Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Pædagogisk assistent uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Pædagogisk assistent uddannelse"

Transkript

1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Pædagogisk assistent uddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2014

2 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE TEMAER I SKOLEPERIODE TEMAER I SKOLEPERIODE VALGFAGSKATALOG BLIVE HØRT OG SET FRA EN TALERSTOL DRAMA FANTASIEN I LITTERATURENS VERDEN INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INTERNATIONALISERING KREATIVE UDTRYKSFORMER KROP OG HOP KULTUR DK KULTUR FOR, AF OG MED BØRN OG UNGE MEDIER MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE SIG-NATUR BILAG: BILAG 1: DANSK (C-NIVEAU) BILAG 2: ENGELSK (E-NIVEAU) BILAG 3: SAMFUNDSFAG (C-NIVEAU) BILAG 4: MÅL FOR HYGIEJNEKURSUS BILAG 5.1: MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN - PRAKTIKPERIODE BILAG 5.2: MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN PRAKTIKPERIODE BILAG 6.1: TAKSONOMI I SKOLEUDDANNELSEN BILAG 6.2: TAKSONOMI I PRAKTIKUDDANNELSEN

3 Læringsaktiviteter Temaer i pædagogisk assistentuddannelse Tema Titel Varighed Tema 1 Den lærende elev 2 uger Tema 2 Institutionsliv 3 uger Tema 3 Børneliv 9 uger Tema 4 Inklusion 2 uger Tema 5 Kommunikation og relationer (inkl. 2 studieuger) 5 uger Tema 6 Naturligvis i bevægelse 3 uger Tema 7 Ungdomsliv 7 uger Tema 8 Indtryk udtryk og aftryk 5 uger Tema 9 Mennesker med særlige behov (inkl. 2 studieuger) 6 uger Tema 10 På vej mod arbejdslivet 6 uger Antal uger i temaerne skal forstås som afrundede antal uger Valgfag Valgfrit specialefag Engelsk 2 uger 2 uger 2 uger I alt 54 uger Skoleperiode 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktik 2 Skoleperiode 3 25 uger Ca. 27 uger 23 uger Ca. 24 uger 6 uger (inkl. 2 studieuger i praktik 1)* (inkl. 2 ugers punktpraktik i skoleperiode 1) (inkl. 2 studieuger i praktik 2)* (inkl. 2 ugers punktpraktik i skoleperiode 2) Tema Tema Tema 10 2 portfolioopgaver i dansk 1 portfolioopgave i dansk Hygiejnekursus Opgave i samfundsfag Valgfag 1 uge Valgfrit specialefag 1 uge Valgfag 1 uge Valgfrit speciale fag 1 uge Engelsk 2 uger * Studieugerne planlægges som et sammenhængende 2 ugers forløb Vejledende fordeling af skole- og praktikperioder på Skoleperiode 1A Punktpraktik Skoleperiode 1B Praktik 1B Studieuger Praktikperiode 1C SP1A - 12 uger PP1A - 2 uger SP1B - 11uger PP1B 13 uger SP1C - 2 uger PP1C - 12 uger Skoleperiode 2A Punktpraktik Skoleperiode 2B Praktik 2B Studieuger Praktikperiode 2C SP2A 10 uger PP2A - 2 uger SP2B - 11 uger PP2B - 12 uger SP2C - 2 uger PP2C - 12 uger Skoleperiode 3 SP3-6 uger Ovenstående oversigt er eksklusiv ferier. Praktikperiodernes længder samt placering af punktpraktik og studieuger kan variere afhængigt af holdets opstartsdato, helligdage og antal ferieuger i uddannelsesforløbet. 3

4 Temaer i Skoleperiode 1 Ud over følgende temaer ligger der i skoleperiode 1: En uges valgfag, en uges valgfrit specialefag, 2 portfolioopgave i dansk. Engelsk bidrager til relevant tema med undervisningsforløb, tekster og opgaver. I skoleperiode 1 planlægges der med 2 ugers sammenhængende punktpraktik. Tema 1: Den lærende PA-elev Varighed: 2 uger I temaet introduceres eleven til uddannelsen, herunder den lokale undervisningsplan m.v.. Der arbejdes med studie- og notatteknik, elevplan, it, Fronter og introduktion til bibliotek. Der arbejdes med elevrollen, samarbejde og betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø i en læringssituation. arbejder personligt med samarbejdet i grupper, respekten for andre mennesker og lysten til at lære. Det forventes at eleven er nysgerrig og åben over for uddannelsen. Der arbejdes med sociale aktiviteter for at understøtte det positive klasserum. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den pædagogiske praksis dels for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet, dels udvikle sin rolle som fagperson, (mål 2) Kultur og aktivitet kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber (mål 3) Bevægelse og idræt kan motivere til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne blandt andet gennem leg og dialog (mål 5) Sundhedsfag har kendskab til faktorer, som er væsentlige for at fremme sundhed og velvære hos børn, unge og voksne, (mål 3) 4

5 Sprog, kommunikation og psykologi har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle i disse, for her ud fra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper (mål 10). Dansk (Niveau C) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Mål 5, 6, 10, 12 og 13 jf. bilag 1 5

6 Tema 2: Institutionsliv Varighed: 3 uger (90 lektioner) I dette tema afvikles et selvstændigt hygiejnekursus. I temaet arbejder eleven med at opnå indsigt i og forståelse for i de overordnede rammer for det pædagogiske arbejde i en daginstitution/dagpleje og SFO. introduceres til det relevante lovgrundlag. Der arbejdes med institutionsliv i forhold til individet i et historisk, kulturet, sundheds og samfundsmæssigt perspektiv. Ligesom der arbejdes med arbejdsmiljøets indflydelse på fysisk og psykisk velbefindende. I dette tema afvikles et hygiejnekursus. arbejder personligt med at møde mennesket på en etisk, empatisk og respektfuld måde, samt reflektere over sin rolle som professionel fagperson, samt med at anvende egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik 3 dage (18 lektioner) har viden om pædagogikkens historie og dens betydning for bo- og dagtilbuddene i Danmark (mål 3) har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, (mål 7) har kendskab til institutioner som ramme om børns og unges udvikling og læring (mål 11) har kendskab til, hvordan dagplejeren eller andre, der arbejder alene, får faglig sparring og vejledning omkring de særlige betingelser og rammer, der kan være for vanskelige situationer i alene-arbejdet (mål 13) har viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse (mål 14) Sundhedsfag 7 dage (42 lektioner) har viden om og forståelse for arbejdsmiljøets indflydelse på psykisk og fysisk sundhed, herunder udvikling af egen kropsbevidsthed og færdighed i at anvende rette bevægemønstre (mål 4) har viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom i forhold til hygiejne, rengøring og håndvask samt ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner (mål 5) 6

7 har kendskab til de nationale sundhedspolitiske indsatsområder og anvendte sundhedsbegreber, herunder kendskab til arbejdspladsens sundhedspolitik for i overensstemmelse med denne at kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende (mål 8) Sprog, kommunikation og psykologi 1 dag (6 lektioner) har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle i disse, for her ud fra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper. (mål 10) Dansk 3,5 dage (24 lektioner) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 1 7

8 Tema 3: Børneliv Varighed: Ca. 9 uger (264 lektioner) I temaet er der overordnet fokus på barnets fysiske og psykiske udvikling. Der vil være fokus på børnesyn og barnets perspektiv og på at forstå barnet i dets kontekst. Centrale begreber vil være relations-, tilknytnings- og socialiseringsprocesser samt det at være anerkendende. Der vil arbejdes med udviklingspsykologiske teorier og de forskellige psykologiske retninger, kognitive læreprocesser samt leg og sprogudvikling. Endvidere vil der blive arbejdet med at planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende aktiviteter. I dette tema afvikles førstehjælp og brandbekæmpelse. Personligt arbejder eleven med forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis, herunder håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. Ligesom eleven arbejder med at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik 10 dage (60 lektioner) har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde (mål 1) har viden om teorier om psykiske og kognitive læreprocesser for at kunne understøtte den enkelte brugers behov og udviklingsmuligheder (mål 4) har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger (mål 8) har kendskab til, hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder (mål 12) Kultur og aktivitet 3 dage (18 lektioner) kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling (mål 2) kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber (mål 3) 8

9 Bevægelse og idræt 5 dage (30 lektioner) har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og voksne (mål 1) kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne (mål 2) har viden om de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne for at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter, der tager højde for de udviklingstrin den enkelte eller gruppen befinder sig på i forhold til konkurrence, motivation, samarbejde og leg (mål 4) Sundhedsfag 7 dage (42 lektioner) opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling og anvende denne viden i det pædagogiske arbejde (mål 1) har kendskab til seksualitet og kropslighed hos børn, unge og voksne (mål 2) har kendskab til faktorer, som er væsentlige for at fremme sundhed og velvære hos børn, unge og voksne, (mål 3) har viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes velvære og sundhed og færdighed i ud fra dag- og døgntilbuddets sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid (mål 6) har kendskab til og handleberedskab i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme hos børn (mål 7) har teoretiske og praktiske færdigheder på niveau med grundfaget Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for herved at kunne yde førstehjælp ved ulykker og pludseligt opståede sygdomme (mål 9) Sprog, kommunikation og psykologi 8 dage (48 lektioner) har indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn (mål 1) har indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneske identitetsdannelse og identitetsoplevelse (mål 2) har viden om barnets sproglige udvikling, herunder udviklingen af sprog hos tosprogede børn, for at kunne vurdere og understøtte børns sprogudvikling (mål 4) 9

10 har viden om, hvordan børn og voksne kan motiveres og udfordres til sproglig udvikling og kreativitet samt til at anvende forskellige udtryksformer og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler (mål 5) Samfundsfag 6 dage (36 lektioner) Kan anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter,(mål 1) Kan anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer, (mål 2) Kan anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse (mål 3) Dansk 5 dage (30 lektioner) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 1 10

11 Tema 4: Inklusion Varighed: Ca. 2 uger (66 lektioner) Dette tema tager udgangspunkt i normalområdet og omhandler inkluderende fællesskaber. Vi har særligt fokus på hvad inklusionsbegrebet dækker over og hvordan vi arbejder med implementeringen af dette i praksis. Personligt arbejder eleven med at udvise initiativ, selvstændighed og ansvarlighed, både når der arbejdes selvstændigt og i grupper. Ligesom eleven har fokus på at yde omsorg for sig selv og for andre på en nærværende og professionel måde. Samt fortsat arbejde med at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik 5 dage (30 lektioner) har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde (mål 1) har viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag (mål 5) har viden om, hvordan sårbarhed og udsathed blandt børn, unge og voksne identificeres samt får indsigt i, hvilke metoder, der findes, for at møde dem på anerkendende måde uden stigmatisering og for at udvikle disse målgruppers potentialer (mål 6) har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger, (mål 8) har kendskab til institutioner som ramme om børns og unges udvikling og læring, (mål 11) Kultur og aktivitet 1 dag (6 lektioner) kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, (mål 3) kan på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kulturarv og andre kulturer end dansk indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed, (mål 5) 11

12 Bevægelse og idræt 1 dag (6 lektioner) kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, (mål 2) Sprog, kommunikation og psykologi 3 dage (18 lektioner) har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner, (mål 7) kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd,(mål 9) har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle i disse, for her ud fra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper. (mål 10) Dansk 1 dage (6 lektioner) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 1 12

13 Tema 5: Kommunikation og relationer Varighed: Ca. 5 uger inkl. 2 studieuger (126 lektioner) 2 uger af dette tema ligger som studieuger i praktik 1. I temaet er der fokus på kommunikationens betydning i pædagogisk praksis, herunder nonverbal kommunikation, anerkendende kommunikation og kroppens sprog. Desuden vil der være fokus på samarbejdets betydning, konflikthåndtering og anerkendende relationer. Der arbejdes med inkluderende aktiviteter, der motiverer til samarbejde og leg samt understøtter kulturel mangfoldighed. Personligt arbejder eleven fortsat med forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis, samt med at møde mennesket på en etisk, empatisk og respektfuld måde og reflektere over sin rolle som professionel fagperson. Ligesom eleven fortsat arbejder med at kunne håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik 7 dage (42 lektioner) har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde (mål 1) har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den pædagogiske praksis dels for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet, dels udvikle sin rolle som fagperson (mål 2) har viden om teorier om psykiske og kognitive læreprocesser for at kunne understøtte den enkelte brugers behov og udviklingsmuligheder (mål 4) har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde (mål 7) har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger (mål 8) Kultur og aktivitet 4 dage (24 lektioner) har viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer fremmer den enkeltes udvikling (mål 4) kan på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kulturarv og andre kulturer end dansk indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere 13

14 over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed (mål 5) kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan anvende til at understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutions fastsatte læringsmål, enkeltvis eller i grupper (mål 9) Bevægelse og idræt 3 dage (18 lektioner) kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne (mål 2) har viden om de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne for at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter, der tager højde for de udviklingstrin den enkelte eller gruppen befinder sig på i forhold til konkurrence, motivation, samarbejde og leg (mål 4) Sprog, kommunikation og psykologi 5 dage (30 lektioner) har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde (mål 6) har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner (mål 7) har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer (mål 8) Dansk 2 dage (12 lektioner) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Mål 1, 2, 3, 4 og 13 jf. bilag 1 14

15 Temaer i Skoleperiode 2 Ud over følgende temaer ligger der i skoleperiode 2: En uges valgfrit specialefag, en uges valgfag, 1 portfolioopgave i dansk og projekt i samfundsfag. Projekt i samfundsfag skrives i tema 9. I skoleperioden planlægges der med 2 ugers sammenhængende punktpraktik. Tema 6: NATURligvis i bevægelse Varighed: Ca. 3 uger (96 lektioner) I dette tema arbejdes der med udelivet i pædagogisk praksis. vil blive præsenteret for undervisning hvor fokus vil være på sammenhængen mellem mennesket, naturen, økologi og bæredygtighed. Der arbejdes med naturfaglige og biologiske problemstillinger. I dette tema er der også fokus på motivation, kropsbevidsthed og bevægelse. Der arbejdes også med den pædagogiske assistents rolle i forhold til fysisk inkluderende aktiviteter. Personligt arbejder eleven fortsat med at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces samt udviser nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Kultur og aktivitet 5 dage (30 lektioner) har kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner (mål 6) kan på grundlag af en viden om sammenhængen mellem naturen, økologi og bæredygtighed og deres betydning for vores hverdag tilrettelægge forløb, hvori naturoplevelser og studier af naturen indgår (mål 7) Bevægelse og idræt 9 dage (54 lektioner) har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og voksne (mål 1) kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne (mål 2) kan arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling (mål 3) Sundhedsfag 2 dage (12 lektioner) har kendskab til faktorer, som er væsentlige for at fremme sundhed og velvære hos børn, unge og voksne (mål 3) 15

16 Tema 7: Ungdomsliv Varighed: Ca. 7 uger (192 lektioner) I temaet er der fokus på identitet og identitetsdannelse. Der arbejdes med samfundet før og nu og med kulturbegrebet, således at eleverne får indsigt i forskellige kulturer og kulturformer, og at de bliver bevidste om kulturbegrebets betydning for vores identitet og selvforståelse. Der arbejdes med begreberne selvrealisering, selviscenesættelse, identitetsoplevelse og subkulturer. Ligesom der arbejdes med sundhedsfremmende aktiviteter, sexualitet og kommunikation. Desuden omhandler temaet mediers muligheder i det pædagogiske arbejde. Personligt arbejder eleven fortsat med at kunne håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, samt med at udvikle færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer. Ligesom eleven fortsat arbejder på indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik 7 dage (42 lektioner) har viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag (mål 5) opnår viden om de pædagogiske muligheder og tilbud, som findes for børn, unge og voksne med behov for adfærdsregulerende støtte (mål 9) har kendskab til institutioner som ramme om børns og unges udvikling og læring (mål 11) Kultur og aktivitet 6 dage (36 lektioner) kan på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kulturarv og andre kulturer end dansk indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed (mål 5) kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde på grundlag af en viden om digitale mediers betydning for børns, unges og voksnes hverdagsliv og forståelse af verden (mål 8) Bevægelse og idræt 2 dage (12 lektioner) har viden om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, som sætter eleven i stand til at reflektere over og igangsætte fysiske aktiviteter, der fremmer børn, unge og voksnes forståelse for og glæde ved sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme (mål 7) 16

17 Sundhedsfag 1 dag (12 lektioner) har kendskab til seksualitet og kropslighed hos børn, unge og voksne (mål 2) Sprog, kommunikation og psykologi 3 dage (18 lektioner) har indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn (mål 1) har indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneske identitetsdannelse og identitetsoplevelse (mål 2) kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd,(mål 9) Samfundsfag 6 dage (36 lektioner) Kan anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse (mål 3) Kan fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier. (mål 5) Dansk 6 dage (36 lektioner) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Mål 2, 3, 4, 6 og 12 jf. bilag 1 17

18 Tema 8: Indtryk, udtryk og aftryk Varighed: Ca. 5 uger (132 lektioner) I dette tema er der fokus på æstetiske og musiske udtryksformer. Der arbejdes med afsæt i kropsbevidsthed, kroppen som instrument eller som byggeklods. Eleverne arbejder med at udvikle deres fysiske-, psykiske-, kreative-, og sociale evner. Der arbejdes med demokratiske processer og forpligtende fællesskaber og mod et endeligt produkt/formidling. Hensigten er, at eleverne bliver i stand til at tilrettelægge æstetiske, kreative og musiske forløb med børn, unge og voksne. Personligt arbejder eleven fortsat med at udvikle nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser, samt aktivt indgå i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. Ligesom eleven fortsat anvender evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Kultur og aktivitet 17 dage (102 lektioner) har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb (mål 1) kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling (mål 2) kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber (mål 3) kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan anvende til at understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutions fastsatte læringsmål, enkeltvis eller i grupper (mål 9) Bevægelse og idræt 2 dage (12 lektioner) kan arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling (mål 3) Dansk 3 dage (18 lektioner) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Mål 3, 5, 8, 12 og 13 jf. bilag 1 18

19 Tema 9: Mennesker med særlige behov Varighed: Ca. 6 uger inkl. 2 studieuger (168 lektioner) 2 uger af dette tema ligger som studieuger i praktik 2. Dette tema har fokus på special- og socialpædagogikken. I dette tema skrives projekt i samfundsfag. Der er fokus på børn, unge og voksne med særlige behov, socialt udsatte børn og unge og på mennesker med varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Ligesom der er fokus på den professionelles særlige ansvar for at udvikle den pædagogiske praksis, forskellige pædagogiske metoder, handleplaner og lovgivningsmæssige retningslinjer. Der arbejdes med særlige institutioner, som ramme for børn, unge og voksnes udvikling og læring. F.eks. botilbud, opholdstilbud, døgntilbud, behandlingstilbud og dagtilbud. arbejder med at kunne igangsætte relevante aktiviteter indenfor målgrupperne. Personligt arbejder eleven fortsat med at møde mennesket på en etisk, empatisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer, samt reflektere over sin rolle som professionel fagperson. Ligesom eleven fortsat udvikler færdighed i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer og yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik 5 dage (30 lektioner) har viden om, hvordan sårbarhed og udsathed blandt børn, unge og voksne identificeres samt får indsigt i, hvilke metoder, der findes, for at møde dem på anerkendende måde uden stigmatisering og for at udvikle disse målgruppers potentialer (mål 6) har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde (mål 7) har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger (mål 8) opnår viden om de pædagogiske muligheder og tilbud, som findes for børn, unge og voksne med behov for adfærdsregulerende støtte (mål 9) har kendskab til de væsentligste pædagogiske udfordringer ved mødet og kommunikationen med mennesker med specifikke dysfunktioner såvel fysiske, psykiske som sociale (mål 10) har viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse (mål 14) 19

20 Kultur og aktivitet 1 dage (6 lektioner) kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan anvende til at understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutions fastsatte læringsmål, enkeltvis eller i grupper (mål 9) har viden om metoder og aktiviteter, der kan støtte brugere med fysiske og psykiske handicap til at have en velfungerende hverdag (mål 10) Bevægelse og idræt 2 dage (12 lektioner) har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og voksne (mål 1) kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne (mål 2) har kendskab til særlige barrierer for fysisk aktivitet hos brugere med fysiske og psykiske handicap samt metoder til at motivere disse grupper til motion og kropslig udfoldelse (mål 6) Sundhedsfag 4 dage (24 lektioner) opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling og anvende denne viden i det pædagogiske arbejde (mål 1) har kendskab til seksualitet og kropslighed hos børn, unge og voksne (mål 2) har viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom i forhold til hygiejne, rengøring og håndvask samt ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner (mål 5) har viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes velvære og sundhed og færdighed i ud fra dag- og døgntilbuddets sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid (mål 6) har kendskab til de nationale sundhedspolitiske indsatsområder og anvendte sundhedsbegreber, herunder kendskab til arbejdspladsens sundhedspolitik for i overensstemmelse med denne at kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende (mål 8) Sprog, kommunikation og psykologi 7 dage (42 lektioner) har indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneske identitetsdannelse og identitetsoplevelse (mål 2) 20

21 har viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for i hverdagen at kunne støtte og arbejde respektfuldt med gruppen af udviklingshæmmede inden for bo- og dagtilbuddet samt i specialskoler (mål 3) har viden om, hvordan børn og voksne kan motiveres og udfordres til sproglig udvikling og kreativitet samt til at anvende forskellige udtryksformer og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler (mål 5) har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde, (mål 6) har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner,(mål 7) har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer (mål 8) kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd (mål 9) Samfundsfag 6 dage (36 lektioner) Kan anvende viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge til at forklare og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund, og (mål 4) Kan fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier. (mål 5) Dansk 3 dage (18 lektioner) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 1 21

22 Temaer i Skoleperiode 3 Tema 10: På vej mod arbejdslivet Varighed: 6 uger I det sidste tema går eleven til eksamen i et af grundfagene dansk eller samfundsfag og et områdefag. Som en del af optakten til afsluttende projekt arbejder eleven med sin faglige identitet. Eleverne arbejder med at forstå eget kompetenceområde i det professionelle samarbejde med øvrige faggrupper. har fokus på selvstændigt at kunne udøve arbejdet som pædagogisk assistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson. skal tillige kunne forstå og indgå i de af arbejdsgiverens fastlagte målsætninger inden for den pædagogiske assistents arbejdsområde. udarbejder et projekt, der tager udgangspunkt i en relevant problemstilling indenfor den pædagogiske assistentens arbejdsområde. går til mundtlig eksamen med udgangspunkt i det udarbejdede projekt og vurderes ud fra kompetencemålene. Uge 1/2: Område- eller grundfagseksamen Uge 3/4: Der arbejdes med den pædagogiske assistents fagidentitet Uge 4/5/6: Projektperiode Uge 6: Afsluttende prøve og afslutning Kompetencemål for kan: 1. gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 2. selvstændigt og sammen med andre udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, 3. ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, 4. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, 5. stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, 6. indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 22

23 8. med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, 9. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området 10. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og 11. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. 23

24 Valgfagskatalog Om valgfagskataloget Valgfagskataloget giver et overblik over alle de valgfag, der undervises i på SOSU Sjælland. 1 Den enkelte afdeling vælger selv, hvilke valgfag, de ønsker at udbyde i de planlagte valgfagsuger. Alle valgfagene udbydes dermed ikke på alle afdelinger hver gang, der afholdes valgfag. Alle valgfagene har en varighed på 30 lektioner. Nogle af disse lektioner planlægges med, at eleverne ved selv studie arbejder med en opgave. Eleverne har ligeledes hjemmearbejde, således at de er beskæftiget 37 timer i valgfagsugen. Hvis der er elever, der ønsker et fremmedsprog udover engelsk, vil skolen etablere et samarbejde med en anden uddannelsesinstitution. 1 Valgfagskataloget er udarbejdet i overensstemmelse med 28 BEK 834 af 27/06/

25 Blive hørt og set fra en talerstol Formål At eleven: Kan holde et mundtligt oplæg og få sit budskab igennem. Arbejder med egne personlige styrker og holdninger. Bliver bevidst om kommunikationsformer og tale strategier. Mål At eleven: Opnår større selvtillid og selvværd. Får et aktivt kendskab til, hvordan et mundtligt oplæg tilrettelægges. Får øvelse i at tale i større forsamlinger. Får øvelse i at få sit budskab ud. Indhold skal arbejde med: Betydning af egne holdninger og værdier. Positiv psykologi, egne styrker. Kommunikation. Kropssprog herunder udstråling, farve og stil. Formidling, budskab og sprog. Opbygning af en tale/fagligt oplæg. Metode Undervisningen tilrettelægges, så den består af praktiske øvelser, teoretiske oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. Optakt med sproglege og kommunikationsøvelser, tage personlig styrketest, selvværdsøvelser fra positiv psykologi, udvikle tryghed ved rollen som oplægsholder ved praktiske opgaver, formidling af budskaber til forskellige målgrupper i grupper. Samt viden om opbygning af mundtlige oplæg, udarbejde konkrete oplæg til bestemte formål i grupper eller alene. En dag med kropssproget: Påklædning, farve, stil, kropsholdning, personlig udstråling. Forløbet afsluttes med en selvvalgt opgave, som at forberede og afholde et oplæg til fx workshops, et personalemøde, et fagligt oplæg til kolleger eller en festtale. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Forberede og afholde et mundtligt oplæg. Bruge egen stil og personlige udstråling som en bevidst del af kommunikationen. Benytte et sprog, der tager højde for budskab og tilhøreres forudsætninger. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 25

26 Drama Formål At eleven: Kan anvende og formidle forskellige kropslige æstetiske udtryksformer Kan anvende dramametoder/-teknikker ud fra pædagogiske begrundelser Kan handle pædagogisk i forhold til rollen som kulturformidler og foretage valg i relation til en given målgruppe Mål At eleven: Kan anvende og formidle kreative og dramatiske aktiviteter i det pædagogiske arbejde og vælge en aktivitet, der er rettet mod målgruppen Kan anvende forskellige dramametoder/-teknikker Kan planlægge, gennemføre og evaluere mindre dramaforløb. Indhold skal arbejde med: Fysisk og psykisk opvarmning - Icebreakers/samarbejdsøvelser/dramalege åbner op for grænserne og relationen mellem deltagerne bliver tættere, f.eks. via gamle lege, dans eller Kluddermor Drama med og uden ord - At kunne kommunikere med få udvalgte ord eller korte sætninger nonverbalt ved brug af kroppens sprog f.eks. via Sort teater Situationsspil - Blanding af Billedteater, Improvisation og Spil. Eksempelvis kan alle befinde sig i et cirkus og agere/spille i forhold til det (uden forudgående aftaler). FRYS og alle står stille og bliver interviewet om deres figur. Improvisation - At kunne indleve sig og sige JA, og til alt og alle. En forudsætning for at kunne spille skuespil, f.eks. via Teatersport eller Gå med på legen Statusøvelser - At kunne lege med figurens status, eller rangering/hierarkisk placering i relationen er en afgørende evne for at give figuren og spillet kant og liv, f.eks. via Skulpturer af følelser og stemninger eller familiefoto fra gamle dage Metode Vi begynder dagene sammen med fælles opvarmning. Derefter deles holdet i grupper, der arbejder sammen hele ugen. De 4 første dage skal ses som inspiration og inputs = træning, og fredag formiddag skaber grupperne en scene ud fra et fælles tema = spiller vi kamp altså en lille visning, hvor scenerne tager over fra hinanden i montageform. Undervisningen tilrettelægges i dagligt i 4 faser; 1) Opvarmning 2) Workshop indeholdende en ny Dramateknik/-metode hver dag 3) Små visninger i sketchform 4) Vi reflekterer over dagens oplevelser 26

27 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Mærke en form for personlig udvikling af socialisering og relations dannelse Formidle forskellige kropslige æstetiske udtryksformer Anvende erfarede Dramateknikker og metoder Se teknikker og metoder som dramapædagogiske redskaber set i forhold til en given målgruppe Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 27

28 Fantasien i litteraturens verden Formål At eleven: Opnår en forståelse af fantasiens vigtighed i litterære sammenhænge. Får mulighed for at opleve litteratur gennem mange forskellige udtryksformer. Opnår indblik i litteraturens funktioner. Eksempelvis som virkelighedsflugt, som kilde til oplevelser, som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet og som havende betydning for det enkelte menneskes omverdensforståelse. Mål At eleven: Kan anvende sin og andres fantasi som kilde til skabende virksomhed. Med afsæt i litteratur kan igangsætte aktiviteter, der udvikler og stimulerer fantasien. Med afsæt i litteratur kan arbejde med indtryk og udtryk igennem kreative udtryksformer. Indhold kan arbejde med: Kreative genfortællinger af litteratur gennem billeder, musik, drama, rekvisitter, medier, oplevelsesrum/tableauer og rollespil Lyrik, rap battles Ekskursioner til et bibliotek, litteraturfestivaller, Astrid Lindgrens Verden, H.C. Andersen Park mv. Besøg af børnebogs/ungdomsbogsforfattere Forslag til ugeplan Dag 1 Dagen startes med, at læreren fortæller en fantastisk historie by heart. Dernæst præsentation af valgfaget og ugens program. Gruppevis undersøger eleverne genrer/måder at genfortælle litteratur på. (Eksempler på genrer er billeder, drama, medier, oplevelsesrum og tableauer.) Gruppearbejdet præsenteres for klassen på en kreativ måde. Dag 2 Opgave: Eleverne går gruppevis ud i nærområdet i 10 minutter og tager minimum 5 billeder. De kommer tilbage, udvælger et eller flere billeder og skaber et litterært udtryk på baggrund af billede og fantasi. Ex på litterært udtryk: Eventyr, lyrik (herunder Haiku, rap, sang), gys. Afslutningsvis højtlæsning for holdet/andre grupper. Dag 3 Besøg på biblioteket. Oplæg ved bibliotekaren. Eleverne finder litteratur, som de låner og arbejder med i løbet af ugen. Litteraturen skal være relevant indenfor den pædagogiske assistents arbejdsområde, for eksempel børne- og ungdomslitteratur. 28

29 Dag 4 Delopgave 1: Eleverne arbejder med at genskabe og -fortælle den valgte litteratur indenfor en eller flere genrer. Delopgave 2: Eleverne gør sig (individuelt eller i gruppen) overvejelser over, hvordan de kan arbejde med den valgte litteratur på en måde, der aktiverer fantasien hos børn/unge/voksne. Delopgave 2 munder ud i et skriftligt produkt på ½-1 normalside. Dag 5 Eleverne fremlægger delopgave 1 og 2 for holdet. Der afsluttes med logbogsskrivning. Metode Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem ekskursioner, teoretiske oplæg, øvelser, diskussionsoplæg, opsamling, individuelle opgaver, gruppeopgaver og logbogsskrivning. Evaluering Eleverne kan selvstændigt igangsætte og gennemføre en aktivitet, hvori der anvendes kreative udtryksformer med afsæt i litteratur og fantasi. Eleverne reflekterer over ugens undervisningsindhold i deres logbogsskrivning. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement, herunder fremmøde. 29

30 Innovation og iværksætteri Formål At eleven: Kender til at starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked. Arbejder med at udvikle evnen til at tænke kreativt og løse kendte problemstillinger ved nytænkning. Mål At eleven: Opnår viden om innovations-, iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. Udvikler egne styrker og iværksætteregenskaber. Får indsigt i etablering og drift af egen virksomhed, herunder regnskaber, finansieringsmuligheder og virksomhedsformer. Udvikler konstruktive personlige og forretningsmæssige vaner og innovation. Er bevidst om betydningen af relevante netværk til støtte, udvikling og markedsføring. Anvender kreativ tænkning til vanebrydning, idéudvikling og problemløsning. Opretter og evt. viderefører egen internetvirksomhed. Indhold skal arbejde med: Kreativ tænkning, idéudvikling og problemløsning. At skabe gode og bryde dårlige vaner, både personlige og forretningsmæssige. Egne holdninger og selvopfattelse ift. innovation og iværksætteri. Test af egen iværksætterevne, intelligenstype og lederstil. Forskellige virksomhedsformer. Etablering af egen virksomhed, herunder finansiering og forretningsplaner. Forskellige typer budgetter. Oprettelse af hjemmeside til ideudvikling, markedsføring eller forretning. Netværksdannelse. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at den består af en blanding af praktiske øvelser, teori, diskussionsoplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. Tests, kreative udfordringer og brainstormingsteknikker bruges til at bevidstgøre om og udvikle deltagernes innovative evner. Deltagerne arbejder hver dag med idéudvikling og etablering af egen virksomhed, samtidig med at de får specifikke lektier for, der omhandler den enkeltes idé/virksomhed. Eleverne danner relevante netværk tidligt i forløbet med henblik på at skabe dynamik og synergi i arbejdsprocessen og dermed understrege betydningen et godt netværk. Eleverne får viden, råd og vejledning om etablering og drift af egen virksomhed. Forløbet afsluttes med præsentation af ide, virksomhed og hjemmeside. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Arbejde målrettet med udvikling af egne iværksætterkompetencer. Bruge kreativ tænkning, brainstorming og problemløsningsstrategier til idéudvikling. 30

31 Bruge og kombinere gode ideer og vaner ved etablering af egen virksomhed. Oprette egen internetvirksomhed. Skabe relevante netværksforbindelser til videreudvikling og markedsføring af egen virksomhed. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement, herunder fremmøde. 31

32 Internationalisering Formål At eleven: Kan begå sig i den stadig stigende internationale og multikulturelle sammenhæng som mennesker indgår i. Øger sin bevidsthed om globaliseringens betydning for medarbejderes bevægelse over landegrænser og dets betydning for samarbejdet med folk fra andre lande og kulturer. Opnå viden om uddannelsernes og arbejdsområdets vilkår og udvikling i andre lande. Oplever uddannelserne er tidssvarende og attraktive. Udvikler sine sprogfærdigheder. Mål At eleven: Kan indgå aktivt i forskellige samarbejdsrelationer og opgaveløsninger. Udviser nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til at lære og til at indgå i forandringsprocesser. Aktivt bruger fremmedsprog (Engelsk) på studiebesøg, under brug af offentlige transport samt i forskellige andre situationer ved at læse, tale og evt. skrive. Er undersøgende og engageret i, at undersøge kulturelle, sociale, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forskelle og ligheder mellem Danmark og værtslandet. Kan pege på forhold ved globalisering der har betydning for udviklingen af deres arbejdsområde. Kan formidle opnået viden om værtslandets uddannelsessystem, arbejdsforhold eller kultur. Indhold skal arbejde med: Udvalgte dele af værtslandets kultur, historie, arbejdsmarkedsforhold eller uddannelsessystem. Egne holdninger, fordomme og for-forståelser. Forskellige former for formidling. Kommunikation på fremmedsprog (Engelsk). Baggrunden for de udvalgte studiebesøg. Begreberne globalisering og Internationalisering. Metode Studietur i et andet europæisk land med fx følgende metode: Eleverne forbereder sig før turen ved at læse udleverede artikler/materialer. Eleverne undersøger relevante hjemmesider m.v. forud for studiebesøg. Udarbejder studiespørgsmål til studiebesøg. Studiebesøg på arbejdsplads, uddannelsesinstitution, historiske og kulturelle seværdigheder. Oplæg ved deltagende elever og/eller undervisere. Orienteringsløb- inkl. brug af offentlig transport. Hver gruppe er ansvarlig for at dokumentere en udvalgt dags studiebesøg med brochurer/oplysninger samt foto (hvis tilladt på stedet). 32

33 Logbogsskrivning med refleksioner over observationer og oplevelser fra studiebesøgene. Efter hjemkomst arrangerer eleverne en udstilling på skolens fællesarealer med udvalgte dele af studieturen. Evt. udgivelse af artikel i Politiken (udgiver 1000 gratis eksemplarer). Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Redegøre for sine oplevelser af forskelle og ligheder mellem kulturen i værtslandet og Danmark. Redegøre for sine oplevelser af forskelle og ligheder mellem uddannelsernes og arbejdsområdets vilkår og udvikling i værtslandet og Danmark. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement, aktive deltagelse, herunder fremmøde. 33

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Pædagogisk Assistentuddannelse PÆDAGOGIK... 2 KULTUR OG AKTIVITET... 9 BEVÆGELSE OG IDRÆT... 12 SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI... 15 SUNDHEDSFAG PA... 21 SAMFUNDSFAG - NIVEAU C...

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august 2015 Gældende for elever optaget på uddannelsesordning udstedt den 15. juli 2013 Indhold Bedømmelseskriterier for pædagogik... 2 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Valgfagskatalog. Pædagogisk Assistentuddannelse

Valgfagskatalog. Pædagogisk Assistentuddannelse Valgfagskatalog Pædagogisk Assistentuddannelse OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BLIVE HØRT OG SET FRA EN TALERSTOL... 4 2. DRAMA... 5 3. FANTASIEN I LITTERATURENS VERDEN... 7 4. INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Uddannelsen som pædagogisk assistent Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og sundhedsskolen Denne undervisningsplan

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 Revision 1. halvår 2014 med henblik på behandling i LUU 19. juni

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse Afsluttende prøve Den pædagogiske Assistentuddannelse Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. JF BEK. Nr. 565 af 19/06/2008 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 Indhold 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN...4 Skoleperiode 1...4 Tema 1 Børn og leg... 4 Skoleperiode 2...6 Tema

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Revideret september 2015 Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven Korning USFO er en udvidet

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1...4 Tema 1 Børn og leg...4 SKOLEPERIODE 2...5 Tema 1- Barnets

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 4 SKOLEPERIODE 2... 6 SKOLEPERIODE 3... 14 SKOLEPERIODE

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Uddannelsesplan for Modul 13 - Praktikperiode 3 - DTP Institutionens navn: Daginstitutionen Palmeallé Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere