Øvelser med SimHerd modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvelser med SimHerd modellen"

Transkript

1 Øvelser med SimHerd modellen Forberedelser: Gå ind på Indtast brugernavn og kodeord Klik på Hent besætning (se nedenfor) Vælg besætningen "God Repro" (se boksen nedenfor, vælg God repro i dropdown-listen) Efter du har hentet besætningen, kommer du med det samme ind i den valgte besætning, i scenariet. I nedenstående oversigtsbillede øverst på skærmen kan du altid se, hvor du befinder dig. 17

2 De første tre øvelser har til formål at illustrere forskellige måder at opnå ændret udskiftningsprocent. I øvelse 1, 2 og 3 simuleres mekanismerne som er angivet med hhv. pilene 1, 2 og 3 i nedenstående diagram. Cirklerne i diagrammet repræsenterer modellens output og kasserne repræsenterer input parametre af modellen. Øvelse 1: Reduktion af udskiftningsrisiko Du vejledes igennem den første øvelse, skridt-for-skridt. De øvrige øvelser gennemføres på samme måde ved at oprette nye scenarier. 1. Klik på kategorien Reproduktion og Udskiftning (se nedenfor, den grønne cirkel) 18

3 2. Sæt risikoen for Øvrig udskiftning på 4,5 (den grønne pil). Peg evt. på spørgsmålstegnet for at læse definitionen af øvrig udskiftning. 3. Klik på Gem og Kør (den røde pil: Kør vises efter at du har klikket Gem ). Efter at du har klikket på Kør, ses nedenstående: modellen kører. Alle køer, kalve og kvier fremskrives over 10 år med ugentlig skridt og denne simulering gentages 100 gange. Mens du venter, kan du navngive dit scenarie (se nedenfor) ved at klikke på kommentarkassen (pil 1), indtaste en kort beskrivelse af det du simulerer (pil 2) og klik på Gem (pil 3). Simuleringen er nu færdig (se nedenfor). Så snart simuleringen er færdig, åbnes vinduet med resultat-rapporten. Ved at scrolle ned i rapporten finder du økonomiske resultater (Dækningsbidrag) og tekniske resultater for dit scenarie, for din nudrift og forskellen mellem scenariet og nudriften. Se næste side! 19

4 I kolonnen Forskel, øvelse 1 (se nedenfor) skal du udfylde de forskelle som vises i rapporten (ikke værdierne for scenariet, men forskelle mellem scenariet og nudriften). Søjlen nudrift er for udfyldt og stemmer overens med søjlen nudrift i rapporten. De andre kolonne udfylder du i øvelse 2 og 3. Nudrift Forskel, øvelse 1 Forskel, øvelse 2 Forskel, øvelse 3 Udskiftningsprocent Antal kælvninger Antal 3. kalvs og ældre køer 2 99 EKM pr. årsko Klov og ben problemer 4 25 DB pr. årsko I tabellen Besætningsdynamik og ungdyr 2 I tabellen Antal dyr i forskellige kategorier 3 I tabellen Ydelse og Fodring 4 I tabellen Sygdomsforekomst 5 I den øverste tabel, Forskel pr. år efter 5 år Øvelse 2: Ændring af sygdomsrisici Opret et NYT Scenarie: Klik på knappen Oversigt for at komme ud af scenariet igen (se herned). Klik på "opret NYT scenarie" (se nedenfor) 20

5 Halver risikoen af alle sygdomme, på nær risikoen for yverbetændelse, dødelighed og celletal (i kategorien sygdomme ) og klik på gem og kør igen. I kolonnen Forskel, øvelse 2 i tabellen på side 20 skal du udfylde de forskelle som vises i rapporten. Spørgsmål: a) Ydelsen stiger (næsten) ikke i øvelse 1. Hvilket aspekt påvirker ydelsen positivt når man reducerer udskiftningsprocenten (svaret findes i tabellen på side 20)? b) Hvilken 2 aspekter påvirker ydelsen negativt (svaret findes i tabellen på side 20)? c) Hvorfor falder antal kælvninger i begge scenarier? d) Hvorfor er stigningen i DB cirka 5 gange større i øvelse 2 i forhold til 1? NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE: Klik igen på Oversigt for at komme ud af scenariet og klik på "opret NYT scenarie" Øvelse 3: Forøgelse af insemineringsperioden Øg insemineringsperioden fra 11 til 12 (parameter 22, i kategorien Reproduktion og Udskiftning ) og klik på gem og kør igen. I kolonnen Forskel, øvelse 3 (tabel på side 20) skal du udfylde de forskelle som vises i rapporten. Spørgsmål: e) Find kælvningsintervallet i rapporten. Hvorfor stiger kælvningsintervallet i øvelse 3 (Hint: ved at øge insemineringsperioden så udskydes tidspunktet for stop inseminering, se diagrammet på side 18)? 21

6 f) For scenarie 3 skal du nu tilpasse mælkeprisen til 2,5 kr. Se herned: 1) går ind på Priser 2) Tilpas prisen 3) Klik på Anvend og 4) Tilbage til rapporten. Hvordan ser ændringen i DB nu ud i øvelse 3, forklar ændringen? g) For scenarie 3: Scroll helt ned i rapporten, til den andensidste tabel (tidsbehov). Hvordan påvirker dette scenarie arbejdsbelastningen og hvorfor? NYT SCENARIE! Klik igen på Oversigt for at komme ud af scenariet. Klik på "opret NYT scenarie" Øvelse 4: Går ind i kategorien Reproduktion og Udskiftning og tilpas parameter 25 fra 0 til 2. Peg på spørgsmålstegnet for at finde ud af hvad du gør her. a) Hvorfor stiger ydelsen? 2 årsager b) Hvad sker der med forekomsten af mælkefeber? Hvorfor? 22

7 c) Brug tabellen med alle Indtægter og Udgifter for at finde ud af hvad fordelene og ulemperne er ved at afprøve alle kvier frem for at sælge dem: NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 5: Lad være med at sælge kvier (udfyld 2 ved parameter 25) men kombiner dette med at bruge kødkvægssæd på 30% af alle køer (udfyldt 0,3 (ikke 30!!)) ved parameter 52, 53 og 54 i underkategorien repro. a) Hvad er forskellen i DB pr. år? Skriv svaret ned. b) Har besætningen udskiftningsmuligheder nok eller kan det godt gå med at inseminere 30% af køerne med kødkvægssæd? c) Hvor mange færre ungdyr har man i scenariet (tabellen Antal dyr i forskellige scenarier)? d) I SimHerd regner vi ikke med omkostninger til arbejde (det gør man ikke når man regner DB). Hvad nu hvis vi regner med at arbejdstiden koster 150 kr. pr. timer. Hvor meget kan der så spares om året i scenariet når man ser på tabellen Tidsbehov. Obs: arbejdsomkostninger er typisk ikke en udgift som man reelt kan bespare, med mindre at man fyrer en ansat i kombination med at bruge kødkvægssæd. Det er dog vigtigt at arbejdstiden til pasning af ungdyr ikke ignoreres. Frem for at værdisætte arbejdstid med 150 kr/time. så kunne man bruge disse timer på noget andet i besætningen (klovbeskæring eller en halv time mere om dagen til malkning) e) Hvis man udover arbejdet også skal regne med, at opstaldning af kvierne koster noget (det er heller ikke en udgift ligesom arbejdsomkostninger, med mindre dyrene er på kviehotel hvor man typisk betaler pr. dyr pr. dag (typisk 7 kr. om dagen til fodring, 3 kr. til pasning og 3 kr. til stald og foderanlæg). 23

8 Hvis vi går ud fra at opstaldning koster 3 kr. om dagen pr. kvie, så koster det 1095 kr. pr. årskvie (365*3). Øg øvrige omkostninger kvier med 1095 kr. (gå tilbage til fanebladet priser og klik på kategorien øvrig ) Hvad er forskellen i DB nu? Forklar forskellen ift. svaret på spørgsmål a. f) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne? Går det godt? g) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne og kønssorteret sæd på 50% af kvierne? Går det godt? NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 6: Hvor meget må der investeres? SimHerd fremskriver besætningens dækningsbidrag (DB): DB = [indtægter fra mælk, køer, kalve og kvier] - [udgifter til foder, insemineringer, behandlinger, øvrige stykomkostninger (strøelse mm.)] Hvis der simuleres en forbedring af sundheden i besætningen, så står forskellen i DB mellem scenariet og nudriften til rådighed til at forrente og afskrive en investering (eller til at aflønne en medarbejder). Den maksimale størrelse af investeringsbeløbet afhænger af 1) stigningen i DB som man kan forvente på basis af SimHerd analysen og 2) investeringens levetid og renten. Case: Investering i nye måtter - kan det betale sig? Landmanden overvejer at udskifte de gamle måtter. Forudsætninger nye måtter koster kr. måtternes levetid er 10 år kalkulationsrente er på 4% vedligehold og forsikring er på 0% risikoen for køernes klov og ben problemer falder med 50% Gennemfør øvelsen i standard besætningen Average (kig evt. på side 17 igen) 24

9 a) Simuler en halvering af risikoen for klov og ben problemer (parameter 15). Hvor meget stiger DB pr. år (i årene 6-10)? b) Går ind på og brug arket for at finde ud af om "det maksimale investeringsbeløb" (som stigningen i DB giver mulighed for at forrente og afskrive) er større end måtternes pris. På næste side vises, hvordan regnearket udfyldes. Kan investeringen i måtterne betale sig? Kan det også betale sig hvis levetiden kun er 5 år? 25

10 NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE Øvelse 7: Ydelsesstigning Når man øger topydelsen, så flytter man faktisk hele laktationskurven opad med 1 kg (se herned). Alle køernes daglige ydelse kommer med andre ord til at stige med 1 kg. Øg topydelsen med 1 kg for 1. kalvs, 2. kalvs og ældre kalvs-køer (parameter 27, 28 og 29 i kategorien Mælkeydelse). Og besvar spørgsmål a inden du kører modellen. a) Hvor meget tror du at ydelsen pr. årsko stiger når man øger topydelsen med 1 kg? b) Læs i rapporten hvor meget ydelsen pr. årsko stiger. Gå tilbage til fanebladet Scenarie og tilpas ydelses fald efter topydelse for 1. kalvs, 2. kalvs og ældre kalvs-køer (parameter 30, 31 og 32 i kategorien ydelse). Tilpas parametrene til niveauet af 25-percentilen (de bedste 25% af besætningerne = 10,2 for 1. kalvskøer). c) Læs i rapporten hvor meget ydelsen pr. årsko stiger. d) Hvor meget stiger DB pr. årsko? Skriv svaret ned. 26

11 e) Hvad nu hvis den højere ydelse opnås ved hjælp af dyrere foder? Kan det stadigvæk betale sig? Øg foderprisen i scenariet (ikke i nudriften) se nedenfor hvordan man gør det. Hvad er forskellen i DB pr. årsko nu? 27

12 Øvelser med SimHerd modellen - svarene Nedenfor vises svarene på de forskellige spørgsmål. Svarene kan godt afvige lidt fra jeres egne resultater som I har fået ud af modellen. Afvigelserne skyldes forskelle i priser (de opdateres løbende) og variation i modellen (stokastisk model!). Øvelse 1: Reduktion af udskiftningsrisiko Nudrift Forskel, øvelse 1 Forskel, øvelse 2 Forskel, øvelse 3 Udskiftningsprocent Antal kælvninger Antal 3. kalvs og ældre køer EKM pr. årsko Klov og ben problemer , ,5 DB pr. årsko I tabellen Besætningsdynamik og ungdyr 2 I tabellen Antal dyr i forskellige kategorier 3 I tabellen Ydelse og Fodring 4 I tabellen Sygdomsforekomst 5 I den øverste tabel, Forskel pr. år efter 5 år Øvelse 2: Halver risikoen af alle sygdomme, på nær risikoen for yverbetændelse (i kategorien sygdomme ) Spørgsmål: a) Ydelsen stiger (næsten) ikke i øvelse 1. Hvilket aspekt påvirker ydelsen positivt når man reducerer udskiftningsprocenten (svaret findes i tabellen på side 3)? Flere ældre køer b) Hvilken 2 aspekter påvirker ydelsen negativt (svaret findes i tabellen på side 3)? Færre kælvninger og flere sygdomme c) Hvorfor falder antal kælvninger i begge scenarier? Færre udskiftninger = færre indskiftninger = færre kvier som indgår og kælver i besætningen d) Hvorfor er stigningen i DB cirka 5 gange højere i øvelse 2 i forhold til 1? I øvelse 1 nedsættes blot udsætningsrisikoen; risiko for at blive udsat pga. af noget andet end reproduktion eller de sygdomme vi har med i SimHerd. Ved disse slags udsætninger udsættes koen fra den ene til den anden dag, uden et sygdomsforløb. I øvelse 2 reduceres sygdomsforekomst. Hver 10. ko som bliver syg udsættes i 28

13 SimHerd, men for hver udsætter ko er der så også 9 færre syge køer som ikke går ned i ydelsen. Øvelse 3: Øg insemineringsperioden fra 11 til 12 (parameter 22, i kategorien Reproduktion og Udskiftning ) e) Hvorfor stiger kælvningsintervallet i øvelse 3? Man bliver ved med at løbe på dem og tillader derfor sene drægtigheder, de sene drægtigheder øger jo gennemsnittet af kælvningsintervallet. f) For scenarie 3 skal du nu tilpasse mælkeprisen fra 3,07 til 2,5 kr. Hvordan ser ændringen i DB nu ud i øvelse 4? Forskellen i DB var -33 og den er cirka 0 kr. nu. En ulempe i scenariet, er faldet i ydelsen (se tabellen på den forrige side). Så snart mælkeprisen falder (mælken er mindre værd), er det knapt så stor en ulempe at, ydelsen falder, og forskellen i DB er ikke længere så negativ. g) For scenarie 3: Scroll helt ned i rapporten, til den næstsidste tabel (tidsbehov). Hvordan påvirker dette scenarie arbejdsbelastningen og hvorfor? Arbejdsbehovet stiger med 1 timer om ugen pga. flere ungdyr (flere kælvninger) som skal passes. Øvelse 4: Går ind i kategorien Reproduktion og Udskiftning og tilpas parameter 25 fra 0 til 2.!! Peg på spørgsmålstegnet for at finde ud, af hvad du gør her. a) Hvorfor stiger ydelsen? 2 årsager. Flere kælvninger og kraftig selektion blandt køerne; det er jo de ringeste køer som skubbes ud. 29

14 b) Hvad sker der med forekomsten af mælkefeber? Hvorfor? Falder, på trods af flere kælvninger, da det især er første kalvs køer som får de ekstra kalve og unge køer har en meget lav chance for at få mælkefeber. c) Brug tabellen med alle Indtægter og Udgifter for at finde ud af, hvad fordelene og ulemperne er ved at afprøve alle kvier frem for at sælge dem: se herned: små ting er ikke udpeget (indtægter fra kalve og udgifter til insemineringer stiger feks. også en smule) Øvelse 5: Lad være med at sælge kvier (udfyld 2 ved parameter 25), men kombiner dette med at bruge kødkvægssæd på 30% af alle køer (udfyldt 0,3 (ikke 30!!)) ved parameter 52, 53 og 54 i underkategorien repro. a) Hvad er forskellen i DB pr. år? Cirka 2000 kr. pr. år b) Har besætningen udskiftningsmuligheder nok eller kan det godt gå med at inseminere 30% af køerne med kødkvægssæd? Sagtens. Udskiftningsprocenten falder kun til 34%. Pt. er udskiftningsprocenten på 31% i nudriften. 30

15 c) Hvor mange færre ungdyr har man i scenariet (tabellen Antal dyr i forskellige scenarier)? d) I SimHerd regner vi ikke med omkostninger til arbejde (det gør man ikke når man regner DB). Tidsbehovet falder i alt med 5,5 timer om ugen, det skyldes primært det lavere tidsbehov hørende til ungdyr pasning. Besparelsen af arbejdsbehovet er kr. om året (=5,5 t. * 150 kr./t. *52 uger) e) Hvis man udover arbejdet også skal regne med at opstaldning af kvierne koster noget (det er heller ikke en udgift, der indregnes i DB ligesom arbejdsomkostninger, med mindre at dyrene er på kviehotel hvor man typisk betaler pr. dyr pr. dag (typisk 7 kr. om dagen til fodring, 3 kr. til pasning og 3 kr. til stald og foderanlæg). Hvis vi går ud fra at opstaldning koster 3 kr. om dagen pr. kvie, så koster det 1095 kr. pr. årskvie (365*3). 31

16 DB pr. år stiger til kr. om året (røde cirkel herned). Nu regner man med at øvrige udgifter for kvierne er meget højere og derfor er det mere fordelagtig at have færre ungdyr i scenariet (blå cirkel herned). f) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne? Går det godt? 50% kød går ikke godt. Ko antallet begynder nu at falde (se også figuren nedenfor). 32

17 g) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne og kønssorteret sæd på 50% af kvierne? Går det godt? At inseminere 50% af alle køer med kødkvægssæd og 70% af kvierne med KSS går fint. Øvelse 6: Hvor meget må der investeres? a) Simuler en halvering af risikoen for klov og ben problemer (parameter 15). Hvor meget stiger DB pr. år (i årene 6-10)? kr. b) Brug regnearket på hjemmesiden ( Om SimHerd Hjælpeværktøj Det øverste af de to ark) til at finde ud af om "det maksimale investeringsbeløb" Ja. Investeringen må maksimalt være på kr. Ved en levetid på 5 år må der maksimalt investeres kr. Øvelse 7: Ydelsesstigning Øg topydelsen med 1 kg for 1. kalvs, 2. kalvs og ældre kalvskøer (parameter 27, 28 og 29 i kategorien Mælkeydelse). Og besvar spørgsmål a inden du kører modellen. a) Hvor meget tror du at ydelsen pr. årsko stiger når man øger topydelsen med 1 kg? b) Læs i rapporten hvor meget ydelsen pr. årsko stiger kg EKM pr. årsko c) Læs i rapporten hvor meget ydelsen pr. årsko stiger kg EKM pr. årsko d) Hvor meget stiger DB pr. årsko? Skriv svaret ned kr. pr. årsko e) Hvad nu hvis den højere ydelse opnås ved hjælp af dyrere foder? Kan det stadigvæk betale sig? Hvad er forskellen i DB pr. årsko nu? +413 kr. pr. årsko 33

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

SimHerd analyse af investeringen i heatime: CHR 2XXXX. Indholdsfortegnelse

SimHerd analyse af investeringen i heatime: CHR 2XXXX. Indholdsfortegnelse SimHerd A/S Blichers Alle 20 DK 8830 Tjele Tlf: 70 20 20 14 www.simherd.com Jehan Ettema, konsulent 25. november 2015 Att. J. SimHerd analyse af investeringen i heatime: CHR 2XXXX Indholdsfortegnelse Overordnede

Læs mere

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014 Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 214 I søjlediagrammerne vises ændringen i DB pr. år for de forskellige indsatsområder. Blå søjler: DB ændring ved en halvering af niveauet for den pgl. parameter;

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd?

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Jehan Ettema og Jan Tind Sørensen Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

SimHerd analyse af investering i sand afsnit til golde køer og nykælvere: CHR 4XXXX

SimHerd analyse af investering i sand afsnit til golde køer og nykælvere: CHR 4XXXX SimHerd A/S Blichers Alle 20 DK 8830 Tjele Tlf: 70 20 20 14 www.simherd.com Gård Att. P. Jehan Ettema, konsulent 23. september 2015 SimHerd analyse af investering i sand afsnit til golde køer og nykælvere:

Læs mere

ELLER BRUG DIN EGEN BESÆTNING,

ELLER BRUG DIN EGEN BESÆTNING, Sand i båsene Jehan Ettema, SimHerd A/S, juni 2016 Gå ind på www.simherd.com Indtast brugernavn og kodeord Klik på Hent besætning (se herned ELLER BRUG DIN EGEN BESÆTNING, i dette tilfælde skal du blot

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Indhold 8.1 Hvad indeholder felterne?... 2 8.2 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 8.3.1 Ombytning

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

dansk kvæg KONGRES 2006 Den økonomiske gevinst ved informationer fra mælken

dansk kvæg KONGRES 2006 Den økonomiske gevinst ved informationer fra mælken dansk kvæg KONGRES 2006 Den økonomiske gevinst ved informationer fra mælken Søren Østergaard Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring En typisk besætning uden in line biosensorer

Læs mere

WebGIS. Zoom. Klik på knappen Startside (skift øst/vest) hvis du vil se kommuner i den anden landsdel. September 2014

WebGIS. Zoom. Klik på knappen Startside (skift øst/vest) hvis du vil se kommuner i den anden landsdel. September 2014 WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre)

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre) GØRE/RØRE KORT Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

SDB. MySQL Installation Guide

SDB. MySQL Installation Guide SDB MySQL Installation Guide MERE 2003 D. 05 July, 2003 Installation af MySQL databasen Introduktion...2 Krav for at installere MySQL...2 Installationen...3 Udpak zip filen...3 Start Installationen...3

Læs mere

Mastitis-Prævention Total-Koncept. Af Arie Rombouts, BREEDnCARE Danmark

Mastitis-Prævention Total-Koncept. Af Arie Rombouts, BREEDnCARE Danmark Mastitis-Prævention Total-Koncept. Af Arie Rombouts, BREEDnCARE Danmark En konsulent spørger fire mælkeproducenter: Går det godt nok med yversundheden for øjeblikket? Landmand A: Celletallet er 320.000,

Læs mere

Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro

Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro Sådan gør jeg! Fokus på holdbarhed for koen og min bedrift Ved Jac Broeders, Rødekro Udvikling af bedriften: 1992 : Køber ejendommen Tyrholm ved Rødekro Ejendommen har 52 ha, 80 køer og 600.000 kg mælk

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1 Denne aktivitet viser, hvordan du kan lave en enkelt tavle til skrivning Dette hjælpeark følger efter Kom godt i gang med at skrive og forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende funktioner i

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Log ind Trin 1 - Log ind Trin 2 - Start dagen Opgaver Accepter / Afvis opgave Scanner Lasteoversigt Slut dag Accepter / Afvis opgave Denne guide hjælper

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 3

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 3 Byg ord ved at bruge flere teksttavler Dette er en aktivitet med bygning af ord. Målet er at vælge et startbogstav, en midtervokal og et slutbogstav fra den tredje tavle. Når ordet er færdigt, vil korrekte

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN Få overblik over lønnen Excel for tillidsrepræsentanter Del 4: Formatering af regnearket Trin 8: Justér visningen af tallene Nu er vi færdige med selve tal-beregningerne i Excel.

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.166 Side 1 Lave små grafik knapper i Photofiltre

Vejledning til Photofiltre nr.166 Side 1 Lave små grafik knapper i Photofiltre Side 1 Photofiltre er jo først og fremmest et fotoredigeringsprogram. MEN det er også udmærket til at lave grafik med. F.eks. disse knapper er hurtig og nemme at lave. Her er der sat en hvid trekant med

Læs mere

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16 Excel formler og funktioner Underviser: Nina Kirkegaard Schou ns@teamcrm.dk Mobil: 21 48 65 16 www.teamcrm.dk EXCEL FORMLER OG FUNKTIONER Tilpasninger og nyttige værktøjer Absolut reference og navngivning

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Pust nyt liv i din gamle stald

Pust nyt liv i din gamle stald Pust nyt liv i din gamle stald Kvægkongres 2011 v/ bygningsrådgiver Anja Juul Freudendal LMO - DLBR Kvægstalde Telefon: 8728 2671 - mail: ajf@lmo.dk Hvor vil der være noget at gøre? Optimering eller ombygning!

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Vendeleg. Fire stationer NANO BASKET NANO BASKET. Deltagere Alle.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Vendeleg. Fire stationer NANO BASKET NANO BASKET. Deltagere Alle. Nr.10328 Nr.10327 Alder: 3-6 år - Tid: 20 min. Vendeleg Fire stationer - Dribl 10 gange med højre og 10 gange med venstre. Alle. Leg og løb. A4 ark med en stjerne på, kegler eller andet der kan væltes

Læs mere

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014.

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Anna er 14 år, går på Virupskolen i Hjortshøj, og bor i Hjortshøj. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Kødkvæg Dette hæfte er en kort introduktion til foderplanlægning til KødKvæg i DLBR NorFor Foderstyring. Med

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Spørgeskema på HVAL.DK

Spørgeskema på HVAL.DK Skive, d. 24-05-2006 Journal nr. 7.5.286 Spørgeskema på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med Videndeling. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Hvad gør de bedste? Hvad kan vi lære af de bedste kvæglandmænd? v/ Kvægrådgiver Karsten Jensen, Heden og Fjorden

Hvad gør de bedste? Hvad kan vi lære af de bedste kvæglandmænd? v/ Kvægrådgiver Karsten Jensen, Heden og Fjorden Hvad gør de bedste? Hvad kan vi lære af de bedste kvæglandmænd? v/ Kvægrådgiver Karsten Jensen, Heden og Fjorden Hvad kendertegner de bedste De menneskelige og ledelsesmæssige aspekter, der kendetegner

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 1 Næste hjemmeopgave Eventuelt vinduer igen Mapper og filer på USB-stik Vi skal hertil grundet opgave 2 Internet Pause (og det bliver nok

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

Hvis du har den i mappen i forvejen skal du ikke hente den en gang til. Nu skal baggrundsbilledet laves, så tryk på NY på ikonen foroven.

Hvis du har den i mappen i forvejen skal du ikke hente den en gang til. Nu skal baggrundsbilledet laves, så tryk på NY på ikonen foroven. Side 1 Denne collage er lidt anderledes end den forrige. Her skal der bruges et baggrundsmønster som udfylder hele siden, og vi bruger andre foto. Det lille baggrundsbillede er en.gif fil som du kan hente

Læs mere

Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: Ydelse:

Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: Ydelse: Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: - Er alle besætninger med i driftsenheden? o Hvis en besætning har været lukket og er åbnet igen, skal den tilføjes i driftsenheden på ny - Tjek

Læs mere

Spillebeskrivelse. spillehallen.dk

Spillebeskrivelse. spillehallen.dk Spillebeskrivelse spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM BAKER STREET 211B 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. GEVINSTBONUS 4 4. TERNINGEBORD 4 5. VALGFRIT SPIL 5 6. HOUSE OF CRIME 5 7. LONDON LIGHT 6

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Dette kursus henvender sig til klasser, der skal i gang med nulmanus-filmproduktioner via Filmlinjen.dk.

Dette kursus henvender sig til klasser, der skal i gang med nulmanus-filmproduktioner via Filmlinjen.dk. Kære lærer Dette kursus henvender sig til klasser, der skal i gang med nulmanus-filmproduktioner via Filmlinjen.dk. Det er meget vigtigt, at I færdiggør opgaverne i præaktiviteterne INDEN kursusdagen,

Læs mere

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Resume af resultatet Både, og kan indgå i rationen som erstatning for, men indholdet af PBV i rationen stiger. Sojakage kan dog ikke helt undværes, hvis AAT-behovet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Th. Langs skole. Profilanalyse 2016 L E D E L S E S U D V I K L I N G

Th. Langs skole. Profilanalyse 2016 L E D E L S E S U D V I K L I N G Th. Langs skole Profilanalyse 2016 Om analysen Svargrupper Indkomne svar Forældre 0-2 kl. Forældre 3-10 kl. Medarbejdere 36 201 30 Elever 3-6 kl. Elever 7-10 kl. 164 168 I alt 599 Flotte resultater!! Samlet

Læs mere

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB DEN 15. DECEMBER 2011 INDHOLD Undervisningsbeskrivelser og studieplaner Grundbegreber Forskellige arbejdsgange Forløb først Forløb sidst Arbejde via skemabrikker (parallelle forløb)

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Appendiks 2: Analyse af en elevs testforløb i 4. og 6. klasse I de nationale test baseres resultaterne på et ret begrænset antal opgaver (normalt 15-25 items pr. profilområde 1 ). Hensynet ved design af

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Fodring under drægtighed og diegivning. Ø vet. 14.03.2116. Dyrlæge Børge Mundbjerg

Fodring under drægtighed og diegivning. Ø vet. 14.03.2116. Dyrlæge Børge Mundbjerg Fodring under drægtighed og diegivning Ø vet. 14.03.2116 Dyrlæge Børge Mundbjerg Fodring - sundhed økonomi Skabe debat om brug af foderdata Kan vi koble oplysninger om fodring til sundhed, reproduktion

Læs mere

Glidende overgang 2014. Vonsild SFO

Glidende overgang 2014. Vonsild SFO Glidende overgang 2014 Vonsild SFO Velkommen til glidende overgang Glidende overgang er et tilbud til kommende skolebørn om at starte på Vonsild Skole 1. april. Indtil skolestart - i august - vil børnene

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.129 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.129 Side 1 Side 1 Til denne vejledning laver vi lidt ekstra ved hvert billede. Vi skal bruge det der hedder Image Curl. Vi skal altså bruge en fil der kan hentes på min hjemmeside under Photofiltre 7 og nederst på

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Tillykke med din nye ipad Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks...

Læs mere

Unge med særlige behov og seksualitet. v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund

Unge med særlige behov og seksualitet. v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund Unge med særlige behov og seksualitet v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund Program Introduktion Særlige temaer og problematikker Case del 1: Charlotte onanerer i timen Case del

Læs mere

Nyt skoleår - Skolepenge

Nyt skoleår - Skolepenge Nyt skoleår - Skolepenge Indledning... 3 Økonomisystem Nyt skoleår... 3 Terminer... 4 Priser... 4 Abonnement pr. barn... 5 Prognose for abonnementskørsel... 6 Afstemninger inden abonnementskørsel... 7

Læs mere

Manual til Indbetalingsportal

Manual til Indbetalingsportal Manual til Indbetalingsportal HVORDAN OPRETTER JEG EN BRUGER?... 2 HVORDAN LOGGER JEG PÅ, EFTER JEG HAR OPRETTET EN BRUGER?... 3 HVORDAN INDBETALER JEG PENGE PÅ ET ARMBÅND?... 4 HVORDAN OPRETTER JEG AUTOMATISK

Læs mere

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Indholdsfortegnelse Side 2 Login på skoleportalen (Vejledning til redigering

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Sorteringsmaskinen. Hej med dig!

Sorteringsmaskinen. Hej med dig! Sorteringsmaskinen Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom!

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Model til fremskrivning af plejeboligbehov

Model til fremskrivning af plejeboligbehov Model til fremskrivning af plejeboligbehov Indledning... 2 Grundprincipper i modellen... 3 Sådan bruger du modellen... 3 Aktiver makroerne... 4 Indtast behov og kapacitet... 4 Vælg mellem fire senarier...

Læs mere

Bilag F - Caroline 00.00

Bilag F - Caroline 00.00 Bilag F - Caroline 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig, det var hvis du kunne fortælle mig om en helt almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Caroline: Ja. Jamen det er jo fyldt med

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2014 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2015 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Vi passer på hinanden

Vi passer på hinanden Vi passer på hinanden Sammen kan vi lege os til forståelse, sjov og fællesskab. For voksne og børn, de vilde og de stille. Aktiviteter for både born og forældre Forældreaften Side 6-7 Vind en sjov fest

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

WORKSHOP. BLIV FRI for rygproblemer MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1

WORKSHOP. BLIV FRI for rygproblemer MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1 WORKSHOP BLIV FRI for ryg-problemer MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Bliv fri for rygproblemer med pilates Mange accepterer at have ondt i ryggen, som om det er en naturlig ting at have.

Læs mere

LELY. Herd Managementprogrammer 11

LELY. Herd Managementprogrammer 11 LELY Produktnavn Sælges som T4C TIME FOR COWS. Sælges sammen med LELY s automatiske malkesystemer. Exchange modulet giver mulighed for dataudveksling, men benyttes kun ved opstart. Krav til hardware/internet

Læs mere

Personer med sygefravær på valgfrit antal dage/perioder (Rapport-ID: 79)

Personer med sygefravær på valgfrit antal dage/perioder (Rapport-ID: 79) Personer med sygefravær på valgfrit antal dage/perioder (Rapport-ID: 79) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

Grøn firmabilskat August 2016 1

Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat Det nuværende system for firmabilbeskatning er forældet, derfor ønsker vi et opgør med det nuværende system. Vi ønsker et nyt og grønnere skattesystem.

Læs mere