BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1"

Transkript

1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

2 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

3 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret tegner et positivt billedet af et Vejle i udvikling og vækst. Vi får mange flere borgere og flere jobs og har kun få ledige. Flere borgere Vejle havde i første halvår af 2016 en befolkningstilvækst på 751 borgere, og det er den tredje højeste tilvækst i Danmark, kun overgået af København og. Og alt tyder på, at vi fortsætter den stærke vækst i de kommende år. I takt med at vi får flere nye borgere, er antallet af ledige boliger i Vejle faldet siden april Men selvom vi nu oplever et fald i byggeaktiviteten for parcelhuse, målt i m², bygger vi stadig næst flest nye parcelhuse i forhold til de kommuner, vi sammenligner os med. Vejles borgere tjener også fortsat ganske godt. Borgernes gennemsnitsindkomst befinder sig over landsgennemsnittet og samtidig et pænt stykke over de øvrige østjyske kommuner. Laveste ledighed Det er dog ikke kun på befolkningsområdet, at Vejle klarer sig godt. Sammenlignes 1. kvartal 2016 med det tilsvarende kvartal året før, har Vejle fået ca. 16 % flere udenlandske statsborgere i fuldtidsbeskæftigelse. Det er næsten en dobbelt så stor vækst som for samme periode. Tilsvarende indtager Vejle fortsat en førerposition som den kommune, blandt sammenligningskommunerne, med den laveste ledighed med 3,5 % i juni Flere arbejdspladser Vejle oplever fortsat en vækst i antallet af arbejdspladser, som vi forventer fortsætter i de kommende år. Vejle har den næst største vækst i antallet af nye virksomheder pr indbyggere, kun overgået af Horsens blandt sammenlignings-kommunerne. Den positive udvikling i arbejdspladser løftes især af industriområdet, bygge- og anlægsbranchen og de private handels- og serviceerhverv. Hertil rundede turismeområdet tæt ved hotelovernatninger i 2. kvartal Det er en pæn stigning i forhold til 2. kvartal 2015, som samtidig placerer Vejle på andenpladsen over antal hotelovernatninger blandt sammenligningskommunerne. Vækstbarometeret september 2016 vidner dermed om en kommune i fremgang et Vejle med Vilje. Vækstbarometeret sammenligner Vejle Kommunes præstationer på en række parametre med fire store, nærliggende østjyske kommuner Fredericia, Horsens, Kolding og samt Esbjerg på områder, hvor dette har relevans. VEJLE KOMMUNE 3

4 9 highlights for dette vækstbarometer 4 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

5 Befolkningstallet i 2020 forventes at blive højere end målsætningen på Læs side X Næsthøjeste antal hotelovernatninger efter Læs side X Næsthøjeste andel af personer med en videregående uddannelse Læs side X Få ledige boliger i Vejle Kommune Læs side X Største vækst i antal fuldtidsbeskæftigede internationale medarbejdere Læs side X Fortsat laveste ledighed blandt de store østjyske kommuner Læs side X Vejles borgere tjener mere end landsgennemsnittet Læs side X Næsthøjeste vækst i antallet af nye virksomheder efter Læs side X Største vækst i befolkningsallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 5

6 BEFOLKNING OG BOSÆTNING Udvikling i befolkningstallet, indkomstniveauet og bosætningen er et afgørende grundlag for vækst. Generelt er der fortsat en positiv udvikling i Vejle, og hele Østjylland. I det første halvår af 2016 har Vejle haft en befolkningstilvækst på 751 borgere, hvilket er den tredjestørste tilvækst på landsplan. Generelt er der en positiv befolkningstilvækst i alle sammenligningskommunerne, men væksten er fortsat størst i Vejle og Horsens. Fremskrivninger peger på, at Vejle i de kommende år vil opleve en tilgang af omtrent nye borgere. Dette fører til, at kommunen i 2019 vil være tæt på indbyggere. Vejle kan kategoriseres som en højindkomstkommune med en gennemsnitlig indkomst pr. indbygger tæt på kr., hvilket placerer kommunen over landsgennemsnittet samt de øvrige sammenligningskommuner. Selvom der fra 1. kvartal 2016 til 2. kvartal 2016 kan registreres et fald i Vejles byggeaktivitet, målt på parcelhuse, er byggeaktiviteten fortsat kun overgået af Horsens. Stigningen i antallet af ledige boliger siden 1. oktober 2015 i Vejle er nu erstattet af et fald i antallet de seneste fire måneder. 6 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016

7 Vejle har, i første halvår af 2016, haft den tredjestørste befolkningstilvækst kun overgået af København og. 1 København Vejle Horsens Herning Skanderborg Holbæk Roskilde Slagelse Viborg 390 Første halvår 2016 dækker over 1. og 2. kvartal 2016 (1. januar-30. juni 2016). Kilde: Danmarks Statistik, BEV22 Stigende befolkningstilvækst i Vejle Kommune Befolkningens udvikling 1. kvartal kvartal ,80 101,60 101,40 101,20 101,00 100,80 100,60 100,40 100,20 Befolknings udvikling 2. kvartal kvartal 2016 (Absolutte tal) 2015 K K K K K2 Esbjerg Fredericia Kolding Vejle Horsens Alle tallene er ultimo indeværende kvartal Kilde: Statistikbanken, BEV22 Esbjerg Fredericia Kolding Vejle Horsens BEFOLKNING OG BOSÆTNING 100, K K K K K2 Alle tallene er ultimo indeværende kvartal (Indekseret med 1.kvartal 2015= indeks 100) Kilde: Statistikbanken, BEV22 VEJLE KOMMUNE 7

8 Stigende indbyggertal i alle seks kommuner Vejle er den tredjestørste kommune Antal indbyggere 1. januar Esbjerg Fredericia Kolding Vejle Horsens Alle tallene fra er ultimo året før, men fremstilles som 1.januar indeværende år, af hensyn til sammenlignelighed med fremskrivningerne. Tallen fra er fremskrivninger Kilde: Statistikbanken, BEV22 og FRKM116 Befolkningstilvæksten forventes at aftage en smule i de kommende år, men vil dog stadig ligge et pænt stykke over Esbjerg, Fredericia og Kolding Forventet og aktuel vækst i befolkningsudviklingen Horsens Vejle Kolding Fredericia Esbjerg 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % er aktuel stigning d.01.januar 2014 til 01.januar er forventet stigning fra 01.januar 2017 til 01.januar 2019 Kilde: Statistikbanken, BEV22 og FRKM116 8 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI ,5 %

9 Vejle forventes i de kommende år at få en årlig befolkningstilvækst på omkring borgere Befolkningstilvækst i perioden (Absolutte tal) Esbjerg Fredericia Kolding Vejle Horsens Alle tallene fra er ultimo året før, men fremstilles som 1. januar pågældende år af hensyn til sammenlignelighed med fremskrivningerne er fremskrivninger. Kilde: Statistikbanken, BEV22 og FRKM116 BEFOLKNING OG BOSÆTNING VEJLE KOMMUNE 9

10 INDKOMSTUDVIKLING Vejle ligger i top som højindkomstkommune Gennemsnitlig indkomst pr. indbygger Indkomst i kr Fredericia Kolding Vejle Horsens Hele landet Gennemsnittet er udregnet som den samlede indkomst i alt i kommunen, delt med kommunens antal borgere Kilde: Statistikbanken INDKP105 Generelt meget lige indkomststigninger i de 5 kommuner Udvikling i gennemsnitlig indkomst pr. indbygger i %, Hele landet Horsens Vejle Kolding Fredericia 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Kilde: Statistikbanken INDKP VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

11 VEJLE KOMMUNE 11 BEFOLKNING OG BOSÆTNING

12 Antal m² BYGGERI Næststørst byggeaktivitet i Vejle i 2. kvartal 2016 Udvikling i byggeaktivitet (m2) 2. kvartal kvartal 2016 (parcelhuse) Fredericia Kolding Vejle Horsens K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 Byggeaktiviteten er målt som påbegyndt byggeri, Kilde: Statistikbanken, BYGV11 (parcelhuse) Antal ledige lejligheder Vejle knækker kurven, for antallet af ledige boliger med et fald fra april til august 2016 Udviklingen i antallet af ledige boliger 1. august august Fredericia Kolding Vejle Horsens VÆKSTBAROMETER JUNI SEPTEMBER Kilde: Selvbetjening, statistik over ledige boliger

13 Indkomst i kr. 2,50 % 2,00 % 1,50 % 0,50 % 0,00 % Andelen af ledige ungdomsboliger i Vejle udgør blot under 1 % Udvikling i andelen af ledige ungdomsboliger 1. august august Fredericia Kolding Vejle Horsens BEFOLKNING OG BOSÆTNING Udregnet som procentuel andel ledige ungdomsboliger af samlet antal ungdomsboliger. Horsens befinder sig uden for det grafisk opstillede område i perioden 1. august 2015 til og med 1. november 2015, hvilket er et redaktionelt valg for at undgå en skævvridning af figuren. Ledighedsprocenten i Horsens udvikler sig i denne periode fra 5,16 % til 6,77 %. Kilde: Selvbetjening, statistik over ledige boliger VEJLE KOMMUNE 13

14 14 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

15 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT Vejle og Østjylland er klædt godt på til vækst de kommende år. Arbejdsstyrken er veluddannet og beskæftigelsen er fortsat på vej op, samtidig med at ledigheden falder. I de kommende år forventes det, at den minimale stigning i arbejdsstyrken vil erstattes af en kraftigere positiv stigning i Vejle. Det forventes at Vejle i løbet af når beskæftigelsesniveauet fra før finanskrisen i Vejle kan notere sig for den klart største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere, i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015, blandt sammenligningskommunerne. Blandt sammenligningskommunerne er Vejle fortsat den kommune med den laveste ledighed på 3,5 % i juni Med undtagelse af a-kassegrupperne Akademikere samt Ledere og tekniske funktionærer er der, faldende ledighed blandt alle a-kassegrupperne i Vejle. Borgerne i Vejle har samlet set det næsthøjeste uddannelsesniveau blandt sammenligningskommunerne, kun overgået af universitetsbyen. UDBUD AF ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 15

16 ARBEJDSSTYRKEN Arbejdsstyrken er de seneste par år vokset minimalt i Vejle. Denne tendens forventes dog erstattet af en mere kraftig vækst frem mod 2018 Uvikling i arbejdsstyrken , årige ultimo 2017 er fremskrivninger Indeksering med 2008 = indeks 100 Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, befolkning og arbejdsstyrke Fredericia Kolding Vejle Horsens Beskæftigelsen har de seneste år været støt stigende. I løbet af 2017 forventes det, at Vejle, Horsens og vil nå niveauet fra før finanskrisen i 2008 Uvikling i beskæftigelsen , årige Fredericia Kolding Vejle Horsens ultimo 2017 er fremskrivninger Indeksering med 2008 = indeks 100 Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, befolkning og arbejdsstyrke VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER

17 Procent Antal personer Arbejdsstyrken og beskæftigelsen i Vejle forventes at stige, samtidig med at ledigheden forventes at falde hen over de næste par år Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighedsprocent i Vejle, år % ultimo 2017 er fremskrivninger. Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, befolkning og arbejdsstyrke 2017 Vejle oplever kun svag vækst fra i beskæftigelsen af udenlandske statsborgere sammenlignet med de andre kommuner Procentvis udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i Danmark ,5 % 13,5 % 11,5 % 9,5 % 7,5 % Arbejdsstyrke Beskæftigelse Ledighedsprocent % 3 % 2 % 1 % 0 % Ledighedsprocent UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 5,5 % 3,5 % 1,5 % Horsens -0,5 % -2,5 % Fredericia Kolding Vejle Kilde: Jobindsats.dk VEJLE KOMMUNE 17

18 Vejle besidder tredje flest fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Tæt på samme antal som Horsens Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere bosat i Danmark 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 Vækst 2015K1-2016K2 Fredericia ,0 % Kolding ,7 % Vejle ,7 % Horsens ,1 % ,4 % Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Kilde: Jobindsats.dk 18 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

19 LEDIGHED Vejle har fortsat den laveste ledighed blandt sammenligningskommunerne Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i % af arbejdsstyrken Kilde: Statistikbanken, AUS08 Markant fald i ledigheden på tværs af alle kommuner Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i pct. af arbejdsstyrken 2. kvartal kvartal ,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sept 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Fredericia 5,1 5,1 5,1 5,1 4,9 4,6 4,6 4,7 4,7 4,5 4,6 4,7 4,5 Kolding 4,2 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 Vejle 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 Horsens 4,2 4,3 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 4,1 4,8 4,9 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 Jun K2 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 2009 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K2 Procent Fredericia Kolding Vejle Horsens Alle tallene er ultimo indværende kvartal Kilde: Statistikbanken, AUS08 VEJLE KOMMUNE 19

20 Faldende ledighed, stort set over hele linjen, i Vejle med undtagelse af akademikere samt ledere og tekniske funktionærer Væksten i forsikrede ledige fordelt på a-kasser fra juni 2015-juni 2016 i pct. 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % Selvstændige Akademikere Funktionærer og tjenestemænd Foa HK Ledere og tekniske funktionærer Industri og byggefag Øvrige Vejle Øvrige dækker Kristlig A-kasse, Frie Funktionærer (FFA) og Det Faglige Hus Kilde: STAR, Ledighed fordelt på A-kasser Ledigheden for selvstændige, funktionærer og tjenestemænd samt akademikere er lav i Vejle Bruttoledighedsprocent fordelt på a-kassegrupper juni 2016 Øvrige Selvstændige Min a-kasse Ledere og tekniske funktionærer Industri og byggefag HK Funktionærer og tjenestemænd FOA Akademikere Fredericia Kolding Vejle Horsens Øvrige dækker Kristlig A-kasse, Frie Funktionærer (FFA) og Det Faglige Hus Kilde: STAR, Ledighed fordelt på A-kasser Procent 20 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

21 UDDANNELSESNIVEAU Vejle har et stigende uddannelsesniveau, kun overgået af Andel årige med minimum en erhvervsuddannelse Horsens 2015 Vejle Kolding Fredericia Kilde: Social- og indenrigsministeriet, Kommunale Nøgletal (Noegletal.dk) Procent UDBUD AF ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 21

22 Vejle placerer sig på en andenplads over kommuner med den største andel af borgere med en videregående uddannelse, kun overgået af Andel borgere mellem år fordelt på uddannelsesniveau 1. januar 2016 LVU MVU KVU Fredericia Kolding Vejle Horsens Erhvervsudd. Gymnasiel udd. Grundskole 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % KVU = kort videregående uddannelse, MVU = mellemlang videregående uddannelse og LVU = lang videregående uddannelse Kategorier som ikke vises: Uoplyst og Adgangsgivende udd.forløb Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD10) Andel borgere mellem år fordelt på uddannelsesniveau, 1.januar 2016 Grundskole Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Fredericia 23,4 % 5,0 % 39,4 % 4,9 % 17,2 % 5,2 % Kolding 19,6 % 4,9 % 38,0 % 5,9 % 18,9 % 7,5 % Vejle 19,3 % 5,1 % 36,0 % 5,7 % 20,1 % 7,5 % Horsens 20,3 % 4,9 % 37,3 % 6,1 % 18,7 % 5,9 % 12,7 % 8,1 % 24,3 % 5,4 % 25,2 % 18,2 % KVU = kort videregående uddannelse, MVU = mellemlang videregående uddannelse og LVU = lang videregående uddannelse Kategorier som ikke vises: Uoplyst og Adgangsgivende udd.forløb Kilde: Statistikbanken, HFUDD10 22 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

23 VEJLE KOMMUNE 23 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT

24 EFTERSPØRGSEL PÅ ARBEJDSKRAFT Stigning i antallet af arbejdspladser, skaber større efterspørgsel efter arbejdskraft og dermed øget vækst. Dette kommer også til udtryk i Vejle og i de andre kommuner. I Vejle forventes der især at blive skabt flere arbejdspladser inden for industri, byggeri samt i den private sektor. Vejle oplever den største vækst i antallet af arbejdspladser, og niveauet for antal arbejdspladser forventes i 2017 at være på højde med Horsens, kun overgået af. Industrien, bygge- og anlægsbranchen samt den private handels- og servicebranche forventes i at skabe flest nye arbejdspladser i Vejle. Vejle er fortsat en stor bosætningskommune, hvorfra mange pendler ud til jobs i omegnskommunerne. Vejle har den næststørste vækst i antallet af nye virksomheder pr indbyggere, blandt sammenligningskommunerne, kun overgået af Horsens. Vejle fremviser det næststørste antal hotelovernatninger, med over flere overnatninger end den nærmeste forfølger Kolding, i 2. kvartal VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016

25 VEJLE KOMMUNE 25 EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT

26 Stigning i antallet af vejlensiske arbejdspladser men fortsat et stykke fra niveauet før finanskrisen i 2008 Udvikling i antal arbejdspladser Fredericia Kolding Vejle Horsens Hele landet Prognose 2015 og frem Indeksering med 2008 = indeks 100 Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, befolkning og arbejdsstyrke Vejle Kommune har næstflest arbejdspladser Antallet af arbejdspladser, Fredericia Kolding Vejle Horsens Hele landet Prognose 2015 og frem Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, befolkning og arbejdsstyrke VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

27 Vejle oplever flot vækst i jobs sammenlignet med de andre kommuner Vækst i antallet af jobs (i procent) Fredericia Kolding Vejle Horsens Vækst 1,2 1,8 4,9 2,3 4,8 Perioden dækker over 1.kvartal 2013 til 4.kvartal 2015 Kilde: Artikel i A4, LO på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 27 VEJLE KOMMUNE 27

28 Forventet stigning i antal arbejdspladser inden for alle brancher på nær offentlig service Arbejdspladser fordelt på brancher, Vejle kommune Landbrug m.m Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Offentlig service Prognose 2015 og frem Kilde: STAR, Fremskrivning af beskæftigelsen og Statistikbanken, RAS301 Forventet vækst i antal arbejdspladser fordelt på brancher ,00 % 3,50 % 3,00 % Procent 2,50 % 2,00 % Vejle Kommune 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % - 0,50 % Landbrug m.m. Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Offentlig service Kilde: STAR, Fremskrivning af beskæftigelsen og Statistikbanken, RAS VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016

29 Procent PENDLING En del borgere i Vejle pendler ud til de mange jobs, der er inden for pendlingsafstand til kommunen. De andre kommuner oplever stort set alle sammen en stor indpendling Netto-udpendling i pct. af antal beskæftigede % -0 % -5 % -10 % -15 % Fredericia Kolding Vejle Horsens 2016 er en fremskrivning Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Netto-udpendlingsfrekvens Udpendlingsfrekvens Fredericia -14,8 % -13,6 % -16,4 % -13,6 % -13,9 % -13,9 % -13,9 % -13,9 % Kolding -12,1 % -13,2 % -13,4 % -13,6 % -11,9 % -11,8 % -11,8 % -11,8 % Vejle 3,8 % 3,9 % 4,4 % 4,1% 4,0 % 3,9 % 3,8 % 3,8 % Horsens -1,1 % -0,7 % 0,3 % 0,4 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % -15,9 % -15,1 % -15,0 % -14,8 % -14,7 % -14,7 % -14,7 % -14,7 % EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT 2015 ultimo 2017 er fremskrivninger Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, befolkning og arbejdsstyrke 2017 VEJLE KOMMUNE 29

30 NYE VIRKSOMHEDER Stærk vækst i antallet af nye virksomheder som ser dagens lys i Vejle Vækst i antallet af nye virksomheder pr indbyggere Antal virksomheder Fredericia Kolding Vejle Horsens 2015 dækker over perioden 1. januar august 2015 og 2016 dækker over 1. januar august Oplysningerne om nye virksomheder dækker over samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del som af forskellige årsager ikke bliver reelt aktive. Oplysningerne skal derfor først og fremmest ses som en indikator på væksten i virksomheder. Kilde: cvr-registeret Antallet af nye virksomheder i Vejle har indtil videre i 2016 rundet 900 virksomheder Udvikling i antallet af nye virksomheder Fredericia Kolding Vejle Horsens Procent 8,5 % 11,4 % 16 % 24,8 % 8,4 % 2015 dækker over perioden 1. januar august 2015 og 2016 dækker over 1. januar august Den procentvise forandring angiver ændringen i nye virksomheder fra pr indbyggere. Oplysningerne om nye virksomheder dækker over samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del som af forskellige årsager ikke bliver reelt aktive. Oplysningerne skal derfor først og fremmest ses som en indikator på væksten i virksomheder. Kilde: cvr-registeret 30 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

31 TURISME Fortsat stigning i antallet af hotelovernatninger i Vejle Udvikling i hotelovernatninger 2. kvartal kvartal K2 2014K2 2015K2 2016K2 Indeksering med 1.kvartal 2013 = indeks 100 Kilde: Visit Vejle Med tæt på hotelovernatninger, i 2. kvartal 2016, har Vejle det næststørste antal overnattende gæster Hotelovernatninger 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2016 Fredericia Kolding Vejle Horsens Fredericia Kolding Vejle Horsens EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT Absolutte tal Kilde: Visit Vejle VEJLE KOMMUNE 31

32 32 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI

33 TURISME Hotelovernatninger 2. kvartal kvartal K2 2014K2 2015K2 2016K2 Absolutte tal Kilde: Visit Vejle Fredericia Kolding Vejle Horsens EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 33

34 34 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 Vejle Kommune, Kommunikation, september 2016

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted Hedensted Notatark Sagsnr. 00.01.00-I00-6-17 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 24.7.2017 Baggrundsnotat BP 2017 Notatet præsenter en række forskellige figurer og tabeller udtrukket fra STAR og RAR- Østjyllands

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver for beskæftigelsesindsatsen i i 2010 v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Antal ledige i, feb. 2004 feb. 2009 80 70 60 50 Tusinde 40 30 20 10 0 feb-04

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industri i Aalborg nr. 3 2017 Nye virksomheder 7% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 Iværksættere

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland August 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere