Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasium Skærmtip Tilbage Vis spørgeskema Rediger Spørgeskema-information Titel: Ejer: PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasium Nis Christian Richards Stendevad (NS) Åben for besvarelse: Nej (23/3 08:30-6/4 08:00) Åben for rapportering: Nej Tilmeldte Indsendte Indsendte inkl. frameldte respondenter Ej besvaret Antal lærere Antal elever I alt Besvarelser Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix 1 Information om psykisk APV 2018 for Brøndby Gymnasium Denne psykiske arbejdspladsvurdering bygger videre på den sidst foretagne undersøgelse fra Spørgeskemaet er udarbejdet af arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Nis Stendevad i samarbejde med SU og har afsæt i spørgeskemaet fra 2010, 2013 og Dette skyldes et ønske om at sikre kontinuitet og sammenlignelighed på en måde, hvor både relevans og aktualitet er i højsædet. Som medarbejder er det vigtigt at give sin mening til kende i en APV - APV er nemlig ikke tænkt som en sur forpligtelse eller kontrolforanstaltning men derimod som et evalueringsværktøj, som skolen kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø nu og på sigt. Følgende er citeret fra arbejdstilsynets hjemmeside: "Der er fordele for virksomhederne i at have et godt arbejdsmiljø. Det kan nemlig medføre: * Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser * Mindre sygefravær * Mindre udskiftning blandt medarbejderne * Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet." Som AMR håber jeg på en god svarprocent, og jeg håber også, at spørgsmålene er dækkende og giver mulighed for at få belyst og behandlet de områder, der retmæssigt fortjener opmærksomhed. Her skal det bemærkes, at APV 2018 er delt i 2. Èn fokuserer på det fysiske arbejdsmiljø, mens den anden er koncentreret om det psykiske arbejdsmiljø. Dette er spørgeskemaet som omhandler det psykiske arbejdsmiljø. Denne spørgeskemaundersøgelse er anonym. Det er håbet, at såvel kvantitativ som kvalitativ empiri fra denne undersøgelse kan bruges fremadrettet i arbejdet med at fremme det gode arbejdsmiljø. For at give SU og resten af skolens organisation de bedste muligheder i det videre arbejde er det vigtigt at understrege, at man er åbenhjertig omkring såvel gode elementer som de eventuelle problemer, man oplever i sin hverdag på skolen. Alle besvarelser er som nævnt anonyme.

2 Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasi... Side 2 af 22 God fornøjelse og tak for hjælpen Husk også at udfylde skemaet for det fysiske arbejdsmiljø, hvis ikke du allerede har gjort det. 2 PSYKISKE FORHOLD På undervisningsområdet opstår de psykologiske belastninger især i forbindelse med lang arbejdstid, stor arbejdsmængde, tidspres, modstridende krav, rollekonflikter og uklarhed om roller, arbejde med mennesker, der har svære personlige eller sociale problemer, chikane fra elever i undervisningen, risiko for chokerende begivenheder i arbejdet, f.eks. verbale overfald, vold og trusler om vold. For den enkelte kan psykiske belastninger på arbejdet bl.a. betyde træthed, hovedpine, manglende energi, søvnbesvær, angst og forandring af personlighed. Hvis man udsættes for belastninger over længere tid, kan det føre til kronisk stress, udbrændthed, depression, mavesår og hjerte-kar-sygdomme. I det følgende skal du besvare spørgsmål, som lægger sig til de psysiske forhold - det psykiske arbejdsmiljø. Størstedelen af følgende spørgsmål er kopieret fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø: B8rgeskema.aspx. Dette er gjort for at forbedre sammenligningsgrundlaget og for at sikre en aktuel og opdateret tilgang 2.1 Kvantitative krav 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1: Altid 2 9,5% 2: Ofte 6 28,6% Sommetider 11 52,4% 4: Sjældent 2 9,5% 5: Aldrig/næsten aldrig Ubesvaret 2.2 Kvantitative krav 2 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? (kan du nå at udføre alle dine arbejdsopgaver tilfredstillende) 1: Altid 2: Ofte 9 42,9% Sommetider 10 47,6% 4: Sjældent 5: Aldrig/næsten aldrig

3 Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasi... Side 3 af 22 Ubesvaret 2.3 Arbejdstempo 1 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 1: Altid 2 9,5% 2: Ofte 14 66,7% Sommetider 5 23,8% 4: Sjældent 5: Aldrig/næsten aldrig Ubesvaret 2.4 Arbejdstempo 2 Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen? 1: Altid 2: Ofte 11 52,4% Sommetider 9 42,9% 4: Sjældent 5: Aldrig/næsten aldrig Ubesvaret 2.5 Arbejdstempo 2 Er arbejdstempoet højt gennem længere perioder? (længere periode = en måned) 1: Altid 2: Ofte 7 33,3% Sommetider 11 52,4% 4: Sjældent 2 9,5% 5: Aldrig/næsten aldrig Ubesvaret

4 Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasi... Side 4 af Følelsesmæssige krav 1 Br dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? (situationer hvor du er følelsesmæssigt påvirket på en negativ måde (ked af det, chokeret el. lign.)) 1: Altid 2: Ofte Sommetider 10 47,6% 4: Sjældent 7 33,3% 5: Aldrig/næsten aldrig 4 19,0% Ubesvaret 2.7 Følelsesmæssige krav 2 Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? 1: Altid 2: Ofte 6 28,6% Sommetider 12 57,1% 4: Sjældent 3 14,3% 5: Aldrig/næsten aldrig Ubesvaret 2.8 Indflydelse 1 Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 1: Altid 2: Ofte 14 66,7% Sommetider 4 19,0% 4: Sjældent 5: Aldrig/næsten aldrig Ubesvaret

5 Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasi... Side 5 af Indflydelse 2 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1: Altid 2: Ofte 3 14,3% Sommetider 11 52,4% 4: Sjældent 6 28,6% 5: Aldrig/næsten aldrig Ubesvaret 2.10 Udviklingsmuligheder 1 Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 3 14,3% 9 42,9% Delvist 8 38,1% Ubesvaret 2.11 Udviklingsmuligheder 2 Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? 3 14,3% 11 52,4% Delvist 7 33,3% Ubesvaret

6 Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasi... Side 6 af Mening i arbejdet 1 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 5 23,8% 13 61,9% Delvist 3 14,3% Ubesvaret 2.13 Mening i arbejdet 2 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 7 33,3% 11 52,4% Delvist 3 14,3% Ubesvaret 2.14 Involvering i arbejdspladsen 1 Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? 5 23,8% 12 57,1% Delvist 4 19,0% Ubesvaret

7 Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasi... Side 7 af Involvering i arbejdspladsen 2 Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? 3 14,3% 7 33,3% Delvist 10 47,6% Ubesvaret 2.16 Forudsigelighed 1 Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændr og fremtidsplaner i god tid? 4 19,0% Delvist 13 61,9% 3 14,3% Ubesvaret 2.17 Forudsigelighed 2 Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 10 47,6% Delvist 11 52,4%

8 Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasi... Side 8 af 22 Ubesvaret 2.18 Belønning i arbejdet 1 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 2 9,5% 8 38,1% Delvist 10 47,6% Ubesvaret 2.19 Belønning i arbejdet 2 Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 5 23,8% 10 47,6% Delvist 5 23,8% Ubesvaret 2.20 Rolleklarhed 1 Er der klare mål for dit eget arbejde? 3 14,3% 14 66,7% Delvist 4 19,0%

9 Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasi... Side 9 af 22 Ubesvaret 2.21 Rolleklarhed 2 Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 2 9,5% 13 61,9% Delvist 6 28,6% Ubesvaret 2.22 Ledelseskvalitet 1 Prioriterer den nærmeste ledelse trivslen på arbejdspladsen højt? 11 52,4% Delvist 9 42,9% Ubesvaret 2.23 Ledelseskvalitet 2 Er den nærmeste ledelse god til at planlægge arbejdet? 7 33,3% Delvist 10 47,6%

10 Side 10 af ,3% Ubesvaret 2.24 Social støtte fra overordnede Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 1: Altid 8 38,1% 2: Ofte 8 38,1% Sommetider 3 14,3% 4: Sjældent 5: Aldrig/næsten aldrig Ubesvaret 2.25 Social støtte fra overordnede Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede når du har brug for det? 1: Altid 4 19,0% 2: Ofte 10 47,6% Sommetider 4 19,0% 4: Sjældent 5: Aldrig/næsten aldrig Ubesvaret 2.26 Tilfredshed med arbejdet Angående dit job i almindelighed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 1: Meget tilfreds 6 28,6% 2: Tilfreds 13 61,9% 2 9,5%

11 Side 11 af 22 Utilfreds 4: Meget utilfreds Ubesvaret 2.27 Arbejde-familie konflikt De næste 2 spørgsmål handler om, hvordan dit arbejde påvirker dit privatliv og familieliv. Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 1: Ja, helt sikkert 2: Ja, til en vis Ja, men kun lidt 4: Nej, slet ikke 5 23,8% 7 33,3% 7 33,3% 2 9,5% Ubesvaret 2.28 Arbejde-familie konflikt 2 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 1: Ja, helt sikkert 2: Ja, til en vis Ja, men kun lidt 4: Nej, slet ikke 3 14,3% 8 38,1% 9 42,9% Ubesvaret 2.29 Tillid mellem ledelse og medarbejdere 1 De næste 4 spørgsmål handler ikke om dit arbejde, men om hele virksomheden, hvor du er ansat. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 2 9,5% 12 57,1% Delvist 6 28,6%

12 Side 12 af 22 Ubesvaret 2.30 Tillid mellem ledelse og medarbejdere 2 Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 2 9,5% 12 57,1% Delvist 6 28,6% Ubesvaret 2.31 kommunikation Bliver ledelsesbeslutninger kommunikeret på en tydelig og velargumenteret måde? 6 28,6% Delvist 14 66,7% Ubesvaret 2.32 Retfærdighed 1 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 9 42,9% Delvist 10 47,6%

13 Side 13 af 22 Ubesvaret 2 9,5% 2.33 Retfærdighed 2 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 9 42,9% Delvist 10 47,6% Ubesvaret 2.34 Selvvurderet helbred De følgende 5 spørgsmål handler om dit eget helbred og velbefindende. Det er IKKE meningen, at du skal prøve at skelne mellem de symptomer, der skyldes arbejdet, og dem der skyldes andre forhold. det gælder om at beskrive, hvordan du har det alt i alt. Spørgsmålene handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 1: Fremragende 2: Vældig godt 2 9,5% 10 47,6% Godt 6 28,6% 4: Mindre godt 3 14,3% 5: Dårligt Ubesvaret 2.35 Udbrændthed 1 Hvor tit har du følt dig udkørt? 1: Hele

14 Side 14 af 22 2: En stor del af En del af 4: Lidt af 5: På intet tidspunkt 5 23,8% 8 38,1% 6 28,6% 2 9,5% Ubesvaret 2.36 Udbrændthed 2 Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 1: Hele 2: En stor del af En del af 4: Lidt af 5: På intet tidspunkt 4 19,0% 7 33,3% 8 38,1% 2 9,5% Ubesvaret 2.37 Stress 1 Hvor tit har du følt dig stresset? (for travl på en ubehagelig, uoverskuelig og belastende måde) 1: Hele 2: En stor del af En del af 4: Lidt af 5: På intet tidspunkt 5 23,8% 6 28,6% 9 42,9% Ubesvaret 2.38 Stress 2 Hvor tit har du været irritabel?

15 Side 15 af 22 1: Hele 2: En stor del af En del af 4: Lidt af 5: På intet tidspunkt 5 23,8% 13 61,9% 2 9,5% Ubesvaret 2.39 Krænkende adfærd Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? 1: Ja, dagligt 2: Ja, ugentligt Ja, månedligt 4: Ja, af og til 5: Nej ,0% Ubesvaret 2.40 Krænkende adfærd Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) 1: Kolleger 2: En leder Underordnede 4: Elever 5: Andre Ubesvaret ,0% 2.41 Trusler om vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?

16 Side 16 af 22 1: Ja, dagligt 2: Ja, ugentligt Ja, månedligt 4: Ja, af og til 5: Nej ,0% Ubesvaret 2.42 Trusler om vold Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) 1: Kolleger 2: En leder Underordnede 4: Elever 5: Andre Ubesvaret ,0% 2.43 Fysisk vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? 1: Ja, dagligt 2: Ja, ugentligt Ja, månedligt 4: Ja, af og til 5: Nej 20 95,2% Ubesvaret 2.44 Fysisk vold Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) 1: Kolleger 2: En leder

17 Side 17 af 22 Underordnede 4: Elever 5: Andre Ubesvaret ,0% 2.45 Mobning Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod. 1: Ja, dagligt 2: Ja, ugentligt Ja, månedligt 4: Ja, af og til 5: Nej ,0% Ubesvaret 2.46 Mobning Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) 1: Kolleger 2: En leder Underordnede 4: Elever 5: Andre Ubesvaret ,0% 3 SPECIFIKKE AKTØRER 3.1 Forhold til kollegerne og tonen generelt Vurdér dit forhold til dine kolleger og den generelle tone på lærerværelset.

18 Side 18 af 22 4, meget godt 11 52,4% ,1% 2 2 9,5% 1 0, dårligt Ubesvaret 3.2 Forhold til fagkolleger Vurdér dit forhold til dine fagkolleger 4, meget godt 13 61,9% ,6% 2 2 9,5% 1 0, dårligt Ubesvaret 3.3 Kolleger Har du yderligere kommentarer angående kollegerne generelt - såvel positive som negative? 3.4 Sekretærer Vurdér dit forhold til sekretærerne. 4, meget godt 14 66,7% ,6% 2 1 0, dårligt Ubesvaret

19 Side 19 af Pedellen Vurdér dit forhold til pedellen 4, meget godt 11 52,4% ,1% 2 2 9,5% 1 0, dårligt Ubesvaret 3.6 Administrationen generelt Har du yderligere kommentarer angående sekretærer, pedel eller øvrig administration - såvel positive som negative? 4 LÆRERVÆRELSESKULTUR 4.1 Arbejdsro I hvor oplever du, at du kan få arbejdsro i lærerforberedelsen? 4, i høj 6 28,6% ,1% ,8% 1 0, i Ubesvaret 4.2 Forberedelse I hvor har du mulighed for at forberede dig i mellemtimer? 4, i høj 8 38,1% ,9% 2 1

20 Side 20 af 22 0, i Ubesvaret 4.3 Arbejdsro og forberedelse Kommenter yderligere angående arbejdsro og forberedelse - såvel positivt som negativt 5 INTRODUKTION AF NYE KOLLEGER De følgende spørgsmål handler om introduktionen af nye kolleger på Brøndby Gymnasium. Det første spørgsmål henvender sig udelukkende til de kolleger, som ikke allerede har svaret på dette i forbindelse med en tidligere APV. Resten af spørgsmålene henvender sig til alle kolleger. 5.1 Introduktion af nye kolleger Som ny kollega, hvor tilfreds har du været med den introduktion, du har fået til ledelsen og til skolen som institution - herunder personalehåndbog og kontaktperson? 4, meget tilfreds 3 14,3% 3 2 9,5% 2 1 0, Utilfreds -, ikke relevant Ubesvaret 15 71,4% 5.2 Introduktion af nye kolleger I hvor er du tilfreds med det eksisterende lærerkollegiums evne til at indsluse og hjælpe nye kolleger? 4, i høj 5 23,8% ,9% 2 2 9,5% 1 0, i Ubesvaret 5 23,8%

21 Side 21 af Introduktion af nye kolleger Har du nogle kommentarer eller forslag til, hvordan man kunne forbedre introduktionen af nye kolleger? 6 ARBEJDSMILJØET GENERELT 6.1 Sygefravær Er der nogle faktorer i arbejdsmiljøet, der efter din egen opfattelse har væsentlig indflydelse på omfanget af dit sygefravær/forbrug af medicin? 6.2 Daglig drift I hvor føler du dig generelt informeret om, hvad der sker i dagligdagen på BG? 4, i høj 3 14,3% ,4% ,3% 1 0, i Ubesvaret 6.3 Opsummering 1 Her skal du lave en prioriteret liste med ca. 3 punkter, der beskriver de ting, der fremmer trivslen i dit arbejde 6.4 Opsummering 2 Her skal du lave en prioriteret liste med ca. 3 punkter, der beskriver de ting, der medfører stress i dit arbejde

22 Side 22 af Afsluttende bemærkninger Her kan du skrive det, du ikke fik med i det ovenstående omkring arbejdsmiljø, trivsel, stress, helbred osv. 6.6 Arbejdsmiljøet generelt Hvis du skulle give arbejdsmiljøet på BG en karakter på 7-trinskalaen, hvad ville du så give? ,9% ,9% 4 2 9,5% Ubesvaret 6.7 Arbejdsmiljøet generelt Har du kommentarer til ovenstående "karakter" til BG - skriv dem her! MaCom A/S Lectio version / kl. 103 ^

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 17 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Side 1 af 6 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema - FYSISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018- Brøndby Gymnasium Skærmtip

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Hasle skole Medarbejderrapport Hasle skole 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0%

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0% Februar April Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Meget enig 16 32,0% 86,0% 24 42,9% 94,6% Enig 27 54,0% 29 51,8% Hverken eller 6 12,0% 2 3,6% Uenig 1 2,0% 1 1,8% Min arbejdssituation

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere