Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret"

Transkript

1 Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret Der er i alt knapt 200 svar, og heraf er ca. 160 fra advokater, anklagere og lægdommere. Antallet af svar på de enkelte spørgsmål er varierende bl.a. fordi forskellige grupper ikke alle har skullet besvare de samme spørgsmål. Nogle af spørgsmålene er kun besvaret af et mindre antal brugere, og ved vurderingen af de forskellige tilfredshedsprocenter bør man derfor naturligvis være særlig opmærksom på antallet af svar på det enkelte spørgsmål. Ved sammenligning af tilfredshedsprocenterne med de tilsvarende procenter i den landsdækkende rapport skal man være opmærksom på, at ved ikke - svar ikke er medregnet i den landsdækkende rapport. Undersøgelsens resultat er generelt meget tilfredsstillende, og der er for landsretten særlig grund til at glæde sig over de mødendes oplevelse af kompetence, hjælpsomhed og venlighed hos alle medarbejdere. Mere end 92 % er således generelt tilfredse eller meget tilfredse med landsretten. De områder, hvor tilfredsheden er mindst, er særlig forhold i forbindelse med landsrettens bygningsmæssige forhold. Om de bygningsmæssige forhold og om landsrettens bestræbelser på at få disse forhold forbedret, kan i øvrigt henvises til landsrettens embedsregnskab for Ganske særligt skal opmærksomheden henledes på svarene på spørgsmålene med nr. 36, hvor lægdommernes opfattelse af samarbejdet med landsrettens dommere er nærmere undersøgt. Denne del af undersøgelsen kan sammenlignes med den undersøgelse, som landsrettens foretog i 2001 af lægdommernes opfattelse af samarbejdet med landsretten og herunder med landsrettens dommere. Resultatet er nu - som dengang - meget tilfredsstillende. Svarene i Brugerundersøgelsen 2005 vil nu blive nærmere analyseret således, at undersøgelsens resultat kan indgå i det løbende arbejde med forbedring af forhold af betydning for landsrettens brugere. Bjarne Christensen Præsident for Vestre Landsret.

2 Har du i dag været i: Receptionen/Informationen 4 2,0% Justitskontoret 2 1,0% En retssal ,4% Andet 5 2,6% I alt ,0% 2. Deltog du i en: Straffesag ,4% Civil sag 80 41,0% Andet 5 2,6% I alt ,0% 3. Var der tale om en: Domsforhandling ,6% Berammelses-/forberedende møde 1 0,5% Parts- og vidneafhøring 23 11,8% Andet 8 4,1% I alt ,0% 4. Blev sagen behandlet ved: Hovedtingsted (København eller Viborg) ,6% Bitingsted 56 28,9% Ved ikke 3 1,5% I alt ,0% 5. Har du haft kontakt med retten som:

3 Part (f.eks. sagsøger, sagsøgt, appellant, indstævnt, kærende, indkærede, tiltalt, erstatningssøgende) ,3% Vidne/sagkyndigt vidne 6 3,1% Advokat, advokatfuldmægtig eller lignende Repræsentant for anklagemyndigheden 84 43,1% 17 8,7% Domsmand/nævning 57 29,2% Boligdommer/sagkyndig dommer 2 1,0% Andet 3 1,5% I alt ,0% 6. Hvor gammel er du? 39,00 55,00 57,00 35,00 29,00 57,00 55,00 19,00 45,00 56,00 56,00 52,00 62,00 38,00 49,00 53,00 58,00 33,00 32,00 42,00 37,00

4 - 4 43,00 43,00 41,00 53,00 54,00 34,00 53,00 57,00 58,00 51,00 63,00 60,00 51,00 47,00 31,00 41,00 27,00 46,00 41,00 61,00 39,00 45,00 46,00 60,00 53,00 40,00 40,00 49,00 61,00 39,00 58,00 56,00

5 - 5 59,00 58,00 62,00 55,00 69,00 39,00 59,00 40,00 39,00 50,00 46,00 46,00 52,00 53,00 64,00 51,00 36,00 52,00 58,00 46,00 51,00 59,00 62,00 60,00 31,00 70,00 55,00 59,00 40,00 40,00 34,00 54,00

6 - 6 52,00 37,00 60,00 29,00 46,00 48,00 37,00 44,00 39,00 54,00 46,00 61,00 43,00 54,00 53,00 53,00 60,00 59,00 44,00 65,00 55,00 57,00 64,00 41,00 46,00 35,00 35,00 32,00 59,00 62,00 57,00 63,00

7 - 7 40,00 49,00 60,00 33,00 39,00 30,00 52,00 64,00 60,00 44,00 31,00 28,00 37,00 53,00 32,00 40,00 36,00 44,00 33,00 57,00 48,00 55,00 61,00 47,00 29,00 60,00 53,00 55,00 46,00 64,00 35,00 52,00

8 - 8 45,00 33,00 37,00 45,00 36,00 30,00 38,00 50,00 53,00 44,00 7. Er du: Kvinde 68 34,7% Mand ,3% I alt ,0% 8. Hvor tilfreds er du med: - Retten generelt Meget tilfreds 75 38,7% Tilfreds ,6% Hverken/eller 8 4,1% Utilfreds 5 2,6% Meget utilfreds 1 0,5% Ved ikke 1 0,5% I alt ,0% 8. Hvor tilfreds er du med: - Rettens medarbejdere Meget tilfreds 99 50,8% Tilfreds 84 43,1% Hverken/eller 8 4,1% Utilfreds 3 1,5% Meget utilfreds 1 0,5%

9 - 9 I alt ,0% 8. Hvor tilfreds er du med: - Rettens sagsbehandling Meget tilfreds 74 37,9% Tilfreds ,8% Hverken/eller 9 4,6% Utilfreds 6 3,1% Meget utilfreds 4 2,1% Ved ikke 1 0,5% I alt ,0% 9. Hvor enig er du i følgende påstande: - Rettens lokaler er pæne Meget enig 53 27,0% Enig ,6% Hverken/eller 24 12,2% Uenig 9 4,6% Meget uenig 4 2,0% Ved ikke 3 1,5% I alt ,0% 9. Hvor enig er du i følgende påstande: - Rettens lokaler er rene Meget enig 60 30,6% Enig ,7% Hverken/eller 10 5,1% Uenig 2 1,0% Meget uenig 2 1,0% Ved ikke 3 1,5% I alt ,0% 9. Hvor enig er du i følgende påstande: - Rettens lokaler er ryddelige Meget enig 70 35,7% Enig ,2%

10 - 10 Hverken/eller 8 4,1% Uenig 1 0,5% Meget uenig 2 1,0% Ved ikke 1 0,5% I alt ,0% 9. Hvor enig er du i følgende påstande: - Forholdene i rettens venterum er gode Meget enig 19 9,7% Enig 53 27,2% Hverken/eller 71 36,4% Uenig 26 13,3% Meget uenig 10 5,1% Ved ikke 16 8,2% I alt ,0% 9. Hvor enig er du i følgende påstande: - Sikkerhedsforholdene i retslokalerne er gode Meget enig 25 12,8% Enig 58 29,7% Hverken/eller 53 27,2% Uenig 14 7,2% Meget uenig 5 2,6% Ved ikke 40 20,5% I alt ,0% 9. Hvor enig er du i følgende påstande: - Indeklimaet i retslokalerne er godt Meget enig 10 5,1% Enig 86 44,1% Hverken/eller 40 20,5% Uenig 41 21,0% Meget uenig 14 7,2% Ved ikke 4 2,1% I alt ,0% 9. Hvor enig er du i følgende påstande: - Akustikken/lydforholdene i retslokalerne er gode

11 - 11 Meget enig 21 10,7% Enig ,0% Hverken/eller 41 20,9% Uenig 23 11,7% Meget uenig 9 4,6% Ved ikke 2 1,0% I alt ,0% 9. Hvor enig er du i følgende påstande: - Forholdene i voteringslokalet er gode Meget enig 7 11,3% Enig 39 62,9% Hverken/eller 6 9,7% Uenig 7 11,3% Meget uenig 2 3,2% Ved ikke 1 1,6% I alt ,0% 9. Hvor enig er du i følgende påstande: - Forholdene i domsmænds, nævningers m.fl. eventuelle opholds-/venterum er gode Meget enig 7 11,5% Enig 24 39,3% Hverken/eller 15 24,6% Uenig 9 14,8% Meget uenig 3 4,9% Ved ikke 3 4,9% I alt ,0% 10. Synes du, at der er god skiltning i? Ja ,1% Nej 21 10,7% Ved ikke 18 9,2%

12 - 12 I alt ,0% 11. Er det på grund af (du må gerne sætte flere kryds): Ingen udendørs skiltning 1 4,8% Dårlig udendørs skiltning 11 52,4% Ingen indendørs skiltning 1 4,8% Dårlig indendørs skiltning 12 57,1% Andet 2 9,5% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med rettens åbningstid? Meget tilfreds 25 18,2% Tilfreds 81 59,1% Hverken/eller 17 12,4% Utilfreds 3 2,2% Meget utilfreds 1 0,7% Ved ikke 10 7,3% I alt ,0% 13. Hvis du kunne ændre noget ved rettens åbningstid, hvad skulle det så være? Åbne tidligere om morgenen 1 25,0% Lukke senere om eftermiddagen 2 50,0% En lang dag om ugen 1 25,0% I alt 4 100,0% 14. Har du været i telefonkontakt med retten? Ja 93 68,9% Nej 42 31,1% I alt ,0% 15. Hvor enig er du i følgende udsagn om telefonservice: - Jeg synes, at det var nemt at komme i kontakt med den rigtige medarbejder

13 - 13 Meget enig 21 22,6% Enig 61 65,6% Hverken/eller 9 9,7% Uenig 1 1,1% Meget uenig 1 1,1% I alt ,0% 15. Hvor enig er du i følgende udsagn om telefonservice: - Jeg synes, at medarbejderne virker professionelle Meget enig 30 32,3% Enig 53 57,0% Hverken/eller 9 9,7% Uenig 0 0,0% Meget uenig 1 1,1% I alt ,0% 15. Hvor enig er du i følgende udsagn om telefonservice: - Jeg synes, at medarbejderne svarer godt på spørgsmål Meget enig 23 24,7% Enig 58 62,4% Hverken/eller 9 9,7% Uenig 2 2,2% Meget uenig 1 1,1% I alt ,0% 15. Hvor enig er du i følgende udsagn om telefonservice: - Jeg synes, at medarbejderne er hjælpsomme og imødekommende Meget enig 43 46,7% Enig 43 46,7% Hverken/eller 4 4,3% Uenig 0 0,0% Meget uenig 2 2,2%

14 - 14 I alt ,0% 16. Har du personligt været tilstede i retten? Ja ,5% Nej 2 1,5% I alt ,0% 17. Hvor enig er du i følgende udsagn om service - Jeg synes, at det var nemt at komme i kontakt med den rigtige medarbejder Meget enig 31 23,1% Enig 74 55,2% Hverken/eller 18 13,4% Uenig 1 0,7% Meget uenig 1 0,7% Ved ikke 9 6,7% I alt ,0% 17. Hvor enig er du i følgende udsagn om service - Jeg synes, at medarbejderne virker professionelle Meget enig 43 32,1% Enig 68 50,7% Hverken/eller 14 10,4% Uenig 1 0,7% Meget uenig 1 0,7% Ved ikke 7 5,2% I alt ,0% 17. Hvor enig er du i følgende udsagn om service - Jeg synes, at medarbejderne svarer godt på spørgsmål Meget enig 39 29,3% Enig 62 46,6% Hverken/eller 21 15,8%

15 - 15 Uenig 2 1,5% Meget uenig 1 0,8% Ved ikke 8 6,0% I alt ,0% 17. Hvor enig er du i følgende udsagn om service - Jeg synes, at medarbejderne er hjælpsomme og imødekommende Meget enig 56 42,1% Enig 58 43,6% Hverken/eller 9 6,8% Uenig 1 0,8% Meget uenig 1 0,8% Ved ikke 8 6,0% I alt ,0% 18. Har du haft kontakt med stævningsmanden? Ja 8 6,1% Nej ,2% Ved ikke 1 0,8% I alt ,0% 19. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Stævningsmanden virker professionel Meget enig 3 42,9% Enig 2 28,6% Hverken/eller 0 0,0% Uenig 2 28,6% I alt 7 100,0% 19. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Stævningsmanden svarer godt på spørgsmål Meget enig 1 14,3% Enig 3 42,9%

16 - 16 Hverken/eller 0 0,0% Uenig 2 28,6% Ved ikke 1 14,3% I alt 7 100,0% 19. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Stævningsmanden er hjælpsom og imødekommende Meget enig 2 28,6% Enig 3 42,9% Hverken/eller 0 0,0% Uenig 2 28,6% I alt 7 100,0% 20. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Rettens breve er nemme at forstå Meget enig 28 20,9% Enig 75 56,0% Hverken/eller 12 9,0% Uenig 6 4,5% Meget uenig 1 0,7% Ved ikke 12 9,0% I alt ,0% 20. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Rettens breve er overskuelige Meget enig 30 22,4% Enig 73 54,5% Hverken/eller 13 9,7% Uenig 4 3,0% Meget uenig 1 0,7% Ved ikke 13 9,7% I alt ,0% 20. Hvor enig er du i følgende udsagn: - De faktiske oplysninger i rettens breve er rigtige

17 - 17 Meget enig 42 31,3% Enig 73 54,5% Hverken/eller 5 3,7% Uenig 1 0,7% Meget uenig 1 0,7% Ved ikke 12 9,0% I alt ,0% 20. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Informationen i rettens breve er god Meget enig 28 20,9% Enig 73 54,5% Hverken/eller 15 11,2% Uenig 4 3,0% Meget uenig 2 1,5% Ved ikke 12 9,0% I alt ,0% 20. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Rettens skriftlige vejledninger er nemme at forstå Meget enig 26 19,4% Enig 66 49,3% Hverken/eller 17 12,7% Uenig 4 3,0% Meget uenig 1 0,7% Ved ikke 20 14,9% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Mødelederen lyttede til mig Meget enig 62 46,6% Enig 58 43,6% Hverken/eller 5 3,8% Uenig 2 1,5%

18 - 18 Ved ikke 6 4,5% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Mødelederen var kompetent Meget enig 77 57,9% Enig 48 36,1% Hverken/eller 4 3,0% Uenig 0 0,0% Ved ikke 4 3,0% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Mødelederen var venlig Meget enig 68 51,1% Enig 50 37,6% Hverken/eller 10 7,5% Uenig 3 2,3% Ved ikke 2 1,5% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Mødelederen var saglig Meget enig 77 57,9% Enig 46 34,6% Hverken/eller 8 6,0% Uenig 0 0,0% Ved ikke 2 1,5% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Mødelederen var neutral Meget enig 73 54,9%

19 - 19 Enig 48 36,1% Hverken/eller 2 1,5% Uenig 6 4,5% Meget uenig 1 0,8% Ved ikke 3 2,3% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Mødelederen havde en passende autoritet Meget enig 69 51,9% Enig 57 42,9% Hverken/eller 4 3,0% Uenig 1 0,8% Ved ikke 2 1,5% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Det var nemt at forstå, hvad mødelederen sagde Meget enig 74 55,6% Enig 54 40,6% Hverken/eller 2 1,5% Uenig 1 0,8% Ved ikke 2 1,5% I alt ,0% 22. Blev der truffet afgørelse i sagen? Ja skriftlig 21 16,8% Ja mundtlig 37 29,6% Ja både skriftlig og mundtlig 22 17,6% Nej 43 34,4% Ved ikke 2 1,6% I alt ,0% 23. Er det en anke- eller kæresag (dvs. at den tidligere er behandlet i en byret)

20 - 20 Ja 76 90,5% Nej 8 9,5% I alt ,0% 24. Er der kommet nye oplysninger/forklaringer under sagens behandling i landsretten? Ja 44 57,9% Nej 31 40,8% Ved ikke 1 1,3% I alt ,0% 25. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen indeholder et dækkende referat af sagens omstændigheder Meget enig 1 20,0% Enig 2 40,0% Hverken/eller 1 20,0% Uenig 1 20,0% I alt 5 100,0% 25. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen indeholder et dækkende referat af forklaringerne Meget enig 1 20,0% Enig 2 40,0% Hverken/eller 2 40,0% Uenig 0 0,0% I alt 5 100,0% 25. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen indeholder en dækkende begrundelse for resultatet

21 - 21 Meget enig 0 0,0% Enig 2 40,0% Hverken/eller 2 40,0% Uenig 1 20,0% I alt 5 100,0% 25. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen er skrevet i et forståeligt sprog Meget enig 0 0,0% Enig 4 80,0% Hverken/eller 1 20,0% Uenig 0 0,0% I alt 5 100,0% 26. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen indeholder et dækkende referat af sagens omstændigheder Meget enig 5 19,2% Enig 11 42,3% Hverken/eller 5 19,2% Uenig 1 3,8% Meget uenig 2 7,7% Ved ikke 2 7,7% I alt ,0% 26. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen indeholder et dækkende referat af forklaringerne Meget enig 6 23,1% Enig 8 30,8% Hverken/eller 5 19,2% Uenig 3 11,5%

22 - 22 Meget uenig 2 7,7% Ved ikke 2 7,7% I alt ,0% 26. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen indeholder en dækkende begrundelse for resultatet Meget enig 8 30,8% Enig 9 34,6% Hverken/eller 4 15,4% Uenig 2 7,7% Meget uenig 1 3,8% Ved ikke 2 7,7% I alt ,0% 26. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen er skrevet i et forståeligt sprog Meget enig 8 30,8% Enig 10 38,5% Hverken/eller 5 19,2% Uenig 1 3,8% Ved ikke 2 7,7% I alt ,0% 27. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen indeholder en dækkende begrundelse for resultatet Meget enig 4 33,3% Enig 8 66,7% Hverken/eller 0 0,0% Uenig 0 0,0% I alt ,0% 27. Hvor enig er du i følgende udsagn: - Afgørelsen er skrevet i et forståeligt sprog

23 - 23 Meget enig 5 41,7% Enig 7 58,3% Hverken/eller 0 0,0% Uenig 0 0,0% I alt ,0% 28. Hvor enig er du i følgende udsagn: Afgørelsen og begrundelsen for den blev forklaret på en forståelig måde Meget enig 21 35,6% Enig 31 52,5% Hverken/eller 5 8,5% Uenig 1 1,7% Meget uenig 1 1,7% I alt ,0% 29. Hvad er sagens udfald (advokater og partsrepræsentanter svarer, hvad der var udfaldet for klienten)? Jeg fik medhold/blev frifundet 25 32,5% Jeg fik delvist medhold/blev delvist frifundet 15 19,5% Jeg fik ikke medhold/blev dømt 24 31,2% Andet 13 16,9% I alt ,0% 30. Hvor tilfreds er du med rettens sagsbehandlingstid? Meget tilfreds 15 11,5% Tilfreds 65 49,6% Hverken/eller 24 18,3% Utilfreds 15 11,5% Meget utilfreds 9 6,9% Ved ikke 3 2,3%

24 - 24 I alt ,0% 31. Synes du, at sagsbehandlingstiden burde være: Kortere ,0% Længere 0 0,0% I alt ,0% 32. Hvor lang tid gik der, fra sagen startede i retten og til i dag? Eksempel: Hvis 2 måneder, markeres i kategorien Fra 2 til 6 måneder. Under 1 måned 0 0,0% Fra 1 til 2 måneder 9 6,8% Fra 2 til 6 måneder 43 32,3% Fra 6 til 9 måneder 13 9,8% Fra 9 måneder til 1 år 34 25,6% Fra 1 til 2 år 22 16,5% Over 2 år 3 2,3% Ved ikke 9 6,8% I alt ,0% 33. Fik du indkaldelsen med: Stævningsmand 5 3,8% Brev ,8% Andet 20 15,4% I alt ,0% 34. Hvor lang tid gik der, fra du modtog indkaldelsen til mødet fandt sted (angiv i antal dage)? 120,00 180,00 70,00 80,00 120,00 122,00

25 ,00 54,00 240,00 21,00 90,00 21,00 50,00 16,00 67,00 28,00 94,00 120,00 62,00 80,00 30,00 60,00 70,00 135,00 53,00 30,00 120,00 75,00 260,00 113,00 30,00 80,00 30,00 14,00 280,00 154,00 60,00 53,00

26 ,00 80,00 200,00 120,00 175,00 30,00 90,00 17,00 120,00 161,00 60,00 204,00 30,00 270,00 72,00 64,00 90,00 287,00 63,00 60,00 114,00 767,00 248,00 210,00 170,00 300,00 120,00 45,00 190,00 140,00 96,00 210,00

27 ,00 14,00 21,00 90,00 29,00 70,00 160,00 330,00 92,00 60,00 90,00 20,00 70,00 90,00 40,00 27,00 7,00 330,00 189,00 14,00 30,00 21,00 270,00 45,00 90,00 60,00 30,00 450,00 153, Hvordan vurderer du den tid der gik, fra du blev indkaldt til at møde i retten, og til mødet fandt sted?

28 - 28 For lang 47 36,4% Passende 82 63,6% For kort 0 0,0% I alt ,0% 36. Hvor tilfreds er du med følgende punkter: - Det generelle samarbejde med dommeren/dommerne Meget tilfreds 36 61,0% Tilfreds 21 35,6% Hverken/eller 1 1,7% Utilfreds 1 1,7% Meget utilfreds 0 0,0% I alt ,0% 36. Hvor tilfreds er du med følgende punkter: - Dommerens/dommernes neutralitet ved gennemgang af sagen ved voteringens begyndelse Meget tilfreds 37 62,7% Tilfreds 19 32,2% Hverken/eller 2 3,4% Utilfreds 1 1,7% Meget utilfreds 0 0,0% I alt ,0% 36. Hvor tilfreds er du med følgende punkter: - Mine muligheder for at fremkomme med mine synspunkter under voteringen Meget tilfreds 43 72,9% Tilfreds 16 27,1% Hverken/eller 0 0,0% Utilfreds 0 0,0% Meget utilfreds 0 0,0%

29 - 29 I alt ,0% 36. Hvor tilfreds er du med følgende punkter: - Dommerens/dommernes lydhørhed over for mine synspunkter under voteringen Meget tilfreds 37 62,7% Tilfreds 18 30,5% Hverken/eller 4 6,8% Utilfreds 0 0,0% Meget utilfreds 0 0,0% I alt ,0% 36. Hvor tilfreds er du med følgende punkter: - Dommerens/dommernes optræden over for mig Meget tilfreds 43 72,9% Tilfreds 16 27,1% Hverken/eller 0 0,0% Utilfreds 0 0,0% Meget utilfreds 0 0,0% I alt ,0% 37. Er retsdagens varighed generelt: For kort 0 0,0% Passende 48 81,4% For lang 7 11,9% Ved ikke 4 6,8% I alt ,0% 38. Hvordan er udnyttelsen af retsdagene? For meget spildtid/pause 7 11,9% Passende 49 83,1% For sammenpresset 2 3,4% Ved ikke 1 1,7%

30 - 30 I alt ,0% 39. Hvor tilfreds er du med det materiale, du fik udleveret, da du blev udtaget som domsmand/nævning? Meget tilfreds 9 15,8% Tilfreds 45 78,9% Hverken/eller 1 1,8% Utilfreds 1 1,8% Meget utilfreds 1 1,8% I alt ,0% 40. Har du deltaget i et introduktionsmøde i forbindelse med udtagelsen til domsmand/nævning? Ja 46 80,7% Nej 11 19,3% I alt ,0% 41. Hvor tilfreds var du med introduktionsmødet? Meget tilfreds 14 30,4% Tilfreds 29 63,0% Hverken/eller 3 6,5% Utilfreds 0 0,0% Meget utilfreds 0 0,0% I alt ,0% 42. Kunne du godt have tænkt dig at deltage i et introduktionsmøde? Ja 7 63,6% Nej 2 18,2% Ved ikke 2 18,2%

31 - 31 I alt ,0%

Hvad mener brugerne om [xx]?

Hvad mener brugerne om [xx]? Side 1 af 8 Hvad mener brugerne om [xx]? Bilag 1 Brugerundersøgelse marts / april 2001 Afleveres inden 14 dage På forhånd tak! Kære bruger! De har lige haft kontakt med [xx]. Vi vil derfor gerne have Deres

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Hillerød

Resultatoversigt for Retten i Hillerød Resultatoversigt for Retten i Hillerød BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Brugerundersøgelse af Danmarks Domstole

Brugerundersøgelse af Danmarks Domstole Rambøll Management Domstolsstyrelsen Brugerundersøgelse af Danmarks Domstole Rapport Maj 2005 Domstolsstyrelsen Brugerundersøgelse af Danmarks Domstole Rapport Maj 2005 Rambøll Management Nørregade 7A

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I KØBENHAVN

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I KØBENHAVN Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I KØBENHAVN 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I ODENSE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I ODENSE Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I ODENSE RETTEN I ÅRHUS 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I GLOSTRUP 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I ESBJERG 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 Oxford Research A/S, oktober 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 Udarbejdet for Domstolsstyrelsen 2 Forord Med nærværende brugerundersøgelse har Danmarks Domstole ønsket at få brugernes feedback

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013. RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I Aalborg

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013. RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I Aalborg Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I Aalborg RETTEN I ÅRHUS 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I ROSKILDE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I ROSKILDE Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I ROSKILDE RETTEN I ÅRHUS 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I ÅRHUS 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført

Læs mere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til brugerundersøgelsen 2. Rammerne for undersøgelsen 2.1 Udarbejdelse af spørgeskemaer 2.2 Uddeling af spørgeskemaer og indtastning af resultater 3. Statistiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Vejledning til domsmænd og nævninger

Vejledning til domsmænd og nævninger Vejledning til domsmænd og nævninger Juli 2007 Domstolsstyrelsen Trykt i 11.000 eksemplarer Design: Communikanten Tryk: VesterKopi Indhold Indledning... 5 Udtagelse til hvervet som lægdommer.... 6 Udtagelse

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

DOMSMAND OG NÆVNING. Om at være lægdommer

DOMSMAND OG NÆVNING. Om at være lægdommer DOMSMAND OG NÆVNING Om at være lægdommer 2 OM AT VÆRE LÆGDOMMER I Danmark kan du som borger blive udtaget som lægdommer. Det betyder, at du kan blive indkaldt til at medvirke i straffesager som enten domsmand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Embedsregnskab for. Vestre Landsret.

Embedsregnskab for. Vestre Landsret. Embedsregnskab 2009 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2009. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Resultatoversigt for RETTEN I HOLSTEBRO

Resultatoversigt for RETTEN I HOLSTEBRO Resultatoversigt for BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser i alt (N):

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Aalborg

Resultatoversigt for Retten i Aalborg Resultatoversigt for Rette i Aalborg BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Århus

Resultatoversigt for Retten i Århus Resultatoversigt for Rette i Århus BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret.

Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret. Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2013. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

På denne side kan du få adgang til en rapport fra en arbejdsgruppe vedrørende lægdommere, der har været nedsat af Vestre Landsrets samarbejdsudvalg.

På denne side kan du få adgang til en rapport fra en arbejdsgruppe vedrørende lægdommere, der har været nedsat af Vestre Landsrets samarbejdsudvalg. Brugerundersøgelse blandt lægdommere m.v. På denne side kan du få adgang til en rapport fra en arbejdsgruppe vedrørende lægdommere, der har været nedsat af Vestre Landsrets samarbejdsudvalg. Rapporten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Den 20/12-2010 J.nr. 21B-ØL-15-07 J.nr. 21A-VL-27-10 Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Vejledningen finder anvendelse ved behandling af straffesager efter den 1.

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2013/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-4000-0034 Fremsat den 31. oktober 2013 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

VELKOMMEN SOM DOMSMAND OG NÆVNING. Vejledning for lægdommere

VELKOMMEN SOM DOMSMAND OG NÆVNING. Vejledning for lægdommere VELKOMMEN SOM DOMSMAND OG NÆVNING Vejledning for lægdommere VELKOMMEN SOM LÆGDOMMER Du er blevet udtaget som lægdommer. Det betyder, at du fra 1. januar 2016 kan blive indkaldt til at medvirke i straffesager

Læs mere

Advokater splittede om blinde domsmænd

Advokater splittede om blinde domsmænd Advokater splittede om blinde domsmænd 23-06-2008 Må en højt begavet blind person afvises som domsmand, mens en småt begavet - seende - person godt kan dømme i en sag? Advokater og dommere er rygende uenige.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 252/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Odense den 19. august

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-08 Den 11/04-2008 Handlingsplan for Vestre Landsret 2008 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere