YDELSESSERVICE KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESSERVICE KØBENHAVN"

Transkript

1 YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016

2 INDHOLD S FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 06 Særlig støtte til høje boligudgifter S SÅDAN FÅR DU INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP S. 07 Hvad skal du gøre? S. 08 Udbetaling af hjælpen S BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP S. 10 Ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold S. 10 Ophold i Danmark S. 11 Stå til rådighed for arbejdsmarkedet S. 11 Ægtefællers pligt til at forsørge hinanden S. 11 Formue, indtægter, værdier og opsparing S. 12 Hvis din situation ændrer sig, mens du får økonomisk hjælp S. 13 Hvis du får et job S. 13 Hvis du starter uddannelse S SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN S. 14 Kontanthjælp S. 15 Aktivitetstillæg til kontanthjælp S. 15 Barselstillæg til kontanthjælp S. 16 Uddannelseshjælp S. 16 Aktivitetstillæg til uddannelseshjælp S. 17 Barselstillæg til uddannelseshjælp S. 17 Integrationsydelse S. 17 Dansktillæg til integrationsydelse S. 18 Engangshjælp S. 18 Indtægter trækkes fra den økonomiske hjælp S. 19 Husk - når indtægter trækkes fra hjælpen S. 19 Der betales skat og ATP af hjælpen INDHOLDSFORTEGNELSE FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

3 S KONTANTHJÆLPSLOFT OG SÆRLIG STØTTE S. 22 Undtagelser S. 23 Beregning af særlig støtte til høje boligudgifter S SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? S BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL. ØKONOMISK HJÆLP S. 26 Vær tilmeldt jobcentret som jobsøgende S. 27 Ferie når du modtager økonomisk hjælp S. 28 Nedsættelse af hjælpen S TIMERSREGLEN S. 33 Konsekvenser for den økonomiske hjælp S KONTANTYDELSE S. 37 Betingelser for at få kontantydelse S. 39 Sådan beregnes kontantydelsen S. 42 Betingelser for at bevare retten til kontantydelse S. 44 Skal kontantydelsen betales tilbage? S. 45 Tilbagebetaling af hjælp S. 45 Afgørelser og klagemuligheder S. 45 Hjælpens betydning for andre ydelser S AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER S. 46 Afgørelser S. 46 Vil du klage? INDHOLDSFORTEGNELSE FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

4 S HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER S. 48 Boligstøtte S. 48 Forældrebetaling til vuggestue, dagpleje m.m. S. 48 Børnebidrag S. 49 Andre ydelser S KONTAKTOPLYSNINGER S. 50 Ydelsesservice København S. 50 Borgerservice S. 51 Sådan kommunikerer du med Ydelsesservice

5 S. 5 FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP Hos Ydelsesservice København kan du søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv. INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP Har du ikke haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, vil du være omfattet af reglerne for integrationsydelse. Har du haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år og er du fyldt 30 år, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Har du haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil det være reglerne om uddannelseshjælp, som gælder for dig. Læs mere om betingelserne for at få kontantydelse på side 22. Erhvervskompetencegivende uddannelse En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

6 S. 6 FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER Når du søger hjælp, kan du også søge om særlig støtte til høje boligudgifter. For at være berettiget til den særlige støtte skal du have boligudgifter af et vist omfang. Vær opmærksom på at særlig støtte til høje boligudgifter ikke er det samme som den boligstøtte, du søger hos Udbetaling Danmark på Borger.dk. Du skal være opmærksom på, at boligstøtte indgår i beregningen af særlig støtte til høje boligudgifter. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, at en del af din boligstøtte eventuelt bliver benyttet som afdrag på boligstøttegæld. Hvis du endnu ikke har søgt om boligstøtte, når du søger om særlig støtte til høje boligudgifter, laver Ydelsesservice et foreløbigt skøn over, hvor meget du har ret til at få i boligstøtte. Det skønsmæssige beløb trækkes fra din særlige støtte til høje boligudgifter, indtil Ydelsesservice modtager den endelige beregning af din boligstøtte fra Udbetaling Danmark. For information om hvordan den særlige støtte beregnes, se kapitel 4.

7 S. 7 SÅDAN FÅR DU SÅDAN FÅR DU INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP HVAD SKAL DU GØRE For at Ydelsesservice kan udbetale integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, skal du først: Henvende dig i Jobcenter København for at tilmelde dig som jobsøgende Gøre noget aktivt for at få et job For yderligere information om de krav der stilles til dig se kapitel 3 og 6. Når du henvender dig i jobcentret, bliver du guidet til, hvordan du søger om integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp. Hvis du har en indtægt, som ikke er tilstrækkelig til, at du kan forsørge dig selv og din familie, kan du søge om supplerende integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Hvis du får hjælp, skal du hver måned sende en kopi af din lønseddel, dagpengespecifikation eller lignende. Det skal fremgå af lønsedlen, hvor mange timer du har arbejdet.

8 S. 8 SÅDAN FÅR DU... Du kan sende lønsedler og anden relevant dokumentation via Digital Post. Skal du sende personfølsomme oplysninger til os, opfordrer vi dig til at bruge Digital Post. Du kan finde et direkte link til en af vores digitale postkasser på Du finder yderligere kontaktoplysninger bagerst i dette hæfte. UDBETALING AF HJÆLPEN Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp Der kan gå op til 10 hverdage, fra det øjeblik Ydelsesservice har modtaget din ansøgning og AL den nødvendige dokumentation, til du får besked om, hvorvidt du kan få økonomisk hjælp. Engangshjælp Da integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp bliver udbetalt bagud den sidste hverdag i måneden, kan Ydelsesservice udbetale engangshjælp, hvis du i den første måned ikke har penge til at forsørge dig selv og din familie. Det kan fx være tilfældet, hvis du har modtaget SU, som udbetales forud, eller hvis du ikke har kontaktet kommunen den første dag, du var ledig. Engangshjælpen er en skønsmæssig ydelse. Det vil sige, at Ydelsesservice vurderer, om du har behov for engangshjælpen, og i så fald hvor mange penge det drejer sig om. For information om hvor meget du maks. kan få udbetalt i engangshjælp se kapitel 4.

9 S. 9 SÅDAN FÅR DU... Supplerende integrationsydelse, uddannelsesog kontanthjælp Der går maks. fem hverdage, fra vi har modtaget din lønseddel, til pengene er på din Nemkonto. Det er derfor vigtigt, at Ydelsesservice får dokumentationen for dine indtægter hurtigst muligt, da vi først kan udbetale penge herefter. Vi har ikke mulighed for at udbetale penge på check eller i kontanter og vil derfor altid benytte din NemKonto.

10 S. 10 BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP 3. BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP ÆNDRINGER I DINE PERSONLIGE ELLER ØKONOMISKE FORHOLD Hvis dine personlige eller økonomiske forhold har ændret sig på en måde, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie, kan du få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Ændringen kan fx være: Arbejdsløshed Sygdom Barsel Separation Skilsmisse OPHOLD I DANMARK Når du modtager økonomisk hjælp, skal du opholde dig i Danmark. Kun i særlige tilfælde kan du under kortvarige ophold i udlandet få udbetalt hjælp. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt giver besked først til jobcentret og bagefter til Ydelsesservice, hvis du har planer om at rejse til udlandet. Vi vil da informere dig om, hvorvidt du er omfattet af de regler, som gælder de særlige tilfælde, eller om hjælpen vil blive stoppet.

11 S. 11 BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP STÅ TIL RÅDIGHED FOR ARBEJDSMARKEDET Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af fx sygdom, barsel, manglende børnepasning eller lignende. ÆGTEFÆLLERS PLIGT TIL AT FORSØRGE HINANDEN Betingelsen for at få hjælp er, at I, når begges indtægter er lagt sammen, ikke kan forsørge hinanden. FORMUE, INDTÆGTER, VÆRDIER OG OPSPARING Du har ikke ret til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, hvis: Din ægtefælle har en indtægt, som kan forsørge jer begge Du eller din ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov Du har efter loven formue, hvis du har mere end kr. som enlig og kr. for ægtefæller. Formue i form af pensionsopsparinger eller tilsvarende ser vi bort fra i de første seks måneder, du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Pensionsopsparinger Pensionsopsparinger er fx kapitalpension, indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, arbejdsgiver pension, alderspension og livsforsikringer med tilbagekøbsret m.v.

12 S. 12 BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP Herefter afgør størrelsen på opsparingen, om du fortsat kan få hjælp. Hvis du har den slags opsparing og er i tvivl om, hvordan den kan påvirke din økonomiske hjælp så spørg os i Ydelsesservice. HVIS DIN SITUATION ÆNDRER SIG, MENS DU FÅR ØKONOMISK HJÆLP Når du får økonomisk hjælp, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på hjælpen. Det kan fx være at: Du arver Du vinder i lotto Du tjener penge Du bliver gift (hjælpen beregnes ud fra din og din ægtefælles samlede indtægt) Du søger ind på en uddannelse Du skifter adresse Du modtager gevinster Du får penge tilbage i skat Du får feriepenge Du optager lån Formue Formue er fx (indestående) penge i banken (herunder også lån), aktier, obligationer og andre værdipapirer, friværdi i bolig, lån samt motorkøretøjer. Formue kan også være kapitalpension, ratepension eller anden form for opsparing til fratræden fra arbejdsmarkedet.

13 S. 13 BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP HVIS DU FÅR ET JOB Når du får et job, skal du give jobcentret besked, så vi kan stoppe hjælpen. I det øjeblik du kan forsørge dig selv, kan du ikke længere få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Det er derfor vigtigt, at du giver besked om dit nye job, så du ikke skal betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. HVIS DU STARTER UDDANNELSE Når du starter uddannelse, vil din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp ophøre med sidste udbetaling, måneden før uddannelsen påbegyndes. Starter du fx uddannelse den 1. september, vil du få udbetalt din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp sidste gang den 31. juli. Den økonomiske hjælp, du får udbetalt den 31. juli, skal dække din forsørgelse i august måned. Herefter skal din forsørgelse dækkes af SU, som er forudbetalt. Hvis din udbetaling af SU er forsinket, og du er startet uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg fra dit jobcenter, kan vi i en periode på op til 2 måneder udbetale uddannelseshjælp til dig. Hvis SU en dækker samme periode som uddannelseshjælpen, skal du betale den udbetalte uddannelseshjælp tilbage, når du får din SU udbetalt. Hvis din SU er forsinket, og du derfor har brug for at få uddannelseshjælp, kan du søge om den på vores hjemmeside,

14 S. 14 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN 4. SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN Når Ydelsesservice beregner hjælpen, tager vi hensyn til nogle bestemte forhold, som er afgørende for, hvilket beløb du får. KONTANTHJÆLP Du får kontanthjælp, hvis du er fyldt 30 år, eller hvis du har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp pr. måned, før skat: Over 30 år: Fyldt 30 år, forsørger kr. Fyldt 30 år, ikke-forsørger kr. Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr år, udeboende kr år, hjemmeboende kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

15 S. 15 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN Hvis du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og betaler børnebidrag, får du et tillæg pr. måned, som svarer til normalbidraget. Du skal være opmærksom på, at du skal aflevere dokumentation på, at du har bidragspligt, før vi kan udbetale tillægget. Vær opmærksom på at der gælder særlige regler, hvis kommunen udbetaler dit bidrag til den anden forældre. AKTIVITETSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP Når du er under 30 år, får du et aktivitetstillæg til din kontanthjælp, hvis dit jobcenter har vurderet at du er aktivitetsparat, og du har sagt ja til at være i aktivering. Aktivitetstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger, som ikke har erhvervet sig ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. BARSELSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, og jobcentret har visiteret dig som jobparat. Barselstillægget svarer til aktivitetstillægget som nævnt ovenfor.

16 S. 16 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN UDDANNELSESHJÆLP Du får uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr Forsørger,som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr år, udeboende kr år, hjemmeboende kr. Kvinder under 30 år, der har passeret 12. svangerskabsuge kr. AKTIVITETSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP Du får et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp, hvis dit jobcenter har vurderet, at du er aktivitetsparat, og du har sagt ja til at være i aktivering. Aktivitetstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr Forsørger,som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr Udeboende, under 25 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr.

17 S. 17 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN BARSELSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, og jobcentret har visiteret dig som uddannelsesparat. Barselstillægget svarer til aktivitetstillægget til uddannelseshjælpen (Se ovenstående afsnit). INTEGRATIONSYDELSE Du får integrationsydelse, hvis du ikke har haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. DANSKTILLÆG TIL INTEGRATIONSYDELSE Når du har bestået prøve i Dansk 2 eller FVU læsning trin 2 eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, kan du søge om at få et tillæg til integrationsydelsen. Tillægget kan højst udgøre, pr. måned, før skat kr.

18 S. 18 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN ENGANGSHJÆLP Hjælpens størrelse er afhængig af, om du er over eller under 25 år, og om du er udeboende eller bor hos dine forældre. Engangshjælp pr. måned er højst, før skat: Fyldt 25 år kr. Under 25 år, udeboende kr. Under 25 år, hjemmeboende kr. INDTÆGTER TRÆKKES FRA DEN ØKONOMISKE HJÆLP Hvis du eller din ægtefælle har indtægter, samtidig med at du/i får økonomisk hjælp, trækkes indtægterne fra i hjælpen. Du har derfor pligt til at fortælle Ydelsesservice om de eventuelle indtægter, du og din ægtefælle har. Hvis det er nødvendigt, har vi mulighed for at kontrollere dine oplysninger. Indtægter kan fx være: Løn Feriegodtgørelse Dagpenge Alle indtægter, både egne eller eventuel ægtefælles, trækkes som udgangspunkt fra integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælpen, og beregningen tager udgangspunkt i tidspunktet for udbetalingen, ikke tidspunktet for optjeningen. Hvis du starter på et arbejde eller en uddannelse og overgår til forudbetalt løn eller SU, vil du ikke være berettiget til den optjente integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

19 S. 19 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN Feriegodtgørelse fradrages i hjælpen, når ferien holdes og ikke nødvendigvis, når godtgørelsen udbetales. Feriegodtgørelsen modregnes svarende til det antal dage feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. Hæver du din feriegodtgørelse uden at holde ferie, skal du være opmærksom på, at feriegodtgørelsen vil blive modregnet din uddannelses- og kontanthjælp som en indtægt. Det betyder, at din feriegodtgørelse vil blive modregnet din integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp krone for krone. HUSK - NÅR INDTÆGTER TRÆKKES FRA HJÆLPEN Hvis indtægterne i en måned er højere end det, som du og din ægtefælle er berettiget til at få i hjælp, vil der ikke blive udbetalt hjælp for den måned. Den del af indtægten som overstiger hjælpen, trækkes desuden fra hjælpen i den efterfølgende måned. DER BETALES SKAT OG ATP AF HJÆLPEN Du betaler skat af din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Når du har fået hjælp i 12 måneder, trækker kommunen derudover også ATP fra hjælpen.

20 S. 20 KONTANTHJÆLPSLOFT OG SÆRLIG STØTTE 5. KONTANTHJÆLPSLOFT OG SÆRLIG STØTTE Når du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, får du et loft over, hvor meget du kan modtage i offentlige ydelser. Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimalt kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte blive reduceret. Kontanthjælpsloftet afhænger af, hvilken ydelsessats du er indplaceret på. Du kan finde dit loft i tabellen på næste side.

21 S. 21 KONTANTHJÆLPSLOFT OG SÆRLIG STØTTE Loftssatser I 2016-niveau Gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn Gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn Gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere Enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn Enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn Enlige personer, som ikke er forsørgere 1.Du modtager uddannelseseller kontanthjælp svarende til voksensats 2.Du modtager kontanthjælp på ungesats 3. Du modtager integrationsydelse og uddannelseshjælp kr kr kr kr kr kr kr..452 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for et barn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke er forsørger Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for et barn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke er forsørger 4. Hvis du har en ægtefælle, hvor d en ene eller I begge modtager integrationsydelse, og ikke opfylder 225 timers kravet kr kr kr kr kr kr.

22 S. 22 KONTANTHJÆLPSLOFT OG SÆRLIG STØTTE Ydelsesservice indplacerer dig på dit kontanthjælpsloft. Vi beregner også hvor meget du kan få i særlig støtte. Udbetaling Danmark beregner, om du skal sættes ned i din boligstøtte og særlige støtte. Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark, hvis der sker nedsættelse i din økonomiske hjælp til din bolig. UNDTAGELSER Der er særlige situationer, hvor du kan beholde din boligstøtte og særlige støtte, selvom det overstiger dit kontanthjælpsloft. 1. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede 2. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne for modtagere af døgnhjælp efter serviceloven. 3. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype. 4. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte (bolidydelse) efter reglerne om en boligydelsesmodtager, som er anvist en almen ældrebolig m.fl. boliger af kommunen. Skulle en modtager af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp der bor i en sådan husstand, miste særlig støtte

23 S. 23 KONTANTHJÆLPSLOFT OG SÆRLIG STØTTE eller boligstøtte grundet kontanthjælpsloftet, vil husstanden kunne indgive ansøgning om boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede eller døgnhjælpsmodtagere. BEREGNING AF SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal din del af boligudgifterne pr. måned overstige, før skat: Ikke-forsørger kr. Har egne børn i hjemmet kr. Har egne børn udenfor hjemmet kr. Beregningen af størrelsen på den særlige støtte afhænger desuden af: Omfanget af din samlede økonomiske hjælp Dine hidtidige nettoindtægter Om du har børn og antallet af børn i og udenfor hjemmet. Hvis du har andels- eller ejerbolig, skal en del af den særlige støtte betales tilbage. Du kan vælge kun at få udbetalt det beløb, som ikke skal betales tilbage. NB! Vær opmærksom på, at beregningsgrundlaget kan ændre sig efter 3 måneder! Regulering af beløb Beskæftigelsesministeriet regulerer beløbene for økonomisk hjælp én gang om året, den 1. januar.

24 S. 24 SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? 6. SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? Ydelsesservice samkører hver måned oplysninger fra E-indkomstregistret med kommunens it-systemer. Det gør vi for at kontrollere, om betingelserne for at udbetale hjælp er opfyldt og for at kontrollere, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af hjælpen. Hvis du har givet urigtige oplysninger, eller hvis du har fortiet indtægter/ formue, vil det medføre, at du skal betale hele eller en del af den hjælp, du har modtaget, tilbage. Det kan også medføre, at vi anmelder forholdet til politiet.

25 S. 25 SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? Ydelsesservice kan desuden kræve, at du tilbagebetaler den økonomiske hjælp, som du allerede har fået, hvis du fx: Er i stand til at betale hjælpen tilbage inden for en kortere tidsperiode Ikke har oplyst Ydelsesservice eller jobcentret om ændringer i dine forhold (som kan påvirke din økonomiske hjælp) Får en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, som dækker samme formål som hjælpen Tilbagebetaling af hjælp Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender vi en meddelelse til Betaling og Kontrol om vores krav. Du vil herefter blive kontaktet af dem, som vil bede dig om at tilbagebetale det fulde beløb. Hvis du ikke er i stand til dette, så kontakt Betaling og Kontrol på tlf for at få lavet en afdragsordning. I tilfælde af en afdragsordning vil der blive taget udgangspunkt i dine økonomiske forhold, så du tilbagebetaler løbende i stedet for at betale hele beløbet på én gang. Vær opmærksom på, at hvis du har/får ret til fx overskydende skat, overskydende licensbetaling o.l., og du modtager/ eller har modtaget ydelser mod tilbagebetaling, så har SKAT ret til at modregne udbetalingen i din gæld.

26 S. 26 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP 7. BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP VÆR TILMELDT JOBCENTRET SOM JOBSØGENDE Ydelsesservice udbetaler ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du ikke har været tilmeldt jobcentret og haft et aktivt CV på For at bevare retten til økonomisk hjælp er det nødvendigt, at du: Tilmelder dig som jobsøgende i Jobcenter København Lægger dit CV på Løbende bekræfter din tilmelding som jobsøgende på Hvis du udebliver fra samtaler, udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for den periode, hvor du skulle have været mødt til samtalen, og indtil du igen tager kontakt til jobcentret. Hvis du har ubegrundet fravær eller udebliver helt fra et aktiveringstilbud, udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du enten helt eller delvist er udeblevet.

27 S. 27 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP FERIE NÅR DU MODTAGER ØKONOMISK HJÆLP Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med integrationsydelse. Modtager du uddannelses- eller kontanthjælp, har du sammenlagt ret til 4 ugers ferie med ydelse, hvis du: har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og har aftalt med dit jobcenter eller beskæftigelsescenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen. Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen. Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis: du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder. Mød op til samtaler og sig ja til tilbud fra jobcentret

28 S. 28 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP NEDSÆTTELSE AF HJÆLPEN Din økonomiske hjælp vil blive sat ned med et fast beløb, der svarer til 3 gange dagssatsen for din samlede hjælp, hvis du uden rimelig grund: stopper med at arbejde afviser tilbud om arbejde ikke giver besked om sygdom til jobcentret eller arbejdsgiver ikke søger konkrete job, som jobcentret stiller krav om ikke giver besked om sygdom til kommunen i forbindelse med en jobsamtale elle andre foranstaltninger, som led i sygeopfølgning stopper med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg ikke overholder aftaler om jobsøgning ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen inden for den fastsatte tidsfrist Kontanthjælp, månedlig nedsættelse før skat: Over 30 år: Fyldt 30 år, forsørger kr. Fyldt 30 år, ingen børn kr.

29 S. 29 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP Kontanthjælp uden aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse før skat: Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Kontanthjælp med aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

30 S. 30 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr.. Udeboende, under 25 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Integrationsydelse månedlig nedsættelse før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Modtager du integrationsydelse med dansktillæg, skal du være opmærksom på, at hvis du bliver sanktioneret, vil du ikke få udbetalt hverken integrationsydelse eller dansktillæg de dage, du er sanktioneret. Den økonomiske hjælp til dig og din ægtefælle stopper helt, hvis du, uden rimelig grund, afviser et tilbud om aktivering, eller hvis du vedvarende eller gentagne gange udebliver fra et aktiveringsforløb.

31 S. 31 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP Hvis du modtager hjælp som job- eller uddannelsesparat, vil du miste retten til hjælp, hvis du gentagne gange, uden rimelig grund, ikke overholder aftaler med jobcentret om jobsøgning og samtaler, eller hvis du flere gange ikke møder i dit aktiveringsforløb. Du vil kun modtage penge for de dage, du møder i jobcentret eller et tilbud, jobcentret har henvist dig til. Det er K-kassen i Ydelsesservice, der træffer disse afgørelser. Telefonnummeret findes under Kontaktoplysninger bagest.

32 S TIMERSREGLEN TIMERSREGLEN Har du modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år i løbet af de sidste 3 år, skal du dokumentere, at du har haft mindst 225-timers ordinært ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Kan du ikke kan dokumentere 225-timers ordinært arbejde vil din økonomiske hjælp blive reduceret eller bortfalde. Du vil først have ret til at få fuld integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, når du igen kan dokumentere 225-timers ordinært arbejde indenfor de seneste 12 kalendermåneder. Alle 225-timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor din økonomiske hjælp blev reduceret eller faldt bort. 225-timers reglen gælder for både enlige og ægtefæller. Overgangsregler Fra 1. april 2016 til 31. marts 2017 skal du dokumentere, at du har haft 113-timers ordinært ustøttet arbejde de seneste 6 måneder. Hvis du pr. 1. oktober 2016 ikke kan dokumentere, at du har arbejdet 113 timer de seneste 6 måneder, kan du fra 1. oktober 2016 blive sat ned i ydelse.

33 S TIMERSREGLEN Fra den 1. april 2017 har loven fuld virkning, og du skal kunne dokumentere, at du har haft mindst 225-timers almindeligt arbejde de seneste 12 måneder. Undtagelser 225-timersreglen gælder ikke, hvis: - Jobcentret vurderer, at din evne til at arbejde er meget begrænset - Jobcentret er i gang med at vurdere, om du kan få godkendt ressourceforløb, fleksløn eller førtidspension - Du er under revalidering - Du er gift, og en af jer får integrationsydelse, og den anden får en offentlige ydelse, der ikke er betinget af, at man skal søge arbejde (folkepension, førtidspension, SU, efterløn eller lign.) KONSEKVENSER FOR DEN ØKONOMISKE HJÆLP Hvis du er gift Hvis du og din ægtefælle får beregnet hjælpen på grundlag af voksensats og den ene af jer ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, bortfalder hjælpen til denne ægtefælle. Hvis hverken du eller din ægtefælle opfylder betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, udbetales der fortsat hjælp til den af jer, der er tættest på arbejdsmarkedet.

34 S TIMERSREGLEN Kommunen skal vurdere, hvem af jer, der er tættest på arbejdsmarkedet, og som fortsat skal have udbetalt hjælp. Hvis den anden ægtefælle i mellemtiden får så meget arbejde, at vedkommende opfylder 225 timers kravet, bliver det i stedet denne, der modtager hjælp, og hjælpen til den første ægtefælle bortfalder. Den ægtefælle, hvis uddannelses- eller kontanthjælp er bortfaldet, betragtes som reelt hjemmegående, og har ikke pligt til at være til rådighed/udnytte sine arbejdsmuligheder. Hvis du og din ægtefælle får beregnet hjælp på grundlag af én voksensats og én lavere sats, vil det være sådan, at hvis det er den ægtefælle, der modtager den lavere sats, der ikke opfylder kravet, bortfalder dennes hjælp. Er det den ægtefælle, der modtager hjælp på voksensats, der ikke opfylder kravet, reduceres dennes hjælp med så stort et beløb, at parret tilsammen modtager et beløb, der svarer til én voksensats. Hvis både du og din ægtefælle modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp på en lavere sats, beholder den ægtefælle, der opfylder 225-timerskravet, sin hjælp, og den anden ægtefælles hjælp reduceres med så stort et beløb, at parret tilsammen modtager et beløb, der svarer til én voksensats.

35 S TIMERSREGLEN Hvis ingen af jer opfylder 225-timerskravet, bortfalder/reduceres hjælpen hos den ægtefælle, der efter kommunens skøn er længst fra arbejdsmarkedet. I alle situationer vil I som ægtepar modtage et beløb, der tilsammen svarer til én voksensats. Opnår den af jer, der vurderes at være længst fra arbejdsmarkedet, på et tidspunkt 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, opnår denne igen ret til hjælp, og i stedet bortfalder/ reduceres hjælpen hos den anden ægtefælle. Ægtefæller, der fortsat modtager (evt. reduceret) hjælp, er underlagt de almindelige rådigheds- og sanktionsregler. Læs mere om dette i afsnittet Betingelser for at bevare retten til økonomisk hjælp. Et ægtepar, der har fået nedsat hjælpen som følge af 225-timersreglen kan som efter de nu gældende regler om en ægtefælle, der frivilligt har valgt at være hjemmegående ikke modtage særlig støtte. Derimod vil der ske genberegning af eventuel boligstøtte. Bortfald eller reduktion af hjælpen som følge af 225-timersreglen vil give plads til øget boligstøtte under kontanthjælpsloftet. Endvidere vil der i særlige tilfælde kunne ydes hjælp til enkeltudgifter efter kapitel 10 i aktivloven. Hvis du er enlig Er du ugift og modtager du inkl. et eventuelt barsels- eller aktivitetstillæg kontanthjælp eller uddannelseshjælp på voksensats for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere, vil du få reduceret hjælpen med kr. pr. måned, hvis du ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde.

36 S TIMERSREGLEN Er du jobparat kontanthjælpsmodtager under 30 år eller er du under 25 år og modtager du uddannelseshjælp med barselseller aktivitetstillæg, vil du få reduceret hjælpen med 500 kr. pr. måned, hvis du ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde. Modtager du uddannelseshjælp på SU-niveau, eller modtager du integrationsydelse, får du ikke reduceret hjælpen. Reduktionen af hjælpen for ugifte personer som følge af 225-timersreglen kan ikke blive kompenseret ved en forhøjelse af særlig støtte eller boligstøtte. Ugifte personer, der har fået reduceret hjælpen som følge af 225-timersreglen, kan modtage særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis deres hjælp ikke var nedsat. Og hjælp efter aktivloven til ugifte personer indgår i opgørelsen af husstandsindkomsten til brug for beregning af boligstøtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis hjælpen ikke var nedsat som følge af 225-timersreglen. Hjælpen til ugifte personer indgår i beregningen af kontanthjælpsloftet med det beløb, der ville være udbetalt, hvis hjælpen ikke var nedsat som følge af 225-timersreglen. I særlige tilfælde vil der kunne ydes hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens kapitel 10.

37 S. 37 KONTANTYDELSE 9. KONTANTYDELSE Kontantydelse er en midlertidig ydelse målrettet personer, der: Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i Har haft en samlet ydelsesret (dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse) på mindre end tre år Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats; dette er en forudsætning for at modtage kontantydelsen Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen BETINGELSER FOR AT FÅ KONTANTYDELSE Stå til rådighed for arbejdsmarkedet Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af fx sygdom, barsel, manglende børnepasning eller lignende.

38 S. 38 KONTANTYDELSE Ophold i Danmark For at få kontantydelse kræves det, at du opholder dig i Danmark. Kun i særlige tilfælde kan du under kortvarige ophold i udlandet få udbetalt ydelsen. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt giver besked først til jobcentret og bagefter til Ydelsesservice, hvis du har planer om at rejse til udlandet. Vi vil herefter informere dig om, hvorvidt du er omfattet af de regler, som gælder de særlige tilfælde, eller om du ikke har ret til kontantydelsen. Hvis din situation ændrer sig, mens du får kontantydelse Når du får kontantydelse, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på ydelsen. Det kan fx være, at: Du tjener penge Du flytter Opnår ret til en anden ydelse, fx folkepension Når du får et job Når du får et job, skal du give jobcentret besked, så vi kan stoppe ydelsen. I det øjeblik du selv tjener penge ved at arbejde, kan du ikke længere få kontantydelse. Det er derfor vigtigt, at du giver besked om dit nye job, så du ikke skal betale ydelsen tilbage på et senere tidspunkt.

39 S. 39 KONTANTYDELSE SÅDAN BEREGNES KONTANTYDELSEN Når Ydelsesservice beregner hjælpen, tager vi hensyn til en række forhold, som er afgørende for, hvilket beløb du kan få. Kontantydelse pr. måned før skat Kontantydelsen, når du er fyldt 30 år: Forsørger kr. Ikke-forsørger kr. Kontantydelse, når du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. Kvinder der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Når du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og betaler børnebidrag, kan du få et tillæg pr. måned, som svarer til normalbidraget. Du skal være opmærksom på, at du skal aflevere dokumentation på, at du har bidragspligt, før vi kan udbetale tillægget. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis kommunen udbetaler dit bidrag til den anden forælder. Barselstillæg til kontantydelse Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år, har en erhvervskompetencegivende uddannelse og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption.

40 S. 40 KONTANTYDELSE Barselstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Kontantydelse, når du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. Kvinder der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Når du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og betaler børnebidrag, kan du få et tillæg pr. måned, som svarer til normalbidraget. Du skal være opmærksom på, at du skal aflevere dokumentation på, at du har bidragspligt, før vi kan udbetale tillægget. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis kommunen udbetaler dit bidrag til den anden forælder. Barselstillæg til kontantydelse Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år, ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption.

41 S. 41 KONTANTYDELSE Barselstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Udeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Indtægter trækkes fra kontantydelsen Hvis du har indtægter samtidig med, at du får kontantydelse, skal du være opmærksom på, at indtægterne trækkes fra i ydelsen. Du har derfor pligt til at fortælle Ydelsesservice om de eventuelle indtægter, du har. Hvis det er nødvendigt, har vi mulighed for at kontrollere dine oplysninger. Hvis du har deltidsarbejde og hidtil har modtaget supplerende dagpenge, skal du være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvordan en indtægt fradrages i henholdsvis dagpenge og kontantydelse. Når man modtager kontantydelse og samtidig har deltidsarbejde, fradrages indtægten krone for krone, dog bliver du tilgodeset med 25,74 kr. pr. udført arbejdstime. Beregningen af den supplerende kontantydelse tager udgangspunkt i tidspunktet for udbetalingen af din indtægt og ikke for tidspunktet for optjeningen.

42 S. 42 KONTANTYDELSE Feriegodtgørelse fradrages dig i hjælpen, når ferien holdes, og ikke nødvendigvis, når godtgørelsen udbetales. BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL KONTANTYDELSE Vær tilmeldt jobcentret som jobsøgende Ydelsesservice udbetaler ikke kontantydelse for de dage, hvor du ikke har været tilmeldt jobcentret og haft et aktivt CV på For at bevare retten til kontantydelse er det nødvendigt, at du: Tilmelder dig som jobsøgende i jobcenter København Lægger dit CV på Løbende bekræfter din tilmelding som jobsøgende på Mød op til samtaler og til ja til tilbud fra jobcentret Hvis du udebliver fra samtaler, udbetaler vi ikke kontantydelse for den periode, hvor du skulle have været mødt til samtalen, og indtil du igen tager kontakt til jobcentret. Hvis du har ubegrundet fravær eller udebliver helt fra et aktiverings tilbud, udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du enten helt eller delvist er udeblevet.

43 S. 43 KONTANTYDELSE Din kontantydelse vil blive sat ned med et fast beløb, der svarer til tre gange dagssatsen for din kontantydelse, hvis du: Stopper med at arbejde uden rimelig grund Afviser et tilbud om arbejde, uden rimelig grund Ikke søger de konkrete job, som jobcentret stiller krav om Ikke overholder aftaler med jobcentret om jobsøgning Ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet efter aftale med jobcentret Ikke giver rettidig besked om sygdom Nedsættelse af hjælpen Kontantydelse, månedlig nedsættelse før skat: Fyldt 30 år: Forsørger kr. Ingen børn kr. Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. Kvinder der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

44 S. 44 KONTANTYDELSE Under 30 år uden kompetencegivende uddannelse: Enlig forsøger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. Kvinde der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Kontantydelsen stopper helt, hvis du uden rimelig grund: Afviser et tilbud om aktivering Afviser foranstaltninger som led i sygeopfølgning Har gentagne udeblivelser fra tilbud Har gentagne udeblivelser fra foranstaltninger som led i sygeopfølgning, og Udeblivelserne har så betydeligt et omfang, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Det er K-Kassen i Ydelsesservice, der træffer disse afgørelser. Telefonnummeret findes under kontaktoplysninger. SKAL KONTANTYDELSEN BETALES TILBAGE? Ydelsesservice kan kræve, at du tilbagebetaler kontantydelse, som du allerede har fået, hvis du fx: Ikke har oplyst Ydelsesservice eller jobcentret om ændringer i dine forhold (som kan påvirke ydelsen) Mod bedre vidende har modtaget kontantydelse. Fx hvis du har modtaget løn og kontantydelse på samme tid.

45 S. 45 KONTANTYDELSE TILBAGEBETALING AF HJÆLP Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender vi en meddelelse til Betaling og Kontrol om vores krav. Du vil herefter blive kontaktet af dem, som vil bede dig om at tilbagebetale det fulde beløb. Hvis du ikke er i stand til dette, så kontakt Betaling og Kontrol på tlf for at få lavet en afdragsordning. I tilfælde af en afdragsordning vil der blive taget udgangspunkt i dine økonomiske forhold, så du tilbagebetaler løbende i stedet for at betale hele beløbet på én gang. AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER Reglerne for afgørelser og klagemuligheder er ens for kontantydelse, integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp. Det kan du læse mere om under punktet Afgørelser og klagemuligheder på side 35 i denne guide. HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER Reglerne for hjælpens betydning for andre ydelser er ens for kontantydelse, integrationsydelse, uddannselses- og kontanthjælp. Det kan du læse mere om under punktet hjælpens betydning for andre ydelser på side 37 i denne guide.

46 S. 46 AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER 10. AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER AFGØRELSER Når Ydelsesservice har truffet beslutning i din sag, har du ret til at få en afgørelse fra os. Den kan være enten mundtlig eller skriftlig og indeholder en begrundelse for den beslutning, vi har truffet. Hvis du modtager en mundtlig afgørelse, som ikke giver dig fuldt medhold, kan du bede om at få en skriftlig begrundelse med en forklaring på vores beslutning. Du skal kontakte Ydelsesservice og bede om den skriftlige begrundelse inden 14 dage regnet fra den dato, hvor du modtog den mundtlige afgørelse. Vi vil derefter sende begrundelsen til dig, inden der er gået yderligere 14 dage. VIL DU KLAGE? Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Det kan du gøre enten mundtligt eller skriftligt, senest fire uger efter du har modtaget din afgørelse. Klager over afgørelser, som Ydelsesservice har truffet, skal du indgive til Ydelsesservice, som herefter vurderer afgørelsen igen. Hvis Ydelsesservice fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til vurdering i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

47 S. 47 AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER Hvis du mener, at Ydelsesservice ikke lever op til de almindelige retningslinjer for offentlig service og god sagsbehandling, kan du ligeledes klage til os om dette. Du har desuden mulighed for at klage til Borgerrådgiveren i Københavns Kommune. Det er ikke Borgerrådgiverens opgave at forholde sig til de afgørelser, som vi træffer i Ydelsesservice. Borgerrådgiveren kan dog vurdere, om vi lever op til almindelige retningslinier for offentlig service og god sagsbehandling.

48 S. 48 HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER 11. HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER Når du får integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp eller kontantydelse, er din indtægt ofte lavere end den indtægt, du hidtil har haft. Det kan eventuelt påvirke andre ydelser. BOLIGSTØTTE Når du starter med at modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp eller kontantydelse, kan du muligvis få ret til boligstøtte fra Udbetaling Danmark eller få forhøjet den boligstøtte, som du allerede modtager. Det gælder også, hvis din ægtefælle får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, da støtten er afhængig af både din og din ægtefælles indtægt. Du kan læse nærmere om reglerne på FORÆLDREBETALING TIL VUGGESTUE, DAGPLEJE M.M. Du bør spørge Forældrebetalingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, om betalingen til dagpleje, vuggestue, fritidshjem eller SFO kan sættes ned, eller om du kan få friplads. BØRNEBIDRAG Statsforvaltningen Hovedstaden kan beslutte, om børnebidrag udover normalbidraget kan sættes ned.

49 S. 49 HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER ANDRE YDELSER Kontakt Borgerservice hvis du er i tvivl om, hvorvidt hjælpen påvirker din ret til andre sociale ydelser. Se adresser og telefonnumre på Læs mere om hvilke andre sociale ydelser du kan søge på

50 S. 50 KONTAKTOPLYSNINGER 12. KONTAKTOPLYSNINGER YDELSESSERVICE KØBENHAVN Du kan finde oplysninger vedrørende vores åbningstider til Kontanthjælp og til K-kassen på kommunens hjemmeside og på vores telefonsvarer. Find direkte link til vores digitale postkasser på Kontanthjælp: Telefon: Mail: Skriftlig henvendelse: Postboks 210, 1502 København V K-kassen: Telefon: BORGERSERVICE Telefon:

51 S. 51 KONTAKTOPLYSNINGER SÅDAN KOMMUNIKERER DU MED YDELSESSERVICE Du kan kommunikere sikkert med Ydelsesservice ved at skrive til os via digital post. Digital post bliver sendt til en sikker elektronisk postkasse. Den er tilknyttet til dit cpr-nr. og beskyttet af dit NemID-login. Du finder din digitale postkasse på og vær opmærksom på, at du kan få vist din post fra e-boks i din digitale postkasse, hvis du tilvælger det. Du kan finde et direkte link til en af vores digitale postkasser på

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP...

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

HVIS DU SKAL BETALTE HJÆLPEN TILBAGE DU HAR MULIGHED FOR AT AFDRAGE DIN GÆLD BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP...

HVIS DU SKAL BETALTE HJÆLPEN TILBAGE DU HAR MULIGHED FOR AT AFDRAGE DIN GÆLD BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 HVORNÅR KAN DU FÅ ØKONOMISK HJÆLP?...4 UDDANNELSESHJÆLP...4 KONTANTHJÆLP...4 INTEGRATIONSYDELSE...4 Særlig støtte til høje boligudgifter...5 SÅDAN

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NÅR DU HAR RET TIL FLEKSJOB OG ER LEDIG, KAN DU FÅ LEDIGHEDS- YDELSE Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP SEPTEMBER 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 04 Integrationsydelse,

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Til: Direktøren for beskæftigelsesområdet Chefen ydelsesområdet Jobcenterchefen Socialchefen Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Loven om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER:

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 1 uddannelsesparate LAB 2, nr. 12 Visitation: - vil blive udmøntet i en bekendtgørelse

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Dette gælder ALLE (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere)

Dette gælder ALLE (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) Rådighedsregler Betingelser for hjælp LAS 13 Udnyttelse af arbejdsmulighederne 13. Det er en betingelse for at få hjælp efter 11, at ansøgeren og ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Der har igennem lang tid været meget opmærksomhed omkring halveringen af dagpengeperioden, skærpelsen

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? APRIL 2015 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge? 9 Hvilke krav

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? FEBRUAR 2016 Indhold Kontanthjælp Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge?

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge.

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Vejledning om 300 timers reglen

Vejledning om 300 timers reglen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 145 Offentligt UDKAST Vejledning om 300 timers reglen. 140308 j.nr. 08-23-0002 Vejledning om 300 timers reglen Indledning 300 timers reglen 1 blev

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere