Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS"

Transkript

1 Omdømmeanalyse

2 Contents 1 Metode 4 2 s omgangskreds 3 Faaborg-Midtfyn som kommune i Danmark 4 Faaborg-Midtfyn som sted at bo/ arbejde 20 5 Kendskab til Faaborg-Midtfyn Service- og strukturforhold 38 7 Oplevede køretid 46 8 Boligdrøm 51 9 Bilag 55 2

3 Sammenfatning Faaborg-Midtfyn kommunes omdømme bæres af den sydlige del af kommunen, som forbindes med hygge, idyl, natur, vand og kunstmuseet. Den nordlige del forbindes med Midtfynsfestivalen og gode transportmuligheder til og fra og ikke så meget andet. Faaborg-Midtfyn kommune forbindes mest markant med slotte og herregårde samt det hyggelige købstadsmiljø. Andre forhold indgår på lave niveauer. Kendskabet til kommunen er dels ikke synderligt detaljeret, dels rækker det geografisk ikke meget ud over Fyn. Der kan ses en vis interesse fra personer, der bor noget væk fra kommunen for at flytte til det er især markant blandt årige (fra Fyn, uden for kommunen) i relation til udbygningen i den nordlige del og i Odense. Opfattelsen af transporttider mellem Ringe og Odense, Odense og trekantområdet samt Odense og København stemmer ganske godt med de faktiske transporttider de kan stadig være en barriere, men der er ikke nogen forkert opfattelse af dem. Af undersøgelsens data fremgår, at det mest oplagte bosætningspotentiale ligger på Fyn, hér har Faaborg- Midtfyn en position blandt borgerne på samme niveau som tilsvarende kommuner. 3

4 1 Metode

5 Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ undersøgelse af Danmarks befolkning på 18 år+. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret undersøgelse via TNS Gallups prærekrutterede internetpanel, Spørgeskemaer er udsendt via internettet og udfyldelsen af spørgeskema er ligeledes sket via internettet. Samplet til undersøgelsen er udvalgt stratificeret på køn, alder, region og uddannelse for at sikre undersøgelsens repræsentativitet. Der er indkommet 2159 besvarelser. Heraf er 424 fra hele Region Syd Danmark, 162 fra Fyn (og 262 fra resterende Region Syddanmark) og 149 fra. Gennemførelsesprocenten er efter TNS Gallups erfaringer normal for denne type undersøgelse og undersøgelsesform. Materialet er vejet for at kompensere for små skævheder i forhold til det stratificerede udvalg, således at materialet er repræsentativt for befolkningens fordeling på køn, alder, region og uddannelse. Feltarbejdet er gennemført i perioden februar I forbindelse med spørgsmål 4 Karakteristiske forhold ved Faaborg-Midtfyn er der vist fotos for svarpersonerne af de relevante forhold. Disse fotos er leveret fra. De geografiske inddelinger i rapporten følger inddelingerne efter strukturreformen 1. januar

6 2 Faaborg-Midtfyn Kommunes omgangskreds

7 Faaborg-midtfyn kommunes omgangskreds 1.Klassificering af befolkningen ud fra relationerne: a) Familie, Venner, Bekendte og Andre, se næste side 2.En by har relationer til borgerne i geografisk forstand a) Faaborg-Midtfyn omfatter borgerne (personer mellem 18 og 65 år), der er bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune. b) Region Syddanmark omfatter borgerne (personer mellem 18 og 65 år ) i den region, som Faaborg- Midtfyn Kommune er en del af. c) Resten af Danmark omfatter borgerne (personer mellem 18 og 65 år ) i de øvrige dele af landet. 7

8 En by har relationer til borgerne i mental og adfærdsmæssig forstand 1.Familien er de borgere, der er tættest knyttet til Faaborg-Midtfyn, blandt andet fordi de er glade for at bo der, gerne vil arbejde der, har bekendte i Faaborg- Midtfyn, kender den godt og sætter pris på den. 2.Vennerne er præcis det, ikke familie, men venner. De er mindre tæt tilknyttet, kender lidt mindre til Faaborg-Midtfyn og har det måske fint med at bo et andet sted selvom drømmen kan være at bo i Faaborg-Midtfyn. 3.Bekendte er de løsest tilknyttede, de hverken bor eller arbejder i Faaborg-Midtfyn, de kender ikke så meget til byen/kommunen, og har måske egentlig heller ikke rigtigt lyst til at flytte dertil med det overfladiske indtryk, de har af Faaborg- Midtfyn eller værre: bor der, men er væk ved første, givne lejlighed. 4.Andre har ingen tilknytning de kender Faaborg-Midtfyn af navn, og det er det. Faaborg-Midtfyn er ganske enkelt ikke relevant for dem. 8

9 Faaborg-Midtfyn omgangskreds - demogeografi Alle 4% 8% 19% 68% Mand Kvinde 4% 4% 9% 8% 16% 22% 71% 65% år år år år 60+ år % 5% 17% 1% 7% 19% 4% 6% 17% 6% 7% 9% 12% 22% 21% 78% 72% 74% 63% 60% Faaborg Fyn Syddanmark 4% % 5% 30% 28% 50% 30% 67% 42% 35% 5% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Familie Venner Bekendte Andre Størrelsen i hele befolkningen af familie og venner af kommunen svarer godt til tilsvarende kommuner. Andelen af bekendte er dog noget lavere med 19% den ligger typisk mellem 30 og 40% i hele landet. 92 % af Faaborg-Midtfyns egne indbyggere er knyttet til kommunen. De resterende 8 % har en løsere forbindelse. På Fyn minder fordelingen af omgangskredsen om de sammenlignelige kommuner, mens niveauerne ligger noget under i hele regionen. 9

10 omgangskreds køn I alt 49% 51% Familie 57% 43% Venner 52% 48% Bekendte 50% 50% Andre 47% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mand Kvinde Faaborg-Midtfyns Kommunes bekendtskabskreds følger ikke den generelle fordeling på køn. Kigger man på kategorien Familie og Venner, ses en overvægt af mænd. 10

11 s omgangskreds alder I alt 17% 17% 18% 18% 31% Familie 14% 17% 16% 20% 33% Venner 10% 14% 13% 18% 45% Bekendte 2% 5% 17% 27% 49% Andre 19% 18% 20% 16% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% år år år år 60 år + Faaborg-Midtfyns Kommunes nære bekendtskabskreds følger nogenlunde den generelle aldersfordeling. Jo længere man bevæger sig ud i bekendtskabskredsen, desto ældre er personerne. 11

12 s omgangskreds indkomst I alt 14% 27% 20% 29% 10% Familie 11% 25% 18% 37% 9% Venner 5% 28% 25% 34% 9% Bekendte 8% 29% 22% 32% 8% Andre 16% 27% 20% 26% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Indtil kr kr kr og derover Ved ikke/vil ikke svare Kommunens bekendtskabskreds har en lidt højere indkomstfordeling end i hele landet. 12

13 s omgangskreds beskæftigelse I alt 24% 27% 4% 13% 28% % 5% Familie 21% 35% 3% 9% 27% - 4% Venner 16% 29% 4% 6% 43% 2% - Bekendte 28% 22% 7% 4% 36% - 3% Andre 25% 24% 3% 15% 26% % 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arbejder Selvstændig Pensionist og lignende Arbejdsløs Funktionær Lærling/elev/studerende Gift uden selverhverv / Medhjælpende ægtefælle Der er flere pensionister blandt s Venner og Bekendte end i den generelle befolkning. Ligeledes ses en overvægt at funktionærer i kommunens Familie. 13

14 3 Faaborg-Midtfyn som kommune i Danmark

15 Åbent spørgsmål På de følgende slides vises resultatet af spørgsmålet om, hvad respondenterne som det første tænker på ved Faaborg-Midtfyn. Respondenterne har selv noteret, hvad de tænker på, og der er ikke angivet nogen kriterier på forhånd. 15

16 Tanker om Faaborg og den sydlige del af kommunen Note: Punktstørrelsen i ordskyen er proportional med antallet af gange, ordet er blevet nævnt. Almindelige ord som og og der er undertrykt. 16

17 Tanker om Faaborg og den sydlige del af kommunen Fyn, Sydfyn, Faaborg, Sydfynske øhav 27% Natur, smukt/flot, vand, idyl, landskab,skøn 23% Hyggelig, hygge, dejlig Købstad, Havneby, Havn, færgesejlads, hav 11% 11% Kunstmuseum/Museum, fynske malere Ferie, sommerferie, camping 6% 5% Svanninge bakker Fynske fristelser: Leverpostej, konserves 2% 2% Ingenting, Ved ikke 39% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Den sydlige del af Faaborg-Midtfyn kommune er i højere grad kendetegnet ved sin geografiske beliggenhed, et naturskønt område og hygge. Andelen, der svarer ingenting er relativt høj sammenlignet med tilsvarende kommuner, hvor niveauet typisk er mellem 10% og 20%. 17

18 Tanker om Ringe og den nordlige del af kommunen 18

19 Tanker om Ringe og den nordlige del af kommunen Midtfynsfestival, Festival, musikfestival Ringe, Fyn, Odense 15% 19% Fængsel, Statsfængsel Efterskole, Ryslinge Højskole, Kostskole Motorvej, motorvejen Erik Eriksen Egeskov Rynkeby Stationsby 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1% Ingenting, Ved ikke 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Den nordlige del af Faaborg-Midtfyn kommune kendetegnes i højere grad ved den tidligere Midtfyns festival og sin geografiske beliggenhed. Blandt respondenterne er den nordlige del af kommunen meget mindre kendt end den sydlige del. 19

20 4 Faaborg-Midtfyn som et sted at bo/ arbejde

21 Opfattelse af Faaborg og den sydlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune som et sted at bo Alle 13% 21% 43% 17% 6% Familie 2% - 2% 50% 46% Venner 2% - 63% 28% 8% Bekendte 1% 35% 50% 12% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Indstillet på at flytte væk snarest / Under ingen omstændigheder tænke dig at bo dér Ikke så glad for at bo der / Ikke så godt tænke dig at bo der Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo/ Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo Glad for at bo der / Godt tænke dig at bo dér Rigtig glad for at bo der / Virkeligt godt tænke dig at bo dér I familien er 96% rigtig glade for eller glade for at bo i Faaborg og den sydlige del af kommunen. Blandt vennerne er den tilsvarende andel 36%. 62% af vennerne bor allerede på Fyn inklusive i kommunen. Af de resterende 38% kommer knapt 1/3 fra Region Syddanmark og resten fra det øvrige land. 21

22 Opfattelse af Ringe og den sydlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune som et sted at bo vs. anden kommune Familie (Faaborg-Midtfyn) 2% - 2% Familie (Gns. Kommune) %- 50% 63% 46% 37% Venner (Faaborg-Midtfyn) 2% - 63% 28% 8% Venner (Gns. kommune) -% 77% 18% 5% Bekendte (Faaborg-Midtfyn) 1% 35% 50% 12% 1% Bekendte (Gns. Kommune) 39% 50% 10% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Indstillet på at flytte væk snarest / Under ingen omstændigheder tænke dig at bo dér Ikke så glad for at bo der / Ikke så godt tænke dig at bo der Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo/ Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo Glad for at bo der / Godt tænke dig at bo dér Rigtig glad for at bo der / Virkeligt godt tænke dig at bo dér 36 % af Vennerne kunne virkelig godt tænke sig eller er rigtig glad for at bo i kommunen, hvilket er et forholdsvist højt niveau og højere sammenlignet med tilsvarende resultater fra lignende kommuner. 22

23 Opfattelse af Ringe og den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune som et sted at bo Alle 19% 32% 33% 10% 6% Familie - 5% 3% 48% 44% Venner 4% 21% 49% 19% 7% Bekendte 9% 47% 40% 4% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Indstillet på at flytte væk snarest / Under ingen omstændigheder tænke dig at bo dér Ikke så glad for at bo der / Ikke så godt tænke dig at bo der Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo/ Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo Glad for at bo der / Godt tænke dig at bo dér Rigtig glad for at bo der / Virkeligt godt tænke dig at bo dér Det er forventelig at der ses et fald i vurderingen af den nordlige del af kommunen som et sted at bo efter graden af tilknytning. 26% af kommunes Venner kunne virkelig godt tænke sig eller er rigtig glade for at bo i den nordlige del af kommune, hvilket er 10%-points lavere end i den sydlige del af kommunen. 23

24 Opfattelse af Ringe og den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune som et sted at bo vs. anden kommune Familie (Faaborg-Midtfyn) - 5% 3% 48% 44% Familie (Gns. Kommune) 63% 37% Venner (Faaborg-Midtfyn) 4% 1% 49% 19% 7% Venner (Gns. kommune) 77% 18% 5% Bekendte (Faaborg-Midtfyn) 9% 47% 40% 4% % Bekendte (Gns. Kommune) 39% 50% 10% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Indstillet på at flytte væk snarest / Under ingen omstændigheder tænke dig at bo dér Ikke så glad for at bo der / Ikke så godt tænke dig at bo der Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo/ Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo Glad for at bo der / Godt tænke dig at bo dér Rigtig glad for at bo der / Virkeligt godt tænke dig at bo dér 26 % af kommunens Venner er enten rigtig glad for/glad for eller kunne virkelig godt tænke sig/godt tænke sig at bo i den nordlige del af kommunen. Dette er 10%-points lavere end for den sydlige del af kommunen, men en smule højere end tilsvarende kommuner. En forklarende årsag kan være, at 62% af vennerne faktisk bor i kommunen eller på Fyn. 24

25 Opfattelse af som et sted at arbejde hvis jobbet er interessant og relevant Alle 14% 18% 46% 17% 4% Familie 1% -- 66% 33% Venner 1% - 75% 21% 3% Bekendte - 30% 56% 14% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Indstillet på at finde arbejde et andet sted snarest / Under ingen omstændigheder tænke dig at arbejde dér Ikke særligt glad for at arbejde der / Ikke så godt tænke dig at arbejde der Synes, at flere andre steder er lige så gode at arbejde / Synes, at flere andre steder er lige så gode at arbejde Glad for at arbejde der / Godt tænke dig at arbejde dér Rigtigt glad for at arbejde der / Virkeligt godt tænke dig at arbejde dér 24 % af Kommunes Venner har en positiv opfattelse af Faaborg-Midtfyn kommune som et godt sted at arbejde. Dette er en anelse højere end blandt alle. Vennerne ser et større potentiale i at bo i kommunen frem for at arbejde der - 36% bo mod 24% arbejde. 25

26 Opfattelse af som et sted at arbejde Familie (Faaborg-Midtfyn) 66% 33% Familie (Gns. Kommune) 2% 67% 30% Venner (Faaborg-Midtfyns) 1% 75% 21% 3% Venner (Gns. kommune) 76% 21% 3% Bekendte (Faaborg-Midtfyn) 30% 56% 14% 1% Bekendte (Gns. Kommune) 34% 52% 13% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Indstillet på at finde arbejde et andet sted snarest / Under ingen omstændigheder tænke dig at arbejde dér Ikke særligt glad for at arbejde der / Ikke så godt tænke dig at arbejde der Synes, at flere andre steder er lige så gode at arbejde / Synes, at flere andre steder er lige så gode at arbejde Glad for at arbejde der / Godt tænke dig at arbejde dér Rigtigt glad for at arbejde der / Virkeligt godt tænke dig at arbejde dér Faaborg-Midtfyn som et sted at arbejde, ligger på nogenlunde samme niveau som tilsvarende kommuner. 26

27 5 Kendskab til Faaborg- Midtfyn

28 Kendskab til Faaborg-Midtfyn Familie (Faaborg- Midtfyn) 26% 56% 18% Familie (Gns. Kommune) 0% 2% 24% 41% 33% Venner (Faaborg- Midtfyn) 32% 37% 24% 6% Venner (Gns. kommune) 7% 41% 27% 19% 7% Bekendte (Faaborg- Midtfyn) 77% 19% 3% 1% Bekendte (Gns. Kommune) 13% 61% 19% 5% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kender slet ikke (ud over navnet) Ikke særlig godt Hverken godt eller dårligt Temmelig godt Særdeles godt I Familien er det samlede, positive kendskab på niveau med tilsvarende kommuner, men fordelingen mellem temmelig og særdeles godt er mindre positiv end i sammenligningskommunerne. 30 % af Vennerne har et særdeles godt eller temmelig godt kendskab til Faaborg-Midtfyn kommune, hvilket er lidt højere end i sammenligningskommunerne. 28

29 Kendskab til de konkrete attraktioner 1. På de følgende slides vises resultatet af spørgsmålet om, hvad respondenterne i særlig grad forbinder med Faaborg-Midtfyn 2. Metoden er, at der vises en række fotos (udvalgt af Faaborg-Midtfyn Kommune), der illustrerer de enkelte forhold, for respondenten sammen med en tekst til billedet, der angiver, hvad det drejer sig om. 3. Respondenterne krydser derefter de attraktioner eller konkrete forhold af, som de i særlig grad mener er karakteristiske for Faaborg-Midtfyn 4. Denne metode skaber en profil af, hvilke af de pejlemærker kommunen selv finder vigtige, som også er vigtige for respondenterne. 29

30 Forhold der forbindes med Faaborg-Midtfyn Alle Herregårde og slotte 57% Hyggeligt købstadsmiljø i Faaborg Egeskov Marked 35% 56% Top 5 Team Rynkeby 30% Faaborg museum for fynsk malerkunst 29% Carl-Nielsens barndomshjem 29% Ryslinge Højskole 29% Løgismose 27% Kunstnermiljø i Faaborg (malere Kunstertræf i Faaborg) 25% Vandremuligheder (Øhavsstien) 22% Alle Bryggerier/Midtfyns bryghus 17% Filmmiljø / FilmFyn 16% Fynske fristelser 13% Konnerup Chokolade 11% Tarup-Davinde 8% Ingen af delene 9% Ved ikke 3% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 30

31 Karakteristik af kendskabet til de konkrete forhold og attraktioner De mest kendte forhold total for omgangskredsen er: 1. Herregårde og slotte 2. Hyggeligt købstadsmiljø i Faaborg 3. Egeskov Marked 4. Team Rynkeby 5. Faaborg Museum for fynsk malerkunst Herregårde og slotte, samt det hyggelige købstadsmiljø i Faaborg skiller sig ud i toppen af målingen med henholdsvis 57 % og 56 %. I bunden af målingen findes Konnerup Chokolade og Tarup-Darvinde Alle tre segmenter vurderer Herregårde og slotte, Hyggeligt købstadsmiljø i Faaborg og Egeskov markedet som de mest karakteristiske forhold ved Faaborg- Midtfyn Kommune. Sammenlignet med tilsvarende kommuner er kendskabet noget lavere vi finder normalt 4-5 forhold, der er kendt af omkring 60% blandt alle. 31

32 Forhold der forbindes med Faaborg-Midtfyn - Familien Hyggeligt købstadsmiljø i Faaborg 88% Herregårde og slotte Egeskov Marked 75% 87% Top 5 Faaborg museum for fynsk malerkunst 71% Vandremuligheder (Øhavsstien) 67% Ryslinge Højskole 66% Carl-Nielsens barndomshjem 64% Team Rynkeby Filmmiljø / FilmFyn Løgismose Kunstnermiljø i Faaborg (malere Kunstertræf i Faaborg) Fynske fristelser Bryggerier/Midtfyns bryghus Konnerup Chokolade 60% 57% 55% 51% 49% 46% 44% Familie % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32

33 Forhold der forbindes med Faaborg-Midtfyn blandt Familien De mest kendte forhold total for Familien er: 1. Hyggeligt købstadsmiljø i Faaborg 2. Herregårde og slotte 3. Egeskov marked 4. Faaborg Museum for fynsk malerkunst 5. Vandremuligheder (Øhavsstien) Familiens top fem adskiller sig ikke synderligt fra vurderingen blandt alle. Men kendskabsniveauet er markant højere - kun 4 forhold nævnes af 51 % eller færre. Det er et niveau, som svarer godt til, hvad der normalt findes blandt Familien. 33

34 Forhold der forbindes med Faaborg-Midtfyn - Venner Hyggeligt købstadsmiljø i Faaborg Herregårde og slotte Egeskov Marked 55% 77% 75% Top 5 Carl-Nielsens barndomshjem Faaborg museum for fynsk malerkunst Ryslinge Højskole Kunstnermiljø i Faaborg (malere Kunstertræf i Faaborg) Team Rynkeby Løgismose Vandremuligheder (Øhavsstien) 46% 45% 43% 43% 42% 39% 38% Venner Filmmiljø / FilmFyn Bryggerier/Midtfyns bryghus Fynske fristelser Tarup-Davinde 28% 28% 24% 20% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 34

35 Forhold der forbindes med Faaborg-Midtfyn blandt Venner De mest kendte forhold total for Vennerne er: 1. Hyggeligt købstadsmiljø i Faaborg 2. Herregårde og slotte 3. Egeskov Marked 4. Carl Nielsens barndomshjem 5. Faaborg Museum for fynsk malerkunst Vennernes top 5 svarer nogenlunde til top 5 fra den samlede omgangskreds, dog bemærkes det at Carl Nielsens barndomshjem har sneget sig ind i top 5 i stedet for Vandremuligheder (Øhavsstien). Fynske fristelser samt Taarup-Davinde forbindes i lav grad med Faaborg-Midtfyn Kommune blandt Vennerne 35

36 Forhold der forbindes med Faaborg-Midtfyn - Bekendte Herregårde og slotte Hyggeligt købstadsmiljø i Faaborg 57% 60% Egeskov Marked Team Rynkeby Carl-Nielsens barndomshjem Ryslinge Højskole Løgismose Faaborg museum for fynsk malerkunst Kunstnermiljø i Faaborg (malere Kunstertræf i Faaborg) Vandremuligheder (Øhavsstien) Bryggerier/Midtfyns bryghus Filmmiljø / FilmFyn 28% 26% 25% 25% 24% 23% 19% 16% 13% 10% Top 5 Bekendte Fynske fristelser Konnerup Chokolade Tarup-Davinde 3% 7% 5% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 36

37 Forhold der forbindes med Faaborg-Midtfyn blandt bekendte De mest kendte forhold totalt set for Bekendte er: 1. Herregårde og slotte 2. Hyggeligt købstadsmiljø i Faaborg 3. Egeskov Marked 4. Team Rynkeby 5. Carl Nielsens barndomshjem I top fem når kun 2 karakteristiske forhold en opbakning på 57 % eller mere. Det illustrer, at kommunens profil ikke rækker langt ud i omgangskredsen hvilket også er tilfældet for tilsvarende kommuner. Faaborg Museum for fynsk malerkunst er væsentligt bedre kendt blandt Vennerne end blandt de Bekendte. 37

38 6 Service- og strukturforhold

39 Afdækning af, hvilke service- og strukturforhold, der karakteriserer Faaborg-Midtfyn På de følgende slides vises resultatet af et spørgsmål om, hvilke service- og strukturforhold, respondenterne i særlig grad forbinder med Faaborg-Midtfyn. Metoden er, at der vises en liste der angiver de enkelte forhold. Listen vises i tilfældig rækkefølge for respondenterne, således at det ikke er de samme forhold, der altid står nederst. Respondenterne krydser derefter de konkrete forhold af, som de i særlig grad mener er karakteristiske for Faaborg-Midtfyn. Denne metode skaber en profil af, hvilke af de pejlemærker kommunen selv finder vigtige, som også er vigtige for respondenterne. Metoden angiver ikke en vurdering af kvaliteten af de enkelte forhold. At noget nævnes af få kan ikke tolkes som, at vurderingen er dårlig. Der kan alene tolkes på, at forholdet ikke indtager nogen central rolle i profilen af kommunens udbud af servicemæssig og strukturel karakter. 39

40 Hvilke forhold karakteriserer den sydlige del af? Alle Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau 30% En spændende by / kommune / lokalitet 22% Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger 17% 16% Gode transportmuligheder til og fra nærområdet Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Gode plejemuligheder for ældre Godt udbud af sundhedsplejemuligheder Skolernes kvalitet Mange daginstitutionsmuligheder Gode transportmuligheder i nærområdet Gode muligheder for interessante jobs i nærområdet 9% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 3% Ingen af ovenstående 50% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 40

41 Hvilke forhold karakteriserer Faaborg og den sydlige del af? Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau En spændende by / kommune / lokalitet Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Godt udbud af sundhedsplejemuligheder Gode plejemuligheder for ældre Skolernes kvalitet Mange daginstitutionsmuligheder Gode transportmuligheder til og fra nærområdet Gode transportmuligheder i nærområdet Gode muligheder for interessante jobs i nærområdet Ingen af ovenstående 3% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 4% 2% 7% 6% 7% 9% 11% 13% 9% 9% 8% 10% 11% 11% 10% 16% 18% 20% 23% 28% 27% 27% 30% 29% 30% 32% 40% 49% 53% 53% 58% 60% Familie Venner Bekendte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 41

42 Resumé om Faaborg og den sydlige del af Faaborg- Midtfyns omdømme 30 % af de adspurgte mener i særlig grad, at den sydlige del af Faaborg-Midtfyns Kommune er karakteriseret ved muligheder for kunst og kulturoplevelser på et højt niveau i nærområdet Kommunens Venner og Bekendte anser sammen med Familien, men på lavere niveauer - den sydlige af for at have muligheder for kunst og kulturoplevelser på et højt niveau, have omfattende og varierede fritidsmuligheder i nærområdet og være en spændende by/kommune/lokalitet Gode transportmuligheder til og fra området opleves kun i meget svag udstrækning og på et ens, lavt niveau i hele bekendtskabskredsen. Heller ikke gode muligheder for interessante jobs opleves som karakteristisk for den sydlige del af 42

43 Hvilke forhold karakteriserer Ringe og den nordlige del af? Gode transportmuligheder til og fra nærområdet 21% Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder En spændende by / kommune / lokalitet Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Skolernes kvalitet Gode transportmuligheder i nærområdet Mange daginstitutionsmuligheder Godt udbud af sundhedsplejemuligheder Gode muligheder for interessante jobs i nærområdet Gode plejemuligheder for ældre 16% 16% 12% 12% 10% 8% 7% 7% 6% 6% 6% Alle Ingen af ovenstående 59% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 43

44 Hvilke forhold karakteriserer Ringe og den nordlige del af? Gode transportmuligheder til og fra nærområdet Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Skolernes kvalitet En spændende by / kommune / lokalitet Mange daginstitutionsmuligheder Gode transportmuligheder i nærområdet Godt udbud af sundhedsplejemuligheder Gode plejemuligheder for ældre Gode muligheder for interessante jobs i nærområdet Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau Ingen af ovenstående 4% 4% 3% 6% 6% 6% 3% 3% 5% 7% 9% 8% 10% 8% 13% 12% 12% 15% 16% 12% 13% 15% 19% 23% 28% 27% 26% 25% 24% 22% 28% 32% 31% 40% 42% 54% 61% 65% Familie Venner Bekendte 63% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 44

45 Resumé om den nordlige del af Faaborg-Midtfyns omdømme Generelt er kendskabet til den nordlige del af kommunen svagere end til den sydlige del. 21 % af de adspurgte mener, at den nordlige del af Faaborg-Midtfyns Kommune er karakteriseret i særlig grad ved gode transportmuligheder til og fra nærområdet. En holdning som deles af kommunes Familie, Venner og Bekendte, dog på forskellige niveauer. Dette er det mest markante forhold ved den nordlige del af kommunen. Kommunens Familie og Venner mener at forhold som gode transportmuligheder til nærområdet, et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger samt fritidsmuligheder især karakteriserer den nordlige del af Faaborg-Midtfyn kommune. Blandt de adspurgte opleves et godt udbud af sundhedsplejemuligheder, interessante jobs, samt gode plejemuligheder for ældre, som værende mindst karakteristisk for den nordlige del. 45

46 7 Oplevet køretid

47 Oplevet køretid mellem Ringe og Odense i bil Alle 25% 39% 9% 3% 1% 24% Familie 14% 38% 10% 4% 2% 32% Venner 61% 30% 4% 1% - 4% Bekendte 35% 47% 7% 2% - 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15 minutter 30 minutter 45 minutter 1 time 1 time og 15 minutter eller mere Ved ikke Majoriteten af de adspurgte svarer, at køretiden mellem Ringe og Odense er mellem min. Hele 61 % af kommunens Venner svarer 15 minutter. Ifølge Krak er køretiden 19 min. 47

48 Oplevet køretid mellem Ringe og Odense med offentlig transport Alle 9% 28% 18% 11% 6% 29% Familie 40% 41% 7% 3% 2% 6% Venner 20% 48% 15% 5% 2% 9% Bekendte 12% 45% 18% 10% 3% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15 minutter 30 minutter 45 minutter 1 time 1 time og 15 minutter eller mere Ved ikke Køretiden mellem Ringe og Odense med offentlig transport opleves længere af kommunens Venner og Bekendte end af kommunens Familie. Rejseplanen angiver fra 16 til 26 minutter så i hele omgangskredsen er der godt kendskab til de faktiske forhold. 48

49 Oplevede køretid mellem Odense og Trekantområdet (Fredericia/Kolding/Vejle)? Køretid i bil Alle 17% 32% 18% 14% 5% 14% Familie 26% 44% 22% 8% - Venner 23% 41% 25% 8% 2% 1% Bekendte 18% 39% 22% 13% 4% 5% 0% 30 minutter 20% 40% 60% 40 minutter 80% 100% 50 minutter 1 time 1 time og 10 minutter eller mere Ved ikke 50 % af de adspurgte oplever køretiden fra Odense til Trekantsområdet som værende mellem minutter. Denne opfattelse er en smule højere blandt kommunes Familie, Venner og Bekendte. Krak vurderer køretiden til trekantsområdet til min, afhængig af slutdestinationen. 49

50 Oplevede afstand mellem Odense og København? Køretid i bil Alle 23% 30% 16% 14% 6% 11% Familie 25% 34% 23% 11% 6% 1% Venner 24% 38% 21% 8% 5% 4% Bekendte 26% 34% 17% 12% 6% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 time og 15 minutter 1 time og 30 minutter 1 time og 45 minutter 2 timer 2 timer og 15 minutter eller mere Ved ikke 16 % af de adspurgte oplever at køretiden mellem Odense og København tager 1 time og 45 min, hvilket ifølge Krak er køretiden (under forudsætning af, at hastighedsbegrænsninger overholdes). Generelt vurderer 50% kortere køretid hvilket jo ikke nødvendigvis er problematisk. 50

51 8 Boligdrøm

52 Hvilken boligform ville du kunne tænke dig, hvis du flyttede til? Potentielle tilflyttere 25% 22% 13% 8% 6% 5% 2% 19% Mand 12% 5% 6% 3% 26% 24% 6% 18% Kvinde 15% 6% 12% 1% 23% 20% 3% 19% år 8% 3% 5% - 18% 37% 7% 22% år 6% 4% 2% 2% 32% 33% 13% 10% år 7% 4% 7% 3% 33% 24% 4% 18% år 10% 14% 11% 3% 21% 19% 3% 20% 60+ år 23% 4% 12% 2% 23% 15% 1% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Købe hus i by/bymæssig bebyggelse Lejet lejlighed i by/bymæssig bebyggelse Lejet lejlighed eller hus i landdistrikt Ejer-/andelslejlighed i landdistrikt Købe hus i landdistrikt Ejer-/andelslejlighed i by/bymæssig bebyggelse Bygge nyt hus i by/bymæssig bebyggelse Ved ikke 25 % af de personer som ikke bor i, men som er positive overfor at flytte til kommunen 22% af alle svarpersoner - vurderer huskøb i bymæssig bebyggelse som mest attraktivt, hvilket især gælder for personer i alderen % er mest positive overfor køb af hus i et landdistriktet. Især blandt de yngre år er nybygget hus attraktivt. 52

53 Det forventes, at der i alt skabes permanente nye job... Ændrer det ved din indstilling til at flytte til Faaborg-Midtfyn Kommune Antal 9% 77% 13% Mand Kvinde 11% 6% 76% 79% 12% 15% år år år år 60+ år 5% 7% 9% 3% 30% 78% 89% 85% 79% 56% 15% 6% 8% 12% 19% Syddanmark Resten af DK 9% 9% 78% 77% 13% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja jeg bliver mere positiv overfor at flytte Nej det er uden betydning Ved ikke Blandt de adspurgte - 23% af samtlige - er 9 % blevet mere positive overfor at flytte til kommunen. Niveauet er det samme på Fyn, i hele Region Syddanmark og i hele Danmark. Blandt unge i alderen år er dette tal 30 %. Det konkrete antal (22 personer) er for lavt til at diagnosticere på deres geografiske baggrund. *Dette spørgsmål er kun stillet til personer som ikke bor i Faaborg-Midtfyn kommune og som er negative overfor at flytte til kommunen. 53

54 Køb af et fritidshus/en fritids-bolig i den sydlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune eller Faaborg? Alle 1% 10% 37% 41% 11% FAMILIE 7% 21% 45% 17% 8% VENNER 3% 24% 40% 19% 12% BEKENDTE 2% 19% 48% 20% 11% Ja helt sikkert 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja måske Nej næppe Nej bestemt ikke Har allerede fritidshus i den sydlige del af eller Faaborg Ved ikke Kun 11 % af alle vil helt sikkert eller måske købe fritidshus/bolig i den sydlige del, hvilket må betegnes som lavt. Ikke overraskende er kommunens Familie mere tilbøjelig til at købe et fritidshus/en fritids-bolig i den sydlige del af. 54

55 9 Bilag

56 Faaborg-Midtfyns omgangskreds - familie 4 % procent af svarpersonerne klassificeres som Familie 96 % procent af svarpersonerne klassificeres som enten Venner, Bekendte eller Andre 4% 96% For at tilhøre Faaborg-Midtfyns Familie skal svarpersonen: Kende mindst 4 attraktioner Kende eller have hørt om nogen, der bor i Faaborg-Midtfyn Enten arbejde i Faaborg-Midtfyn eller som minimum godt kunne tænke sig at arbejde der Som minimum være glad for at bo der eller godt kunne tænke sig at bo der Som minimum kende Faaborg-Midtfyn hverken godt eller dårligt 56

57 Faaborg-Midtfyns omgangskreds - venner 8 % procent af svarpersonerne klassificeres som Venner 87 % procent af svarpersonerne klassificeres som enten Bekendte eller Andre 4% 8% 87% Familie For at tilhøre Faaborg-Midtfyns Venner skal svarpersonen: Kende mindst 3 attraktioner Kende eller have hørt om nogen, der bor i Faaborg-Midtfyn Enten arbejde i Faaborg-Midtfyn eller som minimum synes at flere andre steder er lige så gode at arbejde Som minimum synes at flere andre steder er lige så gode at bo Som minimum kende Faaborg-Midtfyn ikke særlig godt 57

58 Faaborg-Midtfyns omgangskreds - bekendte 19 % procent af svarpersonerne klassificeres som Bekendte 68 % procent af svarpersonerne klassificeres som Andre 4% 8% 19% 68% Familie Venner For at tilhøre Faaborg-Midtfyns Bekendte skal svarpersonen: Kende mindst 1 attraktion Enten arbejde i Faaborg-Midtfyn eller som minimum ikke så godt tænke sig at arbejde der Som minimum være ikke så glad for at bo der eller ikke så godt tænke sig at bo der Svarpersoner der ikke som minimum opfylder betingelsen for Bekendte, klassificeres som Andre og falder ud af undersøgelsen 58

59 Præsentation af TNS Gallup /1 TNS Gallups undersøgelser er med til at danne beslutningsgrundlag i de virksomheder og det samfund, vi betjener. Disse undersøgelser understøtter ofte vidtrækkende kommercielle eller politiske beslutninger. En høj kvalitet i vores undersøgelser er derfor af essentiel betydning for vores omverden. Derfor er det væsentligt at medarbejdernes adfærd, såvel internt som eksternt i forhold til kunder og samarbejdspartnere, tager udgangspunkt i en grundholdning om at sikre en gennemgribende høj kvalitet. Denne kvalitet opretholdes ved løbende evaluering og forbedring af vores kvalitetsledelsessystem gennem input fra virksomhedens medarbejdere. Derfor har alle TNS Gallups medarbejdere forståelse af og tager ansvar for at kvalitetspolitikken følger med virksomhedens udvikling. TNS Gallup sørger for efteruddannelse af medarbejderne, da kontinuerlig udvikling af viden og kompetence er en nødvendighed for at skabe kvalitet. Dette gøres ved træning i indland såvel som udland. TNS University er her en vigtig faktor og TNS Gallups primære uddannelsescenter. Ved at investere i medarbejderne investeres også i vore kunder. Vi ønsker at opretholde og udvikle vores position som Danmarks største analyseinstitut og vidensleverandør til det danske erhvervsliv, og gennem vores medlemskab af den internationale mediegigantkoncern WPP at være i stand til at udføre opgaver over hele verden. 59

60 Præsentation af TNS Gallup /2 Det er TNS Gallups ufravigelige strategi at levere viden baseret på data af høj kvalitet, som overholder de retningslinjer der er fastlagt af Gallups ISO 9001 og systemer, ESOMAR / EFAMRO's europæiske kvalitetsstandarder, retningslinier fra Datatilsynet samt interne retningslinjer i TNS og WPP. TNS Gallup har været certificeret efter DS/EN ISO standarden siden I 2007 blev certificeringen udvidet til at dække den internationale standard DS/ISO Dermed sikres kvaliteten af samtlige faser af den proces, der gennemgås til frembringelse af data. TNS Gallup er medlem af den internationale sammenslutning, ESOMAR, og er dermed underlagt ESOMARs etiske og professionelle regelsæt. Disse regler har til hovedformål at beskytte respondentrettigheder, herunder er der særlige retningslinjer, der gælder for interview med respondenter under myndighedsalderen. 60

61 GallupForum : Baggrund Emne GallupForum Rekruttering Population Stratifikation Kontaktforsøg Kvalitetskontrol Specifikation GallupForum er en interviewundersøgelse, baseret på online interview i TNS Gallups webbaserede panel. Respondenterne besvarer spørgeskemaet online via deres egen computer. Respondenten tilsendes spørgeskemaet via og guides automatisk gennem spørgeskemaet ved hjælp af det anvendte software. Ved egen hjælp registrerer respondenten svarene i online-spørgeskemaet og returnerer dette elektronisk. Paneldeltagerne i GallupForum er præ-interviewet om demografi. Alle paneldeltagere er rekrutteret aktivt af TNS Gallup ved hjælp af CATI-interview (Computer Assisted Telephone Interviewing). Når paneldeltagerne rekrutteres til panelet dannes stikprøven ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre kan blive inkluderet i stikprøven. Ingen paneldeltagere er således selvrekrutterede. CATI-populationen omhandler generelt personer på 15 år eller derover. I visse undersøgelser anvendes specialdefinerede populationer. For at sikre at alle landsdele bliver korrekt repræsenteret, er der stratificeret efter geografisk område. Der bliver gennemført op til to rykkere, hvis der ikke opnås kontakt ved første udsendelse. adresser på respondenter, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive forsøgt kontaktet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også de respondenter repræsenteret, som er vanskelige at komme i kontakt med. Vedr. rekruttering til GallupForum panelet udføres interviewarbejdet af et stort antal CATIinterviewere. Interviewerne vejledes og overvåges dagligt af et team af supervisorer, som står i direkte forbindelse med Gallups CATI-interviewafdeling og de ansvarlige konsulenter. 61

62 Stikprøveusikkerhed (1) Stikprøveusikkerhed De procenttal, der gengives i resultatafsnittet, er behæftet med en vis usikkerhed hidrørende fra, at man i stedet for at spørge alle personer i universet kun har spurgt et mindre udvalg af dem. Usikkerhedens størrelse afhænger af selve procenttallet og stikprøvens størrelse. Hvis universet er relativ lille, som det typisk forekommer i business-to-business undersøgelser, afhænger usikkerheden også af universets størrelse. Usikkerheden kan angives som 95% sikkerhedsgrænse. Det procenttal, som man havde fået, hvis man havde spurgt hele universet, kaldes for det sande procenttal. Afstanden mellem det sande procenttal og det observerede procenttal er med 95% sikkerhed mindre end sikkerhedsgrænsen. Med andre ord: Det sande procenttal ligger med 95% sikkerhed i intervallet mellem det observerede procenttal minus sikkerhedsgrænsen og det observerede procenttal plus sikkerhedsgrænsen. For store universer (f. eks. hele Danmarks befolkning på 15 år eller derover) er sikkerhedsgrænserne for forskellige procenter og forskellige stikprøvestørrelser vist i nedenstående tabel. Tabellen er beregnet ud fra følgende formel: 1, 96 procent( 100 procent) stikprøvestørrelse Sikkerhedsgrænser for mindre universer Hvis universet er mindre og stikprøven udgør en betydelig del af universet, skal der tages hensyn til universets størrelse. Man beregner derfor sikkerhedsgrænser for procenttallene med samme teknik som ovenfor, men bruger følgende formel i stedet for: 1, 96 procent( 100 procent) universets størrelse stikprøvestørrelse stikprøvestørrelse 1 universets størrelse 1 Sammenligning mellem to stikprøver i store målgrupper I andre sammenhænge har man behov for at vurdere, om to procenttal fra forskellige stikprøver med sikkerhed kan siges at være forskellige, eller om en observeret forskel blot beror på tilfældigheder. Lad p1 og p2 betegne de to procenttal, og lad n1 og n2 betegne de to stikprøvestørrelser. Hvis de to målgrupper, som stikprøverne er taget fra, er store, er de to procenttal med 95% sikkerhed forskellige, hvis forskellen mellem dem overskrider tallet: 1, 96 p1 ( 100 p1 ) p2 ( 100 p2 ) n n 1 Sammenligning mellem to stikprøver i mindre målgrupper Hvis målgrupperne er mindre, og stikprøverne udgør en betydelig del af målgrupperne, skal der tages hensyn til målgruppestørrelsen. Lad p1 og p2 betegne de to procenttal, lad n1 og n2 betegne de to stikprøvestørrelser og lad N1 og N2 betegne de to målgruppestørrelser. De to procenttal er med 95% sikkerhed forskellige, hvis forskellen mellem dem overskrider tallet: p1 ( 100 p1 ) N1 n1 p2 ( 100 p2 ) N 2 n2 1, 96 n N 1 n 1 N

63 Stikprøveusikkerhed (2) Stikprøve størrelse 5% eller 95% 10% eller 90% 15% eller 85% 20% eller 80 % 25% eller 75% 30% eller 70% 35% eller 65% 40% eller 60% 45% eller 55% 50% ,3 9,9 11, ,7 13,2 13,6 13,8 13,9 75 4,9 6,8 8,1 9,1 9,8 10,4 10,8 11,1 11,3 11, ,3 5,9 7 7,8 8,5 8,9 9,3 9,6 9,8 9, ,5 4,8 5,7 6,4 6,9 7,3 7,6 7, ,2 4,9 5,5 6 6,4 6,6 6,8 6,9 6, ,7 3,7 4,4 5 5,4 5,7 5,9 6,1 6,2 6, ,5 3,4 4 4,5 4,9 5,2 5,4 5,5 5,6 5, ,1 2,9 3,5 3,9 4,2 4,5 4,7 4,8 4,9 4, ,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4 4,2 4,3 4,4 4, ,7 2,4 2,9 3,2 3,5 3,7 3,8 3, ,6 2,2 2,7 3 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3, ,5 2,1 2,5 2,8 3 3,2 3,3 3,4 3,5 3, ,4 2 2,3 2,6 2,8 3 3,1 3,2 3,3 3, ,4 1,9 2,2 2,5 2, ,1 3, ,2 1,7 2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 63

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS Omdømmeanalyse 1 Metode Metode Repræsentativ undersøgelse af Danmarks befolkning på 18 år+. TNS Gallups prærekrutterede internetpanel, G@llupForum. Stratificeret på køn, alder, region og uddannelse for

Læs mere

Omdømmeanalyse. 55+ fra Nordsjælland. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Omdømmeanalyse. 55+ fra Nordsjælland. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS Omdømmeanalyse 55+ fra Nordsjælland Contents 1 Metode 4 2 s omgangskreds 3 Faaborg-Midtfyn som kommune i Danmark 4 Faaborg-Midtfyn som sted at bo/ arbejde 12 5 Kendskab til Faaborg-Midtfyn 15 6 10 6 Service-

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Black Friday

Penge- og Pensionspanelet Black Friday Penge- og Pensionspanelet Black Friday 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Omdømmeanalyse. Herning Kommune. Herning Kommune. Omdømmeanalyse TNS

Omdømmeanalyse. Herning Kommune. Herning Kommune. Omdømmeanalyse TNS 2 Metode Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ undersøgelse af Danmarks befolkning i alderen fra 18 til 65 år. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006 Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design December 2006 Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter Turisme- og destinationsudvikling Contents 1 Baggrund og formål 3 2 Konklusion og anbefalinger 5 3 Metode 7 4 Gallup Kompas 9 5 Turisme i Sønderjylland 12 6 Vigtighed/tilfredshed 26 7 Historie 34 8 Information

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

TNS Gallup - Public Næstved Kommune

TNS Gallup - Public Næstved Kommune TNS Gallup - Public Næstved Kommune Kommunalomdømmeanalyse Oktober 2008 Public Metode 2 Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere vælger at

Læs mere

Fyn Omdømmeanalyse 2011

Fyn Omdømmeanalyse 2011 Fyn Omdømmeanalyse 2011 Fyn Omdømmeanalyse 2011 AGENDA 1 Metode 2 Sammenfatning 3 Fyns omgangskreds 4 Fyn - et sted i Danmark 5 Fyn - som sted at bo og arbejde 6 Kendskab til Fyn 7 Hvilke service og strukturforhold

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes betalingsproblemer. Undersøgelsen er

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

Nul-punkts analyse. Hørsholm Kommune. Dato: Juni 2017 Projekt: 63133

Nul-punkts analyse. Hørsholm Kommune. Dato: Juni 2017 Projekt: 63133 Nul-punkts analyse Hørsholm Kommune Dato: Juni 2017 Projekt: 63133 Contents 1 Hørsholm Kommunes omgangskreds 7 2 Hvad forbindes med Hørsholm Kommune? 15 3 Hørsholm Kommune som sted at bo/arbejde 22 4 Kender

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Investoranalysen Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser.

Investoranalysen Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. Investoranalysen 2016 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan

Læs mere

Gallup om kommunal. i 5 kommuner 2013. Gallup om kommunal. TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180

Gallup om kommunal. i 5 kommuner 2013. Gallup om kommunal. TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180 i 5 kommuner 2013 TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180 valg Feltperiode: Den 7. 12. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense over

Læs mere

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006

Irak-konflikten. Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 DR Irak-konflikten Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...4 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...5 4 Tabeller med

Læs mere

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Handels og turismeundersøgelse Blandt borgere i Slesvig/Holsten Handels og turismeundersøgelse Handels og turismeundersøgelse Feltperiode: Den 13. februar 18. februar 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp

Danskernes holdninger til aktiv dødshjælp DR Danskernes holdninger til Rapport - Epinion A/S 19. juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 Tabeller med køn...3 2 Tabeller med alder...6 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg...9 4 Tabeller

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Gallup om kongehuset. Gallup om kongehuset. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om kongehuset. Gallup om kongehuset. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.134 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Forbrugerrådet Tog til tiden

Forbrugerrådet Tog til tiden Trafikudvalget B 35 - Bilag 4 Offentligt Forbrugerrådet Tog til tiden Rapport - Epinion A/S 30. august 2005 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Gallup om integration

Gallup om integration TNS Dato: 2013 Projekt: 59466 Feltperiode: Den 5.9. september 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Personer, der har svaret at de bekender sig i islam, er taget

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Regeringens kvalitetsform

Regeringens kvalitetsform DR Regeringens kvalitetsform Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Gallup til BT om Folkeskolen

Gallup til BT om Folkeskolen TNS Dato: 17. juli 2014 Projekt: 61293 Design Feltperiode: Den 11. juli-16. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om forhold til forældre, streaming, EU og Folkeskolereformen

Gallup om forhold til forældre, streaming, EU og Folkeskolereformen Gallup om forhold til forældre, streaming, EU og Folkeskolereformen Gallup om forhold til forældre, streaming, EU og Folkeskolereformen Feltperiode: Den 1314 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri juni Public 57174

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri juni Public 57174 TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri 22.-24. juni 2010 Public 57174 Metode Feltperiode: 22.-24. juni 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Smart Mobilitet. Unges transportvaner Rapport. TNS Gallup Media. Smart Mobilitet. TNS 17. marts 2016

Smart Mobilitet. Unges transportvaner Rapport. TNS Gallup Media. Smart Mobilitet. TNS 17. marts 2016 Unges transportvaner Rapport Indhold 1 og vidensbehov 3 2 Metode 7 3 Vigtigste resultater 9 4 Nuværende livssituation 14 5 6 Nuværende transportvaner 35 7 De unges visioner 53 8 Diverse 63 9 Bilag 66 Bil

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269 TNS Gallup Public Tema: 18.19. august 2010 Public 57269 Metode Feltperiode: 18.19. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Viborg Kommune. Kommunalvalg 2013. Viborg Kommune. TNS Dato: 2013 Projekt: 59xxx

Viborg Kommune. Kommunalvalg 2013. Viborg Kommune. TNS Dato: 2013 Projekt: 59xxx Kommunalvalg 2013 TNS Dato: 2013 Projekt: 59xxx Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i Viborg kommune på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 3 Statistisk sikkerhed 13 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension.

Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension. Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension. 76 procent af danskerne tror, at ældreplejen vil være ringere end i dag, når de selv går på pension. Hver tredje regner

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet. Dato: december 2010

Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet. Dato: december 2010 Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet Dato: 7.- 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om arbejdsdeling i hjemmet Dato: 7.- 13. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Gallup om venskaber. Gallup om venskaber. TNS Dato: 10. februar 2014 Projekt: 59745

Gallup om venskaber. Gallup om venskaber. TNS Dato: 10. februar 2014 Projekt: 59745 TNS Dato: 10. februar 2014 Projekt: 59745 Design Feltperiode: Den 5. februar 10. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Gallup om skolen og børn

Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Feltperiode: Den 26 juli til 31 juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor Feltperiode: Den 21.-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover

Læs mere

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne DR Nyheder Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne Rapport - Epinion A/S 27. januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Borgernes holdning...5 4 Kryds

Læs mere

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59577 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Lyngallup om organdonation Dato: 27. juni 2012

Lyngallup om organdonation Dato: 27. juni 2012 Lyngallup om organdonation Dato: 27. juni 2012 Metode Feltperiode: Den 22.27. juni 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Gallup om relation mellem søskende

Gallup om relation mellem søskende TNS Dato: 10. februar 014 Projekt: 59745 Design Feltperiode: Den 5.10. februar 014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere