Referat Ribe Stift Møder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ribe Stift Møder"

Transkript

1 Referat Ribe Stift Møder Stiftsrådsmøde den 11. februar d kl. 16:00 til 19:00 Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Ribe, Jette Jepsen, Elisabeth Tine Aggerbeck, Elof Westergaard Mødepunkt 1 - Orientering fra formanden Hvordan er det at være menighedsråd i en corona-tid Fællesmødet i Viborg Stift er flyttet til den 13 marts Det er endnu uafklaret om det afvikles. Teologi for voksne Referat Hvordan er det at være menighedsråd i en corona-tid Peter Hundebøll fortalte, at det at menighedsrådene er omfattet af forsamlingsforbuddet betyder, at møderne må afholdes virtuelt. Han nævnte, at der er mange positive tiltag herunder blandt andet undervisning af konfirmander og brug af virtuelle kommunikations midler Fællesmødet i Viborg Stift er flyttet til den 13. marts Mødet fastholdes ind til videre. Peter Hundebøll, Lars og Else Marie vil gerne deltage, hvis ikke alle kan komme med. Teologi for lægfolk Der inviteres bredt til en information om kurset den 27. august 2021, hvor der bliver en andagt og et oplæg fra Peter Lodberg. Der ligger en brochure fra påsken. 2 - Økonomi: Budget og drift for Det bindende stiftsbidrag Årsrapport 2020 Årsrapporten for Det bindende stiftsbidrag 2020 er endnu ikke udarbejdet. Derfor anmoder administrationen om, at Ribe Stiftsråd giver formanden fuldmagt til at underskrive årsrapporten når den foreligger. Afleveringsfristen til Kirkeministeriet og Rigsrevisionen er den 19. marts Jette Jepsen gennemgik regnskabet for Regnskabet blev godkendt og formanden bemyndiges til at underskrive regnskabet, når det foreligger i endelig form. Jette Jepsen gennemgår regnskabet for 2020.

2 Stiftsbidrag 2020 ( ) Aktdokument, Stiftsbidrag endelig 3 - FEKK. Anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 Godkendt som indstillet. FEKK har fra 2018 til 2020 fået bevilling på kr. årligt til afholdelse af et årligt seminar. Seminaret er ligeledes støttet af FUV. Stiftsrådet besluttede på sit møde den 11. juni 2020 at bevilge kr. årligt i en ny 3-årig periode. Provst Torkild Bak søger desuden om overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til Det drejer sig om kr. Der blev fra 2019 til 2020 overført kr. Formandskabet (formand, næstformand og biskop) indstiller at ansøgningen imødekommes. FEKK - Forum for Europæisk kirkeret og kirkekundskab fra 2020 og frem ( ) FEKK FORUM FOR EUROPÆISK KIRKEKUNDSKAB OG KIRKERET 4 - Økonomi: Budget og drift for Det bindende stiftsbidrag 2021 Jette Jepsen gennemgår budget og drift for Det bindende stiftsbidrag Stiftsbidrag 2021 ( ) Aktdokument, Stiftsbidrag budget - Drift bogført til dato i 2021 Jette Jepsen gennemgik budget og drift for Det bindende stiftsbidrag. Det blev aftalt, at stiftsrådets budget på posten "andet" skyldes et mindreforbrug i 2020 og stiftsrådet vil gerne anvende midlerne til at understøtte nye udviklingsinitiativer samt at gennemføre aktiviteter, som er udskudt fra 2020 til Budget og drift blev godkendt. 5 - Økonomi: Det bindende stiftsbidrag - fastsættelse af udskrivningsprocenten og rammen for 2022 Stiftsrådet besluttede, at udskrivningsprocenten for 2022 fastsættes til 0,55 % med en samlet ramme på ,- kr. Formandskabet indstiller, at udskrivningsprocenten

3 fastholdes på 0,55 % Stiftsbidrag 2022 ( ) Aktdokument, Udskrivning forslag 6 - Økonomi: Stiftsmidlerne, Årsrapport for 2020 Årsrapporten 2020 for Stiftsmidlerne gennemgås. Jette Jepsen gennemgik årsrapporten for stiftsmidlerne Årsrapporten blev godkendt. Stiftsmidler - Årsrapport 2020 ( ) Aktdokument, Ribe Stift - Årsrapport 2020 for stiftsmidlerne 7 - Økonomi: Stiftsmidlerne - Rentefastsættelse for indlån og udlån i 2022 Formandskabet anbefaler forslag at fastholde den hidtidige rente på 1% i indlån og 2 % i udlån. Stiftsrådet besluttede at fastholde nuværende rentesatser for indlån på 1 % og udlån på 2 % i Stiftsbidrag 2022 ( ) Rentesatser forslag, Aktdokument 8 - Økonomi: Orientering om indlån og udlån 2021 Jette Jepsen orienterer om indlån og udlån. Jette Jepsen orienterede om at der d.d. ikke er bevilget udlån eller frigivet indlånskapitaler til menighedsrådene i Ribe Stift. Tarm menighedsråd har sendt en ansøgning om optagelse af udlån til kirkerenovering i sognet, ansøgningen er under behandling i stiftet, og at formanden skal godkende lånet, da den samlede lånesum i stiftet for Tarm menighedsråd vil overskride stiftets kompetence til at yde lån op til 10. mio. kr. 9 - Orienteret om ydet støtte international konference om kirken på landet Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

4 Biskoppen har i samråd med formanden valgt at yde støtte på kr. til FUV til afholdelse af en international konference om "Kirken på landet" i Ansøgning - Kirken på landet - støtte til international konference om Kirken på Landet ( ) Ansøgning om økonomisk støtte til international konference om Kirken på Landet, Ansøgning om økonomisk støtte 10 - Ansøgning stiftsrådene "Det Sønderjyske Søndags-Akademi" Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen. De fire sønderjyske provster, Christina Rygaard Kristensen i Tønder, Anne Margrethe Hvas i Sønderborg, Kirsten Sønderby i Aabenraa og Torben Hjul Andersen i Haderslev, søger om midler til at etablere et akademi for ikke-teologer som vil forestå søndagsgudstjenester. Den samlede pris for akademiet vil være for et tre-årigt projektforløb Ribe stiftsråd ansøges om kr. i tre år. Budgetår Haderslev stiftsråd ansøges om i tre år. Budgetår Formandskabet indstiller at ansøgningen imødekommes. Ansøgning til Ribe Stiftsråd Det Sønderjyske Søndags-Akademi" ( ) Artikel til Kirken i dag. April Lægmandsgudstjenester, Projektbeskrivelse Det sønderjyske akademi 11 - Ansøgning om støtte til 2. Prædikenfestival 2021 Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen. Sognepræst Arne Mårup ansøger i lighed med 2020 om støtte til afholdelse af en fælles Prædikenfestival mellem Haderslev og Ribe Stifter. Der ansøges om et støttebeløb på kr.

5 Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Ansøgning til Ribe Stiftsråd Prædikenfestival ( ) Ansøgning til Ribe Stiftsråd om Prædikenfestival 2021, Regnskab_prædikenfestival 2020, Feedback på Sydjysk Prædikenfestival 2020, 2021 Ansøgning Ribe Stiftsråd ang Prædikenfestival 12 - Ansøgning om støtte til Kirkemusikerfestival Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen. Organist Christine Toft Kristensen søger Ribe Stiftsråd om støtte på kr. til afholdelse af en kirkemusikerfestival i Billund den 1. oktober Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Ansøgning til Ribe Stiftsråd Ansøgning om støtte til Kirkemusikerfestival ( ) Kirkemusikerfestival 13 - Ansøgning om støtte til konsulenthjælp til udvikling af model for præstebolig Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen. Rømø sogn er kommet i pastorat med Døstrup- Mjolden og deler fremover sognepræst med de to sogne. Der er derfor ikke længere brug for præstegården som bolig for en sognepræst. Præstegården er imidlertid en integreret del af sognegården og ligger tæt op af kirken. Derfor søger Rømø Menighedsråd om støtte på kr. til en konsulent, der kan være med til at pege på muligheder for alternative anvendelser af præstegården. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Ansøgning til Ribe Stiftsråd Rømø projekt ( )

6 ME pg anv Ansøgning v4_til_ribe_stiftsråd_-_2021, ME pg anv ansøgning konsulentbistand Ribe Stift, ME pg anv Guide til Projektbeskrivelse 14 - Orientering fra biskoppen Biskoppen Status på coronasituationen i Ribe Stift Den forestående påske Liturgikonferencen i januar 2021 Domprovsten Status på folkemødet "Grænsen 2020" Stiftskontorchefen Status på Visionsdrøftelserne, herunder stand byperiode pga. Corona Status på projektet "Differentieret vedligehold" Biskoppen orienterede om Status på coronasituationen i Ribe Stift Biskoppen har haft en dialog med alle præsterne i stiftet, og er imponeret over hvor godt de klarer det. Den forestående påske Det er menighedsrådene, der tilrettelægger konfirmationen. I forhold til påsken arbejder Kirkegårds-Taskforce med forslag til aktiviteter, hvis der stadig er restriktioner til påske. Liturgikonferencen i januar 2021 Det seneste par år har fremtidens gudstjeneste været til debat. Der har været nedsat tre udvalg som har arbejdet med gudstjenestens liturgi, autorisation, dåb og nadver. Alle menighedsråd har modtaget udvalg e nes rapporter, og mange steder er det blevet flittigt diskuteret. Biskoppen refererede kort fra den afholdte liturgikonference online i januar 2021 og fortalte om online opsamlingsmøder i marts måned. I august-september sidste år var der planlagt nogle debatmøder rundt omkring i Ribe Stift. De blev desværre aflyst pga. coronakrisen, og fristen for at komme med forslag og kommentarer blev udsat til 26. marts i år. Da det stadig ikke er muligt at mødes til fysiske møder, har vi besluttet i stedet at arrangere otte online-debatmøder i marts måned, et for hvert provsti i stiftet: - Tirsdag den 9. marts kl : Skads Provsti og Malt Provsti - Onsdag den 10. marts kl : Grene Provsti og Ringkøbing Provsti - Torsdag den 11. marts kl : Skjern Provsti og Varde Provsti - Torsdag den 18. marts kl : Tønder Provsti og Domprovstiet Biskoppen holder et kort oplæg, og der vil være en paneldebat ved hvert møde. Der vil også være mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer fra deltagerne. Henvendelse fra Johannes Lund, Spjald

7 vedr. menighedsrådsvalget. Han er fortaler for, at der sendes valgkort ud. Arbejdet med præstemangel i Ribe Stift. Det viser sig, at ca. 30% er fyldt 60 år. Der sættes derfor et arbejde i gang med fokus på rekruttering og fastholdelse af præster. Domprovsten Status på folkemødet "Grænsen 2020" Det er blevet undersøgt, om der er mulighed for at flytte forlkemødet fra maj til oktober Der er alt for stor usikkerhed for, at kunne afvikle arrangementet til maj, ikke mindst på grund af manglende muligheder for at planlægge og forberede. Det er forventningen, at det vil kunne lade sig gøre. Stiftsrådet er positivt indstillet over Stiftskontorchefen Status på Visionsdrøftelserne, herunder stand byperiode pga. Corona. Møde på tirsdag. Status på projektet "Differentieret vedligehold" - udsat til maj 2021 Arbejdet i Ribe Stiftsadministration går godt trods hjemsendelse 15 - Orientering fra Budgetsamrådet Der har ikke været møde i Budgetsamrådet Orientering fra Den fælles Kapitalforvaltning Der afholdes møde den 11. februar Fælleskapitalforvaltning - Jyske Capital - rapporter 2020 ( ) Rapportering af kapitalforvaltning ved Jyske Capital, Ribe Stift_ _ Lars Hansson orienterede om følgende: Tidsvægtet afkast på 1, 45% for de 3 kapitaler. Benchmarken var 0,92. Obs på at de sidste 3 måneder har givet et dårligt afkast. Det var godt, at vi kom i gang med erhvervsobligationerne. Drøftelser om investeringer i virksomheder, der udvikler våben. Tolerancetærsklen er nedsat til mellem 0 og 1% af den samlede investering.

8 Der er 3 kapitalforvaltere, som skal i udbud. Den nye periode starter den 1. januar Regnskabet for stifternes kapitalforvaltning 2020, stiftet betaler 1/10 af udgifterne til administrationen. Regnskabet sendes ud. Ribe Stift har ca. 644 mio. kr. i kapitalerne Stiftsrådsmøder møde maj 2021 kl. 16:00 3. møde august 2021 kl. 16:00 4. møde oktober 2021 kl. 15:00 - Budget 2022 Til maj-mødet: Kirkestatistik. Temadrøftelse om dannelse med input fra formanden og lederen fra RAMS, Lone Linde og Thomas Risom er udsat fra dette møde til majmødet Eventuelt Diætskemaet skal sendes pr. mail. Kan hentes på Ribe Stifts hjemmeside Ribe Stift Møder , 16:00

9 Stiftsrådsmedlemmer Ribe Jette Jepsen Elisabeth Tine Aggerbeck Elof Westergaard (Ribe Stift) Ribe Stift Møder , 16:00

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat Stiftsrådet Dato: 12. september 2018 Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Konstitueret biskop og domprovst

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 31. januar 2018 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Afbud Karen Lisbeth Rasmussen. For mødet er fastsat følgende

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: 13. februar 2019 Kl.: 17:00-20.30 Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: 14. marts 2017 Kl. 16.00-17.00: Besøg på stiftsbiblioteket Kl. 17.00-19.30: Stiftsrådsmøde Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck inviteres til deltagelse i PU-mødet 9.11.2011. Sag:

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Beslutningsprotokollat Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 16.30-20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Afbud fra Annette Kaas og Anders Gadegaard (studieorlov). For

Læs mere

Beslutningsprotokollat Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 16.30-20.00 i Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Afbud fra: Karen-Lisbeth Rasmussen, Anders Gadegaard 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: den 16. februar 2016 Kl.: 17:00 Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Jens

Læs mere

Beslutningsprotokol til 03. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift torsdag, den 30. august 2018 i Aarhus Bispegård

Beslutningsprotokol til 03. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift torsdag, den 30. august 2018 i Aarhus Bispegård Aarhus Stift Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Den 30. august 2018 Akt.id.: 172429 Sagsbehandler: PEEL/uga 13104 Beslutningsprotokol til 03. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift torsdag, den 30. august 2018

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 7. juli 2017. Kl. 10.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Niels Christian Henneberg. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. marts 2014 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Afbud fra Tom Allan For mødet var fastsat følgende dagsorden:

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat Stiftsrådet Dato: 22. maj 2019 Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 16.30 18.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K med efterfølgende besigtigelse i Ørestaden. Fraværende med afbud:

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 12. november 2015 kl. 16.30-20.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Der forelå afbud

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Mandag den 19. november 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Pernille Østrem Tom Allan

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 22. ordinære møde den 25. februar 2015 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 22. ordinære møde den 25. februar 2015 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 22876/15 MJOH Referat af Stiftsrådets 22. ordinære møde den 25. februar 2015 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti),

Læs mere

Protokol fra Stiftsrådsmødet onsdag den 21. februar 2018 kl

Protokol fra Stiftsrådsmødet onsdag den 21. februar 2018 kl Protokol fra Stiftsrådsmødet onsdag den 21. februar 2018 kl. 13.00 15.30 Mødedeltagere: Erik Vind, Ester Larsen, Tine Lindhardt, Regina Ljung, Kjeld Danielsen, Erik Witten, Doris Krarup Mogensen, Mikael

Læs mere

Referat Tønder Provsti Møder

Referat Tønder Provsti Møder Referat Tønder Provsti Møder PU-møde 13. juni 2019 - d. 13-06-2019 kl. 13:00 til 15:30 Deltagere: Tønder Provstiudvalg Christina Rygaard Kristiansen ikke tilstede ved afgørelse under pkt. 13, 14, 15, 16

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2010. 27. januar 2010 via mail meddelt provstiudvalget

Læs mere

Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 23. februar 2017

Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 23. februar 2017 Dok.nr. 23484/17 Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 23. februar 2017 Sted Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 24. november 2010 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Afbud fra Arthur T. Mønsted, Pernille Østrem, Tom Allan.

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: 5. februar 2018 Kl.: 17:00-20.30 Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: 5. september 2017 Kl. 16.00-17.00 Besøg fra FUV Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde - budgetmøde Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 23798/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Referat Lolland-Falsters Stift Møder

Referat Lolland-Falsters Stift Møder Referat Lolland-Falsters Stift Møder Stiftsrådsmøde den 17. maj 2018 d. 17-05-2018, 10:00, Deltagere: Steen Erik Henriksen, Knud-Erik Rasmussen, Susan Rasmussen, Rebekka Maria Brandt Kristensen, Niels

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts2013 Beslutning Godkendt og underskrevet. Ved

Læs mere

Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C Tlf.: ,

Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C Tlf.: , Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C Tlf.: 86 14 51 00, e-mail: kmaar@km.dk Den 30. januar 2018 Dokument nr.: 13600/18 Sagsbeh.: BAB/jf Referat fra møde i Stifternes

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Vejledende FORRETNINGSORDEN. for. Stiftsrådet i Viborg Stift

Vejledende FORRETNINGSORDEN. for. Stiftsrådet i Viborg Stift Vejledende FORRETNINGSORDEN for Stiftsrådet i Viborg Stift 1. Stiftsrådet er nedsat i henhold til kapitel 5 a i Lovbekendtgørelse om folkekirkens økonomi herefter Økonomiloven (Aktuel LBK nr. 753 af 25.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 15. september 2016 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K Afbud fra: Margrethe Winther-Nielsen Ole Pagels Anders

Læs mere

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016 Side1 af biskoppernes møde den 25. - 27. oktober 2016 Deltagere var Elof Westergaard, Henning Toft Bro, Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Lise-Lotte Rebel, Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Mandag den 24. januar 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 11. ordinære møde den 23. maj 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 11. ordinære møde den 23. maj 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 55260/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 11. ordinære møde den 23. maj 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Elin Klitgaard (Hadsund provsti), Jørgen

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Afbud fra Elli. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsrådet Dok.nr /16 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsrådet Dok.nr /16 MJOH AALBORG STIFT Stiftsrådet Dok.nr. 60 875/16 MJOH Dato: 19. maj 2016 Referat af Stiftsrådets 27. ordinære møde den 19. maj 2016 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

5 Provstiudvalgets økonomiske politik Økonomisk politik for Aabenraa Provsti

5 Provstiudvalgets økonomiske politik Økonomisk politik for Aabenraa Provsti Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. april 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Orientering fra stiftsrådet. Marius deltager Sag: PUK 2015 (1164) Referat fra stiftsrådet Beslutning

Læs mere

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Følgende deltog i mødet: Bent Normann Olsen, formand Erik Rasmussen, næstformand Sognepræst Ulla Schou Rasmussen

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat Stiftsrådet Dato: 31. oktober 2018 kl. 17.00-20.30 Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Sognepræst Lone Balle Olesen. Fra provstierne:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 9. ordinære møde den 24. oktober 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 9. ordinære møde den 24. oktober 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 98086/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 9. ordinære møde den 24. oktober 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2012 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Besøg af Preben

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 1. marts 2017 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra Erik Andreasen. For mødet var foreslået

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. januar 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 94590/14 HREJ Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Referat for: Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Mødepunkt 1 Underskrift af referat fra PU-møde d. 9.4.2014 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift onsdag d. 19. maj 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst Ole

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 11. februar 2016 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra: Tom Allan, Jens Andersen og Ole Pagels. For mødet er fastsat

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsrådet

AALBORG STIFT Stiftsrådet AALBORG STIFT Stiftsrådet Dok.nr. 9256/18 PEBN Referat af 6. økonomi møde i Stiftsrådet den 24. januar 2018 i Aalborg Bispegård Dato: 24. januar 2018 Til stede: Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti),

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat Stiftsrådet Dato: 12. juni 2018 Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller,

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

PU møde 10. marts Kl Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

PU møde 10. marts Kl Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra møde den 18. februar 2015. Beslutning

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: Den 21. februar 2017 Kl.: 17:00 Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2010. Godkendt og underskrevet på referatet.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet tirsdag den 22. november 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra Anders Gadegaard. Stiftsrådet indledte

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 1. november 2017 kl. 16.30 til 19.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud Karen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2011.

Læs mere

Referat af stiftsrådsmødet onsdag den 15. marts 2017 kl

Referat af stiftsrådsmødet onsdag den 15. marts 2017 kl Referat af stiftsrådsmødet onsdag den 15. marts 2017 kl. 13.00 15.30 Mødedeltagere: Erik Vind, Ester Larsen, Bente Kaysen, Grethe Jakobsen, Helga Halck, Mikael Krarup, Erik Buch, Paul Verner Skærved, Torben

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 1. december 2015. Kl. 17,00 Mødested: Lord Nielson, Rådhusgade 5, Aabenraa

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 1. december 2015. Kl. 17,00 Mødested: Lord Nielson, Rådhusgade 5, Aabenraa Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. december 2015. Kl. 17,00 Mødested: Lord Nielson, Rådhusgade 5, Aabenraa Fraværende med afbud: Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 15. november 2016 kl. 16.30-20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Afbud fra Leif Georg Christensen, Niels Underbjerg og Tom

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj 2012. Beslutning Godkendt og underskrevet. Via mail

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2014. Kl. 14.30 Mødested: Gredstedbro Hotel

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2014. Kl. 14.30 Mødested: Gredstedbro Hotel Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2014. Kl. 14.30 Mødested: Gredstedbro Hotel Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2014. Beslutning Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 33. ordinære møde den 27. februar 2018 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 33. ordinære møde den 27. februar 2018 i Aalborg Bispegård AALBORG STIFT Stiftsrådet Dok.nr. 24322/18 PEBN Dato: 27. februar 2018 Referat af Stiftsrådets 33. ordinære møde den 27. februar 2018 i Aalborg Bispegård Til stede: Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti),

Læs mere

Referat for møde i Stiftsrådet torsdag den 22. februar 2018 kl

Referat for møde i Stiftsrådet torsdag den 22. februar 2018 kl Dok.nr. 24/8 Referat for møde i Stiftsrådet torsdag den 22. februar 208 kl. 6.00 Sted Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat Lolland-Falsters Stift Møder

Referat Lolland-Falsters Stift Møder Referat Lolland-Falsters Stift Møder Stiftsrådsmøde den 12. september 2019 - d. 12-09-2019 kl. 09:00 til 11:00 Deltagere: Marianne Gaarden, Anne Birgitte Reiter, Michael Fagerlund, Per Møller, Rebekka

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. december Kl. Kl Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. december Kl. Kl Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. december 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Pia Skov. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. november 2011. Ved

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl.

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg. PU møde 9. marts Kl Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing

Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg. PU møde 9. marts Kl Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg PU møde 9. marts 2016. Kl. 15.30 Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden. 2 Vedtagelse af ordensregelment

Læs mere

Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 31. august 2010

Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 31. august 2010 Dok.nr. 84840/10 Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 31. august 2010 Sted Mødedeltagere Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 13. maj Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. Fraværende med afbud: Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 13. maj Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. Fraværende med afbud: Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. maj 2014. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem Fraværende med afbud: Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist Stiftets kommunikationsmedarbejder Birthe Jørgensen deltog

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 6. januar Kl Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 6. januar Kl Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 6. januar 2016. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Afbud fra Elli. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsrådet Dok.nr /16 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsrådet Dok.nr /16 MJOH AALBORG STIFT Stiftsrådet Dok.nr. 12 667/16 MJOH Dato: 27. januar 2016 Referat af 4. økonomimøde i stiftsrådet den 27. januar 2016 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre

Læs mere