Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer"

Transkript

1 Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011

2 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget på Aarhus Universitet. Forkortelser: : Aarhus Universitet : De humanistiske uddannelser ved Aarhus School of Business : De økonomiske uddannelser ved Aarhus School of Business HIH: Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen 1 DJF: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 2 DMU: Danmarks Miljøundersøgelser 2 DPU: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole : Det Humanistiske Fakultet NAT: Det Naturvidenskabelige Fakultet SAM: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet SUN: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet TEO: Det Teologiske Fakultet 1 På grund af den relativt store gruppe af bachelorer fra HIH afrapporteres der separat for disse på trods af, at HIH officielt er en del af SAM. 2 I Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 indgår DJF og DMU ikke, da disse områder ikke havde deres egne dimittender for perioden. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Identificering og svarprocent Bachelorernes status Bachelorer der har afsluttet en kandidatuddannelse fra et andet universitet Bachelorer, der er i gang med en uddannelse Beskæftigelsessituationen Beskæftigede bachelorer Hvor og hvordan ansættes bachelorerne? Mobilitet Indkomstniveau Overgangen mellem uddannelse og arbejdsmarked Ledighed inden første job Sammenhængen mellem uddannelse og job

4 Tabeloversigt Tabel 1.1. Dimitterede bachelorer fra fordelt på hovedområde og årgang. Antal personer. Tabel 1.2. Bortfald på grund af manglende identifikation. Begge årgange, Antal personer. Tabel 1.3. Svarprocent fordelt på hovedområder og årgang, Tabel 2.1. Bachelorernes uddannelses- og beskæftigelsesstatus. Begge årgange, Procent. Tabel 2.2. Universitetet hvor bachelorerne har taget deres kandidatuddannelse. Begge årgange, Procent. Tabel 2.3. Begrundelsen for at tage kandidatuddannelse ved et andet universitet. Begge årgange, Procent. Tabel 2.4. Uddannelsestype bachelorerne er i gang med. Begge årgange, Procent. Tabel 2.5. Universitetet hvor bachelorerne er i gang med en uddannelse. Begge årgange, Procent. Tabel 2.6. Begrundelsen for at være i gang med en uddannelse ved et andet universitet. Begge årgange, Procent. Tabel 3.1. Jobsituationen for bachelorer. Procentvis fordeling på hovedområder. Begge årgange, Tabel 4.1. Omfanget af de beskæftigede bachelorers hovedjob. Begge årgange, Procent. Tabel 4.2. Beskæftigede bachelorers ansættelsesforhold. Begge årgange, Procent. Tabel 4.3. Beskæftigede bachelorer opdelt efter sektor. Begge årgange, Procent. Tabel 4.4. Beskæftigede bachelorer fordelt på region. Begge årgange, Procent. Tabel 4.5. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede bachelorer. Begge årgange, Procent. Tabel 5.1. Hastigheden hvormed bachelorerne der har fundet beskæftigelse påbegynder deres første job efter endt uddannelse. Begge årgange, Procent. Tabel 5.2. Den faglige sammenhæng mellem uddannelse og første job. Begge årgange, Procent. Tabel 5.3. I hvor høj grad har uddannelsen rustet de færdige bachelorer til arbejdslivet. Begge årgange, Procent. 4

5 Indledning Denne tabelsamling indeholder resultaterne af Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2010 for færdiguddannede bachelorer. Den overordnede undersøgelse omfatter de tre grupper bachelorer, kandidater og ph.d.er henholdsvis et og fem år efter deres uddannelsesafslutning. Resultaterne for de tre undersøgelsesgrupper afrapporteres i separate tabelsamlinger. I hver tabelsamling redegøres der for den overordnede beskæftigelsessituation, og der gives en nærmere karakteristika af beskæftigelsen samt en beskrivelse af overgangen fra endt uddannelse til arbejdsmarked. Endvidere undersøges videreuddannelsesforløbet for de færdiguddannede bachelorer, der ikke indskrives på, eller færdiggør, en anden uddannelse ved Aarhus Universitet. På grund af relativt få bachelor observationer afrapporteres der i de fleste tilfælde samlet for de to årgange (05/06 og 09/10). Der rapporteres på hovedområdeniveau. Undersøgelsens datamateriale er desuden gjort tilgængeligt for de enkelte hovedområder med henblik på egne analyser. 5

6 1. Identificering og svarprocent Antallet af dimitterede bachelorer i de to årgange er præsenteret i tabel 1.1. Tabel 1.1. Dimitterede bachelorer fra fordelt på hovedområde og årgang. Antal personer. Kilde: Centrale udtræk fra forskellige dele af. Hovedområde 05/06 09/ HIH NAT SAM SUN 0 10 TEO 2 7 Total En gruppe af de udsøgte individer var adressebeskyttede, mens en anden gruppe ikke havde kendt adresse. På grund af den manglende identifikation af disse individer er de bortfaldet fra analysen. Det fremgår i tabel 1.2, hvor mange bachelorer der er bortfaldet. Tabel 1.2. Bortfald på grund af manglende identifikation. Begge årgange, Antal personer og procent. Antal Procent Identificeret Ikke identificeret I alt Ikke identificeret dækker over de individer, der enten er adressebeskyttet, eller har ukendt adresse. Tabel 1.3 viser svarprocenterne blandt de identificerede individer for de to årgange fordelt på hovedområder. Tabel 1.3. Svarprocent fordelt på hovedområder og årgang, Hovedområde 05/06 09/ HIH NAT SAM SUN 0 60 TEO Total

7 Svarprocenten varierer imellem hovedområderne. For at korrigere for dette er resultaterne for i de resterende tabeller vægtet i forhold til denne variation. 2. Bachelorernes status Det undersøges, om de færdiguddannede bachelorer fra : 1) har afsluttet en kandidatuddannelse fra et andet universitet, 2) har afsluttet en anden uddannelse, 3) fortsat er under uddannelse, 4) er i beskæftigelse eller 5) er udenfor beskæftigelse. Tabel 1.1. nedenfor afspejler denne fordeling. Tabel 2.1. Bachelorernes uddannelses- og beskæftigelsesstatus. Begge årgange, Procent. Bachelorernes status Procent Afsluttet en kandidatuddannelse ved et andet universitet 18 Afsluttet en anden uddannelse 13 Under uddannelse 39 I beskæftigelse 25 Uden beskæftigelse 6 Total i procent 100 Antal svar (277) Pga. afrunding summeres der ikke til 100%. Det fremgår af tabel 2.1, at 70 procent af de færdiguddannede bachelorer har valgt at videreuddanne sig. Der er samlet set 30 procent, der har valgt ikke at videreuddanne sig. Heraf er cirka 24,5 procent i beskæftigelse og cirka 5,5 procent udenfor beskæftigelse. I afsnit 3, 4 og 5 vil beskæftigelsessituationen for denne gruppe blive beskrevet Bachelorer der har afsluttet en kandidatuddannelse fra et andet universitet Bachelorerne fra, der har afsluttet en kandidatuddannelse fra et andet universitet, blev bedt om at angive hvilket universitet det drejede sig om, og hvorfor de valgte at tage deres kandidatuddannelse andetsteds. Tabel 2.2 viser fordelingen på de forskellige universiteter. Tabel 2.2. Universitet hvor bachelorerne har taget deres kandidatuddannelse. Begge årgange, Procent. Procent Københavns Universitet (KU) 21 Syddansk Universitet (SDU) 9 Aalborg Universitet (A) 15 Copenhagen Business School (CBS) 49 Universitet i udlandet 4 Andet 2 Total i procent 100 Antal svar (47) 7

8 Det ses, at Copenhagen Business School er den største aftager med knap halvdelen af de studerende. Den anden store aftager med omkring en femtedel er Københavns Universitet. Der er efterfølgende spurgt til, hvad der havde størst betydning for beslutningen om at tage en kandidatuddannelse ved et andet universitet. Tabel 2.3 viser den andel af bachelorerne, der svarede Stor betydning eller nogen betydning. Tabel 2.3. Begrundelsen for at tage en kandidatuddannelse ved et andet universitet. Begge årgange, Procent. Procent Jeg boede tættere på det andet universitet 33 Min familie boede tættere på det andet universitet 11 Der var mulighed for andre fag/fagkombinationer 70 Studiet var mere attraktivt der 58 Der var bedre mulighed for studierelevante jobs 58 Jeg havde flere venner der 22 Min kæreste boede tættere på det andet universitet 27 Tallene angiver den andel af bachelorerne, der har svaret 'Stor betydning' og 'Nogen betydning'. Svarmulighederne var desuden 'Mindre betydning' og 'Ingen betydning'. Som begrundelse for at tage en kandidatuddannelse et andet sted, angiver den største andel af de færdige bachelorer, at muligheden for andre fag og fagkombinationer var afgørende. Herudover begrunder mange deres valg med, at studiet var mere attraktivt, og at der var bedre mulighed for studierelevante jobs. Det er således i høj grad faglige argumenter, der har haft betydning i forhold til beslutningen om at tage en kandidatuddannelse ved et andet universitet end Bachelorer, der er i gang med en uddannelse Bachelorerne fra, der er i gang med en uddannelse, blev bedt om at angive hvilken type uddannelse de var i gang med. Tabel 2.4 viser fordelingen på de forskellige typer af uddannelser. Tabel 2.4. Uddannelsestypen bachelorerne er i gang med. Begge årgange, Procent Procent En kandidatuddannelse 76 En ph.d.-uddannelse 1 En anden bacheloruddannelse 5 En masteruddannelse 5 Uddannelse ved en anden institution end et universitet 14 Total i procent 100 Antal svar (109) Pga. afrunding summeres der ikke til 100%. 8

9 Det ses i tabel 2.4, at størstedelen af de bachelorer, som i 2010 videreuddanner sig andetsteds efter at have taget en bacheloruddannelse ved, vælger at fortsætte med en kandidatuddannelse på et andet universitet. Fordelingen på universiteter for de bachelorer, der vælger at fortsætte med enten en kandidatuddannelse eller en ny bacheloruddannelse ved et andet universitet, ses i tabel.2.5. Tabel 2.5. Universitet hvor bachelorerne er i gang med en uddannelse. Begge årgange, Procent. Procent Pga. afrunding summeres der ikke til 100%. Københavns Universitet (KU) 37 Syddansk Universitet (SDU) 12 Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4 Roskilde Universitet (RUC) 2 Aalborg Universitet (A) 7 IT-Universitetet i København (ITU) 2 Copenhagen Business School (CBS) 27 Universitet i udlandet 7 Andet 1 Total i procent 100 Antal svar (94) I tabel 2.6 har de bachelorer fra, der er i gang med en kandidatuddannelse ved et andet universitet, angivet, hvad der har haft størst betydning for beslutningen om at tage en kandidatuddannelse et andet sted. Tabel 2.6. Begrundelsen for at være i gang med en uddannelse ved et andet universitet. Begge årgange, Procent. Procent Jeg boede tættere på det andet universitet 23 Min familie boede tættere på det andet universitet 25 Der var mulighed for andre fag/fagkombinationer der 71 Studiet var mere attraktivt der 66 Der var bedre mulighed for studierelevante jobs 71 Jeg havde flere venner der 28 Min kæreste boede tættere på det andet universitet 30 De faglige argumenter er også her de mest fremtrædende. Det ses, at bedre muligheder for studierelevante jobs og andre fag og fagkombinationer er afgørende for beslutningen. 9

10 3. Beskæftigelsessituationen I dette afsnit vil det blive beskrevet, hvordan beskæftigelsessituationen er for den gruppe af bachelorer fra, der har valgt ikke at videreuddanne sig efter at have afsluttet deres bacheloruddannelse. Det skal bemærkes, at stikprøven er forholdsvis lille, da kun 84 respondenter indgår i denne kategori. Tabel 3.1 viser, hvor mange bachelorer, der er i og udenfor beskæftigelse. Tabel 3.1. Jobsituationen for bachelorer. Procentvis fordeling på hovedområder. Begge årgange, HIH NAT SAM SUN I beskæftigelse * Uden beskæftigelse Antal svar (84) (15) (14) (30) (11) (10) (3) (1) * I beskæftigelse inkluderer individer, der svarede På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden. Det fremgår af tabel 3.1, at de der vælger at stoppe deres uddannelsesforløb efter endt bachelor, har en relativ høj ledighed. Med 19 procent ligger de langt over de tal, der viser sig for de færdige kandidater og ph.d.er. Tallene varierer en del imellem hovedområderne. 4. Beskæftigede bachelorer Dette afsnit uddyber bachelorernes beskæftigelsessituation i Oplysningerne knytter sig til den del af bachelorerne, som er i beskæftigelse. Først præsenteres en karakteristik af beskæftigelsen, det vil sige omfanget af bachelorernes beskæftigelse, deres ansættelsesforhold samt i hvilken sektor de arbejder. Dernæst beskrives den geografiske spredning i bachelorernes ansættelser og deres indkomstniveau. Det skal bemærkes, at stikprøven er meget lille. Derfor er der ikke som ved kandidater og ph.d.er medtaget en opgørelse af beskæftigelsen fordelt på brancher, arbejdspladsens størrelse og beskæftigede i udlandet Hvor og hvordan ansættes bachelorerne? Tabel 4.1 viser andelen af de beskæftigede færdiguddannede bachelorer, der er i henholdsvis fuldtids- og deltidsbeskæftigelse. 10

11 Tabel 4.1. Omfanget af de beskæftigede bachelorers hovedjob. Begge årgange, Procent. HIH NAT SAM SUN Fuldtidsbeskæftigelse Deltidsbeskæftigelse Antal svar (69) (12) (13) (28) (6) (6) (3) (1) Størstedelen af de færdige bachelorer, der er i arbejde, er fuldtidsbeskæftigede. Tabel 4.2 afspejler de ansættelsesforhold, som bachelorerne er beskæftiget under. Tabel 4.2. Beskæftigede bachelorers ansættelsesforhold. Begge årgange, Procent. HIH NAT SAM SUN Fastansat Projektansat/tidsbegrænset ansættelse Ansat i vikariat Selvstændig erhvervsdrivende Antal svar (68) (11) (13) (28) (6) (6) (3) (1) Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. Lang størstedelen af bachelorerne er fastansatte. I undersøgelsen blev der også spurgt ind til, hvilken sektor bachelorerne var ansat i. Tabel 4.3 afspejler dette. Tabel 4.3. Beskæftigede bachelorer opdelt efter sektor. Begge årgange, Procent. HIH NAT SAM SUN I det private erhvervsliv Ansat i det offentlige Ansat i en interesseorganisation Andet Antal svar (65) (12) (12) (25) (6) (6) (3) (1) Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. Bachelorernes beskæftigelse fordelt på sektor er markant anderledes end kandidaternes og ph.d.ernes. Hvor den største del af kandidaterne og ph.d.erne bliver beskæftiget i den offentlige 11

12 sektor, så ender 83 procent af bachelorerne i den private sektor. En del af forklaringen er, at uddannelserne fra ASB og HIH udgør en stor andel af bachelorerne i beskæftigelse Mobilitet I undersøgelsen er der ligeledes blevet spurgt til, hvilken region bachelorerne har fundet arbejde i. Tabel 4.4 afspejler denne fordeling. Tabel 4.4. Beskæftigede bachelorer fordelt på region. Begge årgange, Procent. HIH NAT SAM SUN Storkøbenhavn Fyn Øvrige Jylland Århus (samt den østlige del af Midtjylland) Antal svar (60) (11) (11) (25) (4) (5) (3) (1) Baseret på angivelse af arbejdspladsens postnummer. Storkøbenhavn er defineret som postnumre under Sjælland og Øer som Fyn som Århus (samt den østlige del af Midtjylland) som Øvrige Jylland som I gennemsnit finder 46 procent af bachelorerne fra beskæftigelse i Århus og den østlige del af Midtjylland, mens 39 procent ansættes i det øvrige Jylland. Kun en mindre del af de færdige bachelorer bliver ansat på Fyn eller i Storkøbenhavn. Set i forhold til kandidaterne og ph.d.erne bliver flere af bachelorerne ansat i det Øvrige Jylland og færre af bachelorerne i Storkøbenhavn. En del af forklaringen herpå er de mange bachelorer fra HIH Indkomstniveau Tabel 4.5 nedenfor viser, indenfor hvilke intervaller de færdige bachelorer har angivet, at deres indkomst ligger. 12

13 Tabel 4.5. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede bachelorer. Begge årgange, Procent. HIH NAT SAM SUN Under kr kr kr kr kr kr Over kr Antal svar (65) (12) (12) (27) (6) (5) (2) (1) Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 5. Overgangen mellem uddannelse og arbejdsmarked I det følgende ses på overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked. Det er afdækket vha. spørgsmål, der omhandler, hvor hurtigt bachelorerne påbegyndte et job efter endt uddannelse, hvordan den faglige sammenhæng mellem uddannelse og det første job har været, samt bachelorernes vurdering af graden, hvormed deres uddannelse har rustet dem til arbejdslivet Ledighed inden første job Tabel 5.1 viser, hvor hurtigt de nyuddannede bachelorer, der har fundet beskæftigelse, påbegynder deres første job efter endt uddannelse. Tabel 5.1. Hastigheden hvormed bachelorerne der har fundet beskæftigelse påbegyndte deres første job efter endt uddannelse. Begge årgange, Procent. HIH NAT SAM SUN Før uddannelsens afslutning Mindre end 3 måneder efter uddannelsens afslutning måneder efter uddannelsens afslutning måneder efter uddannelsens afslutning Mere end 12 måneder efter uddannelsens afslutning Antal svar (73) (13) (13) (29) (8) (7) (2) (1) Uddannelsens afslutning er defineret som datoen for sidste karakter. Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 13

14 Tallene viser, at godt en fjerdedel af de bachelorerne, der er i beskæftigelse, eller har været det efter endt uddannelse, påbegynder et job, inden de har afsluttet uddannelsen. Den største gruppe, på 40 procent, finder ansættelse inden for 3 måneder. 24 procent af bachelorerne bruger 3-6 måneder efter afsluttet uddannelse på at finde et job Sammenhængen mellem uddannelse og job Tabel 5.2 afspejler de færdige bachelorers vurdering af den faglige sammenhæng mellem deres uddannelse og deres første job. Tabel 5.2. Den faglige sammenhæng mellem bachelorernes uddannelse og deres første job. Begge årgange, Procent. HIH NAT Jobbet lå inden for uddannelsens faglige område Jobbet lå udenfor uddannelsens faglige område, men krævede generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen Der var ingen naturlig sammenhæng mellem uddannelsen og mit første job Total i procent Antal svar (30) (7) (6) (13) (2) (2) Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. Det ses, af 53 procent af de færdige bachelorer svarer, at jobbet ligger inden for uddannelsens faglige område. Det er markant lavere sammenlignet med kandidaterne og ph.d.erne, hvor henholdsvis 71 procent og 80 procent angiver, at jobbet er inden for uddannelsens faglige område. Tabel 5.3 afspejler, i hvilken grad de færdige bachelorer mener, at uddannelsen overordnet set har rustet dem til arbejdslivet. Tabel 5.3. I hvor høj grad har uddannelsen rustet de færdige bachelorer til arbejdslivet. Begge årgange, Procent. HIH NAT SAM SUN I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal svar (82) (16) (13) (30) (10) (10) (2) (1) Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100%. 14

15 I mindre grad <-----Opnået gennem udd-----> I høj grad Godt 80 procent af alle bachelorer svarer, at uddannelsen i høj eller nogen grad har rustet dem til deres efterfølgende arbejdsliv. Bachelorerne blev i undersøgelsen spurgt om, hvorvidt de tilegnede sig en række kvalifikationer og kompetencer i løbet af studiet, og i hvilken grad de efterfølgende har oplevet at skulle gøre brug af disse i deres arbejde. Denne sammenhæng mellem uddannelse og arbejde er illustreret grafisk i følgende kvalitets- og kompetencekort, der dækker over det samlede : Figur 5.1. Kvalitets- og kompetencekort for. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen. Begge årgange, Evnen til at tilegne sig ny viden Teoretisk viden inden for fagområdet Evnen til at finde relevante informationer Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger Formidlings- og præsentationsteknik Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper I mindre grad <-----Behov i arbejdet-----> I høj grad Kvalitets- og kompetencekortet viser, at en stor del af kvalifikationerne og kompetencerne ligger omkring 45 -linjen. Det indikerer, at mange af de behov bachelorerne oplever i deres arbejde, matches af de færdigheder, der opnås i uddannelsen. Der er dog færdigheder, som ligger udenfor diagonalen. Især oplever mange bachelorer et mindre behov for teoretisk viden indenfor fagområdet i deres arbejde, end det niveau, der opnås i uddannelsen. 15

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007

AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007 AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 Formål... 4 Datagrundlag: Indsamling, metode og repræsentativitet... 4 De vigtigste resultater... 6 2. Beskæftigelsessituationen...7

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ErhvervsPhD - statistik

ErhvervsPhD - statistik ErhvervsPhD - statistik Indhold ErhvervsPhD i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 22-217... 2 Godkendte projekter 22-217, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. april 218 Kontakt

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

ADGANGSKRAV for Kemi og Matematik

ADGANGSKRAV for Kemi og Matematik ADGANGSKRAV for Kemi og Matematik ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Naturvidenskabeligbacheloruddannelse på RUC i Kemi og Matematik, har du retskrav på at blive optaget

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011

Beskæftigelsesrapport 2011 Beskæftigelsesrapport 2011 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 74 % for kandidater og 78 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er alle er i job efter 5 år. 75 %

Læs mere

ErhvervsPhD - statistik

ErhvervsPhD - statistik ErhvervsPhD - statistik Indhold ErhvervsPhD i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 22-218... 2 Godkendte projekter 22-218, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. juli 219 Kontakt

Læs mere

ErhvervsPostdoc - statistik

ErhvervsPostdoc - statistik ErhvervsPostdoc - statistik Indhold ErhvervsPostdoc i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 214-217... 2 Godkendte projekter 215-217, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. april

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Dansk

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Dansk ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Dansk ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Samfundsvidenskabeligbacheloruddannelse på RUC i Virksomhedsstudier og Dansk, har du

Læs mere

ErhvervsPostdoc - statistik

ErhvervsPostdoc - statistik ErhvervsPostdoc - statistik Indhold ErhvervsPostdoc i den private sektor, antal ansøgninger og godkendelser 214-218... 2 ErhvervsPostDoc i den private sektor, antal godkendte projekter 215-218, virksomhedsstørrelse..3

Læs mere

ADGANGSKRAV for Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier

ADGANGSKRAV for Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier ADGANGSKRAV for Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig bacheloruddannelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

ADGANGSKRAV for Matematisk fysisk modellering

ADGANGSKRAV for Matematisk fysisk modellering ADGANGSKRAV for Matematisk fysisk modellering CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Fysik og Matematik, har

Læs mere

ADGANGSKRAV for Fysik og Kemi

ADGANGSKRAV for Fysik og Kemi ADGANGSKRAV for Fysik og Kemi CAND.SCIENT. Gældende pr. 1. september 2019 ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskravav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Fysik

Læs mere

Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen 2009

Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen 2009 Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen 2009 Indhold: Side 2: Indledning Side 7: Del 1: Kandidater Side 18: Del 2: Ph.d.ere Side 28: Del 3: Bachelorer Bilag: Bilag 1: Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Januar 2009-1 - Dokumentation i forbindelse med kriterium 4 og 6 Universiteterne skal i dokumentationsrapporterne

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ADGANGSKRAV for Kommunikation og Globale studier

ADGANGSKRAV for Kommunikation og Globale studier ADGANGSKRAV for Kommunikation og Globale studier CAND.COMM. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk bacheloruddannelse på RUC i Kommunikation og Internationale

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

ADGANGSKRAV for Datalogi og Psykologi

ADGANGSKRAV for Datalogi og Psykologi ADGANGSKRAV for Datalogi og Psykologi CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Datalogi

Læs mere

ADGANGSKRAV for Informatik og Psykologi

ADGANGSKRAV for Informatik og Psykologi ADGANGSKRAV for Informatik og Psykologi CAND.SCIENT. Gældende pr. 1. september 2019 ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskravav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Denne undersøgelse viser de danske universitetsstuderendes vurdering af deres uddannelse, dels hvor meget undervisning de får, dels kvaliteten af

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

ADGANGSKRAV for Politik og administration og Historie

ADGANGSKRAV for Politik og administration og Historie ADGANGSKRAV for Politik og administration og Historie CAND.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Politik og administration

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Kommunikation

ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Kommunikation ADGANGSKRAV for Virksomhedsstudier og Kommunikation CAND.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Virksomhedsstudier

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Analyse af Etableringskortet. Marts 2019

Analyse af Etableringskortet. Marts 2019 Analyse af Etableringskortet Marts 2019 Registeranalyse SAMMENFATNING Der gives flere tilladelser under ordningen 1.194 tilladelser er givet under ordningen fra den trådte i kraft i 2015 til den 30. september

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendanalyse 2017

Dimittendanalyse 2017 Dimittendanalyse 2017 IDA analyse af de seneste års dimittenders vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Første job Vejen til først job og jobsøgningspraksis Uddannelsens relevans ift. første job Januar

Læs mere

ADGANGSKRAV for Filosofi & Videnskabsteori og Dansk

ADGANGSKRAV for Filosofi & Videnskabsteori og Dansk ADGANGSKRAV for Filosofi & Videnskabsteori og Dansk ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistiskbacheloruddannelse på RUC i Filosofi & Videnskabsteori og Dansk, har

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

ADGANGSKRAV for Psykologi og Virksomhedsstudier

ADGANGSKRAV for Psykologi og Virksomhedsstudier ADGANGSKRAV for Psykologi og Virksomhedsstudier CAND.MAG. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk bacheloruddannelse på RUC i Psykologi og Virksomhedsstudier,

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

De studerendes studiekultur

De studerendes studiekultur Side 1 af 9 De studerendes studiekultur STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Kun hver tredje glæder sig stort set altid til at komme på deres studie... 3 2. Ni ud

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

ADGANGSKRAV for Historie og Dansk

ADGANGSKRAV for Historie og Dansk ADGANGSKRAV for Historie og Dansk CAND.MAG. Gældende pr. 1. september 2019 ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskravav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk bacheloruddannelse på RUC i Historie og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

ADGANGSKRAV for Forvaltning

ADGANGSKRAV for Forvaltning ADGANGSKRAV for Forvaltning CAND.SCIENT.ADM. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Politik og administration (et-faglig)

Læs mere