Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken"

Transkript

1 Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere det der er svært At barnet kan sige til og fra i fællesskabet, uden at det truer barnets personlige integritet og sociale tilhørsforhold Skabe rum for det enkelte barn ( feks. Barnet kommer til orde) Give barnet muligheder for at indgå i sociale relationer Støtte og bakke op om det enkelte barns særlige ressourcer og kompetencer Give plads til uformel læring Afspejle hvad der optager børnene Skabe rum for det enkelte barn ( feks. Barnet kommer til orde) Give barnet muligheder for at indgå i sociale relationer Støtte og bakke op om det enkelte barns særlige ressourcer og kompetencer Give plads til uformel læring Give mulighed for at arbejde i aldersopdelte grupper og ved hjælp af sporarbejdet Skabe kontakt, give opmuntring, støtte og vejledning i barnets bestræbelser på at udforske sig selv og sine omgivelser Skabe forudsigelighed, genkendelighed og kontinuitet i hverdagen f eks. at gøre tingene i samme rækkefølge hver dag Give mulighed for at børnene medindflydelse på egen hverdag,( f eks. hvem og hvad vil jeg lege med, støtte dem i at sige til og fra), ved at være anerkendende, lyttende og nærværende Være positive rollemodeller, være opmærksomme på egen og kollegaers praksis og være reflekterende i praksis Skabe kontakt, give opmuntring, støtte og vejledning i barnets bestræbelser på at udforske sig selv og sine omgivelser Give mulighed for at børnene medindflydelse på egen hverdag,( f eks. hvem og hvad vil jeg lege med, støtte dem i at sige til og fra), ved at være anerkendende, lyttende og nærværende

2 Være positive rollemodeller, være opmærksomme på egen og kollegaers praksis og være reflekterende i praksis Tage sporet alvorligt og støtte børnenes initiativ ved hjælp af spørgsmål Sørge for at samlingerne giver mulighed for at støtte det enkelte barn i at stå frem Tydeliggøre børnenes medansvar for andre børns trivsel, det gør vi bl. a ved at arbejde med fri for mobberi Børnene viser empati og forståelse for hinanden Barnet viser en tro på sig selv og egne evner, f eks. Bruger læring til leg, trives og er glad Børnene viser empati og forståelse for hinanden Barnet viser en tro på sig selv og egne evner, f eks. Bruger læring til leg, viser vejen i sporarbejdet, giver deres mening til kende og trives og er glad Når det enkelte barn uopfordret viser empati, hjælper og trøster de andre børn og kan se at nogen er kede af det, glade, når noget gør ondt og reagerer på det Sociale kompetencer Områdets fælles mål for udvikling af børnenes sociale kompetencer er, At barnet tilegner sig færdigheder i at indgå i tætte og nære relationer, til flere og forskellige voksne og børn, samt i forskellige fællesskaber Skal give mulighed for at børnene kan lege, undersøge og eksperimentere sammen med andre børn og de voksne Give mulighed for at børnene kan danne og fastholde venskaber, både i egen aldersgruppe og på tværs af huset Invitere og inspirere til samarbejde og fællesskab i hele huset Skal give mulighed for at børnene kan lege, undersøge og eksperimentere sammen med andre børn og de voksne Give mulighed for at børnene kan danne og fastholde venskaber, både i egen aldersgruppe og på tværs af huset Invitere og inspirere til samarbejde og fællesskab i hele huset Have nærvær, lytte på børnenes ønsker om aktiviteter og leg Være rollemodeller for god og ordentlig tone og stemning i huset Støtte børnene til at kunne sætte ord på deres følelser og behov

3 Hjælpe børnene i konfliktløsning, dvs. at sætte ord på følelserne og tilbyde barnet relevant oversættelse af følelser og oplevelse med respekt for barnet, bl a. ved hjælp af redskaber fra fri for mobberi Have nærvær, lytte på børnenes ønsker om aktiviteter og leg Være rollemodeller for god og ordentlig tone og stemning i huset Støtte børnene til at kunne sætte ord på deres følelser og behov Hjælpe børnene i konfliktløsning, dvs. at sætte ord på følelserne og tilbyde barnet relevant oversættelse af følelser og oplevelse med respekt for barnet, bl a. ved hjælp af redskaber fra fri for mobberi Børnene selv tager initiativer til at igangsætte aktiviteter og leg Børnene viser hinanden omsorg i form af trøst og hjælp, samt inviterer til leg og samhørighed Børnene aktivt giver udtryk for deres ønsker og behov for aktiviteter og deltagelse i fællesskabet Alle børn har mindst én ven Børnene selv tager initiativer til at igangsætte aktiviteter og leg Børnene viser hinanden omsorg i form af trøst og hjælp, samt inviterer til leg og samhørighed Børnene aktivt giver udtryk for deres ønsker og behov for aktiviteter og deltagelse i fællesskabet Alle børn har mindst én ven Sproglig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes sproglige udvikling er, At barnet gennem leg og fantasi tør udforske sproget, for derigennem at blive fortrolig med sprogets mange muligheder At barnet udvikler sit sproglige udtryk, så kommunikation og samvær med omverden bliver hensigtsmæssigt Give mulighed for kommunikation med voksne og andre børn Præsentere børnene for rim og remser, sangelege, historiefortælling og andet der stimulerer dem til sproglig nysgerrighed og kreativitet, i en legende tilgang Præsentere børnene for tegn, symboler og skriftsprog Tilbyde bøger, og tidsskrifter i børnehøjde Bruge digitale medier f eks. Ipad

4 Give mulighed for kommunikation med voksne og andre børn Præsentere børnene for rim og remser, sangelege, historiefortælling og andet der stimulerer dem til sproglig nysgerrighed og kreativitet, i en legende tilgang Præsentere børnene for tegn, symboler og skriftsprog Tilbyde bøger, og tidsskrifter i børnehøjde Bruge digitale medier f eks. Ipad Tale med børnene og vise os som interesserede lyttere, støtte børnenes initiativer til samtale Opfordre og støtte til kommunikation mellem børn, børn og voksne Inddrage børnene aktivt i den daglige kommunikation om f eks. Aktiviteter og dagens gang Inddrage børnene aktivt i dagens dokumentation Tilbyde adgang til IT f eks. Ipad, kamera, lydbøger, musik m.m Holde samlinger hvor vi leger med sproget via rim og remser, højtlæsning, sange, fortællekuffert m. m støtte børnenes fantasi historier og være åbne for deres sprogleg Tale med børnene og vise os som interesserede lyttere, støtte børnenes initiativer til samtale Opfordre og støtte til kommunikation mellem børn, børn og voksne Inddrage børnene aktivt i den daglige kommunikation om f eks. Aktiviteter og dagens gang Inddrage børnene aktivt i dagens dokumentation Tilbyde adgang til IT f eks. Ipad, kamera, lydbøger, musik m.m Holde samlinger hvor vi leger med sproget via rim og remser, højtlæsning, sange, fortællekuffert m. m støtte børnenes fantasi historier og være åbne for deres sprogleg En dreng kommer til den voksne og fortæller at en pige siger What the fuck og det må man ikke! den voksne svarer at de kan snakke med pigen. Pigen kommer selv hen til dem og siger til drengen det betyder, Hvad sagde ræven børnene viser lyst og initiativ til at kommunikere med hinanden og de voksne børnene viser lyst til at bruge sproget kreativt børnene udviser nysgerrighed overfor og viden om tegn, symboler og skriftsprog børnene uopfordret bruger sproget til f eks. Fortælling, spontan sang, selv tager initiativ til nye lege og samtaler, og at børnene begynder at mægle indbyrdes og løse konflikter børnene viser lyst og initiativ til at kommunikere med hinanden og de voksne børnene viser lyst til at bruge sproget kreativt børnene udviser nysgerrighed overfor og viden om tegn, symboler og skriftsprog

5 børnene uopfordret bruger sproget til f eks. Fortælling, spontan sang, selv tager initiativ til nye lege og samtaler, og at børnene begynder at mægle indbyrdes og løse konflikter Krop og bevægelse Områdets fælles mål for udvikling af børnenes kompetencer indenfor krop og bevægelse er, at barnet oplever glæde ved at bruge sin krop at skabe et miljø, der giver barnet lyst og mulighed for at eksperimentere med det at bevæge sig give børnene mulighed for at blive udfordret i de forskellige bevægelsesmiljøer ude som inde, på alle årstider f eks. Hvad kan jeg? Have fokus på styrke børnenes sundhed igennem bevægelse, kost, søvn og hygiejne Udfordre sanserne for derigennem at styrke kropsbevidstheden have fokus på selvhjulpenhed give børnene mulighed for at blive udfordret i de forskellige bevægelsesmiljøer ude som inde, på alle årstider f eks. Hvad kan jeg? Have fokus på styrke børnenes sundhed igennem bevægelse, kost, søvn og hygiejne Udfordre sanserne gennem leg og bevægelse, for derigennem at styrke kropsbevidstheden og have fokus på selvhjulpenhed Udfordre og opfordre til selvhjulpenhed, f eks. Øve sig i at tage tøj på og af, spise selv m.m Indrette rum så de inspirerer til fysisk udfoldelse og inspirere til at lege bevægelseslege og rytmik, både inde og ude, samt at igangsætte disse Præsentere fin grov og sansemotoriske aktiviteter, f eks. Rytmik, klippe klistre, bruge it, drama teater, spille høre musik, leg og bevægelse, udeliv m.m Inddrage børnenes initiativer til emnet Opfordre til håndvask og anden god hygiejne Udfordre og opfordre til selvhjulpenhed, f eks. Øve sig i at tage tøj på og af, spise selv m.m Indrette rum så de inspirerer til fysisk udfoldelse og inspirere til at lege bevægelseslege og rytmik, både inde og ude, samt at igangsætte disse Præsentere fin grov og sansemotoriske aktiviteter, f eks. Rytmik, klippe klistre, bruge it, drama teater, spille høre musik, leg og bevægelse, udeliv m.m Inddrage børnenes initiativer til emnet Opfordre til håndvask og anden god hygiejne

6 Børnene viser initiativ til at bruge deres krop både i planlagte aktiviteter og gennem leg Børnene selv tager initiativ til selvhjulpenhed, samt at hjælpe andre med f eks påklædning Børnene lader sig udfordre og rykker egne grænser, både motorisk og sanseligt Børnene viser initiativ til at bruge deres krop både i planlagte aktiviteter og gennem leg Børnene selv tager initiativ til selvhjulpenhed, samt at hjælpe andre med f eks påklædning Børnene lader sig udfordre og rykker egne grænser, både motorisk og sanseligt Børnene viser interesse for at bruge deres sanser til, at opleve og øge deres forståelse af verden Børnene viser interesse for sund og usund kost Natur og naturfænomener Områdets fælles mål for udvikling af børnenes kompetencer indenfor natur og naturfænomener er, At barnet oplever naturen som et læringsmiljø for udforskning At barnet tilegner sig viden og erfaring med naturen og dens fænomener Være indbydende for undersøgende virksomhed, ude som inde, f eks. Tage på ture i området eller på legepladsen Synliggøre naturens og årstidernes gang Stimulere børnenes nysgerrighed og give dem mulighed for at finde svar Tid og plads til fordybelse Sikre et kendskab til naturen, gennem børnenes deltagelse og deraf viden, forståelse og respekt Være indbydende for undersøgende virksomhed, ude som inde, f eks. Tage på ture i området eller på legepladsen Synliggøre naturens og årstidernes gang Stimulere børnenes nysgerrighed og give dem mulighed for at finde svar Tid og plads til fordybelse Sikre et kendskab til naturen, gennem børnenes deltagelse og deraf viden, forståelse og respekt

7 Give mulighed for at børnene kommer ud i forskelligt vejr Tage børnene med ud og bruge naturen til forskellige aktiviteter, samt at tage naturen med ind Lære respektfuld omgang med naturen, f eks. Ikke smide skrald, behandle dyr ordentligt Give mulighed for at børnene kommer ud i forskelligt vejr Tage børnene med ud og bruge naturen til forskellige aktiviteter, samt at tage naturen med ind Lære respektfuld omgang med naturen, f eks. Ikke smide skrald, behandle dyr ordentligt, Inddrage emnet i sporarbejde Børnene vil gerne ud i forskelligt slags vejr Børnene har røde kinder, vådt hår, de bliver solbrune, de bygger snemænd, viser de smådyr de finder, har sand på fingrene m.m Børnene vil gerne ud i forskelligt slags vejr Børnene har røde kinder, vådt hår, de bliver solbrune, de bygger snemænd, viser de smådyr de finder, har sand på fingrene m.m Børnene udviser ansvar for natur og miljø Børnene Inddrager emnet i deres leg Kulturelle udtryksformer og værdier Områdets fælles mål for udvikling af børnenes kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier er, At give barnet mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige kulturelle udtryksformer, via egne eksperimenter og oplevelsen af andres udtryk At barnet får muligheder og oplevelser, der inspirerer til selv af være udøvende Skal indeholde mangfoldige miljøer der udfordere børnene til skabende Give ro til at eksperimentere og fordybe sig Være inspirenrende og give adgang til alsidige oplevelser og materialer internt på Spirebakken og i samfundet omkring os Være overskueligt og æstetisk indrettet

8 Skabe forventningens glæde og gøre børnene nysgerrige på indholdet af vores traditioner, via aktiviteter i små og store grupper Præsentere børnene for drama, musik,rytmik, billedkunst, it og mange forskellige materialer Skal indeholde mangfoldige miljøer der udfordere børnene til skabende Give ro til at eksperimentere og fordybe sig Være inspirenrende og give adgang til alsidige oplevelser og materialer internt på Spirebakken og i samfundet omkring os Være overskueligt og æstetisk indrettet Skabe forventningens glæde og gøre børnene nysgerrige på indholdet af vores traditioner, via aktiviteter i små og store grupper Præsentere børnene for drama, musik,rytmik, billedkunst, it og mange forskellige materialer Igangsætte aktivitere og forløb hvor det kreative element vægtes højt Sørge for at børnene deltager i traditioner omkring højtider og årstider Igangsætte drama, teater, musik og sang, samt digte historier med børnene Igangsætte aktivitere og forløb hvor det kreative element vægtes højt Sørge for at børnene deltager i traditioner omkring højtider og årstider Igangsætte drama, teater, musik og sang, samt digte historier med børnene Støtte og opfordre børnene i at være deltagende i aktiviteter og formidle kendskab til den enkelte traditions oprindelse og historie Præsentere og igangsætte tilbud og materialer Børnene viser lyst til at eksperimentere med materialerne Børnene gennem legen bearbejder og kopierer deres indtryk og oplevelser f eks. Synger julesang om sommeren Børnene møder traditioner med genkendelse Børnene viser lyst til at eksperimentere med materialerne Børnene gennem legen bearbejder og kopierer deres indtryk og oplevelser f eks. Synger julesang om sommeren Børnene møder traditioner med genkendelse og skaber erindring Børnene selv tager initiativ til at skabe f eks. Teater, sang musik, historie, og at inddrage forskellige materialer m.m og den nysgerrighed afspejler sig i deres leg

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Alsidige personlig udvikling

Alsidige personlig udvikling Alsidige personlig udvikling Vi skal som voksne være med til at styrke barnets alsidige personlige udvikling ved at: være et forbillede og være anerkendende i tilgangen til barnet, dermed vil barnet opnå

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling.

Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Barnets sociale udvikling

Barnets sociale udvikling Barnets sociale udvikling At børnene oplever at de er en del af Æblegårdens fællesskab og at de bliver i stand til at forstå og respektere andre. At børnene erkender at vi alle er men er lige meget værd.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige Indberetning > Observationsgruppe 4-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 4- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Det er vigtigt, at vi voksne har et tydeligt sprog, og at vi bruger sproget sammen med børnene.

Det er vigtigt, at vi voksne har et tydeligt sprog, og at vi bruger sproget sammen med børnene. De 6 læreplanstemaer Sprog Kultur og kulturelle udtryksformer Krop og bevægelse Sociale kompetencer Natur / naturfænomener Personlig alsidig udvikling På vores personaledage i april 2017 har vi haft vuggestuens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere