TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014"

Transkript

1 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

2 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker arbejdsmiljøet. Med skolereformen og arbejdstidsaftalen er der gennemført ændringer i arbejdets organisering på skolerne. Der er derfor i efteråret 2014 gennemført særskilt trivselsundersøgelse på skolerne i Børn og Unge, Aarhus Kommune. Trivselsundersøgelsen giver et opdateret billede på det psykiske arbejdsmiljø og er en mellemliggende undersøgelse mellem to trivselsundersøgelser blandt alle medarbejdere i Børn og Unge i 2013 og Rapporten her er et resultat af trivselsundersøgelsen blandt medarbejdere på skoleområdet i Børn og Unge. Alle medarbejdere på skoleområdet blev i oktober 2014 inviteret til at deltage i undersøgelsen. Arbejdspladserne i Børn og Unge arbejder løbende og aktivt med initiativer for at fremme trivslen. Den seneste trivselsundersøgelse blandt alle Børn og Unges medarbejdere blev gennemført i Nærværende rapport med resultater fra 2014 giver mulighed for at se udviklingen i trivslen siden da. En god faglig indsats begynder med medarbejdere, der er glade for deres arbejde, og som trives på deres arbejdsplads. Det kræver en fælles indsats at udvikle attraktive arbejdspladser, hvor trivsel og arbejdsglæde er i højsædet. En fælles indsats mellem ledere og medarbejdere. Arbejdspladsvurderingen og trivselsundersøgelsen er vigtige elementer i disse bestræbelser. Nærværende rapport skal ses som et nyttigt redskab i bestræbelserne på at gøre arbejdspladserne i Børn og Unge endnu mere attraktive. 2

3 FORORD Om undersøgelsen: Børn og Unge har i efteråret 2014 gennemført en trivselsundersøgelse på skolerne, som en del af den psykiske APV. Trivslen på skolerne er blevet kortlagt ved hjælp af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) mellemlange spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø. Det mellemlange skema indeholder 87 spørgsmål, der dækker over 24 forskellige dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø samt fire former for krænkende adfærd. Spørgeskemaet er identisk med de spørgeskemaer, der har været anvendt i trivselsundersøgelsen i Børn og Unge i 2009, 2011 og Desuden har Børn og Unge tilføjet tre emner til spørgeskemaet: Ytringsfrihed, Trivsel og Attraktiv arbejdsplads. Derudover har arbejdsmiljøgrupperne haft mulighed for at stille op til fem lokale spørgsmål. I denne rapport bliver der sammenlignet med egenudviklingen, dvs. den udvikling i scoren, der har fundet sted siden Gennemførelse: Login-breve med personlige login-oplysniger til det elektroniske spørgeskema blev uddelt via arbejdspladsen eller via ( kun til ansatte til samtlige månedslønnede medarbejdere på skolerne pr. 1. september Dataindsamlingen forgik i perioden fra 27. oktober til 16. november Forud for dataindsamlingen blev der gennemført en validering, hvor de enkelte ledere for arbejdspladsen i Børn og Unge godkendte oplysninger om deres medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper. Det er Rambøll, det har foretaget dataindsamlingen, databearbejdning og rapportering. 3

4 RESUME/KONKLUSION (1) Svarprocenter: ansatte er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen har gennemført spørgeskemaet. Dette giver en samlet svarprocent på 84%. Af de gennemførte er lærere, 863 pædagoger, 120 pædagogmedhjælpere, 348 TAP-ansatte, 264 ledere samt 54 medarbejdere, placeret i en øvrige gruppe. Øvrige indgår i de totale resultater på skolerne samlet set, men der præsenteres ikke selvstændige resultater for denne gruppe. Tilfredshed med arbejdet: Den samlede Tilfredshed med arbejdet ligger på 56 på en skala fra Dette svarer til at lidt over halvdelen af medarbejderne på skolerne er tilfredse med deres arbejde og lidt under halvdelen af medarbejderne er utilfredse med deres arbejde. Niveauet er faldet med 4 point ift. 2013, hvilket ikke er en mærkbar forskel. TAPere og ledere har et markant højere tilfredshedsniveau end de øvrige personalegrupper på henholdsvis 69 og 71. Dette svarer til at den gennemsnitlige TAPer og leder er tilfreds med sit arbejde. Social kapital: Resultaterne viser, at Social kapital er et vigtigt område på skolerne, fordi der er en stærk positiv sammenhæng mellem Social kapital og Tilfredshed med arbejdet. Ligeledes er der en positiv sammenhæng mellem Social kapital og medarbejdernes tilfredshed med fremtidsudsigter i arbejdet. Siden 2013 har der været en mindre, om end ikke mærkbar tilbagegang i Social kapital. Pædagogmedhjælperne har haft en mærkbar tilbagegang, mens niveauet blandt de øvrige personalegrupper er status quo ift

5 RESUME/KONKLUSION (2) Skolerne samlet set: - Der har ikke været en mærkbar fremgang i nogen af dimensionerne. Langt de fleste dimensioner ligger status quo ift ud af 27 dimensioner har haft en mærkbar tilbagegang. Den største mærkbare tilbagegang ses på Kvantitative krav, Arbejdstempo og Trivsel. - Trivsel er den dimension, der har størst betydning for, hvor høj Tilfredsheden med arbejdet er på skolerne samlet set. Det betyder, at der er en tendens til, at hvis en medarbejder har et højt trivselsniveau, så har den samme medarbejder også et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis Trivsel er lav. Siden 2013 har Trivsel haft en mærkbar tilbagegang. - Attraktiv arbejdsplads er et indsatsområde. Det betyder, at Attraktiv arbejdsplads i høj grad kan forklare Tilfredshed med arbejdet, således at der er en tendens til, at hvis en medarbejder finder sin arbejdsplads attraktiv, så har samme medarbejder et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis Attraktiv arbejdsplads er lav. Attraktiv arbejdsplads har samtidig en relativ lav score ift. andre dimensioner, der har betydning for Tilfredshed med arbejdet. Dette betyder, at hvis man ønsker en højere Tilfredshed med arbejdet, kan man med fordel prioritere en indsats, der gør arbejdspladsen mere attraktiv, da dette forventes at have den største effekt på Tilfredshed med arbejdet. Siden 2013 har Attraktiv arbejdsplads haft en mærkbar tilbagegang. 5

6 RESUME/KONKLUSION (3) Lærer: - Der har ikke været en mærkbar fremgang i nogen af dimensionerne. Langt de flest dimensioner ligger status quo ift. til ud af 27 dimensioner har haft en mærkbar tilbagegang. Kvantitative krav, Arbejdstempo og Trivsel, er de dimensioner, hvor den mærkbare tilbagegang har været størst. - Trivsel har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Det betyder, at Trivsel er den dimension, der bedst kan forklare Tilfredsheden med arbejdet blandt lærere, således at der er en tendens til, at hvis en lærer har et højt trivselsniveau, så har den samme lærer også et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis Trivsel er lav. - Attraktiv arbejdsplads er et indsatsområde. Det betyder at Attraktiv arbejdsplads i høj grad kan forklare Tilfredshed med arbejdet. Dvs. at der er en tendens til, at hvis en lærer finder sin arbejdsplads attraktiv, så har samme lærer et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis attraktiv arbejdsplads er lav. Attraktiv arbejdsplads har samtidig en relativ lav score ift. andre dimensioner, der kan forklare Tilfredshed med arbejdet. Dette betyder, at hvis man ønsker en højere Tilfredshed med arbejdet, kan man med fordel prioritere en indsats, der gør arbejdspladsen mere attraktiv, da dette forventes at have den største effekt på Tilfredshed med arbejdet. 6

7 RESUME/KONKLUSION (4) Pædagog: - Der har ikke været en mærkbar fremgang i nogen af dimensionerne. De fleste dimensioner ligger status quo ift ud af 27 dimensioner har haft en mærkbar tilbagegang. Den største mærkbare tilbagegang ses ved Trivsel, Attraktiv arbejdsplads, Kvantitative krav og Arbejdstempo. - Trivsel har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Det betyder, at Trivsel er den dimension, der bedst kan forklare Tilfredsheden med arbejdet blandt pædagoger. Dvs. at der er en tendens til, at hvis en pædagog har et højt trivselsniveau, så har den samme pædagog også et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis Trivsel er lav. - Attraktiv arbejdsplads og Involvering i arbejdspladsen er indsatsområder. Det betyder, at Attraktiv arbejdsplads og Involvering i arbejdspladsen i høj grad kan forklare Tilfredshed med arbejdet, således at der er en tendens til, at hvis en pædagog finder sin arbejdsplads attraktiv eller har en høj grad af Involvering i arbejdspladsen, så har samme pædagog et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis Attraktiv arbejdsplads eller Involverings i arbejdet er lav. Attraktiv arbejdsplads og Involvering i arbejdspladsen har samtidig relativt lave scores ift. andre dimensioner, der kan forklare Tilfredshed med arbejdet. Dette betyder, at hvis man ønsker en højere Tilfredshed med arbejdet, kan man med fordel prioritere en indsats, der gør arbejdspladsen mere attraktiv eller får pædagogerne til at involvere sig mere i arbejdspladsen, da dette forventes at have den største effekt på Tilfredshed med arbejdet. 7

8 RESUME/KONKLUSION (5) Pædagogmedhjælper: - Der har ikke været en mærkbar fremgang på nogen af dimensionerne. På 23 ud af 27 dimensioner har der været en mærkbar tilbagegang. Den største mærkbare tilbagegang ses på Trivsel, Ledelseskvalitet samt Attraktiv arbejdsplads. - Social støtte fra overordnede har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Det betyder, at Social støtte fra overordnede er den dimension, der bedst kan forklare Tilfredsheden med arbejdet blandt pædagogmedhjælpere. Dvs. at der er en tendens til, at hvis en pædagogmedhjælper oplever et højt niveau af Social støtte fra overordnede, så har den samme pædagogmedhjælper også et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis Social støtte fra overordnede er lav. - Social støtte fra overordnede og Trivsel er indsatsområder. Det betyder at Social støtte fra overordnede og Trivsel i høj grad kan forklare Tilfredshed med arbejdet, således at der er en tendens til, at hvis en pædagogmedhjælper oplever et højt niveau af Social støtte fra overordnede eller har et højt trivselsniveau, så har samme pædagogmedhjælper et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis de to dimensioner har lave scores. Social støtte fra overordnede og Trivsel har samtidig relativt lave scores ift. andre dimensioner, der kan forklare Tilfredshed med arbejdet. Dette betyder, at hvis man ønsker en højere Tilfredshed med arbejdet, kan man med fordel prioritere en indsats, der øger trivselsniveauet eller den Sociale støtte fra overordnede, da dette forventes at have den største effekt på Tilfredshed med arbejdet. 8

9 RESUME/KONKLUSION (6) TAP: - Der har været en mærkbar fremgang på Social støtte fra overordnede. Øvrige dimensioner ligger status quo ift Trivsel har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Det betyder, at Trivsel er den dimension, der bedst kan forklare Tilfredsheden med arbejdet blandt TAPere. Dvs. at der er en tendens til, at hvis en TAP har et højt trivselsniveau, så har den samme TAP også et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis Trivsel er lav. - Involvering i arbejdspladsen er et indsatsområde. Det betyder at Involvering i arbejdspladsen i høj grad kan forklare Tilfredshed med arbejdet, således at der er en tendens til, at hvis en TAP har en høj grad af Involvering i arbejdspladsen, så har samme TAP et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis Involvering i arbejdspladsen er lav. Involvering i arbejdspladsen har samtidig en relativt lav score ift. andre dimensioner, der kan forklare Tilfredshed med arbejdet. Dette betyder, at hvis man ønsker en højere Tilfredshed med arbejdet, kan man med fordel prioritere en indsats, der får TAPere til at involvere sig mere i arbejdspladsen, da dette forventes at have den største effekt på Tilfredshed med arbejdet. 9

10 RESUME/KONKLUSION (7) Leder: - Der har ikke været en mærkbar fremgang ved nogen af dimensionerne ift Langt de fleste dimensioner ligger status quo ift Der har været en mærkbar tilbagegang i Arbejde-familie konflikt, Kvantitative krav, Arbejdstempo, Indflydelse i arbejdet samt Trivsel. - Trivsel har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Det betyder, at Trivsel er den dimension, der bedst kan forklare Tilfredsheden med arbejdet blandt ledere, således at der er en tendens til, at hvis en leder har et højt trivselsniveau, så har den samme leder også et højt niveau af Tilfredshed med arbejdet og omvendt, hvis Trivsel er lav. - Analyserne viser, at der ikke er én særlig dimension, der er speciel vigtig at prioritere som indsatsområde for at sikre en højere Tilfredshed med arbejdet blandt ledere. Det er i stedet vigtigt at fastholde det relativt høje trivselsniveau. 10

11 SÅDAN LÆSES SIDERNE 1. KONKLUSION 2. KORTE TEKSTER DER BESKRIVER DE VÆSENTLIGE RESULTATER 3. SELVE FIGUREN, SOM KAN LÆSES, HVIS MAN ØNSKER FULD DETAL- JERINGSGRAD Generelt til vurdering af resultater: En udvikling på fem point i positiv eller negativ retning på en dimension, forventes at være en mærkbar forskel. Hvis en udvikling er under fem point, ligger resultatet tæt på samme niveau som i 2013, hvilket ikke forventes at være en mærkbar forskel, og altså status quo. 11

12 Benchmark Personalegrupper Total INGEN MÆRKBAR FORANDRING I TILFREDSHEDEN MED ARBEJDET SAMLET SET PÅ SKOLERNE TILFREDSHED MED ARBEJDET FORDELT PÅ PERSONALEGRUPPER Tilfredsheden med arbejdet er på skolerne samlet set faldet 4 point i forhold til Lærernes Tilfredshed med arbejdet er faldet med 3 point, mens Tilfredsheden med arbejdet blandt TAPere og ledere stort set er uændret ift Der er således ingen mærkbar forandring i Tilfredsheden med arbejdet på skolerne samlet set eller blandt lærere, TAPere og ledere. Skoler Lærer Pædagog Pædagogmedhjælper Blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere er der sket en mærkbar tilbagegang i Tilfredsheden med arbejdet på henholdsvis 5 og 10 point. Tilfredshedsniveauet blandt pædagogmedhjælpere ligger over det totale niveau samlet set på skolerne. TAPere og leder har et markant højere tilfredshedsniveau end de øvrige personalegrupper. TAP Leder Børn og Unge Meget utilfreds Tilfredshed med arbejdet er sammensat af fire variable (skala: 0-100): Hvor tilfreds er du med jobbet som helhed, alt taget i betragtning? Hvor tilfreds er du med fremtidsudsigterne i arbejdet? Hvor tilfreds er du med arbejdsmiljøet? Hvor tilfreds er du med måden, dine evner bruges på? Spredningen i skolernes udvikling i forhold til 2013 kan ses på side Meget tilfreds 12

13 FOKUSOMRÅDER I BØRN OG UNGE På de efterfølgende sider præsenteres resultaterne for fokusområder i Børn og Unge. FOKUSOMRÅDER - I Børn og Unge har man gennem flere år haft fokus på Social kapital, fordi Social kapital er en forudsætning for, at organisationen lykkes med at løse sine kerneopgaver. Social kapital defineres ud fra tre dimensioner i spørgeskemaet: Lodret tillid og troværdighed, Vandret tillid og troværdighed samt Retfærdighed. - Yderligere fokuser Børn og Unge på Ytringsfrihed, Trivsel samt Attraktive arbejdspladser. - Desuden har Børn og Unge et ønske om at se, hvordan medarbejderne ser på fremtiden. 13

14 INGEN MÆRKBAR FORSKEL I SOCIAL KAPITAL IFT SOCIAL KAPITAL Der er en mindre, om end ikke mærkbar tilbagegang i Social kapital på skolerne samlet set. Pædagogmedhjælperne oplever en mærkbar tilbagegang på alle tre dimensioner ift. 2013, mens de øvrige personalegrupper har et niveau der er status quo. I forhold til trivselsundersøgelsen i 2013 har skolerne samlet set en score på Social kapital, der er 5 point lavere end scoren på Social kapital hele i Børn og Unge. Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere ligger endnu lavere. TAPere ligger på Børn og Unges niveau, mens lederne har en score, der er 6 point højere. Social kapital har et gennemsnitligt niveau på 63 samlet set på skolerne. Den skole, som har det højeste niveau af Social Kapital, har en score på 73, mens den skole med det laveste niveau af Social kapital har en score på 52. Dimension Skoler 'Lodret' tillid og troværdighed 64-1 'Vandret' tillid og troværdighed 70-1 Retfærdighed 54-2 Lærer 'Lodret' tillid og troværdighed 61 1 'Vandret' tillid og troværdighed 70 0 Retfærdighed 51 0 Pædagog 'Lodret' tillid og troværdighed 63-2 Pædagogmedhjælper Niveau i dag Udvikling siden 2013 'Vandret' tillid og troværdighed 69-1 Retfærdighed 54-2 'Lodret' tillid og troværdighed 62-9 'Vandret' tillid og troværdighed 68-6 Retfærdighed 54-8 TAP 'Lodret' tillid og troværdighed 69 0 'Vandret' tillid og troværdighed 70 1 Retfærdighed 63 1 Leder 'Lodret' tillid og troværdighed 79 0 'Vandret' tillid og troværdighed 74 0 Retfærdighed 70 0 Scoren på Social kapital er gennemsnittet af de tre dimensioner: Lodret tillid og troværdighed, Vandret tillid og troværdighed samt Retfærdighed. Spredningen i skolernes udvikling i forhold til 2013 kan ses på side

15 MÆRKBAR TILBAGEGANG PÅ TRIVSEL OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS SAMT STATUS QUO PÅ YTRINGSFRIHED IFT FOKUSOMRÅDER I BØRN OG UNGE Ytringsfrihed: Ytringsfriheden er samlet set på skolerne den samme som i Pædagogmedhjælperne oplever en mærkbar tilbagegang samtidig med at lærere og TAPere oplever en mindre fremgang, om end denne fremgang ikke er mærkbar. Trivsel og attraktiv arbejdsplads: Den mærkbare tilbagegang der har været på Trivsel og Attraktiv arbejdsplads skyldes en tilbagegang blandt lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledere. Pædagogmedhjælperne har haft en særlig mærkbar tilbagegang på begge dimensioner. Hos lærere og ledere har tilbagegangen kun været mærkbar ved Trivsel. Dimension Skoler Ytringsfrihed 56 0 Trivsel 60-6 Attraktiv arbejdsplads 53-5 Lærer Ytringsfrihed 53 2 Trivsel 56-6 Attraktiv arbejdsplads 49-3 Pædagog Ytringsfrihed 57 0 Pædagogmedhjælper Niveau i dag Udvikling siden 2013 Trivsel 57-8 Attraktiv arbejdsplads 50-7 Ytringsfrihed 57-7 Trivsel Attraktiv arbejdsplads TAP Ytringsfrihed 62 3 Trivsel 74 1 Attraktiv arbejdsplads 67 0 Leder Ytringsfrihed 68 0 Trivsel 73-5 Attraktiv arbejdsplads 71-3 Spredningen i skolernes udvikling på Trivsel i forhold til 2013 kan ses på side

16 INGEN FORSKEL I TILFREDSHEDEN MED FREMTIDSUDSIGTERNE IFT HVOR TILFREDS ER DU MED DINE FREMTIDSUDSIGTER I ARBEJDET? På skolerne samlet set har der været en lille, men ikke mærkbar fremgang i tilfredsheden med fremtidsudsigterne på 1 point. Denne fremgang skyldes mindre, ikke mærkbare stigninger blandt lærere, pædagoger og TAPere. Pædagogmedhjælperne skiller sig ud ved at have en mærkbar tilbagegang i tilfredsheden med fremtidsudsigterne. Trods denne tilbagegang har pædagogmedhjælperne stadig et tilfredshedsniveau, der ligger over tilfredsheden med fremtidsudsigterne på skolerne samlet set. Fremtidsudsigterne Niveau i dag Udvikling siden 2013 Skoler 52 1 Lærer 48 2 Pædagog 49 3 Pædagogmedhjælper 53-6 TAP 67 1 Leder 68 0 Ledere og TAP er i højere grad tilfredse med fremtidsudsigterne på skolerne end de øvrige personalegrupper. Lærerne og pædagoger er trods fremgang i fremtidsudsigterne, om end ikke mærkbar, de personalegrupper, der er mindst tilfredse med fremtidsudsigterne. 16

17 Tilfredshed med arbejdet DER ER EN STÆRK POSITIV SAMMENHÆNG MELLEM SOCIAL KAPITAL OG TILFREDSHED MED ARBEJDET PLOT AF SKOLERNE: SOCIAL KAPITAL OG TILFREDSHED MED ARBEJDET 70 For skolerne samlet set er der en stærk positiv sammenhæng mellem Social kapital og Tilfredshed med arbejdet, således at jo højere Social kapital des højere tilfredshed med arbejdet. Den skole med det højeste niveau af Social kapital har en score på 73, mens den skole med det laveste niveau af Social Kapital har et niveau på Scoren for Tilfredsheden med arbejdet ligger generelt lavere end scoren for Social kapital. Den skole med det højeste niveau af Tilfredshed med arbejdet har en score på 66, mens den skole med det laveste niveau af Tilfredshed med arbejdet har en score på Social kapital Figuren viser et plot af de enkelte skolers score på Social kapital og Tilfredshed med arbejdet. 17

18 Fremtidsudsigterne DER ER EN POSITIV SAMMENHÆNG MELLEM SOCIAL KAPITAL OG FREMTIDSUDSIGTERNE PLOT AF SKOLERNE: SOCIAL KAPITAL OG FREMTIDSUDSIGTERNE Der er en positiv sammenhæng mellem Social kapital og fremtidsudsigterne, hvilket betyder at jo højere Social kapital des højere tilfredshed med fremtidsudsigterne. Der er dog enkelte undtagelser, hvor enkelte skoler ikke følger dette mønster. Den skole med det højeste niveau af Social kapital har en score på 73, mens den skole med det laveste niveau af Social Kapital har et niveau på Scoren for fremtidsudsigterne ligger generelt lavere end scoren for Social kapital. Den skole med det højeste tilfredshedsniveau med fremtidsudsigterne har en score på 63, mens den skole med det laveste tilfredshedsniveau med fremtidsudsigterne har en score på Social kapital Figuren viser et plot af de enkelte skolers score på Social kapital og tilfredsheden med fremtidsudsigterne. 18

19 IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE INDSATSOMRÅDER FORMÅL - Vi ønsker at vide, hvilke dimensioner der har betydning for, om medarbejderne har en høj tilfredshed med arbejdet. METODE - Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige dimensioners betydning for medarbejdernes tilfredshed med arbejdet. Dette giver et mål for, hvilke dimensioner der betyder mest for tilfredsheden med arbejdet. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med dimensionerne på et indsatskort, så indsatsområder kan identificeres. - For at kunne lave indsatskortet er det nødvendigt, at alle dimensioner vender ens. Derfor er nogle dimensioner vendt, således at en høj score altid er positivt. HVAD VISES - På indsatskortet vises de enkelte dimensioners placering via en prik tilknyttet et nummer med tilhørende label. Det er kun dimensioner der har en signifikant betydning for Tilfredsheden med arbejdet der vises. Dette betyder, at der på tværs af indsatskortene vil være forskel i, hvilke dimensioner der vises. Den samme dimension har samme nummer på tværs indsatskortene. - Dette betyder, at nogle dimensioner kan se mindre vigtige ud end andre. Det er ikke fordi, dimensionen i sig selv ikke er vigtig, men fordi den bagvedliggende analyse har set på, hvad der er vigtigst for Tilfredsheden med arbejdet. Selvom en dimension ikke er med på indsatskortet, kan den godt være vigtig, men den smitter normalt ikke direkte af på Tilfredsheden med arbejdet. SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET - Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederst højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for Tilfredsheden med arbejdet lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af dimensioners betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden med dimensionerne. 19

20 Gennemsnitlige vurdering TRIVSEL HAR STØRST BETYDNING FOR TILFREDSHED MED ARBEJDET BLANDT ALLE MEDARBEJDERE Fasthold: Trivsel og Involvering i arbejdspladsen har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Begge dimensioner ligger over gennemsnittet, det er vigtigt at fastholde disse relativt høje niveauer. Prioriter: Attraktiv arbejdsplads har stor betydning for Tilfredsheden med arbejdet og får samtidig en relativ lav vurdering. En indsats på dette område forventes at have den største effekt på Tilfredsheden med arbejdet. Observer: Indflydelse i arbejdet og Rollekonflikter har begge en gennemsnitlig betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Begge dimensioner får en relativ lav vurdering, det er derfor vigtigt at observere udviklingen i disse dimensioner. 75,0 65,0 55,0 45,0 35,0 INDSATSKORT: ALLE MEDARBEJDERE ,0 Lav Betydning for Tilfredshed med arbejdet Høj 1: Kvantitative krav 2: Arbejdstempo 3: Følelsesmæssige krav 4: Indflydelse i arbejdet 5: Udviklingsmuligheder 6:Mening i arbejdet 7:Involvering i arbejdspladsen 8: Forudsigelighed 9: Belønning 10: Rolle-klarhed 11: Rolle-konflikter 12: Ledelseskvalitet 13: Social støtte fra overordnede 14: Social støtte fra kollegaer 15: Socialt fællesskab i arbejdet 16: Arbejde-familie konflikt 17: Lodret tillid og troværdighed 18: Vandret tillid og troværdighed 19:Helbred og velbefindende (Udbrændthed, Stress og Søvnbesvær) 20: Retfærdighed 21: Ytringsfrihed 22:Trivsel 23: Attraktiv arbejdsplads 20

21 Gennemsnitlige vurdering TRIVSEL HAR STØRST BETYDNING FOR TILFREDSHED MED ARBEJDET BLANDT LÆRERE Fasthold: Trivsel og Involvering i arbejdspladsen har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Trivsel ligger over gennemsnittet, mens Involvering i arbejdspladsen får en gennemsnitlig vurdering. Det er vigtigt at fastholde disse relativt høje niveauer. 75,0 65, INDSATSKORT: LÆRER Prioriter: Attraktiv arbejdsplads har stor betydning for Tilfredsheden med arbejdet og får samtidig en relativ lav vurdering. En indsats på dette område forventes at have den største effekt på Tilfredsheden med arbejdet. 55,0 45, Observer: Indflydelse i arbejdet og Rollekonflikter har en gennemsnitlig betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Begge dimensioner får en relativ lav vurdering, det er derfor vigtigt at observere udviklingen i disse dimensioner. 35,0 25,0 Lav 2 1 Betydning for Tilfredshed med arbejdet Høj 1: Kvantitative krav 2: Arbejdstempo 3: Følelsesmæssige krav 4: Indflydelse i arbejdet 5: Udviklingsmuligheder 6:Mening i arbejdet 7:Involvering i arbejdspladsen 8: Forudsigelighed 9: Belønning 10: Rolle-klarhed 11: Rolle-konflikter 12: Ledelseskvalitet 13: Social støtte fra overordnede 14: Social støtte fra kollegaer 15: Socialt fællesskab i arbejdet 16: Arbejde-familie konflikt 17: Lodret tillid og troværdighed 18: Vandret tillid og troværdighed 19:Helbred og velbefindende (Udbrændthed, Stress og Søvnbesvær) 20: Retfærdighed 21: Ytringsfrihed 22:Trivsel 23: Attraktiv arbejdsplads 21

22 Gennemsnitlige vurdring TRIVSEL HAR STØRST BETYDNING FOR TILFREDSHEDEN MED ARBEJDET BLANDT PÆDAGOGER Fasthold: Trivsel har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Trivsel får samtidig en vurdering over gennemsnittet. Det er vigtigt at fastholde dette relativt høje niveau. 80,0 75,0 70,0 6 INDSATSKORT: PÆDAGOG Prioriter: Attraktiv arbejdsplads og Involvering i arbejdspladsen har stor betydning for Tilfredsheden med arbejdet, begge dimensioner får en relativ lav vurdering. En indsats på disse område forventes at have den største effekt på Tilfredsheden med arbejdet. 65,0 60,0 55,0 50,0 45, ,0 35,0 2 30,0 Lav Betydning for Tilfredshed med arbejdet Høj 1: Kvantitative krav 2: Arbejdstempo 3: Følelsesmæssige krav 4: Indflydelse i arbejdet 5: Udviklingsmuligheder 6:Mening i arbejdet 7:Involvering i arbejdspladsen 8: Forudsigelighed 9: Belønning 10: Rolle-klarhed 11: Rolle-konflikter 12: Ledelseskvalitet 13: Social støtte fra overordnede 14: Social støtte fra kollegaer 15: Socialt fællesskab i arbejdet 16: Arbejde-familie konflikt 17: Lodret tillid og troværdighed 18: Vandret tillid og troværdighed 19:Helbred og velbefindende (Udbrændthed, Stress og Søvnbesvær) 20: Retfærdighed 21: Ytringsfrihed 22:Trivsel 23: Attraktiv arbejdsplads 22

23 Gennemsnitlige vurdering SOCIAL STØTTE FRA OVERORDNEDE HAR STØRST BETYDNING FOR TILFREDSHED MED ARBEJDET BLANDT PÆDAGOGMEDHJÆLPERE 80,0 INDSATSKORT: PÆDAGOGMEDHJÆLPER 75, ,0 Prioriter: Social støtte fra overordnede og Trivsel har stor betydning for Tilfredsheden med arbejdet, begge dimensioner får en relativ lav vurdering. En indsats på disse område forventes at have den største effekt på Tilfredsheden med arbejdet. 65,0 60,0 55, ,0 45,0 40,0 Lav Betydning for Tilfredshed med arbejdet Høj 1: Kvantitative krav 2: Arbejdstempo 3: Følelsesmæssige krav 4: Indflydelse i arbejdet 5: Udviklingsmuligheder 6:Mening i arbejdet 7:Involvering i arbejdspladsen 8: Forudsigelighed 9: Belønning 10: Rolle-klarhed 11: Rolle-konflikter 12: Ledelseskvalitet 13: Social støtte fra overordnede 14: Social støtte fra kollegaer 15: Socialt fællesskab i arbejdet 16: Arbejde-familie konflikt 17: Lodret tillid og troværdighed 18: Vandret tillid og troværdighed 19:Helbred og velbefindende (Udbrændthed, Stress og Søvnbesvær) 20: Retfærdighed 21: Ytringsfrihed 22:Trivsel 23: Attraktiv arbejdsplads 23

24 Gennemsnitlige tilfredshed TRIVSEL HAR STØRST BETYDNING FOR TILFREDSHED MED ARBEJDET BLANDT TAP ERE Fasthold: Trivsel og Lodret tillid og troværdighed har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet. Trivsel får en vurdering over gennemsnittet mens Lodret tillid og troværdighed ligger på gennemsnittet. Det er vigtigt at fastholde dette relativt høje niveau. 80,0 75,0 19 INDSATSKORT: TAP 22 Prioriter: Involvering i arbejdspladsen har stor betydning for Tilfredsheden med arbejdet, dimensionen får samtidig en relativ lav vurdering. En indsats på dette område forventes at have den største effekt på Tilfredsheden med arbejdet. 70,0 65,0 60, ,0 Lav Betydning for Tilfredshed med arbejdet Høj 1: Kvantitative krav 2: Arbejdstempo 3: Følelsesmæssige krav 4: Indflydelse i arbejdet 5: Udviklingsmuligheder 6:Mening i arbejdet 7:Involvering i arbejdspladsen 8: Forudsigelighed 9: Belønning 10: Rolle-klarhed 11: Rolle-konflikter 12: Ledelseskvalitet 13: Social støtte fra overordnede 14: Social støtte fra kollegaer 15: Socialt fællesskab i arbejdet 16: Arbejde-familie konflikt 17: Lodret tillid og troværdighed 18: Vandret tillid og troværdighed 19:Helbred og velbefindende (Udbrændthed, Stress og Søvnbesvær) 20: Retfærdighed 21: Ytringsfrihed 22:Trivsel 23: Attraktiv arbejdsplads 24

25 Gennemsnitlige tilfredshed TRIVSEL HAR STØRST BETYDNING FOR TILFREDSHED MED ARBEJDET BLANDT LEDERE Fasthold: Trivsel har størst betydning for Tilfredsheden med arbejdet samtidig med at den får en relativ høj vurdering. Det er vigtigt at fastholde dette relativt høje niveau. 85,0 80,0 75,0 15 INDSATSKORT: LEDER , ,0 8 60,0 55,0 50,0 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj 1: Kvantitative krav 2: Arbejdstempo 3: Følelsesmæssige krav 4: Indflydelse i arbejdet 5: Udviklingsmuligheder 6:Mening i arbejdet 7:Involvering i arbejdspladsen 8: Forudsigelighed 9: Belønning 10: Rolle-klarhed 11: Rolle-konflikter 12: Ledelseskvalitet 13: Social støtte fra overordnede 14: Social støtte fra kollegaer 15: Socialt fællesskab i arbejdet 16: Arbejde-familie konflikt 17: Lodret tillid og troværdighed 18: Vandret tillid og troværdighed 19:Helbred og velbefindende (Udbrændthed, Stress og Søvnbesvær) 20: Retfærdighed 21: Ytringsfrihed 22:Trivsel 23: Attraktiv arbejdsplads 25

26 RESULTATOVERSIGT Krav i arbejdet Arbejdets organisering og indhold Samarbejder og ledelse Forholdet mellem person og arbejde Social kapital Helbred og velbefindende Fokusområder i Børn og Unge Dimension Skoler Lærer Pædagog Pædagogmedhjælper Leder Kvantitative krav * 58 (8) 65 (11) 53 (7) 38 (8) 45 (1) 58 (5) Arbejdstempo * 71 (6) 74 (6) 68 (7) 59 (3) 63 (3) 72 (5) Følelsesmæssige krav * 59 (2) 63 (-1) 60 (4) 51 (2) 35 (0) 54 (2) Indflydelse 49 (-5) 46 (-5) 49 (-6) 46 (-7) 54 (2) 61 (-5) Udviklingsmuligheder 68 (-2) 68 (-2) 66 (-4) 66 (-5) 66 (3) 77 (0) Mening i arbejdet 71 (-4) 70 (-3) 70 (-4) 72 (-5) 76 (2) 80 (-1) Involvering i arbejdspladsen 56 (-5) 54 (-4) 53 (-6) 59 (-11) 66 (2) 70 (-2) Forudsigelighed 49 (-4) 48 (-2) 47 (-6) 46 (-11) 54 (2) 65 (-1) Belønning i arbejdet 61 (-1) 59 (1) 59 (-4) 60 (-8) 67 (1) 72 (-1) Rolleklarhed 63 (-3) 62 (-3) 59 (-6) 61 (-7) 71 (1) 68 (-3) Rollekonflikter * 51 (3) 54 (2) 49 (3) 44 (8) 41 (-1) 48 (2) Ledelseskvalitet 56 (0) 53 (3) 55 (-4) 54 (-13) 64 (2) 70 (1) Social støtte fra overordnede 57 (0) 52 (2) 58 (-3) 55 (-10) 69 (5) 68 (-2) Social støtte fra kollegaer 61 (-1) 61 (0) 61 (-2) 65 (-4) 61 (1) 62 (-2) Social fællesskab 74 (-3) 74 (-2) 72 (-4) 74 (-7) 79 (1) 81 (0) Tilfredshed med arbejdet 56 (-4) 53 (-3) 53 (-5) 58 (-10) 69 (1) 71 (-2) Arbejde-familie konflikt * 50 (4) 58 (2) 44 (6) 30 (9) 26 (1) 53 (7) 'Lodret tillid' og troværdighed 64 (-1) 61 (1) 63 (-2) 62 (-9) 69 (0) 79 (0) 'Vandret' tillid og troværdighed 70 (-1) 70 (0) 69 (-1) 68 (-6) 70 (1) 74 (0) Retfærdighed 54 (-2) 51 (0) 54 (-2) 54 (-8) 63 (1) 70 (0) Selvvurderet helbred 54 (-3) 53 (-3) 52 (-4) 54 (-4) 59 (2) 64 (-2) Udbrændthed * 45 (5) 49 (5) 45 (6) 43 (9) 32 (-1) 34 (3) Stress * 36 (4) 40 (4) 36 (5) 32 (6) 25 (-1) 26 (2) Søvnbesvær * 32 (4) 34 (4) 31 (5) 31 (8) 26 (-1) 27 (2) Ytringsfrihed 56 (0) 53 (2) 57 (0) 57 (-7) 62 (3) 68 (0) Trivsel 60 (-6) 56 (-6) 57 (-8) 61 (-14) 74 (1) 73 (-5) Attraktive arbejdspladser 53 (-5) 49 (-3) 50 (-7) 56 (-12) 67 (0) 71 (-3) TAP Tabellen viser et samlet overblik over undersøgelsens resultater. I cellerne vises dimensionens score for 2014 og i parentes vises udviklingen ift Dimensioner markeret med * vender omvendt, således at en negativ udvikling er positiv og omvendt. 26

27 SKOLERNES UDVIKLING I FORHOLD TIL 2013 TILFREDSHED MED ARBEJDET SOCIAL KAPITAL TRIVSEL En markant positiv eller negativ udvikling i forhold til 2013 siger ikke noget om skolens niveau i 2013, eller det niveau skolen placerer sig på i Dermed kan man godt placere sig højt samlet, men haft en mærkbar negativ udvikling og omvendt. 27

28 METODE INDDELING I PERSONALEGRUPPER - Inddelingen i personalegrupper sker på baggrund af respondenternes egen angivelse af stillingsbetegnelse. Personalegrupperne indeholde følgende: - Lærer: Lærer - Pædagog: Pædagog - Pædagogmedhjælper: Pædagogmedhjælper - TAP: Teknisk servicemedarbejder, Køkken-/kantinemedarbejder, rengøringsassistent og administrativ medarbejder. - Leder: Leder BEREGNING AF POINT - De fleste spørgsmål giver henholdsvis 0, 25, 50, 75 eller 100 point for de fem svarkategorier. Hvis der er fire svarmuligheder gives der 0, 33 1/3, 66 2/3 eller 100 point. Altså lige stor afstand mellem svarmulighederne og altid fra Svar muligheden Ved ikke medregnes ikke. - I enkelte tilfælde vender et spørgsmål forkert, således at et lavt pointtal er positivt. - En dimensions resultat er et gennemsnit af resultatet for de spørgsmål, der indgår i dimensionen. Pointtallet for dimensionen fås således ved at tage gennemsnittet af pointtallene for spørgsmålene i dimensionen. Hvis fx en dimension indeholder tre spørgsmål, der har pointtal 52, 64 og 70, så er pointtallet for dimensionen gennemsnittet af de tre tal, 62. SIGNIFIKANSNIVEAU - Ved beregning af dimensionernes betydning for Tilfredshed med arbejdet i indsatskortet, er der, som udgangspunkt, anvendt et signifikansniveau på 5% til at identificere hvilke dimensioner, der har betydning for tilfredshed med arbejdet. Pga. forholdsvis små populationer er der for pædagogmedhjælper, TAP og leder anvendt et 10% signifikansniveau. 28

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Børn og Unge, Århus Kommune

Børn og Unge, Århus Kommune Kort version af hovedrapport Capacent Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 4 3. Overblik over dimensioner 6 4. Jobtilfredshed 10 5. Social kapital 15 6. Sammenhænge mellem dimensionerne 17 1. Resumé 8.595

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Magistratsafdelingen for Børn og Unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Hovedrapport 2017 1 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Om undersøgelsen... 3 Hovedkonklusion på resultaterne af Social kapital 2017... 4 Resultater af Social

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Børn og Unge, Århus Kommune. Trivselsundersøgelse - Hovedrapport

Børn og Unge, Århus Kommune. Trivselsundersøgelse - Hovedrapport Capacent Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1 Kort om undersøgelsen 5 2.2 Rapportens opbygning 6 3. Overblik over dimensioner 8 4. Jobtilfredshed 12 4.1 Hvem har størst jobtilfredshed? 14 4.2 Hvad har

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Lisbjergskolen Medarbejderrapport

Lisbjergskolen Medarbejderrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge Lisbjergskolen Medarbejderrapport Lisbjergskolen 2 SOCIAL KAPITAL - 2017 FORORD Kære medarbejdere i Børn og Unge I Børn og Unge arbejder vi med Stærkere fællesskaber,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Hasle skole Medarbejderrapport Hasle skole 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse 215 i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM HK DANMARK Analyse på arbejdspladsen Denne rapport bygger på en undersøgelse om social kapital blandt

Læs mere

[arbejdspladsnavn] [APV-id: apvid]

[arbejdspladsnavn] [APV-id: apvid] Trivselsundersøgelsen 2013 Prioriteringskort [arbejdspladsnavn] [APV-id: apvid] Jeres niveau sammenlignes her med niveauet for: [sammenligning] Prioriteringskortet, som I finder på de næste sider, er et

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Riisvangen Medarbejderrapport Riisvangen 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Bjørnbakhus Medarbejderrapport Børnehaven Bjørnbakhus 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Skovparken Medarbejderrapport Børnehaven Skovparken 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB

ALBERTSLUND KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB BRUGERUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB INDHOLD 01 Introduktion Side 3 02 Sammenfatning og svarprocent Side 5 03 Albertslund Kommune Side 10 04 Dagtilbud Side 13 05 Skole Side 31 06 SFO Side

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse Svarprocent Svarprocenten er steget fra 9 % i 2015 til 80 % i

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Trivselsundersøgelsen 2013 Prioriteringskort Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Jeres niveau sammenlignes her med niveauet for: Skoler_TAP Prioriteringskortet, som I finder på de næste sider, er et hjælpeværktøj

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Skovvangen dagtilbud Medarbejderrapport Skovvangen dagtilbud 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere