indsæt og derefter Billede. Når du er færdig med at redigere diasmasteren, klikker du på Luk mastervisning under fanen Diasmaster. Du kommer nu tilbage til Normalvisningen og kan se, hvordan dine ændringer i diasmasteren gør sig gældende på præsentationens dias. Tip: Tjek, at diasshowet ikke indeholder materialer fx grafik, der er beskyttet af loven om ophavsret. It-værktøjskassen PowerPoint 2007 Side 36 af 36

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 PowerPoint præsentationer kan benyttes i mange faglige sammenhænge med individuelle er gruppebaserede oplæg. I dette modul skal I lege jer gennem de forskellige

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Introduktion til PowerPoint 2000

Introduktion til PowerPoint 2000 Introduktion til PowerPoint 2000 Principperne PowerPoint er et Microsoft-program, der bruges til at oprette "præsentationer": der kan være tale om: skærmpræsentationer til understøttelse af mundtligt oplæg

Læs mere

PowerPoint Præsentation

PowerPoint Præsentation Tavlhøjcenteret PowerPoint Præsentation Brugen af de simple funktioner i PowerPoint 2007 Præsentation i forbindelse med slægtsforskning Opret en præsentation med dias tekster Oprettelse af animationer

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

POWERPOINT PRÆSENTATIONER

POWERPOINT PRÆSENTATIONER 1 POWERPOINT PRÆSENTATIONER PowerPoint er specielt designet med henblik på at skulle præsentere data på skærm eller lærred. F.eks. i en undervisnings- eller foredragssituation. Præsentationerne kan enten

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner

Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner Programmer: Microsoft PowerPoint 2007 Anvendelse: Grundlæggende IT Supplerende stof Almen Voksenuddannelse December 2009 Præsentation med PowerPoint

Læs mere

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias PowerPoint-kursus Enkle præsentationer ACU 1 Tekst på 1. dias Klik i øverste pladsholder Skriv overskrift for foredraget Klik i nederste pladsholder Uddyb overskriften ACU 2 Side 1 af 51 1 Nyt dias Tryk

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

POWERPOINT 2010 GRUNDLÆGGENDE

POWERPOINT 2010 GRUNDLÆGGENDE POWERPOINT 2010 GRUNDLÆGGENDE Velkommen på vores PowerPoint kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

PowerPoint 2007 Grundlæggende

PowerPoint 2007 Grundlæggende PowerPoint 2007 Grundlæggende Velkommen på vores PowerPoint kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 9 Åbne PowerPoint 2010 og en ny tom præsentation Oprette en præsentation i praksis (fotoalbum)... 15

Indholdsfortegnelse Forord... 9 Åbne PowerPoint 2010 og en ny tom præsentation Oprette en præsentation i praksis (fotoalbum)... 15 1 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Alle menupunkter på de enkelte faner på båndet gennemgås 9 Nyheder i PowerPoint 2010 9 Hvem er målgruppen til denne E-bog 10 Åbne PowerPoint 2010 og en ny tom præsentation

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PowerPoint 2007. PowerPoint 2007

PowerPoint 2007. PowerPoint 2007 PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 En oversigt... 2 Menulinien... 3 Ny præsentation... 3 Udklipsholder... 3 Indsæt multimedieklip... 4 Layout... 4 Temaer...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007 Huskesedler Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Billede... 4 Billedtilpasning... 5 Diaslayout... 6 Farver, kanter og skygge...

Læs mere

PowerPoint 2000 - Videregående

PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående til Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Copyright 2001 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

ORGANISATIONSDIAGRAM...

ORGANISATIONSDIAGRAM... PowerPoint XP Side 1 Indholdsfortegnelse PROGRAMVINDUET... 4 TITELLINJEN...4 MENULINJEN...4 VÆRKTØJSLINJEN...5 FORMATERINGSLINJEN...5 DISPOSITIONSRUDEN...5 OPGAVERUDE...6 NOTERUDEN...6 STATUSLINJEN...6

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle

JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne PowerPoint... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugergrænsefladen i PowerPoint Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen...

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Tastevejledning Valgmodul 3

Tastevejledning Valgmodul 3 Tastevejledning Valgmodul 3 PowerPoint, Office 2000 Indholdsfortegnelse Indstilling af menuer... 3 Den lineære præsentation... 4 Start af PowerPoint... 4 Skærmsidens opbygning... 4 En ny præsentation startes...5

Læs mere

PowerPoint XP 2002. - et præsentationsprogram - Søren Noah's A4-Ark 2005 www.noah2900.dk

PowerPoint XP 2002. - et præsentationsprogram - Søren Noah's A4-Ark 2005 www.noah2900.dk PowerPoint XP 2002 - et præsentationsprogram - Søren Noah's A4-Ark 2005 www.noah2900.dk Indholdsfortegnelse PowerPoint: flotte præsentationer... 3 Opret en ny præsentation... 4 Brug designskabelon... 5

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Baseret på brochure om MindView 7 fra HudStudy ved University of Huddersfield, marts 2018

Baseret på brochure om MindView 7 fra HudStudy ved University of Huddersfield, marts 2018 1 Baseret på brochure om MindView 7 fra HudStudy ved University of Huddersfield, marts 2018 Introduktion til mind mapping Et mind map er en type diagram, der kan bruges til at organisere information visuelt.

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere