SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015"

Transkript

1 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe øvelser over, men du skal være opmærksom på, at nogle øvelser gennemføres i den gennemsnits besætning (øvelse 1 til 3 feks.) mens andre øvelser gennemføres i en besætning som har god reproduktion (øvelse 4 til 7 feks.). Vejledningen til hvordan du henter og skifter imellem de forskellige besætninger er indarbejdet i øvelserne. Øvelserne har 2 formål: Øvelse 1-10: at lære noget om besætningsdynamik og at finde ud af hvordan SimHerd kan bruges til beslutningsstøtte i virkelige situationer Øvelse 11-16: at lære endnu mere om forudsætninger og mekanismer i modellen. Disse øvelser skal arbejdes igennem, inden man arbejder med egne besætninger Indholdsfortegnelse SimHerd som beslutningsstøtteværktøj... 2 Øvelse 1: Hvad nu hvis risikoen for yverbetændelse halveres?... 3 Øvelse 2: Hvad nu hvis risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres?... 5 Øvelse 3: Hvad nu hvis køernes insemineringsprocent øges med 20%?... 7 Øvelse 4: Hvad nu hvis insemineringsprocent øges med 20% i en besætning med god repro?... 9 Øvelse 5: Hvis nu hvis alle kvier skubbes ind i besætningen? Øvelse 6: Hvad nu hvis der bruges kødkvægssæd på 30% af alle køer? Øvelse 7: Hvad nu hvis pasning af kalvene forbedres? Øvelse 8: Hvad nu hvis der investeres i nye måtter? Øvelse 9: Hvad nu hvis ydelsen stiger? Øvelse 10: Hvad nu hvis der investeres i et velfærdsafsnit (plus en stigning af ko-antallet)? Forståelse af vigtige forudsætninger og mekanismer i modellen Øvelse 11: Hvad nu hvis risikoen for klov og ben problemer nulstilles? Øvelse 12. Hvad nu hvis basis risikoen for køernes dødelighed nulstilles? Øvelse 13: Hvad nu hvis basis risikoen for efterbyrd nulstilles? Øvelse 14: Udskiftningsprocenten kan nedsættes på forskellige måder

2 SimHerd som beslutningsstøtteværktøj Gå ind på Indtast brugernavn og kodeord Klik på Hent besætning (se herned) Selekter besætningen "Average" (se herned du skal klikke på pilen for at selektere den rigtige besætning; det mislykkes for mange. Klik herefter på hent ) Efter at du har hentet besætningen, kommer du med det samme ind i din besætning, i scenariet. I nedenstående oversigtsbillede kan du altid se hvor du befinder dig. 2

3 Øvelse 1: Hvad nu hvis risikoen for yverbetændelse halveres? Tallet bag parameter 12 i kategorien sygdom skal halveres (se herned). Klik på Gem og Kør (knappen Kør vises efter at du har klikket på Gem ) Efter at du har klikket på Kør, ses nedenstående: modellen kører. Alle køer, kalve og kvier fremskrives over 10 år med ugentlig skridt og denne simulering gentages 100 gange Mens du venter, kan du navngive dit scenarie ved at klikke på kommentar-kassen (pil 1), indtaste en kort beskrivelse af det du simulerer (pil 2) og klik på Gem (pil 3) 3

4 Simuleringen er nu færdig (se herned). Du bliver automatisk sendt til rapporten. Scroll ned i rapporten for at besvare nedenstående spørgsmål. a) Hvor meget stiger ydelsen pr. årsko (i tabellen Ydelse og fodring) b) I modellen kan køerne udsættes enten frivillig eller ufrivillig (inklusiv dødelighed). Forklar hvad der sker med disse to udsætningstyper og forklar ændringen? Antal ufrivillige udsætninger og dødelighed (i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr) Antal frivillig udsætninger (i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr) c) Hvor meget stiger DB pr. år (gns. af modelleringsår 6 til 10) Skriv svaret ned 4

5 Opret et NYT Scenarie!! Klik på knappen Oversigt for at komme ud af scenariet igen (se herned). Klik på "opret NYT scenarie" (se herned) Obs: dit første scenarie er der stadigvæk. Den skubbes ned, når det næste scenarie oprettes. Du kan altid komme tilbage til dine scenarier ved at klikke på rapport ) Øvelse 2: Hvad nu hvis risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres? Digital Dermatitis, klovbrandbyld og klov og ben problemer; parametre 13, 14 og 15 i kategorien sygdom. a) Hvor meget stiger ydelsen pr. årsko? Og er det især de ældre kalvskøer eller de første kalvskøer som stiger i ydelsen når risikoen for disse sygdomme halveres (svaret findes også i tabellen Ydelse og fodring)? Hvordan kan det være? 5

6 b) Hvad er der sket med forekomsten af yverbetændelse (tabellen Sygdomsforekomst)? Hvordan kan det være? (svaret findes i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr)? c) Hvor meget stiger DB pr. år (gns. af modelleringsår 6 til 10)? Skriv svaret ned: d) Læs først. Spørgsmålet kommer senere: Vi har simuleret os frem til en stigning i DB pr. år hvis risikoen for yverbetændelse (spørgsmål 1c) og risikoen af sygdomme som forårsager halthed (spørgsmål 2c) falder. Vi har i SimHerd ikke inkluderet omkostninger for hvordan risikoerne falder. Nu bruger vi lommeregneren /smart-phone til at finde ud hvad to mulige handlingsplaner (læs herned) mod sygdommene koster sådan at vi kan sammenligne stigningen i DB med handlingsplanernes omkostninger. Handlingsplan: yver landmanden kan opnå en reduktion af risikoen for yverbetændelse ved at vaccinere køerne (det koster 150 kr. pr. årsko (besætningen har 200 køer, det står også i rapporten)) og ved at bruge 1 time mere om ugen til rengøring og holdopdeling af høj celletal køer (timeløn er 150 kr., den ekstra time bruges hver uge). Hvad koster denne handlingsplan (brug lommeregneren)? Beregn forskellen mellem stigningen i DB pr. år (spørgsmål 1c) og omkostningen af handlingsplanen. Hvordan skal forskellen tolkes? Handlingsplan: halthed landmanden kan opnå en reduktion af sygdomme som forårsager halthed ved at købe en klovvask (forrentning, afskrivning og energi: kr. om året) og ved at 6

7 bruge en halv time mere om dagen til behandling af akut halte køer (timeløn er 150 kr., og den ekstra halve time bruges på hver dag af året). Hvad koster denne handlingsplan? Beregn forskellen mellem stigningen i DB pr. år (spørgsmål 2c) og omkostningen af handlingsplanen. Hvilken af de to ovenstående handlingsplaner skal landmanden gå efter? Hvorfor? NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 3: Hvad nu hvis køernes insemineringsprocent øges med 20%? Øg parameter 20 i kategorien Reproduktion og Udskiftning med 20%, ikke x 1,20. a. Hvad sker der med antal frivillige udskiftninger (tabel Besætningsdynamik og ungdyr) og hvorfor? Nedenstående figur kan måske hjælpe dig. 7

8 b. Hvad er der sket med det gennemsnitlige antal golde køer i stalden (tabel Antal dyr i forskellige kategorier)? Forklar ændringen? c. Hvad er der sket med forekomsten af sygdomme (tabel Sygdomsforekomst). Hvorfor? Kig de forskellige tabeller igennem for at finde svaret. d. Når insemineringsprocenten øges, så påvirker det besætningens ydelse på mange måder. Ydelsen stiger på grund af nogle mekanismer og der er andre mekanismer der trækker ydelsen nedad. Det vi får ud af modellen (ændring i kg EKM pr. årsko) er den samlede effekt af alle disse positive og negative effekter. Se på tallene i de rapportens tabeller og prøv at finde 2 mekanismer (forskelle mellem scenariet og nudriften) som bidrager positivt til ydelsen i dette scenarie. e. Hvilke 2 mekanismer bidrager negativt til ydelsen (hint: se spørgsmål b)? f. Udfyld nedenstående tabel (find tallene i rapportens tabeller). Antal kælvninger Udskiftningsprocent Kælvningsinterval Ydelse pr. årsko Nudrift Forskel i scenariet i forhold til nudriften 8

9 Du skal nu arbejde i en anden besætning; en som har bedre styr på reproduktion end den gennemsnits besætning. Klik på "Alle Besætninger" (se herned) Klik på "Hent besætning", selekter besætningen "god repro" og klik på hent. Øvelse 4: Hvad nu hvis insemineringsprocent øges med 20% i en besætning med god repro? Øg parameter 20 i kategorien Reproduktion og Udskiftning med 20%, ikke x 1,20. a) Udfyld nedenstående tabel og besvar spørgsmålet under tabellen. Nudrift Antal kælvninger Udskiftningsprocent Kælvningsinterval Ydelse pr. årsko Forskel i scenariet i forhold til nudriften Hvordan kan det være at ydelsen ikke stiger i denne besætning når reproduktionen forbedres så meget? Prøv at finde et (eller flere) tal i ovenstående tabel og sammenlign med de tal du udfyldte i tabellen ved spørgsmål 3f. b) Hvor kommer pengene fra? Se på tabellerne Indtægter og Udgifter i rapporten og identificer hvilke indtægter stiger og hvilke udgifter falder? Hvad er forskellen i DB pr. år (skriv svaret ned): 9

10 c) Gør følgende (se herned): Pil 1: Gå ind på fanebladet priser Pil 2: Juster prisen på kælvekvier til kr. Pil 3: Klik på knappen "Anvend pris ændringer i rapporten" Pil 4: Gå tilbage til rapporten Forklar forskellen i DB pr. år ift. spørgsmål b? Du skal nu tilpasse scenariet en smule (se herned). Pil 1: Gå tilbage til fanebladet scenarie Pil 2: reducer insemineringsperioden med 1 cyklus (parameter 22) Pil 3+4: klik på gem og kør igen. d) Udfyld nedenstående tabel igen og forklar hvorfor forskellene er anderledes i forhold til de forskelle du udfyldte ved spørgsmål a. Antal kælvninger Udskiftningsprocent Kælvningsinterval Ydelse pr. årsko Nudrift Forskel i scenariet i forhold til nudriften 10

11 Besætningen har, allerede i nudriften, et overskud af kvier pga. at reproduktionseffektiviteten er god. Er det måske bedre at afprøve alle kvier og at slagte nogen lavt ydende køer frem for at sælge kvierne som kælvekvier? NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 5: Hvis nu hvis alle kvier skubbes ind i besætningen? Tilpas parameter 25 fra 0 til 2 i kategorien Reproduktion og Udskiftning.!! Peg på spørgsmålstegnet for at finde ud af hvad du gør her. a) Hvorfor stiger ydelsen? 2 årsager b) Hvad sker der med forekomsten af mælkefeber? Hvorfor? c) Brug tabellen med alle Indtægter og Udgifter for at finde ud af hvad fordelene og ulemperne er ved at afprøve alle kvier frem for at sælge dem: NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 6: Hvad nu hvis der bruges kødkvægssæd på 30% af alle køer? Udfyld 0,30 ved parameter 52, 53 og 54 i underkategori -Repro. a) Hvad er forskellen i DB pr. år? Skriv svaret ned. b) Har besætningen udskiftningsmuligheder nok eller kan det godt gå med, at inseminere 30% af køerne med kødkvægssæd? 11

12 c) Hvor mange færre ungdyr har man i scenariet (tabellen Antal dyr i forskellige scenarier)? d) I SimHerd regner vi ikke med omkostninger til arbejde (det gør man ikke når man regner DB). Hvad nu hvis vi regner med, at arbejdstiden koster 150 kr. pr. timer. Hvor meget kan der spares om året i scenariet når man ser på tabellen Tidsbehov. Obs: arbejdsomkostninger er typisk ikke en udgift som man reelt kan bespare, med mindre at man fyrer en ansætte i kombination med at bruge kødkvægssæd. Det er dog vigtigt, at arbejdstiden til pasning af ungdyr ikke ignoreres. Frem for at værdisætte arbejdstid med 150 kr. så kunne man bruge disse timer på noget andet i besætningen (klovbeskæring eller brunstovervågning). Du kunne derfor også kombinere scenariet hvori kødkvægssæd anvendes med et scenarie hvori sygdomsrisikoer reduceres eller insemineringsprocenten øges. e) Hvad nu hvis man inkluderer omkostninger til opstaldning af kvierne? Det gør man nemlig heller ikke når man beregner dækningsbidraget. Til orientering: omkostninger til arbejde og opstaldning bør inkluderes som en udgift hvormed de også påvirker dækningsbidraget. Når ungdyrene går på hotellet betales ofte pr. dyr pr. dag (typisk 7 kr. om dagen til fodring, 3 kr. til pasning og 3 kr. til stald og foderanlæg)). Hvis vi går ud fra at opstaldning koster 3 kr. om dagen pr. kvie, så koster det 1095 kr. pr. årskvie (365*3). Se på næste side 12

13 Gør følgende (se herned): Pil 1: Gå ind på fanebladet priser Pil 2: Øg Øvrige omkostninger per årskvie med 1095 kr. (du skal øge tallet som vises i forvejen, du skal ikke overskrive tallet med 1095 kr.) Pil 3: Klik på knappen "Anvend pris ændringer i rapporten" Pil 4: Gå tilbage til rapporten Forklar forskellen ift. svaret på spørgsmål a. f) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne? Går det godt? g) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne og kønssorteret sæd på 50% af kvierne? Går det godt? 13

14 NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 7: Hvad nu hvis pasning af kalvene forbedres? I SimHerd har vi ingen sygdomme med for kalvene (diarre, lungebetændelse) men vi kan styre deres risiko for at dø. Vi kan dog godt repræsentere en bedre pasning af kalvene, udover at de har en laver risiko for at dø. Vi kan for eksempel simulere at kvierne kan påbegyndes 1 måned før eller vi kan simulere at 1. kalvskøernes ydelse er højere. a) Simuler en reduktion i risikoen for kalvedødelighed efter fødsel (parameter 2, i kategorien Ungdyr ) Medfører en reduktion i kalvedødelighed også større udgifter (ulemper)? Noter stigningen i antal ungdyr (tabel Antal dyr i forskellige kategorier). Noter stigningen i DB pr. årsko. b) Kopier scenariet (klik på kopier-ikonet, se herned) nu har du kopieret hele scenariet og nu skal du udbygge dit scenarie; du skal nu også nedsætte tidspunktet for start inseminering, kvier med 1 måned (se herned) du nedsætter tidspunktet for at repræsenter, at dine kvier trives bedre og kan løbes før. 14

15 Noter stigningen i antal ungdyr. Forklar forskellen med scenarie a. Noter stigningen i DB pr. årsko. c) Simuler indenfor det samme scenarie at ydelsen af første kalvskøer stiger med 1 kg. (kopier scenariet igen og øg parameter 246 i under kategori -kalve med 1). Noter stigningen i DB pr. årsko. Denne øvelse viser hvad økonomien er i døde kalve og i en forbedring af ungdyrenes pasning og dermed deres trivsel. Svarene kan dermed tolkes som et konservativt bud på økonomien i bedre kalvepasning (svaret på spørgsmål a) og et mere optimistisk bud på økonomien i forbedring af kalve pasning (svaret ved b og c). NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 8: Hvad nu hvis der investeres i nye måtter? Læs først. Spørgsmålet vises på næste side. Til orientering: SimHerd fremskriver besætningens dækningsbidrag (DB): DB = [indtægter fra mælk, køer, kalve og kvier] - [udgifter til foder, insemineringer, behandlinger, øvrige stykomkostninger (strøelse mm.)] Hvis der simuleres en forbedring af sundheden i besætningen, så står forskellen i DB mellem scenariet og nudriften til rådighed til at forrente og afskrive en investering (eller til at aflønne en medarbejder). Den maksimale størrelse af investeringsbeløbet afhænger af 1) stigningen i DB og 2) investeringens levetid og renten. Case: Investering i nye måtter - kan det betale sig? Landmanden overvejer at udskifte de gamle måtter. Forudsætninger nye måtter koster kr. måtternes levetid er 10 år kalkulationsrente er på 4% vedligehold og forsikring er på 0% risikoen for køernes klov og ben problemer falder med 50% 15

16 Gennemfør øvelsen i standard besætningen Average (kig evt. på side 2 for at se hvordan man henter den standard besætning) a) Simuler en halvering af risikoen for klov og ben problemer (parameter 15). Hvor meget stiger DB pr. år (i årene 6-10)? b) Brug arket på hjemmesiden for at finde ud af om "det maksimale investeringsbeløb" (som stigningen i DB giver mulighed for at forrente og afskrive) er større end måtternes pris. Herned vises hvordan arket udfyldes. Kan det investeringen i måtterne betale sig? Kan det også betale sig hvis levetiden kun er 5 år? 16

17 NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 9: Hvad nu hvis ydelsen stiger? Når man øger topydelsen, så flytter man faktisk hele laktationskurven opad med 1 kg (se herned). Alle køernes daglige ydelse kommer med andre ord til at stige med 1 kg. Øg topydelsen med 1 kg for 1. kalvs, 2. kalvs og ældre kalvskøer (parameter 27, 28 og 29 i kategorien Mælkeydelse). Og besvar spørgsmål a inden du kører modellen. a) Hvor meget tror du at ydelsen pr. årsko stiger når man øger topydelsen med 1 kg? b) Læs i rapporten hvor meget ydelsen pr. årsko stiger. Gå tilbage til fanebladet Scenarie og tilpas ydelses fald efter topydelse for 1. kalvs, 2. kalvs og ældre kalvskøer (parameter 30, 31 og 32 i kategorien ydelse). Tilpas parametrene til niveauet af 25-percentilen (de bedste 25% af besætningerne = 10,2 for 1. kalvskøer). c) Læs i rapporten hvor meget ydelsen pr. årsko stiger. d) Hvor meget stiger DB pr. årsko? Skriv svaret ned. 17

18 e) Hvad nu hvis den højere ydelse opnås ved hjælp af dyrere foder? Kan det stadigvæk betale sig? Øg foderprisen i scenariet (ikke i nudriften) se herned hvordan man gør det. Hvad er forskellen i DB pr. årsko nu? 18

19 NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 10: Hvad nu hvis der investeres i et velfærdsafsnit (plus en stigning af koantallet)? Forestil dig følgende situation (læs opgaven grundigt!!): landmanden overvejer nedenstående investering. Investering: ekstra pladser til golde køer og et velfærdsafsnit for kælvninger o Tekniske forudsætninger: Risikoen for dødfødsler halveres (højdrægtige kvier er i et hold for sig selv; færre stresskælvninger) Risikoen for ketose, tilbagehold efterbyrd og børbetændelse halveres. Risikoen for yverbetændelse reduceres med 10% (du skal gange basis risikoen for yverbetændelse med 0,90) Risikoen for ko-dødelighed falder med 1%-point. Maksimalt antal køer som kan være i stalden stiger med 15. o Økonomiske forudsætninger: Pris for byggeprojektet (beløbet som skal investeres): kr Levetid af bygningen (=investeringen): 25 år Kalkulationsrente: 5% Årlige omkostninger til forsikring og vedligehold af investeringen: 5% af investeringsbeløbet Ændring i øvrige, årlige omkostninger: kr til ekstra strøelse og investering i kameraer + IT løsning til at overvåge kælvningsafsnittet. Opret et scenarie hvori du simulerer ovenstående tekniske forudsætninger. Maksimalt antal køer tilpasses i kategorien Reproduktion og udskiftning. Brug det same ark som i opgave 8 (http://www.simherd.com/invest/invest.htm). Husk at du i arket skal udfylde, at du har 15 flere årskøer i dit scenariet, i forhold til din nudrift. a. Er det en god investering? Hvordan kommer du frem til den konklusion? b. Som beskrevet for oven, er levetiden af investeringen 25 år. Det er den typiske levetid man regner med. Men hvis de ekstra faciliteter nu er bygget indenfor en 19

20 eksisterende stald, som allerede er 15 år gammel, så er der kun 10 år tilbage af staldens og dermed afsnittets levetid. Er investeringen stadigvæk god når vi tager staldens levetid i betragtning? c. Vi forudsætter igen, at afsnittets levetid er 25 år, men nu skal du se på stigning i dækningsbidrag i simuleringsår 1 (se tabellen Dækningsbidrag per år)? Opstår der et problem i år 1? d. Hvad nu hvis investeringen kun giver plads til 5 og ikke 15 ekstra køer? (klik på kopiikonet igen (se herned) og specificer i det kopierede scenarie, at maksimalt antal køer kun er 5 højere i forhold til nudriften). Er det stadigvæk en god investering, hvis tilbygningen kun giver plads til 5 ekstra køer (tilføj stigningen fra dette scenarie i regnearket, men husk også at tilpasse antallet af ekstra køer i arket!) 20

21 Forståelse af vigtige forudsætninger og mekanismer i modellen Gå ind på Indtast brugernavn og kodeord Klik på Hent besætning (se nedenfor) Vælg besætningen "God Repro" (se boksen nedenfor, vælg God repro i dropdown-listen) Efter du har hentet besætningen, kommer du med det samme ind i den valgte besætning, i scenariet. I nedenstående oversigtsbillede øverst på skærmen kan du altid se, hvor du befinder dig. 21

22 Øvelse 11: Hvad nu hvis risikoen for klov og ben problemer nulstilles? Du vejledes igennem den første opgave, skridt-for-skridt. De øvrige scenarier gennemføres på samme måde. 1. Klik på kategorien Sygdom (se herned, den grønne cirkel) 2. Sæt risikoen for Klov og Ben problemer på 0 (den grønne pil) 3. Klik på Gem og Kør (den røde pil: Kør vises efter at du har klikket Gem ). Efter at du har klikket på Kør, ses nedenstående: modellen kører. Alle køer, kalve og kvier fremskrives over 10 år med ugentlig skridt og denne simulering gentages 100 gange Mens du venter, kan du navngive dit scenarie ved at klikke på kommentar-kassen (pil 1), indtaste en kort beskrivelse af det du simulerer (pil 2) og klik på Gem (pil 3) 22

23 Simuleringen er nu færdig. Du bliver automatisk sendt til rapporten (se herned). Scroll ned i rapporten for at besvare nedenstående spørgsmål. Rapporten indeholder følgende: Spørgsmål: a) Hvor meget stiger ydelsen pr. årsko (se tabell Ydelse og fodring)? b) Den direkte årsag til stigningen i ydelsen er (selvfølgelig) at ydelsen af halte køer er nedsat ift. raske køer. Der er dog også en indirekt årsag til stigningen i ydelse. Kan du finde et tal i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr og i tabellen Antal dyr i forskellige kategorier som afspejler den indirekte årsag? c) Hvad er der sket med forekomsten af yverbetændelse (tabel Sygdomsforekomst)? Og hvorfor (svaret findes i tabellen Besætningsdynamik og ungdyr)? d) Hvor meget falder dødeligheden i scenariet (tabel Sygdomsforekomst)? e) Er det rigtigt at sige at X køer dør i besætningen på grund af klov og ben problemer (X = svaret på spørgsmål d)? 23

24 Opret et NYT Scenarie!! Klik på knappen Oversigt for at komme ud af scenariet igen (se herned). Klik på "opret NYT scenarie" (se herned) Øvelse 12. Hvad nu hvis basis risikoen for køernes dødelighed nulstilles? Parameter 16, i kategorien sygdom a) Hvad er forekomsten af dødelighed i scenariet (tabellen Sygdomsforekomst)? b) Forklar hvorfor svaret afviger fra 0 (læs evt. kommentar teksten bag parameter 16 på fanebladet Scenarie)? 24

25 NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 13: Hvad nu hvis basis risikoen for efterbyrd nulstilles? Parameter 8, i kategorien sygdom a) Hvad er der sket med forekomsten af børbetændelse? Forklar ændringen. b) Hvad er der sket med drægtighedsprocenten (tabellen Reproduktion)? c) Hvad er koens drægtighedsprocent i de måneder efter at koen har haft tilbageholdt efterbyrd eller børbetændelse og hvis den raske drægtighedsprocent er 45%? Læs nedenstående info: Info: hvis en ko har haft efterbyrd (eller børbetændelse) i SimHerd, simuleres at koens drægtighedsprocent er lige med 0,75 x [koens raske drægtighedsprocent]. Denne negative virkning af sygdommen påvirker koen igennem 119 dage. d) Hvad er drægtighedsprocent af de 10 syge og 90 raske køer i gennemsnit, dvs. hvad er drægtighedsprocenten af disse 100 køer? (beregn et vægtet gennemsnit af tallene i nedenstående regneeksempel) Et regneeksempel I scenariet er den samlede forekomst af efterbyrd og børbetændelse faldet med i alt 10 tilfælde pr. 100 årskøer (cirka). Det vil sige, at nudriften har 10 flere syge køer end scenariet. 10 syge køer har en drægtighedsprocent på 34% (=svaret på 3c): 90 raske køer har en drægtighedsprocent på 45% e) I rapporten i tabellen Reproduktion vises hvad drægtighedsprocenten er af alle insemineringer (første inseminering, anden. sidste inseminering). Påvirker efterbyrd og børbetændelse drægtighedsprocenten af alle insemineringer? 25

26 Øvelse 14: Udskiftningsprocenten kan nedsættes på forskellige måder I de næste 3 scenarie simuleres mekanismerne som er angivet med hhv. pilene 1, 2 og 3 i nedenstående diagram (scenarie 1 repræsenter pil 1). Scenarie 1 = pil 1: Reduktion af risikoen for øvrig udskiftning OBS!! Læs først teksten for oven! OBS!! Gennemfør de næste 3 øvelser/scenarier i en besætning med god repro (se på side 21 hvordan man henter en besætning med god repro ) 4. Klik på kategorien Reproduktion og Udskiftning (se nedenfor, den grønne cirkel) 26

27 5. Sæt risikoen for Øvrig udskiftning på 4,5 (den grønne pil). Peg evt. på spørgsmålstegnet for at læse definitionen af øvrig udskiftning. 6. Klik på Gem og Kør (den røde pil: Kør vises efter at du har klikket Gem ). Efter at du har klikket på Kør, ses nedenstående: modellen kører. Alle køer, kalve og kvier fremskrives over 10 år med ugentlig skridt og denne simulering gentages 100 gange. Mens du venter, kan du navngive dit scenarie (se nedenfor) ved at klikke på kommentarkassen (pil 1), indtaste en kort beskrivelse af det du simulerer (pil 2) og klik på Gem (pil 3). Simuleringen er nu færdig (se herned). Du bliver automatisk sendt til rapporten (se herned). Ved at scrolle ned i rapporten finder du økonomiske resultater (Dækningsbidrag) og tekniske resultater for dit scenarie, for din nudrift og forskellen mellem scenariet og nudriften. 27

28 I kolonnen Forskel, scenarie 1 (se nedenfor) skal du udfylde de forskelle som vises i rapporten (ikke værdierne for scenariet, men forskelle mellem scenariet og nudriften). Søjlen nudrift er for udfyldt og stemmer overens med søjlen nudrift i rapporten. De andre kolonne udfylder du når du har kørt scenarie 2 og 3. Nudrift Forskel, scenarie 1 Forskel, scenarie 2 Forskel, scenarie 3 Udskiftningsprocent Antal kælvninger Antal 3. kalvs og ældre køer 2 99 EKM pr. årsko Klov og ben problemer 4 25 DB pr. årsko I tabellen Besætningsdynamik og ungdyr 2 I tabellen Antal dyr i forskellige kategorier 3 I tabellen Ydelse og Fodring 4 I tabellen Sygdomsforekomst 5 I den øverste tabel, Forskel pr. år efter 5 år Scenarie 2 = pil 2: Ændring af sygdomsrisici Opret et NYT Scenarie: Klik på knappen Oversigt for at komme ud af scenariet igen (se herned). Klik på "opret NYT scenarie" (se nedenfor) 28

29 Halver risikoen af alle sygdomme, på nær risikoen for yverbetændelse, dødelighed og celletal (i kategorien sygdom ) og klik på gem og kør igen. I kolonnen Forskel, scenarie 2 i tabellen på den forrige side skal du udfylde de forskelle som vises i rapporten. Spørgsmål: f) Ydelsen stiger (næsten) ikke i scenarie 1. Hvilket aspekt påvirker ydelsen positivt når man reducerer udskiftningsprocenten (svaret findes i den tabel du selv har udfyldt)? g) Hvilken 2 aspekter påvirker ydelsen negativt (svaret findes i den tabel du selv har udfyldt)? h) Hvorfor falder antal kælvninger i både scenarie 1 og 2? i) Hvorfor er stigningen i DB cirka 5 gange større i scenarie 2 i forhold til 1? NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE: Klik igen på Oversigt for at komme ud af scenariet og klik på "opret NYT scenarie" Scenarie 3 = pil 3: Forøgelse af insemineringsperioden Øg insemineringsperioden fra 11 til 12 (parameter 22, i kategorien Reproduktion og Udskiftning ) og klik på gem og kør igen. I kolonnen Forskel, scenarie 3 (tabellen på den forrige side) skal du udfylde de forskelle som vises i rapporten. Spørgsmål: j) Find kælvningsintervallet i rapporten. Hvorfor stiger kælvningsintervallet i scenarie 3? 29

30 k) For scenarie 3 skal du nu reducere mælkeprisen med 50 øre. Se herned: Pil 1) går ind på Priser Pil 2) Tilpas prisen Pil 3) Klik på Anvend Pil 4) Tilbage til rapporten. Hvordan ser ændringen i DB nu ud, i forhold til denne forskel du udfyldte i tabellen? Forklar ændringen. l) For scenarie 3: Scroll helt ned i rapporten, til den andensidste tabel (tidsbehov). Hvordan påvirker dette scenarie arbejdsbelastningen og hvorfor? Til sidst: Kig på den tabel du selv har udfyldt: tænk over resultaterne. Du har reduceret udskiftningsprocenten på 3 forskellige måder. De øvrige simulerede resultater (EKM og DB pr. årsko feks.) i de 3 scenarier er dog vidt forskellige. De sidste 3 scenarier skulle gerne illustrere, at man ikke kan knytte et kronebeløb til reduktionen af udskiftningen med X%. Økonomien i forbedret holdbarhed afhænger af hvordan holdbarheden forbedres. I SimHerd har udskiftningsprocenten ikke en knap for sig selv; man skal reducere udskiftningsprocenten ved at trykke på nogen underliggende knapper. Udskiftningsprocenten, men også nøgletal såsom antal kælvninger og EKM pr. årsko er afhængige af køernes ydelse, sygdom, reproduktion og tilstrækkelighed af ungdyr. 30

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft nyt Nr. 13 02. juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug.

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere