INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande"

Transkript

1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande Maj

2 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING Sammenfatning vedr. befolkningstal Indvandrere og efterkommere i Danmark Oprindelsesland Vandringer Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark Aldersfordeling Geografisk fordeling Statsborgerskab Bilagstabeller befolkning IGANGVÆRENDE UDDANNELSE Sammenfatning vedr. igangværende uddannelse årige indvandrere og efterkommere årige indvandrere og efterkommere 23 3 HØJEST FULDFØRTE DANSKE UDDANNELSE Sammenfatning vedr. højeste fuldførte danske uddannelse Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Andel af en ungdomsårgang, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 31 4 BESKÆFTIGELSE Sammenfatning vedr. beskæftigelsen 33 2

3 4.2 Beskæftigelsen blandt personer i den erhvervsaktive alder Beskæftigelsen blandt årige Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt årige Bilagstabeller beskæftigelse NYANKOMNES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning vedr. nyankomnes tilknytning til arbejdsmarkedet Udviklingen i antallet af nyankomne flygtninge og familiesammenførte Tilknytning til arbejdsmarkedet blandt nyankomne flygtninge og familiesammenførte 42 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, maj 2017 Hjemmeside: Redaktion: Heino Jespersen ISBN nr

4 OPBYGNING Udlændinge- og Integrationsministeriets publikation Integration: Status og udvikling 2017 indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark 1, herunder befolkningstal og tal om uddannelse og beskæftigelse. Første kapitel beskriver udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere og deres fordeling på herkomst, oprindelsesland og alder pr. 1. januar Andet kapitel omhandler indvandrere og efterkommeres igangværende danske uddannelse med tal for skoleåret 2016/2017. Tredje kapitel omhandler indvandrere og efterkommeres højest fuldførte danske uddannelse. Fjerde kapitel beskriver beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med tal for ultimo november Femte kapitel fokuserer på de nyankomne flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsprogrammet. Det bemærkes, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. 1 Redaktionen er afsluttet den 8. maj

5 5

6 1. BEFOLKNING 1.1 Sammenfatning af befolkningstal pct Den 1. januar 2017 boede der i alt indvandrere og efterkommere i Danmark. Det er 12,9 pct. af befolkningen har oprindelse i ikke-vestlige lande. 60 pct. af alle indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har oprindelse i de 10 største ikke-vestlige indvandringslande Tyrkiet, Syrien, Irak, Libanon, Pakistan, Bosnien-Hercegovina, Somalia, Iran, Afghanistan og Vietnam. Fra 2016 til 2017 er antallet af indvandrere og efterkommere steget med i alt knap personer. Antallet af efterkommere er steget med 7.600, antallet af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er steget med , og antallet af indvandrere med vestlig oprindelse er steget med personer Det samlede antal indvandrere og efterkommere er vokset med knap personer i perioden pct. 82 pct. af de i alt knap ikke-vestlige efterkommere var den 1. januar 2017 under 25 år. 27 pct. 27 pct. af indvandrere og efterkommere bor i København og Aarhus Kommuner, og knap halvdelen af alle indvandrere og efterkommere bor i 10 kommuner. 35 pct. Knap 4 ud af 10 indvandrere og efterkommere har dansk statsborgerskab 6

7 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark Den 1. januar 2017 var der i alt indvandrere og efterkommere i Danmark. Heraf har ikke-vestlig oprindelse. I alt udgør indvandrere og efterkommere 12,9 pct. af befolkningen i Danmark, jf. figur 1.1. I bilagstabel 1.a er Danmarks befolkning fordelt på oprindelse og herkomst. Figur 1.1: Danmarks befolkning fordelt på herkomst og oprindelse, pr. 1. januar 2017, pct. 5,8% 2,5% 4,1% 0,5% 87,1% Indvandrere, ikke-vestlige lande Efterkommere, ikke vestlige lande Indvandrere, vestlige lande Efterkommere, vestlige lande Dansk oprindelse Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK1C. 1.3 Oprindelsesland Omkring 60 pct. af alle indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har oprindelse i 10 lande, jf. figur 1.2. Personer med tyrkisk oprindelse udgør den største gruppe tilhører denne gruppe. De tre næststørste grupper udgøres af personer, som stammer fra Syrien (37.880), Irak (31.902) og Libanon (26.458). Bilagstabel 1.b indeholder indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelsesland. 7

8 Figur 1.2: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse fordelt på oprindelsesland, pr. 1. januar 2017, pct. og antal 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ,2% ,9% 6,7% 5,5% 5,2% 4,8% 4,4% 4,2% 3,7% 3,2% Andel Antal Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK1C. Fakta: Definitioner Hvad er vestlige henholdsvis ikke-vestlige lande? Vestlige lande omfatter Norden, EU-landene samt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande. Hvad vil det sige at være indvandrer? Indvandrere er født uden for Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvad vil det sige at være efterkommer? Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvorfor fokuserer notatet på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Personer med ikke-vestlig oprindelse udgør størstedelen af indvandrere og efterkommere i Danmark. Desuden viser tidligere analyser, at denne gruppe står over for de største udfordringer, når det gælder integration. 8

9 1.4 Vandringer Figur 1.2 viser udviklingen i nettoindvandringen fordelt på oprindelse fra 2007 til Nettoindvandringen af personer med vestlig oprindelse har været jævnt stigende fra 2009 til I 2016 er nettoindvandringen faldet lidt, men er stadig på et højt niveau. Nettoindvandringen af personer med ikke-vestlig oprindelse var faldende fra 2009 til 2011 og steg i årene herefter markant, men er faldet fra 2015 til Nettoindvandringen for personer med dansk oprindelse steg til 2009, faldt herefter frem til 2011 og har stort set været konstant siden. Vandringer er opgjort som de ind- og udvandringer, der er registreret i året. Se anmærkning nedenfor i figur 1.2. Figur 1.2: Nettoindvandring fordelt på oprindelse, , antal Danmark Vestlige lande Ikke-vestlige lande Anm. 1: Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. Anm. 2: Vandringstabellen er opgjort på samme måde i Statistikbanken og udlændingedatabasen. I begge databaser anvendes de ind- og udvandringer, der er registreret i året, uanset i hvilket år selve vandringen er foregået. Danmarks Statistik anvender denne metode, da der er en del forsinkelser på registrering af særligt udvandringer, hvilket ville give et skævt billede af den akkumulerede udvandring. Anm. 3: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er fødsler og dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. Det fremgår af bilagstabel 1.c, at lidt mere end indvandrere og efterkommere udvandrede fra Danmark i I samme år indrejste knap indvandrere og efterkommere til landet. Dermed er der en samlet nettoindvandring på lidt mindre end personer i Blandt efterkommere med vestlig oprindelse er flere personer udvandret end indvandret. Figur 1.3 viser indvandring og nettoindvandring i 2016 blandt de ti lande med flest indvandrede med ikke-vestlig oprindelse i Der var især en høj nettoindvandring fra Syrien, Indien, Eritrea og Kina. 9

10 Figur 1.3: De ti største ikke-vestlige indvandringslande fordelt på vandringstype i 2016, antal. Indvandring Nettoindvandring Pakistan Tyrkiet Eritrea Iran Nepal Filippinerne Ukraine Kina Indien Syrien Anm.1: Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. Anm. 2: Vandringstabellen er opgjort på samme måde i Statistikbanken og udlændingedatabasen. I begge databaser anvendes de ind- og udvandringer, der er registreret i året, uanset i hvilket år selve vandringen er foregået. Danmarks Statistik anvender denne metode, da der er en del forsinkelser på registrering af særligt udvandringer, hvilket ville give et skævt billede af den akkumulerede udvandring. Anm. 3: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er fødsler og dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark Det samlede antal indvandrere og efterkommere er øget med knap personer i perioden Det betyder, at indvandrere og efterkommeres andel af den samlede befolkning er steget med omkring 10 procentpoint siden 1980 fra 3,0 pct. i 1980 til knap 13 pct. i 2017, jf. figur 1.5. Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har haft den største stigning siden Andelen af indvandrere med ikke-vestlig baggrund er steget fra 0,9 pct. af befolkningen i 1980 til 5,8 pct. i Figur 1.5: Indvandrere og efterkommeres andel af den samlede danske befolkning fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 1980 til 1. januar 2017, pct. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Indvandrere, vestlige lande Efterkommere, ikke-vestlige lande Indvandrere, ikke-vestlige lande Efterkommere, vestlige lande Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. 10

11 I bilagstabel 1.d. er vist de 10 nationaliteter med den største befolkningstilvækst i Danmark fra 2016 til 2017 Som det fremgår, er antallet af indvandrere og efterkommere fra henholdsvis Syrien, Rumænien, Polen og Indien steget med henholdsvis omkring , 2.900, og personer. Det fremgår af bilagstabel 1.e, at antallet af indvandrere og efterkommere er steget med knap personer fra 2016 til I forhold til ikke-vestlige lande er antallet af indvandrere og efterkommere steget med henholdsvis og personer. Antallet af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse er steget med omkring personer. 1.6 Aldersfordeling Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har en aldersfordeling, der afviger væsentligt fra den øvrige befolkning. Der er en meget større andel af børn og unge. Det fremgår af figur 1.5, at kun 7 pct. af indvandrerne er over 65 år mod 21 pct. af danskerne. Blandt efterkommerne er der en endnu større overvægt af børn og unge. Således er 82 pct. af efterkommerne under 25 år. Figur 1.5: Aldersfordelingen for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, pr. 1. januar 2017, pct. 65+ år 0,0% 20,8% 6,7% årige 2,2% 33,8% 39,9% årige 16,2% 16,2% 36,1% årige 11,2% 9,7% 28,1% 0-15-årige 18,0% 7,6% 53,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Personer med dansk oprindelse Efterkommere Indvandrere Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. Det fremgår af bilagstabel 1.f, at gruppen af indvandrere med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse hovedsageligt omfatter personer i den erhvervsaktive alder, dvs år. 82,8 pct. af indvandrere med vestlig oprindelse, og 85,7 pct. af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er i alderen år. Andelen af personer over 64 år er størst blandt personer med dansk oprindelse (20,8 pct.). De efterfølges af indvandrere med vestlig oprindelse (12,4 pct.). 11

12 1.7 Geografisk fordeling Indvandrere og efterkommere fordeler sig ikke jævnt ud over hele landet. Som det fremgår af figur 1.6 bor mere end 1/4 af alle indvandrere og efterkommere i Københavns og Aarhus Kommuner. Knap halvdelen af alle indvandrere og efterkommere bor i 10 kommuner. Figur 1.6: De 10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere, pr. 1. januar 2017, pct. 25% 21,2% 20% 19,0% 15% 10% 5% 8,0% 6,4% 4,8% 3,3% 3,3% 3,5% 2,9% 2,2% 2,3% 1,1% 1,5% 2,1% 1,9% 1,8% 2,3% 2,1% 1,3% 1,4% 0% København Aarhus Odense Aalborg Frederiksberg Høje-Taastrup Gladsaxe Vejle Gentofte Horsens Vestlige lande Ikke-vestlige lande Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. I figurerne 1.7 og 1.8 fremgår andelen af indvandrere og efterkommere med henholdsvis ikkevestlig og vestlig oprindelse i forhold til den samlede befolkning i de enkelte kommuner. Vestegnens kommuner, først og fremmest Ishøj (31,8 pct.), Brøndby (27,1 pct.), Albertslund (23,7 pct.) og Høje-Taastrup (21,7 pct.), er de kommuner, som har de højeste befolkningsandele af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Kommunerne København, Frederiksberg, Gentofte og Aabenraa har de højeste befolkningsandele af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse. I bilagstabel 1.g ses de 10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere, pr. 1. januar

13 Figur 1.7: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning, pr. 1. januar 2017, pct. Anm.: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 13

14 Figur 1.8: Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning, pr. 1. januar 2017, pct. Anm.: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 14

15 1.8 Statsborgerskab Knap 4 ud af 10 indvandrere og efterkommere har dansk statsborgerskab. Som det fremgår af figur 1.9, er der som forventet en større andel af danske statsborgere blandt efterkommere end blandt indvandrere. Figur 1.9: Indvandrere og efterkommere fordelt på statsborgerskab, pr. 1. januar 2017, pct. Indvandrere, ikke-vestlige lande 34,4% 65,6% Efterkommere, ikke-vestlige lande 74,0% 26,0% Indvandrere, vestlige lande 13,1% 86,9% Efterkommere, vestlige lande 38,6% 61,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dansk statsborgerskab Ikke dansk statsborgerskab Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF34. Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har den højeste andel af personer med dansk statsborgerskab (74,0 pct.). Indvandrere med vestlig oprindelse har den højeste andel af personer med udenlandsk statsborgerskab (86,9 pct.). Figur 1.10: Andelen af indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab fordelt på herkomst og oprindelse, , pct. 71,3% 71,2% 71,8% 72,8% 72,6% 72,8% 72,8% 72,4% 72,4% 72,2% 74,0% 80% 60% 57,6% 51,5% 49,9% 50,1% 48,5% 46,2% 45,0% 43,3% 41,5% 39,6% 38,6% 40% 20% 0% 39,1% 38,2% 38,1% 38,5% 38,0% 38,1% 38,0% 36,8% 35,9% 33,8% 34,4% 27,2% 24,2% 21,6% 20,5% 19,3% 18,1% 17,0% 15,8% 14,8% 13,6% 13,1% Indvandrere, ikke-vestlige lande Indvandrere, vestlige lande Efterkommere, ikke-vestlige lande Efterkommere, vestlige lande Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. Figur 1.10 viser udviklingen i andelen af indvandrere og efterkommere, som har dansk statsborgerskab. Udviklingen afspejler blandt andet, at der de seneste år er kommet relativt mange ikke-vestlige indvandrere, der endnu ikke opfylder betingelserne for at søge om dansk indfødsret. 15

16 1.9. Bilagstabeller befolkning Bilagstabel 1.a: Danmarks befolkning fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 2017, pct. og antal Ikke-vestlig oprindelse Personer Andel af hele befolkningen Indvandrere ,8% Efterkommere ,5% I alt ,3% Vestlig oprindelse Indvandrere ,1% Efterkommere ,5% I alt ,6% Alle indvandrere og efterkommere ,9% Dansk oprindelse ,1% Hele befolkningen ,0% Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK1. Bilagstabel 1.b: Indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelsesland, pr. 1. januar 2017, pct. og antal Andel af alle indvandrere Indvandrere Efterkommere I alt og efterkommere Tyrkiet ,5% Polen ,1% Syrien ,1% Tyskland ,5% Irak ,3% Rumænien ,6% Libanon ,6% Pakistan ,3% Bosnien-Hercegovina ,1% Somalia ,8% Iran ,7% Afghanistan ,4% Norge ,3% Sverige ,1% Storbritannien ,1% Vietnam ,1% Jugoslavien ,0% Øvrige lande ,4% I alt ,0% Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK1C. 16

17 Bilagstabel 1.c: Vandringer fordelt på oprindelse og herkomst, 2016, antal Ikke-vestlig oprindelse Indvandring Udvandring Nettoindvandring Indvandrere Efterkommere I alt Vestlig oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Alle indvandrere og efterkommere Dansk oprindelse Hele befolkningen Anm. 1: Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer Anm. 2: Vandringstabellen er opgjort på samme måde i Statistikbanken og udlændingedatabasen. I begge databaser anvendes de ind- og udvandringer, der er registreret i året, uanset hvilket år selve vandringen er foregået i. Danmarks Statistik anvender denne metode, da der er en del forsinkelser på registrering af særligt udvandringer, hvilket ville give et skævt billede af den akkumulerede udvandring. Anm. 3: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er fødsler og dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. Bilagstabel 1.d: Befolkningsudvikling fordelt på oprindelseslande med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark, pr. 1. januar januar 2017, pct. og antal Vækst, antal personer Vækst, pct. Gruppens andel af den samlede befolkningstilvækst Syrien ,6% 25,9% Rumænien ,2% 7,0% Polen ,7% 5,8% Indien ,0% 3,4% Eritrea ,6% 2,5% Litauen ,9% 2,3% Kina ,9% 2,1% Ukraine ,9% 2,0% Nepal ,3% 2,0% Bulgarien ,3% 1,9% Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. 17

18 Bilagstabel 1.e: Befolkningsudvikling pr. 1. januar 2016 og 1. januar 2017 fordelt på oprindelseslande og herkomst, pct. og antal Ikke-vestlige lande Vækst, antal personer Vækst, pct. Gruppens andel af den samlede befolkningstilvækst Indvandrere ,8% 44,3% Efterkommere ,2% 13,9% I alt ,3% 58,2% Vestlige lande Indvandrere ,2% 28,2% Efterkommere ,2% 4,4% I alt ,4% 32,6% Alle indvandrere og efterkommere ,4% 90,8% Personer med dansk oprindelse ,1% 9,2% Hele befolkningen ,7% 100,0% Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. Bilagstabel 1.f: Aldersfordelingen fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 2017, pct. Aldersgrupper Ikke-vestlige lande 0-15 år år år år 65+ år I alt Indvandrere 7,6% 9,7% 36,1% 39,9% 6,7% 100% Efterkommere 53,5% 28,1% 16,2% 2,2% 0,0% 100% I alt 21,5% 15,2% 30,1% 28,5% 4,7% 100% Vestlige lande Indvandrere 4,8% 14,5% 38,6% 29,7% 12,4% 100% Efterkommere 58,5% 11,4% 12,2% 13,1% 4,9% 100% I alt 10,3% 14,2% 35,9% 28,0% 11,6% 100% Alle indvandrere og efterkommere 17,5% 14,9% 32,2% 28,3% 7,1% 100% Dansk oprindelse 18,0% 11,2% 16,2% 33,8% 20,8% 100% Hele befolkningen 17,9% 11,7% 18,2% 33,1% 19,1% 100% Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. 18

19 Bilagstabel 1.g: De 10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere, pr. 1. januar 2017, pct. og antal Alle indvandrere og efterkommere Vestlige lande Ikke-vestlige lande I alt Andel I alt Andel I alt Andel København ,2% ,0% ,8% Aarhus ,4% ,0% ,4% Odense ,3% ,8% ,3% Aalborg ,3% ,9% ,0% Frederiksberg ,5% ,2% ,7% Høje-Taastrup ,1% ,3% ,9% Gladsaxe ,5% ,1% ,9% Vejle ,9% ,8% ,8% Gentofte ,3% ,3% ,7% Horsens ,1% ,4% ,6% Øvrige ,5% ,2% ,0% Hele Landet ,0% ,0% ,0% Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 19

20 20

21 2. IGANGVÆRENDE UDDANNELSE I dette kapitel belyses en række nøgletal om unge udlændinges uddannelse i Danmark. Indvandrere med ophold i Danmark i mindre end 2 år er udeladt af analyserne i dette kapitel. På den måde undtages de personer, som er kommet til Danmark for at studere i en kortere periode. Det skal understreges, at tallene vedrørende igangværende uddannelse ikke nødvendigvis viser, hvor stor en andel der rent faktisk fuldfører den påbegyndte uddannelse. Danmarks Statistik har ændret sine uddannelsesklassifikationer, hvilket kan medføre, at der er sket mindre ændringer i tallene i forhold til tidligere opgørelser Sammenfatning vedr. igangværende uddannelse 80 pct. Lidt mindre end 80 pct. af årige med ikke-vestlig oprindelse er i gang med at uddanne sig. Blandt årige personer med dansk oprindelse er lidt mindre end 83 pct. i gang med at uddanne sig. 68 pct. 68 pct. af de årige efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, hvilket er lidt mere end den tilsvarende andel for kvinder med dansk oprindelse (65 pct.) årige indvandrere og efterkommere Andelen af årige indvandrere og efterkommere, der er i gang med at uddanne sig i skoleåret 2016/2017, er lidt lavere end den tilsvarende andel af personer med dansk oprindelse. Tabel 2.1 viser, at lidt mindre end 80 pct. af årige med ikke-vestlig oprindelse er i gang med at uddanne sig. Blandt personer med dansk oprindelse er den tilsvarende andel lidt mindre end 83 pct. I forhold til tabellen skal det bemærkes, at forskellene på andelene af årige, der er i gang med en videregående uddannelse, fx kan afspejle, at der er forskel på, hvor stor en andel der vælger en erhvervsuddannelse, og at relativt flere unge med dansk baggrund har været på efterskole, før de går videre med en ungdomsuddannelse. 2 Danmarks Statistik oplyser, at I forbindelse med opdatering af tidsserier med uddannelsesdata i 2015 med ny uddannelsesklassifikation, er der sket større ændringer inden for uddannelsesgrupperinger pga. løbende ændringer af uddannelsers placering. Se flere oplysninger på 21

22 Tabel 2.1: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2016/2017, fordelt på oprindelse, herkomst og uddannelsesniveau, pct. Ikke-vestlig oprindelse Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Uoplyst/ingen uddannelse I alt Indvandrere Efterkommere I alt Vestlig oprindelse 24,6% 47,3% 2,7% 25,4% 100,0% 17,7% 60,0% 4,0% 18,3% 100,0% 19,4% 56,8% 3,7% 20,1% 100,0% Indvandrere Efterkommere I alt Alle indvandrere og efterkommere Personer med dansk oprindelse Hele befolkningen Anm. 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. 19,4% 49,9% 1,9% 28,8% 100,0% 15,5% 62,6% 2,6% 19,4% 100,0% 18,0% 54,4% 2,1% 25,5% 100,0% 19,3% 56,5% 3,5% 20,8% 100,0% 18,8% 62,7% 1,2% 17,3% 100,0% 18,9% 62,0% 1,4% 17,7% 100,0% Anm. 2: Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Anm. 3: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm. 4: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD320. Figur 2.1 viser kønsopdelingen af andelen af årige, der er i gang med en ungdoms- eller videregående uddannelse. Som det fremgår af figuren, er kvinder i højere grad end mænd i gang med en uddannelse. Forskellen mellem mænd og kvinder gør sig i særlig grad gældende for unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Det skal i øvrigt bemærkes, at 68 pct. af de årige efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Dette er lidt mere end den tilsvarende andel af kvinder med dansk oprindelse på 65 pct. 22

23 Figur 2.1: årige indvandrere og efterkommere med ikke vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 2016/2017, fordelt på køn og herkomst, pct. 80% 70% 60% 50% 46,9% 53,3% 60,0% 68,2% 62,8% 64,9% 40% 30% 20% 10% 0% Indvandrere, ikke-vestlige lande Efterkommere, ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse Mænd Kvinder Anm. 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Anm. 2: Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Anm. 3: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm. 4: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD årige indvandrere og efterkommere Det fremgår af tabel 2.2, at knap 48 pct. af de årige indvandrere og efterkommere er i gang med en uddannelse i skoleåret 2016/2017. Det er omkring 4 procentpoint lavere end andelen af personer med dansk oprindelse i samme aldersgruppe. Andelen af personer, som ikke er i uddannelse, er ret høj for alle grupper. Det er derfor vigtigt at understrege, at en del af disse personer kan have gennemført en uddannelse og kan være i beskæftigelse. Tabel 2.2 viser endvidere, at andelen af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse, er højere end andelen af personer med dansk oprindelse. Gruppen af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse har derimod den laveste andel af personer, som er i gang med en videregående uddannelse. 23

24 Tabel 2.2: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2016/2017, fordelt på oprindelse, herkomst og uddannelsesniveau, pct. Ikke-vestlig oprindelse Videregående uddannelse Anden uddannelse Uoplyst/ingen uddannelse I alt Indvandrere Efterkommere I alt Vestlig oprindelse 27,2% 14,2% 58,6% 100,0% 40,7% 12,0% 47,3% 100,0% 35,2% 12,9% 51,9% 100,0% Indvandrere Efterkommere I alt Alle indvandrere og efterkommere Personer med dansk oprindelse Hele befolkningen Anm. 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet 42,0% 4,4% 53,6% 100,0% 40,5% 12,2% 47,2% 100,0% 41,8% 5,4% 52,8% 100,0% 37,1% 10,7% 52,2% 100,0% 36,4% 15,5% 48,1% 100,0% 36,5% 14,9% 48,6% 100,0% Anm. 2: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm. 3: Anden uddannelse omfatter grundskole, almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Anm. 4: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD320. Figur 2.2 viser, at for unge med såvel dansk baggrund som unge indvandrere og efterkommere, er der en højere andel af kvinderne, der er i gang med en videregående uddannelse. Særlig for efterkommerne med ikke-vestlig oprindelse er der en stor kønsforskel. 49 pct. af kvinderne er således i gang med en videregående uddannelse mod 33 pct. af mændene. Figur 2.2: årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2016/2017, fordelt på køn, herkomst og oprindelse, pct. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 22,7% 32,4% Indvandrere, ikke-vestlige lande 33,1% 48,8% Efterkommere, ikke-vestlige lande 30,1% 43,0% Personer med dansk oprindelse Mænd Kvinder Anm. 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Anm. 2: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm. 3: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD

25 25

26 3 HØJEST FULDFØRTE DANSKE UDDANNELSE I dette kapitel præsenteres nøgletal om højest fuldførte danske uddannelse for indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse. Kapitlet er inddelt i tre afsnit om henholdsvis grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Afsnittene om grundskole og ungdomsuddannelse omhandler årige. Afsnittet om videregående uddannelse handler om årige. Indvandrere, der kom til Danmark, efter at de var fyldt 13 år, er udeladt af disse analyser, da de ikke har haft mulighed for at fuldføre hele eller en væsentlig del af grundskolen. Danmarks Statistik har ændret sine uddannelsesklassifikationer, hvilket kan medføre, at der er sket ændringer i tallene i forhold til tidligere opgørelser Sammenfatning vedr. højeste fuldførte danske uddannelse 16 procentpoint Fra 2006 til 2016 er andelen af årige personer med ikke vestlig baggrund, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse, steget med 16 procentpoint. For unge med dansk baggrund er andelen steget med 6 procentpoint. 14 procentpoint Andelen af personer mellem 25 og 39 år med ikke-vestlig oprindelse, som har gennemført en videregående uddannelse, er steget med knap 14 procentpoint i perioden 2006 til 2016, mens andelen er steget med omkring 10 procentpoint for personer med dansk oprindelse. 40 pct. Lidt mindre end 40 pct. af årige med ikke-vestlig oprindelse har grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse. Det er knap 12 procentpoint flere end blandt personer med dansk oprindelse. 3.1 Grundskole Tabel 3.1 viser, at lidt mindre end 40 pct. af årige med ikke-vestlig oprindelse har grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse. Det er knap 9 procentpoint flere end blandt personer med vestlig oprindelse i samme aldersgruppe og knap 12 procentpoint flere end blandt personer med dansk oprindelse. Der er en større andel af indvandrere, der højest har fuldført grundskolen, end for efterkommerne. Der er ligeledes store forskelle kønnene imellem. Den største forskel findes blandt efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, hvor forskellen er lidt mindre end 17 procentpoint. 3 Danmarks Statistik oplyser, at I forbindelse med opdatering af tidsserier med uddannelsesdata i 2015 med ny uddannelsesklassifikation, er der sket større ændringer inden for uddannelsesgrupperinger pga. løbende ændringer af uddannelsers placering. Se flere oplysninger på 26

27 Tabel 3.1: årige indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som højest har gennemført grundskolen, fordelt på oprindelse, herkomst og køn, 2016, pct. Ikke-vestlig oprindelse Mænd Kvinder I alt Indvandrere 48,8% 34,2% 42,0% Efterkommere 44,8% 27,9% 36,7% I alt 46,2% 30,0% 38,5% Vestlig oprindelse Indvandrere 35,7% 27,9% 31,9% Efterkommere 32,1% 23,9% 28,1% I alt 33,9% 25,8% 30,0% Alle indvandrere og efterkommere 45,0% 29,5% 37,6% Personer med dansk oprindelse 31,3% 22,2% 26,9% Hele befolkningen 32,6% 22,8% 27,8% Anm. 1: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Anm. 2: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD040. Figur 3.1 viser, at andelen af årige, der har grundskolen som deres højeste fuldførte uddannelse, generelt er faldet for alle tre oprindelsesgrupper siden Dette gælder særligt unge med ikke-vestlig oprindelse, hvor andelen uden uddannelse ud over grundskole er faldet med 14 procentpoint siden Figur 3.1: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som højest har gennemført grundskolen, fordelt på oprindelse, , pct. 60% 50% 40% 30% 52,5% 51,0% 50,1% 49,9% 48,9% 47,7% 34,8% 34,0% 34,2% 33,8% 35,4% 34,4% 45,6% 43,7% 42,2% 40,4% 38,5% 30,8% 30,1% 29,5% 29,6% 30,0% 20% 32,6% 32,7% 32,4% 32,7% 32,5% 32,3% 31,4% 30,3% 28,9% 27,9% 26,9% 10% 0% Ikke-vestlige lande Vestlige lande Personer med dansk oprindelse Anm. 1: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Anm. 2: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD

28 3.2 Ungdomsuddannelse Det fremgår af tabel 3.2, at en betydelig større andel af årige personer med dansk oprindelse har gennemført mindst en ungdomsuddannelse end indvandrere og efterkommere i samme aldersgruppe. Mens 72,5 pct. af personer med dansk oprindelse har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, er den tilsvarende andel for indvandrere og efterkommere 60,7 pct. Gruppen af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse klarer sig generelt bedre i forhold til uddannelse end indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Efterkommere har i højere grad end indvandrere gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Det gælder både blandt vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Kvinder klarer sig generelt bedre end mænd. Dette gælder især kvinder med ikke-vestlig oprindelse. Tabel 3.2: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, fordelt på oprindelse, herkomst og køn, 2016, pct. Ikke-vestlig oprindelse Mænd Kvinder I alt Indvandrere 50,0% 65,0% 57,0% Efterkommere 53,6% 71,0% 61,9% I alt 52,4% 69,0% 60,3% Vestlig oprindelse Indvandrere 58,7% 65,2% 61,8% Efterkommere 62,5% 70,4% 66,4% I alt 60,6% 67,9% 64,1% Alle indvandrere og efterkommere 53,2% 68,9% 60,7% Personer med dansk oprindelse 68,1% 77,2% 72,5% Hele befolkningen 66,7% 76,5% 71,5% Anm. 1: Mindst en ungdomsuddannelse omfatter almengymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig uddannelse, kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm. 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Anm. 3: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD040. Figur 3.2 viser, at andelen af årige, som mindst har gennemført en ungdomsuddannelse, er steget i perioden 2006 til 2016 for indvandrere og efterkommere med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse. Hvor andelen for personer med dansk oprindelse er steget med lidt mere end 6 procentpoint, er andelen steget med omkring 10,5 procentpoint for personer med vestlig oprindelse og med lidt mere end 16 procentpoint for personer med ikke-vestlig oprindelse. 28

29 Figur 3.2: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, , fordelt på oprindelse, pct. 80% 70% 60% 50% 40% 66,4% 66,3% 66,5% 66,3% 66,5% 66,7% 67,7% 68,8% 70,2% 71,5% 72,5% 63,1% 61,0% 64,1% 64,1% 56,4% 57,0% 53,6% 53,5% 54,4% 54,2% 55,0% 54,7% 56,5% 58,4% 60,3% 52,7% 46,2% 47,1% 47,6% 49,2% 50,5% 44,2% 30% 20% 10% 0% Ikke-vestlige lande Vestlige lande Personer med dansk oprindelse Anm. 1: Mindst en ungdomsuddannelse omfatter almengymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig uddannelse, kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm. 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Anm. 3: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD Videregående uddannelse Tabel 3.3 viser, at der er stor forskel i andelen af årige personer med vestlig og ikkevestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse. 30,5 pct. af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har gennemført en videregående uddannelse, mod 40 pct. af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse. Andelen af personer med vestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse, er således næsten lige så høj som andelen af personer med dansk oprindelse. Gabet mellem personer med ikke-vestlig oprindelse og dansk oprindelse er derimod omkring 12,5 procentpoint. Som det fremgår af tabel 3.3, er der forskel mellem efterkommere og indvandrere med både ikke-vestlig og vestlig oprindelse. I begge grupper er andelen, der har gennemført en videregående uddannelse, omkring 5 procentpoint højere blandt efterkommere end blandt indvandrere. 29

30 Tabel 3.3: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført en videregående uddannelse, fordelt på oprindelse, herkomst og køn, 2016, pct. Ikke vestlig oprindelse Mænd Kvinder I alt Indvandrere 22,6% 34,9% 28,3% Efterkommere 25,2% 40,9% 32,8% I alt 23,9% 37,9% 30,5% Vestlig oprindelse Indvandrere 28,1% 46,6% 37,3% Efterkommere 35,7% 50,7% 42,7% I alt 32,0% 48,6% 40,0% Alle indvandrere og efterkommere 24,9% 39,3% 31,8% Personer med dansk oprindelse 34,8% 51,6% 43,1% Hele befolkningen 34,2% 50,9% 42,4% Anm. 1: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm. 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Anm. 3: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD040. Figur 3.3 viser, at der i perioden 2006 til 2016 er sket en positiv udvikling i andelen af årige personer med vestlig, ikke-vestlig og dansk oprindelse, som har gennemført en videregående uddannelse. Andelen af personer med ikke-vestlig oprindelse, som har gennemført en videregående uddannelse, er steget med knap 14 procentpoint i hele perioden, mens andelen er steget med lidt mere end 6 procentpoint for personer med vestlig oprindelse og omkring 10 procentpoint for personer med dansk oprindelse. Figur 3.3: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført en videregående uddannelse, fordelt på oprindelse, , pct. 50% 33,8% 34,5% 35,7% 36,9% 38,0% 39,0% 39,8% 40,5% 41,3% 42,1% 43,1% 45% 40% 35% 36,7% 36,9% 37,1% 37,3% 38,2% 39,2% 40,0% 30% 33,0% 34,4% 34,1% 34,2% 25% 30,5% 25,5% 26,9% 28,7% 20% 24,0% 15% 19,7% 22,6% 16,7% 17,9% 18,1% 21,2% 10% 5% 0% Ikke-vestlige lande Vestlige lande Personer med dansk oprindelse Anm. 1: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm. 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Anm. 3: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD

31 3.4 Andel af en ungdomsårgang, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse I det følgende vises beregninger på Undervisningsministeriets profilmodel. 4 Beregningerne viser, hvor stor en andel af en ungdomsårgang der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter 9. klasse. Mindst en ungdomsuddannelse betyder, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Figur 3.4 viser således, at 95,4 pct. af kvinder fra årgang 2014 og med dansk oprindelse forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Herefter kommer kvinder med udenlandsk oprindelse og mænd med dansk oprindelse, begge med 92,1 pct. For mænd med udenlandsk oprindelse er andelen 80,8 pct. Gruppen af mænd med udenlandsk oprindelse har haft den største stigning fra 66,1 pct. for årgang 2004 til 80,8 pct. for årgang Herefter følger gruppen af kvinder med udenlandsk oprindelse, som er steget med 10 procentpoint fra 2004 til Figur 3.4: Andel af ungdomsårgang, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter 9. klasse, 2004 og 2014, pct ,1 92,1 92,1 95,4 85,0 80,8 82,1 66, Mænd Kvinder Vestlig og ikke-vestlig oprindelse Dansk oprindelse Kilde: Undervisningsministeriets databank (Profilmodellen). 4 Beregningerne er baseret på Undervisningsministeriets profilmodel

32 32

33 4 BESKÆFTIGELSE Dette kapitel indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommeres beskæftigelse opdelt på herkomst, køn, alder og oprindelse. Kapitlet fokuserer på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Personer med ikke-vestlig oprindelse udgør størstedelen af indvandrere og efterkommere i Danmark. Desuden viser tidligere analyser, at denne gruppe står over for de største udfordringer, når det gælder integration. 4.1 Sammenfatning vedr. beskæftigelsen 54,8 pct. Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige mandlige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er på 54,8 pct. i ,2 pct. Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige kvindelige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er på 46,2 pct. i procentpoint Forskellen mellem beskæftigelsesfrekvensen for årige kvinder med dansk oprindelse og indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er på 30 procentpoint i Beskæftigelsen blandt personer i den erhvervsaktive alder I 2015 (ultimo november) er der omkring personer i Danmark i den erhvervsaktive alder, dvs. mellem 16 og 64 år. I gennemsnit er 7 ud af 10 personer (72,1 pct.) i beskæftigelse. Dette svarer til omkring personer. Blandt dem er der omkring indvandrere og efterkommere. Figur 4.1 viser, at under halvdelen (48,9 pct.) af indvandrerne med ikke-vestlig oprindelse i den erhvervsaktive alder er i beskæftigelse i november Det er den laveste beskæftigelsesfrekvens blandt indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse. Gruppen af årige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er også kendetegnet ved, at en større andel er arbejdsløse (4,9 pct.) eller står uden for arbejdsstyrken (46,3 pct.) end blandt de øvrige befolkningsgrupper. I bilagstabel 4.a er vist udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt årige fordelt på oprindelse og herkomst. 33

34 Figur 4.1: Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) fordelt på oprindelse, herkomst og arbejdsmarkedstilknytning, ultimo november 2015, pct. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Indvandrere, ikke-vestlige lande 48,9% 4,9% 46,3% Efterkommere, ikke-vestlige lande 54,7% 4,0% 41,3% Indvandrere, vestlige lande 63,7% 3,9% 32,4% Efterkommere, vestlige lande 66,1% 3,4% 30,5% Dansk oprindelse 75,0% 2,5% 22,5% Hele befolkningen 72,1% 2,8% 25,1% Beskæftigede Arbejdsløse Uden for arbejdsstyrken Anm. 1: Beskæftiget, arbejdsløs og uden for arbejdsstyrken er udregnet som en andel af hele populationen i den erhvervsaktive alder. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. Figur 4.2 viser beskæftigelsesfrekvensen ultimo november 2015 blandt årige indvandrere fra ikke-vestlige lande samt personer med dansk oprindelse fordelt på aldersgrupper, køn og oprindelse. Beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er for alle aldersgrupper lavere end for de tilsvarende grupper af personer med dansk oprindelse. De mest markante forskelle i beskæftigelsesfrekvensen findes blandt årige kvinder, hvor forskellen mellem kvinder med dansk oprindelse og indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er 39 procentpoint. Den tilsvarende forskel mellem årige mænd med dansk oprindelse og indvandrermænd med ikke-vestlig oprindelse er 35 procentpoint. Det mindste gab i beskæftigelsesfrekvensen findes mellem årige indvandrermænd fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse i samme aldersgruppe. 34

35 Figur 4.2: Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere fra ikke-vestlige lande, samt personer med dansk oprindelse fordelt på aldersgrupper, køn og oprindelse, ultimo november 2015, pct. 80% 84% 48% 41% 50% 24% årige årige årige 32% 62% 48% 58% 83% 87% 81% 50% årige 61% 85% 70% 45% årige 54% 75% 60% 38% årige 38% 56% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 50% 100% Kvinder, indvandrere ikke-vestlige lande Kvinder, dansk oprindelse Mænd, indvandrere ikke-vestlige lande Mænd, dansk oprindelse Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS Beskæftigelsen blandt årige I dette afsnit belyses beskæftigelsen blandt personer mellem 25 og 64 år årige personer er udeladt af analysen, da en stor andel af denne gruppe er i gang med en uddannelse. Derudover har efterkommerne en alderssammensætning, der afviger væsentligt fra resten af befolkningens. Figur 4.3 viser, at beskæftigelsesfrekvensen for årige ikke-vestlige indvandrere ultimo november 2015 var på 54,8 pct. for mændene og 46,2 pct. for kvinderne. For personer med dansk oprindelse var henholdsvis 81,2 og 76,4 pct. i beskæftigelse. Det fremgår af bilagstabel 4.b, at der samlet set var ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i aldersgruppen år, der var i beskæftigelse ultimo november

36 Figur 4.3: Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse fordelt på køn, ultimo november 2015, pct. 90% 80% 70% 68,6% 63,7% 81,2% 76,4% 60% 54,8% 50% 46,2% 40% 30% 20% 10% 0% Indvandrere, ikke-vestlige lande Efterkommere, ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse Beskæftigelsesfrekvens Mænd Beskæftigelsesfrekvens Kvinder Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt årige Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt årige fordelt på køn og oprindelse i perioden fremgår af figur 4.4. Siden 2010 er der ikke sket større ændringer i rangeringen af grupperne i forhold til deres beskæftigelsesfrekvens. 36

37 Figur 4.4: Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse fordelt på køn og oprindelse, ultimo november , pct. 90% 80% 79% 80% 80% 80% 81% 81% 76% 75% 75% 75% 76% 76% 70% 68% 68% 66% 66% 67% 69% 60% 64% 63% 62% 62% 62% 64% 50% 56% 56% 55% 55% 55% 55% 40% 47% 47% 46% 46% 46% 46% Kvinder, efterkommere ikke-vestlige lande Mænd, efterkommere ikke-vestlige lande Kvinder med dansk oprindelse Mænd, indvandrere ikke-vestlige lande Kvinder, indvandrere ikke-vestlige lande Mænd med dansk oprindelse Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. Figur 4.5 viser udviklingen i gabet mellem beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med ikke-vestlig oprindelse i forhold til beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse. Gabet for de årige både kvindelige og mandlige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har ligget forholdsvis stabilt på mellem 11 og 14 procentpoint i hele perioden fra 2010 til Blandt de årige både mandlige og kvindelige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse har beskæftigelsesgabet været svagt stigende i hele perioden, fra et gab på 24 procentpoint i 2010 for mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande til det nuværende niveau på 26 procentpoint og 28 procentpoint i 2010 for kvindelige indvandrere fra ikke-vestlig lande til det nuværende niveau på 30 procentpoint. 37

38 Figur 4.5: Gabet mellem beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig og beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse i tilsvarende aldersgruppe, ultimo november , procentpoint Mænd, Indvandrere ikke-vestlige lande Mænd, efterkommere ikke-vestlige lande Kvinder, indvandrere ikke-vestlige lande Kvinder, efterkommere ikke-vestlige lande Anm. 1: Beskæftigelsesgabet er beregnet som forskellen mellem beskæftigelsesfrekvensen for hhv. indvandrere/efterkommere og personer med dansk oprindelse i alderen år. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. 38

39 4.5 Bilagstabeller beskæftigelse Bilagstabel 4.a: Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt årige fordelt på oprindelse og herkomst, ultimo november 2015, pct Indvandrere, ikke-vestlige lande 56% 52% 51% 50% 50% 49% 49% 49% Efterkommere, ikke-vestlige lande 64% 58% 55% 54% 52% 52% 53% 55% Indvandrere, vestlige lande 65% 61% 61% 61% 61% 62% 63% 64% Efterkommere, vestlige lande 71% 68% 66% 65% 64% 64% 66% 66% Personer med dansk oprindelse 78% 75% 74% 74% 74% 74% 74% 75% Hele befolkningen 76% 73% 72% 72% 71% 71% 72% 72% Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. Bilagstabel 4.b: Beskæftigelsesfrekvensen og antallet af beskæftigede blandt årige fordelt på oprindelse, herkomst og køn, ultimo november 2015, pct. og antal Ikke-vestlig oprindelse Beskæftigelsesfrekvens Beskæftigede Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Indvandrere 54,8% 46,2% 50,3% Efterkommere 68,6% 63,7% 66,2% I alt 56,0% 47,6% 51,7% Vestlig oprindelse Indvandrere 73,6% 64,3% 69,2% Efterkommere 74,3% 72,5% 73,4% I alt 73,6% 64,6% 69,4% Alle indvandrere og efterkommere 63,0% 53,7% 58,3% Personer med dansk oprindelse 81,2% 76,4% 78,8% Hele befolkningen 78,6% 73,1% 75,9% Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. 39

40 40

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING. Maj 2018

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING. Maj 2018 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Maj 2018 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2018 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2018 2 Indhold OPBYGNING 5 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning af befolkningstal 6 1.2

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande Juni 2019 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, juni 2019 Hjemmeside: www.uim.dk E-mail: uim@uim.dk Redaktion: Heino Jespersen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 ClipboardPageNumber FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 Fakta om

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik Dato: 24. februar 2015 Vil ministeren

Læs mere

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden 23. november 18 Befolkning og Uddannelse Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden For at give et indtryk af, hvordan indvandrere og efterkommere

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2007-2018... 2 Befolkningsudvikling i 2017... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 Fakta om integration Status og udvikling Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN 2019 I STEVNS KOMMUNE 2019 PR. 1. JAN. 2019 Status på indbyggertallet i Stevns Kommune pr. 1. januar 2019, samt redegørelse for befolkningsbevægelser

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 Opsummering 3.545 personer deltog i indfødsretsprøven 30. november 2017. 54 pct. bestod prøven. HVEM BESTÅR INDFØDSRETSPRØVEN? Jo ældre prøvedeltagere,

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

MAJ 2017 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FLYGTNINGE UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I NORDJYLLAND. I samarbejde med

MAJ 2017 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FLYGTNINGE UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I NORDJYLLAND. I samarbejde med MAJ 2017 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FLYGTNINGE UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I NORDJYLLAND I samarbejde med Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Indvandrere og efterkommere s. 4 Flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2011 Aksel Thomsen August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER FRA FREDERIKSBERG Danmarks Statistik

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2018 Forord indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4 Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig baggrund Bilag 4 Modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse med ikke-vestlig baggrund (Hovedmål) Figur 1. Ydelsesmodtagere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Rapporten er lavet på grundlag af FLIS, og der er små unøjagtigheder i data, men ikke noget der rykker på det store billede.

Rapporten er lavet på grundlag af FLIS, og der er små unøjagtigheder i data, men ikke noget der rykker på det store billede. Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Henrik Egedorf 05. juli 2017 Sags id: 17/14869 Udenlandske statsborgere i Assens Kommune Til opfølgning på udenlandske statsborgere har økonomi udviklet en rapport,

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund i Kriminalforsorgen, foretaget den 6. november 2007,

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2004 Nr. 10. 11. maj 2004 Befolkning 1. januar 2004 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 1. april 2016 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Dette notat opdaterer udviklingen i befolkningstallet med de nyeste befolkningstal pr.

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Notat. Kvoteflygtninges beskæftigelse

Notat. Kvoteflygtninges beskæftigelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2018-19 UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt Notat Kvoteflygtninges beskæftigelse Analysens hovedkonklusioner Analysen sammenligner først kvoteflygtninges

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise N o t a t 13-17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise April 19 Resume Denne deskriptive analyse ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse. Hovedkonklusionerne

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Indhold Medarbejdersammensætning ift. køn og alder... 1 Etnisk ligestilling... 2 Ansættelser på særlige vilkår... 6 Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Medarbejdersammensætning ift. køn og

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Nr. 6. 13. marts 2003 Befolkning 1. januar 2003 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere