Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS"

Transkript

1 Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5 Dimensionen arbejdstempo... 6 Dimensionen følelsesmæssige krav... 7 Dimensionen indflydelse... 8 Dimensionen udviklingsmuligheder... 9 Dimensionen mening i arbejdet Dimensionen involvering i arbejdspladsen Dimensionen forudsigelighed Dimensionen belønning Dimensionen rolleklarhed Dimensionen rollekonflikt Dimensionen ledelseskvalitet Dimensionen social støtte og feedback fra overordnede Dimensionen social støtte og feedback fra kolleger Dimensionen socialt fællesskab i arbejdet Dimensionen tilfredshed med arbejdet Dimensionen arbejde-familie konflikt Dimensionen tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Dimensionen tillid og troværdighed mellem de ansatte Dimensionen retfærdighed og respekt Dimension selvvurderet helbred Dimension udbrændthed Dimensionen stress Dimensionen søvnbesvær Sexchikane Trusler om vold Fysisk vold Mobning Side 2 af 37

3 Læsevejledning Denne rapport beskriver virksomhedens psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af en række dimensioner. Dimensionerne bliver belyst ved at stille en række spørgsmål indenfor den samme dimension. Ofte vil der være tale om fire spørgsmål for hver dimension, men enkelte dimensioner måles på mellem 1 og 3 spørgsmål. Rapporten starter med at give en samlet oversigt over virksomhedens pointscorer på de målte dimensioner. Pointene sammenlignes med landsgennemsnittet. tet er baseret på en repræsentativ undersøgelse fra 2005 af lønmodtagere. Hvis man ligger over 5 point bedre end landsgennemsnittet, markeres dette med en grøn pil. Ligger man over 5 point dårligere end landsgennemsnittet, markeres dette med en rød pil. Ligger man indenfor 5 point begge veje i forhold til landsgennemsnittet, markeres dette med en gul pil. De grønne pile viser dermed virksomhedens styrker og de røde pile viser områder hvor virksomheden kan forbedre sig. De fire sidste rækker i den samlet oversigt handler om krænkende adfærd. Her gives ingen pile som indikationer. Dernæst følger en gennemgang af de enkelte dimensioner. Her kan man se besvarelserne på spørgsmålene i dimensionerne, sammenlignet med de landsdækkende tal. Hvis der er mulighed for det, vil man også her kunne se sin egen branches score, baseret på respondenter indenfor branchen fra den landsdækkende undersøgelse. Rapporten er ikke en karakterbog eller en facitliste over virksomhedens arbejdsmiljø. Det er kun virksomhedens ansatte, der kan afgøre om en rød pil indikere et problem på arbejdspladsen. Rapporten bør derfor bruges som basis for en videre dialog og udvikling mellem de ansatte og virksomhedens ledelse. Metode Denne rapport er baseret på data hentet via et elektronisk spørgeskema. Alle besvarelser er behandlet fortroligt og anonymt og enkelt individer vil ikke kunne identificeres i rapporten. I nedenstående tabel er svarprocenten udregnet. Antal inviterede Antal respondenter Svarprocent ,9% Side 3 af 37

4 Overordnet sammenligning Krav i arbejdet Dimension Respondenter tet Difference Point Point Point Kvantitative krav 38,5 40,2 1,7 Arbejdstempo 56,9 59,4 2,5 Følelsesmæssige krav 52,1 40,7 11,4 Arbejdets organisering og indhold Indflydelse 57,8 49,8 8,0 Udviklingsmuligheder 80,2 65,9 14,3 Mening i arbejdet 88,2 73,8 14,4 Involvering i arbejdspladsen 87,2 60,9 26,3 Ledelse og samarbejde Forudsigelighed 84,4 57,7 26,7 Belønning 84,7 66,2 18,5 Rolleklarhed 86,5 73,5 13,0 Rollekonflikt 37,5 42,0 4,5 Ledelseskvalitet 81,5 55,3 26,2 Social støtte og feedback fra 73,3 61,6 11,7 overordnede Social støtte og feedback fra kolleger 76,0 57,3 18,7 arbejdet 92,7 78,7 14,0 Person-arbejde Tilfredshed med arbejdet 86,4 65,3 21,1 Arbejde-familie konflikt 25,0 33,5 8,5 Værdier Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Tillid og troværdighed mellem de ansatte Retfærdighed og respekt 88,0 67,0 21,0 82,6 68,6 14,0 77,9 59,2 18,7 Helbred og velbefindende Selvvurderet helbred 65,6 66,0 0,4 Udbrændthed 23,4 34,1 10,7 Stress 22,7 26,7 4,0 Søvnbesvær 21,4 21,3 0,1 Krænkende adfærd Procent Procent Procent-point Sexchikane 12,5% 3,0% 9,5% Trusler om vold 41,7% 7,9% 33,8% Fysisk vold 29,2% 3,9% 25,3% Mobning 0,0% 8,3% 8,3% De røde pile indikerer punkter, som bør tillægges opmærksomhed. Gule pile indikerer, at virksomheden ligger omkring landsgennemsnittet og grønne pile indikerer virksomhedens stærke sider. Side 4 af 37

5 Dimensionen kvantitative krav Kvantiative krav 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Kvantitative krav handler om, hvor meget, man skal nå på sit arbejde. I skemaet handler de fire spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høje kvantitative krav, kan der opstå stress. Det hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har udført opgaven tilfredsstillende. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Kvantitative krav Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Er dit arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? 0,0% 8,3% 50,0% 29,2% 12,5% (3,9%) (21,9%) (39,0%) (19,1%) (16,2%) Kommer du bagud med dit arbejde? 0,0% 12,5% 45,8% 41,7% 0,0% (2,4%) (13,7%) (37,6%) (29,6%) (16,8%) Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? 0,0% 20,8% 29,2% 33,3% 16,7% (1,3%) (12,1%) (26,3%) (41,0%) (19,2%) Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 0,0% 70,8% 20,8% 8,3% 0,0% (10,6%) (33,5%) (31,4%) (19,7%) (4,8%) Side 5 af 37

6 Dimensionen arbejdstempo Arbejdstempo 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 I spørgeskemaet har vi valgt at adskille spørgsmålene om arbejdstempo fra de øvrige spørgsmål om kvantitative krav. Det skyldes, at en række jobs lægger entydigt vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser for de ansatte end fx stor arbejdsmængde og mange deadlines. Højt tempo kaldes også intensivering af arbejdet, og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år har vi set nye fag, hvor der også er stor vægt på intensivering fx hjemmehjælp og forskellige serviceydelser. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Arbejdstempo Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 4,2% 29,2% 62,5% 4,2% 0,0% (13,0%) (36,2%) (39,3%) (8,8%) (2,7%) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Arbejdstempo Er det vigtigt at holde et højt arbejdstempo? 8,3% 33,3% 50,0% 8,3% 0,0% (8,8%) (35,6%) (45,9%) (8,0%) (1,7%) Er arbejdstempoet højt gennem hele dagen? 0,0% 20,8% 66,7% 12,5% 0,0% (8,6%) (26,7%) (47,0%) (15,0%) (2,6%) Side 6 af 37

7 Dimensionen følelsesmæssige krav Følelselsmæssige krav Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Især hvis der er tale om mennesker med store problemer, meget voldelige eller vanskelige personer eller problemer, som det er vanskeligt at finde en løsning på. Det vil tit være sådan, at høje følelsesmæssige krav er et vilkår, når man arbejder med mennesker. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at de ansatte er klædt på til at tackle de følelsesmæssige krav. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Følelsesmæssige krav Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 0,0% 4,2% 58,3% 37,5% 0,0% (2,0%) (16,0%) (33,8%) (28,9%) (19,3%) Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? 8,3% 41,7% 20,8% 25,0% 4,2% (12,3%) (22,0%) (20,2%) (19,1%) (26,3%) Følelsesmæssige krav I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 0,0% 12,5% 75,0% 12,5% 0,0% (6,4%) (15,1%) (30,4%) (31,7%) (16,5%) Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? 4,2% 33,3% 62,5% 0,0% 0,0% (4,4%) (15,9%) (33,8%) (28,5%) (17,5%) Side 7 af 37

8 Dimensionen indflydelse Indflydelse Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. I skemaet spørges der om indflydelse på en række forhold af umiddelbar betydning for den enkelte ansatte. Der sigtes ikke mod at måle indflydelse gennem fx samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der er tale om høje krav i arbejdet. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Indflydelse Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Har du stor indlydelse på beslutninger om dit arbejde? 20,8% 58,3% 20,8% 0,0% 0,0% (18,1%) (41,1%) (24,7%) (11,4%) (4,7%) Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 8,3% 37,5% 37,5% 12,5% 4,2% (5,1%) (17,8%) (26,0%) (30,2%) (20,9%) Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? 0,0% 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% (5,9%) (16,1%) (24,7%) (24,9%) (28,4%) Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? 25,0% 37,5% 29,2% 8,3% 0,0% (15,5%) (35,7%) (26,9%) (14,9%) (7,1%) Side 8 af 37

9 Dimensionen udviklingsmuligheder Udviklingsmuligheder Et udviklende arbejde indeholder kvalitative krav, der er lidt for store, også kaldet udfordringer. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. Manglende udviklingsmuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Udviklingsmuligheder I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? 16,7% 75,0% 8,3% 0,0% 0,0% (14,1%) (44,5%) (32,9%) (6,5%) (2,0%) Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 33,3% 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% (16,5%) (37,2%) (32,1%) (10,5%) (3,6%) Giver dit arbejde mulighed for at udvikle dine evner? 16,7% 62,5% 20,8% 0,0% 0,0% (10,6%) (35,7%) (37,2%) (12,6%) (3,9%) Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde? 62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% (26,2%) (55,2%) (14,8%) (2,4%) (1,3%) Side 9 af 37

10 Dimensionen mening i arbejdet Mening i arbejdet Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er lodret, dvs at arbejdet eller produktet har relation til et mere alment formål som for eksempel at helbrede syge eller at producere nyttige produkter. Sammenhæng er vandret, dvs at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Mening i arbejdet I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 70,8% 25,0% 4,2% 0,0% 0,0% (22,9%) (53,4%) (20,6%) (2,5%) (0,7%) Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% (20,8%) (50,2%) (23,2%) (4,2%) (1,5%) Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 41,7% 58,3% 0,0% 0,0% 0,0% (25,9%) (56,6%) (15,5%) (1,7%) (0,3%) Side 10 af 37

11 Dimensionen involvering i arbejdspladsen Involvering i arbejdspladsen Denne dimension handler om, hvor involveret man føler sig i sin arbejdsplads. Det er altså ikke faget, jobbet eller gruppen, der er i fokus her, men den samlede virksomhed, man er ansat på. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Involvering i arbejdspladsen Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted? 0,0% 0,0% 8,3% 4,2% 87,5% (4,4%) (11,7%) (22,8%) (30,1%) (31,0%) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Involvering i arbejdspladsen Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? 54,2% 25,0% 16,7% 4,2% 0,0% (15,4%) (35,8%) (29,9%) (9,7%) (9,2%) Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? 50,0% 37,5% 12,5% 0,0% 0,0% (13,1%) (38,4%) (33,1%) (11,3%) (4,2%) Nyder du at fortælle om din arbejdplads til andre mennesker? 54,2% 41,7% 4,2% 0,0% 0,0% (7,8%) (28,2%) (44,0%) (16,0%) (4,0%) Side 11 af 37

12 Dimensionen forudsigelighed Forudsigelighed Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at give de ansatte relevante informationer på det rette tidspunkt. At give relevante informationer er en central ledelsesopgave. Der er altså ikke tale om forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige detaljerne i hverdagen. Tværtimod det er de store linier, der betyder noget. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Forudsigelighed Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 45,8% 45,8% 8,3% 0,0% 0,0% (10,2%) (25,4%) (41,1%) (16,9%) (6,5%) Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 45,8% 45,8% 8,3% 0,0% 0,0% (9,1%) (39,5%) (41,4%) (8,0%) (2,0%) Side 12 af 37

13 Dimensionen belønning Belønning De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats. De vigtigste former er løn, karrieremuligheder og anerkendelse. Denne dimension fokuserer på den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre produktive og engagerede medarbejdere. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Belønning Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 29,2% 70,8% 0,0% 0,0% 0,0% (15,0%) (50,5%) (28,1%) (4,4%) (2,1%) Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 54,2% 33,3% 12,5% 0,0% 0,0% (13,0%) (37,6%) (34,0%) (11,1%) (4,3%) Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads 45,8% 54,2% 0,0% 0,0% 0,0% (21,6%) (45,9%) (24,7%) (5,2%) (2,6%) Side 13 af 37

14 Dimensionen rolleklarhed Rolleklarhed Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde til stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er både lodret (Hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og vandret (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). Tallene i parentes angiver benchmark (tet) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Rolleklarhed Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 41,7% 58,3% 0,0% 0,0% 0,0% (21,8%) (57,4%) (18,3%) (2,3%) (0,4%) Er der klare mål for dit eget arbejde? 54,2% 37,5% 8,3% 0,0% 0,0% (15,2%) (47,6%) (29,7%) (6,3%) (1,3%) Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% (35,2%) (48,6%) (13,4%) (2,2%) (0,7%) Side 14 af 37

15 Dimensionen rollekonflikt Rollekonflikt Rollekonflikter handler om to ting: 1. Forskellige forventninger fra forskellige mennesker. 2. Modstrid mellem den ansattes egne og andres forventninger. Rollekonflikter kan give stress hos den enkelte og konflikter med andre. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Rollekonflikt Foretager du dig noget i arbejdet, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? 0,0% 8,3% 58,3% 16,7% 16,7% (3,5%) (14,4%) (41,8%) (26,7%) (13,6%) Må du sommetider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? 0,0% 4,2% 70,8% 20,8% 4,2% (3,6%) (16,9%) (47,8%) (25,0%) (6,7%) Må du sommetider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige? 0,0% 8,3% 37,5% 37,5% 16,7% (2,8%) (13,5%) (47,1%) (30,0%) (6,6%) Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde? 0,0% 4,2% 29,2% 58,3% 8,3% (2,6%) (8,9%) (33,1%) (38,8%) (16,6%) Side 15 af 37

16 Dimensionen ledelseskvalitet Ledelseskvalitet Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads: I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad - Sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? 25,0% 58,3% 16,7% 0,0% 0,0% (7,2%) (32,8%) (39,5%) (16,6%) (3,9%) - Prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? 62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% (12,0%) (36,4%) (34,4%) (12,8%) (4,4%) - Er god til at planlægge arbejdet? 25,0% 62,5% 12,5% 0,0% 0,0% (5,8%) (30,9%) (42,3%) (15,2%) (5,8%) - Er god til at løse konfliter? 25,0% 62,5% 12,5% 0,0% 0,0% (6,7%) (27,2%) (40,7%) (17,2%) (8,3%) Side 16 af 37

17 Dimensionen social støtte og feedback fra overordnede Social støtte og feedback fra overordnede Social støtte fra den nærmeste overordnede fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos den nærmeste leder. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (Kommer støtten, når der er brug for den?) og form (Er det den rigtige form for støtte?). At give gode råd, når den ansatte ikke har bedt om det eller føler behov for det, kan være værre end ingenting. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Social støtte og feedback fra overodnede Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 62,5% 29,2% 8,3% 0,0% 0,0% (45,2%) (30,3%) (16,5%) (6,2%) (1,8%) Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? 29,2% 16,7% 45,8% 8,3% 0,0% (21,5%) (28,2%) (29,4%) (16,6%) (4,4%) Hvor ofte taler din nærmeste overordnede med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 8,3% 41,7% 50,0% 0,0% 0,0% (5,3%) (21,4%) (34,7%) (27,0%) (11,5%) Side 17 af 37

18 Dimensionen social støtte og feedback fra kolleger Social støtte og feedback fra kolleger Denne dimension har samme indhold som den foranstående vedrørende lederstøtte, blot er der her tale om støtte og feedback fra kolleger. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Social støtte og feedback fra kolleger Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? 37,5% 45,8% 16,7% 0,0% 0,0% (11,1%) (33,2%) (38,1%) (12,6%) (5,0%) Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? 62,5% 29,2% 8,3% 0,0% 0,0% (26,0%) (40,3%) (24,1%) (6,2%) (3,4%) Hvor ofte taler dine kolleger med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 12,5% 33,3% 33,3% 20,8% 0,0% (3,3%) (19,8%) (37,4%) (26,0%) (13,5%) Side 18 af 37

19 Dimensionen socialt fællesskab i arbejdet Socialt fællesskab i arbejdet Denne dimension handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Socialt fællesskab i arbejdet Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? 83,3% 12,5% 4,2% 0,0% 0,0% (46,2%) (34,1%) (12,8%) (4,5%) (2,3%) Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? 75,0% 20,8% 0,0% 4,2% 0,0% (41,4%) (46,5%) (10,0%) (1,3%) (0,7%) Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% (29,0%) (45,9%) (19,3%) (4,0%) (1,8%) Side 19 af 37

20 Dimensionen tilfredshed med arbejdet Tilfredshed med arbejdet De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man skal være opmærksom på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Hvor tilfreds er du med: Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget - Dine fremtidsudsigter i arbejdet? 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% (17,1%) (61,5%) (15,2%) (6,3%) - Arbejdsmiljøet? 58,3% 41,7% 0,0% 0,0% (13,4%) (63,6%) (17,1%) (5,9%) - Måden, dine evner bruges på? 58,3% 41,7% 0,0% 0,0% (16,8%) (66,6%) (12,9%) (3,7%) - Dit job som helhed, alt taget i betragtning? 54,2% 45,8% 0,0% 0,0% (22,7%) (65,8%) (9,3%) (2,2%) Side 20 af 37

21 Dimensionen arbejde-familie konflikt Arbejde-familie konflikt Disse fire spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især på to former, nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Arbejde - familie konflikt Ja, ofte Ja, jævnligt sjældent Nej, aldrig Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst vil være "begge steder på én gang"? 0,0% 4,2% 79,2% 16,7% (7,4%) (21,6%) (47,1%) (24,0%) Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Arbejde - familie konflikt Nej, slet ikke Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 0,0% 8,3% 58,3% 33,3% (9,8%) (24,0%) (39,5%) (26,7%) Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 0,0% 4,2% 41,7% 54,2% (6,8%) (18,6%) (34,5%) (40,2%) Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for meget? 4,2% 25,0% 25,0% 45,8% (8,1%) (15,8%) (24,1%) (52,0%) Side 21 af 37

22 Dimensionen tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% (20,1%) (53,6%) (21,3%) (3,9%) (1,1%) Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% (13,8%) (40,4%) (35,4%) (7,7%) (2,7%) Holder ledelsen vigtige informationer skjult fra ledelsen? 0,0% 0,0% 4,2% 50,0% 45,8% (2,4%) (8,1%) (31,3%) (38,9%) (19,3%) Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? 37,5% 62,5% 0,0% 0,0% 0,0% (13,1%) (49,0%) (29,5%) (6,2%) (2,2%) Side 22 af 37

23 Dimensionen tillid og troværdighed mellem de ansatte Tillid og troværdighed mellem de ansatte På en moderne arbejdsplads med løse netværk og stadigt ændrede markedsforhold er det afgørende, at alle har fornemmelsen af at kunne stole på hinanden i det daglige. Denne dimension handler om, hvordan de ansatte oplever den gensidige tillid, og om de holder informationer skjult for ledelsen. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Tillid og troværdighed mellem de ansatte I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Holder de ansatte informationer skjult fra hinanden? 0,0% 4,2% 8,3% 37,5% 50,0% (1,3%) (6,6%) (31,2%) (42,4%) (18,6%) Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen? 0,0% 0,0% 4,2% 50,0% 45,8% (1,0%) (5,8%) (29,4%) (44,2%) (19,6%) Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 25,0% 66,7% 8,3% 0,0% 0,0% (11,6%) (56,7%) (29,3%) (1,9%) (0,4%) Side 23 af 37

24 Dimensionen retfærdighed og respekt Retfærdighed og respekt Retfærdighed og respekt er centrale værdier på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og med respekt, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Retfærdighed og respekt I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 29,2% 58,3% 8,3% 0,0% 4,2% (7,4%) (36,1%) (42,7%) (10,4%) (3,4%) Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? 50,0% 41,7% 8,3% 0,0% 0,0% (10,5%) (37,0%) (37,2%) (12,3%) (3,0%) Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen? 20,8% 62,5% 16,7% 0,0% 0,0% (7,0%) (35,2%) (44,1%) (10,9%) (2,9%) Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 12,5% 66,7% 20,8% 0,0% 0,0% (6,3%) (39,1%) (46,4%) (6,9%) (1,3%) Side 24 af 37

25 Dimension selvvurderet helbred Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at denne vurdering hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. Ofte er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægediagnosticeret sygelighed. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Selvvurderet helbred Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 16,7% 45,8% 20,8% 16,7% 0,0% (14,8%) (42,3%) (35,8%) (6,4%) (0,8%) Side 25 af 37

26 Dimension udbrændthed Udbrændthed Denne dimension handler om graden af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos den ansatte. Vi har valgt fire spørgsmål ud fra Copenhagen Burnout Inventory. En høj grad af udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Udbrændthed Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hvor tit har du følt dig udkørt? 0,0% 8,3% 4,2% 62,5% 25,0% (1,5%) (12,6%) (27,5%) (47,3%) (11,1%) Hvor tit har du været fysisk udmattet? 0,0% 4,2% 8,3% 50,0% 37,5% (1,0%) (8,9%) (25,2%) (49,2%) (15,6%) Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 0,0% 4,2% 0,0% 62,5% 33,3% (0,9%) (7,5%) (15,5%) (42,9%) (33,1%) Hvor tit har du været træt? 0,0% 8,3% 16,7% 66,7% 8,3% (2,8%) (15,6%) (32,2%) (45,5%) (3,9%) Side 26 af 37

27 Dimensionen stress Stress Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Kort-tids stress kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Stress Hele tiden Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? 4,2% 4,2% 0,0% 50,0% 41,7% (1,2%) (6,7%) (15,0%) (39,7%) (37,4%) Hvor tit har du været irritabel? 4,2% 0,0% 4,2% 54,2% 37,5% (0,3%) (5,0%) (17,2%) (61,3%) (16,2%) Hvor tit har du været anspændt? 4,2% 4,2% 12,5% 45,8% 33,3% (0,8%) (5,5%) (15,8%) (49,2%) (28,8%) Hvor tit har du været stresset? 4,2% 4,2% 12,5% 50,0% 29,2% Side 27 af 37

28 Dimensionen søvnbesvær Søvnbesvær Dårlig søvnkvalitet viser sig på to måder: Man sover for lidt, og man sover for dårligt. En god søvn er helt nødvendig for den daglige restitution, så at man ikke kører ned over en længere periode. Søvnbesvær kombineret med for lidt søvn (under 7 timer) giver blandt andet øget risiko for hjertesygdom. På arbejdspladsen giver søvnbesvær større risiko for arbejdsulykker samt lav kvalitet og produktivitet i arbejdet. Tallene i parentes angiver benchmark (tet) Søvnbesvær Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt? 4,2% 8,3% 4,2% 41,7% 41,7% (1,1%) (7,7%) (19,4%) (47,1%) (24,8%) Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? 0,0% 8,3% 4,2% 33,3% 54,2% (0,9%) (5,1%) (10,5%) (35,2%) (48,3%) Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? 0,0% 8,3% 8,3% 54,2% 29,2% (0,6%) (6,4%) (13,1%) (31,9%) (48,0%) Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen? 0,0% 8,3% 4,2% 54,2% 33,3% (0,6%) (5,2%) (10,8%) (33,3%) (50,0%) Side 28 af 37

29 Sexchikane Sexchikane Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? 0,0% 4,2% 0,0% 8,3% 87,5% (0,1%) (0,4%) (0,1%) (2,4%) (97,1%) Sexchikane Kolleger En leder Underordnede Klienter / kunder / patienter Hvis ja, fra hvem? 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Ovenstående tabel kan summere over 100 %, da man kan have været udsat for krænkende adfærd fra flere grupper. Trusler om vold Trusler om vold Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Har du indenfor de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 0,0% 4,2% 0,0% 37,5% 58,3% (0,3%) (0,7%) (0,6%) (6,3%) (92,2%) Trusler om vold Kolleger En leder Underordnede Klienter / kunder / patienter Hvis ja, fra hvem? 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Ovenstående tabel kan summere over 100 %, da man kan have været udsat for krænkende adfærd fra flere grupper. Side 29 af 37

30 Fysisk vold Fysisk vold Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? 0,0% 0,0% 4,2% 25,0% 70,8% (0,0%) (0,3%) (0,3%) (3,3%) (96,1%) Fysisk vold Kolleger En leder Underordnede Klienter / kunder / patienter Hvis ja, fra hvem? 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Ovenstående tabel kan summere over 100 %, da man kan have været udsat for krænkende adfærd fra flere grupper. Mobning Mobning Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% (0,5%) (1,1%) (0,5%) (6,2%) (91,7%) Mobning Kolleger En leder Underordnede Klienter / kunder / patienter Hvis ja, fram hvem? Ovenstående tabel kan summere over 100 %, da man kan have været udsat for krænkende adfærd fra flere grupper. Side 30 af 37

31 Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø april 2010 Rapport udarbejdet af Ibsing & Fornitz Køn Svarprocent: 100% (N=24) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde Mand Svar i alt % % 110% 100% 100% 90% Procent af respondenter 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinde 0% Mand Svar Side 31 af 37

32 Alder Svarprocent: 100% (N=24) Spørgsmålstype: Numerisk Svar i alt 24 Gennemsnit 3.821,46 Median 54,00 Standard afvigelse ,36 Min. 45,00 Maks ,00 Sum ,00 Side 32 af 37

33 Har du flere kommentarer om dit psykiske arbejdsmiljø, kan du uddybe her: Svarprocent: 13% (N=3) Spørgsmålstype: Kommentar felter Der har aldrig været en dag jeg ikke ville på arb. Har aldrig haft en sygdag i de 13 år jeg har arb her, det begrunder jeg med at jeg trives her. Er altid i godt humør og synes hver dag er en gave at komme på arb. nej for det er en kanongod arbejdsplads men blot for mange besparelser Synes spørgsmålene er svære at svare helt relevant på som leder. Svar i alt: 3 Side 33 af 37

34 Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø april 2010 Rapport udarbejdet af Ibsing & Fornitz Set over nogle måneder, hvordan trives du - gennemsnitligt set - på dit arbejde? Svar på en skalaa fra et (1) til ti (10), hvor et er lavst trivsel og ti er højst trivsel. Svarprocent: 100% (N=24) Spørgsmålstype: Vælg en Svar i alt 3 13% 17 71% 3 13% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24 80% 70% 71% Procent af respondenter 60% 50% 40% 30% 20% 13% 13% 10% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Svar Side 34 af 37

35 Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø april 2010 Rapport udarbejdet af Ibsing & Fornitz Hvis din leder/chef skulle svare på hvordan du trives, hvordan tror du så din leder/chef ville svare, på hvordan du trives - gennemsnitligt set - på arbejdet? Svar på en skala fra et (1) til ti (10), hvor et er lavst trivsel og ti er højst trivsel. Svarprocent: 100% (N=24) Spørgsmålstype: Vælg en Svar i alt 2 8% 16 67% 4 17% 1 4% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24 80% 70% 67% Procent af respondenter 60% 50% 40% 30% 20% 17% 10% 0% 8% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% Svar Side 35 af 37

36 Hvad ville forøge og forbedre dit psykiske arbejdsmiljø, vælg mindst én og højst 5 Svarprocent: 100% (N=24) Spørgsmålstype: Vælg flere mere social samvær med kollegaer 7 29% flere opgaver 0 0% fleksible arbejdstider 1 4% flere individuelle udviklings samtaler 1 4% forbedring af min arbejdsplads image 0 0% mindre stress 5 21% mere indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen 0 0% bedre ledelse 0 0% mere varieret arbejde 0 0% mulighed for power nap 0 0% massage 9 38% mere ros og anerkendelse 5 21% mulighed for meditation på arbejdet 0 0% færre opgaver 6 25% mere mulighed for faglig udvikling 6 25% mere feedback fra mine kollegaer 5 21% mere feedback fra min ledelse 0 0% mere nærvær 1 4% sund madordning 4 17% mere arbejdsglæde 0 0% mere mulighed for personlig udvikling 3 13% mere trivsel 1 4% mere information 0 0% Avancements muligheder 0 0% mindre kontrol 6 25% gratis kaffe thé 0 0% Andet, skriv her; 0 0% Svar i alt 60 Side 36 af 37

37 Du skal nu Prioritere dine valg, med 1 for det der bedst vil forbedre arbejdsmiljøet og 2 for det næstbedste og så videre. Svar i alt Score på prioritering massage mindre kontrol mere social samvær med kollegaer færre opgaver mere mulighed for faglig udvikling mindre stress mere feedback fra mine kollegaer mere ros og anerkendelse sund madordning 3 80 mere mulighed for personlig udvikling 3 75 flere individuelle udviklings samtaler 1 27 mere nærvær 1 27 fleksible arbejdstider 1 26 mere trivsel 1 26 flere opgaver 0 0 forbedring af min arbejdsplads image 0 0 mere indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen 0 0 bedre ledelse 0 0 mere varieret arbejde 0 0 mulighed for power nap 0 0 mulighed for meditation på arbejdet 0 0 mere feedback fra min ledelse 0 0 mere arbejdsglæde 0 0 mere information 0 0 Avancements muligheder 0 0 gratis kaffe thé 0 0 Andet, skriv her; 0 0 Svar i alt 56 Side 37 af 37

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer Nykøbing Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP 1. november 2017 Herning HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Ledelse Pædagogisk personale Teknisk/administrativt personale aaa Læservejledning

Læs mere

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC TAP Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Sønderborg Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Sønderborg a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er

Læs mere

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC Administration Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 Nakskov Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - Gymnasiale lærere - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse VUF Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 TAP Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af:

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af: THY-MORS HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Administration AVU-lærer HF-lærer Ledelse TAP aaa Læservejledning I denne rapport er det

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Frederiksværk Gymnasium og HF

Frederiksværk Gymnasium og HF 24. marts 2017 Frederiksværk Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital foråret 2017 Bestående af: - Gymnasielærere 46 - Ledelse 4 - TAP 6 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af:

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af: 31. oktober 2016 Campus Bornholm Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - AVU/FVU/OBU - Chefgruppe - EUD håndværkerafd. - EUD kontor-handel - EUD mad - HF lærere - HHX/HTX lærere

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Hasle skole Medarbejderrapport Hasle skole 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøgruppen på Sct. Knuds Gymnasium har i 2018 valgt at anvende GLs Professionel Kapital som APV. Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen - en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for ansatte beskæftiget med pleje og vedligeholdelse af golfbaner. September 2008 Arbejds- og organisationspsykologerne Tina

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE

TRIVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE RESULTATER TRVSELSUNDERSØGELSE BØRN OG UNGE DAGTLBUD NR. 1206 ÅRHUS KOMMUNE 25. november 2009 1 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Cockpit: Overblik over temaer... 5 4. Resultater

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere