Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland"

Transkript

1 Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018

2 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre sygedagpengemodtagere økonomisk sikkerhed under deres sygdomsforløb samt en tidligere og bedre opfølgning. Nogle af hovedpunkterne i reformen er: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under hele deres sygdomsforløb Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygeforløbet. Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes Om jobafklaringsforløbene står i aftaleteksten: Jobafklaringsforløbet tager udgangspunkt i det ressourceforløb, der er etableret, som følge af reformen af førtidspension- og fleksjob, herunder rehabiliteringsteam, samtale kadence og ydelse. Målgruppen for et jobafklaringsforløb vil typisk være borgere med kortere forløb på offentlig forsørgelse end den gruppe, som i dag er tiltænkt ressourceforløb (efter reformen for førtidspension og fleksjob), og derfor forventes også kortere forløb med tidligere og løbende afgang. Det er således lagt til grund, at jobafklaringsforløbene gennemsnitligt har en varighed på 6 måneder. (Forlig om en reform af sygedagpengesystemet. December 2013) Følgende notat er udarbejdet på baggrund af en efterspørgsel fra de midtjyske jobcenterchefer på jobcenterchefmødet i maj Notatet er bygget op omkring data hentet fra samt bearbejdede DREAM-kørsler. Figurerne er opbygget således at kommunerne så vidt muligt har mulighed for at se egne tal samt sammenligne sig med kommunerne i samme område. Skulle der være ønske om udbygning af notatet, afledte ønsker om materiale eller præsentation af materialet stiller Arbejdsmarkedskontoret gerne op. Spørgsmål eller kommentarer kan ligeledes rettes til arbejdsmarkedskontoret i Midt og Nordjylland. 2

3 Hovedkonklusioner Sygedagpenge I det seneste år har der overordnet set været en lille stigning på 0,8 pct. i sygedagpengemodtagere i Midtjylland. Halvdelen af de midtjyske kommuner oplevet fald i antallet af sygedagpengemodtagere, den anden halvdel stigninger. I RAR Østjylland har der været en stigning på 1,4 pct. mens der i RAR Vestjylland har været et fald på - 0,6 pct. Over en 2-årig periode har der i RAR Østjylland dog været et fald på -5,5 pct. imens der i RAR Vestjylland er sket et fald på -4,6 pct. Sygedagpengemodtagere udgør 2 pct. af befolkningen (16-66 år) i Midtjylland og udgør 11,4 pct. af det samlede antal på offentlige ydelser. Der er en overvægt af kvinder (57,3 pct.) på sygedagpenge. Den største aldersgruppe er de år (30,1 pct.). Og den største andel (81,7 pct.) er visitationskategori 2: Forventet sygemelding i over 8 uger, men med et klart og forudsigeligt behandlingsforløb. 14,1 pct. af de igangværende forløb har en varighed på over 1 år. Med en variation mellem 5 pct. og 25,4 pct. kommunerne imellem. 75,8 pct. af alle sygedagpengeforløb afsluttes inden 2 uger. Men for 6,4 pct. af forløb over 2 uger, går der over 52 uger før de afsluttes. I Midtjylland er der 14,9 pct. delvise raskmeldinger og 40,4 pct. har fået et virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge. 60,7 pct. af sygedagpengemodtagerne er i beskæftigelse et år inden de er på sygedagpenge en vilkårlig uge. Og et år efter er 44,6 pct. i beskæftigelse, 20,8 pct. er stadig, eller igen på sygedagpenge og 9 pct. er i jobafklaring. Jobafklaring I det seneste år har der overordnet set sket en stigning i personer på jobafklaring i Midtjylland på 7,4 pct. I RAR Østjylland er der sket en stigning på 6,6 pct. mens der i RAR Vestjylland har været en stigning på 9,5 pct. Over en 2-årig periode er der sket en stigning på 31,2 pct. i antallet af fuldtidspersoner på jobafklaring. Jobafklaring udgør 0,7 pct. af befolkningen (16-66 år) og 4 pct. af det samlede antal ydelsesmodtagere. Kvinderne udgør 69,3 pct. af alle jobafklaringsforløb Den største aldersgruppe er de årige (30,1 pct.) 22,3 pct. af de igangværende forløb er over 2 år, med en variation mellem 9,6 pct. og 31,4 pct. kommunerne imellem. 41,8 pct. af de afsluttede forløb er over 1 år i varighed. Andelen varierer mellem 29,8 pct. og 60,3 pct. imellem kommunerne I Midtjylland er 18,1 pct. af personerne i jobafklaringsforløb i aktivering, hhv. 11,3 pct. i virksomhedsrettet aktivering og 6,8 i vejledning og opkvalificering. Af de personer der i uge var i et jobafklaringsforløb var 55,8 pct. det fortsat et år efter, 29,8 pct. var det fortsat efter 2 år. 9 pct. var beskæftiget et år efter og 13,8 pct. 2 år efter. Af de personer der i uge var i et jobafklaringsforløb var 9,9 pct. på førtidspension 2 år efter. Kommunerne imellem varierer denne andel mellem 3,5 pct. og 17,3 pct. 3

4 Sygedagpenge Antal og udvikling Fig. 1 Sygedagpengereformen trådte som sagt i kraft i sommeren Figur 1 viser udviklingen i fuldtidspersoner på sygedagpenge og efter juli 2014 også fuldtidspersoner på jobafklaring. Samlet set er der fra april 2013 til april 2018 sket en stigning på 13 pct. i det samlede antal på enten sygedagpenge eller jobafklaring. Selve antallet af personer på sygedagpenge er faldet, men er således opvejet af et stigende antal på jobafklaring. I Østjylland er der sket en stigning på 14,1 pct. og i Vestjylland en stigning på 10,4 pct. På landsplan er der sket en samlet stigning på 11,3 pct. Tabel 1 I 1. kvartal 2018 var der fuldtidspersoner på sygedagpenge i Midtjylland. Det er 144 personer mere end samme kvartal året før. I hele landet var der i 1. kvartal fuldtidspersoner på sygedagpenge, 285 flere end året før. I Østjylland var der fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 172 personer. Og i Vestjylland var der fuldtidspersoner, svarende til et fald på 28 personer i forhold til sidste år. Største antalsmæssige stigning er sket i Silkeborg, hvor man har oplevet en stigning på 123 fuldtidspersoner. Også Syddjurs og Holstebro har haft store antalsmæssige stigninger på hhv. 84 og 82 personer. Største antalsmæssige fald er sket i Horsens hvor der er 94 færre personer på sygedagpenge end samme kvartal året før. Randers har ligeledes haft et fald i antallet, på 42 fuldtidspersoner. Kilde: jobindsats.dk Fig. 2 Stigningen på de 144 personer i Midtjylland svarer til en stigning på 0,8 pct. I Østjylland er der sket en stigning på 1,4 pct., mens der i Vestjylland er sket et fald på -0,6 pct. På landsplan er stigningen på 0,4 pct. Største procentvise fald er sket i Struer, hvor der har været et fald på -12,2 pct., svarende til 36 personer. Næststørste fald er sket i Horsens og Ikast-Brande med hhv. -7,1 pct. og -6,4 pct. Største stigning er sket på Samsø med 21,2 pct., svarende til 11 personer. Næststørste stigninger ses i Syddjurs og Holstebro med hhv. 14 pct. og 11,7 pct. 4

5 Fig. 3. Ses der 2 år tilbage og på månedsbasis, var der i Østjylland i april fuldtidspersoner på sygedagpenge, det er et fald i forhold til april 2017 på -0,1 pct., og et fald i forhold til april 2016 på -5,5 pct. I Vestjylland var der i april fuldtidspersoner på sygedagpenge, et fald på -0,9 pct. i forhold til året før, og et fald på -6,6 pct. i forhold til april På landsplan er det årlige fald på -0,6 pct. og i forhold til april 2016, er der sket et fald på -4,6 pct. Fig. 4 Antallet af sygedagpengemodtagere udgør i 1. kvartal 2 pct. af befolkningen (16-66 år) i Midtjylland. Andelen er også 2 pct. i Østjylland og er 2,1 pct. i Vestjylland. Laveste andel af befolkningen ses i Aarhus med 1,5 pct. Næstlaveste andele ses i Favrskov, Herning, Ringkøbing-Skjern og Struer, alle med 2 pct. Højeste andel ses på Samsø med 3 pct. Næsthøjeste andele ses i Syddjurs og Lemvig med hhv. 2,6 pct. og 2,5 pct. Fig. 5 I figur 5 ses sygedagpengemodtageres andel af det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse 1. I Midtjylland udgør sygedagpengemodtagere 11,4 pct. af det samlede antal på offentlig forsørgelse. Det er samme andel både i Øst- og Vestjylland. På landsplan udgør andelen 11,2 pct. Der er sket en svag stigning i forhold til året før på 0,3 procentpoint i Midtjylland og en større stigning i Øst- end i Vestjylland. Laveste andel ses i Aarhus, hvor sygedagpengemodtagerne udgør 9 pct. Næstlavest andel ses i Struer og Randers med 10,3 pct. Højeste andel ses i Skanderborg, hvor andelen udgør 16,1 pct. Næsthøjeste andele ses i Hedensted og Syddjurs på hhv. 14,8 pct. og 14,3 pct. 1 Offentlig forsørgelse er i dette notat: A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, integrationsydelse, jobafklaring, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 5

6 Karakteristika Fig. 6. I Midtjylland udgør de årige 11,3 pct. af de sygemeldte. Den højeste andel ses i Aarhus med 14,4 pct. mens den laveste andel ses i Syddjurs med 6,4 pct. De årige udgør 19,6 pct. i Midtjylland, her ses den største andel i Horsens og Aarhus med 22,6 pct., mens den mindste andel ses på Samsø med 4,8 pct. De årige udgør 26,2 pct. i Midtjylland. Højeste andel ses i Skanderborg med 31,3 pct. mens den laveste andel ses i Norddjurs med 22,7 pct. De årige udgør 30,1 pct. af de sygemeldte i Midtjylland. Højeste andel ses på Samsø med 41,3 pct. mens den laveste andel ses i Aarhus med 27,5 pct. Fig. 7 Endelig udgør sygemeldte over 60 år 12,8 pct. i Midtjylland. Største andel ses på Samsø med 19 pct. Laveste andel ses i Horsens med 11 pct. Kvinder udgør den største andel af sygedagpengemodtagerne. I Midtjylland udgør kvinderne 57,3 pct. I Østjylland er det 57,4 pct. og i Vestjylland er det 56,7 pct. Andelen i Midtjylland ligger lidt under andelen i hele landet (57,5 pct.) Kun Samsø har en større andel af mænd på sygedagpenge, kvindernes andel udgør her 47,6 pct. Laveste andel af kvinder ses derudover i Lemvig, hvor 52,1 pct. af de sygemeldte er kvinder. Den største andel ses i Skanderborg og Holstebro, hvor hhv. 61,3 pct. og 60,9 pct. af de sygemeldte er kvinder. Fig. 8 I Midtjylland er 18,1 pct. af de sygemeldte visiteret i kategori 1: Forventet raskmelding inden for otte uger fra første fraværsdato. Andelen på landsplan er på 19,9 pct. Østjylland ligger på 18,3 pct. mens Vestjylland ligger lavere med 17,8 pct. Den største del af de sygemeldte er visiteret i kategori 2: Forventet sygemelding i over 8 uger, men med et klart og forudsigeligt behandlingsforløb. I Midtjylland ligger andelen på 81,7 pct. Vestjylland ligger på 82 pct., mens Østjylland ligger på 81,6 pct. Kun en meget lille andel er visiteret i kategori 3: Uafklaret sygemeldingsperiode ved diffus, uafklaret sygdom og eller udfordringer ud over sygdommen. I Midtjylland er kun 0,1 pct. i denne kategori. 6

7 Fig. 9 Figur 9 viser hvilke brancher de sygemeldte kommer fra. Udgangspunktet er personer, der er sygemeldt fra beskæftigelse i uge 8, Den største andel er ansat inden for sundhed- og socialvæsen, hver 4. sygemeldte er ansat indenfor denne branche (25,5 pct.). Industri og handel ligger med hhv. 13,7 pct. og 11,4 pct. på de næsthøjeste pladser. Figur 10 viser branchefordelingen på køn. Lige knapt 40 pct. af de sygemeldte kvinder er ansat fra sundhed og socialvæsen. Tilsvarende er 6,1 pct. mænd sygemeldt fra denne branche. Fig. 10 Kvinderne er derudover primært sygemeldt fra undervisning (11,2 pct.), handel (9,7 pct.), Offentlig administration, forsvar og politi (8,1 pct.) og industri (7,8 pct.). Mændene har overvejende sygemeldinger fra følgende brancher: industri (22,1 pct.), bygge og anlæg (19,1 pct.), handel (13,3 pct.) samt transport (7 pct.). I Midtjylland havde 34,8 pct. af de igangværende sygedagpengeforløb i marts en varighed på 0-8 uger. 37,5 pct. havde en varighed på 9-26 uger. 13,6 pct. havde en varighed på uger. Sammenlagt havde 14,1 pct. en varighed på 1 år eller derover. Varigheder af sygedagpengeforløb Fig. 11 Der er stor variation i varigheden af de igangværende sygedagpengeforløb kommunerne imellem. Samsø har den laveste andel af forløb under 26 uger, 54,2 pct. af forløbene er under 26 uger. Største andel ses i Ringkøbing-Skjern, hvor hele 87,9 af de igangværende forløb er under 26 uger. Omvendt har Ringkøbing-Skjern den mindste andel forløb over 1 år, nemlig 5 pct. Den største andel ses på Samsø med 25,4 pct. over 1 år. Næststørste andel ses i Viborg hvor 19,8 pct. af forløbene er over 1 år. 7

8 Fig. 12. Den største andel af afsluttede sygedagpengeforløb ligger på under 2 uger. Hele 75,8 pct. af alle sygedagpengeforløb i Midtjylland afsluttes inden 2 uger. Ser vi bort fra denne store andel forløb, der afsluttes inden 2 uger, ligger 44,4 pct. af de afsluttede på mellem 2 og 8 uger i Midtjylland. Langt størstedelen af sygedagpengeforløbene afsluttes inden 26 uger. I Midtjylland gør det sig gældende for 81,3 pct. Der er dog forskelle kommunerne imellem, f.eks. afsluttes hhv. 91,7 pct. og 85,2 pct. forløb inden 26 uger i Samsø og Struer, mens det gør sig gældende for 76,6 pct. og 76,8 pct. i hhv. Skanderborg og Viborg. Indsats Fig. 13 6,4 pct. af de afsluttede forløb i Midtjylland er over 52 uger. I Viborg og Skanderborg gør det sig gældende for hhv. 11,3 pct. og 9,5 pct. Mens det kun gør sig gældende for hhv. 2,8 pct. og 2,9 pct. i Ringkøbing-Skjern og Norddjurs. Der er generelt et lille fald i varigheden både i gangværende og afsluttede sygedagpengeforløb over det sidste år. For sygedagpengemodtagere i kategori 2, skal der følges op ved personlige samtale mindst hver 4 uge. Figur 13 viser hvor stor en andel af sygedagpengemodtagere der har haft mindst 5 samtaler de første 6 måneder af deres sygdomsforløb. Fig. 14 På landsplan er der 64,4 pct. der har fået 5 samtaler eller mere. I Midtjylland ligger andelen mellem 13,6 pct. i Viborg, som er frikommune, og næstlavest med 60,8 pct. i Hedensted. Højest ligger Samsø med 88,9 pct. samt Lemvig og Skanderborg med hhv. 83,3 og 83,2 pct. Der er 40,4 pct. af sygedagpengemodtagere i Midtjylland, der har fået et virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge. På landsplan er det 37 procent. Der er stor variation kommunerne imellem. Norddjurs har den laveste andel med 25,3 pct. og Samsø næstlavest med 28,6 pct. Højeste andel ses i Favrskov med 49,8 pct. mens Skive har den næsthøjeste andel med 46,8 pct. 8

9 Fig. 15 I Midtjylland var der i 1. kvartal delvise raskmeldinger, hvilket svarer til en andel på 14,9 pct. Vestjylland ligger på 13,9 pct., mens Østjylland ligger på 15,4 pct. Hele landet ligger på 13,7 pct. Der er stor variation kommunerne imellem. Samsø har den laveste andel med 10,3 pct. Næstlavest ligger Struer med 12,2. Viborg og Skanderborg ligger derimod højest med hhv. 17 pct. og 16,7 pct. Tabel 2 viser de personer, der modtog sygedagpenge i uge i Midtjylland og hvilken status/forsørgelse personerne havde et halvt år efter og 1 år efter. Ligeledes viser tabellen, hvilken forsørgelse personerne havde et halvt og et år inden. 2 Afgang fra sygedagpenge Tabel 2 Kilde: DREAM 60,7 pct. var året før i beskæftigelse, et halvt år før var det 55,5 pct. Året før var 23,6 pct. på syge- eller barselsdagpenge. Det steg til 32,4 pct. et halvt år før. 6 pct. var a- dagpengemodtagere, mod 5 pct. et halvt år før. Et år efter er 44,6 pct. i beskæftigelse, mens 20,8 pct. igen eller fortsat er på sygedagpenge. 12 pct. er i kategorien øvrige der f.eks. dækker over folkepension, efterløn, ingen ydelse, SU, VUS, SVU, kontanthjælp mv. 9 pct. er kommet i jobafklaring og 6,5 pct. er a-dagpengemodtagere. Fig. 16 Figur 16 viser, hvor stor en andel af de personer, der i uge modtog sygedagpenge, der året før og året efter er i beskæftigelse, opdelt på de midtjyske kommuner. Året før at have været på sygedagpenge var der 60,7 pct. i Midtjylland der var i beskæftigelse. Efter at have været på sygedagpenge er 44,6 pct. i beskæftigelse året efter. Lemvig har den laveste andel i beskæftigelse, både året før og året efter. 50,5 pct. af dem der var på sygedagpenge i uge , var året før i beskæftigelse og andelen er året efter faldet til 38,3 pct. Ringkøbing-Skjern har den største andel der året inden var i beskæftigelse, med 69,4 pct. Her er 49,9 pct. i beskæftigelse året efter. Herning har den højeste andel der året efter er i beskæftigelse, nemlig 51 pct. 2 Se bilag 1 for uddybende tabel på kommuneniveau 9

10 Jobafklaring Antal og udvikling Tabel 3 I 1. kvartal 2018 var der fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i Midtjylland. Det er 382 personer flere end samme kvartal året før. I hele landet var der fuldtidspersoner, flere end året før. I Østjylland var der fuldtidspersoner svarende til en stigning på 249 personer i forhold til sidste år. I Vestjylland var der fuldtidspersoner, svarede til en stigning på 133 personer i forhold til sidste år. Største antalsmæssige stigning er sket i Skive, hvor der ses en stigning på 74 fuldtidspersoner i forhold til året før. Også Horsens og Skanderborg har haft store antalsmæssige stigninger på hhv. 72 og 65 personer. Største antalsmæssige fald er sket i Silkeborg og Ringkøbing-Skjern hvor der er 34 færre personer på sygedagpenge end året før. Også Norddjurs har haft fald i antallet med 26 personer. Kilde: jobindsats.dk Fig. 17. Stigningen på de 382 personer i Midtjylland svarer til en stigning på 7,4 pct. I Østjylland er der sket en stigning på 6,6 pct. mens der i Vestjylland er sket en stigning på 9,5 pct. På landsplan er der sket en stigning på 7,9 pct. Største procentvise stigning er sket i Skanderborg hvor stigningen er på 45,1 pct. Næststørste stigning er sket i Skive med 42,5 pct. Største procentvise fald er sket i Samsø med -50 pct., dog er der tale om 1 person antalsmæssigt. Næststørste fald er sket i Norddjurs med -14,2 pct. Også i Ringkøbing- Skjern, Silkeborg og Odder er der sket fald. Fig. 18. Følges udviklingen længere tilbage og på månedsbasis, var der i Vestjylland i april fuldtidspersoner på jobafklaring, det er en stigning i forhold til april 2017 på 2,5 pct. Og en stigning i forhold til april 2016 på 31,2 pct. I Østjylland var der i april fuldtidspersoner på jobafklaring, det er en stigning på 2,5 pct. i forhold til året før og en stigning på 22,7 pct. i forhold til april På landsplan er den årlige stigning på 2,9 pct. og i forhold til april 2016 er der sket en stigning på 24,4 pct. 10

11 Fig. 19. Antallet af personer i jobafklaringsforløb udgør i 1. kvartal ,6 pct. af befolkningen (16-66 år) i Midtjylland. Andelen er også 0,6 pct. i Østjylland, mens den er 0,7 pct. i Vestjylland. I Hele landet udgør jobafklaringsforløb 0,5 pct. Laveste andel ses på Samsø med 0,1 pct. Næstlaveste andele ses i Aarhus, Favrskov, Skanderborg og Viborg med 0,5 pct. Højeste andele ses i Horsens og Ikast-Brande med 0,9 pct. Fig. 20. I figur 20 ses jobafklaringsforløbenes andel af det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. 3 I Midtjylland udgør personer i jobafklaringsforløb 3,7 pct. af det samlede antal på offentlig forsørgelse. I Østjylland er andelen 3,6 pct., mens de i Vestjylland udgør 4 pct. Laveste andel ses på Samsø hvor jobafklaring udgør 0,2 pct. Næstlaveste andel ses i Viborg med 2,9 pct. Højeste andel ses i Horsens med 4,9 pct. Og næsthøjeste andel i Ikast-Brande med 4,6 pct. Fig. 21. Jobafklaring udgør 24,3 pct. af det samlede antal fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i Midtjylland. I Østjylland udgør jobafklaring 23,8 pct., mens de i Vestjylland udgør 25,8 pct. På landsplan er andelen 21,6 pct. Laveste andel er på Samsø, hvor jobafklaring kun udgør 1,6 pct. af det samlede antal på jobafklaring og sygedagpenge. Næstlaveste andele ses i Viborg og Skanderborg med hhv. 18,2 pct. og 19,5 pct. Højeste andel ses i Horsens, hvor jobafklaringsforløbene udgør 30,2 pct. af det samlede antal. Også Struer, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande har en høj andel med hhv. 29,5 pct. og 28 pct. 3 Offentlig forsørgelse er i dette notat: A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 11

12 Karakteristika Fig. 22. I Midtjylland udgør de årige 12 pct. af de personer der er på jobafklaring. Udover Samsø, ses den laveste andel i Favrskov med 6,2 pct. mens den højeste andel findes i Silkeborg med 15,1 pct. De årige udgør 24,8 pct. i Midtjylland, her ses den laveste andel i Struer med 14,5 pct. Ud over Samsø, ses den største andel i Favrskov med 30,2 pct årige udgør 30,1 pct. Den laveste andel ses i Norddjurs med 22,8 pct. mens den største andel ses i Odder med 39,5 pct. Fig. 23. De årige udgør 27 pct. Laveste andel ses i Silkeborg med 21,6 pct. Største andel ses i Ringkøbing-Skjern med 32,1 pct. Endelig udgør personer på jobafklaring over 60 år 6,1 pct. Den laveste andel ses i Viborg med 4,2 pct. mens den største andel er i Norddjurs med 11,4 pct. Kvinder udgør den største andel af personer i jobafklaringsforløb. Kvinderne udgør 69,3 pct. og mændene 30,7 pct. Der er således også en større andel kvinder på jobafklaring sammenlignet med sygedagpenge, hvor andelen var 57,3 pct. Varigheder af jobafklaringsforløb Fig. 24. Aarhus har den mindste andel kvinder med 65,6 pct. mens den største andel, ud over Samsø, findes i Lemvig med 76,6 pct. I Midtjylland har 26,9 pct. af de igangværende forløb en varighed på 0-26 uger. 20,8 pct. har en varighed på uger. 29,9 pct. har en varighed på mellem 1 og 2 år. 14,5 pct. er mellem 2-3 år og endelig er der 7,8 pct. af de igangværende forløb der er over 3 år. Der er stor variation i varigheden af de igangværende forløb kommunerne imellem. Aarhus har den største andel af igangværende forløb på over 3 års varighed, mens Herning har den laveste andel på 1,9 pct. I Aarhus og Struer er over 30 pct. af de igangværende forløb over 2 år, hhv. 31,5 pct. og 30,5 pct. 12

13 Fig. 25. I Midtjylland blev der i 2017 afsluttet jobafklaringsforløb. 41 pct. var på 0-26 uger. 17,2 pct. var mellem uger og 41,8 pct. var over 52 uger. Det er desværre ikke muligt at opdele varigheden over 52 uger yderligere. Største andel af afsluttede forløb på 0-26 uger ses i Struer hvor 62,3 pct. Den mindste andel ses i Norddjurs, hvor 22,2 pct. af de afsluttede forløb er 26 uger eller derunder. Største andel af afsluttede forløb over 52 uger ses i Norddjurs, hvor 60,3 pct. af de afsluttede forløb er over et år. Laveste andel ses i Lemvig med 29,8 pct. Fig. 26. Figur 26 viser, at der generelt påbegyndes flere forløb end der afsluttes. Især i den første del af perioden fra januar 2016 og frem til ca. maj 2017 blev der igangsat et sted mellem 70 og 130 flere forløb end der blev afsluttet. I marts 2018 blev der afsluttet 59 flere sager end der blev igangsat. Indsats Fig ,1 pct. af de personer der er i jobafklaringsforløb i Midtjylland, har været i aktivering. Henholdsvis 11,3 pct. i virksomhedsrettet aktivering og 6,8 pct. i vejledning og opkvalificering. Største andel personer i aktivering ses i Holstebro, hvor 35,9 pct. er aktiverede. Det er også i Holstebro, den største andel i virksomhedsrettet aktivering findes. 29,4 er i virksomhedsrettet aktivering i Holstebro. Næststørste andel i aktivering ses i Hedensted med 31,9 pct. og også den næststørste andel i virksomhedsrettet aktivering med 26,7 pct. Laveste andel i aktivering ses, udover Samsø, i Lemvig, hvor den samlede andel i aktivering er på 6,4 pct. Den laveste andel virksomhedsrettet aktivering ses i Silkeborg med 5,1 pct. 13

14 Afgang fra jobafklaring Tabel 4 Tabel 3 viser, at ud af de personer, der i uge 12 i 2016 var i jobafklaring, var 55,8 pct. stadig i jobafklaring et år efter i Midtjylland. 2 år efter var andelen 29,8 pct. Andelen af personer i fleksjob var 2 år efter 13,8 pct., det samme er andelen, der er i beskæftigelse. Kilde: DREAM Fig ,9 pct. er 2 år efter i ressourceforløb og 9,9 pct. er på førtidspension. I bilag 3 er tallene uddybet for de enkelte kommuner i Midtjylland. Der er stor variation i tallene, hvilket bl.a. ses i figur 28. Her ses det, at højeste andel af personer, der er i beskæftigelse 2 år efter at have været i jobafklaringsforløb i uge 12 i 2016, er i Syddjurs, hvor andelen er 23 pct. Tilsvarende er den laveste andel i Odder, hvor 8,7 pct. er i beskæftigelse. Største andel i fleksjob ses (udover på Samsø) i Lemvig hvor 27,1 pct. er i fleksjob, laveste andel er i Aarhus, med 8 pct. Fig. 29. Der er ligeledes markant forskel i den andel, der 2 år efter at have været i jobafklaring i uge 12 i 2016, fortsat er i jobafklaring. Laveste andel ses i Herning med 15,4 pct. Næstlaveste andele ses i Ringkøbing-Skjern og Silkeborg med hhv. 16,5 pct. og 18,7 pct. Højeste andel er i Aarhus er med 43,1 pct. mens også Struer har en høj andel på 40,5 pct. Fig. 30. Figur 30 viser, hvor stor en andel af de der var i jobafklaringsforløb i uge 12 i 2016, der 2 år efter var i ressourceforløb eller på førtidspension. Også her er der markante forskelle kommunerne imellem. Laveste andel på førtidspension ses i Holstebro og Favrskov med 3,5 pct. Højeste andel ses i Norddjurs med 17,3 pct. 14

15 Bilag 1 Kilde: DREAM

16 Bilag 2 Favrskov Ikast- Hedensted Herning Holstebro Horsens Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus i alt Landbrug, skovbrug og fiskeri 1,5% 1,8% 0,8% 1,0% 0,9% 1,8% 2,8% 2,5% 1,0% 0,9% 2,6% 0,0% 1,9% 0,5% 2,1% 0,5% 1,3% 1,4% 0,2% 1,2% Råstofindvinding 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% Industri 14,3% 19,2% 17,9% 16,5% 16,0% 18,0% 24,4% 16,5% 12,8% 14,0% 24,6% 0,0% 14,2% 10,4% 18,1% 24,2% 6,8% 12,4% 6,5% 13,7% Energiforsyning 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,2% 0,5% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,3% Vandforsyning og renovation 0,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,7% 0,5% 1,4% 0,0% 0,3% 0,7% 0,0% 0,3% 0,8% 0,4% 0,0% 2,1% 0,6% 0,3% 0,5% Bygge og anlæg 11,0% 11,7% 9,0% 7,8% 8,9% 7,8% 9,4% 10,8% 10,7% 10,4% 8,5% 17,9% 7,3% 8,7% 9,9% 13,9% 11,5% 9,5% 6,3% 8,8% Handel 12,5% 13,4% 12,4% 11,6% 11,3% 13,1% 7,5% 11,5% 13,3% 12,7% 10,2% 17,9% 11,1% 12,8% 8,0% 8,2% 11,7% 10,0% 11,4% 11,4% Transport 6,7% 4,7% 2,4% 3,0% 4,3% 5,5% 3,3% 4,7% 3,1% 3,8% 2,2% 0,0% 2,4% 3,5% 1,9% 3,1% 6,4% 3,1% 3,7% 3,6% Hoteller og restauranter 2,2% 2,0% 1,0% 1,6% 2,7% 1,8% 0,9% 2,3% 1,5% 1,7% 2,6% 0,0% 2,1% 1,7% 1,3% 1,0% 1,7% 1,8% 1,9% 1,8% Information og kommunikation 0,4% 0,0% 0,4% 0,5% 0,1% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,0% 0,1% 1,1% 0,0% 0,5% 0,4% 0,1% 0,6% 0,4% Finansiering og forsikring 1,3% 1,2% 1,4% 0,5% 0,7% 1,4% 0,5% 0,5% 2,0% 0,8% 1,6% 0,0% 2,6% 1,8% 1,0% 1,0% 1,5% 1,8% 1,8% 1,4% Ejendomshandel og udlejning 0,2% 0,2% 0,7% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 0,7% 0,0% 1,0% 1,2% 1,0% 0,0% 1,7% 0,7% 1,8% 1,0% Videnservice 3,7% 2,8% 3,2% 3,0% 3,9% 1,8% 0,5% 3,2% 4,1% 4,1% 3,3% 0,0% 4,4% 8,1% 2,1% 3,6% 3,4% 4,9% 8,2% 4,7% Rejsebureau, rengøring o.a. op. service 3,3% 4,5% 6,5% 3,8% 5,3% 5,3% 1,9% 3,6% 5,1% 5,7% 5,5% 0,0% 4,3% 3,7% 3,4% 4,1% 5,5% 6,5% 5,0% 4,9% Offentlig administration, forsvar og politi 5,2% 6,3% 5,5% 8,6% 7,0% 7,4% 9,9% 4,3% 6,1% 7,4% 5,5% 14,3% 9,4% 6,1% 7,4% 5,2% 4,7% 9,4% 5,9% 6,8% Undervisning 8,2% 6,3% 7,6% 9,4% 7,6% 9,0% 9,9% 5,9% 11,2% 6,8% 6,6% 17,9% 9,6% 8,7% 10,3% 9,8% 10,2% 8,1% 9,9% 8,6% Sundhed og socialvæsen 24,7% 21,9% 25,5% 27,6% 24,0% 21,0% 23,9% 27,5% 23,0% 25,1% 19,7% 28,6% 24,5% 26,9% 27,5% 21,1% 26,5% 24,4% 28,7% 25,5% Kultur og fritid 0,9% 1,6% 1,4% 1,6% 1,6% 1,2% 0,9% 0,7% 2,0% 1,0% 1,6% 0,0% 1,2% 0,6% 1,5% 0,5% 0,6% 1,5% 1,3% 1,3% Andre serviceydelser mv. 1,3% 0,6% 2,2% 1,0% 2,0% 2,1% 0,9% 3,2% 1,0% 2,3% 1,6% 0,0% 2,1% 1,8% 1,7% 3,1% 2,8% 1,4% 2,4% 1,9% Uoplyst 1,7% 1,0% 1,6% 1,3% 1,7% 0,2% 1,9% 0,9% 2,0% 1,2% 1,9% 3,6% 1,1% 1,5% 1,5% 0,0% 1,1% 1,6% 3,9% 1,9% Kilde: DREAM 16

17 Bilag 3 Kilde: DREAM 17

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Ungeanalyse Midtjylland

Ungeanalyse Midtjylland Ungeanalyse Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord August 2018 Hovedkonklusioner Ca. 13% af de unge (16-29 årige) i Midtjylland er på en offentlig forsørgelsesydelse. Sammenlignet med hele landet har

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Analysenotat RAR Østjylland

Analysenotat RAR Østjylland Analysenotat RAR Østjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juni 2018 Indledning Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord sætter med dette notat fokus på en række centrale temaer og beskæftigelsespolitiske indsatser

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast juni 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland November 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Udvikling sygedagpenge & jobafklaring

Udvikling sygedagpenge & jobafklaring Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på jobafklaring, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1 JANUAR MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke data

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2017 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2017... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM FAVRSKOV... 4

IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM FAVRSKOV... 4 Hedensted Benchmark Hedensted og Favrskov sygedagpenge Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-6-16 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 4.5.2016 Indholdsfortegnelse SAMMENFATTENDE... 2 IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM

Læs mere

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret marts 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte...

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse 2018... 4 1.1 Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice... 4 1.2 De lokalt vej... 4 1.3 De specialiserede vej... 7 Kapitel

Læs mere

Udkast Beskæftigelsespolitikken

Udkast Beskæftigelsespolitikken 1 Udkast Beskæftigelsespolitikken 2019-2022 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er vo Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. Herved sikres,

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Unge i Midtjylland M I D T J Y L L A N D

Unge i Midtjylland M I D T J Y L L A N D Unge i Midtjylland M I D T J Y L L A N D Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 3 Udviklingen i unge på offentlige forsørgelsesydelser... 4 Fig. 1 Udvikling i antal fuldtidspersoner (16-29 år) på offentlige

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret oktober 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret November 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere