Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Ekspert)... Bedømmelseskriterier for digital kultur (Avanceret)...10 Bedømmelseskriterier for digital kultur (Ekspert)...13 Bedømmelseskriterier for kommunikation i den pædagogiske praksis...16 Bedømmelseskriterier for kulturelle udtryksformer og aktiviteter...19 Bedømmelseskriterier for natur og udeliv (Avanceret)...22 Bedømmelseskriterier for natur og udeliv (Ekspert)...25 Bedømmelseskriterier for psykologi i den pædagogiske praksis...28 Bedømmelseskriterier for pædagogik...32 Bedømmelseskriterier for sundhed i den pædagogiske praksis (Avanceret)...38 Bedømmelseskriterier for sundhed i den pædagogiske praksis (Ekspert)

2 Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at planlægge og udføre arbejdsopgaver. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, til at reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, samt anvende denne vide til at planlægge og udføre arbejdsopgaver. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, samt anvende denne vide til at planlægge og udføre arbejdsopgaver. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, samt anvende denne vide til at planlægge og udføre arbejdsopgaver. Eleven kan på minimal acceptabel vis selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Eleven kan på tilfredsstillende vis selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Eleven kan på fremragende vis selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, til at reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, til at reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, til at reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. 2

3 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet som pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udviklingen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet som pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udviklingen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Eleven kan på tilfredsstillinde vis anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet som pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udviklingen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet som pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udviklingen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende lokale retningslinjer Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende lokale retningslinjer og procedurer, til at medvirke i igangsættelse af kriseberedskab. og procedurer, til at medvirke i igangsættelse af kriseberedskab. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende lokale retningslinjer og procedurer, til at medvirke i igangsættelse af kriseberedskab. Eleven kan på fremragende vis anvende lokale retningslinjer og procedurer, til at medvirke i igangsættelse af kriseberedskab. 3

4 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. Eleven kan på minimal acceptabel vis planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. Eleven kan på tilfredsstillende vis planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. Eleven kan på fremragende vis planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. Eleven skal på minimal acceptabel vis kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder. Eleven skal på tilfredsstillende vis kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder. Eleven skal på fremragende vis kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor 4

5 målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den Eleven kan på fremragende vis anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. 5

6 Mål Karakter Bedømmelseskriterier Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse. Eleven skal på minimal acceptabel vis gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den Eleven skal på tilfredsstillende vis gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den Eleven skal på fremragende vis gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den Eleven kan på minimal acceptabel vis i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse. Eleven kan på tilfredsstillende vis i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse. Eleven kan på fremragende vis i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse. 6

7 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Ekspert) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idrætsog bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling. Eleven kan på minimal acceptabel vis målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. Eleven kan på tilfredsstillende måde målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. Eleven kan på fremragende vis målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. Eleven skal på minimal acceptabel vis kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. Eleven skal på tilfredsstillende måde kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. Eleven skal på fremragende vis kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre

8 den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning til at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske aktiviteter. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at deltage i planlægningen af innovative bevægelsesaktiviteter, der arbejder målrettet med udvikling af målgruppens egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den Eleven kan på fremragende vis anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning til at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske aktiviteter. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning til at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske aktiviteter. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning til at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske aktiviteter. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at deltage i planlægningen af innovative bevægelsesaktiviteter, der arbejder målrettet med udvikling af målgruppens egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at deltage i planlægningen af innovative bevægelsesaktiviteter, der arbejder målrettet med udvikling af målgruppens egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at deltage i 8

9 planlægningen af innovative bevægelsesaktiviteter, der arbejder målrettet med udvikling af målgruppens egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. Mål Karakter Bedømmelseskriterier Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede pædagogiske aktiviteter. Eleven skal på minimal acceptabel vis gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den Eleven skal på tilfredsstillende måde gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den Eleven skal på fremragende vis gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den Eleven kan på minimal acceptabel vis identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på tilfredsstillende måde identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på fremragende vis identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede pædagogiske aktiviteter. 9

10 Bedømmelseskriterier for digital kultur (Avanceret) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende digitale medier, til at Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på fremragende vis anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om sociale Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relations dannelse. mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relations dannelse. relationsdannelse. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relations dannelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. 10

11 Eleven kan på fremragende vis anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den Mål Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den Eleven kan på fremragende vis anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på fremragende vis anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. 11

12 Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis.

13 Bedømmelseskriterier for digital kultur (Ekspert) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende digitale medier, til Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på fremragende vis anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier. Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relationsdannelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier. Eleven kan på minimal acceptabel vis vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relations dannelse. Eleven kan på tilfredsstillende måde vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relations dannelse. Eleven kan på fremragende vis vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relations dannelse. Eleven kan på minimal acceptabel vis vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. 13

14 til målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på tilfredsstillende måde vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. Eleven kan på fremragende vis vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimal acceptabel vis vurdere og begrunde behovet for Eleven kan vurdere og begrunde behovet velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget for velfærdsteknologi, sociale- og digitale selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den medier som hjælpemiddel til øget Eleven kan på tilfredsstillende måde vurdere og begrunde behovet for selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget den selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den Eleven kan på fremragende vis vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den Mål Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimal acceptabel vis målrettet anvende it, sociale og Eleven kan målrettet anvende it, sociale digitale medier som formidlings -, kommunikations- og og digitale medier som formidlings -, dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. kommunikations- og Eleven kan på tilfredsstillende måde målrettet anvende it, sociale og dokumentationsredskaber i den digitale medier som formidlings -, kommunikations- og pædagogiske praksis. dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. Eleven kan på fremragende vis målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. 14

15 Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. 15

16 Bedømmelseskriterier for kommunikation i den pædagogiske praksis Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om Eleven kan på minimal acceptabelt måde anvende kommunikationsteori og metoder og kan på minimalt acceptabelt. kommunikationsteori og metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om kommunikationsteori og metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner. Eleven anvender en omfattende viden om kommunikationsteori ogmetoder og kan på fremragende vis anvende teorien til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. Eleven kan på minimalt acceptabelt måde anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om verbal og nonverbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den Eleven kan på fremragende vis anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation til at indgå i professionelle relationer med den Eleven kan på minimalt acceptabel måde anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. 16

17 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. Eleven kan på minimalt acceptabelt vis anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. Eleven kan på minimalt acceptabelt vis anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimalt acceptabelt vis anvende viden om dokumentation Eleven kan anvende viden om som redskab til kvalitetssikring samt samarbejde og kommunikation med dokumentation som redskab til kollegaer og andre fagpersoner. kvalitetssikring samt samarbejde og Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om dokumentation som kommunikation med kollegaer og andre redskab til kvalitetssikring samt samarbejde og kommunikation med fagpersoner. kollegaer og andre fagpersoner. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssikring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagpersoner. Mål Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimalt acceptabelt vis anvende viden om roller og Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med relationer til selvstændigt at indgå det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper. professionelt i samarbejde både med det Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende viden om roller og øvrige pædagogiske personale og andre relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med 1

18 faggrupper. det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper. Eleven kan på fremragende måde anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende et professionelt Eleven kan på en minimalt acceptabel måde anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fag-personer fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fag-personer. Eleven kan på tilfredsstillende måde anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fag-personer. Eleven kan på fremragende vis anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fag-personer. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan reflektere over og anvende Eleven kan på en minimalt acceptabel måde reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse. viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og Eleven kan på tilfredsstillende måde reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse. voldsforebyggelse. Eleven kan på fremragende vis reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse. Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den Eleven kan på en minimalt acceptabel måde anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den Eleven kan på en tilfredsstillende måde anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den Eleven kan på en fremragende og uddybende måde anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den 18

19 Bedømmelseskriterier for kulturelle udtryksformer og aktiviteter Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske læreog handleplaner. På minimal acceptabel vis, er eleven gennem egenproduktion i stand til at udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den På tilfredsstillende vis kan eleven gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den Eleven kan gennem egenproduktion, på fremragende vis udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den Eleven kan på miniman acceptabel vis anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. 19

20 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske læreog handleplaner. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimal acceptabel vis skabe rammer for leg, oplevelser Eleven kan skabe rammer for leg, og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske oplevelser og sansninger, der understøtter udvikling og læring. den pædagogiske målgruppes æstetiske Eleven kan på tilfredsstillede vis skabe rammer for leg, oplevelser og udvikling og læring. sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. Eleven kan på fremragende vis skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. Mål Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om kulturens Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller, til at understøtte betydning for opfattelsen og udviklingen den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser. af kønsroller, til at understøtte den Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om kulturens betydning pædagogiske målgruppes forskellige for opfattelsen og udviklingen af kønsroller, til at understøtte den 20

21 udtryk og interesser. pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale kompetencer. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. Eleven kan på minimal acceptabel vis anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale kompetencer. Eleven kan på tilfredsstillede vis anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale kompetencer. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale kompetencer. 21

22 Bedømmelseskriterier for natur og udeliv (Avanceret) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til Eleven kan på miniman acceptabel vis medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Eleven kan på tilfredsstillende vis medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Eleven kan på fremragende vis medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Eleven kan på miniman acceptabel vis medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Eleven kan på tilfredsstillende vis medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Eleven kan på fremragende vis medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Eleven kan på miniman acceptabel vis understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med naturog genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. Eleven kan på tilfredsstillende vis understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med naturog genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. Eleven kan på fremragende vis understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med naturog genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. Eleven kan på miniman acceptabel vis anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. 22

23 at inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe. Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på miniman acceptabel vis anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den Eleven kan på fremragende vis anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på miniman acceptabel vis anvende naturens muligheder som Eleven kan anvende naturens muligheder ramme for det pædagogiske måltid. som ramme for det pædagogiske måltid. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid. Eleven kan på fremragende vis anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid. Mål Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på miniman acceptabel vis anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om sikkerhedsog lovmæssige retningslinjer i planlægningen og gennemførelsen af Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den Eleven kan på fremragende vis anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den Eleven kan på miniman acceptabel vis anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer i planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen. 23

24 friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer i planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer i planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen. 24

25 Bedømmelseskriterier for natur og udeliv (Ekspert) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der understøtter den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Eleven kan på tilfredsstillende vis målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Eleven kan på fremragende vis, målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. Eleven kan på tilfredsstillende vis vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. Eleven kan på fremragende vis vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der understøtter den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde med natur- og genbrugs-materialer på værksted og i naturen. Eleven kan på tilfredsstillende vis deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der understøtter den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde med natur- og genbrugs-materialer på værksted og i naturen. 25

26 Eleven kan på fremragende vis deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der understøtter den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde med natur- og genbrugs-materialer på værksted og i naturen. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven skal kunne anvende viden om naturfænomener, til at identificere og formidle natur-oplevelser til den Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på tilfredsstillende vis anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. Eleven kan på fremragende vis anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. Eleven skal på et minimalt acceptabelt niveau anvende viden om naturfænomener, til at identificere og formidle natur-oplevelser til den Eleven skal på et tilfredsstillende niveau anvende viden om naturfænomener, til at identificere og formidle natur-oplevelser til den Eleven skal på fremragende vis kunne anvende viden om naturfænomener, til at identificere og formidle natur-oplevelser til den Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau vurdere og begrunde Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for det pædagogiske måltid. naturens muligheder som målrettet ramme for det pædagogiske måltid. Eleven kan på tilfredsstillende vis vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for det pædagogiske måltid. Eleven kan på fremragende vis vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for det pædagogiske måltid. 26

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 Indhold 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN...4 Skoleperiode 1...4 Tema 1 Børn og leg... 4 Skoleperiode 2...6 Tema

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1...4 Tema 1 Børn og leg...4 SKOLEPERIODE 2...5 Tema 1- Barnets

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 4 SKOLEPERIODE 2... 6 SKOLEPERIODE 3... 14 SKOLEPERIODE

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL KULTUR, AVANCERET...

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL KULTUR, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Den pædagogiske assistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1 LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 1. INDLEDNING... 4 2. ELEVERNES ARBEJDSTID... 4 3. ARBEJDSTID- SÆRLIGT FOR EUV1 ELEVER... 4 4. KOMPETENCEVURDERING

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV1 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019 Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever Gældende fra 1. januar 2019 Bemærk at der er udstedt en ny uddannelsesordning, der gælder for optag efter 1. januar 2019 Temaoversigt

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUX

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUX Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUX DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS... 4 UNDERVISNINGSFORLØB

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 forløb

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 forløb Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 forløb Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...

Læs mere

Grundforløb 2 PAU består af fem temaer af fire ugers varighed. Temaerne er tilrettelagt som helhedsorienterede læringsaktiviteter

Grundforløb 2 PAU består af fem temaer af fire ugers varighed. Temaerne er tilrettelagt som helhedsorienterede læringsaktiviteter Grundforløb 2 PAU Grundforløb 2 PAU består af fem temaer af fire ugers varighed. Temaerne er tilrettelagt som helhedsorienterede læringsaktiviteter Tema 1: Intro Tema 2: Udvikling/aldring, funktionsnedsættelse

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse Ordinært forløb (EUD)

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse Ordinært forløb (EUD) Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse Ordinært forløb (EUD) Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV 2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV 2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV 2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet Rev. september 2017 Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet 1 Indholdsfortegnelse 1. Den pædagogiske assistentuddannelse 4 1.1 Formål 4 1.2 Adgangskrav og realkompetencevurdering

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Generelt om SOSU Østjylland... 4 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogisk didaktiske grundlag...

Indhold Indledning... 3 Generelt om SOSU Østjylland... 4 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogisk didaktiske grundlag... Indhold Indledning... 3 Generelt om SOSU Østjylland... 4 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogisk didaktiske grundlag... 4 Elevernes arbejdstid... 4 Arbejdstid- særligt for EUV1 elever... 4 Kompetencevurdering

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Pædagogisk Assistentuddannelse PÆDAGOGIK... 2 KULTUR OG AKTIVITET... 9 BEVÆGELSE OG IDRÆT... 12 SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI... 15 SUNDHEDSFAG PA... 21 SAMFUNDSFAG - NIVEAU C...

Læs mere

LUP. Den pædagogiske assistentuddannelse. Hold Marts 2017 Silkeborg (EUV1) For

LUP. Den pædagogiske assistentuddannelse. Hold Marts 2017 Silkeborg (EUV1) For LUP For Den pædagogiske assistentuddannelse Hold Marts 2017 Silkeborg (EUV1) Indhold Indledning... 3 Generelt om SOSU Østjylland... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogisk didaktiske grundlag...

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august 2015 Gældende for elever optaget på uddannelsesordning udstedt den 15. juli 2013 Indhold Bedømmelseskriterier for pædagogik... 2 Bedømmelseskriterier

Læs mere

DET NYE I PRAKTIKKEN. Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning

DET NYE I PRAKTIKKEN. Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning DET NYE I PRAKTIKKEN Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning Indhold Forord 4 En særlig faglig profil 6 Fire hovedtemaer i praktikken

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet December 2015 Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet 1 Indholdsfortegnelse 1. Den pædagogiske assistentuddannelse 4 1.1 Formål 4 1.2 Adgangskrav og realkompetencevurdering

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

LUP Den pædagogiske assistent uddannelse (PAU)

LUP Den pædagogiske assistent uddannelse (PAU) Gældende fra januar 2016 Sidst revideret december 2016 LUP Den pædagogiske assistent uddannelse (PAU) Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse... 3

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. assistentuddannelse

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. assistentuddannelse Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder

Læs mere

Den pædagogiske assistentuddannelse. De nye praktikmål og en styrket faglig profil. Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015

Den pædagogiske assistentuddannelse. De nye praktikmål og en styrket faglig profil. Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Den pædagogiske assistentuddannelse De nye praktikmål og en styrket faglig profil Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Fortællinger fra Reformen Fagligt løft Højere niveau Student og faglært i eet forløb Grundforløb

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018 Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Udvikling og vurdering af erhvervsfaglige

Læs mere

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Elev: Praktikforløb: 1 2 3 Praktikperiode: Praktiksted: Praktikvejleder: SIDE 1 AF 27 FORMÅL MED PRAKTIKMAPPEN: Praktikmappen er et arbejdsredskab som skal hjælpe

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der, ud fra temaer og emner fra undervisningen på Grundforløbet, tager udgangspunkt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: August 2016 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Fire kvalitetsmål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: September 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2016 1 Generel information i forhold til praktikken Forventningssamtalen afholdes af elev og praktikvejleder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Relationer og kommunikation Området retter sig mod relationer, samspil

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3

SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3 SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3 Dit navn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen og underviserne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere