Brugermanual ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund"

Transkript

1 Brugermanual ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T Mail: Web: Web: CVR

2 Side 2 af 15 Introduktion sådan er en procesoversigt opbygget En procesoversigt består af seks dele: 1. Hovedsiden er startbilledet i procesoversigten. Den giver et overblik over virksomheden/afdelingens processer og bruges til at navigere frem til det område, man ønsker information om. 2. Hovedprocessen er den overordnede opdeling af processerne. En opdeling kan f.eks. være i Interessenter, Ledelse, Kunder og Support. 3. Processer er en underopdeling af en hovedproces. En hovedproces åbnes ved at klikke på hovedprocessens navn eller en af processerne. Klik på hovedprocessens navn: Klik på en proces (boks): Alle processerne vises øverst på undersiden, men pakkes ikke ud. Alle processerne vises på undersiden og samtidig pakkes den valgte proces ud i første niveau. 4. Undersiden placerer processerne i den valgte hovedproces øverst i skærmbilledet. Herefter kan den enkelte proces pakkes ud i 5. Underprocesser, som så igen kan pakkes ud i nye underprocesser. Udpakningen afsluttes typisk med, at der fastlægges et antal: 6. Punkter. Fra disse punkter kan der være links til f.eks. dokumenter, intranettet og eksterne hjemmesider. Det er her, man finder den konkrete information om, hvordan en opgave gennemføres. Punkter med links er markeret med en tegnestift og aktiveres ved at klikke på teksten.

3 Side 3 af 15 Brugerens værktøjer Man kommer tilbage til hovedsiden ved at klikke på stinavnet lige under ProcessManager logoet. Er man bruger, vil de følgende værktøjer være tilgængelige. Tasten bruges til at opdatere skærmbilledet. Ligesom når der søges på internettet, kan et billede en gang imellem fryse/låse sig fast og tasten bruges så til at genopfriske billedet. Tasten bruges til at printe direkte fra siden. Ingen tilpasning udskriver billedet uden at tilpasse størrelsen. Tilpas til bredde / Tilpas til højde tilpasser billedet, så det passer på den udskrevne side i bredden/højden. Tilpas til bredde og højde tilpasser billedet, så det passer på siden. OBS: det anbefales i de fleste tilfælde at vælge landskab og dette skal sættes i printerens opsætning. Tasten bruges til at finde sine favoritter. Når der klikkes på tasten vises en liste over definerede favoritter. Når man klikker på en af disse, viser ProcessManager valget. Nye favoritter lægges ind ved at højreklikke den ønskede proces/punkt og klikke på Favorit. Favoritten fjernes på tilsvarende vis ved at klikke på Ikke favorit. Tasten bruges til at søge efter konkrete processer, dokumentnavne og info ved hjælp af et enkelt søgeord eller en hel sætning. Søgningen er uafhængig af brugen af store og små bogstaver. Et enkelt ord skrives uden tegn før og efter ordet. Eksempel: Brochure Alle steder i filen, hvor ordet Brochure eller hvor Brochure er en del af ordet, vil blive vist i en liste. Skrives der f.eks. Bro, vil Brochure også fremkomme på listen. Hele sætninger omkranses med anførselstegn ( ). Eksempel: Brochure ProcessManager. Alle steder, hvor sætningen forekommer, vil blive vist i en liste. Hvis der ikke sættes anførselstegn omkring sætningen, vil der blive søgt efter alle steder, hvor bare et af de 2 ord indgår.

4 Side 4 af Skriv søgeordet. 2. Vælg hvor søgningen skal foretages. 3. Tryk på tasten Søg På listen vil de steder stå, hvor søgeordet er fundet. Ved at trykke på en given linje i listen, åbner programmet automatisk det valgte sted. Disse taster bruges til at fortryde eller gendanne ændringer. Funktionen virker så længe, man ikke har gemt data. Ved at klikke på tasten slås fuldskærmsvisning enten til eller fra. Dette svarer til at bruge tasten F11. Kontakt procesejeren Det er muligt at sende en til procesejeren med f.eks. forslag til forbedringer. Højre klik med musen på den proces eller det punkt, der ønskes kommunikeret omkring og klik derefter på Kontakt ejer. Der oprettes automatisk en , hvor beskeden til procesejeren kan skrives. Programmet indsætter automatisk en oplysning om hvilken proces det drejer sig om i feltet Emne. Hvis der ikke er noteret en procesejer på en proces, vil Kontakt ejer ikke vises, når der højreklikkes på figuren. Links Hvis der er knyttet et link til en proces vil der være en tegnestift. Linked åbnes ved at klikke på den.

5 Side 5 af 15 Information Hvis der er knyttet uddybende information til en proces, markeres det med et i-symbol. Hold cursoren over symbolet og informationen vises automatisk ( Tip-tool ). Sprog Såfremt der er oprettet flere sprog, kan disse vælges i en drop-down menu. Standardsproget vil altid være placeret øverst i listen. Når der vælges et sprog, vises dette i alle de bokse og punkter, som er oversat til dette sprog. Bokse og punkter som evt. ikke er oversat vises på standardsproget. Brugernavn og kodeord Brugernavn og kodeord tildeles af en administrator. Dette sker enten ved, at de bliver meddelt direkte eller ved at brugeren modtager en med midlertidig kode. Brugeren kan selv ændre kodeord inde i ProcessManager ved at klikke på ikonen i værktøjslinjen. Herefter fremkommer et billede hvor kodeordet kan skiftes. Hvis brugeren har glemt sit kodeord, skal man oprettes på ny af administratoren.

6 Side 6 af 15 Redaktørens værktøjer Opbygning af en hovedside Det første skridt i at opbygge en hovedside (startbillede) er at klikke på ikonet Ny proces. Herved åbnes en redigeringsboks, som giver adgang til at navngive samt designe den første hovedproces grafisk. Når den første overskrift er placeret, bruges den som udgangspunkt for at bygge flere figurer på. Højreklik på figuren og vælg Ny proces.

7 Side 7 af 15 Der vises nu 3 pile på figuren og der klikkes på den pil, der viser den placering, som den nye proces skal have. Placering til højre: tilføjelse af de processer, som hovedprocessen skal bestå af (udpakning af hovedprocessen) Placering oven over- eller nedenfor: tilføjelse af flere hovedprocesser. Herefter fremkommer en redigeringsboks til navngivning og grafisk design af processen. Fortsæt på denne måde indtil hovedsiden er færdig. Nye hovedsider Hvis man ønsker, at processer ved udpakning skal vises i samme struktur, som hovedsiden, markeres det i feltet Side under fanebladet Figur. Når der klikkes på en sådan proces vil den folde sig ud som en helt ny hovedside.

8 Side 8 af 15 Arveregler Når et nyt element oprettes, vil det automatisk arve størrelse, form, farve, font, skygge og 3D fra det element, som den oprettes ud fra. Procesejerens adresse vil ligeledes blive nedarvet. Det er derfor vigtigt først at gøre hele hovedsiden grafisk færdig inden man arbejder sig ned gennem processerne. Eventuelle links vil ikke blive nedarvede. Opbygning af en underside Når en hovedside er færdig, skiftes til en underside ved at klikke på en af processerne i hovedprocessen. Den valgte hovedproces enkelte processer placeres nu øverst i skærmbilledet. Man kan nu tilføje underprocesser til en proces. Disse etableres på samme måde som figurerne på hovedsiden: 1. højreklik på en figur 2. vælg Ny proces fra menuen 3. klik på den pil der peger nedad 4. udfyld med tekst, grafisk design mv. 5. klik på OK. Når en underproces er etableret, kan man indsætte sideordnede underprocesser til denne, eller indsætte flere underordnede underprocesser og dermed beskrive processerne endnu dybere. Punkter Når det ikke er relevant, at pakke en proces/underproces yderligere ud, indsættes et antal punkter under figuren. 1. højreklik på en figur 2. vælge Nyt punkt fra menuen 3. udfyld med tekst, grafisk design mv. 4. klik på OK. Flere punkter til den samme figur tilføjes under eksisterende punkter. Herved får det nye punkt automatisk samme grafiske design.

9 Side 9 af 15 Udvidet information Højreklik på et punkt eller proces klik på Rediger proces. Vælg fanebladet Information og klik på Udvidet information Her kan man skrive et længere tekstdokument og en titel til dokumentet.

10 Side 10 af 15 Etablering af link Fra en proces og et punkt kan man etablere et link. Højreklik på et punkt og: 1. vælg Rediger fra menuen 2. vælg fanebladet Information 3. klik Link. a. For at linke til en hjemmeside eller intranet, indtast URL eller kopier den ind (CTRL V). b. For at linke til et dokument på et netværksdrev, klik Link fra netværksdrev, og brug filvælgeren til at finde frem til dokumentet. 4. klik på OK. Dokumentet kan også uploades i stedet. I så fald, klik i stedet på Upload i punkt 3, og brug filvælgeren til at finde frem til dokumentet. Interne links Der kan endvidere etableres interne links. Dvs. at man kan lave et link fra et punkt eller en proces til et andet link eller proces inde i selve ProcessManager. Det gøres på følgende måde: 1. Start med at klikke på Refresh knappen. 2. Højreklik på det punkt, som der skal linkes til. 3. Klik på kopi. 4. Gå til det punkt som der skal linkes fra og højreklik og vælg Rediger proces. 5. Klik på tasten Link i fanebladet Information 6. Indsæt linked (CTRL V) i feltet Adresse og klik OK 2 gange. Drag & drop Det er muligt at redigere i figurernes indbyrdes placering, ved blot at trække dem hen til en anden position. 1. Klik med musen på den figur eller punkt, der ønskes flyttet og hold tasten nede. 2. Flyt det valgte element ved hjælp af musen. Der tændes en sort bjælke på de steder, hvor det er muligt at placere elementet. 3. Slip tasten på musen, når den ønskede placering er fundet. Skal et element sættes af på et sted uden for det viste billede, scrolles hele skærmbilledet til det ønskede sted ved at flytte figuren ud til kanten af billedet. Tasten bruges til at oprette den første hovedproces på en ny hovedside.

11 Side 11 af 15 Tasten bruges til at overføre formatet (font, farver, placering af tekst og boksens form) fra en figur til en anden. 1. klik på tasten (der vises en mørk kant omkring tasten) 2. klik på den figur, som skal være formatdonor (figuren markeres med en mørk kant) 3. klik på de figurer, som skal modtage formatet 4. klik på format tasten for at slå funktionen fra (den mørke kant omkring tasten og figuren forsvinder). Tasten bruges til at indsætte et kopieret eller klippet element med. Højreklik på det element, der ønskes kopieret/klippet og vælg kopier eller klip i listen. Tryk på tasten og det kopierede/klippede element vises. Flyt elementet hen til det sted, hvor det skal placeres. Der vises en sort bjælke for det sted, elementet vil blive placeret. Klik på musen, når den ønskede placering er fundet. Tasten bruges til at gemme ændringer, man har foretaget. Bemærk: Det anbefales at bruge gem-funktionen jævnligt, så man ikke mister data, hvis der f.eks. opstår problemer med Internetforbindelsen. Kommunikation med procesejeren Det er muligt at gøre kommunikationen mellem brugerne og procesejeren let, ved at notere procesejerens adresse under fanebladet Information i redigeringsboksen. Brugerne højreklikker på en proces eller punkt og vælge kontakt ejer. Her efter oprettes der automatisk en til procesejeren, hvor brugerne kan skrive deres besked. Information Der kan knyttes uddybende information til en proces eller et punkt. Skriv den ønskede tekst i feltet Information.

12 Side 12 af 15 Et i symbol vises på en proces, mens et punkt skifter til enten et i symbol eller tegnestiftens farve skifter til blå. Informationen vises automatisk ved at holde cursoren over symbolet. Rettigheder Der kan sættes rettigheder for de enkelte processer og punkter. Dette sker under fanebladet Rettigheder. For både læse- og skriveadgang kan man give alle brugere adgang med Alle eller begrænse adgangen med Fra liste. Når der er valgt Fra liste, kan man markere hvem der skal have adgang. I listen vises både brugere og grupper, grupper er markeret med en indramning i [ ] tegn, som det ses i eksemplet til højre, hvor Administration og Salg er grupper, mens resten er brugere. Vær opmærksom på at kun redaktører kan få skriveadgang til processer, samt at administratorer har både læse- og skriveadgang til alle processer og punkter. Sprog Der kan oprettes nye sprog i ProcessManager ved at klikke på: Når dette er sket, kan redaktører oversætte og skrive ny tekst i bokse og punkter. Herefter kan en bruger vælge sprog i drop down menuen, hvorefter det er den nye tekst som vises. Såfremt teksten i en boks eller punkter ikke er oversat vises automatisk standard sproget. Man kan derfor nøjes med kun at oversætte de områder, som skal bruges af lokalbefokningen i et land, mens resten stadig holdes og vises på f.eks. engelsk.

13 Side 13 af 15 Administratorens værktøjer Oprettelse og redigering af brugere Ved at klikke på denne ikon får administrator ret til at oprette og redigere brugere og grupper. En bruger kan tildeles 4 slags grundliggende rettigheder: Administrator, kan alt. Redaktør, dvs. kan alt bortset fra at administrere brugere og at oprette nye sprog. Kan se alt i ProcessManager samt åbne links. Kan se alt ProcessManager men kan ikke åbne links (undlad at sætte hak i nogen af de 3 bokse). Brugernavnet tildeles manuelt af administratoren. Kodeordet kan ligeledes tildeles manuelt og brugeren informeres. Alternativt kan det auto-genereres ved at sætte hak i Generer password. Det auto-genererede kodeord kan endvidere sendes automatisk til brugeren ved at sætte hak i Send . Brugeren får så tilsendt et midlertidigt kodeord, og skal selv gå ind i ProcessManager og ændre sit kodeord. Oprettelse og redigering af grupper Med fanebladet Grupper kan der oprettes grupper, som indeholder allerede oprettede brugere. Det er f.eks. en fordel, når man skal tildele rettigheder til en ledergruppe. I stedet for at tildele hver enkelt bruger rettigheder, kan man tage hele gruppen på en gang. Oprettelse og redigering af sprog Nye sprog, og ændringer i sprog, til brug i bokse og punkter (programmets interface tekst) kan kun oprettes af administrator. I dialogboksen til højre kan der oprettes, redigeres og slettes sprog. For et valgt sprog kan der også vælges hvilket grænsefladesprog der skal være knyttet til dette. Yderligere kan eet af de tilgængelige sprog vælges som standardsprog. Når et sprog er oprettet af administrator er der åbnet for, at redaktører kan oversætte til det nye sprog i bokse og punkter. Redaktøren vælger det ønskede sprog i værktøjslinjen. Herefter kan alle bokse og punkter oversættes ved at højreklikke og vælge oversæt tekst (der kan også vælges anden font og farve).

14 Side 14 af 15 Det er kun i standardsproget, at man kan redigere i ProcessManager på normal vis. Hvis redaktøren skifter til et ikke standardsprog, kan der altså kun oversættes eksisterende bokse og punkter alle andre redigeringsmuligheder er låst. Sprog i brugergrænsefladen (f.eks. værktøjslinjen) er en del af programmet og kan kun oprettes og redigeres af ProcessManager ApS (pt. findes dansk, engelsk og fransk). Statistikker (valgfri) Hvis aktiveret viser statistikfunktionen detaljer om hvordan forretningssystemet bruges. Det er f.eks. muligt at se hvilke dele der besøges jævnligt, og hvilke der aldrig bliver brugt. Statistik dialogen viser sider og processer i et træ, sammen med deres besøgsstatistikker. De enkelte processer kan udfoldes så deres underprocesser bliver synlige. Proces kolonnen viser hvor mange gange processen eller tilknyttede links er blevet åbnet. Total viser det samme hvor underprocesser er medtaget. Periode dropdown menuen øverst kan bruges til at begrænse perioden for stastistikkerne. De mulige perioder er Alle, År, Måned, Uge og Dag. Ved åbning er træet sorteret i den rækkefølge processerne normalt er sortere i. Ved at klikke på kolonne hovederne, kan man i stedet sortere alfanumerisk (Proces eller Total). Navigation ved at bruge menu (valgfri) Hvis aktiveret, vises en menu med genveje når man logger ind i Process Manager. Denne menu indeholder links til ofte brugte og vigtige processer og dokumenter. Klik på et link for at gå direkte til den linkede proces eller det linkede dokument. Disse bruges til at åbne eller lukke hele menu træet. Denne bruges til at skjule eller vise menuen. Menuen dækker grafisk over hovedprocessernes navne. Ved at klikke på Menu skiftes der frem og tilbage mellem de to former for visninger. Redaktører Redaktører har mulighed for at redigere i menuen. Tilføj processer til menuen ved at højre-klikke på dem, og vælge Tilføj til menu. Hvis en proces eller et punkt indeholder links, kan Tilføj link til menu benyttes. For at tilføje en ny folder, højre-klik på et tomt sted i menuen, og klik Ny folder. For at tilføje en underfolder, højre-klik på en eksisterende folder og klik Ny folder. For at omdøbe eller slette en genvej eller folder, højre-klik og klik på Omdøb eller Fjern fra menu.

15 Side 15 af 15 For at sortere eller flytte genveje bruges drag & drop. I starten vil nyligt tilføjede genveje lægges i folderen usorterede, husk at flytte dem til den ønskede destination. Når redigeringen er gennemført, klik på denne for at gemme ændringerne.

Brugermanual ProcessManager ApS. Fruebjergvej København Ø T Mail:

Brugermanual ProcessManager ApS. Fruebjergvej København Ø T Mail: Brugermanual 2019-08-24 ProcessManager ApS Fruebjergvej 3 2100 København Ø T +45 32 20 36 20 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk CVR 28 69 77 67 Side 2 af 16 Introduktion sådan er

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN BRUGERMANUAL FLEXSCREEN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Login...3 Ændre password for en infoskærm...4 Ret tekst på siden...5 Indsæt et billede på siden...6 Opdel skærmen i kasser/bokse...8 Tilføj slide...10

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning 7. oktober 2019 Uniconta 1 Indhold 2 Installation af konverteringsmodul... 2 2.1 Installation af WKWPFClient... 3 3 Connect til Uniconta... 4 4 Gem af SIE fil... 7 5 Indlæsning i... 8 5.1 Ny kundevirksomhed...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

ISOWARE release note

ISOWARE release note ISOWARE 9.0.0 release note Indhold Vigtig information... 2 Forbedringer og nye features... 2 Ændring af topmenu... 2 Info til brugeren (Dashboard)... 3 Processer... 9 Billeder med links... 9 Nye søgemuligheder...

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.:

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.: Brugervejledning til hjemmeside Kristian Kalajdzic Denne vejledning har til formål at hjælpe dig til at tilgå, vedligeholde og benytte din hjemmeside. Vejledningen henvender sig til hjemmesider bygget

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Samlet Quick-guide til ballerup.dk. Version 1 / september 2016

Samlet Quick-guide til ballerup.dk. Version 1 / september 2016 Samlet Quick-guide til ballerup.dk Version 1 / september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Log på Side 3 2. Opret en ny side Side 4 3. Harmonika Side 9 4. Rediger indholdsside Side 13 5. Afpublisering af indhold

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

8.0 Distriktshjemmesider

8.0 Distriktshjemmesider 8.0 Distriktshjemmesider Indhold Login... 2 Forside... 3 Distriktsside opbygning...4 Rediger på en side... 5 Upload filer til mediebibliotek... 8 Kontroller links på filer... 12 Indsæt billeder... 13 Slet

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Når du åbner Sportsplanner første gang, får du to muligheder. Åben opstilling og Ny opstilling.

Når du åbner Sportsplanner første gang, får du to muligheder. Åben opstilling og Ny opstilling. Sportsplanner I DGI Sportsplanner har du mulighed for at tegne redskabsbaner, som passer direkte på det sted, hvor du og dine gymnaster træner. De opstillinger du tegner har du mulighed for at få tilsendt

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er Brugermanual til vandværkshjemmeside Opsætning af sider og menu er 1 Forside 3 Liste Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside Sideopsætninger Siden er opdelt i: Kolonner & Afsnit Alt

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Indhold Log ind... 2 Introduktion til redigeringssystemet... 3 Tilføj - tilføje nye artikler og emner... 4 Tilføj artikler... 5 Kalenderfunktionen... 7 Tilføj galleri...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Morten Skyt Eriksen Dansk manual (begynder) Side 1 af 11 BaZeN CMS v1.0. Manual til. Af Morten Skyt Eriksen

Morten Skyt Eriksen Dansk manual (begynder) Side 1 af 11 BaZeN CMS v1.0. Manual til. Af Morten Skyt Eriksen Morten Skyt Eriksen Dansk manual (begynder) Side 1 af 11 Manual til Af Morten Skyt Eriksen Morten Skyt Eriksen Dansk manual (begynder) Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Oversigt Side 3 Log ind Side 4 Oversigt

Læs mere

Den nye klub hjemmeside.

Den nye klub hjemmeside. Den nye klub hjemmeside. Ved login i typo3, bliver du mødt med dette billede. Det viser sidetræet. Om man skal bruge listevisning eller sidevisning, afhænger af, hvilket indholdselement man arbejder i.

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Sådan arbejder du med din forside

Sådan arbejder du med din forside Sådan arbejder du med din forside Din forside på hjemmeside består af forskellige slags indhold og med det formål at fremhæve indhold som du har på dine undersider. Hvor er min forside? Øverst i dit sidetræ

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere