SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015"

Transkript

1 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe øvelser over, men du skal være opmærksom på, at nogle øvelser gennemføres i den gennemsnits besætning (øvelse 1 til 3 feks.) mens andre øvelser gennemføres i en besætning som har god reproduktion (øvelse 4 til 7 feks.). Vejledningen til hvordan du henter og skifter imellem de forskellige besætninger er indarbejdet i øvelserne. Øvelserne har 2 formål: Øvelse 1-10: at lære noget om besætningsdynamik og at finde ud af hvordan SimHerd kan bruges til beslutningsstøtte i virkelige situationer Øvelse 11-16: at lære endnu mere om forudsætninger og mekanismer i modellen. Disse øvelser skal arbejdes igennem, inden man arbejder med egne besætninger Indholdsfortegnelse SimHerd som beslutningsstøtteværktøj... 2 Øvelse 1: Hvad nu hvis risikoen for yverbetændelse halveres?... 3 Øvelse 2: Hvad nu hvis risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres?... 5 Øvelse 3: Hvad nu hvis køernes insemineringsprocent øges med 20%?... 7 Øvelse 4: Hvad nu hvis insemineringsprocent øges med 20% i en besætning med god repro?... 9 Øvelse 5: Hvis nu hvis alle kvier skubbes ind i besætningen? Øvelse 6: Hvad nu hvis der bruges kødkvægssæd på 30% af alle køer? Øvelse 7: Hvad nu hvis pasning af kalvene forbedres? Øvelse 8: Hvad nu hvis der investeres i nye måtter? Øvelse 9: Hvad nu hvis ydelsen stiger? Øvelse 10: Hvad nu hvis der investeres i et velfærdsafsnit (plus en stigning af ko-antallet)? Forståelse af vigtige forudsætninger og mekanismer i modellen Øvelse 11: Hvad nu hvis risikoen for klov og ben problemer nulstilles? Øvelse 12. Hvad nu hvis basis risikoen for køernes dødelighed nulstilles? Øvelse 13: Hvad nu hvis basis risikoen for efterbyrd nulstilles? Øvelse 14: Udskiftningsprocenten kan nedsættes på forskellige måder

2 SimHerd som beslutningsstøtteværktøj Gå ind på Indtast brugernavn og kodeord Klik på Hent besætning (se herned) Selekter besætningen "Average" (se herned du skal klikke på pilen for at selektere den rigtige besætning; det mislykkes for mange. Klik herefter på hent ) Efter at du har hentet besætningen, kommer du med det samme ind i din besætning, i scenariet. I nedenstående oversigtsbillede kan du altid se hvor du befinder dig. 2

3 Øvelse 1: Hvad nu hvis risikoen for yverbetændelse halveres? Tallet bag parameter 12 i kategorien sygdom skal halveres (se herned). Klik på Gem og Kør (knappen Kør vises efter at du har klikket på Gem ) Efter at du har klikket på Kør, ses nedenstående: modellen kører. Alle køer, kalve og kvier fremskrives over 10 år med ugentlig skridt og denne simulering gentages 100 gange Mens du venter, kan du navngive dit scenarie ved at klikke på kommentar-kassen (pil 1), indtaste en kort beskrivelse af det du simulerer (pil 2) og klik på Gem (pil 3) 3

4 Simuleringen er nu færdig (se herned). Du bliver automatisk sendt til rapporten. Scroll ned i rapporten for at besvare nedenstående spørgsmål. a) Hvor meget stiger ydelsen pr. årsko (i tabellen Ydelse og fodring) b) I modellen kan køerne udsættes enten frivillig eller ufrivillig (inklusiv dødelighed). Forklar hvad der sker med disse to udsætningstyper og forklar ændringen? Antal ufrivillige udsætninger og dødelighed (i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr) Antal frivillig udsætninger (i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr) c) Hvor meget stiger DB pr. år (gns. af modelleringsår 6 til 10) Skriv svaret ned 4

5 Opret et NYT Scenarie!! Klik på knappen Oversigt for at komme ud af scenariet igen (se herned). Klik på "opret NYT scenarie" (se herned) Obs: dit første scenarie er der stadigvæk. Den skubbes ned, når det næste scenarie oprettes. Du kan altid komme tilbage til dine scenarier ved at klikke på rapport ) Øvelse 2: Hvad nu hvis risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres? Digital Dermatitis, klovbrandbyld og klov og ben problemer; parametre 13, 14 og 15 i kategorien sygdom. a) Hvor meget stiger ydelsen pr. årsko? Og er det især de ældre kalvskøer eller de første kalvskøer som stiger i ydelsen når risikoen for disse sygdomme halveres (svaret findes også i tabellen Ydelse og fodring)? Hvordan kan det være? 5

6 b) Hvad er der sket med forekomsten af yverbetændelse (tabellen Sygdomsforekomst)? Hvordan kan det være? (svaret findes i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr)? c) Hvor meget stiger DB pr. år (gns. af modelleringsår 6 til 10)? Skriv svaret ned: d) Læs først. Spørgsmålet kommer senere: Vi har simuleret os frem til en stigning i DB pr. år hvis risikoen for yverbetændelse (spørgsmål 1c) og risikoen af sygdomme som forårsager halthed (spørgsmål 2c) falder. Vi har i SimHerd ikke inkluderet omkostninger for hvordan risikoerne falder. Nu bruger vi lommeregneren /smart-phone til at finde ud hvad to mulige handlingsplaner (læs herned) mod sygdommene koster sådan at vi kan sammenligne stigningen i DB med handlingsplanernes omkostninger. Handlingsplan: yver landmanden kan opnå en reduktion af risikoen for yverbetændelse ved at vaccinere køerne (det koster 150 kr. pr. årsko (besætningen har 200 køer, det står også i rapporten)) og ved at bruge 1 time mere om ugen til rengøring og holdopdeling af høj celletal køer (timeløn er 150 kr., den ekstra time bruges hver uge). Hvad koster denne handlingsplan (brug lommeregneren)? Beregn forskellen mellem stigningen i DB pr. år (spørgsmål 1c) og omkostningen af handlingsplanen. Hvordan skal forskellen tolkes? Handlingsplan: halthed landmanden kan opnå en reduktion af sygdomme som forårsager halthed ved at købe en klovvask (forrentning, afskrivning og energi: kr. om året) og ved at 6

7 bruge en halv time mere om dagen til behandling af akut halte køer (timeløn er 150 kr., og den ekstra halve time bruges på hver dag af året). Hvad koster denne handlingsplan? Beregn forskellen mellem stigningen i DB pr. år (spørgsmål 2c) og omkostningen af handlingsplanen. Hvilken af de to ovenstående handlingsplaner skal landmanden gå efter? Hvorfor? NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 3: Hvad nu hvis køernes insemineringsprocent øges med 20%? Øg parameter 20 i kategorien Reproduktion og Udskiftning med 20%, ikke x 1,20. a. Hvad sker der med antal frivillige udskiftninger (tabel Besætningsdynamik og ungdyr) og hvorfor? Nedenstående figur kan måske hjælpe dig. 7

8 b. Hvad er der sket med det gennemsnitlige antal golde køer i stalden (tabel Antal dyr i forskellige kategorier)? Forklar ændringen? c. Hvad er der sket med forekomsten af sygdomme (tabel Sygdomsforekomst). Hvorfor? Kig de forskellige tabeller igennem for at finde svaret. d. Når insemineringsprocenten øges, så påvirker det besætningens ydelse på mange måder. Ydelsen stiger på grund af nogle mekanismer og der er andre mekanismer der trækker ydelsen nedad. Det vi får ud af modellen (ændring i kg EKM pr. årsko) er den samlede effekt af alle disse positive og negative effekter. Se på tallene i de rapportens tabeller og prøv at finde 2 mekanismer (forskelle mellem scenariet og nudriften) som bidrager positivt til ydelsen i dette scenarie. e. Hvilke 2 mekanismer bidrager negativt til ydelsen (hint: se spørgsmål b)? f. Udfyld nedenstående tabel (find tallene i rapportens tabeller). Antal kælvninger Udskiftningsprocent Kælvningsinterval Ydelse pr. årsko Nudrift Forskel i scenariet i forhold til nudriften 8

9 Du skal nu arbejde i en anden besætning; en som har bedre styr på reproduktion end den gennemsnits besætning. Klik på "Alle Besætninger" (se herned) Klik på "Hent besætning", selekter besætningen "god repro" og klik på hent. Øvelse 4: Hvad nu hvis insemineringsprocent øges med 20% i en besætning med god repro? Øg parameter 20 i kategorien Reproduktion og Udskiftning med 20%, ikke x 1,20. a) Udfyld nedenstående tabel og besvar spørgsmålet under tabellen. Nudrift Antal kælvninger Udskiftningsprocent Kælvningsinterval Ydelse pr. årsko Forskel i scenariet i forhold til nudriften Hvordan kan det være at ydelsen ikke stiger i denne besætning når reproduktionen forbedres så meget? Prøv at finde et (eller flere) tal i ovenstående tabel og sammenlign med de tal du udfyldte i tabellen ved spørgsmål 3f. b) Hvor kommer pengene fra? Se på tabellerne Indtægter og Udgifter i rapporten og identificer hvilke indtægter stiger og hvilke udgifter falder? Hvad er forskellen i DB pr. år (skriv svaret ned): 9

10 c) Gør følgende (se herned): Pil 1: Gå ind på fanebladet priser Pil 2: Juster prisen på kælvekvier til kr. Pil 3: Klik på knappen "Anvend pris ændringer i rapporten" Pil 4: Gå tilbage til rapporten Forklar forskellen i DB pr. år ift. spørgsmål b? Du skal nu tilpasse scenariet en smule (se herned). Pil 1: Gå tilbage til fanebladet scenarie Pil 2: reducer insemineringsperioden med 1 cyklus (parameter 22) Pil 3+4: klik på gem og kør igen. d) Udfyld nedenstående tabel igen og forklar hvorfor forskellene er anderledes i forhold til de forskelle du udfyldte ved spørgsmål a. Antal kælvninger Udskiftningsprocent Kælvningsinterval Ydelse pr. årsko Nudrift Forskel i scenariet i forhold til nudriften 10

11 Besætningen har, allerede i nudriften, et overskud af kvier pga. at reproduktionseffektiviteten er god. Er det måske bedre at afprøve alle kvier og at slagte nogen lavt ydende køer frem for at sælge kvierne som kælvekvier? NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 5: Hvis nu hvis alle kvier skubbes ind i besætningen? Tilpas parameter 25 fra 0 til 2 i kategorien Reproduktion og Udskiftning.!! Peg på spørgsmålstegnet for at finde ud af hvad du gør her. a) Hvorfor stiger ydelsen? 2 årsager b) Hvad sker der med forekomsten af mælkefeber? Hvorfor? c) Brug tabellen med alle Indtægter og Udgifter for at finde ud af hvad fordelene og ulemperne er ved at afprøve alle kvier frem for at sælge dem: NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 6: Hvad nu hvis der bruges kødkvægssæd på 30% af alle køer? Udfyld 0,30 ved parameter 52, 53 og 54 i underkategori -Repro. a) Hvad er forskellen i DB pr. år? Skriv svaret ned. b) Har besætningen udskiftningsmuligheder nok eller kan det godt gå med, at inseminere 30% af køerne med kødkvægssæd? 11

12 c) Hvor mange færre ungdyr har man i scenariet (tabellen Antal dyr i forskellige scenarier)? d) I SimHerd regner vi ikke med omkostninger til arbejde (det gør man ikke når man regner DB). Hvad nu hvis vi regner med, at arbejdstiden koster 150 kr. pr. timer. Hvor meget kan der spares om året i scenariet når man ser på tabellen Tidsbehov. Obs: arbejdsomkostninger er typisk ikke en udgift som man reelt kan bespare, med mindre at man fyrer en ansætte i kombination med at bruge kødkvægssæd. Det er dog vigtigt, at arbejdstiden til pasning af ungdyr ikke ignoreres. Frem for at værdisætte arbejdstid med 150 kr. så kunne man bruge disse timer på noget andet i besætningen (klovbeskæring eller brunstovervågning). Du kunne derfor også kombinere scenariet hvori kødkvægssæd anvendes med et scenarie hvori sygdomsrisikoer reduceres eller insemineringsprocenten øges. e) Hvad nu hvis man inkluderer omkostninger til opstaldning af kvierne? Det gør man nemlig heller ikke når man beregner dækningsbidraget. Til orientering: omkostninger til arbejde og opstaldning bør inkluderes som en udgift hvormed de også påvirker dækningsbidraget. Når ungdyrene går på hotellet betales ofte pr. dyr pr. dag (typisk 7 kr. om dagen til fodring, 3 kr. til pasning og 3 kr. til stald og foderanlæg)). Hvis vi går ud fra at opstaldning koster 3 kr. om dagen pr. kvie, så koster det 1095 kr. pr. årskvie (365*3). Se på næste side 12

13 Gør følgende (se herned): Pil 1: Gå ind på fanebladet priser Pil 2: Øg Øvrige omkostninger per årskvie med 1095 kr. (du skal øge tallet som vises i forvejen, du skal ikke overskrive tallet med 1095 kr.) Pil 3: Klik på knappen "Anvend pris ændringer i rapporten" Pil 4: Gå tilbage til rapporten Forklar forskellen ift. svaret på spørgsmål a. f) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne? Går det godt? g) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne og kønssorteret sæd på 50% af kvierne? Går det godt? 13

14 NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 7: Hvad nu hvis pasning af kalvene forbedres? I SimHerd har vi ingen sygdomme med for kalvene (diarre, lungebetændelse) men vi kan styre deres risiko for at dø. Vi kan dog godt repræsentere en bedre pasning af kalvene, udover at de har en laver risiko for at dø. Vi kan for eksempel simulere at kvierne kan påbegyndes 1 måned før eller vi kan simulere at 1. kalvskøernes ydelse er højere. a) Simuler en reduktion i risikoen for kalvedødelighed efter fødsel (parameter 2, i kategorien Ungdyr ) Medfører en reduktion i kalvedødelighed også større udgifter (ulemper)? Noter stigningen i antal ungdyr (tabel Antal dyr i forskellige kategorier). Noter stigningen i DB pr. årsko. b) Kopier scenariet (klik på kopier-ikonet, se herned) nu har du kopieret hele scenariet og nu skal du udbygge dit scenarie; du skal nu også nedsætte tidspunktet for start inseminering, kvier med 1 måned (se herned) du nedsætter tidspunktet for at repræsenter, at dine kvier trives bedre og kan løbes før. 14

15 Noter stigningen i antal ungdyr. Forklar forskellen med scenarie a. Noter stigningen i DB pr. årsko. c) Simuler indenfor det samme scenarie at ydelsen af første kalvskøer stiger med 1 kg. (kopier scenariet igen og øg parameter 246 i under kategori -kalve med 1). Noter stigningen i DB pr. årsko. Denne øvelse viser hvad økonomien er i døde kalve og i en forbedring af ungdyrenes pasning og dermed deres trivsel. Svarene kan dermed tolkes som et konservativt bud på økonomien i bedre kalvepasning (svaret på spørgsmål a) og et mere optimistisk bud på økonomien i forbedring af kalve pasning (svaret ved b og c). NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 8: Hvad nu hvis der investeres i nye måtter? Læs først. Spørgsmålet vises på næste side. Til orientering: SimHerd fremskriver besætningens dækningsbidrag (DB): DB = [indtægter fra mælk, køer, kalve og kvier] - [udgifter til foder, insemineringer, behandlinger, øvrige stykomkostninger (strøelse mm.)] Hvis der simuleres en forbedring af sundheden i besætningen, så står forskellen i DB mellem scenariet og nudriften til rådighed til at forrente og afskrive en investering (eller til at aflønne en medarbejder). Den maksimale størrelse af investeringsbeløbet afhænger af 1) stigningen i DB og 2) investeringens levetid og renten. Case: Investering i nye måtter - kan det betale sig? Landmanden overvejer at udskifte de gamle måtter. Forudsætninger nye måtter koster kr. måtternes levetid er 10 år kalkulationsrente er på 4% vedligehold og forsikring er på 0% risikoen for køernes klov og ben problemer falder med 50% 15

16 Gennemfør øvelsen i standard besætningen Average (kig evt. på side 2 for at se hvordan man henter den standard besætning) a) Simuler en halvering af risikoen for klov og ben problemer (parameter 15). Hvor meget stiger DB pr. år (i årene 6-10)? b) Brug arket på hjemmesiden for at finde ud af om "det maksimale investeringsbeløb" (som stigningen i DB giver mulighed for at forrente og afskrive) er større end måtternes pris. Herned vises hvordan arket udfyldes. Kan det investeringen i måtterne betale sig? Kan det også betale sig hvis levetiden kun er 5 år? 16

17 NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 9: Hvad nu hvis ydelsen stiger? Når man øger topydelsen, så flytter man faktisk hele laktationskurven opad med 1 kg (se herned). Alle køernes daglige ydelse kommer med andre ord til at stige med 1 kg. Øg topydelsen med 1 kg for 1. kalvs, 2. kalvs og ældre kalvskøer (parameter 27, 28 og 29 i kategorien Mælkeydelse). Og besvar spørgsmål a inden du kører modellen. a) Hvor meget tror du at ydelsen pr. årsko stiger når man øger topydelsen med 1 kg? b) Læs i rapporten hvor meget ydelsen pr. årsko stiger. Gå tilbage til fanebladet Scenarie og tilpas ydelses fald efter topydelse for 1. kalvs, 2. kalvs og ældre kalvskøer (parameter 30, 31 og 32 i kategorien ydelse). Tilpas parametrene til niveauet af 25-percentilen (de bedste 25% af besætningerne = 10,2 for 1. kalvskøer). c) Læs i rapporten hvor meget ydelsen pr. årsko stiger. d) Hvor meget stiger DB pr. årsko? Skriv svaret ned. 17

18 e) Hvad nu hvis den højere ydelse opnås ved hjælp af dyrere foder? Kan det stadigvæk betale sig? Øg foderprisen i scenariet (ikke i nudriften) se herned hvordan man gør det. Hvad er forskellen i DB pr. årsko nu? 18

19 NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 10: Hvad nu hvis der investeres i et velfærdsafsnit (plus en stigning af koantallet)? Forestil dig følgende situation (læs opgaven grundigt!!): landmanden overvejer nedenstående investering. Investering: ekstra pladser til golde køer og et velfærdsafsnit for kælvninger o Tekniske forudsætninger: Risikoen for dødfødsler halveres (højdrægtige kvier er i et hold for sig selv; færre stresskælvninger) Risikoen for ketose, tilbagehold efterbyrd og børbetændelse halveres. Risikoen for yverbetændelse reduceres med 10% (du skal gange basis risikoen for yverbetændelse med 0,90) Risikoen for ko-dødelighed falder med 1%-point. Maksimalt antal køer som kan være i stalden stiger med 15. o Økonomiske forudsætninger: Pris for byggeprojektet (beløbet som skal investeres): kr Levetid af bygningen (=investeringen): 25 år Kalkulationsrente: 5% Årlige omkostninger til forsikring og vedligehold af investeringen: 5% af investeringsbeløbet Ændring i øvrige, årlige omkostninger: kr til ekstra strøelse og investering i kameraer + IT løsning til at overvåge kælvningsafsnittet. Opret et scenarie hvori du simulerer ovenstående tekniske forudsætninger. Maksimalt antal køer tilpasses i kategorien Reproduktion og udskiftning. Brug det same ark som i opgave 8 (http://www.simherd.com/invest/invest.htm). Husk at du i arket skal udfylde, at du har 15 flere årskøer i dit scenariet, i forhold til din nudrift. a. Er det en god investering? Hvordan kommer du frem til den konklusion? b. Som beskrevet for oven, er levetiden af investeringen 25 år. Det er den typiske levetid man regner med. Men hvis de ekstra faciliteter nu er bygget indenfor en 19

20 eksisterende stald, som allerede er 15 år gammel, så er der kun 10 år tilbage af staldens og dermed afsnittets levetid. Er investeringen stadigvæk god når vi tager staldens levetid i betragtning? c. Vi forudsætter igen, at afsnittets levetid er 25 år, men nu skal du se på stigning i dækningsbidrag i simuleringsår 1 (se tabellen Dækningsbidrag per år)? Opstår der et problem i år 1? d. Hvad nu hvis investeringen kun giver plads til 5 og ikke 15 ekstra køer? (klik på kopiikonet igen (se herned) og specificer i det kopierede scenarie, at maksimalt antal køer kun er 5 højere i forhold til nudriften). Er det stadigvæk en god investering, hvis tilbygningen kun giver plads til 5 ekstra køer (tilføj stigningen fra dette scenarie i regnearket, men husk også at tilpasse antallet af ekstra køer i arket!) 20

21 Forståelse af vigtige forudsætninger og mekanismer i modellen Gå ind på Indtast brugernavn og kodeord Klik på Hent besætning (se nedenfor) Vælg besætningen "God Repro" (se boksen nedenfor, vælg God repro i dropdown-listen) Efter du har hentet besætningen, kommer du med det samme ind i den valgte besætning, i scenariet. I nedenstående oversigtsbillede øverst på skærmen kan du altid se, hvor du befinder dig. 21

22 Øvelse 11: Hvad nu hvis risikoen for klov og ben problemer nulstilles? Du vejledes igennem den første opgave, skridt-for-skridt. De øvrige scenarier gennemføres på samme måde. 1. Klik på kategorien Sygdom (se herned, den grønne cirkel) 2. Sæt risikoen for Klov og Ben problemer på 0 (den grønne pil) 3. Klik på Gem og Kør (den røde pil: Kør vises efter at du har klikket Gem ). Efter at du har klikket på Kør, ses nedenstående: modellen kører. Alle køer, kalve og kvier fremskrives over 10 år med ugentlig skridt og denne simulering gentages 100 gange Mens du venter, kan du navngive dit scenarie ved at klikke på kommentar-kassen (pil 1), indtaste en kort beskrivelse af det du simulerer (pil 2) og klik på Gem (pil 3) 22

23 Simuleringen er nu færdig. Du bliver automatisk sendt til rapporten (se herned). Scroll ned i rapporten for at besvare nedenstående spørgsmål. Rapporten indeholder følgende: Spørgsmål: a) Hvor meget stiger ydelsen pr. årsko (se tabell Ydelse og fodring)? b) Den direkte årsag til stigningen i ydelsen er (selvfølgelig) at ydelsen af halte køer er nedsat ift. raske køer. Der er dog også en indirekt årsag til stigningen i ydelse. Kan du finde et tal i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr og i tabellen Antal dyr i forskellige kategorier som afspejler den indirekte årsag? c) Hvad er der sket med forekomsten af yverbetændelse (tabel Sygdomsforekomst)? Og hvorfor (svaret findes i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr)? d) Hvor meget falder dødeligheden i scenariet (tabel Sygdomsforekomst)? e) Er det rigtigt at sige at X køer dør i besætningen på grund af klov og ben problemer (X = svaret på spørgsmål d)? 23

24 Opret et NYT Scenarie!! Klik på knappen Oversigt for at komme ud af scenariet igen (se herned). Klik på "opret NYT scenarie" (se herned) Øvelse 12. Hvad nu hvis basis risikoen for køernes dødelighed nulstilles? Parameter 16, i kategorien sygdom a) Hvad er forekomsten af dødelighed i scenariet (tabellen Sygdomsforekomst)? b) Forklar hvorfor svaret afviger fra 0 (læs evt. kommentar teksten bag parameter 16 på fanebladet Scenarie)? 24

25 NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 13: Hvad nu hvis basis risikoen for efterbyrd nulstilles? Parameter 8, i kategorien sygdom a) Hvad er der sket med forekomsten af børbetændelse? Forklar ændringen. b) Hvad er der sket med drægtighedsprocenten (tabellen Reproduktion)? c) Hvad er koens drægtighedsprocent i de måneder efter at koen har haft tilbageholdt efterbyrd eller børbetændelse og hvis den raske drægtighedsprocent er 45%? Læs nedenstående info: Info: hvis en ko har haft efterbyrd (eller børbetændelse) i SimHerd, simuleres at koens drægtighedsprocent er lige med 0,75 x [koens raske drægtighedsprocent]. Denne negative virkning af sygdommen påvirker koen igennem 119 dage. d) Hvad er drægtighedsprocent af de 10 syge og 90 raske køer i gennemsnit, dvs. hvad er drægtighedsprocenten af disse 100 køer? (beregn et vægtet gennemsnit af tallene i nedenstående regneeksempel) Et regneeksempel I scenariet er den samlede forekomst af efterbyrd og børbetændelse faldet med i alt 10 tilfælde pr. 100 årskøer (cirka). Det vil sige, at nudriften har 10 flere syge køer end scenariet. 10 syge køer har en drægtighedsprocent på 34% (=svaret på 3c): 90 raske køer har en drægtighedsprocent på 45% e) I rapporten i tabellen Reproduktion vises hvad drægtighedsprocenten er af alle insemineringer (første inseminering, anden. sidste inseminering). Påvirker efterbyrd og børbetændelse drægtighedsprocenten af alle insemineringer? 25

26 Øvelse 14: Udskiftningsprocenten kan nedsættes på forskellige måder I de næste 3 scenarie simuleres mekanismerne som er angivet med hhv. pilene 1, 2 og 3 i nedenstående diagram (scenarie 1 repræsenter pil 1). Scenarie 1 = pil 1: Reduktion af risikoen for øvrig udskiftning OBS!! Læs først teksten for oven! OBS!! Gennemfør de næste 3 øvelser/scenarier i en besætning med god repro (se på side 21 hvordan man henter en besætning med god repro ) 4. Klik på kategorien Reproduktion og Udskiftning (se nedenfor, den grønne cirkel) 26

27 5. Sæt risikoen for Øvrig udskiftning på 4,5 (den grønne pil). Peg evt. på spørgsmålstegnet for at læse definitionen af øvrig udskiftning. 6. Klik på Gem og Kør (den røde pil: Kør vises efter at du har klikket Gem ). Efter at du har klikket på Kør, ses nedenstående: modellen kører. Alle køer, kalve og kvier fremskrives over 10 år med ugentlig skridt og denne simulering gentages 100 gange. Mens du venter, kan du navngive dit scenarie (se nedenfor) ved at klikke på kommentarkassen (pil 1), indtaste en kort beskrivelse af det du simulerer (pil 2) og klik på Gem (pil 3). Simuleringen er nu færdig (se herned). Du bliver automatisk sendt til rapporten (se herned). Ved at scrolle ned i rapporten finder du økonomiske resultater (Dækningsbidrag) og tekniske resultater for dit scenarie, for din nudrift og forskellen mellem scenariet og nudriften. 27

28 I kolonnen Forskel, scenarie 1 (se nedenfor) skal du udfylde de forskelle som vises i rapporten (ikke værdierne for scenariet, men forskelle mellem scenariet og nudriften). Søjlen nudrift er for udfyldt og stemmer overens med søjlen nudrift i rapporten. De andre kolonne udfylder du når du har kørt scenarie 2 og 3. Nudrift Forskel, scenarie 1 Forskel, scenarie 2 Forskel, scenarie 3 Udskiftningsprocent Antal kælvninger Antal 3. kalvs og ældre køer 2 99 EKM pr. årsko Klov og ben problemer 4 25 DB pr. årsko I tabellen Besætningsdynamik og ungdyr 2 I tabellen Antal dyr i forskellige kategorier 3 I tabellen Ydelse og Fodring 4 I tabellen Sygdomsforekomst 5 I den øverste tabel, Forskel pr. år efter 5 år Scenarie 2 = pil 2: Ændring af sygdomsrisici Opret et NYT Scenarie: Klik på knappen Oversigt for at komme ud af scenariet igen (se herned). Klik på "opret NYT scenarie" (se nedenfor) 28

29 Halver risikoen af alle sygdomme, på nær risikoen for yverbetændelse, dødelighed og celletal (i kategorien sygdom ) og klik på gem og kør igen. I kolonnen Forskel, scenarie 2 i tabellen på den forrige side skal du udfylde de forskelle som vises i rapporten. Spørgsmål: f) Ydelsen stiger (næsten) ikke i scenarie 1. Hvilket aspekt påvirker ydelsen positivt når man reducerer udskiftningsprocenten (svaret findes i den tabel du selv har udfyldt)? g) Hvilken 2 aspekter påvirker ydelsen negativt (svaret findes i den tabel du selv har udfyldt)? h) Hvorfor falder antal kælvninger i både scenarie 1 og 2? i) Hvorfor er stigningen i DB cirka 5 gange større i scenarie 2 i forhold til 1? NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE: Klik igen på Oversigt for at komme ud af scenariet og klik på "opret NYT scenarie" Scenarie 3 = pil 3: Forøgelse af insemineringsperioden Øg insemineringsperioden fra 11 til 12 (parameter 22, i kategorien Reproduktion og Udskiftning ) og klik på gem og kør igen. I kolonnen Forskel, scenarie 3 (tabellen på den forrige side) skal du udfylde de forskelle som vises i rapporten. Spørgsmål: j) Find kælvningsintervallet i rapporten. Hvorfor stiger kælvningsintervallet i scenarie 3? 29

30 k) For scenarie 3 skal du nu reducere mælkeprisen med 50 øre. Se herned: Pil 1) går ind på Priser Pil 2) Tilpas prisen Pil 3) Klik på Anvend Pil 4) Tilbage til rapporten. Hvordan ser ændringen i DB nu ud, i forhold til denne forskel du udfyldte i tabellen? Forklar ændringen. l) For scenarie 3: Scroll helt ned i rapporten, til den andensidste tabel (tidsbehov). Hvordan påvirker dette scenarie arbejdsbelastningen og hvorfor? Til sidst: Kig på den tabel du selv har udfyldt: tænk over resultaterne. Du har reduceret udskiftningsprocenten på 3 forskellige måder. De øvrige simulerede resultater (EKM og DB pr. årsko feks.) i de 3 scenarier er dog vidt forskellige. De sidste 3 scenarier skulle gerne illustrere, at man ikke kan knytte et kronebeløb til reduktionen af udskiftningen med X%. Økonomien i forbedret holdbarhed afhænger af hvordan holdbarheden forbedres. I SimHerd har udskiftningsprocenten ikke en knap for sig selv; man skal reducere udskiftningsprocenten ved at trykke på nogen underliggende knapper. Udskiftningsprocenten, men også nøgletal såsom antal kælvninger og EKM pr. årsko er afhængige af køernes ydelse, sygdom, reproduktion og tilstrækkelighed af ungdyr. 30

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

SimHerd online regnemodul til beregning af Rotavec Corona gevinst

SimHerd online regnemodul til beregning af Rotavec Corona gevinst SimHerd online regnemodul til beregning af Rotavec Corona gevinst Jehan Ettema, 16. januar 2014 Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse... 1 Analysen... 2 Beskrivelse af 3 scenarier... 2 Simuleringseksperimentet...

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Proces, HR Taktisk og strategisk planlægning Andersen

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Logistik i kvægstalden v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2012 Oldsmobile bygget som

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

1. Klove Flytning af dyr

1. Klove Flytning af dyr 1. Klove Flytning af dyr 1.1 Ved indsættelse i nyt staldafsnit Klovvask i boks eller Klovvask med spuleslange husk klovspalte 1.2 Kloven undersøges Vask ben fra biklove og ned - husk klovspalte Noter hævelse

Læs mere

ReproManagement sund fornuft

ReproManagement sund fornuft ReproManagement sund fornuft Dansk Kvægs Kongres 2010 Konsulent Søs Ancker Dansk Kvæg ReproManagement sund fornuft Værktøjet der forbedrer reproduktionseffektiviteten Lægger op til samarbejde inseminører

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk Fremtidens stald v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2009 Oldsmobile bygget som hestevogn

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Hvorfor @Risk og dette kursus? Større og mere komplekse landbrugsbedrifter kræver gode beslutningsværktøjer. I traditionelle regneark regnes der på

Læs mere

Dyrevelfærd kan måles!

Dyrevelfærd kan måles! Dyrevelfærd kan måles! System for dyrevelfærd i svensk og dansk mælkeproduktion Charlotte Hallén Sandgren Igangværende dansk/svensk projekt Vi skal skabe et fælles sprog for velfærd med koen i centrum

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Nu-situation 202 malkekøer på hovedejendommen 150 stk. opdræt på anden bedrift I alt er dyrene fordelt på 3 bedrifter Vestermarksvej 20 (købt 2010) 1- del Stald

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014 vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter Forfattere Redaktion Layout Grafik Foto Udgiver

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Kvæg nr. 59 2008. FarmTest. Kviehoteller

Kvæg nr. 59 2008. FarmTest. Kviehoteller Kvæg nr. 59 2008 FarmTest Kviehoteller Titel: Kviehoteller Forfatter: Konsulent Anne Marcher Holm, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Review: Jens Bech Andersen, AgroTech Institut for

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning. Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013

En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning. Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013 En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013 Program 1. Råmælk Jette 2. Smitteforebyggelse Anne Marie 3. Diarre Ninna 4. Fodring & tilvækst Ole God

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter // nr. 2 // 2014

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter // nr. 2 // 2014 DeLaval Nyt Magasinet til alle danske mælkeproducenter // nr. 2 // 2014 Peter Jørgensen Adm. direktør DeLaval A/S Læs blandt andet i denne udgave af DeLaval Nyt: Nye tider, nye muligheder Til april næste

Læs mere

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk DeLaval Focus Vinter 2011/2012 Din løsning hver dag www.delaval.dk 1 Klovvask reducerer digital dermatitis Når det gælder forebyggelse af smitsomme sygdomme, har DeLaval klovvasker HCS vist rigtige gode

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Udpeg punkter til handlingsplan

Udpeg punkter til handlingsplan Kapitel 5 Udpeg punkter til handlingsplan At forbedre reproduktionseffektiviteten kræver en systematisk fremgangsmåde i den enkelte besætning. Hvis insemineringsprocenten er lav, er det så fordi man ikke

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR INVE

Kom godt i gang med DLBR INVE Kom godt i gang med DLBR INVE Dette hæfte giver en introduktion til det internetbaserede investeringsprogram DLBR INVE, som du kan finde på www.inve.dk I DLBR INVE kan du også finde hjælp ved at klikke

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss Organiske Availa mikromineraler til køer giver flere fordele Vitfoss har introduceret tre nye blandinger, der alle indeholder organisk Availa Zn, Cu og Mn: Gold d-alfa Availa Org Se Komix Gold Availa Org

Læs mere

Skab råderum ved investering

Skab råderum ved investering Skab råderum ved investering Jakob Vesterlund Olsen Michael Friis Pedersen Institut for Fødevare og Ressource Økonomi Dias 1 Skab råderum ved investering Fra budget til rentabilitetsberegning (Jakob Vesterlund

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

Persistens. 1. Generelt

Persistens. 1. Generelt Persistens 1. Generelt Persistens er en beskrivelse af laktationskurvens form. Køer med høj persistens, vil have en fladere laktationskurve og dermed en lavere ydelse end forventet i den første del og

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 for en faglært arbejder

Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 for en faglært arbejder Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 1 kg rugbrød... kr. 0,16 1 4 kg smør... kr. 0,50 1 pilsnerøl... kr. 0,08 Timeløn/faglært... kr. 0,27 1 l mælk... kr. 0,06 Ugentlig arbejdstid... timer 64 1 2 kg kaffe...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol 1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderstyring Dette hæfte er en introduktion til Foderkontrol og Foderregistrering i DLBR NorFor Foderstyring.

Læs mere

Nøgletal i rådgivningen

Nøgletal i rådgivningen Nøgletal i rådgivningen Version 1. Lene Bruun Siriwadhananuraks 1 Indhold Indledning... 3 Produktionsstyring... 6 Svin... 7 Fravænnede pr. kuld (sohold)... 7 Kuld pr. årsso (sohold)... 8 FEsv pr. kg tilvækst

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB

DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB KÆLVNINGSMANAGEMENT 1. Vurdering af kælvningstidspunkt 2. Kælvningsområde 3. Flytning før kælvning 4. Fødselsovervågning 5. Fødselsundersøgelse 6. Kælvningsmanagement 7. Koen

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22 STRANGKO Produktnavn Sælges som STRANGKOFARM CONTROL II MANAGEMENTSYSTEM. Programmet sælges som et grundmodul, hvilket indeholder kalender og foderprogram, samt delmoduler til aktivitetsmåling, kommunikation

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual for ledere til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 Denne manual beskriver de funktioner der er relevant for dig som leder.

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere