CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk"

Transkript

1 CAT-A-LOG 1 Danmark Nauticat Club Danmark ÅRGANG UDGAVE - MARTS 2011

2 2 Siden sidst Kære Medlemmer Af formand Peter Wolff Efter en veloverstået generalforsamling på Hørning Kro den 26. februar 2011, blev det tid for lidt omrokering i bestyrelsen, vores kasserer igennem mange år takkede af og vi bød velkommen til vores nye kasserer Pia Ankersen som glæder sig til samarbejdet. Vores gode og altid veloplagte formand Jens Koch havde valgt at trække sig lidt tilbage og hellige sig skriverier omkring det tekniske i vores Nauticat-både, Jens blev dog i vores bestyrelse og tak for det. Undertegnede har derfor fået denne nye og spændende udfordring som formand for vores Nauticat klub. Jeg takker for tilliden og ser frem til en spændende tid med den nye bestyrelse. Vi vil ikke lave nogle radikale ændringer i en i øvrigt velfungerende klub, men har nogle nye tiltag som skal skaffe opmærksom omkring vores klub blad : Cat -A-Log. Som oplyst på generalforsamlingen bliver der åbnet op for muligheden for at sætte sin Nauticat båd til salg i vores klubblad. Vi arbejder med forskellige løsningsmodeller og glæder os til at præsentere jer for dette nye projekt. Derudover arbejdes der med mulighederne for et stort fælles Nordisk Nauticat træf i år 2012 her i Danmark. En opgave vi som bestyrelse ikke kan løse alene, men kun med hjælp fra jer medlemmer, så skulle der sidde nogle med ønsket om at medvirke til sådant et arrangement er man mere end velkommen til at kontakte en af bestyrelsesmedlemmerne. Shipshape vores Danske Nauticat forhandler har givet udtryk for at de gerne medvirker i arrangementet. Alle er velkommen og klubben er for jer både nye og gamle medlemmer, og for at vi skal forblive med at være levende og fornyende behøver vi også jeres input og deltagelse. Nu banker foråret på døren og vi skal have vores både i vandet, i skrivende stund skinner solen og temperaturen har sandelig sneget sig op over +5 grader så det går den rigtige vej. Vores forårstræf bliver i år afholdt i henholdsvis Dyvig på Nordals for afd. Vest og i øst bliver træffet afholdt i Hundested. Man kan læse mere herom i bladet. Begge tur udvalg har uafhængig af hinanden valgt dagene fra den 2. juni til og med søndag den 5. juni 2011 i Kr. Himmelfartsdagene som datoer. Disse dage ligger sent i år så vi håber at i alle har bådene sejlklare og i vandet, således at vi kan mødes til nogle hyggelige dage sammen. Til nye medlemmer kan det oplyses at et træf er en god mulighed for at møde jeres Nauticat venner og se hinandens både og at alle er velkommen, det plejer at være nogle fornøjelige dage. Med disse ord vil jeg ønske jer alle en god sæson på vandet uanset hvor jeres tur går hen. Forsidebilledet: Kanaltur i Sverige. Billedet er venligst tilsendt os af Lone og Johnny Dilleng, Pretty Women.

3 3 Fælles Nordisk Træf sommeren 2012 et sted i Danmark. Der arbejdes på at lægge det næste fælles Nordiske Træf i Danmark. Et sådan træf kræver naturligvis en hel del planlægning, det skal naturligvis tidsmæssigt placeres i sommerferien, da man skal kunne deltage, selv om man kommer langvejs fra. Da træffet gerne skal placeres centralt, og et sted hvor der kan være attraktiv for sejlere fra udlandet er Rungsted som havn en mulighed, her har importøren af Nauticat har hjemme. Rungsted ligger ikke langt fra København, Helsingør og Hillerød, hvortil man kan tage på udflugt. Bestyrelsen har brug for assistance til dette fælles Nordiske Træf, uanset hvilken større havn træffet placeres i, har vi behov for assistance fra personer med lokalkendskab, måske ikke lige hjemmehørende i havnen, men gerne hyppig gæst, eller lokalkendskab til området, hvad skal vi foretage os ud over åben båd, kan vi låne joller til kapsejlads, eller hvilken form for konkurrence kan man finde på. Mulighederne er mange og du har mulighed for at få indflydelse på dette træf. Har du lyst til at være medarrangør af dette, kontakt venligst Peter Wolff eller Marianne Davidsen fra bestyrelse. Rabat på nye sejl. Husk at give dine sejl et forårs eftersyn

4 4 Beretning. Så er der gået et år mere, og klubben er kommet ind i mere smult vand for nu at bruge et maritimt udtryk. Bestyrelsen arbejder fint sammen. Der har været afholdt to møde. Vi har holdt mange mailmøder, som gør at vi kan holde omkostningerne nede. Desuden har vi minimeret omkostningerne generelt, og det sammen med stigningen af kontingentet, og tegning af annoncer, har medført, at klubbens økonomi er rettet, således at vi kan se frem til at kommende regnskaber vil vise et plus. Det på trods af at vi ikke modtager sponsorstøtte fra ShipShape mere, grundet den generelle økonomiske situation for bådbranchen. Men vi vil gerne takke ShipShape for støtten igennem alle årene. Foråret 2010 startede med planlægning og afholdelse af træf, både i vest og i øst. Som de fleste nok ved, så blev disse træf en succes, og turudvalgene er i gang med at planlægge dette års træf, som det vil fremgå af næste blad, og på klubbens hjemmeside. Heldigvis falder de helligdage som benyttes til træffene, sent i år, hvilket er godt, når man tænker på den vinter vi har været, og stadig er, udsat for. Bestyrelsen har fået styr på medlemskartoteket med hensyn til adresserne, og vil, som de fleste nok er blevet klar over, benytte denne meddelelses metode noget mere. Som bekendt er kontingentopkrævningen sket på den måde i år. Det har ikke været nogen let opgave at få mailadressesystemet ført up to date, og der har desværre været et par fejl, men det er udført, og det er vores håb, at de enkelte medlemmer, hvis de skifter mailadresse, så henvender sig til klubbens bestyrelse. Hjemmesiden kører fornuftigt, vel styret af klubbens sekretær Marianne. Der er kommet mange manualer over vores Nauticats på de tekniske sider. Så, hvis man mangler en manual, har man mulighed for at printe den ud fra disse sider. Jeg kan derudover oplyse, at undertegnede i årets løb har haft kontakt fra 35 medlemmer, som har haft et eller andet teknisk problem, som jeg har kunnet svare direkte på, eller taget kontakt til værftet i Finland, for at få problemet løst. Jeg er meget glad for at medlemmerne viser mig den tillid. Desuden har der været afholdt 20 el-kurser rundt omkring, og flere skal afvikles. Hvis nogen medlemmer gerne vil arrangere et sådant kursus i deres hjemhavns klub, så er de meget velkommen til at kontakte undertegnede. Vi har desværre haft en lille uheldig sag, sådan at forstå, at den tidligere formand havde bragt artikler i vores medlemsblad for et par år siden. Disse artikler var klippet fra andre blade, uden at der var indhentet tilladelse fra skribenten. Det afstedkom henvendelser fra at par journalister. En af disse henvendelser kunne vi ikke komme ud af, uden at betale en kompensation, hvilket det fremgår af regnskabet. Når dette er sagt, så er det min opfattelse, at medlemsbladet modtages fint af medlemmerne, og at de forsat ønsker det, og ikke blot at få det sendt via hjemmesiden, som flere og flere klubber gør.

5 5 Men, vores redaktør Marianne vil meget gerne have artikler fra medlemmerne, så det er hermed en opfordring til at sende forslag til optagelse i bladet. Da vi som omtalt ikke mere får sponsorstøtte, så er vi moralsk frit stillet med hensyn til om vi vil bringe salgsannoncer på hjemmesiden og i bladet. Det er noget den nye bestyrelse vil arbejde videre med. Vores sekretær Marianne, som altid er meget systematisk og grundig, har fundet et par punkter i vedtægterne, som trænger til revision. Dette tages op senere, som det fremgår af dagsordenen Ove har stået for annoncetegningen til bladet / hjemmesiden, og har gjort det med succes, og hans forventning til fremtiden er positiv. Som det også fremgår af dagsordenen, skal der vælges en ny formand og en ny kasserer, idet både Torben og jeg trækker os. Samarbejdet i bestyrelsen har, som sagt, fungeret fint, så det er ikke derfor, men undertegnede ønsker kun at beskæftige sig med teknik, og Torben har været kasserer i rigtig mange år, og mener at have aftjent sin værnepligt. Klubben takker ham for indsatsen igennem årene. Der er fundet villige afløsere for begge funktioner, det er naturligvis op til Generalforsamlingen at vælge nye bestyrelsesmedlemmer. Med disse ord håber jeg på at klubben kan få et godt år. Horsens Yachtværft - her er din båd i trygge hænder Alle former for riggerarbejde Værftet tilbyder bl.a.: Vinteropbevaring. Bådebyggerarbejde og glasfiberreparationer. Motor service. Nannidiesel Installation og salg af elektronik og andet maritimt udstyr. Nybygning. Aptering og snedkerarbejde HORSENS YACHTVÆRFT ApS Gammelhavn Horsens Tlf: Fax:

6 6 Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 18 stemmeberettigede. Jens Koch bød velkommen. Jens Koch åbnede generalforsamlingen med første punkt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag hertil var Henning Pedersen, der blev valgt uden modkandidat. Henning konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Jens Koch. Se beretning i Cat-a-Log. Medlem 335 Bent Nielsen roste formanden og bestyrelsen for det gode arbejde. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Godkendelse af regnskab for 2010 og budget for Torben Møller Christiansen gennemgik regnskabet. Vi har i regnskabsåret 2010 fået 12 nye medlemmer. Årets resultat blev desværre et underskud på kr. men en væsentlig forbedring i forhold til det budgetterede underskud på kr. For budgettet kunne Torben oplyse, at det springende punkt som altid var fakturerede annoncer. For omkostninger generelt er der forsøgt at tage højde for en almindelig prisstigning. Der er ikke budgetteret med indkøb af nye standere, men det kan være der bliver behov for dette. Budgettet udviser et overskud på kr. Medlem 335 Bent Nielsen, ønskede oplyst hvorfor kontingentet i budget 2011 var sat til kr. når vi i 2010 kun havde haft en indtægt på kr. Torben oplyste, at det var den kontingentstigning, der blev besluttet på sidst års generalforsamling, der ville give denne forøgede indtægt. Medlem 283 Elin Bjerg, tilgodehavende kontingent, hvad dækker dette. Torben oplyste, at det var medlemmer, der endnu ikke havde betalt kontingent for 2010.

7 7 Regnskabet og budget blev herefter godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent for Bestyrelse forslog kontingentet uændret.. Kontingentet blev enstemmigt vedtaget. 5. Valg af formand. Jens Koch ønskede ikke genvalg som formand. Bestyrelse forslog Peter Wolff, der var ikke andre forslag til formandsposten. Peter blev valgt til ny formand. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. Ove V. Olesen og Torben Møller Christensen er på valg. Ove V. Olesen modtager genvalg. Torben Møller Christensen ønsker ikke genvalg. Til kasserer jobbet forslog bestyrelsen forslog Pia Ankersen. Ligeledes forslog bestyrelsen Jens Koch i stedet for Peter Wolff, der nu var blevet valgt til formand. Der blev ikke opstillet flere kandidater. Ove V. Olesen blev genvalgt. Pia Ankersen blev valgt. Jens Kock blev valgt. Elin Bjerg modtog genvalg som suppleant. Bent Nielsen stille også op som suppleant, hvorefter Elin trak sit kandidatur. Bent Nielsen blev herefter valgt som suppleant. 7. Valg af revisor + suppleant samt udvalg. Til revisor blev foreslået den nuværende revisor Betina Hansen, Betina var ikke til stede, men havde meddelt bestyrelsen, at hun modtog genvalg. Betina blev genvalgt. Til revisor suppleant blev foreslået den nuværende suppleant, Anne Nielsen, Anne var ikke til stede, men havde meddelt bestyrelsen, at hun modtog genvalg. Anne blev genvalgt. Tur udvalg VEST er på valg. Jens Koch og Henry Borch Hansen modtog begge genvalg. Der var ikke yderligere kandidater. Begge blev genvalgt.

8 8 8. Indkomne forslag Der var indkommet to forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer. Forslag 1 var en ændring til 4. Hvor der ønskedes indføjet Kontingentopkrævningen udsendes, primært via mail, i januar og skal være betalt senest 1. februar samme år. Begrundelsen for denne vedtægtsændring var, at vi på en tidligere generalforsamling havde vedtaget at opkrævninger, så vidt det er muligt, udsendes på mail, for at spare porto, samt ved at indføje at betalingen skal have fundet sted senest den 1. februar, kan vi sikre, at man skal have betalt kontingent for at kunne deltage i årets generalforsamling og dermed have stemmeret ved generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for, 0 imod, 0 blanke. Forslag 2 var en vedtægtsændring til 10. Her ønskedes fjernet en sætning, Formanden vælges normalt på lige årstal. Begrundelse for denne vedtægtsændring var at skabe overensstemmelse mellem 7 og 10. I 7 er dagsordenen for den ordinære generalforsamling, heri står der, hvert år valg af formand, hvilket også har været praktiseret. Ved at fjerne denne sætning i 10 er der overensstemmelse mellem de to paragraffer, samt det hidtil praktiserede. Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for, 0 imod, 0 blanke. 9. Eventuelt adresser Medlem 335 Bent Nielsen, fortalte at der er mulighed for, at sætte et system op, så med lemmerne selv kan vedligeholde adresserne. Medlem 292 Karsten Kristiansen oplyste, at vi burde fortage endnu en vedtægtsændring; Medlemmerne er til en hver tid selv ansvarlige for at deres adresse er korrekt. Debat forum Medlem 292 Karsten Kristiansen, kunne vi ikke få et debatforum på hjemmesiden styret af log-in. Medlem 335 Bent Nielsen, muligheden forligger i Google Group. Medlem 292 Karsten Kristiansen, vil gerne hjælpe kluppen med at få dette sat i drift. Nyt tiltag

9 9 Jens Koch fortalte at da vi ikke længere modtager sponsorstøtte fra ShipShape har vi i bestyrelse diskuteret muligheden for, at medlemmer, der ønsker dette, kan sætte deres båd til salg via klubbens hjemmeside. Medlem 293 Johnny Davidsen syntes dette er en glimrende ide, det vil måske få ShipShape til igen at sponsere klubben. Medlem 292 Karsten Kristiansen, der er vel ikke noget, der er mere naturligt, men det bør være gratis for medlemmerne, man kan jo annoncere gratis andre steder. Peter Wolff, det var meningen, at et lille bidrag for annonceringen skulle dække det hul vi har i manglende sponsorstøtte. Peter Wolff oplyste, der er intet til hindrer for, at vi har både til salg via hjemmesiden. Medlem 359 Jesper Ankersen, det er naturligt, at bådene bliver sat til salg via klubbens hjemmeside. Medlem 292 Karsten Kristiansen, men det bør være gratis for medlemmerne. Medlem 293 Johnny Davidsen, Det er jo op til medlemmerne selv, om de også ønsker en annonce i Cat-a-Log, så må der betales. ShipShape Peter Wolff har været i dialog med ShipShape, der stadig ikke har mulighed for at yde sponsorstøtte, men nu annoncerer på lige fod med vore andre annoncører. Martin fra ShipShape håber dog på et fortsat tæt samarbejde ShipShape og Nauticat Club Danmark imellem. Martin er fremkommet med et par forslag hertil; - En tur til værftet i Finland, hvor ShipShape er vært for rundvisning og middag. Rejsen, lommepenge etc. er for egen regning. Køber man en helt ny båd, er der en betalt tur til værftet, her har man mulighed for at se værftet, hvordan båden bygges, selv om man ikke er i en investeringssituation. - En indkøbstur til Palby i Kolding, med bus betalt af ShipShape fra Sjælland, øvrige medlemmer kan så støde til i Kolding. Al indkøb foregår her via ShipShapes konto, medlemmerne afregner direkte med ShipShape. Fælles Nordisk Træf Peter Wolff fortalte, at man fra de øvrige nordiske klubber havde opfordret Danmark til at arrangere det næste Fælles Nordiske træf - der ønskes afviklet i Vi har allerede et tæt samarbejde med klubben i Norge, denne klub er meget aktiv. At arrangere et fælles nordisk træf kræver en indsats fra flere medlemmer, det er ikke en opgave bestyrelse kan løfte alene.

10 10 Medlem 303 Johnny Dilleng, Vi deltog i det fælles nordiske træf i Smögen, vi har fået mange gode kontakter her og skal da også besøge hinanden igen. Et sådan træf kræver lidt mere end de Øst og Vest træf vi allerede holder. Medlem 359 Jesper Ankersen, hvor mange deltog i det fælles nordiske træf? Medlem 303 Johnny Dilleng, der deltog 24 både heraf 4 danske. Vi fra Danmark fik indført åben båd, det kendt man ikke til i Norge og Sverige, men man var begejstret for dette tiltag. Peter Wolff, et sådan træf kræver mere planlægning end de almindelige træf. Medlem 303 Johnny Dilleng, Træffet skal naturligvis planlægges i lokalområdet, hvor det skal afvikles. Peter Wolff oplyste, at bestyrelsens forslag gik ud på, at turudvalgene, eventuelt med støtte fra lidt flere medlemmer, kunne stå for afviklingen af et træf i Medlem 303 Johnny Dilleng, Det er altså ikke så svært, det minder meget om de almindelige træf. Medlem 292 Karsten Kristiansen, er der et formelt samarbejde klubberne imellem? Peter Wolff, Ja, vi har et formelt samarbejde. Den Norske klub, har oplyst, at et oplagt mål for et fælles Nordisk træf vil være et sted syd for Anholdt. Marianne Davidsen bestyrelsen har talt om området omkring Grenå. Medlem 292 Karsten Kristiansen, hvad tid på året bliver det? Medlem 303 Johnny Dilleng, det er jo en fordel det er i sommerferien, der er jo mange der har lang transportvej. Medlem 283 Elin Bjerg, det bør være i højsæsonen. Medlem 283 Elin Bjerg, forslog Johnny Dilleng kunne være ankermand for et fælles Nordisk træf i Peter Wolff, man kan måske lægge det i Rungsted hos ShipShape, der kan man ligge gratis med en Nauticat. Medlem 292 Karsten Kristiansen, Skal vi ikke lade turudvalgene planlægge hvor det skal være, der må være et mere spændende sted at ligge end i Rungsted. Medlem 292 Karsten Kristiansen, kan disse træf ikke gå på tur mellem landene? Medlem 303 Johnny Dilleng, Der har kun været et fælles Nordisk træf.

11 11 Medlem 293 Johnny Davidsen, Det er ildsjæle, der planlægger træf, man kan ikke binde en bestyrelse frem i tiden, det må være ad hoc. Jens Koch, Der kan i forbindelse med et sådan træf, komme udgifter for klubben, udgifter der måske/måske ikke kommer ind igen fra de deltagende både. Medlem 283 Elin Bjerg, Kan vi ikke pålægge bestyrelsen at kontakte Johnny Dilleng samt turudvalgene for at arrangere dette? Jens Koch, vi vil gerne, men vi mangler nogle ildsjæle til dette arbejde. Peter Wolff, Vi må have en annonce i Cat-a-Log Ildsjæle søges. Man ønskede fra medlemmernes side, at bestyrelse arbejde videre med et fælles nordisk træf i Danmark i juli Træf i Vest og Øst i Jens Koch oplyste, at man i Vest planlægger træf i Dyvig på Als mere herom andet sted i Cat-a-Log. Peter Wolff; Der kommer nyt fra Øst i Cat-a-Log, men det bliver formodentlig Hundested. Invitation fra Norge Peter Wolff fortale at Norsk Nauticat Klubb inviterer os med på en tur til Shetlandsøerne, mere herom i bladet. Turen er planlagt med start fra Norge den 2. juni og forventet retur til Norge igen den 10. juni. Nordisk Nauticat Forum på Facebook Medlem 303 Johnny Dilleng kunne oplyse, at han er en af administratorerne på denne gruppe. Der er p.t. ca. 35 medlemmer i gruppen der er et lukke forum. Baggrunden for dette forum er et forsøg på at komme hinanden mere ved i Skandinavien, samt problemer i Sverige, hvor bestyrelsen ønsker alt afviklet omkring Stockholm. Denne gruppe er en ren hyggeklub kun for Nauticat-sejlere. Gruppen overvejer en vintertur til udlandet. Medlem 283 Elin Bjerg, kan vi ikke fra vores hjemmeside linke til denne gruppe. Johnny Dilleng vil skrive lidt til bladet om denne gruppe, hvordan man opretter sig sikkert på Facebook og ansøger om medlemskab. Ligeledes vil han sende linket til bestyrelsen. Nauticat 39 hjem fra Florida Medlem 335 Bent Nielsen, kunne oplyse at der skulle sejles en 39 hjem fra Florida med start

12 12 den 16. april, hvis der er nogle erfarne sejlere der er helt vilde efter at deltage, mangler der stadig gaster. Man betaler selv udgifterne så som flybillet. Den båd der skal sejles hjem har ligget på land i flere år. Lodtrækning Jens Koch lod tre af de tilstedeværende medlemmer trække de heldige vindere. Medlem nr. 280 Roald Jeppesen vandt standeren Medlem nr. 348 Hans Clausen vandt mærkater Medlem nr. 127 Hanne og Holger Lid vandt mærkater Afsluttende bemærkninger Marianne Davidsen takkede Torben Møller Christensen for hans store indsats som kasserer for klubben gennem mange år: Specielt det at en helt grøn bestyrelse vidste, at Torben havde styr på medlemsregisteret og pengesagerne, samt at bestyrelsen øvrige medlemmer kunne trække på hans viden og erfaring, da bestyrelse i 2008 havde en større udfordring. Marianne Davidsen takkede ligeledes Jens Koch for hans store indsats som formand i de forgangne år, hvor der har været en hel del oprydnings opgaver. Jens Koch afsluttede generalforsamlingen med at takke for (god) ro og orden, samt oplyse at der for de tilmeldte var middag kl Marianne Davidsen HJÆLP!!! Din redaktør har problemer Jeg modtager ikke så megen post til bladet. Hvis det er duen der taber brevene så send dem venligst igen. Artikler til bladet bedes fremsendt til redaktøren Artikler senest den 7. til juni bladet bedes fremsendt til redaktøren senest den 15. juni 2011.

13 Hvor fanden er Hørning? Generalforsamling i Nauticat klubben skulle i år afholdes i Hørning, og uvilkårligt kom jeg til at tænke på Mick Øgendahl s komedie Hvor fanden er Herning. Som for nylig har været vist i tv. Nu er der ingen der skal beskylde mig for ikke at kunde lide Jylland, for der har jeg skam været mange gange, og hvis man kigger længe nok i skamtræet, kan det ses at jeg har aner i Sønderjylland, og i øvrigt forstår hvad de siger på de egne, men Hørning, der havde jeg nu aldrig været. Nå det er jo ikke noget problem at være uvidende i dag, man Googler, og ser at Hørning havde ca indbyggere i 2003, men kun ca indbyggere i Hvis man keder sig på de to timers motorvejs kørsel til Hørning, kan man så regne sig frem til at Hørning vil uddø i år Så det kunne jo være en udmærket grund til besøge Hørning inden den således forsvinder. Det er ellers nemt nok at kommer dertil, man kører imod Århus, drejer fra på afkørsel 51, kører igennem Sinding (Som har ca 300 indbyggere, og til salg skilte på rigtig mange huse), hvorefter man efter 4km mere kommer til Hørning. Tidsforbrug 2 timer og 10 min fra midtsjælland. Hørning kro er en gammel landevejskro fra år 1737, med 43 værelser, og en venlig receptionist. Vi tjekkede ind, og fik et glimrende værelse. Tv et havde en million kanaler, og der var rent og pænt. De fleste fra klubben kom i god tid, så vi hyggede os gevaldig i krostuen, indtil generalforsamlingen som var kl Selve generalforsamlingen foregik stille og roligt, (se selv referatet), der var fremmødt 32 personer, eller omkring 18 medlemsnumre. Hvilket jo ikke er mange, når man tænker på at klubben tæller 140 medlemmer. Det er jo ikke fordi der er de store 13

14 14 beslutninger i en lille klub, men man skulle tro at en generalforsamling kunne mønstre mere end knap 13%. Den geografiske fordeling var (ca.) : 12 fra sjælland, 15 fra Jylland og 5 fra Fyn. Efter generalforsamlingen var der igen hyggeligt samvær over en enkelt øl. Der var nu enkelte andre gæste på kroen, og dette må have medført en form for stress hos tjeneren. Det var faktisk umådeligt vanskeligt at købe noget i baren, det var tæt på at man skulle vise id-kort for at købe noget, og med tanke på at en øl kostede 50kr, så skulle man tro at de ville være glade for øget omsætning, men nej, sådan skulle det ikke være. Måske var de bare trætte af alle disse gæster? Nå kl satte vi os til bords til en glimrende menu. Forretten var laks indstøbt i dej, som smagte udmærket. Ved siden af hver kuvert var en seddel, således at tjenerne kunne notere hvad hver person drak, men dersom der var en stor mangel på tjenere, skulle man være temmelig aktiv, for at få lov til at få mere at drikke, så sedlerne var rigeligt store. En ellers ganske normal luksus som en kande vand, blev heller ikke fyldt op. Til gengæld var der masser af tid til at snakke, og hygge sig, for der gik rigtigt lang tid inden hovedretten blev serveret. Hovedretten var noget helt specielt oksekød, som blev serveret i store portioner hos nogen, og i særdeles små portioner hos andre. Ved den end bordende var der ikke mere kød, og slet ingen grønsager, så der var nogen der nærmest ingen ting fik. Det var ikke særligt professionelt, især ikke med et selskab på kun 32. Desserten (som var rigtig god) kom kl. 2130, og først kl kom kaffen. Igen var der mangel på tjenere, og hvis man ville have mere at drikke, måtte man selv

15 15 gå til baren, hvor man i øvrigt følte sig til ulejlighed. Til kaffen kunne de da også godt have tilbudt en likør. Jeg kan ikke lade være med at tænke på hvor meget de kunne have tjent ekstra, med et par ordentlige tjenere. Hvis de havde været lidt mere aktive, og serveret for os, er det da ikke usandsynligt at hver gæst havde købt et par genstande eller 3 mere. Det havde betydet en merindtægt på måske 3000kr, hvilket da rigeligt kunne havde betalt for en ekstra tjener, men sådan ser man altså ikke på tingene i Hørning. Synd at det efterlader dette ligegyldige indtryk, for maden var jo god nok. Nå men Nauticat klubfolk er jo altid glade, og jeg tror bestemt at alle havde en fornøjelig aften. Der var mange der gerne ville have forsat med lidt dans, men det var altså også mere end man kunne forlange af kroen. I øvrigt har kroen en dør indtil et påstået billard rum. Vi var flere der prøvede at åbne denne, men nej, den var låst. Så vi gik til køjs før kl Næste morgen var der morgenmad, hvorefter folk forlod stedet. Vi benyttede lejligheden til at besøge Boatshow 2011 i Fredericia, og det var som altid en fin udstilling. Shipshape var ikke iblandt udstillerne, med der var da meget andet at kigge på. Der er en særlig bonus ved udstillingen; man kan købe en bro billet til hjemturen for kr Det er en besparelse på kr. 90, som jo betaler for en del af indgangs billetten. På vej hjem i bilen kom jeg til at tænke på et gammelt nummer fra Østkyst hustlers. Det hedder verdens længste rap (fra 1995). Det handler om to københavnere der kommer til Jylland. Lang nede i teksten lyder det: (Byt selv Randers ud med Hørning)

16 16 Hold kæft. Jeg har fandeme ikke været så langt væk siden en gang i 10. klasse på cykeltur til Holbæk. Gad vide hvornår fanden byggeriet gik i stå? Skal de aldrig have en by der er til at få øje på? Bossy, de huse er præcis hvad de vil have. For knolde er der heldigvis ikke så mange af. Så tre etager det er rigeligt til staldpiger og bondeknøse. Så har de sikkert heller ingen arbejdsløse. Næh, problemet er jo mere at de kloge flytter bort. Ja, det er da til at fatte. Det havde jeg fandeme også gjort! Og hvis jeg bliver her for længe vil det nok resultere i en voldsom galoperende klaustrofobi. Og han havde ret, Randers var der ikke meget ved Et åndeligt halvformørket gudsforladt sted Så her i sidste afsnit i denne beretning skal jeg lige komme med en rettelse til afsnit 2: Der er faktisk ikke nogen grund til at besøge Hørning ;-) Næste år skal generalforsamlingen traditionen tro være på sjælland, så der må vi se om vi kan finde en kro, med nogle venlige og villige tjenere. Indtil da håber vi bare på noget godt vejr til sommerens togter. Er din korrekt? Vi sender en del informationer samt opkrævninger ud på . Det kan ske, at man får ny , f.eks. i forbindelse med virksomhedshandler, jobskifte o.l. Hvis du ikke har en , bedes du venligst kontrollere, at vi ikke fejlagtigt har skrevet en ud for dig. Hvis du har en , men ikke modtaget nogen information fra os, bedes du venligst kontakte vores kasserer via mail og oplyse at din mail adresse må være forkert i listen, samt hvilken mail adresse du fremover ønsker vi anvender. Det er meget tidskrævende, for bestyrelse at kontakte de medlemmer, hvor mail adresserne er forkerte. Sekretæren

17 17 Forårstræf på Hundested Havn Træffet afholdes den 2-5.juni (Kr. Himmelfartsferien) Tilmelding til turudvalg Øst: Ulla Holm: Tlf / Carl- Erik Anthonsen: Tlf / Tilmeldingsfrist: 8.maj 2011 Vi forsøger at låne klubhuset i Hundested, men mangler pt. svar. Ved tilmelding, husk at oplyse , så sender vi programmet, når det er klar. Ellers kan ses på hjemmesiden. Program: Torsdag den 2.juni: Ankomst til Hundested Havn Fællesmødes ved klubhuset Fredag den 14.maj: Program under udarbejdelse Lørdag den 15.maj: Program under udarbejdelse Søndag den 16.maj: Kl Fælles morgenmad (klubben giver) Kl Oprydning i klubhuset/tak for denne gang Afgang Hundested havn Der tages forbehold for vejret! Vi ses Ulla og Carl- Erik

18 18 Træf vest Datoerne for træffet er: Kr. Himmelfartsdagene fra den 2. juni til og med søndag den 5. juni. Heldigvis ligger disse feriedage sent i år, således at vi alle har vores både i vandet og sejlklare. Træf vest Træffet går i år til Dyvig nordlige havn. Dyvig ligger på Nordals. Datoerne for træffet er: Kr. Himmelfartsdagene fra den 2. juni til og med søndag den 5. juni. Sidste Heldigvis år ligger blev disse der indviet feriedage en sent ny havn i år, således / marina, at vi og alle året har før vores blev både der i vandet bygget og et sejlklare. helt nyt badehotel. Vi var en tur derned sidste sommer, og var meget positivt overrasket over stedet, både hotellet, men Træffet i særdeleshed går i år til Dyvig havnen nordlige og havn. det Dyvig personale, ligger på der Nordals. står for driften. Det Sidste var år blev nogle der ualmindeligt indviet en ny havn venlige / marina, og flinke og året mennesker, før blev der der bygget gav et en helt service, nyt badehotel. som man normalt ikke Vi var ser en tur i andre derned havne. sidste sommer, og var meget positivt overrasket over stedet, både hotellet, men i særdeleshed havnen og det personale, der står for driften. Derfor har jeg i år valgt at vi holder træf der. Som alle nok ved, så er Dyvig området særdeles Det var nogle ualmindeligt venlige og flinke mennesker, der gav en service, som man normalt ikke ser i godt beskyttet mod alle vejrforhold, og man ligger meget idyllisk. andre havne. Derfor har jeg i år valgt at vi holder træf der. Som alle nok ved, så er Dyvig området særdeles godt beskyttet mod alle vejrforhold, og man ligger meget idyllisk. Havnen er ikke så stor som den sydlige Dyvig havn, men er så absolut mere hyggelig. Det er aftalt Havnen med er ikke havnepersonalet, så stor som den at sydlige vi kan Dyvig ligge havn, der. men er så absolut mere hyggelig. Det er aftalt med havnepersonalet, at vi kan ligge der. Der er, er, ud ud over over badehotellet, badehotellet, en lille en forretning lille forretning ca. 200 ca. meter 200 væk, meter og der væk, arrangeres og der arrangeres busture fra busture fra havneområdet til til bl.a. bl.a. Danfoss Univers Univers (ca.: 15 (ca.: minutter 15 minutter i bus), som i bus), så absolut som så er absolut et besøg er værd. et besøg værd. Vi mødes dernede i løbet i løbet af torsdag af torsdag / fredag / fredag formiddag. formiddag. Fredag eftermiddag Fredag eftermiddag er der så åben er der båd, så hvor åben vi kan båd, besøge hinanden. hvor vi kan besøge hinanden. Lørdag kunne jeg tænke mig at vi tog til Danfoss Univers, og dagen kunne så slutte af med spisning på badehotellet. Hotellet har en fin krostue til formålet.

19 19 Lørdag kunne jeg tænke mig at vi tog til Danfoss Univers, og dagen kunne så slutte af med spisning på badehotellet. Hotellet har en fin krostue til formålet. Hotellets adresse er: Dyvig Badehotel Dyvigvej 31 DK-6430 Nordborg Tlf.: Hvis ikke man kan komme med båd, så er det muligt at bestille værelse. Så reserver allerede nu dagene. Tilmelding til undertegnede senest den 14. maj af hensyn til plads i havnen, og eventuelt bus og restaurantbesøg. Jens Koch Tlf.: Mob.: Mail: Bådudstillinger / Arrangementer Træf Vest, Dyvig Nordals, juni 2011 Træf Øst, Hundested, juni 2011 Følgende udstillinger er fundet på nettet : Bådmesse Nord, messecenter Aars, maj 2011 Fyn til Søs, Svendborg, maj 2011 Flydende Fritid i Marselisborg Havn, Århus, september 2011 Har du kendskab til andre udstillinger eller arrangementer der måske kunne være interessant for de øvrige Nauticatsejlere send da en mail til med oplysning om hvad det er, hvor, hvornår. Der er meget der kunne have interesse, havnefester, bådudstillinger, festival i havnebyer, markeder, sommerteater ja, alt hvad man kan sejle til og sejle efter.

20 NC SHETLAND 2011 Etter møtet mellom Jan Tandle, Robert Fjellstad og Rune Bergh lørdag har vi diskutert oss fram til følgende ang turen 2 10 juni: Vi møtes til sammenkomst og briefing. Møtested er på sommerstedet til Terje Ellingsen. Stedet ligger i Odlandsvågen (N ', E ') et stykke nord for Bergen. Han har plass til båter og folk. Stedet ligger nær åpent hav og er et godt utgangspunkt for turen. Til sammenkomsten ønsker vi å invitere alle medlemmer i området slik at dette kan være et treff for faglig og festlig båtprat. I samarbeid med lokale krefter ønsker vi å lage et program for treffet Overfarten til Shetland er ca 200nm og er været godt går turen på ca 1.5døgn. Fiskerikart no559 dekker havområdet med nødvendig informasjon for navigering For oppholdet på Shetland vil Jan Tandle vil utarbeide forslag til program. Vi tenker oss å leie transport slik at vi kan besøke museer og se vakker natur. Mye god mat og drikke hører med! Tidspunktet for tilbaketuren er selvfølgelig valgfri. Har man ønsker om å utvide reisen gjør man det, men vi synes det er riktig å tilby et fast opplegg for returen. Ved å legge overfarten fra Shetland allerede på torsdag har vi noen dagers slakk om været krever landligge og man skal rekke arbeid over pinse.

21 21 Køb online DÆKSLUGE SPRAYHOOD RIBOMAX inkl. myggenet Nu kan du have lugerne åbne under alle forhold. Skærm af for regn, blæst eller sol. Værner også privatlivets fred. SMALL For luger optil 500x500 mm. Pris 795 Kr. Best. nr MEDIUM For luger optil 600x600 mm. Se 2011 kataloget online NYHED Best. nr NØDBLUS 2011 Pris 845 Kr. VHF NYHED DET MODERNE ALTERNATIV! Odeo Flare bruger laserteknologi til at opnå den samme specielle synlighed som et rødt håndblus. 7 års service tid. Best.nr Priser fra 995 Kr. Se mere på CUSTOM MARINE POLISH 0,5 L. Vejl. 139 kr Pris. 99 Kr. Best. nr tilbud gælder til PRIS PLASKER! -KVALITET TIL SUPERPRIS! Flere modeller både med og uden AIS. Alle med DSC. Pack Spar 16% 559 START-PAKKE XTREEMCOAT PACK 750 Rækker til ca 0,8 m2 Pakken indeholder 750 ml XtreemCoat Blanklak, 250 ml Xtreemprimer (valgfri) samt 2 stk skumruller, 1 stk pensel. Samlet pris ved køb enkeltvis 665 Kr. Pack 750 Pris 559 Kr. Best. nr Husk fortynder! Hellers BESØG BUTIKKEN I Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup ,

22 22 Fornyelse af garderoben. Nu foråret er på vej, båden bliver pudset og poleret så den skinner, er der måske også tid til lidt fornyelse i sejlertøjet, både til sig selv og besætningen. På hjemmesiden er materialet lagt ind under Markedsplads/klubeffekter. Du udfylder bestillingssedlen og sender den direkte til firmaet på du vil så modtage dine bestilte varer med posten vedlagt en faktura med varens pris samt fragtomkostninger, på fakturaen er påført et kontonummer hvortil du overfører betalingen indenfor den angivne frist. Du kan se mere om maskinbroderi på deres hjemmeside val i havnebyer, markeder, sommerteater ja, alt hvad man kan sejle til og sejle efter. SAIL DESIGN GROUP Nye Sejl Reparationer Rullesystemer Bompresseninger Tlf Amager Strandvej Kbh. S Tlf. Jylland (aften) Quatum100X128.indd 1 25/01/09 22:28:20

23 Håndværk som i gamle dage Håndværk sejlegenskaber som i gamle Håndværk i gamle i morgen dage dage sejlegenskaber sejlegenskaber som som i morgen i 23 Nauticat 385 fra kr Motorsejlere Dæksalon Nauticat Yachts Oy fra Finland er blandt verdens førende producenter af motorsejlere Nauticat Yachts Oy fra Finland er blandt verdens førende producenter af motorsejlere og sejlbåde og sejlbåde med med dæksalon. dæksalon. Gennem Gennem Luksusyachten 40 år 40 er der år er bygget der bygget mere for end mere sejlere end der ønsker komfort Nauticats Nauticats fra 32 fra til 3251 til fod 51 i fod en håndværksmæssig i en håndværksmæssig kvalitet, kvalitet, der er der tilpasset er tilpasset det hårde det hårde nordiske nordiske klima. klima. Men Men uanset uanset størrelse størrelse vil en vil Nauticat en Nauticat altid være altid kendt være for kendt komfort, komfort, rummelighed rummelighed og pålidelighed og pålidelighed for sejl for såvel sejl såvel som for som motor. for motor. Velkommen Velkommen ombord. ombord. Nauticat Yachts Oy fra Finland er blandt verdens førende producenter af motorsejlere og sejlbåde med dæksalon. Gennem 40 år er der bygget mere end Nauticats fra 32 til 51 fod i en håndværksmæssig kvalitet, der altid er tilpasset det hårde nordiske klima. Men uanset størrelse vil en Nauticat altid være kendt for komfort, rummelighed op pålidelighed for sejl såvel som motor. Velkommen om bord til den mest søsikre og den bedste investering i mere end 40 år. Brugte både. Kom til Rungsted Havn og se vores brugte både. Her er et udvalg af de mange fordelagtige bådkøb lige nu. NC Hvidt skrog, spar kr. 2,0 mio. på tilsvarende ny båd, velholdt og alt i ekstra udstyr, Yanmar 140 kr NC Hvidt skrog, særdeles velholdt med blåt Alcantara og alt i ekstra udstyr, Yanmar 75 motor kr NC Hvidt skrog, meget flot, alt i ekstraudstyr, Yanmar 50 motor. kr NC Hvidt skrog, særdeles velholdt og alt i udstyr, Yanmar 56 motor. kr NC Hvidt skrog, som NY båd, kun sejlet 6 uger, alt i udstyr, Yanmar 39 motor. kr New ShipShape A/S Rungsted Havn Rungsted Kyst T F

24 24 Nauticat Club Danmark Bestyrelsen: Formand Peter Wolf Ågerupvej 69B 4000 Roskilde Tlf.: Desuden: Koordinator skandinavisk samarbejde og Tovholder/vinterudvalg Kasserer Pia Ankersen Mølleskovvej Store Merløse Tlf Sekretær Marianne Davidsen Violinvej Ølstykke Tlf Bil.: Desuden: Tovholder/turudvalg Samt Redaktør og web-master Suppleant/bestyrelsen Peter Meyer Larsen Slugten 10, Doverodde 7760 Hurup Thy Tlf Turudvalg Tovholder Jylland Turudvalg Syd/vest Formand Jens Koch og: Henry Bork Hansen Thurøvænget 8, Skærbæk 7000 Fredreicia Tlf Mobil Næstformand Jens Koch Teglgårdsparken Middelfart Tlf mob Desuden: teknisk udvalg Næstformand Bestyrelsesmedlem Ove V. Olesen Tværgade Odder Tlf Tlf Desuden: Koordinator Annonceudvalg Suppleant/bestyrelsen Bent Nielsen Ormhøjgårdsvej Horsens Tlf Mobil Turudvalg Sjælland Ulla Holm Tlf.: Carl-Erik Anthonsen Tlf.: Revisor Bettina Hansen Karlstoftevænget Rødby Tlf.: Bil Revisor Suppleant Anne Nielsen Jyderupvej Brønshøj tlf Rønnevej 36 DK-3300 Frederiksværk Telefon Telefax Få et tilbud - når det gælder FORENINGSBLADE KUVERTER BREVPAPIR VISITKORT BREVPAPIR MED GIRO/FIK DIGITALTRYK PRISLISTER BROCHURE BLOKKE FORMULARSÆT FAKTURASÆT ETIKETTER I LANGE BANER NEUTRALE ETIKETTER PÅ RULLE STREGKODE ETIKETTER

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 18 stemmeberettigede. Jens Koch bød velkommen. Jens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen ved at foreslå Leo Bergsted Mortensen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00.

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. REFERAT Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. Der var 41 fremmødte. 1. Dirigent : Hanne Johansen blev valgt 2. Referant : Ulla Ljørring

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13.

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13. PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling Dato: 10. januar 2016 - kl. 13. Sted: Århus Firma Sport, Paludan Müllers vej 110, 8200 Århus N. (JYRAK udstilling) Tilmelding hos Ilse Pedersen på: ij@hafnet.dk

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere