Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

2 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer

3 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 indeholder i tabelform resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt rektorer på stx. Spørgeskemaundersøgelsen er en blandt flere dokumentationskilder i evalueringen. Bilaget indeholder en oversigt over svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i det spørgeskema som rektorerne fik tilsendt pr august - september Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor underviserne og censorerne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret de enkelte spørgsmål. Hvor mange der har besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først og fremmest af om spørgsmålet er stillet til alle eller kun til bestemte undergrupper af respondentgruppen. For overskuelighedens skyld fremgår det i nogle tabeller ikke hvor mange der i alt har besvaret det spørgsmål som tabellen viser svarfordelingerne for. Det gælder spørgsmål hvor respondenterne har kunnet afgive mere end et svar hvorfor antallet af svar overstiger antallet af respondenter. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, hvor det ikke er meningsforstyrrende at udelade dem.

5 Indhold Baggrundsspørgsmål 3 Grundforløbet 3 Studieretninger 5 Valgfag 8 Undervisningen og fagligt samspil 13 Udvalgte fagområder 16 Elevtid 21 Elevudbyttet efter reformen 23 Ledelsesopgaver, skoleorganisering og skoleudvikling 29 Praktisk-musiske og kunsteriske fag på hf 33

6 Baggrundsspørgsmål Udbyder din skole toårigt hf? Ja 50 46,3 Nej 58 53,7 Total ,0 Har du tidligere været leder på en anden gymnasial uddannelse, fx rektor/uddannelseschef eller inspektor/uddannelsesleder? Ja 57 52,8 Nej 51 47,2 Total ,0 Hvornår tiltrådte du som leder på stx? Hvis du er begyndt som leder på et andet alment gymnasium end dit nuværende, bedes du tænke på den dato hvor du først tiltrådte som leder. Efter 1. januar ,0 I perioden mellem 1. januar 2001 og 1. januar ,4 Før 1. januar ,6 Total ,0 Grundforløbet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende opdelingen i et grundforløb og et studieretningsforløb? Opdelingen bidrager til at lette elevernes overgang fra grundskole til gymnasium Enig 35 32,7 Overvejende enig 48 44,9 Overvejende uenig 15 14,0 Uenig 9 8,4 Total ,0 Opdelingen bidrager til at kvalificere elevernes endelige valg af studieretning Enig 31 29,0 Overvejende enig 42 39,3 Overvejende uenig 27 25,2 Uenig 7 6,5 Total ,0 Opdelingen bidrager til at skabe en fornuftig progression i uddannelsen Enig 30 28,0 Overvejende enig 50 46,7 Overvejende uenig 20 18,7 Uenig 7 6,5 Total ,0 Opdelingen øger elevernes mulighed for at skifte til en anden gymnasial uddannelse Enig 22 20,6 Overvejende enig 19 17,8 Overvejende uenig 41 38,3 Uenig 25 23,4 Total ,0 3

7 Hvordan vurderer du grundforløbets nuværende længde? For kort 21 19,6 Tilpas 73 68,2 For langt 13 12,1 Total ,0 Valgte I på skolen at lade et eller flere af følgende fag starte efter grundforløbet på den årgang der startede i i august 2007? Ja, dansk 5 4,6 Ja, historie 50 46,3 Ja, engelsk 7 6,5 Ja, idræt 4 3,7 Nej 56 51,9 Valgte I på skolen at lade 2. fremmedsprog starte efter grundforløbet på den årgang der startede i august 2007? Ja 25 23,4 Nej 82 76,6 Total ,0 Hvilken betydning vurderer du at det havde for elevernes endelige valg af studieretning at undervisningen i 2. fremmedsprog først startede efter grundforløbet? Færre elever vælger en fremmedsproglig studieretning 1 4,0 Det havde ingen betydning 18 72,0 Ved ikke 6 24,0 Total ,0 Hvilke fremmedsprog oprettede skolen som 2. fremmedsprog på den årgang der startede i august 2007? Fransk fortsættersprog 66 61,1 Fransk begyndersprog 56 51,9 Tysk fortsættersprog ,6 Tysk begyndersprog 5 4,6 Spansk 94 87,0 Italiensk 14 13,0 Russisk 3 2,8 Hvilke kunstneriske fag oprettede skolen som del af grundforløbet på den årgang der startede i august 2007? Musik ,4 Dramatik 57 52,8 Billedkunst ,4 Mediefag 50 46,3 Hvilke naturvidenskabelige fag oprettede skolen som del af grundforløbet på den årgang der startede i august 2007? Biologi 63 58,3 Fysik 87 80,6 Kemi 39 36,1 Naturgeografi 34 31,5 4

8 Hvornår gennemførtes den obligatoriske evaluering af almen studieforberedelse (AT) i 1. g på den årgang der startede i august 2007? Ved udgangen af grundforløbet 22 20,8 Ved afslutningen af 1. g 77 72,6 På et andet tidspunkt 7 6,6 Total ,0 I hvilken grad tones undervisningen i grundforløbet efter elevernes forhåndstilkendegivelse af studieretningsønske? I høj grad 15 14,3 I nogen grad 38 36,2 I mindre grad 35 33,3 Slet ikke 17 16,2 Total ,0 Studieretninger Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om opdelingen i studieretninger? Opdelingen i studieretninger: - Er medvirkende til at udvikle elevernes studiekompetencer Enig 38 35,8 Overvejende enig 56 52,8 Overvejende uenig 6 5,7 Uenig 4 3,8 Ved ikke 2 1,9 Total ,0 - Er medvirkende til at styrke det faglige samspil og elevernes flerfaglige kompetencer Enig 52 49,1 Overvejende enig 49 46,2 Overvejende uenig 3 2,8 Uenig 2 1,9 Total ,0 - Er medvirkende til at give det treårige forløb en klar faglig retning og profil Enig 51 48,1 Overvejende enig 49 46,2 Overvejende uenig 3 2,8 Uenig 1 0,9 Ved ikke 2 1,9 Total ,0 - Er medvirkende til et godt socialt fællesskab i klassen Enig 39 37,1 Overvejende enig 42 40,0 Overvejende uenig 5 4,8 Uenig 5 4,8 Ved ikke 14 13,3 Total ,0 5

9 - Betyder at eleverne unødig tidligt skal træffe beslutning om deres uddannelses indhold Enig 18 17,0 Overvejende enig 37 34,9 Overvejende uenig 27 25,5 Uenig 22 20,8 Ved ikke 2 1,9 Total ,0 Hvor mange blandede studieretningshold har skolen oprettet for den årgang der startede i august 2007? Ingen 6 5, , , , , ,0 Flere end 5 2 1,9 I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for din skoles nuværende prioritering? Elevernes forhåndstilkendegivelser er i praksis mest afgørende for hvilke studieretninger der oprettes I høj grad 50 48,5 I nogen grad 30 29,1 I mindre grad 8 7,8 Slet ikke 15 14,6 Elevernes endelige studieretningsvalg er i praksis mest afgørende for hvilke studieretninger der oprettes I høj grad 77 74,8 I nogen grad 9 8,7 I mindre grad 14 13,6 Slet ikke 3 2,9 Skolen lægger stor vægt på at minimere forskellen mellem det der udbydes, og det der faktisk oprettes I høj grad 59 56,7 I nogen grad 34 32,7 I mindre grad 5 4,8 Slet ikke 6 5,8 Skolen prioriterer at oprette så mange forskellige studieretninger som muligt I høj grad 19 18,3 I nogen grad 37 35,6 I mindre grad 34 32,7 Slet ikke 14 13,5 Skolen prioriterer at oprette studieretninger med et højt fagligt niveau I høj grad 75 72,1 I nogen grad 28 26,9 I mindre grad 1 1,0 6

10 Skolen prioriterer at oprette studieretninger med et højt naturvidenskabeligt niveau I høj grad 73 71,6 I nogen grad 28 27,5 I mindre grad 1 1,0 Skolen prioriterer at oprette studieretninger med et højt fremmedsprogligt niveau I høj grad 65 62,5 I nogen grad 35 33,7 I mindre grad 3 2,9 Slet ikke 1 1,0 Skolen prioriterer at oprette studieretninger med kunstneriske fag I høj grad 54 51,9 I nogen grad 36 34,6 I mindre grad 11 10,6 Slet ikke 3 2,9 Skolen prioriterer at oprette studieretninger der afspejler skolens særlige profil I høj grad 48 46,6 I nogen grad 36 35,0 I mindre grad 16 15,5 Slet ikke 3 2,9 Skolen prioriterer at oprette studieretninger med fag der hænger godt sammen I høj grad 72 69,2 I nogen grad 30 28,8 I mindre grad 2 1,9 Skolen prioriterer at oprette studieretninger der afspejler optagelseskravene på de videregående uddannelser I høj grad 60 57,7 I nogen grad 40 38,5 I mindre grad 4 3,8 Hvilken betydning vurderer du at følgende forhold har for elevernes endelige valg af studieretning? Studieretningens fagsammensætning Stor betydning 57 54,8 Nogen betydning 44 42,3 Mindre betydning 3 2,9 Optagelseskravene til videregående uddannelse Stor betydning 27 26,0 Nogen betydning 65 62,5 Mindre betydning 12 11,5 7

11 Klassen/klassekammeraterne De enkelte faglærere Stor betydning 58 55,8 Nogen betydning 38 36,5 Mindre betydning 7 6,7 Ingen betydning 1 1,0 Stor betydning 8 7,7 Nogen betydning 44 42,3 Mindre betydning 44 42,3 Ingen betydning 8 7,7 I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for den nuværende praksis på din skole? Forskelle i grundforløbet i de enkelte klasser medfører at elevernes mulighed for at skifte klasse i forbindelse med det endelige studieretningsvalg i praksis bliver begrænset I høj grad 4 3,9 I nogen grad 17 16,7 I mindre grad 36 35,3 Slet ikke 45 44,1 Vi stræber efter at minimere antallet af elever der skifter klasse ved afslutningen af grundforløbet I høj grad 19 18,4 I nogen grad 33 32,0 I mindre grad 25 24,3 Slet ikke 26 25,2 Vi lægger stor vægt på at fortælle eleverne at det endelige studieretningsvalg først skal ske ved afslutningen af grundforløbet I høj grad 64 62,7 I nogen grad 25 24,5 I mindre grad 12 11,8 Slet ikke 1 1,0 På min skole etableres der helt nye klasser efter grundforløbet I høj grad 11 10,8 I nogen grad 17 16,7 I mindre grad 21 20,6 Slet ikke 53 52,0 Valgfag Hvilke valgfag uden for studieretningen udbød skolen i det samlede gymnasieforløb til den årgang der afsluttede stx-uddannelsen i 2008? Og hvilke blev oprettet? Billedkunst B Blev udbudt som valgfag 91 84,3 Blev oprettet som valgfag 56 51,9 8

12 Billedkunst C Biologi A Biologi B Biologi C Dramatik B Dramatik C Engelsk A Fransk begyndersprog A Fransk fortsættersprog A Fransk fortsættersprog B Fysik A Blev udbudt som valgfag 69 63,9 Blev oprettet som valgfag 32 29,6 Blev udbudt som valgfag 72 66,7 Blev oprettet som valgfag 39 36,1 Blev udbudt som valgfag 94 87,0 Blev oprettet som valgfag 86 79,6 Blev udbudt som valgfag 44 40,7 Blev oprettet som valgfag 14 13,0 Blev udbudt som valgfag 44 40,7 Blev oprettet som valgfag 17 15,7 Blev udbudt som valgfag 58 53,7 Blev oprettet som valgfag 35 32,4 Blev udbudt som valgfag 92 85,2 Blev oprettet som valgfag 86 79,6 Blev udbudt som valgfag 56 51,9 Blev oprettet som valgfag 45 41,7 Blev udbudt som valgfag 64 59,3 Blev oprettet som valgfag 35 32,4 Blev udbudt som valgfag 30 27,8 Blev oprettet som valgfag 21 19,4 Blev udbudt som valgfag 88 81,5 Blev oprettet som valgfag 70 64,8 9

13 Fysik B Græsk A Italiensk A Kemi A Kemi B Kemi C Latin A Latin B Matematik A Matematik B Musik A Blev udbudt som valgfag 90 83,3 Blev oprettet som valgfag 81 75,0 Blev udbudt som valgfag 6 5,6 Blev oprettet som valgfag 1 0,9 Blev udbudt som valgfag 17 15,7 Blev oprettet som valgfag 15 13,9 Blev udbudt som valgfag 90 83,3 Blev oprettet som valgfag 61 56,5 Blev udbudt som valgfag 88 81,5 Blev oprettet som valgfag 73 67,6 Blev udbudt som valgfag 55 50,9 Blev oprettet som valgfag 22 20,4 Blev udbudt som valgfag 7 6,5 Blev oprettet som valgfag 1 0,9 Blev udbudt som valgfag 18 16,7 Blev oprettet som valgfag 4 3,7 Blev udbudt som valgfag 97 89,8 Blev oprettet som valgfag 91 84,3 Blev udbudt som valgfag 96 88,9 Blev oprettet som valgfag 89 82,4 Blev udbudt som valgfag 46 42,6 Blev oprettet som valgfag 24 22,2 10

14 Musik B Musik C Naturgeografi B Naturgeografi C Psykologi C Russisk A Samfundsfag A Samfundsfag B Spansk A Tysk begyndersprog A Tysk fortsættersprog A Blev udbudt som valgfag 89 82,4 Blev oprettet som valgfag 60 55,6 Blev udbudt som valgfag 57 52,8 Blev oprettet som valgfag 25 23,1 Blev udbudt som valgfag 88 81,5 Blev oprettet som valgfag 76 70,4 Blev udbudt som valgfag 51 47,2 Blev oprettet som valgfag 18 16,7 Blev udbudt som valgfag 95 88,0 Blev oprettet som valgfag 92 85,2 Blev udbudt som valgfag 11 10,2 Blev oprettet som valgfag 4 3,7 Blev udbudt som valgfag 83 76,9 Blev oprettet som valgfag 71 65,7 Blev udbudt som valgfag 82 75,9 Blev oprettet som valgfag 74 68,5 Blev udbudt som valgfag 60 55,6 Blev oprettet som valgfag 56 51,9 Blev udbudt som valgfag 15 13,9 Blev oprettet som valgfag 3 2,8 Blev udbudt som valgfag 82 75,9 Blev oprettet som valgfag 58 53,7 11

15 Tysk fortsættersprog B Andre fremmedsprog Blev udbudt som valgfag 43 39,8 Blev oprettet som valgfag 35 23,4 Blev udbudt som valgfag 10 9,3 Blev oprettet som valgfag 4 3,7 Andre naturvidenskabelige fag Blev udbudt som valgfag 16 14,8 Blev oprettet som valgfag 7 6,5 Andre fag i øvrigt Blev udbudt som valgfag 41 38,0 Blev oprettet som valgfag 27 25,0 I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for den nuværende praksis på din skole? Skolen lægger stor vægt på at minimere forskellen mellem de valgfag der udbydes, og de der faktisk oprettes I høj grad 28 26,9 I nogen grad 46 44,2 I mindre grad 22 21,2 Slet ikke 8 7,7 Skolen prioriterer at oprette så mange forskellige valgfag som muligt I høj grad 26 25,0 I nogen grad 40 38,5 I mindre grad 32 30,8 Slet ikke 6 5,8 Skolen prioriterer særligt at oprette valgfag på A-niveau I høj grad 59 56,7 I nogen grad 28 26,9 I mindre grad 13 12,5 Slet ikke 4 3,8 Skolen prioriterer særligt at oprette naturvidenskabelige valgfag I høj grad 45 43,3 I nogen grad 35 33,7 I mindre grad 21 20,2 Slet ikke 3 2,9 12

16 Skolen prioriterer særligt at oprette fremmedsprog som valgfag I høj grad 32 31,1 I nogen grad 35 34,0 I mindre grad 31 30,1 Slet ikke 5 4,9 Skolen prioriterer særligt at oprette kunstneriske valgfag I høj grad 28 27,2 I nogen grad 46 44,7 I mindre grad 25 24,3 Slet ikke 4 3,9 Skolen prioriterer særligt at oprette valgfag der afspejler skolens særlige profil I høj grad 35 34,0 I nogen grad 37 35,9 I mindre grad 21 20,4 Slet ikke 10 9,7 Skolen prioriterer særligt at oprette valgfag der afspejler optagelseskravene på de videregående uddannelser I høj grad 65 63,1 I nogen grad 27 26,2 I mindre grad 11 10,7 Skolen prioriterer særligt at oprette valgfag som elever ikke har kunnet få i deres studieretninger I høj grad 39 37,5 I nogen grad 40 38,5 I mindre grad 23 22,1 Slet ikke 2 1,9 Undervisningen og fagligt samspil Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende undervisningen? Opdelingen i kernestof og supplerende stof i læreplanerne har ført til at undervisningen i større udstrækning bliver tilpasset de enkelte studieretninger Enig 20 19,2 Overvejende enig 60 57,7 Overvejende uenig 21 20,2 Uenig 3 2,9 Omfanget af afbrydelser i undervisningen, fx til flerfaglige forløb, gør det sværere at opfylde de faglige mål i de enkelte fag Enig 30 28,6 Overvejende enig 34 32,4 Overvejende uenig 37 35,2 Uenig 4 3,8 Total ,0 13

17 Generelt får eleverne større udbytte af at have et fag som studieretningsfag end af at have faget som valgfag uden for studieretningen Enig 35 33,3 Overvejende enig 44 41,9 Overvejende uenig 17 16,2 Uenig 9 8,6 Total ,0 Hvad er samlet set din vurdering af AT som idé, dvs. ideen om at afsætte en fast timeramme til fagligt samspil og flerfaglige forløb? God idé 81 77,9 Overvejende god idé 18 17,3 Overvejende dårlig idé 3 2,9 Dårlig idé 2 1,9 Hvordan vurderer du samlet set at almen studieforberedelse (AT) fungerer i praksis i sin nuværende udformning på din skole? Godt 44 41,9 Overvejende godt 60 57,1 Overvejende dårligt 1 1,0 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om AT som det fungerer i dag? AT: - Giver eleverne gode betingelser for at lære de forskellige fags viden og metoder at kende Enig 48 45,7 Overvejende enig 51 48,6 Overvejende uenig 4 3,8 Ved ikke 2 1,9 Total ,0 - Er givtigt i forhold til udviklingen af elevernes studiekompetencer Enig 54 51,4 Overvejende enig 40 38,1 Overvejende uenig 5 4,8 Uenig 3 2,9 Ved ikke 3 2,9 Total ,0 - Er især en fordel for de fagligt stærke elever Enig 52 50,0 Overvejende enig 34 32,7 Overvejende uenig 16 15,4 Uenig 1 1,0 Ved ikke 1 1,0 - Er generelt vanskeligt at håndtere for eleverne Enig 10 9,6 Overvejende enig 33 31,7 Overvejende uenig 46 44,2 Uenig 14 13,5 Ved ikke 1 1,0 14

18 - Er svært at praktisere for lærerne Enig 10 9,5 Overvejende enig 40 38,1 Overvejende uenig 45 42,9 Uenig 10 9,5 Total ,0 - Er ressource- og tidsmæssigt en god investering i forhold til det samlede udbytte Enig 35 33,7 Overvejende enig 50 48,1 Overvejende uenig 8 7,7 Uenig 6 5,8 Ved ikke 5 4,8 I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for de nuværende forhold på din skole? Undervisningen er målstyret snarere end indholdsstyret I høj grad 15 14,7 I nogen grad 69 67,6 I mindre grad 14 13,7 Ved ikke 4 3,9 Der lægges vægt på anvendelsesorienterede kompetencer i undervisningen I høj grad 10 9,8 I nogen grad 61 59,8 I mindre grad 22 21,6 Ved ikke 9 8,8 Fagene imellem er der stor forskel på i hvilket omfang undervisningen er blevet anvendelses- og kompetenceorienteret I høj grad 24 23,5 I nogen grad 58 56,9 I mindre grad 8 7,8 Slet ikke 1 1,0 Ved ikke 11 10,8 Der er stor opmærksomhed omkring mulighederne for faglige samspil I høj grad 36 35,0 I nogen grad 55 53,4 I mindre grad 12 11,7 Fagene imellem er der stor forskel på i hvilket omfang de indgår i de faglige samspil I høj grad 34 33,0 I nogen grad 54 52,4 I mindre grad 12 11,7 Slet ikke 3 2,9 15

19 Der er god sammenhæng mellem den flerfaglige og den særfaglige undervisning således at de gensidigt understøtter hinanden I høj grad 7 6,8 I nogen grad 62 60,2 I mindre grad 31 30,1 Slet ikke 1 1,0 Ved ikke 2 1,9 Lærerne har fået en større indsigt i de fag der ligger uden for deres eget fakultet I høj grad 46 44,7 I nogen grad 51 49,5 I mindre grad 5 4,9 Ved ikke 1 1,0 Det forhold at eleverne har flere timer sammen i klassen, har haft en positiv effekt på elevernes tilknytning til skolen I høj grad 41 39,8 I nogen grad 33 32,0 I mindre grad 14 13,6 Slet ikke 4 3,9 Ved ikke 11 10,7 Efter gymnasiereformen har antallet af omgængere været stigende I høj grad 1 1,0 I nogen grad 6 5,8 I mindre grad 21 20,4 Slet ikke 64 62,1 Ved ikke 11 10,7 Efter gymnasiereformen er elevfraværet formindsket I høj grad 3 2,9 I nogen grad 28 27,5 I mindre grad 33 32,4 Slet ikke 32 31,4 Ved ikke 6 5,9 Udvalgte fagområder Hvordan vurderer du nedenstående forhold vedrørende det naturvidenskabelige fagområde på stx i dag sammenlignet med før reformen? Det faglige niveau i det naturvidenskabelige fagområde samlet set Styrket 10 13,0 Noget styrket 24 31,2 Noget svækket 15 19,5 Svækket 7 9,1 Uændret 9 11,7 Ved ikke 12 15,6 Total ,0 16

20 Elevernes eksperimentelle færdigheder Styrket 8 10,4 Noget styrket 26 33,8 Noget svækket 10 13,0 Svækket 1 1,3 Uændret 13 16,9 Ved ikke 19 24,7 Total ,0 Sammenhængen mellem de naturvidenskabelige fag og matematik Styrket 12 16,0 Noget styrket 38 50,7 Noget svækket 2 2,7 Svækket 1 1,3 Uændret 14 18,7 Ved ikke 8 10,7 Sammenhængen mellem de naturvidenskabelige fag og uddannelsens øvrige fag Styrket 20 26,0 Noget styrket 39 50,6 Noget svækket 1 1,3 Svækket 2 2,6 Uændret 8 10,4 Ved ikke 7 9,1 Total ,0 Det naturvidenskabelige fagområdes rolle som en del af uddannelsens almendannende funktion Styrket 24 31,2 Noget styrket 39 50,6 Svækket 2 2,6 Uændret 9 11,7 Ved ikke 3 3,9 Total ,0 Det naturvidenskabelige fagområdes bidrag til opgaven at styrke elevernes studiekompetence generelt set Styrket 18 23,4 Noget styrket 38 49,4 Noget svækket 1 1,3 Svækket 3 3,9 Uændret 11 14,3 Ved ikke 6 7,8 Total ,0 Det naturvidenskabelige fagområdes rolle i forhold til at styrke elevernes studiekompetence til naturvidenskabelige uddannelser generelt set Styrket 15 19,5 Noget styrket 25 32,5 Noget svækket 9 11,7 Svækket 6 7,8 Uændret 10 13,0 Ved ikke 12 15,6 Total ,0 17

21 Hvordan vurderer du nedenstående forhold vedrørende fremmedsprog på stx i dag sammenlignet med før reformen? Det faglige niveau i engelsk Styrket 7 9,2 Noget styrket 23 30,3 Noget svækket 13 17,1 Svækket 3 3,9 Uændret 21 27,6 Ved ikke 9 11,8 Total ,0 Det faglige niveau i fortsættersprog i øvrigt Styrket 2 2,7 Noget styrket 12 16,0 Noget svækket 15 20,0 Svækket 9 12,0 Uændret 26 34,7 Ved ikke 11 14,7 Det faglige niveau i begyndersprogene Styrket 12 16,0 Noget styrket 20 26,7 Noget svækket 8 10,7 Svækket 7 9,3 Uændret 13 17,3 Ved ikke 15 20,0 Elevernes fremmedsproglige kompetencer generelt Styrket 2 2,6 Noget styrket 16 21,1 Noget svækket 17 22,4 Svækket 19 25,0 Uændret 11 14,5 Ved ikke 11 14,5 Total ,0 Sammenhængen mellem fremmedsprog og uddannelsens øvrige fag generelt set Styrket 7 9,2 Noget styrket 29 38,2 Noget svækket 6 7,9 Svækket 9 11,8 Uændret 20 26,3 Ved ikke 5 6,6 Total ,0 Fremmedsprogenes rolle som en del af uddannelsens almendannende funktion Styrket 5 6,6 Noget styrket 28 36,8 Noget svækket 7 9,2 Svækket 11 14,5 Uændret 20 26,3 Ved ikke 5 6,6 Total ,0 18

22 Fremmedsprogenes bidrag til opgaven at styrke elevernes studiekompetence generelt set Styrket 7 9,2 Noget styrket 15 19,7 Noget svækket 5 6,6 Svækket 13 17,1 Uændret 29 38,2 Ved ikke 7 9,2 Total ,0 Fremmedsprogenes rolle i arbejdet med at styrke elevernes studiekompetence med henblik på sproguddannelser Styrket 3 4,0 Noget styrket 9 12,0 Noget svækket 14 18,7 Svækket 17 22,7 Uændret 21 28,0 Ved ikke 11 14,7 Hvordan vurderer du nedenstående forhold vedrørende kunstneriske fag på stx i dag sammenlignet med før reformen? Det faglige niveau i de kunstneriske fag samlet set Styrket 7 9,3 Noget styrket 16 21,3 Noget svækket 11 14,7 Svækket 19 25,3 Uændret 15 20,0 Ved ikke 7 9,3 Den teoretiske dimension i de kunstneriske fag samlet set Styrket 10 13,3 Noget styrket 35 46,7 Noget svækket 2 2,7 Svækket 6 8,0 Uændret 9 12,0 Ved ikke 13 17,3 Den praktiske dimension i de kunstneriske fag samlet set Styrket 1 1,3 Noget styrket 8 10,7 Noget svækket 28 37,3 Svækket 17 22,7 Uændret 10 13,3 Ved ikke 11 14,7 Sammenhængen mellem de kunstneriske fag og uddannelsens øvrige fag generelt set Styrket 7 9,3 Noget styrket 21 28,0 Noget svækket 10 13,3 Svækket 11 14,7 Uændret 21 28,0 Ved ikke 5 6,7 19

23 De kunstneriske fags rolle som en del af uddannelsens almendannende funktion Styrket 5 6,7 Noget styrket 18 24,0 Noget svækket 10 13,3 Svækket 18 24,0 Uændret 20 26,7 Ved ikke 4 5,3 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om naturvidenskabeligt grundforløb? Naturvidenskabeligt grundforløb bidrager positivt til at styrke de naturvidenskabelige fag på skolen Enig 30 29,4 Overvejende enig 47 46,1 Overvejende uenig 12 11,8 Uenig 6 5,9 Ved ikke 7 6,9 Naturvidenskabeligt grundforløb bidrager positivt til den efterfølgende undervisning i de naturvidenskabelige fag Enig 23 22,8 Overvejende enig 47 46,5 Overvejende uenig 14 13,9 Uenig 5 5,0 Ved ikke 12 11,9 Total ,0 Naturvidenskabeligt grundforløb bidrager til at eleverne vælger flere naturvidenskabelige fag end krævet i bekendtgørelsen Enig 3 2,9 Overvejende enig 16 15,7 Overvejende uenig 29 28,4 Uenig 32 31,4 Ved ikke 22 21,6 Naturvidenskabeligt grundforløb bidrager til at eleverne vælger flere naturvidenskabelige fag på et højere niveau end krævet i bekendtgørelsen Enig 1 1,0 Overvejende enig 13 12,7 Overvejende uenig 35 34,3 Uenig 30 29,4 Ved ikke 23 22,5 Naturvidenskabeligt grundforløb har styrket det naturvidenskabelige fagområdes rolle som en del af uddannelsens almendannende funktion Enig 26 25,5 Overvejende enig 48 47,1 Overvejende uenig 10 9,8 Uenig 9 8,8 Ved ikke 9 8,8 20

24 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om almen sprogforståelse? Almen sprogforståelse bidrager positivt til at styrke sprogfagene på skolen Enig 42 41,2 Overvejende enig 44 43,1 Overvejende uenig 8 7,8 Uenig 3 2,9 Ved ikke 5 4,9 Almen sprogforståelse bidrager positivt til undervisningen i de enkelte sprogfag Enig 37 35,9 Overvejende enig 55 53,4 Overvejende uenig 5 4,9 Uenig 1 1,0 Ved ikke 5 4,9 Almen sprogforståelse bidrager til at eleverne vælger flere sprogfag end krævet i bekendtgørelsen Enig 2 1,9 Overvejende enig 10 9,7 Overvejende uenig 29 28,2 Uenig 41 39,8 Ved ikke 21 20,4 Almen sprogforståelse bidrager til at eleverne vælger flere sprog på et højere niveau end krævet i bekendtgørelsen Enig 2 1,9 Overvejende enig 7 6,8 Overvejende uenig 29 28,2 Uenig 45 43,7 Ved ikke 20 19,4 Almen sprogforståelse har styrket fremmedsprogenes rolle som en del af uddannelsens almendannende funktion Enig 22 21,4 Overvejende enig 39 37,9 Overvejende uenig 11 10,7 Uenig 17 16,5 Ved ikke 14 13,6 Elevtid Følgende udsagn vedrører den pulje elevtid som skolen selv skal fordele. I hvilken grad er udsagnene dækkende for praksis på din skole? Puljen fordeles fortrinsvist mellem fag der ikke har fået forhåndstildelt elevtid I høj grad 7 7,1 I nogen grad 33 33,7 I mindre grad 45 45,9 Slet ikke 13 13,3 Total ,0 21

25 Puljen fordeles mellem de fag der har en skriftlig dimension I høj grad 51 52,0 I nogen grad 41 41,8 I mindre grad 6 6,1 Total ,0 Puljen fordeles så tværfagligt samspil tilgodeses I høj grad 27 27,3 I nogen grad 52 52,5 I mindre grad 16 16,2 Slet ikke 4 4,0 Total ,0 Puljen fordeles så fag hvor tiden til skriftligt arbejde blev reduceret med reformen, tilgodeses særligt I høj grad 1 1,0 I nogen grad 25 24,8 I mindre grad 39 38,6 Slet ikke 36 35,6 Total ,0 Puljen fordeles så særlige indsatsområder på skolen tilgodeses I høj grad 6 6,1 I nogen grad 41 41,4 I mindre grad 33 33,3 Slet ikke 19 19,2 Total ,0 Hvordan vurderer du samlet set omfanget af skriftligt arbejde (afleveringer, terminsprøver, årsprøver mv.) sammenlignet med før reformen? Inden for det naturvidenskabelige fagområde Meget større nu 3 4,2 Større nu 15 20,8 Mindre nu 37 51,4 Meget mindre nu 2 2,8 Uændret 15 20,8 Total ,0 Inden for fremmedsprog Meget større nu 3 4,2 Større nu 11 15,3 Mindre nu 39 54,2 Meget mindre nu 3 4,2 Uændret 16 22,2 Total ,0 Inden for det kunstneriske fagområde Meget større nu 2 2,8 Større nu 16 22,5 Mindre nu 27 38,0 Meget mindre nu 2 2,8 Uændret 24 33,8 Total ,0 22

26 Elevudbyttet efter reformen Ud fra en helhedsbetragtning med udgangspunkt i de elever der dimitterede med en stx-eksamen fra skolen i sommeren 2008 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om elevernes studieparathed? På den nuværende stx-uddannelse: - Opnår eleverne gode studievaner Enig 47 46,5 Overvejende enig 50 49,5 Overvejende uenig 2 2,0 Ved ikke 2 2,0 Total ,0 - Opøver eleverne bevidsthed om forskellige arbejdsformer Enig 60 58,8 Overvejende enig 41 40,2 Ved ikke 1 1,0 - Bliver eleverne motiverede til videre uddannelse Enig 34 33,3 Overvejende enig 55 53,9 Overvejende uenig 6 5,9 Ved ikke 7 6,9 - Får eleverne gode forudsætninger for at vælge hvilken uddannelse de skal fortsætte på Enig 25 24,5 Overvejende enig 64 62,7 Overvejende uenig 6 5,9 Uenig 2 2,0 Ved ikke 5 4,9 - Øges elevernes faglige selvstændighed Enig 48 47,1 Overvejende enig 43 42,2 Overvejende uenig 5 4,9 Uenig 4 3,9 Ved ikke 2 2,0 - Bliver eleverne gode til at samarbejde med hinanden i forskellige læringssituationer Enig 55 53,9 Overvejende enig 45 44,1 Overvejende uenig 1 1,0 Ved ikke 1 1,0 - Bliver eleverne gode til kvalificeret informationssøgning Enig 53 52,0 Overvejende enig 46 45,1 Overvejende uenig 1 1,0 Ved ikke 2 2,0 23

27 - Bliver eleverne gode til at udnytte it i faglige sammenhænge Enig 52 52,5 Overvejende enig 44 44,4 Overvejende uenig 1 1,0 Ved ikke 2 2,0 Total ,0 Hvordan vurderer du følgende elementer af elevernes studieparathed sammenlignet med før reformen? Elevernes studievaner Er blevet meget bedre 20 26,7 Er blevet lidt bedre 45 60,0 Er uændret 9 12,0 Ved ikke 1 1,3 Elevernes bevidsthed om forskellige arbejdsformer Er blevet meget bedre 36 48,0 Er blevet lidt bedre 34 45,3 Er uændret 5 6,7 Elevernes forudsætninger for at vælge hvilken uddannelse de skal fortsætte på Er blevet meget bedre 8 10,7 Er blevet lidt bedre 36 48,0 Er blevet lidt dårligere 2 2,7 Er blevet meget dårligere 1 1,3 Er uændret 25 33,3 Ved ikke 3 4,0 Elevernes motivation for at fortsætte på en videregående uddannelse Er blevet meget bedre 8 10,7 Er blevet lidt bedre 25 33,3 Er blevet lidt dårligere 2 2,7 Er uændret 30 40,0 Ved ikke 10 13,3 Elevernes faglige selvstændighed Er blevet meget bedre 21 28,0 Er blevet lidt bedre 31 41,3 Er blevet lidt dårligere 4 5,3 Er uændret 16 21,3 Ved ikke 3 4,0 Elevernes evne til at samarbejde i forskellige læringssituationer Er blevet meget bedre 31 41,3 Er blevet lidt bedre 37 49,3 Er uændret 5 6,7 Ved ikke 2 2,7 24

28 Elevernes kompetence i forhold til kvalificeret informationssøgning Er blevet meget bedre 27 36,0 Er blevet lidt bedre 35 46,7 Er uændret 10 13,3 Ved ikke 3 4,0 Elevernes kompetence i forhold til at udnytte it i faglige sammenhænge Er blevet meget bedre 29 39,7 Er blevet lidt bedre 33 45,2 Er uændret 10 13,7 Ved ikke 1 1,4 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om elevernes faglighed? På den nuværende stx-uddannelse: - Når eleverne alt i alt et højt fagligt niveau Enig 38 37,6 Overvejende enig 48 47,5 Overvejende uenig 13 12,9 Uenig 1 1,0 Ved ikke 1 1,0 Total ,0 - Får eleverne en viden som dækker bredt på tværs af de faglige hovedområder Enig 45 44,6 Overvejende enig 53 52,5 Overvejende uenig 2 2,0 Ved ikke 1 1,0 Total ,0 - Bliver eleverne gode til at strukturere et fagligt stof Enig 40 39,6 Overvejende enig 53 52,5 Overvejende uenig 2 2,0 Ved ikke 6 5,9 Total ,0 - Bliver eleverne gode til at formidle faglig viden og faglige problemstillinger Enig 51 50,5 Overvejende enig 45 44,6 Overvejende uenig 3 3,0 Ved ikke 2 2,0 Total ,0 - Bliver eleverne gode til at kombinere viden fra forskellige fag Enig 52 51,5 Overvejende enig 45 44,6 Overvejende uenig 1 1,0 Ved ikke 3 3,0 Total ,0 25

29 - Får eleverne et bredt fundament for at kunne deltage aktivt i samfundslivet Enig 58 57,4 Overvejende enig 39 38,6 Overvejende uenig 1 1,0 Ved ikke 3 3,0 Total ,0 Hvordan vurderer du følgende elementer af elevernes faglighed sammenlignet med før gymnasiereformen? Elevernes generelle faglige niveau Er blevet meget bedre 3 4,1 Er blevet lidt bedre 22 29,7 Er blevet lidt dårligere 20 27,0 Er blevet meget dårligere 4 5,4 Er uændret 23 31,1 Ved ikke 2 2,7 Total ,0 Elevernes faglige viden på tværs af hovedområder Er blevet meget bedre 33 44,0 Er blevet lidt bedre 37 49,3 Er blevet lidt dårligere 1 1,3 Er uændret 4 5,3 Elevernes kompetence til at strukturere et fagligt stof Er blevet meget bedre 18 24,0 Er blevet lidt bedre 43 57,3 Er blevet lidt dårligere 2 2,7 Er uændret 11 14,7 Ved ikke 1 1,3 Elevernes kompetence til at formidle faglig viden og faglige problemstillinger Er blevet meget bedre 23 31,1 Er blevet lidt bedre 41 55,4 Er uændret 10 13,5 Total ,0 Elevernes kompetence til at kombinere viden fra forskellige fag Er blevet meget bedre 38 50,7 Er blevet lidt bedre 33 44,0 Er uændret 4 5,3 Elevernes fundament for at kunne deltage aktivt i samfundslivet Er blevet meget bedre 16 21,3 Er blevet lidt bedre 39 52,0 Er uændret 17 22,7 Ved ikke 3 4,0 26

30 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om elevernes analytiske og metodiske kompetence? På den nuværende stx-uddannelse: - Bliver eleverne gode til at formulere faglige problemstillinger Enig 39 38,2 Overvejende enig 60 58,8 Overvejende uenig 2 2,0 Ved ikke 1 1,0 - Opøver eleverne metodebevidsthed Enig 43 42,2 Overvejende enig 55 53,9 Overvejende uenig 3 2,9 Ved ikke 1 1,0 - Bliver eleverne gode til at se hvad de forskellige fag kan bidrage med i konkrete situationer Enig 39 38,6 Overvejende enig 54 53,5 Overvejende uenig 2 2,0 Ved ikke 6 5,9 Total ,0 - Bliver eleverne gode til kritisk stillingtagen på et fagligt grundlag Enig 27 26,5 Overvejende enig 67 65,7 Overvejende uenig 2 2,0 Uenig 2 2,0 Ved ikke 4 3,9 Hvordan vurderer du følgende elementer af elevernes metodiske og analytiske kompetence sammenlignet med før gymnasiereformen? Elevernes kompetence til at formulere faglige problemstillinger Er blevet meget bedre 21 28,0 Er blevet lidt bedre 39 52,0 Er blevet lidt dårligere 2 2,7 Er uændret 13 17,3 Elevernes metodebevidsthed Er blevet meget bedre 37 49,3 Er blevet lidt bedre 34 45,3 Er uændret 3 4,0 Ved ikke 1 1,3 Elevernes forståelse af hvad forskellige fag kan bidrage med i konkrete situationer Er blevet meget bedre 35 46,7 Er blevet lidt bedre 36 48,0 Er blevet lidt dårligere 1 1,3 Er uændret 2 2,7 Ved ikke 1 1,3 27

31 Elevernes kompetence til kritisk stillingtagen på et fagligt grundlag Er blevet meget bedre 14 18,9 Er blevet lidt bedre 38 51,4 Er blevet lidt dårligere 3 4,1 Er uændret 17 23,0 Ved ikke 2 2,7 Total ,0 I hvilken grad vurderer du samlet set at gymnasiereformen bidrager til udviklingen af elevernes studiekompetencer? I høj grad 59 56,7 I nogen grad 39 37,5 I mindre grad 5 4,8 Slet ikke 1 1,0 Hvordan vurderer du spredningen i elevernes udbytte sammenlignet med før reformen? Alt i alt er spredningen i elevernes udbytte blevet større 40 51,3 Alt i alt er spredningen i elevernes udbytte blevet mindre 4 5,1 Alt i alt er spredningen i elevernes udbytte uændret 34 43,6 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om spredningen i elevernes udbytte efter reformen? De flerfaglige samspil har bidraget til at øge spredningen i elevernes resultater og udbytte Enig 13 33,3 Overvejende enig 23 59,0 Overvejende uenig 1 2,6 Uenig 1 2,6 Ved ikke 1 2,6 Total ,0 Kravene til arbejdsformer har bidraget til at øge spredningen i elevernes resultater og udbytte Enig 11 28,2 Overvejende enig 21 53,8 Overvejende uenig 3 7,7 Uenig 2 5,1 Ved ikke 2 5,1 Total ,0 Nye prøveformer har bidraget til at øge spredningen i elevernes resultater og udbytte Enig 15 38,5 Overvejende enig 20 51,3 Overvejende uenig 1 2,6 Uenig 1 2,6 Ved ikke 2 5,1 Total ,0 28

32 Ledelsesopgaver, skoleorganisering og skoleudvikling Hvor meget vurderer du generelt set at forskellige typer af opgaver fylder i det samlede ledelsesarbejde på din skole? Økonomiske og administrative opgaver 0-20 % 6 5, % 46 45, % 33 32, % 15 14, % 1 1,0 Total ,0 Pædagogisk ledelse, herunder pædagogisk udvikling og fornyelse 0-20 % 11 11, % 65 65, % 19 19, % 5 5,0 Total ,0 Elevrettede opgaver Andre opgaver 0-20 % 35 34, % 55 54, % 11 10,9 Total , % 54 60, % 32 35, % 3 3, % 1 1,1 Total ,0 Hvor meget fylder de forskellige opgavetyper sammenlignet med før reformen? Økonomiske og administrative opgaver Meget mere 56 74,7 Lidt mere 15 20,0 Meget mindre 1 1,3 Det er uændret 3 4,0 Pædagogisk ledelse, herunder pædagogisk udvikling og fornyelse Meget mere 30 40,0 Lidt mere 34 45,3 Lidt mindre 6 8,0 Meget mindre 2 2,7 Det er uændret 3 4,0 29

33 Elevrettede opgaver Andre opgaver Meget mere 3 4,0 Lidt mere 25 33,3 Lidt mindre 19 25,3 Meget mindre 1 1,3 Det er uændret 27 36,0 Meget mere 8 12,1 Lidt mere 20 30,3 Lidt mindre 10 15,2 Meget mindre 3 4,5 Det er uændret 25 37,9 Total ,0 Hvordan har I organiseret lærersamarbejdet i relation til de enkelte studieretninger/klasser på din skole? Typisk store team opbygget omkring et antal klasser 8 7,8 Typisk team af "kernelærere" knyttet til enkelte eller få klasser 84 82,4 En kombination af store team og kernelærerteam 10 9,8 Har I på din skole i dette skoleår særlige team eller koordinationsgrupper opbygget omkring forskellige elementer i reformen? () Tilrettelæggelsen af grundforløbet 27 25,0 Tilrettelæggelsen af naturvidenskabeligt grundforløb 71 65,7 Tilrettelæggelsen af almen studieforberedelse 78 72,2 Tilrettelæggelsen af almen sprogforståelse 73 67,6 Andre 11 10,2 Er der i de enkelte team en formaliseret teamkoordinatorrolle med sin egen funktionsbeskrivelse? Ja, det har vi i alle eller næsten alle team 75 73,5 Ja, det har vi i de fleste team 7 6,9 Ja, det har vi i nogle team 5 4,9 Nej, det forekommer aldrig eller kun sjældent 15 14,7 Gennemfører ledelsen på din skole regelmæssige teamudviklingssamtaler med de enkelte team? Ja, ledelsen gennemfører regelmæssige teamudviklingssamtaler 67 65,0 Nej, på min skole gennemføres der ikke regelmæssige teamudviklingssamtaler 35 34,0 Nej, på min skole gennemføres regelmæssige teamudviklingssamtaler af andre personer end ledelsen 1 1,0 I hvor høj grad vurderer du at det på din skole er lykkedes at opbygge velfungerende team? I høj grad 26 25,2 I nogen grad 73 70,9 I mindre grad 4 3,9 30

34 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om studieplaner i deres nuværende form på din skole? Studieplanen: - Sikrer sammenhæng og kontinuitet i den samlede uddannelse Enig 23 22,5 Overvejende enig 46 45,1 Overvejende uenig 22 21,6 Uenig 4 3,9 Ved ikke 7 6,9 - Er et godt redskab i teamets fælles planlægning Enig 24 23,5 Overvejende enig 53 52,0 Overvejende uenig 12 11,8 Uenig 4 3,9 Ved ikke 9 8,8 - Sikrer sammenhæng mellem enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb Enig 15 15,0 Overvejende enig 50 50,0 Overvejende uenig 19 19,0 Uenig 6 6,0 Ved ikke 10 10,0 Total ,0 - Hjælper med at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer Enig 22 21,8 Overvejende enig 49 48,5 Overvejende uenig 17 16,8 Uenig 3 3,0 Ved ikke 10 9,9 Total ,0 - Hjælper med at sikre progression og variation i kravene til elevernes skriftlige og mundtlige arbejde Enig 17 16,8 Overvejende enig 52 51,5 Overvejende uenig 23 22,8 Uenig 2 2,0 Ved ikke 7 6,9 Total ,0 - Sikrer at der sker en koordinering af det skriftlige arbejde for hver klasse Enig 26 26,0 Overvejende enig 49 49,0 Overvejende uenig 18 18,0 Uenig 4 4,0 Ved ikke 3 3,0 Total ,0 - Er et redskab til at give eleverne overblik over indholdet af og sammenhængen mellem de enkelte undervisningsforløb Enig 18 17,8 Overvejende enig 59 58,4 Overvejende uenig 13 12,9 Uenig 5 5,0 Ved ikke 6 5,9 Total ,0 31

35 - Er alt i alt et fornuftigt redskab Enig 32 31,7 Overvejende enig 44 43,6 Overvejende uenig 13 12,9 Uenig 5 5,0 Ved ikke 7 6,9 Total ,0 - Forøger det administrative arbejde unødigt Enig 13 13,0 Overvejende enig 21 21,0 Overvejende uenig 30 30,0 Uenig 27 27,0 Ved ikke 9 9,0 Total ,0 Hvordan vurderer du at faggruppesamarbejdet generelt har udviklet sig siden reformen trådte i kraft? Faggruppesamarbejdet har fået større betydning for lærernes praksis i hverdagen 51 68,9 Faggruppesamarbejdets betydning for lærernes praksis i hverdagen er uændret 14 18,9 Faggruppesamarbejdet har fået mindre betydning for lærernes praksis i hverdagen 9 12,2 Total ,0 Er der generelt afsat mere eller mindre tid til faggruppesamarbejdet siden reformen trådte i kraft? Der er afsat mere tid 22 29,3 Der er afsat mindre tid 3 4,0 Den afsatte tid er uændret 50 66,7 Gennemfører ledelsen på din skole regelmæssige udviklingssamtaler med faggrupperne? Ja, ledelsen gennemfører regelmæssige udviklingssamtaler med faggrupperne 59 57,8 Nej, på min skole gennemføres der ikke regelmæssige udviklingssamtaler med faggrupperne 41 40,2 Nej, på min skole gennemføres regelmæssige udviklingssamtaler med faggrupperne af andre personer end ledelsen 2 2,0 I hvilken grad prioriterer I på skolen følgende områder i forhold til reformrelateret kompetenceudvikling? Faglig kompetenceudvikling I høj grad 46 45,1 I nogen grad 52 51,0 I mindre grad 4 3,9 32

36 - Pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling I høj grad 66 64,7 I nogen grad 34 33,3 I mindre grad 2 2,0 Kompetenceudvikling i forbindelse med organisations- og samarbejdsformer I høj grad 25 24,8 I nogen grad 41 40,6 I mindre grad 35 34,7 Total ,0 Vurderer du at lærerne på din skole har fået den nødvendige kompetenceudvikling i forbindelse med reformen? Ja 63 60,6 Nej 35 33,7 Ved ikke 6 5,8 I hvilken grad skyldes den manglende kompetenceudvikling nedenstående forhold? Udbuddet af efteruddannelse har ikke været tilstrækkeligt I høj grad 9 29,0 I nogen grad 16 51,6 I mindre grad 4 12,9 Slet ikke 2 6,5 Total ,0 Vi har ikke haft de økonomiske ressourcer til at gennemføre den nødvendige kompetenceudvikling I høj grad 3 9,1 I nogen grad 10 30,3 I mindre grad 11 33,3 Slet ikke 9 27,3 Total ,0 Lærerne har ikke haft overskud til at deltage i den nødvendige kompetenceudvikling I høj grad 23 65,7 I nogen grad 10 28,6 I mindre grad 2 5,7 Total ,0 Praktisk-musiske og kunstneriske fag på hf Hvornår startede det obligatoriske praktisk-musiske fag på toårigt hf? På første år 46 97,9 På andet år 1 2,1 Total ,0 33

37 Udbød skolen praktisk-musiske fag som del af en fagpakke på toårigt hf? Ja, musik 13 26,0 Ja, dramatik 5 10,0 Ja, design 2 4,0 Ja, billedkunst 12 24,0 Ja, mediefag 5 10,0 Nej 33 66,0 N=50 Hvilke kunstneriske fag oprettede skolen som obligatorisk praktisk-musisk fag til den årgang der startede på toårigt hf i august 2007? Musik 41 82,0 Dramatik 18 36,0 Billedkunst 43 86,0 Mediefag 16 32,0 Dans 0 0,0 Design 3 6,0 N=50 Hvilke kunstneriske fag udbød skolen som valgfag til den årgang der startede på toårigt hf i august 2007? Og hvilke blev oprettet? Musik N=50 Dramatik N=50 Billedkunst N=50 Mediefag N=50 Dans N=50 Design N=50 Blev udbudt som valgfag Blev oprettet som valgfag 29 58,0 Blev udbudt som valgfag Blev oprettet som valgfag 18 36,0 Blev udbudt som valgfag Blev oprettet som valgfag 27 54,0 Blev udbudt som valgfag Blev oprettet som valgfag 12 24,0 Blev udbudt som valgfag 1 2 Blev oprettet som valgfag 1 2,0 Blev udbudt som valgfag 9 18 Blev oprettet som valgfag 8 16,0 34

38 Hvordan vurderer du nedenstående forhold vedrørende kunstneriske fag på toårigt hf i dag sammenlignet med før reformen? Det faglige niveau i de kunstneriske fag samlet set Styrket 4 6,9 Noget styrket 7 12,1 Noget svækket 6 10,3 Svækket 1 1,7 Uændret 14 24,1 Ved ikke/ikke aktuelt 26 44,8 Total ,0 Den teoretiske dimension i de kunstneriske fag samlet set Styrket 5 8,6 Noget styrket 18 31,0 Noget svækket 1 1,7 Uændret 4 6,9 Ved ikke/ikke aktuelt 30 51,7 Total ,0 Den praktiske dimension i de kunstneriske fag samlet set Styrket 1 1,8 Noget styrket 4 7,0 Noget svækket 15 26,3 Svækket 1 1,8 Uændret 8 14,0 Ved ikke/ikke aktuelt 28 49,1 Total ,0 Sammenhængen mellem de kunstneriske fag og uddannelsens øvrige fag generelt set Styrket 4 6,9 Noget styrket 8 13,8 Noget svækket 2 3,4 Svækket 1 1,7 Uændret 16 27,6 Ved ikke/ikke aktuelt 27 46,6 Total ,0 De kunstneriske fags rolle som en del af uddannelsens almendannende funktion Styrket 4 6,9 Noget styrket 9 15,5 Noget svækket 2 3,4 Uændret 17 29,3 Ved ikke/ikke aktuelt 26 44,8 Total ,0 35

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt htxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt htxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt htxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt htxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen BEK nr 776 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM!

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! Vi glæder os til at give dig et indblik i, hvad stx er generelt og på Tornbjerg specielt. Du bliver introduceret til gymnasiets kultur og værdier både

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Formål med workshop BEGREBSAFKLARING: At klargøre, hvad der ligger i begreberne fagligt samspil og flerfaglighed. FORMÅL: At repetere formålet

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk B på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 776 af 26.

Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 776 af 26. Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013 Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Vejledning til. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2007

Vejledning til. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2007 Vejledning til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2007 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser September

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen)

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen) UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen) I medfør af 12, stk. 3 og 5, 14, stk. 2, 17, stk. 3, 18, stk. 2, 20, 27, 28, 36, stk. 2, 37, stk. 1, 40,

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Studenternes fagvalg 2005-2013

Studenternes fagvalg 2005-2013 Studenternes fagvalg 2005-20 Resumé Alle fire gymnasiale uddannelser blev ændret i deres opbygning og indhold ved gymnasiereformen fra 2005. De første studenter efter den nye reform dimitterede i 2008

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen BEK nr 778 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere