Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni Slide 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1"

Transkript

1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Destination Bornholm og Færgen har i sommerperioden 2013 indgået et samarbejde om at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Bornholm. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en række fortløbende undersøgelser i form af en Event-tracking, som i hver af månederne juni, juli, august og september gennemfører evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Bornholm. Indeværende måling omfatter følgende event i juni måned: Folkemødet i Allinge d juni I tillæg til de specifikke eventmålinger tegner undersøgelserne en generel profil af de rejsende med Færgen til Bornholm. Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er følgende: Personer bosat i Danmark undtaget Bornholm, som har rejst med en af Færgens ruter fra Rønne i perioden Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Deltagere i undersøgelsen er rekrutteret via Færgens bookingsystem. Stikprøve Der er udsendt i alt mailinvitationer til personer, som matcher ovenstående målgruppedefinition. I alt har 945 personer gennemført spørgeskemaundersøgelsen svarende til en svarprocent på 30%. Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Bornholm specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende alene pga. den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Bornholm er derfor et udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Bornholm. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedessamt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking for Destination Bornholm er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Folkemødet Kendskabet til folkemødet er stort; 2 ud af 3 har meget stort eller stort kendskab inden ankomst til Bornholm. Så godt som ingen har intet kendskab til folkemødet. 1. Awareness/Kendskabsgrad Besøgsandelen til folkemødet er ligeledes høj; over halvdelen af de besøgende til Bornholm i undersøgelsesperioden har således deltaget i folkemødet. 2. Besøgsandel Folkemødets tiltrækningskraft er meget stor. For mere end 2 ud af 3, som deltog i folkemødet, havde mødet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Endelig er vurderingen af folkemødet god; 4 ud af 5 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er 8, Tiltrækningskraft 4. Vurdering Slide 8

9 Økonomisk evaluering 1. For andelen der udtrykker afgørende betydning benyttes en faktor 0,9, for stor betydning en faktor 0,6 og nogen betydning en faktor 0,3. Baseret på Færgens trafiktal i undersøgelses perioden samt andelen, der udtrykker, at folkemødet var betydende for deres besøg af Bornholm udregnes folkemødets specifikke tiltrækningskraft til i alt personer. 2. Vha. undersøgelsen fastsættes den gennemsnitlige opholdslængde til 4,0 døgn og fra TØBBE (Turismens økonomiske betydning) benyttes yderligere nøgletal for døgnforbruget pr. overnatningsform. (Hotel: 1358 kr., feriecentre: 495 kr., camping 246 kr., vandrehjem 682 kr., og lejet feriebolig 471 kr.) 3. Besøgende til folkemødet, som er ankommet med fly eller færgen fra Simrishamner ikke omfattet af estimatet. Blandt de der i undersøgelsen har angivet at folkemødet havde afgørende eller stor betydning benyttes fordelingen for overnatningsform. Og det samlede forbrug som er direkte afledt af folkemødet estimeres herefter til i alt 21,3 mio. kr. Slide 9

10 De rejsendes profil i perioden Demografisk profil Overvægt af mænd (59%) Overvægt af ældre; 50+ (76%) Hyppigst fra hovedstaden (57%) og Sjælland (23%) Hyppigst fuldtidsbeskæftiget (56%) eller pensionist (31%) Tilknytning En vis andel havde ingen tilknytning til Bornholm (29%) Eksiløboerne udgjorde 19% Ca. halvdelen havde anden form for tilknytning til Bornholm Flest havde en form for tilknytning til Bornholm (69%) Besøgshyppighed Flest var meget loyale besøgende, dvs. har besøgt Bornholm mere end 10 gange seneste 3 år (39%) Forholdsvis få var førstegangsbesøgende seneste 3 år (14%) Overnatningsform Flest boede i sommerhus eller ferielejlighed (50%) En betydelig andel benyttede privat indkvartering (27%) Få benyttede campingplads/b&b (7%) eller hotel (13%) Rejsens formål Flest skulle på sommerhus- eller ferieophold (26%) En vis andel kom ifm. jobrelateret rejse (17%) En vis andel kom ifm. specifik begivenhed (17%) En vis andel skulle besøge venner/familie (17%) 3. Rejseledsagere Flest rejste med partner uden børn (46%) En mindre andel rejste med børn (19%) En vis andel rejste alene (16%) 4. Arrangering af rejsen Så godt som alle arrangerede selv deres ophold (94%) Så godt som ingen benyttederejsebureau/pakkerejse (5%) Slide 10

11 Detaljeret evaluering af Folkemødet i Allinge Slide 11

12 Kendskab til Folkemødet Hvor stort var dit kendskab til Folkemødet i Allinge inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Folkemødet i Allinge d juni 33% 29% 24% 9% 4% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter (945) Slide 12

13 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Kendskab til Folkemødet førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Hvor stort var dit kendskab til Folkemødet i Allinge inden du ankom? Førstegangs-besøgende på Bornholm 23% 23% 25% 13% 16% Kendskab til Folkemødet Tilbagevendende besøgende på Bornholm 35% 30% 24% 8% 2% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Førstegangsbesøgende (133); Tilbagevendende besøgende (810) Slide 13

14 Medier/kilder til kendskab til Folkemødet Hvordan fik du første gang kendskab til Folkemødet i Allinge? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Familie, venner eller bekendte 16% Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen 1% 4% Internettet generelt 6% Facebook eller andre sociale medier 1% Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn 56% Andre steder 15% Husker ikke 3% Base: Har kendskab til Folkemødet i Allinge (903) Slide 14

15 Besøg på Folkemødet Besøgte du folkemødet? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Ja 55% Nej 45% Husker ikke 0% Base: Alle respondenter (945) Slide 15

16 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Besøg på Folkemødet førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Besøgte du folkemødet? 53% 55% Førstegangsbesøgende på Bornholm Besøgte Folkemødet Tilbagevendende besøgende på Bornholm Base: Førstegangsbesøgende (133); Tilbagevendende besøgende (810) Slide 16

17 Deltagelse på Folkemødet Hvilke af disse dage deltog du i Folkemødet? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Torsdag d % Fredag d % Lørdag d % Søndag d % Husker ikke 0% Base: Besøgte Folkemødet (521) Slide 17

18 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Folkemødets tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? Folkemøde i Allinge d juni 53% 17% 9% 5% 17% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte Folkemødet (518) Slide 18

19 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. Konklusionsslide 8) Folkemødets tiltrækningskraft førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? Førstegangs-besøgende på Bornholm 72% 6% 3% 4% 15% Besøgte Folkemødet Tilbagevendende besøgende på Bornholm 50% 18% 10% 5% 17% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Førstegangsbesøgende og besøgte folkemødet (71); Tilbagevendende besøgende og besøgte folkemødet (446) Slide 19

20 Samlet vurdering af Folkemødet 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? Folkemøde i Allinge d juni 23% 28% 30% 10% 3% 4% Snit: 8, Base: Besøgte Folkemødet (516) (ved ikke er ikke medtaget) Slide 20

21 Vurdering af Folkemødet kommentareksempler (samtlige kommentarer kan ses i rapport bilaget) 2100 kr. for en færgebillet er ødelæggende. Det eneste lille minus var at parkeringsforholdene ikke var gode, måske man kunne parkere uden for byen og så var der en bus til at køre det sidste stykke til folkemødet. Vi manglede skiltning på vores ture rundt på øen. Vi syntes der var dårlig skiltning til seværdigheder og afstand til byer når vi kørte rundt. Folkemødet bør kun være for organisationer, foreninger og lign. Kommercielle foretagender og private firmaer bør ikke kunne deltage. Det ødelægger folkemødets folkelighed. Kunne være interessant hvis der blev udviklet flere aktiviteter målrettet børn under Folkemødet; jeg havde mine børn med, da jeg ikke arbejdede hele tiden, og det kunne jeg godt forestille mig at flere ville gøre, hvis der var flere aktiviteter målrettet børn. Tror det kunne styrke Folkemødet rigtigt meget. Det må IKKE blive større, da det så vil blive for uoverskueligt. Der mangler bedre oplysning om hvor og hvad hvilket tid de forskellige ting sker på mødet program m.m., er ikke nemme at få fat i. Fantastisk at en by af den størrelse rent praktisk kan få det hele til at fungere; især bemærkede jeg parkerings-, transport-og toiletforhold. Under folkemødet skal der bedre bustrafik til og fra Allinge -jeg måtte vente 1,5 time på den bus der skulle gå fra Ryttergården kl den kom Slide 21

22 Folkemødets loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge Bornholm igen indenfor de næste 2 år? Folkemøde i Allinge d juni 75% 20% 2%2% Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte Folkemødet (520) Slide 22

23 Folkemødets loyalitetseffekt førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Tror du, at du vil besøge Bornholm igen indenfor de næste 2 år? Førstegangs-besøgende på Bornholm 42% 45% 6% 7% Besøgte Folkemødet Tilbagevendende besøgende på Bornholm 80% 16% 2% 2% Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Førstegangsbesøgende og besøgte Folkemødet (71); Tilbagevendende besøgende og besøgte folkemødet (448) Slide 23

24 Profil af de besøgende til Bornholm i undersøgelses perioden Slide 24

25 Demografika Mand Kvinde 41% 59% Under 35 år 35 til 49 år 50 til 54 år 65 år eller derover 5% 19% 35% 41% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 3% 9% 8% 23% 57% Studerende/skoleelev Fuldtidsbeskæftiget Deltidsbeskæftiget Pensionist Udenfor arbejdsmarkedet i Andet 1% 2% 3% 6% 31% 56% Base: Alle respondenter (945) Slide 25

26 Formål med rejsen Hvilke af nedenstående er mest dækkene for hovedformålet med dit seneste besøg? Ferie (mere end 4 overnatninger) 13% Miniferie (1-4 overnatninger) 7% Besøge venner og/eller familie 17% Sommerhus- eller fritidshusophold 26% Privat éndagsrejse 1% Jobrelateret rejse Besøg ifm. en specifik begivenhed 17% 17% Andet formål 3% Husker ikke 0% Base: Alle respondenter (945) Slide 26

27 Rejseledsagere Hvem rejste du sammen med? Partner/ægtefælle uden børn 46% Børn og evt. partner/ægtefælle 14% Anden familiegruppe (f.eks. bedsteforældre med børnebørn) 4% Ven/vennegruppe med børn 1% Ven/vennegruppe uden børn 7% Kollegaer 10% Anden gruppe 2% Alene 16% Base: Alle respondenter (945) Slide 27

28 Arrangering af rejsen Bestilte du/i rejsen gennem et rejsebureau eller var turen selvarrangeret? Gennem rejsebureau/pakkerejse 1% Selvarrangeret ophold 94% Både og dele af rejsen var arrangeret gennem rejsebureau, mens andre dele var selvarrangeret 4% Ved ikke 0% Base: Alle respondenter (945) Slide 28

29 Overnatningsform Hvordan boede du? Sommerhus eller ferielejlighed 50% Privat indkvartering 27% Hotel 13% Campingplads 4% Pension eller Bed & Breakfast 3% Anden overnatningsform 3% Base: Var ikke på éndagsrejse (915) Slide 29

30 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Bornholm de seneste 3 år? Det var mit første besøg 14% 1-2 gange før 18% 3-5 gange før 19% 6-10 gange før 11% Mere end 10 gange før 39% Husker ikke 0% Base: Alle respondenter (945) Slide 30

31 Tilknytning til Bornholm Hvilke af nedenstående beskriver bedst din tilknytning til Bornholm? Jeg har ingen speciel tilknytning til Bornholm 29% Jeg er opvokset på Bornholm 15% Jeg har haft bopæl på Bornholm, men er ikke 4% Jeg har eller har haft fritidshus på Bornholm 21% Jeg har familie på Bornholm 25% Jeg har venner på Bornholm Jeg har besøgt Bornholm i mange år 22% 23% Jeg har været på lejrskole eller efterskole på Bornholm Anden særlig tilknytning 8% 8% Base: Alle respondenter (945) Slide 31

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking European Glass Context

Destination Bornholm Event tracking European Glass Context Yves Suter Bornholm Art Museum Ida Wieth Destination Bornholm Event tracking European Glass Context Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af European Glass Context

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juni 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juni 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Juni 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF JUNI EVENTS 12 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 26 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Maj 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Maj 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Maj 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF MAJ EVENTS 12 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 34 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og Færgen

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Trolling Master April 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Trolling Master April 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Trolling Master April 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF TROLLING MASTER BORNHOLM 11 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 23 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Salomon Hammer Trail Maj 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Salomon Hammer Trail Maj 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Salomon Hammer Trail Maj 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF SALOMON HAMMER TRAIL 11 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 22 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juli 2018

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juli 2018 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Juli 2018 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF JULI EVENTS 15 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 61 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking maj 2016

Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Born Fondo, Flickr Born Fondo, Flickr Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-events 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking september 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking september 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking september 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF SEPTEMBER EVENTS 11 LAGRET EFFEKT AF FOLKEMØDET 26 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 29 2 INTRODUKTION

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking august 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking august 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking august 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF AUGUST EVENTS 19 LAGRET EFFEKT AF FOLKEMØDET 89 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 92 2 INTRODUKTION

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking maj 2018

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking maj 2018 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking maj 2018 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF EVENTS 12 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 34 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og Færgen

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking august 2016

Destination Bornholm Event tracking august 2016 Kristian Wichmann Wonderfestiwall.dk nmts.dk Wonderfestiwall.dk Destination Bornholm Event tracking august 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juli 2017

DESTINATION BORNHOLM. Event Tracking Juli 2017 DESTINATION BORNHOLM Event Tracking Juli 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 6 EVALUERING AF JULI EVENTS 16 PROFIL AF REJSENDE TIL BORNHOLM 69 2 INTRODUKTION 3 BAGGRUND Destination Bornholm og

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Analyse rapport Markedsundersøgelse om interessen for mountainbike ophold i Norge og Tyskland

Analyse rapport Markedsundersøgelse om interessen for mountainbike ophold i Norge og Tyskland Visit Nordjylland Analyse rapport Markedsundersøgelse om interessen for mountainbike ophold i og Om undersøgelsen Summary Erfaring med motionscykling Interesse Præferencer ifm. ophold og booking af MTB

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Destination Bornholm Kulturugen på Bornholm September Slide 1

Destination Bornholm Kulturugen på Bornholm September Slide 1 Destination Bornholm Kulturugen på Bornholm September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode Sammenfatning af resultater 2 Generelt om Kulturugen 3 Evaluering af events 4 Profil af de besøgende

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

Vi håber, du har nydt din ferie, og at du vil hjælpe os med at udvikle vores feriehjælpsprogram ved at udfylde følgende skema.

Vi håber, du har nydt din ferie, og at du vil hjælpe os med at udvikle vores feriehjælpsprogram ved at udfylde følgende skema. Kære feriegæst Vi håber, du har nydt din ferie, og at du vil hjælpe os med at udvikle vores feriehjælpsprogram ved at udfylde følgende skema. Oplysningerne behandles anonymt og har til formål at give Arbejdsmarkedets

Læs mere

DESTINATION BORNHOLM. Folkemødet Juni 2017

DESTINATION BORNHOLM. Folkemødet Juni 2017 DESTINATION BORNHOLM Folkemødet Juni 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 FOLKEMØDETS HOVEDTEMAER 6 SAMMENFATNING 8 KENDSKAB TIL FOLKEMØDET 13 VURDERING AF FOLKEMØDET 24 FOLKEMØDETS BETYDNING FOR TILREJSE 30

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud.

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Wennemoes Bolig På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Ingen bolig passer til vores liv, hele livet. Vi bor alene, vi flytter

Læs mere

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008 Sp.01 Hvor mange timer arbejder du ca. om ugen? Mindre end 25 timer Ca. 25 timer Mere end 25 timer Arbejder ikke fx. orlov, barsel, pensioneret m.m. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

FÆRGEN & DESTINATION BORNHOLM. Markedstracking Danmark 2017 Q3 oktober 2017

FÆRGEN & DESTINATION BORNHOLM. Markedstracking Danmark 2017 Q3 oktober 2017 FÆRGEN & DESTINATION BORNHOLM Markedstracking Danmark 2017 Q3 oktober 2017 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 7 DANSKERNES FERIEFORBRUG 9 DESTINATIONER - PRÆFERENCER OG ATTRAKTIVITET 17 KENDSKAB 31

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? Flere gange om ugen 0% Ugentligt 2% Månedligt 26% 1 2 gange i kvartalet 24% 1 3 gange pr. år 31% Sjældnere

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø AFSLUTTENDE OPGAVE udemiljø 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Kravspecifikation... 2 Design... 3 Formidling... 6 Afprøvning... 7 Refleksion... 8 Side 1 af 8 Indledning I dette projekt

Læs mere

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Eksempel Beboerdemokrati Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Er du 47,37 42,11 Mand Kvinde 2 Hvor gammel er du? 27,78 11,11 5,56 11,11 11,11 11,11 22,22 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig)

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig) 1a 1b I hvilket land bor du? Hvilket postnummer har din by? 1a) Land 1b) Postnummer 01 Tyskland 02 Danmark 03 Sverige 04 Andet land, og det er 2) Til alle Hvilket transportmiddel benytter du i dag? Personbil...

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013 v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Formål og opdrag Evalueringen gennemført for FolkeFerieFonden Arbejdsmarkedets Feriefond støtter FolkeFerieFondens

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Viborg d. 20 januar 2016 Til Folketingets Restudvalg Vedr. Høringssvar om den ændrede Knivlov Kære medlemmer af Retsudvalget Jeg er helt klar over at denne

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel.

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Tekster: Gal 2,16-21, Luk 10,23-37 Salmer: 8 kl 9.00 i Lihme 747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Elmquist)

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere