Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING"

Transkript

1 LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

2 DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale % - Ledere % - Medarbejdere % - Observatører % Forældre % Ældste børn 8 35 % Rapporten består af fem afsnit, som viser resultaterne for: - Fagpersonalet: De samlede besvarelser for medarbejdere, lederen og observatører vist uvægtet - Medarbejdere og leder: De samlede besvarelser for medarbejdere og lederen vist uvægtet - Observatører: De samlede besvarelser for observatører - Forældre: Én forældrebesvarelse pr. barn - De ældste børn: Besvarelserne for de børn, som er fyldt 5 år ved undersøgelsens start

3 FAGPERSONALE 02 Overordnede resultater fordelt på temaer Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3,5 - Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3,5 - Fysisk indretning og anvendelse 3,2 - Omsorg og trivsel Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 3,

4 FAGPERSONALE 03 Resultater opdelt på respondenttype Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3,4 3,7 3,8 Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3,3 3,8 3,9 Fysisk indretning og anvendelse 2,8 4,1 4,1 Omsorg og trivsel 3,8 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 3,7 4,1 4, Dagtilbudsleder Medarbejdere Observatør

5 MEDARBEJDERE OG LEDER 04 De fem højeste og fem laveste vurderinger I hvilken grad oplever du, at der er en imødekommende atmosfære, hvor børn føler sig velkomne og set? 4,4 I hvilken grad udarbejder medarbejderne læreplaner, der tager afsæt i en konkret børnegruppes behov? 4,2 I hvilken grad er medarbejderne i stand til at tage udgangspunkt i det børnene kan og støtte deres fortsatte udvikling? 4,2 I hvilken grad arbejder medarbejderne målrettet og systematisk med udvikling af børnenes fællesskaber? 4,2 I hvilken grad oplever du, at medarbejdere kommunikerer anerkendende med et barn i stedet for at tale til et barn? 4,2 I hvilken grad er vægge og indretning æstetiske og i overensstemmelse med det, børnehuset ønsker at signalere til børn og forældre? 2,8 I hvilken grad gør institutionens indretning det muligt for børnene at fordybe sig/koncentrere sig om det, de er i gang med? I hvilken grad prioriteres det at læse faglitterære bøger, tidsskrifter og indhente viden, som holder medarbejderen opdateret inden for faget? 2,6 2,6 I hvilken grad inddrages børnene i det fysiske rums indretning, så der tages hensyn til børnenes motivation og interesse? I hvilken grad er der plads til, at børnene kan gemme og opbevare egne ting og fremstillinger, der har betydning for dem? 2,3 2,

6 MEDARBEJDERE OG LEDER 05 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3, I hvilken grad arbejdes der løbende med at udvikle de pædagogiske læreplaner i? 3, I hvilken grad arbejdes der med pædagogiske læreplaner, så børn i udsatte positioner profiterer af det? 3, ,6 I hvilken grad går ledelsen foran samt inspirerer og motiverer medarbejderne i den løbende udvikling af læreplanerne? 3, I hvilken grad er medarbejderne fleksible og justerer aktiviteter, så der tages hensyn til børns spontane initiativer, motivation og engagement? I hvilken grad kan man se, at medarbejderne prioriterer arbejdet med de pædagogiske læreplaner som redskab i den faglige praksis? 3, I hvilken grad kan man se eksempler på, at der arbejdes med alle seks læreplanstemaer? 3,

7 MEDARBEJDERE OG LEDER 06 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner (fortsat) Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3, I hvilken grad kan medarbejderne fagligt begrunde de formulerede læringsmål i læreplanerne? 3, I hvilken grad kan medarbejderne udvælge og beskrive pædagogiske metodeovervejelser under de seks læreplanstemaer? 3, I hvilken grad kender medarbejderne indholdet af lovgivningen omkring arbejdet med pædagogiske læreplaner? Lovgrundlag (Dagtilbudslovens tekst - LBK... 2, I hvilken grad udarbejder medarbejderne læreplaner, der tager afsæt i en konkret børnegruppes behov? 4, ,6 I hvilken grad arbejder dagtilbuddet systematisk med at dokumentere det pædagogiske læreplansarbejde? 3,

8 MEDARBEJDERE OG LEDER 07 Kvalifikationer, kompetencer og engagement Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3, I hvilken grad er Børn- og ungepolitikken integreret i den daglige pædagogiske praksis i dagtilbuddet? 3, I hvilken grad kan medarbejderne begrunde den pædagogiske praksis over for kolleger og forældre med afsæt i pædagogfaglig viden frem for private holdninger og normer? 3, I hvilken grad er der forskel på de faglige opgaver og tilhørende ansvarsområder, som pædagogen udfører, og de opgaver og tilhørende ansvarsområder, som medhjælpere... 3, I hvilken grad er personalegruppen i stand til at løse de pædagogiske opgaver med at tilrettelægge læringsmiljøer for børnene både inde og ude? 3, I hvilken grad handler ledelsen, hvis en medarbejder ikke er engageret og indgår i leg, udvikling og læring med børnene? 3, I hvilken grad er medarbejderne i stand til at tage udgangspunkt i det børnene kan og støtte deres fortsatte udvikling? 4,

9 MEDARBEJDERE OG LEDER 08 Kvalifikationer, kompetencer og engagement (fortsat) Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3, I hvilken grad prioriteres det at læse faglitterære bøger, tidsskrifter og indhente viden, som holder medarbejderen opdateret inden for faget? 2, I hvilken grad bliver du personligt inspireret af din nærmeste personaleleder? 3, I hvlken grad fungerer ledelsen af dagtilbuddet som drivkraft i udviklingen af dagtilbuddet? 3, ,8 I hvilken grad understøtter ledelsen mulighed for fagligt udvikling, sparring og videndeling? 3,

10 MEDARBEJDERE OG LEDER 09 Fysisk indretning og anvendelse Fysisk indretning og anvendelse 2, ,7 I hvilken grad er der tydelig ledelse, som fagligt går foran i refleksion og arbejde med at optimere den fysiske indretning og anvendelse af materialer? 3, I hvilken grad er rummene indbydende og tilgængelige i hele institutionens åbningstid? 2, ,8 I hvilken grad er rummene indrettet i børnehøjde? 3, I hvilken grad gør institutionens indretning det muligt for børnene at fordybe sig/koncentrere sig om det, de er i gang med? 2, ,7-1,0 I hvilken grad er rummene indrettet, så de tilbyder differentierede og mange forskelligartede udviklings- og læringsmiljøer for børn? 3, I hvilken grad er der plads til, at børnene kan gemme og opbevare egne ting og fremstillinger, der har betydning for dem? 2, ,1-1,2

11 MEDARBEJDERE OG LEDER 10 Fysisk indretning og anvendelse (fortsat) Fysisk indretning og anvendelse 2, ,7 I hvilken grad er vægge og indretning æstetiske og i overensstemmelse med det, børnehuset ønsker at signalere til børn og forældre? 2, ,6 I hvilken grad findes et bredt udvalg af særligt materiale inden for forskellige interesseområder og sværhedsgrader? 3, I hvilken grad inddrages børnene i det fysiske rums indretning, så der tages hensyn til børnenes motivation og interesse? 2, ,6-0,8 I hvilken grad inddrages legepladsen som pædagogisk uderum, hvor medarbejderne aktivt indgår i leg og understøtter børns udvikling og læring? 3, ,6 I hvilken grad indbyder institutionens faciliteter til, at flere børn leger sammen? 3, ,6

12 MEDARBEJDERE OG LEDER 11 Omsorg og trivsel Omsorg og trivsel 3, I hvilken grad er ledelsen tydelig i at inspirere og rammesætte arbejdet med omsorg og trivsel? 3, I hvilken grad oplever du, at alle forældre beskrives positivt og anerkendende? 3, I hvilken grad oplever du, at der er en imødekommende atmosfære, hvor børn føler sig velkomne og set? 4, I hvilken grad oplever du, at medarbejdere kommunikerer anerkendende med et barn i stedet for at tale til et barn? 4, I hvilken grad oplever du, at medarbejderne tager barnets perspektiv, når der reageres på barnets adfærd og handlinger? 4,

13 MEDARBEJDERE OG LEDER 12 Omsorg og trivsel (fortsat) Omsorg og trivsel 3, I hvilken grad oplever du, at samarbejdet med forældre er anerkendende og respektfuldt frem for at være adfærdskorrigerende? 4, I hvilken grad oplever du, at udfordringer søges løst ved positive guidende handleanvisninger frem for forbud, irettesættelse eller tilpasning af børn? 3, I hvilken grad skrides der ind, enten i handlingen eller ved efterfølgende dialog, hvis en kollegas handlinger ekskluderer og udstiller et barn overfor andre børn? 2, I hvilken grad sørger medarbejderne for at tilrettelægge nye deltagelsesmuligheder for børn, som ofte ekskluderes af andre børn i samvær og i leg? 4,

14 MEDARBEJDERE OG LEDER 13 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 3, I hvilken grad arbejder medarbejderne målrettet og systematisk med udvikling af børnenes fællesskaber? 4, I hvilken grad arbejdes der med at støtte og guide børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber? 4, I hvilken grad arbejdes der med og sættes ind over for børnegruppers eksklusionsmekanismer? 3, I hvilken grad er der fordelt opgaver og ansvar mellem medarbejderne? 3, I hvilken grad er der tydelig ledelse, som fagligt går foran i arbejdet med inkluderende lege- og læringsmiljøer? 3,

15 MEDARBEJDERE OG LEDER 14 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer (fortsat) Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 3, I hvilken grad handler medarbejdere som positive rollemodeller i forhold til at inkludere børn i udsatte positioner? 4, I hvilken grad justeres praksis, når den frie leg viser sig at være vanskelige stunder for børn i udsatte positioner? I hvilken grad reageres der, når en kollegas handlinger og reaktioner over for et barn bidrager til eksklusion? 3, ,6 I hvilken grad understøttes allerede etablerede børnefællesskaber i at åbne og inkludere andre børn? 3, I hvilken grad understøttes et barn i en udsat position i at etablere fællesskaber med andre børn? 4,

16 OBSERVATØRER 15 De fem højeste og fem laveste vurderinger I hvilken grad oplever du, at samarbejdet med forældre er anerkendende og respektfuldt frem for at være adfærdskorrigerende? 4,8 I hvilken grad er der fordelt opgaver og ansvar mellem medarbejderne? 4,5 I hvilken grad er rummene indrettet i børnehøjde? 4,5 I hvilken grad oplever du, at medarbejdere kommunikerer anerkendende med et barn i stedet for at tale til et barn? 4,5 I hvilken grad oplever du, at medarbejderne tager barnets perspektiv, når der reageres på barnets adfærd og handlinger? 4,5 I hvilken grad er der plads til, at børnene kan gemme og opbevare egne ting og fremstillinger, der har betydning for dem? 3,5 I hvlken grad fungerer ledelsen af dagtilbuddet som drivkraft i udviklingen af dagtilbuddet? 3,5 I hvilken grad kender medarbejderne indholdet af lovgivningen omkring arbejdet med pædagogiske læreplaner? Lovgrundlag (Dagtilbudslovens tekst - LBK... 3,5 I hvilken grad arbejdes der løbende med at udvikle de pædagogiske læreplaner i? 3,3 I hvilken grad bliver du personligt inspireret af din nærmeste personaleleder? 3,

17 OBSERVATØRER 16 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3, I hvilken grad arbejdes der løbende med at udvikle de pædagogiske læreplaner i? 3, I hvilken grad arbejdes der med pædagogiske læreplaner, så børn i udsatte positioner profiterer af det? 100 0,5 I hvilken grad går ledelsen foran samt inspirerer og motiverer medarbejderne i den løbende udvikling af læreplanerne? 3, I hvilken grad er medarbejderne fleksible og justerer aktiviteter, så der tages hensyn til børns spontane initiativer, motivation og engagement? 3, I hvilken grad kan man se, at medarbejderne prioriterer arbejdet med de pædagogiske læreplaner som redskab i den faglige praksis? ,5 I hvilken grad kan man se eksempler på, at der arbejdes med alle seks læreplanstemaer? 3,

18 OBSERVATØRER 17 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner (fortsat) Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 3, I hvilken grad kan medarbejderne fagligt begrunde de formulerede læringsmål i læreplanerne? 3, I hvilken grad kan medarbejderne udvælge og beskrive pædagogiske metodeovervejelser under de seks læreplanstemaer? 3, I hvilken grad kender medarbejderne indholdet af lovgivningen omkring arbejdet med pædagogiske læreplaner? Lovgrundlag (Dagtilbudslovens tekst - LBK... 3, I hvilken grad udarbejder medarbejderne læreplaner, der tager afsæt i en konkret børnegruppes behov? 100 I hvilken grad arbejder dagtilbuddet systematisk med at dokumentere det pædagogiske læreplansarbejde? 3,

19 OBSERVATØRER 18 Kvalifikationer, kompetencer og engagement Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3, I hvilken grad er Børn- og ungepolitikken integreret i den daglige pædagogiske praksis i dagtilbuddet? 3, I hvilken grad kan medarbejderne begrunde den pædagogiske praksis over for kolleger og forældre med afsæt i pædagogfaglig viden frem for private holdninger og normer? 3, I hvilken grad er der forskel på de faglige opgaver og tilhørende ansvarsområder, som pædagogen udfører, og de opgaver og tilhørende ansvarsområder, som medhjælpere ,8 1,0 I hvilken grad er personalegruppen i stand til at løse de pædagogiske opgaver med at tilrettelægge læringsmiljøer for børnene både inde og ude? I hvilken grad handler ledelsen, hvis en medarbejder ikke er engageret og indgår i leg, udvikling og læring med børnene? I hvilken grad er medarbejderne i stand til at tage udgangspunkt i det børnene kan og støtte deres fortsatte udvikling? 75 25

20 OBSERVATØRER 19 Kvalifikationer, kompetencer og engagement (fortsat) Kvalifikationer, kompetencer og engagement 3, I hvilken grad prioriteres det at læse faglitterære bøger, tidsskrifter og indhente viden, som holder medarbejderen opdateret inden for faget? ,8 0,9 I hvilken grad bliver du personligt inspireret af din nærmeste personaleleder? 3, ,6-0,9 I hvlken grad fungerer ledelsen af dagtilbuddet som drivkraft i udviklingen af dagtilbuddet? 3, ,6-0,7 I hvilken grad understøtter ledelsen mulighed for fagligt udvikling, sparring og videndeling?

21 OBSERVATØRER 20 Fysisk indretning og anvendelse Fysisk indretning og anvendelse 4, I hvilken grad er der tydelig ledelse, som fagligt går foran i refleksion og arbejde med at optimere den fysiske indretning og anvendelse af materialer? 3, I hvilken grad er rummene indbydende og tilgængelige i hele institutionens åbningstid? I hvilken grad er rummene indrettet i børnehøjde? 4, ,5 I hvilken grad gør institutionens indretning det muligt for børnene at fordybe sig/koncentrere sig om det, de er i gang med? I hvilken grad er rummene indrettet, så de tilbyder differentierede og mange forskelligartede udviklings- og læringsmiljøer for børn? I hvilken grad er der plads til, at børnene kan gemme og opbevare egne ting og fremstillinger, der har betydning for dem? 3,

22 OBSERVATØRER 21 Fysisk indretning og anvendelse (fortsat) Fysisk indretning og anvendelse 4, I hvilken grad er vægge og indretning æstetiske og i overensstemmelse med det, børnehuset ønsker at signalere til børn og forældre? ,6 I hvilken grad findes et bredt udvalg af særligt materiale inden for forskellige interesseområder og sværhedsgrader? I hvilken grad inddrages børnene i det fysiske rums indretning, så der tages hensyn til børnenes motivation og interesse? ,8 0,9 I hvilken grad inddrages legepladsen som pædagogisk uderum, hvor medarbejderne aktivt indgår i leg og understøtter børns udvikling og læring? I hvilken grad indbyder institutionens faciliteter til, at flere børn leger sammen?

23 OBSERVATØRER 22 Omsorg og trivsel Omsorg og trivsel I hvilken grad er ledelsen tydelig i at inspirere og rammesætte arbejdet med omsorg og trivsel? I hvilken grad oplever du, at alle forældre beskrives positivt og anerkendende? I hvilken grad oplever du, at der er en imødekommende atmosfære, hvor børn føler sig velkomne og set? I hvilken grad oplever du, at medarbejdere kommunikerer anerkendende med et barn i stedet for at tale til et barn? 4, I hvilken grad oplever du, at medarbejderne tager barnets perspektiv, når der reageres på barnets adfærd og handlinger? 4, ,6

24 OBSERVATØRER 23 Omsorg og trivsel (fortsat) Omsorg og trivsel I hvilken grad oplever du, at samarbejdet med forældre er anerkendende og respektfuldt frem for at være adfærdskorrigerende? 4, ,6 I hvilken grad oplever du, at udfordringer søges løst ved positive guidende handleanvisninger frem for forbud, irettesættelse eller tilpasning af børn? 4, I hvilken grad skrides der ind, enten i handlingen eller ved efterfølgende dialog, hvis en kollegas handlinger ekskluderer og udstiller et barn overfor andre børn? ,7 0,6 I hvilken grad sørger medarbejderne for at tilrettelægge nye deltagelsesmuligheder for børn, som ofte ekskluderes af andre børn i samvær og i leg?

25 OBSERVATØRER 24 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 4, I hvilken grad arbejder medarbejderne målrettet og systematisk med udvikling af børnenes fællesskaber? I hvilken grad arbejdes der med at støtte og guide børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber? I hvilken grad arbejdes der med og sættes ind over for børnegruppers eksklusionsmekanismer? ,5 I hvilken grad er der fordelt opgaver og ansvar mellem medarbejderne? 4, I hvilken grad er der tydelig ledelse, som fagligt går foran i arbejdet med inkluderende lege- og læringsmiljøer?

26 OBSERVATØRER 25 Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer (fortsat) Udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer 4, I hvilken grad handler medarbejdere som positive rollemodeller i forhold til at inkludere børn i udsatte positioner? I hvilken grad justeres praksis når den frie leg viser sig at være vanskelige stunder for børn i udsatte positioner? I hvilken grad reageres der, når en kollegas handlinger og reaktioner over for et barn bidrager til eksklusion? ,5 0,8 I hvilken grad understøttes allerede etablerede børnefællesskaber i at åbne og inkludere andre børn? 3, I hvilken grad understøttes et barn i en udsat position i at etablere fællesskaber med andre børn? 3,

27 FORÆLDRE 26 Forældrenes fem højeste og fem laveste vurderinger Trives dit barn med at gå i vuggestuen/børnehaven? Lærer dit barn at tage hensyn til andre? 4,1 Har de aktiviteter, der foregår i vuggestuen/børnehaven, positiv betydning for dit barns udvikling? Lærer dit barn at finde glæde ved at bevæge sig? Lærer dit barn at klare praktiske opgaver selv? Lærer dit barn at forstå og passe på naturen, årstider, vejrforhold, dyr, planter etc. 3,3 Har legepladsens legeredskaber positiv betydning for dit barns udvikling og læring? 3,1 Lærer dit barn at tage ansvar for miljøet? 2,9 Har den måde, legepladsen er opbygget på, positiv betydning for dit barns udvikling og læring? 2,8 Lærer dit barn at forstå forskellige kulturer, lærer om menneskers forskellige vaner, sprog og måder at leve på? 2,

28 FORÆLDRE 27 Forældrenes resultater Bliver dit barn hjulpet til at opbygge gode venskaber? 3, Bliver dit barn stimuleret i sin sproglige udvikling? 3, Bliver dit barns nysgerrighed og egen kreativitet stimuleret i forhold til forskellige former for kunst, skulpturer, billeder, musik, bygningsværker etc.? 3, Er vuggestuen/børnehaven med til at opbygge dit barns personlighed? 3, Er vuggestuen/børnehaven med til at opbygge dit barns selvværd? 3, Har de aktiviteter, der foregår i vuggestuen/børnehaven, positiv betydning for dit barns udvikling? Har den måde, børnehuset er indrettet på, og de funktioner rummene har, positiv betydning for dit barns udvikling? 3, I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad

29 FORÆLDRE 28 Forældrenes resultater (fortsat) Har den måde, legepladsen er opbygget på, positiv betydning for dit barns udvikling og læring? 2, ,8-0,8 Har legepladsens legeredskaber positiv betydning for dit barns udvikling og læring? 3, Har vuggestuens/børnehavens legetøj positiv betydning for dit barns udvikling? 3, Lærer dit barn at finde glæde ved at bevæge sig? Lærer dit barn at forstå forskellige kulturer, lærer om menneskers forskellige vaner, sprog og måder at leve på? 2, ,6-1,1 Lærer dit barn at forstå, hvordan kroppen fungerer? 3, Lærer dit barn at forstå og passe på naturen, årstider, vejrforhold, dyr, planter etc. 3, I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad

30 FORÆLDRE 29 Forældrenes resultater (fortsat) Lærer dit barn at tage ansvar for miljøet? 2, Lærer dit barn at inddrage andre i legen? 3, Lærer dit barn at klare praktiske opgaver selv? Lærer dit barn at opbygge tillidsfulde forhold til børn og voksne? 3, Lærer dit barn at tage hensyn til andre? 4, Lærer dit barn om sunde madvaner? 3, Stimuleres dit barn gennem personalets engagement? 3, Trives dit barn med at gå i vuggestuen/børnehaven? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad I meget lille grad

31 ÆLDSTE BØRN 30 De ældste børns fem højeste og fem laveste vurderinger Kan du lide at gå i børnehave? Har du gode venner i børnehaven? Synes du, at legepladsen er god at lege på? 3,9 Leger du med de andre børn, når dine venner har fri? 3,6 Hjælper de voksne dig, hvis du bliver drillet? 3,5 Snakker du med de voksne om, hvad du oplever i børnehaven? 2,3 Taler de voksne pænt til dig, også hvis du har gjort noget, du ikke må? 2,1 Leger de voksne med dig og dine kammerater? 2,1 Leger du med bogstaver og tal? 2,0 Er du med til at bestemme, hvordan der skal se ud i børnehaven? 1,

32 ÆLDSTE BØRN 31 De ældste børns resultater Kan du lide at gå i børnehave? 100 Er der spændende ting, du kan være med til i børnehaven? 3, Hører du musik i børnehaven? 3, Hører du om ting i naturen som dyr, planter og vejret? 2, Leger du med bogstaver og tal? 2, ,8 Lærer du noget i børnehaven, som du ikke kunne eller vidste i forvejen? 2, Synger du og leger med rim og remser? 3, Når I skal på tur, har I så talt om det, så du altid ved, hvor I skal hen? 2, Ja Jah Nah Nej

33 ÆLDSTE BØRN 32 De ældste børns resultater (fortsat) Er der steder, hvor du gerne må larme? 2, ,6 Er der steder, hvor du kan lege i fred? 3, Er der steder, hvor du kan hvile dig og slappe af? 3, Er det rart at gå på toilettet i børnehaven? 3, Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i børnehaven? 2, Er du med til at bestemme, hvordan der skal se ud i børnehaven? 1, Er du med til at bestemme, hvad man kan lege med? 3, Synes du, at legepladsen er god at lege på? 3, Ja Jah Nah Nej

34 ÆLDSTE BØRN 33 De ældste børns resultater (fortsat) Griner du sammen med de voksne? 2, Får du ros af de voksne, når du gør noget godt? 2, ,7-0,9 Hjælper de voksne dig, hvis du bliver drillet? 3, Hjælper de voksne dig, hvis du ikke har nogen at lege med? 3, Hjælper de voksne dig, når du beder om hjælp til noget, der er svært? 3, ,6 Hjælper eller trøster de voksne dig, hvis du ikke har det så godt eller er ked af noget? 3, Hører de voksne efter, når du fortæller dem noget? 3, Snakker du med de voksne om, hvad du oplever i børnehaven? 2, Ja Jah Nah Nej

35 ÆLDSTE BØRN 34 De ældste børns resultater (fortsat) Kan du selv nå det legetøj, du gerne vil lege med? 3, Laver du sommetider noget, som du aldrig har prøvet før? 3, Er de voksne sammen med dig, når I er ude på legepladsen? 2, Leger de voksne med dig og dine kammerater? 2, Læser de voksne bøger op for dig? 2, ,7 Taler de voksne pænt til dig, også hvis du har gjort noget, du ikke må? 2, ,8-1,0 Har du gode venner i børnehaven? 100 Leger du med de andre børn, når dine venner har fri? 3, Ja Jah Nah Nej

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Alle daginstitutioner Mariehønen Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Alle daginstitutioner Mariehønen Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% Rapporten viser resultaterne for følgende afsnit: - Fagpersonalet:

Læs mere

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 6 100% - Observatører 0 Rapporten viser resultaterne for følgende

Læs mere

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 6 100% Rapporten viser resultaterne for følgende afsnit: - Fagpersonalet:

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING 6 = Har Besvarelserne 'Har ' bruges ikke i beregning af gennemsnit. procenten

Læs mere

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurvering 218 RESULTATRAPPORT Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Børneliv Distrikt 05 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Herning Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Børneliv Distrikt 05 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Herning Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og læringsmiljøvurdering 218 RESULTATRAPPORT Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkær INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING 5 2.1 Formål med rapporten

Læs mere

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Børneuniverset Herning Kommune

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Børneuniverset Herning Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og læringsmiljøvurdering 218 RESULTATRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING 5 2.1 Formål med rapporten 5 2.2 Sådan læses figuren 5 3

Læs mere

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Kommunale daginstitutioner Glostrup Kommune

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Kommunale daginstitutioner Glostrup Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT Glostrup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 5 2 LÆSEVEJLEDNING 6 2.1 Formål med rapporten 6 2.2 Sådan læses figuren

Læs mere

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Skovager Kommunale daginstitutioner Glostrup Kommune

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Skovager Kommunale daginstitutioner Glostrup Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurdering 218 RESULTATRAPPORT Glostrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 5 2 LÆSEVEJLEDNING 6 2.1 Formål med rapporten 6 2.2 Sådan læses

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 5 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Tilsyn 2017 For dagtilbudsområdet Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Balders Hus Tilsynsrapport Daginstitutionens navn: Balders Hus Institutionstype (kommunal / privat): Kommunal Tilsynet

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF DAGTILBUDDET 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 BØRNENES PROFIL 6 4.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)

Læs mere

BØRNEHUSET SYDS. Indhold. Børnehuset Karlsvognen Det fælles pædagogiske grundlag.. 3. Det fælles tværgående mål. 3

BØRNEHUSET SYDS. Indhold. Børnehuset Karlsvognen Det fælles pædagogiske grundlag.. 3. Det fælles tværgående mål. 3 BØRNEHUSET SYDS Børnehuset Karlsvognen 07-03-2019 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)... 4 Børnenes trivsel... 6 Børnenes sundhed... 7 SPROGVURDERING... 8 Børnenes sprog... 8 LEGE- OG LÆRINGSMILJØ...12

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis ud fra

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG Blomsterspiren blev en kombineret institution den 1.7.2016, hvor vi har haft 2 læreplaner for henholdsvis vuggestue og børnehave. Da vi i 2018 / 2019 skal lave ny styrket læreplan,

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Junior-Einstein-med spand vand & nedløbsrør. Lektor, Thorleif Frøkjær UCC, København

Junior-Einstein-med spand vand & nedløbsrør. Lektor, Thorleif Frøkjær UCC, København Junior-Einstein-med spand vand & nedløbsrør Lektor, Thorleif Frøkjær UCC, København Nedløbsrørs science *Junior Einstein med vand, spand og nedløbsrør I vuggestuen har vi et nedløbsrør, der ender et stykke

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse med den

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅLHOLM SKOLE

VELKOMMEN TIL ÅLHOLM SKOLE Side 2 VELKOMMEN TIL ÅLHOLM SKOLE Børn er forskellige og de skal udfordres på forskellig måde. Det gør vi i s indskoling. Her er plads til alle, både når det gælder læring, og når det handler om at have

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

INKLUSION Strategiske pejlemærker

INKLUSION Strategiske pejlemærker Personalet tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter, så der er fokus på relationer mellem børnene og mellem børn og voksne Vi inddeler børnene i forskellige grupper for at børnene lærer hinanden at kende.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Nærvær. I forhold til børn. Nærvær, Anerkendelse og Samarbejde Børnehuset Skovbjørnen 2014

Nærvær. I forhold til børn. Nærvær, Anerkendelse og Samarbejde Børnehuset Skovbjørnen 2014 Nærvær I forhold til børn Vi vil have fokus på, at det enkelte barn får en god start på dagen, og møde barnet og forældre med et "godmorgen" og øjenkontakt. Vi forventer ikke, at barnet nødvendigvis responderer,

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2017 6 1 02 Indhold Termometertal for 2017 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø 5 Æstetisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere