Sådan fik de jobbet en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job"

Transkript

1 DJØF Sådan fik de jobbet en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010

2 Indhold 1 Indledning Resume Metode Færdiguddannede kandidaters erfaring med jobsøgning Det første job Flere nyuddannede mænd ansættes i staten Det vigtigste er at komme ind på arbejdsmarkedet Hver femte er aktivt jobsøgende i dag Det er blevet sværere for nyuddannede at komme i job Relevant studiejob er vigtigt Lønforhandling er sjældent en del af samtalen for nyuddannede Netværket har stor betydning Opdagelsen af dit første job Appendiks... 13

3 1 Indledning Formålet med undersøgelsen er først og fremmest, at DJØF kan give nyuddannede og næsten nyuddannede kandidater bedre rådgivning om, hvordan de finder deres første job. Der sættes fokus på de aktuelt mest udbredte rekrutteringsmønstre samt den mest effektive jobsøgningsadfærd. Undersøgelsen bygger på svar fra 869 djøfere og omfatter nyuddannede kandidater fra 2. halvår 2008 til om med 1. halvår I rapporten sammenlignes med resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse fra efteråret 2007, der bygger på svar fra 363 nyuddannede kandidater fra 2006 og Resume Undersøgelsen bød på mange interessante resultater. Nedenfor er de vigtigste hovedresultater vist: Det at komme ind på arbejdsmarkedet er nu højere prioriteret end den faglige udvikling, når der sammenlignes med undersøgelsen i Størstedelen bliver stadig ansat inden for den offentlige sektor, hvor der specielt ses en stigning i antallet af nyuddannede mænd, der ansættes i staten sammenlignet med undersøgelsen fra Samtidigt er der nu færre, der ansættes i den private sektor. Knap hver fjerde er blevet headhuntet eller har fået opgraderet deres studiejob. Respondenterne vurderer, at et relevant studiejob var det mest afgørende for, at de fik deres første job. Netværket har stor betydning for hvordan de nyuddannede er blevet opmærksomme på deres første job. 47 procent har angivet, at de blev opmærksomme på jobbet gennem deres netværk (herunder headhuntning og relevant studiejob). Størstedelen af de nyuddannede oplever ikke en egentlig forhandling om deres løn ved samtalen med deres første arbejdsgiver. Kun knap 10 procent vurderer, at der var tale om egentlige forhandlinger. Det vigtigste for de nyuddannede var at vide, hvordan en god ansøgning skrives, mens det næstvigtigste var at vide noget om egne kvalifikationer i forhold til det krævede stillingsopslag. 1.2 Metode DJØF udsendte i maj 2010 en med en invitation til et internetbaseret spørgeskema til ca nyuddannede kandidater, der havde fået arbejde. Der blev indsamlet 869 svar, hvilket svarer til en svarprocent på 37. Der blev udsendt en reminder til de deltagere, der ikke havde besvaret spørgeskemaet på det tidspunkt. Respondenterne fordeler sig på følgende vis: Kandidater fra 2. halvår 2008: 258 Kandidater fra 2009: 518 Kandidater fra 1. halvår 2010: 93

4 Svarprocenten for kandidater fra 2. halvår 2008 var på 34 procent, mens kandidater fra 2009 og fra 1. halvår 2010 havde en svarprocent på hhv. 38 og 39 procent. En svarprocent på 37 er rigtig godt i undersøgelser af denne karakter, men det udelukker ikke, at der kan være bortfaldsproblemer i undersøgelsen. En nærmere analyse viser, at kvinder er let overrepræsenteret i undersøgelsen, da 62 procent af respondenterne var kvinder, og spørgeskemaet blev sendt ud til 55 procent kvinder. Endvidere synes kandidater med en samfunds- eller forvaltningsuddannelse også at være let overrepræsenteret i forhold til handelshøjskoleøkonomer. Den skævhed, der således er i materialet, vurderes dog ikke at have afgørende betydning for resultaterne, men den bør naturligvis indgå i overvejelserne, når resultaterne fortolkes 1. 1 Bortfaldsanalysen er vist i appendiks tabel A1.

5 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med jobsøgning I de følgende sektioner er beskrevet, hvilke resultater analysen af de nyuddannede kandidaters erfaring med jobsøgning er kommet frem til. 2.1 Det første job Topscoreren for hvor nye kandidater får det første job, er ikke uventet staten med 33 procent. Herefter følger privat virksomhed med 22 procent og regioner og kommuner med 19 procent. I var fordelingen sådan, at 34 procent blev ansat i staten, 20 procent i region/kommune og 27 procent i privat virksomhed. Det ses altså, at en lavere andel i dag finder deres første job i den private sektor. I en tilsvarende undersøgelse fra blev 21 procent ansat i den private sektor, så de gunstige konjunkturer, der i 2007 var gældende på arbejdsmarkedet har været medvirkende til, at en større andel af de nyuddannede blev ansat i den private sektor. I Tabel 2-1 er vist, hvordan respondenternes første job er fordelt på branche i forhold til deres uddannelse. Godt halvdelen af juristerne blev ansat i staten, mens størstedelen af handelshøjskoleøkonomerne blev ansat i en privat virksomhed. 60 procent af universitetsøkonomerne blev ansat i den offentlige sektor. Af de deltagere med en samfunds- eller forvaltningsuddannelse eller en anden kandidat uddannelse blev størstedelen ansat inden for den offentlige sektor. Tabel 2-1 Inden for hvilken branche fik du dit første job? Alle Jurister Universitetsøkonomer Handelshøjskoleøkonomer Samfundseller forvaltningsudd. Anden kandidatuddannelse Mellemuddannelse eller bachelor Advokatvirksomhed 6% 30% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Organisation m.m. 10% 3% 12% 5% 15% 13% 12% 12% Anden privat virksomhed 22% 4% 26% 58% 14% 20% 35% 21% Selvstændig 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% Staten 33% 51% 35% 17% 32% 26% 27% 38% Region/kommune 19% 8% 17% 11% 27% 23% 8% 18% Anden offentlig ansættelse 7% 2% 8% 4% 8% 9% 15% 6% Andet område 3% 1% 2% 4% 3% 7% 4% 6% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Andre 2 Kandidater fra 2006 og Kandidater fra 2004, 2005 og 2000 eller tidligere

6 To ud af tre blev ved deres første job ansat i en fast stilling, 15 procent fik et vikariat, 14 procent en kontrakteller projektansættelse og de sidste 5 procent har andre vilkår. Ved undersøgelsen i 2007 blev knap 70 procent ansat i en fast stilling, så der er ikke sket nogen markant ændring i forhold til situationen nu. 74 procent af de nyuddannede, der er blevet ansat i den private sektor, er blevet ansat i en fast stilling. De tilsvarende tal for staten og regioner/kommuner er hhv. 68 procent og 58 procent. Til gengæld er der flere, der ansættes i vikariater i staten og i kommuner og regioner. Varigheden af et vikariat er typisk af et år, og det samme gælder for kontrakt- og projektansættelse. Nedenfor er vist en top 3 over, hvilken stilling de nyuddannede blev ansat i: 1. Fuldmægtig (33 procent) 2. Konsulent juridisk, økonomisk eller anden (24 procent) 3. Projektmedarbejder (6 procent) Ved ansøgningen til det der blev det første job, har knap 3 ud af 4 erfaring fra et relevant studiejob. I 2007 var denne andel lidt mindre, da det var 2 ud af 3, der havde erfaring fra relevant studiejob. Til gengæld var der i 2007 flere, der havde erfaring fra andet studiejob. I 2007 og 2010 var der hhv. 38 procent og 29 procent der havde erfaring fra andet studiejob. Tabel 2-2 Havde du erhvervserfaring eller anden praktisk erfaring ved ansøgningen til det som blev dit første job? (Det kan sættes flere kryds) procent Erfaring fra relevant studiejob 72 Erfaring fra andet studiejob 29 Erfaring fra praktikophold 34 Praktisk erfaring fra projektopgave eller lignende 15 Praktisk erfaring fra speciale/afgangsprojekt 28 Frivilligt arbejde 19 Tillidserhverv (fx bestyrelsesarbejde el. lign.) 13 Ingen erhvervs- eller praktisk erfaring 6 Anden erfaring: 8 Anm. Der kunne sættes flere kryds. Summen på 224 svarer til at hver respondent i gennemsnit har sat 2,2 kryds. 2.2 Flere nyuddannede mænd ansættes i staten Undersøgelsen viser, at andelen af nyuddannede mænd der ansættes i staten er steget fra 27 procent i 2007 til 33 procent i Samtidigt er andelen af mænd der ansættes i den private sektor faldet fra 32 procent i 2007 til 24 procent i For nyuddannede kvinder er andelen faldet for både den private sektor og for staten. Hvor 39 procent af de nyuddannede kvinder i 2007 blev ansat i staten, er det nu kun 34 procent, og ligeledes for den private sektor er andelen faldet fra 24 procent i 2007 til 20 procent i I undersøgelsen fra 2007 var der klart flere kvinder end mænd, der blev ansat i staten og kønsforskellen i forbindelse med det første job i den private sektor var markant større dengang. I Tabel 2-3 er denne tendens vist, og den viser samtidigt, at der ikke er kønsforskelle i forbindelse med det første job for de andre brancher.

7 Tabel 2-3 Inden for hvilken branche fik du dit første job? Kvinder (procent) Mænd (procent) I alt (procent) Advokatvirksomhed Organisation m.m Anden privat virksomhed Selvstændig Staten Region/kommune Anden offentlig ansættelse Andet område I alt Det vigtigste er at komme ind på arbejdsmarkedet Deltagerne blev i undersøgelsen bedt om at prioritere, hvilke karakteristika der var de vigtigste ved ansøgningen til det første job. Af Figur 2-1 ses, at det at komme ind på arbejdsmarkedet har den højeste prioritet, og derefter kommer den faglige udvikling. Ved undersøgelsen i 2007 var disse to karakteristika også de højest prioriterede, men rækkefølgen er nu ombyttet, så det at komme ind på arbejdsmarkedet nu er det vigtigste. Kategorien andet var der ikke så mange der havde valgt, men dem der havde valgt den, havde prioriteret den højt. Andet var f.eks. at det kun var tænkt som noget midlertidigt, at fortsætte på arbejdspladsen i forlængelse af studiejob og ikke at være arbejdsløs. I år blev de nyuddannede spurgt, om de havde arbejdet gratis eller udført frivilligt arbejde for at få deres første job. 6 procent havde enten arbejdet gratis eller udført frivilligt arbejde for at få deres første job.

8 Figur 2-1: Den gennemsnitlige vurdering af hvilke karakteristika der var vigtigst ved jobansøgningen (3 er højeste prioritet). Det at komme ind /forblive på arbejdsmarkedet Faglig udvikling At arbejdet var/er i tråd med min faglige specialisering Karrieremuligheder Godt arbejdsmiljø Personlig udvikling Geografi (arbejdspladsens beliggenhed) Ansvar Mulighed for god sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv Fleksibel arbejdstid Andet: Lønnen,00,20,40,60,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 Hvis du skulle søge nyt job i dag Det første job 85 procent af deltagerne er stadig på den arbejdsplads, hvor de fik deres første job 4. Der blev i undersøgelsen også spurgt til, hvilke karakteristika der er vigtige, hvis de skulle søge nyt job i dag. Resultaterne er vist i Figur 2-1, og den faglige udvikling er den højest prioriterede, mens karrieremuligheder nu er den næsthøjeste. Det at forblive på arbejdsmarkedet er ikke så højt prioriteret, men sammenlignet med undersøgelsen i 2007, er der nu klart flere, der har prioriteret det. 2.4 Hver femte er aktivt jobsøgende i dag 1 ud af 10 er i høj eller i meget høj grad gået på kompromis med deres faglige kvalifikationer ved deres første job, mens knap halvdelen i nogen eller mindre grad er gået på kompromis, og de resterende 40 procent er slet ikke gået på kompromis. Dette afspejler sig i, at knap 1 ud af 5 er aktivt jobsøgende i dag. Her er det primært ansatte i regioner og kommuner samt ansatte i organisationer m.m., der er aktivt jobsøgende i dag. Godt 20 procent bruger (eller brugte) i høj eller i meget høj grad deres faglige erfaring fra specialet i deres første job. Blandt juristerne er det 45 procent, der slet ikke bruger (eller brugte) deres faglige erfaring fra specialet. På trods af at få bruger den faglige erfaring fra specialet i deres første job, karakteriserer 48 procent af kandidaterne i høj eller meget høj grad deres første job som deres ønske- eller drømmejob. Knap 60 procent af respondenterne fik deres første job inden for uddannelsens traditionelle område, og heraf var der klart flest jurister. 2 procent er blevet ansat i et ikke-akademisk job. Der er flere ting fra studiet som kandidaterne har haft glæde af i deres første job. Der nævnes bl.a. den analytiske tilgang og tænkemåde, samt de faglige egenskaber, specielt fra enkelte specifikke fag. Det at kunne arbejde metodisk og projektorienteret 4 Respondenterne har været kandidater mellem nul og to år.

9 nævnes også flere gange, samt evnen til at tilegne sig ny viden. Mange har også haft glæde af erfaring fra studiejob, speciale og udlandsophold. 2.5 Det er blevet sværere for nyuddannede at komme i job 55 procent af de nyuddannede har angivet, at de var i job lige efter de blev færdiguddannede. Her skal det understreges, at der i denne undersøgelse kun er tale om de nyuddannede, der allerede er kommet i job. En stor andel af de nyuddannede er endnu ikke kommet i job. Ifølge AAK er ledigheden blandt samfundsvidenskabelige kandidater fra 2. halvår 2008 til og med 1. halvår 2010 på 18,4 procent. De nyuddannede, der har gået 1 måned eller mere, inden de fik deres første job, har i gennemsnit gået 3,8 måneder. I 2007 kom de nyuddannede lidt hurtigere i job. 60 procent var i job lige efter de blev kandidater, og dem der gik 1 måned eller mere gik i gennemsnit 3,5 måned. Knap hver fjerde fik tilbudt andre job, inden de sagde ja til deres første job, og det er i høj grad universitetsøkonomerne, hvor 37 procent har fået tilbudt andre job. Knap hver fjerde søgte ikke deres første job, men blev headhunted eller fik opgraderet deres studiejob. Det er i høj grad de nyuddannede med en mellemuddannelse eller bachelor samt nyuddannede handelshøjskoleøkonomer, der blev headhunted eller fik opgraderet deres studiejob. Der er hhv. 31 procent og 27 procent, der ikke har søgt deres første job. Derimod er der kun 17 procent af juristerne, der ikke selv søgte deres første job. De er til gengæld tidligere ude for at søge deres første job. Knap en fjerdedel af juristerne begyndte at søge job før de begyndte på deres speciale/afsluttende opgave. Samlet set er det kun knap 10 procent, der begyndte at søge job før de begyndte på speciale/afsluttende opgave. 44 procent begyndte at søge mens de skrev, mens den resterende fjerdedel begyndte at søge efter aflevering af speciale/afsluttende opgave. Tabel 2-4 Hvornår begyndte du for alvor at søge efter dit første job? Før jeg begyndte på speciale/afsluttende projekt Mens jeg skrev speciale/afsluttende projekt Umiddelbart efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller afsluttende eksamen En måned eller senere efter aflevering af speciale/afsluttende projekt eller afsluttende eksamen Jeg søgte ikke selv mit første job (blev "headhunted", blev tilbudt "opgradering" af studiejob eller lign.) Jurister Universitetsøkonomer Handelsehøjskoleøkonomer Samfundseller forvaltningsudd. Anden kandidatuddannelse Mellemuddannelse eller bachelor Andre 24% 6% 11% 3% 7% 4% 9% 47% 52% 36% 45% 38% 50% 38% 9% 15% 21% 18% 19% 8% 21% 2% 9% 5% 12% 9% 8% 9% 17% 18% 27% 21% 26% 31% 24% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sammenlignet med undersøgelsen i 2007 viser det et mere negativt billede af arbejdsmarkedssituationen for nyuddannede i dag, hvilket bl.a. ses af antallet af jobansøgninger, der nu skrives. Kandidaterne skrev i gennemsnit 17 ansøgninger, inden de fik deres første job, hvilket er noget højere end ved undersøgelsen i 2007,

10 hvor der i gennemsnit kun blev skrevet 11 ansøgninger 5. Ved undersøgelsen i år er de nyuddannede blevet spurgt, om det var sværere end forventet, at få det første job. Her siger knap hver fjerde, at det var det, og ses der bort fra de nyuddannede, der er blevet headhunted eller har fået opgraderet deres studiejob, er det knap 30 procent, der mener, at det var sværere end forventet at få det første job. Kandidaterne blev i undersøgelsen bedt om at redegøre for, hvad der er vigtigt, når man skriver en ansøgning, og det at ansøgningen er målrettet i forhold til jobbet, og at det ikke bare er en standardansøgning blev nævnt flere gange. Derudover er det vigtigt at være kort og præcis i ansøgningen, og den skal være opbygget struktureret. Flere mener, at ærlighed er vigtig i forhold til præsentationen i ansøgningen, og en del skriver, at det er vigtigt, at beskrive hvad man kan bidrage med i forhold til virksomheden. 2.6 Relevant studiejob er vigtigt Kandidaterne var i gennemsnit til jobsamtale 3 forskellige steder inden de fik deres første job. Det er én samtale mere end ved undersøgelsen i Der var 36 procent, der var til én samtale, mens 7 procent blev ansat uden først at være til samtale. Tabel 2-5 viser, hvilke karakteristika kandidaterne mener, var afgørende for, at de fik deres første job. Det ses, at et relevant studiejob er det, der er højest prioriteret, men et godt indtryk ved jobsamtalen er ligeledes højt prioriteret. Viden og evner bliver også højt prioriteret, mens karaktergennemsnittet måske lidt overraskende ikke bliver højt prioriteret. For jurister skal det dog nævnes, at karaktergennemsnittet havde den tredje højeste prioritet. Der er ikke markante forskelle på, hvad de nyuddannede tror, der var afgørende for, at de fik deres første job, når der sammenlignes med undersøgelsen fra 2007, bortset fra at et relevant studiejob var prioriteret en del lavere (0,78), og lå den gang som det tredje højest prioriterede. 5 Størstedelen har skrevet mellem 1 og 8 jobansøgninger ved denne undersøgelse, mens størstedelen skrev mellem 1 og 5 ansøgninger ved undersøgelsen i Gennemsnittet bliver for begge år trukket op af enkelte personer, der har skrevet over 200 ansøgninger.

11 Tabel 2-5: Hvad tror du var afgørende for at du fik dit første job? (3 er højeste prioritet). Gennemsnit Relevant studiejob 1,15 Godt indtryk ved jobsamtale (personlighed og menneskelig kemi ) 1,10 Viden og evner 0,71 Arbejdsgiveren kendte mig i forvejen (f.eks. været student på stedet) 0,70 God ansøgning 0,41 Faglig specialisering/fokus i løbet af studiet 0,40 Karaktergennemsnit 0,38 Praktik 0,24 Speciale/afgangsprojekt 0,22 Gode personlige kontakter/netværk 0,22 Andet: 0,09 Udlandsophold 0,08 Frivilligt arbejde 0,06 Almindeligt job (ikke studierelevant) 0,06 At jeg var villig til at flytte for at få jobbet 0,03 Tillidserhverv (fx. bestyrelsesarbejde el. lign.) 0,03 Kandidaterne blev i undersøgelsen også spurgt om deres mening i forhold til, hvad der er vigtigt at være opmærksom på til en jobsamtale. Det er vigtigt at være velforberedt og vise en interesse i jobbet. Det er en god idé at have viden om virksomheden og overveje ens egne kompetencer i forhold til virksomheden, både ens stærke og svage sider. Derudover er der mange, der mener, at det er vigtigt at være ærlig, afslappet og klædt på, så det passer til virksomheden, for kemien til samtalen er meget afgørende. Ved selve samtalen er det godt at stille relevante spørgsmål til selve jobfunktionen og virksomheden og henvende sig til alle i lokalet. Flere har skrevet, at de var overraskede over, hvor mange der var med til jobsamtalen. På trods af at man kan være velforberedt, er der flere der gør opmærksom på, at der kan komme uventede spørgsmål og opstå uventede situationer, og der er ofte stor forskel på, hvordan en jobsamtale foregår fra den ene arbejdsplads til den anden. Enkelte var overraskede over, at der var en test eller en opgave forbundet med samtalen. Til sidst skal det nævnes, at det er vigtigt for en selv, at finde ud af om det er en god arbejdsplads og muligvis spørge lidt ind til arbejdsmiljøet i virksomheden. 2.7 Lønforhandling er sjældent en del af samtalen for nyuddannede Godt 70 procent af de nyuddannede vurderer, at der ved samtalen med deres første arbejdsgiver var tale om et diktat og ikke reelle forhandlinger om løn og vilkår fra arbejdsgiverens side. Knap 10 procent vurderer, at der var tale om reelle forhandlinger, mens de resterende godt 20 procent vurderer, at det var en kombination. Der er ikke markante kønsforskelle, men der er dog lidt flere kvinder end mænd, der vurderer, at der var tale om et diktat. Sammenlignes der efter, hvornår de nyuddannede blev kandidater, er der flere kandidater fra 2008, der vurderer, at der var tale om egentlige forhandlinger sammenlignet med kandidater fra 2009.

12 Tabel 2-6: Vurderer du, at der ved samtalen med din første arbejdsgiver var tale om reelle forhandlinger om dine løn og vilkår eller et diktat fra arbejdsgiverens side. Kvinder Mænd I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Egentlig forhandling Diktat Kombination I alt I de kommentarer hvor de nyuddannede har skrevet, hvad man især bør være opmærksom på, når man er til jobsamtale, er der flere, der ærgrer sig over, at de ikke forhandlede løn ved samtalen med deres første arbejdsgiver. 2.8 Netværket har stor betydning For godt 30 procent af de nyuddannede har netværket i høj eller i meget høj grad været medvirkende til, at de fik deres første job. For 22 procent har det i nogen eller mindre grad været medvirkende, mens det for de resterende 46 procent slet ikke har medvirket til, at de fik deres første job. Netværkets medvirken er størst i den private sektor sammenlignet med den offentlige sektor. Der er dog enkelte undtagelser, hvilket kan ses af Tabel 2-7. Nyuddannede, der er blevet ansat på et advokatkontor, oplever ikke i så høj grad, at netværket har været medvirkende til, at de fik jobbet sammenlignet med de nyuddannede, der er blevet ansat i andre dele af den private sektor. Det modsatte gælder for de nyuddannede, der er blevet ansat i anden offentlig ansættelse. Der har netværket i højere grad medvirket til at de fik deres første job sammenlignet med dem, der blev ansat i staten eller kommuner/regioner. Tabel 2-7: I hvilken grad har dit netværk været medvirkende til, at du fik dit første job? Advokatvirksomhed Organisatione m.m. Anden privat virksomhed Staten Region/ kommune Anden off. Ansættelse I meget høj eller i høj grad 20% 52% 43% 24% 15% 41% I nogen eller i mindre grad 20% 21% 19% 23% 22% 28% Slet ikke 52% 27% 38% 52% 63% 29% Ved ikke 8% 0% 1% 1% 1% 2% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.9 Opdagelsen af dit første job Af Tabel 2-8 ses, at de fleste af kandidaterne blev opmærksomme på deres første job via en elektronisk annonce, og her blev Jobindex.dk topscorer, men der var også mange, der var blevet opmærksomme på jobbet via virksomhedens egen hjemmeside samt hjemmesiderne jobunivers.dk og job-i-staten.dk. 20 procent fik mulighed for at opgradere deres studenterstilling, mens 16 procent har angivet, at de blev opfordret af arbejdspladsen til at søge. Der var ligeledes 16 procent, der opdagede deres første job via en trykt annonce, og der var DJØFs Jobunivers i DJØF Bladet helt klart topscorer. Sammenlignet med undersøgelsen i 2007 er der nu klart færre, der bliver opmærksomme på deres første job via en trykt annonce. Den gang var der knap 30

13 procent, der opdagede deres første job via en trykt annonce, mens tallet ved en tilsvarende undersøgelse i 2005 var knap 40 procent. Tabel 2-8: Hvordan blev du opmærksom på dit første job? Trykt annonce (i avis, fagblad el.lign.) 28% 16% Elektronisk annonce (internet, tekst-tv mm) 43% 44% Opfordret af arbejdspladsen til at søge ( headhuntet ) 16% 16% Var student på arbejdspladsen og fik mulighed for at opgradere 14% 20% studenterstillingen Uopfordret ansøgning 5% 5% Netværk (kendte nogen ) 15% 11% A-kasse/jobcenter 2% Anden aktør 1% Andet 6% Anm. Der kunne sættes flere kryds. Summerne på 121 begge steder svarer til at hver respondent i gennemsnit har sat 1,2 kryds. Samlet set må det siges, at et godt netværk har en stor betydning, da 47 procent blev opmærksomme på deres første job via netværk, herunder headhuntning og opgradering af studenterjob. Den samme tendens gjorde sig gældende ved undersøgelsen i 2007.

14 Appendiks Bortfaldsanalyse Bortfaldsanalysen vurderer repræsentativiteten af undersøgelsen. Den kønsmæssige svarfordeling i analysen er lidt skæv i forhold til undersøgelsens population, da der er 63 procent kvinder og 37 procent mænd, der har besvaret spørgeskemaet, mens spørgeskemaet blev sendt ud til 55 procent kvinder og 45 procent mænd. Svarprocenten for kvinder er 42 procent, og det er noget højere end for mænd, hvor der kun er 31 procent, der har svaret. I forhold til fordelingen på uddannelse er der en svag overrepræsentation af respondenter fra samfunds- eller forvaltningsuddannelser. Tabel A1: Bortfaldsanalyse Respondenter (Procent) Undersøgelsens population (Procent) DJØFs medlemsdatabase (Procent) Køn Kvinder Mænd Uddannelse Jurister Universitetsøkonomer Handelshøjskoleøkonomer Samfunds- eller forvaltningsuddannelse Anden kandidatuddannelse Mellemuddannelser eller bachelorer Andre Fordelingen af øvrige baggrundsvariable Tabel A2 viser fordelingen af respondenter på uddannelsessted. Som det ses, er størstedelen af respondenterne studerende på eller kandidater fra Københavns Universitet, derefter kommer Århus Universitet og CBS.

15 Tabel A2: Fordeling af respondenter på uddannelsessted procent procent Københavns Universitet 34,6 34,2 Århus Universitet 25,5 18,5 Aalborg Universitet 8,2 8,2 RUC 12,9 10,3 Syddansk Universitet 8,6 7,6 Copenhagen Business School 2,6 12,3 Handelshøjskolen i Århus 0,9 2,8 Handelshøjskoler 5,8 2,5 Øvrige institutioner 0,9 3,7 Der er helt klart flest respondenter fra region Hovedstaden. Godt 70 procent af respondenterne kommer derfra, mens 13 procent er fra region Midtjylland, 7 procent fra region Syddanmark, 4 procent fra region Nordjylland og 3 procent fra region Sjælland. Tabel A3: Fordeling af respondenter på region Antal procent Region Nordjylland 34 4% Region Midtjylland % Region Syddanmark 57 7% Region Hovedstaden % Region Sjælland 29 3% Ukendt 24 3% I alt %

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Djøf undersøgelse - SU-reform 2013

Djøf undersøgelse - SU-reform 2013 Djøf undersøgelse - SU-reform 2013 Indhold 1. Metode... 3 2. Undersøgelsens deltagere... 3 3. Undersøgelsens resultater... 4 2 1. Metode Djøf udsendt i januar 2013 en e-mail med en invitation til et internetbaseret

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2018

Sådan fik de jobbet 2018 Ref. KEB/- 20.06.2018 Sådan fik de jobbet 2018 Undersøgelsen afdækker nyuddannedes erfaringer med jobsøgning og med deres første job efter endt uddannelse. Formålet med undersøgelsen er at identificere,

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Fra studie til job. Hvad laver dimittenderne fra Danmarks Biblioteksskole? Undersøgelse af job- og karriereforløb 2003-2006

Fra studie til job. Hvad laver dimittenderne fra Danmarks Biblioteksskole? Undersøgelse af job- og karriereforløb 2003-2006 Fra studie til job Hvad laver dimittenderne fra? Undersøgelse af job- og karriereforløb 2003-2006 December 2006 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål...3 Sammenfatning og væsentlige konklusioner...4

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Dimittendanalyse 2017

Dimittendanalyse 2017 Dimittendanalyse 2017 IDA analyse af de seneste års dimittenders vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Første job Vejen til først job og jobsøgningspraksis Uddannelsens relevans ift. første job Januar

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET 1 TAL OG NØRDERI FRA MIN SIDE KORT PRTÆSENTATION FRA PANELET ALT DET DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF SPØRG PANELET OPSAMLING UD OG STARTE

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere