Virksomhedsplan. Klubbernes fælles virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Klubbernes fælles virksomhedsplan"

Transkript

1 Virksomhedsplan Klubbernes fælles virksomhedsplan

2 Indholdsfortegnelse Forord fra klubledelsen...3 Hvem er vi? Organisationsdiagram for klubområdet...5 Præsentation af klubberne/værestederne Klub Svanen Albertslund Motorsportscenter (AMC) Ungehuset Hedemarken Klub Baunegård Bakkens Hjerte Klub Nord Klub Storagergård Klubbernes administration og socialrådgiver...9 Hvorfor er vi her? Det lovgivningsmæssige formål for klubberne 65 i dagtilbudslovens Kommunalbestyrelsens udstukne ramme for det pædagogiske arbejde i klubberne Klubbernes pædagogiske platform i arbejdet med børn og unge...10 Hvor står vi?...10 Opfølgning på mål : Organisationssporet...10 Byudviklingssporet...10 Pædagogisk praksis spor...11 Implementering af genoprettende praksis som metode i relationsarbejdet på klubområdet...11 Sikre en fælles pædagogisk praksis i arbejdet med børn/unges dannelse ift. sociale medier...11 Udvikling af den fælles ungdomsklub...11 Indsatsområder Fundamentet Mål - Solidt, forpligtende lederfællesskab på klubområdet Velfærdssporet Mål Fortsat udvikling af den fælles ungdomsklub Mål Udvikling af en fælles forståelse Bysporet Mål Klubber, der tilgodeser nutidige og fremtidige behov i byen...13 BILAG Uddybning af klubbernes pædagogiske platform i arbejdet med børn og unge

3 Forord fra klubledelsen Klubberne har i de sidste 2 år arbejdet med at implementere den nye klubstruktur - en opgave, der fortsat giver anledning til nye spørgsmål og opklarende vinkler, som klub-fællesskabet skal forholde sig proaktivt til. Der har i det sidste år været en yderligere organisationsændring i og med at souschefstillingerne er omkonverteret til stedfortræderstillinger og at den Fælles Klubadministration er nedlagt og nu ligger under Albertslund Ungecenter. Den fælles ungdomsklub er stadig i udvikling og vi vil i den kommende periode undersøge, om vi har fundet den rette form på dette, samt hvilke andre veje, vi mon kan gå. Nybygningen af de 2 klubber er fortsat i proces, ligesom AMC er under et stærkt pres og mangler afklaring med hensyn til fremtiden. Siden marts 2020 har klubberne, sammen med resten af verden, fået til opgave at arbejde med og i en tid præget at Corona-virus og den deraf følgende usikkerhed. Klublivet og den pædagogiske linje i klubberne er udfordrede af de nye retningslinjer for hygiejne og adfærd og en konstant forholden til pandemien. Spørgsmålet om hvorledes man holder fast i det gode fritidsliv og til stadighed er opmærksom på gældende sundhedsfaglige retningslinjer, er konstant på dagsordenen i klubberne. Der er kommet ny skolechef for vores område og i den anledning ønsker klubberne at sætte det gode fritidsliv og fritidspædagogikken på dagsordenen sammen med hende i den kommende periode

4 Hvem er vi? - 4 -

5 Klubberne er en del af området Børn, Sundhed og Velfærd og er tilknyttet afdelingen for Skoler og Uddannelse. Klubområdet består pr. 1. januar 2020 af 7 institutioner med klubaktiviteter opdelt på 3 områder; Øst og Syd, Midt/Vest. Klubberne er på forskellig vis sammensat af fritidsklub (FK) og ungdomsklub (UK) samt væresteder og henvender sig i udgangspunktet til børn og unge i alderen år (for værestederne og AMC for de årige). I 2020 er medlemsnormeringen: 740 i FK (inkl. 30 specialpladser), 15 pladser i juniorklub på AMC 315 i UK. Herudover er der ikke-registrerede brugere af værestederne i Klub Nord og Ungehuset Hedemarken. Klubberne i område Øst er: Klub Storagergård er en fritids- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben også er en specialgruppe med plads til 10 børn. (Klubben ligger i tilknytning til SFO Storagergård). Klubberne i område Syd er: Klub Svanen er en fritids- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben også er en specialgruppe med plads til 10 børn. Albertslund Motorsportscenter (AMC) er en fritids-, junior- og ungdomsklub med særlig fokus på motorsport, som pædagogisk aktivitet i klubben. Ungehuset Hedemarken er et kontingentfrit værested. Til klubområdet er endvidere tilknyttet en fælles klubadministration, som medio 2020 er lagt sammen med Ungecenterets administration. Klubberne i område Midt/Vest er: Klub Baunegård er en fritidsklub og er en del af Børnehuset Baunegård, hvor der også er børnehave og SFO. Klub Bakkens Hjerte er en fritids- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben også er en specialgruppe med plads til 10 børn. Klub Nord er et kontingentfrit værested

6 1.1 Organisationsdiagram for klubområdet Skolechef, Skoler og Uddannelse Klub Baunegård Klub Bakkens Hjerte Klub Svanen Klub Storagergård Klub Nord Ungehuset Hedemarken Albertslund Motorsportscenter Klubbernes socialrådgiver Præsentation af klubberne/værestederne 1.2 Klub Svanen Klub Svanen ligger i Albertslund Syd. Klubben har pt. til huse i meget gamle bygninger, men det er politisk besluttet at nu kommer den nye Svane med indgangen til 2023 Klubben har fantastiske udendørs-arealer, der kan bruges til mange forskellige aktiviteter, og så har vi Kongsholm bjerget lige i baghaven. Vi arbejder med udeliv i Svanen, både omkring fodbold, dyrene, bål og andre udendørsaktiviteter. Klubben er i 2020 normeret til 120 børn i fritidsklubben og 50 i ungdomsklubben. Klub Svanen har desuden en specialafdeling, Klub i klubben, med plads til 10 børn/unge. Albertslund familieskole er en del af Svanen. I Svanen vil vi kendes vi på, at vi kan rumme alle børn og unge uanset baggrund og etnicitet. Vi kan møde dem, se og høre dem, som de individuelle mennesker de er, samt guide dem til at udvikle egne sociale og relationelle kompetencer. I Svanen er der er fokus på potentialerne hos den enkelte, og på at hjælpe børn og unge til at få fornuftige redskaber til at ruste sig til resten af deres liv, til uddannelse og til voksenlivet. Klub Svanen lægger vægt på at børn og unge mødes i fællesskaber og at de har en stemme i fællesskabet. Klubben er også et sted hvor man kan være, sammen med sine venner og deltage i mange forskellige tilbud om aktiviteter. Fritidslivet er et frirum i Klub Svanen. Klubben arbejder med at skabe miljøer hvor børn og unge udvikler sig på mange måder, men hvor børnene samtidig oplever at de har det sjovt og har frihed og fri. I Svanen holder vi af traditioner. Sommerfesten og julecafé for alle børn og deres forældre, børnefestugen, klubbernes dag, sommerkoloni og forskellige overnatninger i klubben, men vi udvikler også nye traditioner sammen med børnene og de unge Vi lægger vægt på at lave dejlige aktiviteter og med muligheder for at prøve nyt og gammelt af. Vi vægter bevægelse og udeliv og det at lave forskellige aktiviteter, hvor børn kan eksperimentere med at tilegne sig færdigheder på mange planer

7 Klub Svanen samarbejder med de øvrige klubber, med skolen, med DKE, foreningerne i byen og de mange øvrige instanser, for at være med at skabe det bedste børneliv for byens børn og for det enkelte barn/ung. Vi vægter derfor også forældre samarbejde meget højt, lige som bestyrelsen har en vigtig rolle i forhold til klubbens dagligdag. Og hvordan er Klub Svanen i ? Vi er fortsat en klub, der arbejder målrettet med børnenes behov og udvikling af deres kompetencer. En klub hvor alle er velkomne og vi arbejder med trivsel og individuel udvikling. Vi håber at have en palet af endnu bedre udendørstilbud, der inspirerer til bevægelse og sjov. Vi indgår som en del af det samlede tilbud til alle borgere i syd, med flere faciliteter og samarbejdspartnere, samt flere samskabende aktiviteter på tværs af alder, etnicitet mm. 1.3 Albertslund Motorsportscenter (AMC) Vi lærer vores medlemmer at køre stærkt under ordnede forhold og få respekt for fart. Medlemmerne lærer om regler og rammer samt konsekvens ved de valg, de selv tager. Vores regler og rammer er tydelige, og der er en klar og tydelig konsekvens i motorsport, hvis man ikke hører efter, eller gør sit arbejde godt nok. Vi lærer medlemmerne at bruge værktøj. Det børnene har lært, skal de fremover gøre selv. Vi kræver af dem, at de er interesserede i at lære, og vi gør ikke ting for dem, som de selv kan, så gør vi bare børnene en bjørnetjeneste. Det giver børn selvtillid at kunne selv. På AMC har vi mange kloge hænder. Formålet med AMC er, at have en god pædagogisk aktivitet, der udfordrer og udvider de unges grænser for, hvad de troede de kunne og turde. Vi er med til at sikre, at børn og unges hverdag i Albertslund indeholder fysisk aktivitet, bevægelse og sund kost. Motorsport er en meget hård fysisk aktivitet, og ved at dyrke motorsport, får man en god kropsbevidsthed. Motorsport tiltaler ofte unge som har lidt krudt i numsen, eller som bare ikke gider spille fodbold, håndbold eller andre populære sportsgrene. I motorsport får man gang i adrenalinen. Vores medlemmer lærer noget om sportskonkurrencer og sportsånd, som man kan bruge i det videre liv. Vi lærer dem at tage del i hinandens succeser og nederlag, så de bliver gode sportsmænd og afhængige af hinanden. For selvom motorsport er en individuel sport, så er man afhængig af hinanden. På AMC vil vi kendes på, at der i vores klub er gang i den, og vi er med på den værste. Vi vil skabe et sjovt, udviklende og lærende motorsportsmiljø, hvor medlemmerne trives. De har mulighed for at knytte nye venskaber og deltage i fællesskaber via motorsporten. 1.4 Ungehuset Hedemarken Ungehuset Hedemarken er et værested for børn og unge mellem 10 og 23 år, bosiddende i Albertslund, og det er gratis at komme her. Ungehuset afspejler dog demografien og bliver således først og fremmest brugt af boligområdets børn og unge. Ungehuset har en brugerflade på ca med et fremmøde på ca. 50 til 60 om dagen - og er åbent alle ugens dage. I Ungehuset Hedemarken prøver vi at bevare klub-følelsen og dermed tilhørsforhold og ansvarsfølelse. Vi arbejder med relationspædagogik og værdsætter, at alle bliver set og hørt, når de kommer i Ungehuset Hedemarken. Vi prøver at følge den unge til dørs, fra folkeskole til videregående uddannelse, og følger dem gerne ind i deres voksenliv. 1.5 Klub Baunegård I klubben er der højt til loftet og et stort handlerum for både børn, unge og voksne. Vi har høje ambitioner om udviklingen af fællesskaber og inklusion. Vi er byens mindste klub med en normering på 70 børn/unge og 3 personaler. Aldersspændet er mellem 10 og 15/16 årige og man er indmeldt i fritidsklub, så længe man går på Baunegård

8 Klubben er ikke aldersopdelt, hverken i rum eller aktiviteter. Alle kan deltage i alt og åbningstiden er ens for alle, med fast aftenåbent tirsdag og torsdag, hvor der altid bliver tilbudt aftensmad, og det er ofte også de dage, hvor der er ture ud af huset. Klubbens størrelse gør det muligt ikke at have loft over antallet af deltagere på vores kolonier, hvor i gennemsnit 70 % af de indmeldte børn tager med. Vores pædagogiske fokus handler meget om samvær og fællesskab. Det er vigtig for os, at der er en god tone og at alle føler sig velkomne og budt ind til fællesskabet. Børnene/de unge skal møde interesserede og troværdige voksne, som både kan præsentere dem for nyt, men også være medspillere på børnenes initiativer. Klubben skoletimer bruges på trivselsdage for 4 og 6 årgang på Herstedvester skole Dette har givet os mulighed for at bruge og udnytte vores kompetencer og erfaring med friluftsliv. For eksempel bål og snitteværksted, klatring på væg og i træer, kanosejlads. Udelivs-aktiviteter og fastholdelse af legen danner grund for meget af vores daglige klubliv. Klubben bor meget småt i en tilbygning til fritidshjemmet. Vi deler til gængæld en meget stor legeplads med fritidshjemmet og et lille dyrehold med hele børnehuset. Samarbejdet med forældrene er af stor betydning, også i hverdagen ved deltagelse i vores koloni og som arbejdskraft på arbejdsweekender eller kokke til vores klubaftner. og om hele børnehuset. Klubben er en del af Baunegården, som også rummer et fritidshjem og en børnehave. Børnehuset Baunegård er et tilbud til alle børnefamilier i Albertslund kommune. Her er der mulighed for at få et institutionsliv med et sammenhængende forløb igennem de 3 afdelinger fra børnene er knap 3 år og til de er 15/16. Derved bliver der tale om en mangeårig relation og et unikt samarbejde mellem børn, institution, forældre og personale. Vi har dog en del klubbørn, som først starter på Baunegård ved klubstart i slutningen af 3. klasse, og som hurtig bliver en del af fællesskabet. Baunegården har igennem fire årtier dannet ramme for og skabt billeder af en barndom i Albertslund. De fælles værdier, som vi sammen opbygger og tager afsæt i, er nærværende overalt i institutionen, igennem børnehavelivets udmøntning af læreplaner og overvejelser af mål og metoder, vores fælles normer for samvær, samarbejde osv. Værdierne er synlige i det samarbejde med skolen, som fritidshjem og klub indgår i, og i vores fastholdelse af de muligheder, der ligger i at have et værdifuldt liv sammen efter skoletid i fritidshjem og klub. Vi prioriterer vedvarende arbejdet med at holde institutionen åben udadtil, og at skabe rum i nærmiljøet, hvor børn og unge kan agere vi er med, når der er Børnefestuge i Kongsholmparken og juletræstænding i Albertslund Centrum. Og lige så vigtigt i klubfælleskabet, med klubbernes dag, fest på forbrændingen og fodboldkampe i naboklubben. 1.6 Bakkens Hjerte Bakkens Hjerte er et fristed for unge, hvor vi dyrker fællesskaber/inklusion og mangfoldighed på tværs af alder, køn, interesser og kommunens skoler. Klubbens ansatte bruger aktiviteter/interesseområder til at opbygge relationer til klubbens medlemmer i dagligdagen. De ansatte i klubben er oftest ansat, fordi de brænder for ét eller flere af de områder, som klubben tilbyder. Den relation som klubbens medarbejdere har opbygget til klubbens medlemmer, bruger de dagligt til at hjælpe med alle slags udfordringer i børnenes og de unges liv - både små og store udfordringer. Disse udfordringer kan blandt andet være trivsel, uddannelse, venskaber/relationer, skole, mobning, ensomhed og andet. Klubben har blandt andet et godt samarbejde med klubbernes socialrådgiver, kommunens skoler og med klubberne på tværs. Bakkens Hjerte har også en specialgruppe i klubben, der er normeret til 10 medlemmer. Fokus ligger i at give børnene et trygt, roligt og hyggeligt fritidstilbud i en struktureret hverdag, der dog er selvvalgt. Vi arbejder også med at inkludere gruppen i klubbens hverdag. Klubben rummer mange forskellige aktiviteter blandt andet: krea, musik, sport/fritidsliv, computer/brætspil/rollespil, ture ud af huset (sportsarrangementer, biograf, Tivoli, Bakken, shopping, weekendture, skitur, sommertur i ud

9 landet samt flere kolonier i Danmark). Det er blandt andet igennem disse aktiviteter, at vi møder klubbens medlemmer, hvor der dannes relationer mellem store og små, voksen og ung. Klubben har nogle faste traditioner: fastelavn, børnefestuge, halloween, jul - hvor der igen opstår venskaber og fællesskaber på tværs af køn og alder. Bakkens Hjerte er en klub, som sætter fokus på sociale kompetencer, fællesskaber, mangfoldighed, venskaber, nye oplevelser, glæde og humor for alle unge i Albertslund. Bakkens Hjerte er i 2020 normeret til 290 i fritidsklub, 10 i specialgruppe og 150 ungdomsklub. Klubben har 16 ansatte, en studerende, en fast medarbejder i løntilskud og en EGU elev. Bakkens Hjerte er pt. genhuset i Topperne 8b frem til slutningen 2021/start Klubbens nye bygninger skulle ellers have været klar til indflytning september Klub Nord I Klub Nord har vi det lidt som om, at vi er en stor familie, vi hilser med respekt og anerkendelse hver gang vi mødes. Det er vigtigt, at alle bliver set og hørt hver dag, og det gør man når man træder ind af døren i Klub Nord. Klub Nord er et af kommunens 2 væresteder, det vil sige at det er kontingentfrit at benytte sig af fritidstilbuddet. Pt. er vi 5 medarbejdere i Klub Nord. 3 af os, lederen og 2 medarbejdere har været et fasttømret team i de sidste 10 år, det ser vi som kvalitet og stabilitet. Vi bruger meget af tiden på at sidde og snakke, diskutere stort som småt i vores fælles alrum, her er køkkenet, sofastuen og billard samlet, så der kan foregå meget samtidig. Vi har også indrettet det sådan, at vi har en mini-hal, hvor der kan foregå en masse sport, især indendørs fodbold er et hit. Som noget af det nyeste, har vi lavet et E-sport rum, hvor der bliver spillet en masser computerspil. Klub Nords udendørsfaciliteter er vi meget glade for. Vi ligger ud til Stensmosens store græsplæne, hvor vi laver en masse aktiviteter. Vi har også en multibane, nok den ældste i kommunen, den er lidt slidt men har ingen hærværk, det er fordi de unge passer på den, som var den deres egen. Vi har en bålhytte, hvor der er blevet lavet tusindvis af hotdogs og spillet lidt pædagog-spade. Her i Klub Nord er der plads til alle, som vil fællesskabet. Vi har nogle drenge med krudt i bagen, som kan fylde dejligt meget, de giver liv og kan ses og høres. Vi har også indrettet et fristed for piger, der har brug for at komme lidt væk. Et sted hvor de får lov til at slappe af og være dem selv. Det er vigtigt i vores arbejde at opmuntre pigerne og drengene til at komme ud og færdes socialt og føle sig tilpas i vores samfund. Det er derfor en stor fordel, at vi her i klubben stammer fra flere forskellige nationaliteter. På den måde lærer vi af hinanden, samtidig med at vi lærer fra os. Den allervigtigste og til tider sværeste opgave for os er at lære børnene/de unge at tage ansvar for dem selv og deres handlinger. De skal lære at være selvstændige og kritiske medborgere på egne vegne og over for det øvrige samfund. Det er værdifuldt, at der er gensidig respekt iblandt børnene/de unge og deres pædagog/voksen og at de føler sig trygge ved deres pædagog og deres klub. I Klub Nord er der altid plads til et gruppekram. 1.8 Klub Storagergård Storagergård ligger i den nordøstlige del af Albertslund med Vestskoven som nabo. Bygningerne er tilbage fra 1871, hvor de frem til 1969 blev brugt til landbrug. Fra 1971 har det været institution. I dag er det både SFO, fritids- og ungdomsklub på den gule gård, der ligger på Gl. landevej 15. Der er pt. 13 ansatte i klubben, nogle i få timer mens andre er på fuld tid. Den ene længe af gården er SFO, og resten er klub dog er der også nogle fælleslokaler vi deles om. Vi har også en fælleslegeplads med kunststofbane, stort klatrestativ, bålhus, mooncars, trampolin m.m. Husets hjerterum er caféen, hvor der dagligt serveres mad, spilles spil, hygges og meget mere. Klubben kan tilbyde vores medlemmer at arbejde med glas, et kreativt værksted, et musikrum (hvor der kan indspilles sange og laves - 9 -

10 cd er), et computerrum, en lille boldsal, en festsal som i dagligdagen bruges til bordtennis, et spillerum med Play Station på storskærm, billard og en arcade-maskine samt en indergård som bruges til leg og boldspil. Endvidere har Storagergård også en specialgruppe med 10 børn tilknyttet. Der er tilknyttet en bus til Storagergård. Bussen drives af en gruppe forældre, og er indregistreret til erhvervskørsel, så den lejes også ud, og alle kan leje den. Bussen bruges i dagligdagen, når medlemmerne på Storagergård skal på turer og kolonier. Storagergård samarbejder med Herstedøster skole, hvor de fleste af institutionens medlemmer går i skole. Klubben får desuden også en del medlemmer fra Albertslund Lilleskole og et mindre antal børn fra de andre skoler i Albertslund. De ansatte på Storagergård lægger også timer på Herstedøster Skole. Vi har en masse traditioner, som vi prøver at fastholde. Bl.a. fastelavn, vinterkoloni, koloni for nye børn i maj, sommerkolonier, sommerfest, Børnefestuge, natløb, familiebanko, ture ud af huset, fester og julemarked. Flere af disse aktiviteter står bestyrelsen/forældrene for i samarbejde med personalet. 1.9 Klubbernes administration og socialrådgiver Klubbernes administration fordeler sig med en administrativ medarbejder på Albertslund Ungecenter, der refererer til Ungecenterets leder og en administrativ medarbejder i afdelingen for Skoler og Uddannelse, der refererer til skolechefen. De administrative medarbejdere på klubområdet varetager udover de daglige økonomiopgaver også overordnede opgaver af fælles interesse for hele klubområdet og som dækker klubområdet bredt. Herudover har klubberne en socialrådgiver, der referer til områdelederen for område SYD, som også er klubleder i Klub Svanen. Klubbernes socialrådgiver fungerer ikke som udøvende myndighed med myndighedsbeføjelser, men i stedet især som sparringspartner for klubbernes ledere og personaler og er også bindeled til kommunens øvrige fag-relevante instanser, f.eks. Den kriminalpræventive Enhed og Familieafsnittet m.v. Hvorfor er vi her? Klubberne i Albertslund Kommune er oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formålet for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge er i loven angivet som følger: 1.10 Det lovgivningsmæssige formål for klubberne 65 i dagtilbudslovens Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Klubtilbud m.v. indgår i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge og skal efter kommunalbestyrelsens beslutning også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med behov for støtte. Aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle målgruppens alder og bredde. Klubtilbud m.v. skal give større børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud, så børnene og de unge bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i klubtilbud m.v. Klubtilbud m.v. skal støtte de større børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet Kommunalbestyrelsens udstukne ramme for det pædagogiske arbejde i klubberne Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende ramme for det pædagogiske arbejde i klubberne: Klubberne skal primært have fokus på børn og unge i alderen år og tage udgangspunkt i deres hverdag. Klubberne skal bidrage til, at alle børn og unge får et sundt og aktivt fritidsliv. Klubberne skal møde de unge, hvor de er og hjælpe dem videre til at få en meningsfuld tilværelse. Klubberne skal interagere og samarbejde med skoler, foreninger og andre tilbud målrettet unge. Klubberne skal bidrage til inklusion i såvel skole som klub. Klubberne skal understøtte de unge til fastholdelse i skole og i overgangen til ungdomsuddannelserne

11 1.12 Klubbernes pædagogiske platform i arbejdet med børn og unge Med afsæt i kommunens børn og unge politik, værdigrundlag herunder menneskesyn, dannelses- og læringsbegreb og medarbejdernes faglige kendskab til den moderne børne- og ungekultur har klubberne valgt at lægge særligt vægt på de unges perspektiv og fokuseret 4 kerneydelser, der tilsammen udgør klubbernes fælles pædagogiske platform.: Selvværd og identitet Individet i fællesskabet Meningsfyldte aktiviteter Etik og moral Se uddybende beskrivelse i bilag 1. Hvor står vi? Corona-situationen har sat sine spor i den seneste tid, bl.a. er en del fælles arrangementer på klubområdet ét efter ét blev aflyst, som følge af de restriktioner, der er blevet udstukket fra sundhedsmyndighederne. 2 klubber er stadig godt i gang med at afprøve konceptet om kontantløse klubber med indførelsen af betalingskort til børnene/de unge, idet det er forventningen, at det på sigt skal bredes ud på det øvrige klubområde. Klubbernes fælles administration har været under en organisationsændring i forbindelse med besparelser fra 2020 og er nu drift. Opfølgning på mål I det følgende gives en status på de enkelte indsatsområder i tidligere års fælles virksomhedsplan : Organisationssporet Indsatsområdet organisationssporet, hvor ledelse er det bærende element, er vi kommet godt i gang, men ikke i mål. Nye ændringer og opståede problemstillinger på ledelsesplan gør det nødvendigt at fastholde indsatsområdet med nogle måljusteringer endnu en gang. Byudviklingssporet Ift. indsatsområdet byudviklingssporet, som skal understøtte transformationen i byen og det gode børneliv, har klubberne i har været gennem en proces mht. de fysiske rammer for både Bakkens Hjertes, Svanens og AMC s vedkommende. Bakkens Hjerte og Klub Svanen afventer fortsat, at der bygges 2 nye klubber og AMC afventer stadig en afklaring på en endelig placering af klubhus, værksted og baner. Der er tegnet nye klubbygninger af arkitektfirmaet Vandkunsten til Bakkens Hjerte og Svanen, men selve byggeriet er blevet forsinket af nogle omgange og er således endnu ikke (september 2020) gået i gang. Forsinkelserne skyldes både økonomiske udfordringer, herunder nye budgetforhandlinger og politiske vedtagelser. Det forventes, at Bakkens Hjertes byggeriet går i gang i foråret 2021 og Svanen følger efter i slutningen af Mht. AMC har der i de sidste 3 år været en proces med henblik på at ny-skabe og etablere AMC på stadion, samt udskifte de benzindrevne til eldrevne maskiner. Denne proces er dog skudt til hjørne, da der har været massiv borgermodstand mod placeringen på stadion, så den politiske beslutning er nu, at AMC ikke kommer til at ligge på stadion, men at det skal undersøges, hvorvidt klubben alligevel kan blive liggende på eksisterende lokalitet (kræver dispensation fra Erhvervsstyrelsen), eller om klubhuset skal placeres i Hersted Industripark og så købe køretid på andre kommuners baner. Klubberne ligger derfor stadig hvor de har ligget de sidste par år. Bakkens Hjerte i genhusningslokaler på Herstedvesterskole, Svanen på eksisterende matrikel og AMC i de nyetablerede Hyldager bakker med en lukkedato 31. oktober 2021 hængende over hovedet. Processerne fortsætter i

12 Pædagogisk praksis spor Ift. indsatsområdet pædagogisk praksis spor har klubberne gennemført uddannelse i genoprettende praksisser, haft fokus på børn og unges dannelse ift. sociale medier samt arbejdet med udvikling af den fælles ungdomsklub: Implementering af genoprettende praksis som metode i relationsarbejdet på klubområdet Relationsdannende er blevet tilføjet, for at det bliver tydeligere, at relationsdannende og genoprettende praksis (RGP) ikke er et quickfix til at løse her og nu opståede konflikter, men at målet er at skabe en kultur og et miljø, hvor vi i vores proaktive arbejde præventivt mindsker forekomsten af konflikter. Systematisk brug af RGP i klubber: I skoleåret 2017/2018 blev en række nøglemedarbejdere i skoler og klubber uddannet i brugen af RGP. Det indbefatter, at de har fået en række praktiske redskaber til at øge trivslen i klubberne/klasserne og håndtere konflikter, herunder mobning og anden uhensigtsmæssig adfærd, på en konstruktiv måde. Disse trænere har efterfølgende undervist alle medarbejderne fra klubberne. Konkret betyder det, at alt pædagogisk personale på klubområdet bevidst arbejder med at støtte trivslen og dannelsen af positive sociale relationer blandt klubbernes/værestedernes medlemmer og brugere. Det er forskelligt hvor meget der arbejdes systematisk i de forskellige klubber, men der er klart fokus på brugen af RGP. Det er besluttet, at der på vores faste fællespersonalemøder (morgenkaffemøder), som vi har samlet på klubområdet ca. en gang i kvartalet, skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender RGP og debatterer, hvordan vi bruger det i pædagogisk praksis. Trænerteamet har tæt kontakt og vejleder og støtter de øvrige medarbejdere i hverdagen. Et nyt hold trænerteams skal til december 2020 og januar 2021 også uddannes som trænere, så flere kan bistå denne rolle. Dette er rykket fra april 2020, grundet situationen med Corona. Indsatsområdet fra er nu i drift. Sikre en fælles pædagogisk praksis i arbejdet med børn/unges dannelse ift. sociale medier I september 2020 skulle klubberne have haft besøg af Cybernauterne for at give klubberne et indblik i unges digitale hverdag; hvilke platforme bruger de, hvordan og hvorfor - særligt i relation til grænsesøgende adfærd og deling af ekstremt indhold mv. Dette må klubberne rykke pga. situationen med Corona. Det er opfattelsen, at klubpersonalet generelt er meget opmærksomme på at tage de uformelle snakke med børnene og de unge om adfærd på nettet. Udvikling af den fælles ungdomsklub Det er siden etableringen af den gratis ungdomsklub søgt at brede kendskabet til f.eks. de fælles arrangementer og aktiviteter ud via skolerne, plakater, på hjemmesider mv. Ikke alle arrangementer har været lige besøgte, men særligt indendørs fodboldturneringer og ungdomsklub-fester tiltrækker de unge. Der er nedsat en medarbejdergruppe, som tager et stort slæb i det praktiske arbejde med de fælles arrangementer for byens unge. Der søges fortsat at udvikle på den fælles ungdomsklub og det generelle ungdomsklubtilbud som helhed, hvorfor dette indsatsområde videreføres i VP Indsatsområder Hvert andet år udpeger vi i klubledelsen de indsatsområder, som er særlige vigtige at fokusere på i de kommende år for at styrke klubfællesskabet samt realisere og indfri de politiske mål for klubområdets fremtidige udvikling. Det er områder, hvor vi ønsker at styrke den tværgående indsats. I 2020 til 2022 er der 3 indsatsområder på tværs af klubområdet - i tråd med Direktørforums indsatsområder og den øvrige kommunale organisation, som vi særligt ønsker og finder nødvendigt at stille skarpt på og udvikle: Fundamentet Velfærdssporet Bysporet

13 1. Fundamentet Den nye ledelsesstruktur på klubområdet har nu være i gang i 3 år, det sidste år med to nye væsentlige ændringer; effekten af budget 2020, hvor souschefstillingerne er blevet omdannet til stedfortræderstillinger og 1. oktober 2019 hvor klubberne får en ny chef. Vi har valgt at forsætte med dette spor, fordi et godt og solidt fælles ledelsesgrundlag styrker den tværgående indsats og det pædagogiske og ledelsesmæssige samarbejde på klubområdet og i det udadrettede samarbejde med øvrige parter og partnerskaber i byen/kommunen. At forsat have fokus på ledelse og fællesledelse, som fundament i de kommende års indsatser på klubområdet, ser vi som vigtigt for klubvæsenets videre udvikling. 1.1 Mål - Solidt, forpligtende lederfællesskab på klubområdet Vi ønsker at fremstå og fungere som én enhed med smidige og gennemskuelige beslutningsrum. Vi ønsker at være handlekraftige og visionære i vores praksis, både i forhold til vores medarbejdere, børn og forældre, men også i forhold til den ydre organisation og vores samarbejdspartnere. Vi ønsker at udfolde og udforske samarbejdet mellem klubledelsen og skolechefen med faglig sparring og udvikling i fokus. Det skal være tydeligt hvad de forskellige ledelsesfora, klubledermøde og klubledelsesmøder kan og skal. Handlinger Vi vil tilpasse stillingsbeskrivelserne til nutiden. Vi vil systematisere dialoger i den fælles klubledelse og med skolechef, hvor vores pædagogiske praksis bliver udfoldet og udfordret. Vi vil fortsætte med at udvikle på ledermødernes form og indhold, hvilke fora skal og kan hvad. Målindikator At vi forstår og sætter pris på de forskelligheder, vi hver i sær bringer til samarbejdet. Af klubområdet både indadtil og udadtil i organisation fungerer og fremstår som en velfungerende enhed. At der i vores ledelsesfælleskab bliver skabt rum for faglig udvikling og sparring, med respekt og udgangspunkt i klubbernes levede liv og praksis. At de to ledelse-fora underbygger hinanden og et klub-område i udvikling. 2. Velfærdssporet Med dette spor sættes fokus på den pædagogiske praksis i alle klubber og med et ønske om at finde fælles fodslag samt arbejde ud fra fælles værdisæt, der medvirker til at højne professionalismen i arbejdet med byens børn og unge. Vi ønsker at være klare på, hvad vi kan, og hvad der forventes af os i det samlede klubvæsen. 2.1 Mål Fortsat udvikling af den fælles ungdomsklub I forbindelse med en intern evaluering af den gratis og fælles ungdomsklub er det ud fra svarene fra klubpersonalet blevet tydeligt, at klubberne står forskellige steder både pædagogisk, indholdsmæssigt og holdningsmæssigt. Målet er at den fælles ungdomsklub gentænkes, så klubberne finder fælles pædagogisk og holdningsmæssigt fodslag til gavn for målgruppen i byen. Handlinger Klubberne skal arbejde videre med anbefalingerne i den interne UK-evaluering Målindikator At klubberne arbejder ud fra nogle fælles værdisæt

14 2.2 Mål Udvikling af en fælles forståelse Klubberne skal bidrage til, at alle børn og unge får et sundt og aktivt fritidsliv og klubberne skal møde de unge, hvor de er og hjælpe dem videre til at få en meningsfuld tilværelse sådan lyder to af de besluttede målsætninger for det pædagogiske arbejde i klubberne. Vi vil med dette indsatsområde få afdækket, hvad disse to målsætninger indeholder. Vi oplever både klubberne i mellem, men også i samarbejdet med andre, væsentlige aktører, som skole, DKE og politikere, meget forskellige fortolkninger og forståelser af disse bærende målsætninger for vores arbejde og deraf forskellige forventninger. En risiko ved den manglende fælles forståelse er, at børn og unge falder mellem flere instanser. Herudover, at der bliver brugt for meget tid på interne som eksterne møder med at afklare roller og forventninger til deltagernes ansvar og opgave. Vi vil også blive skarpe på klubbernes socialrådgivers kordinerende rolle i forbindelse med disse målsætninger, når arbejdsfeltet ligger uden for den enkelte klub og kræver flere samarbejdspartnere. Handlinger Klubledelsen vil tage initiativ til dialogmøder for at afdække emnet, både i det nære; dvs. i klubledelsen og sammen med skolechefen samt i større sammenhænge med skoler, DKE og politikere. Målindikator At vi opnår en fælles forståelse klubberne i mellem og sammen med skolechefen, om klubbernes arbejde med de to målsætninger. At vi opnår en klar fælles forståelse af rolle- og opgavefordelingen i samarbejdet med DKE, skoler og andre samarbejdspartner om enkelte børn/unge og grupper. 3. Bysporet 3.1 Mål Klubber, der tilgodeser nutidige og fremtidige behov i byen Fokus på de fysiske rammer medvirker til at understøtte den igangværende udvikling i byen og i nærområderne. Vi ønsker at skabe nutidige og fremtidssikrede bygninger med nogle gode rammer for børnene, hvor de kan udfolde sig og have et aktivt og trygt fritidsliv og på denne måde understøtte det gode børneliv. En endelig afklaring omkring AMC`s fremtid (placering af baner, klubhus og værksted) afventer fortsat, idet det ser ud til, at AMC kun skal ligge på nuværende matrikel frem til september Målet er derfor, at denne afklaring skal finde sted hurtigt, så klubben igen kan koncentrere sig 100% om det pædagogiske arbejde med de unge på AMC. Både Klub Svanen og Bakkens Hjerte venter ligeledes fortsat på deres nye klubbygninger. Målet er derfor, at byggeriet igangsættes snarest. Der er opstået problemer omkring byplanlægningen (lokalplanen) i Klub Svanens tilfælde, så man regner med, at disse bygninger står færdige i Bakkens Hjertes klubbygning skal efter den nye plan stå færdig i slutningen af 2021 eller i starten af Handlinger Der sættes gang i byggeriet og klubberne deltager i overholdelse af tidsplan og proces ved deltagelse i møder mv. Klubberne deltager i processen og planlægningen af de ind- og udvendige fysiske rammer Målindikator 2 nybyggede klubber indenfor de kommende år At der foreligger en politisk godkendt afklaring af placeringen af AMC

15 BILAG 1 Uddybning af klubbernes pædagogiske platform i arbejdet med børn og unge Med afsæt i kommunens børn og unge politik, værdigrundlag herunder menneskesyn, dannelses og læringsbegreb og medarbejdernes faglige kendskab til den moderne børne- og ungekultur har klubberne valgt at lægge særligt vægt på de unges perspektiv og fokuseret 4 kerneydelser, der tilsammen udgør klubbernes fælles pædagogiske platform.: Selvværd og identitet Alle klubber arbejder med at hjælpe den unge til at finde svar på spørgsmålet: hvem er jeg? Det vil sige hjælper den unge med at tro på og have tillid til sig selv. Vi vil i denne forbindelse kendes på: at børn og unge, der banker på vores dør, bliver set og anerkendt i deres unikke særegenhed og hjulpet til at finde et ståsted i tilværelsen at vi aldrig smider nogen ud, uden der er fundet et konstruktivt alternativ til den unge at børn og unge kan stole på, at vi gør, hvad vi siger og siger, hvad vi gør at børn og unge forstår, at brugen af de sociale medier indebærer risici, der kan skade dem selv og andre ved bestemte adfærdsmønstre på de sociale medier Individet i fællesskabet Alle klubber arbejder med at hjælpe den unge til at finde svar på spørgsmålet: hvor hører jeg til? Vi vil i denne forbindelse kendes på: at vi i vores klubber arbejder på at skabe plads til alle at være dygtige til at udvikle de unges sociale og personlige kompetencer at være dygtige til at skabe inkluderende og differentierede fællesskaber vi forsøger at indrette klubberne efter de unges behov ikke omvendt aktivt at arbejde for at alle børn og unge får mulighed for at mødes på tværs af sociale og etniske skillelinjer at flere og flere udsatte drenge og piger inkluderes i vores arbejde Meningsfyldte aktiviteter Alle klubber arbejder med aktiviteter, der udfordrer og udvider de unges grænser for, hvad de troede de kunne og turde. Vi vil i denne forbindelse kendes på: at der i vores klubber er gang i den vi er med på den værste at der i vores klubber også er tid til bare at hænge ud og slappe af at der i vores klubber er tid til fordybelse at man i vores klubber bliver udfordret af voksne til aktiv deltagelse Etik og moral Alle klubber arbejder med at hjælpe de unge med at finde et ståsted i og en mening med tilværelsen. Vi vil i denne forbindelse kendes på: at den unge altid bliver taget alvorligt at vi tør debattere alle emner at vi respekterer den unges egne grænser at vi som voksne tør tage ansvaret for at hjælpe den unge godt på vej at vi tør melde vores holdninger og værdier klart ud til den unge at vi først og fremmest søger efter at forstå det, den unge forstår at børn og unge forstår, at brugen af de sociale medier indebærer risici, der kan skade dem selv og andre ved bestemte adfærdsmønstre på de sociale medier Den pædagogiske platform er bundet op omkring nogle metoder, værktøjer og konkrete handlinger, der understøtter de ovenfor nævnte udsagn, vi gerne vil kendes på. Disse medtages ikke i virksomhedsplanen, idet disse og for den sags skyld også ressourcerne er forskellige fra klub til klub

16 - 16 -

17 Sagsnr.: K Skoler & Uddannelse BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Nordmarks Allé Albertslund

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Klubadministrationen Stillings- og personprofil Stillingsbetegnelse: Reference til: Leder til Leder for klubberne Organisation Klubområdet i Albertslund Det samlede klubområde i Albertslund er en del af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for områdeledere på klubområdet

Funktionsbeskrivelse for områdeledere på klubområdet Funktionsbeskrivelse for områdeledere på klubområdet Stillingsbetegnelse: Område- og klubleder Organisering: Skolechef Afd. for Skoler og Uddannelse Institutionsleder af Børnehuset Baunegård Klub Baunegård

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Klubben på Bakken. Et idegrundlag om et fritidstilbud til klasse på Bakkeskolen Februar Internt arbejdsdokument

Klubben på Bakken. Et idegrundlag om et fritidstilbud til klasse på Bakkeskolen Februar Internt arbejdsdokument Bakkeskolen åbner verden for børn og unge, så de kan åbne sig for verden Klubben på Bakken Et idegrundlag om et fritidstilbud til 4.-6. klasse på Bakkeskolen Februar 2019 Internt arbejdsdokument 1 Baggrund:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør

Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den XX.XX.XXXX 1 Indhold 1. Lovgivning og politik...3 1.1 Lokalpolitiske beslutninger...4 2. Struktur og rammer for Klub Dragør...5

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS BØRNE OG LÆRINGSSYN I DUS Vestbjerg arbejder vi ud fra, at hvert enkelt barn er unikt, og at vi bedst behandler børn lige ved at behandle dem forskelligt. Det enkelte barn fødes med sin helt egen personlighed,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Kommentar til klubstruktur i Hørning fra MED udvalget.

Kommentar til klubstruktur i Hørning fra MED udvalget. Kommentar til klubstruktur i Hørning fra MED udvalget. Kultur og arbejdsmiljø Da man i 1995 startede klubben op, var det fra starten af vigtigt at den kom til at ligge i forbindelse med Hørning hallen,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Notat. Forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen

Notat. Forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen Notat Forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen Dato: 13. april 2016 Sags nr.: 1. Baggrund I forbindelse med budgetaftalen for 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en proces med

Læs mere

Velkommen i klub. Til forældre med børn som skal starte i fritidsklub

Velkommen i klub. Til forældre med børn som skal starte i fritidsklub Velkommen i klub Til forældre med børn som skal starte i fritidsklub Klubberne i Albertslund Som forældre til børn, der skal skifte fra SFO og starte et nyt liv i fritidsklub, er der naturligvis en række

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST ODDER KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK FÆLLES ANSVAR SAMMEN OG PÅ TVÆRS INDLEDNING I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Alle børn og unge skal gives de bedst mulige betingelser

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik)

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Klostermarksskolens værdigrundlag Hjerne og hjerte Vi vil være en god og dynamisk skole for elever og personale

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Klubbens Årsplan 2017/2018

Klubbens Årsplan 2017/2018 Klubbens Årsplan 2017/2018 Præsentation af klubben Telefon.: 27 20 71 77 Mail til kontoret: Mail@nfs.kk.dk Skolens hjemmeside: Http://nfs.skoleporten.dk/sp OVERSIGT: Status Normering Personale Pædagogisk

Læs mere

Vision, værdier og menneskesyn

Vision, værdier og menneskesyn Vision, værdier og menneskesyn Vision Vi vil være det bedste helhedstilbud for vores børn. Vi vil lægge vægt på børnenes alsidige udvikling og tage højde for deres forskellige sociale, faglige og følelsesmæssige

Læs mere

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker Fælles mål for DUS Vester Hassing Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker 1.Indledning DUS står for d et u dvidede s amarbejde. Vi er optaget af at skabe helheder

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: Status på Albertslund Ungdomsklub

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: Status på Albertslund Ungdomsklub Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: Status på Albertslund Ungdomsklub Den 1. maj 2017 trådte ny klubstruktur i kraft, hvor juniorklubberne og ungdomsklubberne blev slået sammen til en fælles,

Læs mere

Antimobbestrategi Gedved Skole

Antimobbestrategi Gedved Skole Antimobbestrategi Gedved Skole Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at vedblive et miljø, hvor man kan udvikle sig, som er præget af tryghed, respekt, omsorg tolerance. Vores antimobbestrategi

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne.

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. Inklusion Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion kan meget kort defineres som: Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. For SFOèrne i Hvidovre betyder

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Langelinieskolens målsætning Missionen hvordan gør vi?

Langelinieskolens målsætning Missionen hvordan gør vi? Langelinieskolens målsætning 2013-2018 Vision hvor vil vi gerne hen som skole? På Langelinieskolen skaber vi stærke og inkluderende læringsrum for vores elever. Ved afslutningen af 9. klasse har alle elever

Læs mere

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel.

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. Søndre Skole På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole 1 I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles daværende ledelse og bestyrelse et omfattende arbejde med en vision og et fælles grundlag for skolens virke. Man ønskede

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Heibergskolen november 2018

Heibergskolen november 2018 Heibergskolen november 2018 Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlaget beskriver den ledelse vi ønsker, der arbejdes med på Heibergskolen. Skolens pædagogiske ledelse består af en skoleleder og en souschef, derudover

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Velkommen til din nye klub

Velkommen til din nye klub Velkommen til din nye klub Til forældre med børn som skal begynde i klub Børn, Kultur & Velfærd Albertslund 2 Klubberne i Albertslund Som forældre til børn, der skal skifte fra SFO og starte et nyt liv

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017 Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner BUPL s fritidsudspil 2017 STYRK BØRN OG UNGES LIV SKAB BEDRE FRITIDSINSTITUTIONER Fritidsinstitutioner i Danmark et broget billede. Skolefritidsordninger

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør

Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den XX.XX.XXXX 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Struktur og rammer for Klub Dragør...3 2.1 Åbningstider...4 2.2 Forældrebetaling...5

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Vores mission og vision i. altid i bevægelse-

Vores mission og vision i. altid i bevægelse- Vores mission og vision i altid i bevægelse- 1 MISSION OG VISION Missionen er Landsbyordningens overordnede opgave. Visionen er udtryk for den retning, som Landsbyordningen ønsker at udvikle sig hen imod.

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv Mål for SFO Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 1 2 Børnesyn Overordnede Mål for Dagtilbud/Landsbyordninger/ Skolefritidsordninger

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen Mål og indholdsbeskrivelse Grejsdal skoles SFO SFO en er en integreret del af skolen 1. SFO, Grejsdal Skoles pædagogiske grundlag en vedvarende proces! Som grundlag for dette arbejde har vi formuleret

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 2018 Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 1 Indhold Baggrund... 3 Forord... 5 Børnesyn... 5 Fritidssyn...

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Klassedannelse Herstedvester Skole, Evaluering 2019 Børne- og Skoleudvalget har på deres møde 16. januar 2019 ønsket en evaluering af fordelingen

Læs mere

Klubberne i skolereformen

Klubberne i skolereformen Klubberne i skolereformen Børn Kultur og Velfærd Albertslund Kommune Klubadministrationen Hedemarksvej 16 2620 Albertslund Inspirationspjece T 20 47 90 48 SIDE 2 Klubberne i Albertslund ønsker med denne

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Indledning Politik for mad, måltider og bevægelse har siden 2007 dannet grundlag for de tilbud og aktiviteter inden

Læs mere

Din tilfredshed med institutionen

Din tilfredshed med institutionen Din tilfredshed med institutionen a. Jeg er samlet set tilfreds med mit barns dag/fritidstilbud b. Der er et godt samarbejde mellem os og pædagogerne c. Jeg bliver taget med på råd i beslutninger (f.eks.

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

SE MIG! jeg er på vej. Skoledistrikt Vest. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Vest

SE MIG! jeg er på vej. Skoledistrikt Vest. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Vest SE MIG! jeg er på vej Skoledistrikt Vest En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Vest Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole. De er spændte

Læs mere

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017 Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner BUPL s fritidsudspil 2017 Fritidsinstitutioner i Danmark et broget billede. Skolefritidsordninger (SFO) under folkeskoleloven. Integrerede institutioner,

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere