Kalvedødelighed i økologiske besætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1"

Transkript

1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger

2 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag Lidt højere andel dødfødte kalve i økologiske besætninger Besætningens indflydelse på andelen af dødfødte kalve Datamateriale Dobbelt så stor dødelighed i besætninger med høj dødelighed i forhold til besætninger med lav dødelighed Besætningens dødelighed afhængig af kalvens køn og koens laktations nummer, men også lidt af år Sammenhængen mellem antal dødfødte og management-niveauet for andre forhold i besætningen Datamateriale og analysemetode Lille sammenhæng mellem dødelighed og andre management faktorer Laktationsydelser/laktationskurvens form for henholdsvis konventionelle og økologiske besætninger Datamateriale Resultater Reproduktionsopgørelser for 1. kalvs køer i henholdsvis konventionelle og økologiske besætninger Lidt ældre 1. kalvs køer i økologiske besætninger Større brug af privat tyr i økologiske besætninger Lavere antal insemineringer for økologiske kvier Kalvedødlighed sammenhæng til vægt ved kælvning i AMS-besætninger Datamateriale Vægt af køer i økologiske og konventionelle AMS-besætninger Sammenhængen mellem vægt ved kælvning og kalvedødeligheden i økologiske og konventionelle besætninger Højde og huld af 1. kalvs køer sammenhæng til driftsform og kalvedødelighed Datamateriale Højde og huld af 1. kalvs køer sammenhæng til besætningens økologistatus Højde og huld af 1. kalvs køer sammenhæng til andel dødfødte Konklusion Appendiks A. Betydning af management niveauet for andre forhold i besætningen på andel dødfødte kalve traditionel regressionsanalyse Kalvedødelighed i økologiske besætninger

3 Appendiks B. Betydning af management niveauet for andre forhold i besætningen på andel dødfødte kalve PLS-Analyse Appendiks c. Spredning mellem besætningerne Kalvedødelighed i økologiske besætninger

4 SAMMENDRAG I denne rapport er beskrevet en lang række analyser, der skal bruges til at underbygge rådgivningen omkring dødfødte kalve i økologiske besætninger. Analyserne viste: 1. At det så ud til, at de 10 % dårligste besætninger havde en dødelighed, der var dobbelt så høj som de 10 % bedste besætninger mht. til kalvedødelighed. 2. At besætningens niveau for dødelighed var signifikant afhængig af kalvens køn, koens laktationsnummer og år. Dvs., at en besætning ikke nødvendigvis behøver at have samme niveau for dødelighed af kviekalve og tyrekalve og for 1. kalvs køer og øvrige. 3. At i perioden fra 2008 til 2013, var der 9,2 % af besætningerne, der havde haft et signifikant fald i kalvedødeligheden, mens det kun var 2,9 % af besætningerne, der havde haft en signifikant stigning. 4. At kalvedødeligheden i besætningen generelt ikke hænger særligt godt sammen med niveauet for andre management faktorer i besætningen. Dette gjaldt især for dødeligheden af kviekalve. 5. At de faktorer, der beskrev mest af variationen i andelen af dødfødte kalve på besætningsniveau, er andel af døde køer og andelen af døde kalve mellem 1 og 180 dage. 6. At forholdet mellem ydelsen i 1. laktation og 3. laktation var ca. 1,5 % point laver i økologiske besætninger end i konventionelle. 7. At 15,1 % af kalvene af stor race i konventionelle besætninger, havde en privat tyr som far, mens det var 22,9 % af kalvene i økologiske besætninger. For Jersey 1. kalvs var tendensen dog lige omvendt. 8. At økologiske 1. kalvs køer af stor race i gennemsnit var ca. 1 måned ældre ved kælvning end de konventionelle, ligesom der var en større spredning i alder ved 1. kælvning i økologiske besætninger. 9. At det, når der korrigeres for, at de økologiske kvier kælver, når de er ca. en måned ældre, så ud til at de i gennemsnit var en lille smule mindre end konventionelle kvier, men at der ikke var stor forskel (0,75 cm højdeforskel og ca. 10 kg i vægtforskel). 10. At jo større kvierne var ved kælvning, jo lavere risiko havde de for at få en død kalv, og at meget unge kvier og meget gamle kvier havde en større risiko for at få en dødfødt kalv. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

5 1. LIDT HØJERE ANDEL DØDFØDTE KALVE I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER Formålet med denne rapport er, at formidle resultatet af række analyser, der skal understøtte en rådgivningsindsats for at nedbringe antallet af dødfødte kalve, specielt i økologiske besætninger. Andelen af dødfødte kalve er lidt højere i økologiske besætninger end i konventionelle besætninger, nemlig henholdsvis 6,5 % og 6,1 % (tal fra 2012). Tidligere undersøgelser har vist, at det især er ved første kælvning, at dødeligheden er lidt større i økologiske besætninger end i konventionelle. En del af forklaringen kan evt. ligge i tyrevalget og i, at de økologiske kvier i gennemsnit er ældre ved kælvning end de konventionelle. Derfor vil en del af analyserne koncentrere sig om, at sammenligne kvie opdrættet i økologiske og konventionelle besætninger, samt tyrevalget i økologiske og konventionelle besætninger. Derudover vil der, for at klarlægge betydningen af management faktorer for andelen af dødfødte kalve, blive set på, hvad besætningen betyder for kalvedødeligheden, samt hvordan besætningens niveau for andel dødfødte hænger sammen med niveauet for andre management faktorer. 2. BESÆTNINGENS INDFLYDELSE PÅ ANDELEN AF DØDFØDTE KALVE I dette afsnit er det forsøgt illustreret, hvor meget besætningen betyder for kalvedødeligheden, og om dødeligheden i besætningerne f.eks. ændrer sig meget fra år til år Datamateriale. Til denne analyse er brugt alle kælvninger fra ydelseskontrollerede besætninger fra d. 1/ og frem. Dog indgår der ikke: 1) ET-kælvninger 2) Aborter 3) Tvillinger (gælder kun for modellerne for enkelt besætninger) En kalv er regnet for dødfødt, hvis den har tilstandskode 1) 120 Defekt kalv 2) 123 Død inden for 1 døgn 3) 125 Dødfødt ellers er den regnet for levendefødt. Køn-koder: 121 og 123=tyre, 122 og 124=kvier og 128=ukendt. Hvis antallet af kalve med ukendt køn udgør mere end 1 % af antallet af tyre og kvie kalve, så er dødeligheden ikke opgjort pr. køn. Selve modellerne er kørt uden kalve af ukendt køn og i besætninger, der har registreret kønnet af alle fødte kalve. Alle modellerne er kørt med kalvens køn, moderens laktationsnummer (1. kalvs og øvrige), driftsform og år som forklarende variable (systematiske effekter), mens den Kalvedødelighed i økologiske besætninger

6 tilfældige effekt varierede fra model til model, som beskrevet nedenfor. Modellerne så ud som følgende: Logit (dødfødte kalv) = kalvens køn + moderens laktationsnummer + driftsform + køn af kalven. Alle modellerne er kun kørt på DH-køer og køer fra besætninger med over 100 kalve (modellerne, der samlet ser på betydningen af køn, laktationsnummer og race inden for besætning) eller over 400 kalve (modeller for de enkelte besætninger, hver for sig, samt model til beregning af variation mellem besætninger) Dobbelt så stor dødelighed i besætninger med høj dødelighed i forhold til besætninger med lav dødelighed I figur er vist fordelingen af frekvensen af dødfødte kalve pr. besætning (sort kurve) opgjort for For at en besætning indgår i figuren skal den have minimum 40 kælvninger og ingen af kalvene må være registreret med ukendt køn. Det fremgår af figuren, at der er stor variation i kalvedødeligheden mellem besætningerne. Kalvedødeligheden er dog en binomial egenskab, der naturligt vil variere meget, uden at det behøver at betyder noget. Derfor har vi sammenlignet den opnåede fordelingen af besætningerne med, hvad man ville forvente, hvis al variationen mellem besætninger, ud over f.eks. koens race, bare skyldes rene tilfældigheder. Dette er vist som det blå område på figuren. I appendiks C er beskrevet, hvordan det blå område helt nøjagtig er beregnet. Figur Fordelingen af frekvensen af dødfødte kalve pr. besætning for 2012 (sort kurve). Til sammenlign er vist den forventede fordeling (blå kurve) beregnet ud fra Kalvedødelighed i økologiske besætninger

7 køernes race og laktationsnummer, samt kalvens køn. Kun besætninger med mere end 40 kalve er medtaget. Det fremgår af figuren, at den observerede fordeling (sort kurve) spreder mere end den opnåede fordeling, så det ser ud til, at besætninger har en vis betydning for kalvedødeligheden. Dette stemmer godt med, at i en statistisk test, hvor man sammenlignede en model med og uden besætning som tilfældig effekt, så var P- værdien for besætning på mindre end 0,0001. For at illustrere, hvad det betyder, har vi beregnet grænsen for dødeligheden i de 10 % dårligste besætninger og for de 10 % bedste besætninger, se tabel Forskellen er renset for den tilfældige variation, men bygger til gengæld på en antagelse om, at dødeligheden mellem besætninger er normalt fordelt på en logistisk skala. Tabel Betydningen af besætning på andelen af dødfødte kalve. Tabellen er renset for betydning af tilfældig variation og bygger på data fra store besætninger fra 2011 og % fraktil 33 % fraktil 50 % fraktil (median) 66 % fraktil 90 % fraktil 0,0314 0,0411 0,0470 0,0536 0,0697 Det fremgår af tabellen, at dødeligheden er mere end dobbelt så stor for de 10 % af besætningerne, som har størst dødelighed i forhold til de 10 % af besætningerne med lavest dødelighed. Altså stadigvæk en stor forskel mellem besætningerne, selv om den ikke er så stor som variationen på figur Besætningens dødelighed afhængig af kalvens køn og koens laktations nummer, men også lidt af år Tabel er lavet ud fra en antagelse om, at hele besætningen har samme niveau for dødelighed, men faktisk viste en statistiske analyse af de sidste 5 års data, at besætningens niveau for dødelighed varierede signifikant mellem år, var signifikant afhængig af kalvens køn og af koens laktationsnummer. Det vil f.eks. sige, at selv om en besætning har mange døde kalve efter 1. kalvs køer, så behøver den ikke nødvendigvis også, at have det for øvrige køer, selv om der normalt er en vis sammenhæng. I tabel er vist et test for, om effekten af besætning var signifikant forskellig for forskellige år, for forskellige laktationsgrupper og kalvens køn. Tabel P-værdi og størrelsen af effekter af besætning inden for år, køn og laktationsgrupper. Tallene stammer fra model med systematiske effekter, som beskrevet i afsnit 2.1. Model for kun DH-køer, mere end 100 kælvninger pr. besætning og ingen kalve af ukendt køn. Tilfældig effekt Størrelse af effekt Test for forskellig P-værdi for (varians af tilfældig effekt) fra nul forskellig fra nul Inden for besætning mellem år 0, >0,0001 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

8 Frequency Inden for besætning mellem køn 0, >0,0001 Inden for besætning mellem 1. kalvs og øvrige 0, >0,0001 Besætning 0,011 Det fremgår af tabellen, at både bedømt ud fra størrelsen af effekten og ud fra teststørrelsen for effekten, så ser variationen mellem køn inden for samme besætning ud til at betyde mest, variationen mellem laktationsgrupper ud til at betyde næstmest, mens variationen mellem år ser ud til at betyde mindst. For at give en ide om, hvad det betyder i praksis, så viser figur fordelingen af Odds ratio (OR) for antallet af døde kalve for 1. kalvs køer i forhold til ældre køer i forskellige besætning. For kalvedødelighed kan en OR på f.eks. 2,O tolkes som, at 1. kalvs køer har ca. den dobbelte risiko for at få en død kalv i forhold til ældre køer. Figuren er lavet ved, at der for store DH-besætninger (>400 kalve) er kørt en model pr. besætning, og det er estimaterne fra disse modeller, der vises. Odds ratio koefficient for klvnr med Ovrige som reference level Figur Koefficienterne for besætningerne er vist nedenfor i et histogram hvor medianen er angivet med rød og odds ratio lig 1 er angivet med blå Odds ratio for kalve nummer Figur Fordelingen af et estimat (OR) for forholdet mellem antallet af døde kalve for 1. kalvs køer i forhold til ældre køer i store DH besætning (>400 kalve, data fra ). Rød steg middel dødelighed (medianen), blå linje OR=1 dvs. samme dødelighed for 1. kalvs og øvrige. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

9 Frequency Tabel Fordelingen af et estimat (OR) for forholdet mellem antallet af døde kalve for 1. kalvs køer i forhold til ældre køer i store DH besætning (>400 kalve, data fra ). Fraktil 0 % 2,5 % 5 % 50 % 95 % 97,5 % 100 % OR 0,27 1,02 1,22 2,56 5,72 7,21 16,54 Det fremgår af tabellen, at der er stor forskel mellem dødelighed for 1. kalvs og øvrige i besætningerne. Nogle besætninger har næsten samme dødelighed (OR=1), mens andre besætninger har en forholdsmæssig stor overdødelighed for 1. kalvs køer. I figur er tilsvarende vist, fordelingen af Odds ratio (OR) for antallet af døde kalve for tyrekalve i forhold til antallet af døde kviekalve i forskellige besætning. Her kan en OR på f.eks. 2,O tolkes som, at tyrekalve har ca. den dobbelte risiko for at dø som en kviekalv. Figuren er lavet ved, at der for store DH-besætninger (>400 kalve) er kørt en model pr. besætning, og det er estimaterne fra disse modeller, der vises. Odds ratio koefficienten for køn med 122 som reference level Figur Koefficienterne for besætningerne er vist nedenfor i et histogram hvor medianen er angivet med rød og odds ratio lig 1 er angivet med blå Odds ratio for køn Figur Fordelingen af et estimat (OR) for forholdet mellem antallet af døde kalve for tyrekalve i forhold til kviekalve i store DH besætning (>400 kalve, data fra ). Rød steg middel dødelighed (medianen). Enderne af fordelingen er ikke vist. Tabel Fordelingen af et estimat (OR) for forholdet mellem antallet af døde kalve for tyrekalve i forhold til kviekalve i store DH besætning (>400 kalve, data fra ). Fraktil 0 % 2,5 % 5 % 50 % 95 % 97,5 % 100 % OR 0,18 0,66 0,75 1,57 5,06 6,67 50,59 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

10 Det fremgår af tabellen, at der er stor forskel mellem dødelighed for tyre- og kviekalve i besætningerne. Nogle besætninger har næsten samme dødelighed (OR=1), mens andre besætninger har en meget stor forholdsmæssig dødelighed for tyrekalve. Forskellen mellem år inden for besætning havde, som nævnt, kun en begrænset effekt. Det var kun 5 % af besætningerne, der flyttede sig statisk signifikant op eller ned fra år til år, hvilket er lige bestemt det, vi ville forvente at se ved et tilfælde. Vi analyserede også, hvor mange besætninger, der havde haft en signifikant udvikling fra 2008 til 2013, og der var 9,2 % af besætningerne, der i den periode havde haft et fald i kalvedødeligheden, mens der i samme periode kun var 2,9 % af besætningerne, der havde haft en signifikant stigning. Det skal bemærkes, at i samme periode faldt kalvedødeligheden på landsplan, så dødeligheden i 2012/13 var ca. 0,9 gange lavere end i 2008/2009 (OR=0,90). 3. SAMMENHÆNGEN MELLEM ANTAL DØDFØDTE OG MANAGEMENT-NIVEAUET FOR ANDRE FORHOLD I BESÆTNINGEN I dette afsnit er beskrevet en analyse af sammenhængen mellem dødeligheden og andre management faktorer i besætningen. Det er gjort for at give en idé om, hvilke management tiltag man kan igangsætte for at mindske dødeligheden. Som vist ovenfor, behøver management niveauet for dødeligheden for kvie- og tyrekalve i en besætning ikke at ligne hinanden, ligesom management niveauet for dødeligheden for 1. kalvs og øvrige køer i en besætning også kan være forskelligt, derfor er analysen foretaget både for den samlede dødelighed, for dødeligheden af kvie- og tyrekalve hver for sig og for dødeligheden for 1. kalvs og øvrige hver for sig. Kun resultaterne for den samlede dødelighed er vist, mens det i teksten vil være beskrevet, hvordan resultatet af de andre analyser afveg fra denne. Analysen er også både lavet på et datasæt fra 2012 og på de data, som blev brugt til Kvieprojektet Succes med Kælvekvier, som var fra 2009 og 2010, fordi disse data indeholdt flere data om opdræt af kvier. Da det var nogenlunde de samme faktorer, der viste sig at betyde noget, er dog kun resultaterne fra 2012 vist Datamateriale og analysemetode Dødeligheden på besætningsniveau blev beregnet ud fra de data, som indgik i analyserne i afsnit 2.1. Derudover var der følgende yderligere krav til besætningerne, for de indgik i analyserne af sammenhæng mellem besætningsfaktorer og pct. dødfødte 1. At der skulle være over 30 årskøer i besætningen i At mælkeydelsen i besætningen var over kg EKM pr. år. 3. At udsætterprocenten, indskiftningsprocenten og udskiftningsprocenterne var under Antallet af sygdomsregistreringer pr. årsko skulle være over 0,05 og under At den gennemsnitlige alder ved 1. kælvning maksimalt er 36,5 måneder i gennemsnit, og at den maksimalt spreder med 6 måneder. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

11 6. At procent dødfødte kalve skal være under 30, og procent dødfødte kviekalve skal være under At antallet af dage fra 1. til 2. inseminering maksimalt må være 130 dage 8. At antallet af årskøer er under At der maksimalt må være 30 pct. døde køer. 10. At tillægget pga. kimtal er mindre end At der maksimalt måtte være 45 pct. døde kalve mellem 1 og 180 dage og 30 procent mellem 14 og 60 dage og 60 og 180 dage. 12. At der maksimalt må være 5 fordøjelses- og stofskiftelidelser pr. årsko. 13. At der maksimalt må være 15 klovlidelser pr. årsko. 14. At der maksimalt må være 1,4 behandlinger for efterbyrd pr. årsko. 15. At procent køer med lavt celletal maksimalt må være 500, ligesom procent køer med højt celletal og med nye højt celletal maksimalt må være på At det gennemsnitlige indeks for temperament ikke må være mindre end -20. Disse krav er sat både ud fra, hvad der biologisk må anses for meget unormalt og for at undgå indflydelsesrige observationer. Analysen blev lavet på to måder dels ved en PLC-analyse og dels ved en mere traditionel analyse. Den traditionelle analyse har den fordel, at den giver de lettest forståelige resultater, og det er derfor herfra de fleste af de viste resultaterne stammer. Til gengæld har den traditionelle analyse den ulempe, at det, når man har to egenskaber, der hænger meget sammen, kan det være lidt af et tilfælde, hvilken af dem der komme ud som den betydende. Derfor er det godt at supplere med PLCanalysen. Kun resultaterne af den traditionelle analyse er vist. Den traditionelle analyse foregik ved følgende trin: 1. Først blev de variabler, der som udgangspunkt indgik i analysen, udvalgt og tjekket igennem, se appendiks A. 2. Derefter blev den lineære og kvadratiske effekt af de enkelte forklarende variabler på respons variablen testen. Hvis P-værdien for sammenhæng var under 5 % for den kvadratiske effekt eller under 20 % for en lineær effekt, så indgik variablen i den videre analyse. 3. Korrelationerne mellem de variabler, der skulle indgå i den videre analyse blev derefter tjekket. Hvis nogle variabler havde en korrelation over 0,8 indgik kun en af variablerne i den videre analyse. Begrundelsen for hvilken variabel, der blev valgt, blev truffet på et biologisk fagligt grundlag, for at få variabler, der var så uafhængige af andre som muligt. F.eks. blev kg mælk valgt i stedet for kg EKM, da fedt og proteinprocenter også indgik i analysen. 4. Derefter blev der opbygget en samlet model til at beskrive variationen i respons variablen ud fra de variabler, der var tilbage. De enkelte forklarende Kalvedødelighed i økologiske besætninger

12 variabler indgik både som kvadratiske og lineære effekter, hvis P-værdien for det kvadratiske led var under 5 %, ellers indgik de kun som lineære effekter. 5. Denne model blev reduceret ved step down procedure, så kun effekter med en P-værdi på under 1 % blev i modellen. Før analyserne blev procent dødfødte logit transformeret, da de rå procenter ikke er normal fordelt. Analyserne blev foretaget samlet for besætninger af stor race Lille sammenhæng mellem dødelighed og andre management faktorer I appendiks A er vist, hvilke faktorer, der som udgangspunkt indgik i analysen, samt deres sammenhæng til den samlede andel dødfødte kalve i I tabel er vist det endelige resultat af analysen. I figur A.1 og A.3 er vist effekten af de effekter, der havde en kvadratisk effekt på logiten til dødeligheden. Vær opmærksom på, at funktionen ændrer form, når den bliver tilbage transformeret. Tabel Besætningsfaktorer, der hænger sammen med en høj andel af dødfødte kalve. Som tommelfingerregel hænger høj F-værdi/P-værdi sammen med stor betydning i praksis, og om estimatet er positivt eller negativt, fortæller i hvad retning effekten går. R2=0,15 Variabel Lineær Kvadratisk Estimat for hældning F-værdi P-værdi Antal årsdyr Antal årsdyr Sporer, mejeri Gns. EKM hos 2. lakt. i % af 3+ lakt Pct. drægtige af påbegyndte Pct. drægtige af påbegyndte Dage fra klv. til 1. ins (gns) Døde køer, pct <.0001 Døde kalve, dage, pct <.0001 % køer med lav CT Kælvning <.0001 Temperament Temperament Det fremgår af tabel og de øvrige resultater: 1. At kalvedødeligheden ved fødsel generelt ikke hænger særligt godt sammen med niveauet for andre management faktorer i besætningen. Laver man f.eks. en reduceret model, hvor alle risikofaktorer, der har noget med dødfødsel at gøre, er fjernet, kan den kun beskrive 7 pct. af variationen for pct. dødfødte, men 19 pct. i andel døde køer og 16 pct. i andel døde kalve mellem 1 og 180 dage. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

13 2. At den faktor, der beskriver mest af variationen i andelen af dødfødte, er andelen af døde køer, mens procent kalve, der dør mellem 1 og 180 dage, er den faktor, der næstbedst beskriver variationen i andel dødfødte kalve. 3. At i alle modellerne, men især i modellerne for tyre og ældre køer, havde en lav ydelsesudvikling en sammenhæng til høj andel af dødfødte kalve på besætningsniveau. Med lav ydelsesudvikling menes høj gns. EKM hos 1./2. lakt. i % af 3+ lakt. 4. At når det gennemsnitlige indeks for kælvningsevne er højt, så er kalve dødeligheden lavere. Dette betød, som forventet, mere i modellerne for 1. kalvs køer end i de andre modeller. 5. At især i modellerne for 1. kalvs køer hang en gennemsnitlig højere alder ved 1. kælvning på besætningsniveau sammen med en lavere andel dødfødte kalve. 6. At faktorer, der ofte brugs til at indikere dårligt management, ofte betød mere i modellerne for tyrekalve og ældre køer en i de andre modeller. 7. At andelen af døde kviekalve hang meget dårlig sammen med niveauet for andre management faktorer i besætningen(r2=5,5). 4. LAKTATIONSYDELSER/LAKTATIONSKURVENS FORM FOR HENHOLDSVIS KONVENTIONELLE OG ØKOLOGISKE BESÆTNINGER En af de forhold, der kan indikere, at økologiske kvier ikke har den rette størrelse og huld ved kælvning er ved at sammenligne udviklingen i ydelsen efter kælvning for henholdsvis kvier kælvet i økologiske og konventionelle besætninger. I dette afsnit præsenteres derfor en analyse af: 1. Om forholdet mellem raske køers ydelse i 1. laktation og 3. laktation, er det samme i økologiske og konventionelle besætninger. 2. Om forholdet mellem raske køers ydelse i 2. og 3. laktation er det samme i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger? Det skal bemærkes, at det også kan være forhold efter kælvning, som f.eks. forskellen i foderniveau, og at økologiske køer skal på græs, der bevirker en forskel i forholdet, men foreløbigt har vi valgt, at analysere det på denne måde Datamateriale Til analysen er som udgangspunkt brugt data fra alle besætninger, der har været ydelseskontrollerede i hele Derudover har der været følgende krav til besætningen for, at den indgik i analysen: 1. At antallet af årskøer er større end eller lig 30, og der minimum er kalvs kælvninger i besætningen (ikke ET/abort og kælvealder mellem 19 og 42 måneder). 2. At det beregnede tankcelletal højst var på 800. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

14 3. At besætningen skal have været enten konventionel eller økologisk hele året. 4. At årsydelsen skal have været på minimum kg EKM pr. årsko. 5. At spredningen i alder ved 1. kælvning maksmalt må have været på 6 mdr. Besætningerne er inddelt i stor race eller Jersey ud fra, om den gennemsnitlige fedtprocent til ydelsekontrollen har været over eller under 5,25 % Resultater I tabel er vist det gennemsnitlige forhold mellem ydelsen i henholdsvis 1. og 2. og ydelsen i 3+ laktationer. I figur er vist hvordan besætningerne fordeler sig efter forholdet mellem ydelsen i 1. og ydelsen i 3+ laktationer. Figuren for forholdet mellem 2. laktation og 3+ laktationer ligner denne figur, og er der for ikke vist. Tabel Gennemsnitlige forhold mellem ydelsen i kg EKM i henholdsvis 1. og 2. laktation og i 3+ laktationer for henholdsvis økologiske besætninger af stor race og Jersey. Jersey, konventionel Jersey, økologisk Stor race, konventionel Stor race, økologisk Antal besætninger Gns. EKM hos 1. lak. i % af 3+ lakt. Gns. EKM hos 2. lakt. i % af 3+ lakt. 81,19 80,97 81,72 80,49 95,19 94,67 96,00 94,68 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

15 Figur Fordelingen af besætningerne efter forholdet mellem ydelsen i kg EKM i henholdsvis 1. og i 3+ laktationer for henholdsvis konventionelle og økologiske besætninger af stor race. Forskelle mellem forholdet i EKM-ydelsen i henholdsvis 1. og 2. og 3+ mellem økologiske og konventionelle besætninger var meget signifikante (P<0.001). I tabel er vist, at den estimerede størrelse af forskel var afhængig af hvilke effekter, der blev inddraget i modellen. Tabel Estimeret forskel mellem konventionelle og økologiske besætninger i forholdet i EKM-ydelsen mellem henholdsvis 1. og 2. og 3+ laktationer. I grundmodellen indgik driftsform og racegruppe af besætningen. Model Effekt af driftsform på forholdet ydelse i 1. og 3+ Effekt af driftsform på forholdet ydelse i 2. og 3+ Grundmodel 1,11 1,23 Grundmodel + Alder ved 1. kælvning Grundmodel + Alder 1. kælvning * + besætningsstørrelse + ydelse 1,59 1,27 2,09 1,40 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

16 5. REPRODUKTIONSOPGØRELSER FOR 1. KALVS KØER I HENHOLDSVIS KONVENTIONELLE OG ØKOLOGISKE BESÆTNINGER I dette afsnit præsenteres der forskellige reproduktionsopgørelser for 1. kalvs køerne i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. Målet med opgørelserne er at svare på: 1. Om alderen ved 1. kælvning og spredningen i alderen ved 1. kælvning er forskellig i økologiske og konventionelle besætninger? Og det evt. kan være en del af forklaringen på den øgede dødelighed i økologiske besætninger? 2. Om brugen af privat tyr er forskellig i økologiske og konventionelle besætninger? Og det evt. kan være en del af forklaringen på den øgede dødelighed i økologiske besætninger? 3. Om antallet af insemineringer, der bruges for at få en kvie drægtig i en økologisk besætning er anderledes end i en konventionel besætning? 5.1. Lidt ældre 1. kalvs køer i økologiske besætninger Til denne analyse er brugt det samme datamateriale, som beskrevet i afsnit 4.1. Før variablerne er analyseret i en model, er de transformeret ved logaritme transformationen. Det gælder både alder ved 1. kælvning på enkelt dyrs niveau, den gennemsnitlige alder ved 1. kælvning på besætningsniveau og spredningen i alder ved 1. kælvning pr. besætning. I tabel er vist den gennemsnitlige alder ved 1. kælvning afhængig af racen på den enkelte 1. kalvs ko, og i tabel er vist gennemsnit og spredning i alder ved 1. kælvning på besætningsniveau afhængig af, om besætningen er af stor race eller Jersey. Tabel er vist den gennemsnitlige alder ved 1. kælvning i måneder afhængig af racen på den enkelte 1. kalvs ko. Antal Antal Gns., Gns., P forskel Race konventionelle køer økologiske køer konventionelle økologiske økologisk konventionel* RDM ,20 27,19 <0,0001 DH ,87 26,72 <0,0001 Jersey ,80 24,85 0,6105 Krydsninger ,66 26,41 <0,0001 *Testet i simpel model, der kun indeholder race, driftsform og en vekselvirkning mellem disse. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

17 Tabel Gennemsnit og spredning i alder ved 1. kælvning på besætningsniveau afhængig af, om besætningen er af stor race eller Jersey. Jersey, konventionel Jersey, økologisk Stor race, konventionel Stor race, økologisk Antal besætninger Gns. alder 1. kælvning Spredning alder 1. kælvning ,97 25,29 26,24 26,89 2,26 2,40 2,26 2,36 Figur Fordelingen af besætningerne af stor race alt efter den gennemsnitlige alder ved 1. kælvning. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

18 Figur Fordelingen af besætningerne af stor race alt efter spredningen i alder ved 1. kælvning. Det fremgår af tabellerne og figurerne og de øvrige resultater: 1. At køer af stor race, der kælver i en økologisk besætning, i gennemsnit er ca. 1 måned ældre end 1. kalvs køer, der kælver i en konventionel besætning. 2. At der stort set ikke var forskel på alderen ved 1. kælvning for Jersey køer. 3. At den gennemsnitlige kælvealder på besætningsniveau også var større for økologiske besætninger end for konventionelle besætninger. Også her var den numeriske forskel mellem konventionelle og økologiske besætninger mindre i Jersey besætninger end for besætninger af stor race, mens det ikke var muligt at påvise en signifikant vekselvirkning mellem race og driftsform på den gennemsnitlige alder ved 1. kælvning (P=0,30), men effekterne af driftsform og besætningsrace var hver for sig meget signifikante (P<0,0001). 4. At spredningen i alderen ved 1. kælvning var signifikant større i økologiske besætninger end i konventionelle (P=0,02). 5. At dette hænger godt sammen med, at de økologiske kvier i gennemsnit var ældre, da de kælvede, og der er en sammenhæng mellem en høj kælvealder og en høj spredning i alder ved 1. kælvning. Der var heller ingen sammenhæng mellem driftsform og spredningen i alderen ved 1. kælvning, når der var korrigeret for at økologiske kvier var ældre Større brug af privat tyr i økologiske besætninger Brugen af privat tyr er opgjort som andelen af kalve, hvor kalven enten har haft en ukendt far, eller hvor faren har været en privat tyr. Som udgangspunkt er brugt alle Kalvedødelighed i økologiske besætninger

19 kælvninger i 2012, som er foregået i en ydelseskontrolleret besætning. Derudover har det været krav at: Besætningen skulle være ydelseskontrolleret i hele At kalven ikke måtte være en ET-kalv. At der minimum skal være henholdsvis kalvs køer og 20 ældre køer, for at besætningen indgår i figurerne over fordelingen af besætningerne med hensyn til andelen af henholdsvis antal 1. kalvs og øvrige, hvor faren er en privat tyr. Om der er forskel i andelen af kalve efter privat tyr i økologiske og konventionelle besætninger er testet ved X-2-test, mens Kruskal-Wallis test er brugt til at testet om der er forskel på fordelingen af besætningernes brug af privat tyr mellem konventionelle og økologiske besætninger. I tabel er vist andelen af kalve med en privat tyr som far, for de forskellige racer afhængig af, om koen går i en økologisk besætning eller ikke, mens der i figur er vist fordelingen af besætningerne af stor race efter andelen af kalve med privat tyr som far. Tabel Andelen af kalve med en privat tyr som far for de forskellige racer afhængig af, om koen går i en økologisk besætning eller ikke. Antal, konventionelle Antal, økologiske Pct. privat tyr, konventionelle Pct. privat tyr, Laktation Race køer køer økologiske 1. kalvs Jersey ,6 8,9 1. kalvs Stor race ,1 22,9 Øvrige Jersey ,2 5,1 Øvrige Stor race ,6 9,9 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

20 Figur Fordelingen af besætningerne af stor race opdelt efter andelen af kalve efter privat tyr for 1. kalvs. Figur Fordelingen af besætningerne af stor race opdelt efter andelen af kalve efter privat tyr øvrige. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

21 Det fremgår af tabellen og figuren og de øvrige resultater: 1. At andelen af kalve efter privat tyr generelt er større for 1. kalvs køer end for ældre køer. 2. At der for Jersey 1. kalvs køer var en lavere andel, der kælvede efter privat tyr i økologiske besætninger end i konventionelle besætninger. 3. At i de øvrige grupper var andelen af kalve, der havde en privat tyr som far, højere i økologiske besætninger end i konventionelle besætninger. F.eks. var andelen af kalve efter privat tyr for stor race 1. kalvs på henholdsvis 15,9 % i konventionelle besætninger og 22,9 % i økologiske besætninger. 4. At en stor andel af besætningerne slet ikke bruger privat tyr eller kun bruger privat tyr i meget lav udstrækning. For stor race er det ca. 65 % af besætningerne der kun bruger privat tyr i lav grad til 1. kalvs køerne, mens det for øvrige er ca. 82 % af besætningerne, der kun bruger privat tyr i lav grad. 5. At for økologiske køer af stor race er andelen af besætninger, der bruger privat tyr i lav grad, lavere end for konventionelle besætninger (P=0,01 og P=0,03 for henholdsvis 1. kalvs og øvrige) Lavere antal insemineringer for økologiske kvier For at undersøge, om det var pga. dårligere drægtighedsresultater, at økologiske kvier i gennemsnit kælver lidt senere end konventionelle, er der lavet en sammenligning af antallet af insemineringer, der skal bruges for at få en kvie drægtig. Opgørelsen er lavet ved, at der for alle kvier, der kælvede i 2012, er talt op, hvor mange insemineringer der er brugt til at få kvien drægtig. Dvs. at kvier, der er udsat inden kælvning ikke indgår i opgørelsen. Det har også været et krav, at kvien kælver i en besætning, der ikke bruger privat tyr, da det ikke er alle løbninger, der bliver registret i disse besætninger. Rent konkret har der været følgende krav til data: Kvien skulle kælve i en besætning, som har været ydelseskontrolleret i hele At maksimalt 2,5 % af kalvene, født af kvier, ikke har en kvægavlsforenings tyr som far, og at der maksimalt er registreret en løbning på 1,25 % af kvierne. At kalven ikke måtte være en ET-kalv, kvien ikke må være løbet med privat tyr og kalven skal have en Kvægavlsforenings tyr som far. Om der er forskel på antallet af insemineringer for kvier, der kælver i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger er testet ved Kruskal-Wallis test. I tabel er vist den gennemsnitlige alder ved 1. inseminering og antallet af insemineringer for kvier, der kælvede i 2012 afhængig af race og driftsform, mens det i figur er sammenhængen mellem alder ved 1. inseminering og antal insemineringer for at opnå kælvning i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. Tabel Den gennemsnitlige alder ved 1. inseminering og det gennemsnitlige antal af insemineringer for kvier, der kælvede i 2012 afhængig af race og driftsform. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

22 Variabel Jersey, konventionel Jersey, økologisk Stor race, konventionel Stor race, økologisk Antal Alder ved 1 inseminering Antal insemineringer 14,40 14,56 15,61 16,43 1,81 1,82 1,81 1,71 Figur Sammenhængen mellem alder ved 1. inseminering og antal insemineringer for at opnå kælvning i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. Det fremgår af tabellen og figuren og de øvrige resultater: 1. At der for Jersey ikke var forskel på antallet af insemineringer, der blev brugt til at opnå drægtighed for kvier i økologiske og konventionelle besætninger. 2. At kvier i konventionelle besætninger i gennemsnit brugte 0,1 inseminering mere på at blive drægtig end kvier i økologiske besætninger (P<0,0001). 3. At denne forskel ikke ser ud til at skyldes, at de økologiske kvier er ældre, når man starter på at inseminere dem. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

23 6. KALVEDØDELIGHED SAMMENHÆNG TIL VÆGT VED KÆLVNING I AMS-BESÆTNINGER I dette afsnit præsenteres to analyser af data fra AMS-besætninger. Formålet med de to analyser var: At undersøge om vægten af kvier ved kælvning var lavere eller højere i økologiske end i konventionelle besætninger. At undersøge om kviernes/køernes vægt har en sammenhæng med, om de får en dødfødt kalv eller ikke Datamateriale Til analysen blev brugt data fra alle AMS-besætninger med indberettede data, og hvor der var vægtmålinger på køerne. Derudover var der følgende krav til data: Kun DH køer indgik. Vægt efter kælvning er taget som udglattet vægt 3 dage efter kælvning. Dvs. at koen skulle gå i robotten på dette tidspunkt. Vi har valgt at kigge på vægten på dette tidspunkt, da der ofte ikke findes observationer tættere på kælvningen. Samlet indgik der køer fra 136 konventionelle og 18 økologiske besætninger. Redigeringen af data i detaljer er beskrevet i den interne rapport Vægt i foderstyring af Jacob Møller Schmidt, Anne Mette Kjeldsen og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech. I analysen er ikke brugt den rå vægt, men en vægt, der såvidt muligt er korrigeret for robot forskelle. For at de enkelte køer indgik i de statistiske analyser, skulle de opfylde følgende krav: De skulle have kælvet i 2010, 2011, 2012 eller Alderen ved 1. kælvning skulle være fra 20 og til 34 måneder for 1. kalvs køerne. Vægten ved 1. kælvning skulle være mellem 400 og 750 kg. Vægten ved de øvrige kælvninger skulle være mellem 450 og 900 kg. Kun kælvninger med kælvenummer mindre end 10 indgik i analysen for de ældre køer. Tabel Oversigt over datamaterialet. 1. kalv Øvrige Antal Ikke dødfødte Dødfødte Sum Konventionelle (8,80%) Økologiske (8,25%) 388 Sum Antal Ikke dødfødte Dødfødte Sum Konventionelle (4,31%) Økologiske (3,09%) Sum Kalvedødelighed i økologiske besætninger

24 Figur Oversigt over fordelingen af vægt ved kælvning for henholdsvis 1. kalvs og øvrige Vægt af køer i økologiske og konventionelle AMS-besætninger I figur 6.21 er vist udviklingen i vægt hen gennem laktationen for henholdsvis 1. kalvs og øvrige køer i økologiske og konventionelle AMS-besætninger, mens der i tabel og er vist den gennemsnitlige vægt og alder ved kælvning for de samme grupper. Endelig er der i tabel og og figur og vist test for, om der er forskel på vægten ved kælvning i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. Modeller tager hensyn til besætning, som en tilfældig faktor. De systematiske faktorer er opgivet i hver p-værdi-tabel for sig. Figur Udviklingen i vægt hen gennem laktationen for henholdsvis 1. kalvs og øvrige køer i økologiske og konventionelle AMS-besætninger. Tabel Vægt ved kælvning for henholdsvis 1. kalvs og øvrige DH-køer i økologiske og konventionelle AMS-besætninger. 1. kalv Gns. (SD) vægt i kg. Ikke dødfødte Dødfødte Konventionelle 549,6 (61,4) 540,6 (66,3) Økologiske 550,9 (65,3) 542,3 (75,1) Kalvedødelighed i økologiske besætninger

25 Øvrige Gns. (SD) vægt i kg. Ikke dødfødte Dødfødte Konventionelle 642,18 (71,28) 626,33 (77,23) Økologiske 643,94 (72,29) 631,43 (76,52) Tabel Alder ved kælvning for 1. kalvs DH-køer i økologiske og konventionelle AMS-besætninger. 1. kalv Gns. (SD) alder i måneder Ikke dødfødte Dødfødte Konventionelle 25,5 25,7 Økologiske 26,9 25,9 Tabel Test af om vægt ved kælvning for 1. kalvs DH-køer er forskellig i økologiske og konventionelle AMS-besætninger. Faktor P-værdi Øko 0,28* Alder ved 1. kælvning <0,001 *0,08, hvis der ikke tages hensyn til besætning Figur Estimerede effekter på vægt ved kælvning for 1. kalvs DH-køer. Tabel Test af om vægt ved kælvning for øvrige DH-køer er forskellig i økologiske og konventionelle AMS-besætninger. Faktor P-værdi Øko 0,422 KalvNr* >0,0001 *4. grads polynomie af kælvenummeret Kalvedødelighed i økologiske besætninger

26 Figur Estimerede effekter på vægt ved kælvning for øvrige DH-køer. Det fremgår af tabellen og figuren og de øvrige resultater: 1. At både 1. kalvs og øvrige køer næsten vejede det samme i økologiske og konventionelle besætninger. 2. Men at når man korrigerer for, at de økologiske 1. kalvs køer var ca. en måned ældre, når de kælvede, så var der indikationer for, at de økologiske 1. kalvs køer var en lille smule mindre (ca. 12 kg i gennemsnit) end de konventionelle. Forskellen var ikke signifikant, når der blev taget hensyn til besætningseffekten. 3. At især ældre køer ikke så ud til at mobilisere så meget i økologiske besætninger som i konventionelle Sammenhængen mellem vægt ved kælvning og kalvedødeligheden i økologiske og konventionelle besætninger I tabel og er vist test for, om andelen af dødfødte kalve hænger sammen med vægten ved kælvning og driftsformen af besætningen for henholdsvis 1. kalvs og øvrige køer. Modellerne tog hensyn til besætning som en tilfældig faktor. De systematiske faktorer er opgivet i hver p-værdi tabel for sig. I figur og figur er vist estimater for effekterne for henholdsvis 1. kalvs og øvrige. Tabel Test af om andelen af dødfødte kalve er afhængig af driftsform og vægt ved kælvning for 1. kalvs DH-køer i AMS-besætninger. Alder ved 1. kælvning indgik også i modellen, men var ikke signifikant. Faktor P-værdi Øko 0,42 Vægt ved 1. kælvning 0,03 Fødselsindeks 0,001 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

27 Figur Estimeret effekt driftsform, vægt ved kælvning (vgtdag3) og fødselsindeks (FL_F_d_indeks) for 1. kalvs DH-køer i AMS-besætninger. Tabel Test af om andelen af dødfødte kalve er afhængig af driftsform og vægt for ældre DH-køer i AMS-besætninger. Faktor P-værdi Øko 0,03 Vægt ved kælvning >0,0001 Fødselsindeks >0,0001 Kælvenummer 0,0003 Figur Estimeret effekt driftsform, vægt ved kælvning (vgtdag3) og fødselsindeks (FL_F_d_indeks), samt kælvenummer for øvrige DH-køer i AMSbesætninger. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

28 Det fremgår af figurerne og tabellerne: 1. At både for 1. kalvs køer og ældre havde køer med en lav vægt større risiko for at få en dødfødt kalv end tungere dyr. Effekterne var signifikante. 2. At der for ældre køer var en signifikant lavere andel dødfødte kalve i de økologiske AMS besætninger end i de konventionelle. Et resultat, der går i den modsatte retning af resultatet for alle DH-besætninger. 7. HØJDE OG HULD AF 1. KALVS KØER SAMMENHÆNG TIL DRIFTSFORM OG KALVEDØDELIGHED Ligesom vægten ved kælvning kan også højden og huldet af 1. kalvs køerne ved kåring bruges til at sige noget om, der er generelle problemer med økologiske kvier, og om der er en sammenhæng mellem størrelse af koen og andelen af dødfødte kalve. Her er der dog det yderligere problem, at kåringen først foretages lidt henne i 1. laktation, så forhold efter kælvningen kan også påvirke resultatet. I dette afsnit præsenteres derfor to analyser af data fra kåringer. Formålet med de to analyser var: At undersøge om størrelsen/huldet af 1. kalvs køerne var lavere eller højere i økologiske end i konventionelle besætninger, og om det i givet fald skyldes en anderledes sammenhæng mellem bedømmelsestidspunktet og resultatet af kåringen i økologiske end i konventionelle besætninger. At undersøge om der er en sammenhæng mellem kviernes/køernes kåring og andelen af dødfødte kalve Datamateriale Til analysen er der som udgangspunkt brugt data for 1. kalvs køer, der har kælvet i 2011 og 2012, og som er kårede i 1. laktation. Derudover skal de have stået i en besætning, som har været ydelseskontrolleret i hele perioden og opfylde de krav, der er beskrevet i afsnit 4.1. For køerne skal derudover gælde: At en Jersey ko skal være over 125 cm og under 140 cm, for at den indgår i analysen. At en DH ko maksimalt må være 170 cm høj. At alderen ved kælvning skal være mellem 19 og 42 måneder. At for at en ko indgår i analyserne af andel af dødfødte, må den ikke have aborteret, fået en ET-kalv eller fået tvillinger Højde og huld af 1. kalvs køer sammenhæng til besætningens økologistatus I tabel er vist det gennemsnitlige huld og den gennemsnitlige højde af kårede 1. kalvs køer afhængig af race og besætningens økologistatus, mens der i figur er vist sammenhængen mellem højde/huld og alder ved 1. kælvning og afstand mellem kælvning og kåring for henholdsvis økologiske og konventionelle 1. kalvs køer. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

29 Tabel Gennemsnitligt huld og gennemsnitlig højde af kårede 1. kalvs køer afhængig af race og besætningens økologistatus. Race Antal, konventionel Antal, økologisk Højde, konventionel Højde, økologiske Huld, konventionel Huld, økolgisk RDM ,0 141,3 4,71 4,63 DH ,1 146,6 3,93 3,78 Jersey ,4 127,4 4,28 4,16 Figur Sammenhæng mellem alder ved 1. kælvning og højde for DH 1. kalvs køer i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

30 Figur Sammenhæng mellem alder ved 1. kælvning og huld for DH 1. kalvs køer i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. Figur Sammenhæng mellem afstand fra kælvning til kåring og huld for DH 1. kalvs køer i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

31 Figurerne og tabellerne, viser i kombination med de foretagede test for DH: 1. At der ikke var forskel på højden for Jersey, men at de økologiske kvier af stor race var en lille smule mindre end de konventionelle. 2. At for DH var denne forskel signifikant og på 0,75 cm, når der er korrigeret for afstand mellem kælvning og bedømmelse, og at kvier i økologiske besætninger er en lille smule ældre, når de kælver end i konventionelle besætninger. 3. For DH var højden påvirket på samme måde af afstand mellem kælvning og bedømmelse og alder ved 1. kælvning i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. 4. At huldet i gennemsnit så ud til at være en lavere på kåringstidspunktet i økologiske besætninger end i konventionelle. 5. At denne forskel for DH var signifikant afhængig af alder ved kælvning (P=0,0073) og afstand mellem kælvning og bedømmelse (P>0,0001). 6. Således at der ikke var forskel i huldet mellem DH køer, der kælvede meget gamle, mens de økologiske køer, der kælvede meget unge generelt var i dårligere huld ved bedømmelse end de konventionelle køer. 7. At jo senere en ko blev bedømt efter kælvning, jo bedre var dens huld generelt, men at denne stigning så ud til at være større i konventionelle besætninger end i økologiske. 8. At man, når man tager hensyn til disse sammenhænge, ville estimere ens huld ved kælvning for køer i konventionelle og økologiske besætninger Højde og huld af 1. kalvs køer sammenhæng til andel dødfødte I figur er vist sammenhængen mellem højde/huld og andelen af dødfødte kalve for DH køer i henholdsvis konventionelle og økologiske besætninger. I figur er vist de estimerede effekter fra en model, der ud over de viste effekter også inkluderer en tilfældig effekt af besætning. Det skal bemærkes at huld og højde, var korrigeret for bedømmelsestidspunkt og alder ved 1. kælvning, før de blev inkluderet i modellen. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

32 Figur Sammenhæng mellem højden ved kåring og andelen af dødfødte kalve for DH 1. kalvs køer i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. Figur Sammenhæng mellem huldet ved kåring og andelen af dødfødte kalve for DH 1. kalvs køer i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

33 Figur Estimer sammenhæng mellem huldet ved kåring og andelen af dødfødte kalve for DH 1. kalvs køer. NB. vær opmærksom på, at akserne er forskellige. Figurerne viser: 1. At med stigende højde falder antallet af dødfødte kalve. 2. At ved meget lave og meget høje huld er andelen af dødfødte kalve lidt højere end ved en kåringskarakter for huld mellem 2 og KONKLUSION I denne rapport er beskrevet en lang række analyser, der skal bruges til at underbygge rådgivningen omkring dødfødte kalve i økologiske besætninger. Analyserne viste: 11. At en del af forklaringen på den højere kalvedødelighed i økologiske besætninger kan være en mere udbredt brug af privat tyre til økologiske 1. kalvs køer af stor race, fordi disse skal på græs. Andre projekter har vist, at ved brug af fangefold er det muligt at mindske denne andel, ligesom man kan mindske den negative effekt ved at være omhyggelig i udvælgelsen af private tyre 12. At økologiske 1. kalvs køer af stor race i gennemsnit var ca. 1 måned ældre ved kælvning end de konventionelle, ligesom der var en større spredning i alder ved 1. kælvning i økologiske besætninger. Dette skyldes ikke, at de bliver insemineret flere gange end i konventionelle besætninger. 13. At det, når der korrigeres for, at de økologiske kvier kælvede ca. en måned ældre, så ud til, at de i gennemsnit var en lille smule mindre end konventionelle kvier, men at der ikke var stor forskel (0,75 cm højde forskel og ca. 10 kg i vægtforskel). Kalvedødelighed i økologiske besætninger

34 14. At jo større kvierne var ved kælvning, jo lavere risiko havde de for at få en død kalv. Samtidig med at meget unge kvier og meget gamle kvier havde en større risiko for at få en dødfødt kalv. 15. At det så ud til, at de 10 % dårligste besætninger havde en dødelighed, der var dobbelt så høj som de 10 % bedste besætninger mht. til kalvedødelighed. 16. At der kan være forholdsvis stor forskel på en besætnings dødelighed af kvie- og tyrekalve og dødeligheden af kalve født 1. kalvs og øvrige køer. Dette bør man udnytte i en rådgivningssituation. 17. At kalvedødeligheden i besætningen generelt ikke hænger særligt godt sammen med niveauet for andre management faktorer i besætningen. Dette gjaldt især for dødeligheden af kviekalve. 18. At de faktorer på besætningsniveau, der beskrev mest af variationen i andelen af dødfødte kalve, er andel af døde køer og andelen af døde kalve mellem 1 og 180 dage. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

35 APPENDIKS A. BETYDNING AF MANAGEMENTNIVEAUET FOR ANDRE FORHOLD I BESÆTNINGEN PÅ ANDEL DØDFØDTE KALVE TRADITIONEL REGRESSIONSANALYSE Tabel A.1. Variabler, der som udgangspunkt var med i analysen af pct. nystartede 1. kalvs køer, der kælver igen. Kun variabler, med P-værdien under 5 % for den kvadratiske effekt eller under 20 % for lineær effekt, indgik i den videre analyse. Derudover måtte en variabel ikke have en korrelation på over 0,8 med en anden variabel. Variabel Antal Lav gruppe Mellem gruppe Høj gruppe Test for lineær sammenhæng Test for kvadratisk sammenhæng Privat tyr, brug 1. kalv ,9 6,6 7,4 <,0001 0,0004 Privat tyr, brug øvrige ,9 6,6 7,2 0,2628 <,0001 Antal årsdyr ,9 6,6 6,3 0,0001 <,0001 EKM pr. årsko, yktr ,9 6,6 6,1 0,0009 0,8827 Celletal, yktr ,7 6,5 7,2 <,0001 0,1663 Celletal, mejeri ,7 6,4 7,3 <,0001 0,6513 Tillæg sporer pr. kg EKM (lev.) ,9 6,7 5,9 0,9345 0,0002 Sporer, mejeri ,1 6,6 6,7 0,7498 <,0001 Gns. EKM hos 1. lak. i % af 3+ lakt. Gns. EKM hos 2. lakt. i % af 3+ lakt ,0 6,3 7,4 <,0001 0, ,8 6,5 7,4 <,0001 0,6367 Klassificering køer ,1 6,6 6,1 0,9936 0,0445 Pct. køer med fedme < ,4 6,7 5,8 0,1001 <,0001 Alder 1. kælvning ,6 6,5 6,6 0,6812 0,4839 Drægtighedspct., alle ,2 6,5 5,9 0,9337 <,0001 Pct. drægtige af påbegyndte ,1 6,4 6,2 0,2750 <,0001 Spredning, alder 1. kælvning ,0 6,4 7,0 0,0116 0,1102 Inseminerings pct., alle ,9 6,5 6,0 0,2644 0,0522 Påbegyndte, alle ,9 6,4 6,0 0,0085 0,0295 Start ins. dage fra kælvning, alle køer (fraktil) Inseminerede 100 dage efter kælvning ,7 6,3 6,8 0,2480 0, ,1 6,5 6,0 0,0038 0,4809 Dage fra klv. til 1. ins (gns) ,2 6,4 7,2 0,0234 0,7982 Dage fra 1.-2.inseminering ,0 6,6 7,1 0,0010 0,1590 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

36 Variabel Antal Lav gruppe Mellem gruppe Høj gruppe Test for lineær sammenhæng Test for kvadratisk sammenhæng Antal ins. pr. drægtighed ,4 6,9 6,2 0,0841 0,3801 Reproduktionseffektivitet ,4 6,5 5,9 0,1192 <,0001 Sygdomme i alt pr. årsdyr ,1 6,6 6,2 0,1211 0,0077 Yverbetændelse pr. årsko ,4 6,3 6,5 0,9341 0,4330 Døde køer, pct ,3 6,3 8,4 <,0001 0,0483 Fordøjelse/stoftskiftelid. pr. årsko ,1 6,4 6,9 <,0001 0,6844 Efterbyrder pr. årsko ,2 6,4 6,6 0,0827 0,3827 Børbetændelser pr. årsko ,9 6,6 6,8 <,0001 0,0008 Døde kalve, dage, pct ,6 6,6 7,8 <,0001 0,0006 % køer med lav CT ,2 6,5 5,7 <,0001 0,0448 % nye køer med forhøjet CT ,3 6,5 6,4 0,5099 0,0783 % køer med kronisk forhøjet CT ,4 6,5 6,6 0,0198 0,0768 NTM ,5 6,3 5,7 <,0001 0,8266 Y-indeks ,0 6,5 6,1 0,0039 0,0932 Frugtbarhed ,1 6,3 6,2 <,0001 0,8738 Kælvning ,4 6,3 5,5 <,0001 0,1418 Yversundhed ,7 6,5 6,2 0,0007 0,2091 Sundhed i øvrigt ,3 6,6 6,2 0,2249 0,0004 Holdbarhed ,4 6,4 6,1 <,0001 0,1080 Malketid ,8 6,6 6,1 0,0005 0,0929 Temperament ,6 6,8 5,3 <,0001 0,0041 Krop ,8 6,5 5,6 <,0001 0,0099 Lemmer ,9 6,5 5,7 <,0001 0,0201 Malkeorganer ,6 6,5 5,7 <,0001 0,1546 Fedt, % ,4 6,7 6,3 0,1324 0,0257 Mælk, kg ,8 6,3 6,0 0,0064 0,9458 Protein, % ,1 6,6 6,0 0,1156 <,0001 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

37 Figur A.1. Estimeret effekt af antal årskøer på logit en til % andel dødfødte i Figur A.2. Estimeret effekt af indeks for temperament på logit en til % andel dødfødte i Kalvedødelighed i økologiske besætninger

38 Figur A.3. Estimeret effekt af procent drægtige af påbegyndte på logit en til % andel dødfødte i Kalvedødelighed i økologiske besætninger

39 APPENDIKS B. BETYDNING AF MANAGEMENTNIVEAUET FOR ANDRE FORHOLD I BESÆTNINGEN PÅ ANDEL DØDFØDTE KALVE PLS-ANALYSE Tabel B.1. Samlet standardiseret koefficient for de enkelte parametre i PLS-analysen. Rangeret med de højeste først. Parameter Koefficient standardiseret parameter Døde køer, pct. 0,162 Døde kalve, dage, pct. 0,117 Gns. EKM hos 1. lak. i % af 3+ lakt. 0,070 Gns. EKM hos 2. lakt. i % af 3+ lakt. 0,070 Alder 1. kælvning -0,061 Kælvning -0,061 Pct. køer med fedme < 3-0,060 AMS 0,048 Dage fra klv. til 1. ins (gns) 0,045 Børbetændelser pr. årsko 0,043 Sporer, mejeri -0,043 Dage fra 1.-2.inseminering 0,042 Fordøjelse/stoftskiftelid. pr. årsko 0,042 % køer med lav CT -0,039 Tillæg sporer pr. kg EKM (lev.) 0,037 Pct. drægtige af påbegyndte 0,034 Yversundhed -0,034 Temperament -0,030 Protein, % -0,028 Fedt, % -0,027 Krop -0,025 Yverbetændelse pr. årsko -0,025 Privat tyr, brug 1. kalv 0,025 Klassificering køer 0,024 Inseminerede 100 dage efter kælvning -0,023 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

40 Parameter Koefficient standardiseret parameter Efterbyrder pr. årsko 0,021 NTM -0,021 Holdbarhed -0,021 Sygdomme i alt pr. årsdyr -0,020 Antal ins. pr. drægtighed -0,020 Y-indeks 0,019 Celletal, mejeri 0,017 Antal årsdyr -0,016 Inseminerings pct., alle 0,016 Malkeorganer -0,013 Frugtbarhed -0,012 Reproduktionseffektivitet 0,010 Sundhed i øvrigt 0,009 Celletal, yktr 0,009 Malketid 0,009 Privat tyr, brug øvrige 0,008 Spredning, alder 1. kælvning 0,008 % køer med kronisk forhøjet CT -0,007 Drægtighedspct., alle 0,005 EKM pr. årsko, yktr -0,005 Økologisk 0,002 Påbegyndte, alle -0,002 Lemmer -0,001 Mælk, kg 0,001 Start ins. dage fra kælvning, alle køer (fraktil) -0,000 % nye køer med forhøjet CT -0,000 Intercept 0,000 Kalvedødelighed i økologiske besætninger

41 Figur B.1. Figur over hvor stor en del af variationen, de enkelte faktorer beskriver i den endelige model, hvor det blev valgt at inkludere 3 faktorer. Tabel B.2. Variabler, med stor negativ indflydelse på faktor 1, dvs. stigning betyder fald i kalvedødeligheden. _LABEL 1 NTM Holdbarhed % køer med lav CT Kælvning Y-indeks Tabel B.3. Variabler, med stor positiv indflydelse på faktor 1, dvs. stigning betyder stigning i kalvedødeligheden. _LABEL 1 Celletal, yktr Celletal, mejeri Døde køer, pct Tabel B.4. Variabler, med stor negativ indflydelse på faktor 2, dvs. stigning betyder fald i kalvedødeligheden. Kalvedødelighed i økologiske besætninger

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal som indgår i Pulsen og Tema i VERSION 2 "Temperaturmåleren".

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Nye måleparametre har potentiale for forbedret overvågning af nykælvere

Nye måleparametre har potentiale for forbedret overvågning af nykælvere 1 af 6 21-12-2016 11:36 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Reproduktion > Nye måleparametre har potentiale for forbedret overvågning af nykælvere KvægInfo - 2453 Oprettet: 08-01-2015 Nye måleparametre har

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter Hvor finder jeg Mælkeproduktionsopgørelsen i DMS Dyreregistrering? Fast bestilling Der dannes og gemmes automatisk en MPO efter hver ydelseskontrol i en besætning, helt som det har været hidtil. Den er

Læs mere

Vejledning til LaktationsAnalyse i DMS Dyreregistrering

Vejledning til LaktationsAnalyse i DMS Dyreregistrering Vejledning til LaktationsAnalyse i DMS Dyreregistrering Med værktøjet LaktationsAnalyse får du overblik over dagsydelsen pr. ko de seneste 14 mdr. for 1. kalvs, 2. kalvs og Øvrige køer. Desuden vises laktationskurvens

Læs mere

Sæt mål for indsatsområder

Sæt mål for indsatsområder Kapitel 4 Sæt mål for indsatsområder Baggrund Den gode målsætning, er den målsætning, hvor man sætter sig et mål, der er interessant, realistisk og overkommeligt. Hvor tidsrammen er klar, og hvor man ved,

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Program PhD Hvorfor? Basics Besætninger og ydelse Kommende dele af PhD Reprolac

Læs mere

Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening

Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening Hvordan laves vinderkoen.??!! Og er der en sammenhæng mellem fodringen af den lille

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MALKEKVÆGSKRYDSNING

KOM GODT I GANG MED MALKEKVÆGSKRYDSNING KOM GODT I GANG MED MALKEKVÆGSKRYDSNING Morten Kargo, AU, SEGES, Torben Nørremark, VikingDanmark, Mette Sandholm, VikingDanmark Søren Østergård, AU og Anders Fogh, SEGES Kvægkongressen februar 2017 2..

Læs mere

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Indlæg til LVK`s årsmøde 11/2 2016 Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Malkekvægsproducenter Lav mælkepris Høje omkostninger Høj Gæld Produktivitet Driftsresultat Besætningens holdbarhed

Læs mere

Øvelser vedrørende nøgletal

Øvelser vedrørende nøgletal Øvelser vedrørende nøgletal Tema: Husdyrproduktion 1. Ydelsesresultater. Et af de nøgletal, der optræder på nøgletalsudskriften fra Landskontoret for Kvæg, er "kg. EKM" pr. dag for de køer, der har afsluttet

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF 21. januar 2010, Agerskov Kro Morten Kargo Sørensen 1 NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race

Læs mere

Analyse af bivirkninger på besætningsniveau efter vaccination med inaktiveret BlueTongue Virus (BTV) serotype 8 i danske malkekvægsbesætninger

Analyse af bivirkninger på besætningsniveau efter vaccination med inaktiveret BlueTongue Virus (BTV) serotype 8 i danske malkekvægsbesætninger Analyse af bivirkninger på besætningsniveau efter vaccination med inaktiveret BlueTongue Virus (BTV) serotype 8 i danske malkekvægsbesætninger Af Karen Helle Sloth og Flemming Skjøth, AgroTech Sammendrag

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Notat vedr. datakvalitet af kælvningsoplysninger Opgørelse for perioden

Notat vedr. datakvalitet af kælvningsoplysninger Opgørelse for perioden Notat vedr. datakvalitet af kælvningsoplysninger Opgørelse for perioden 1.1.1985 31.12.27 Indberetning I forbindelse med en kælvning er der pligt til at indberette følgende: Koens CHR-nr. Kælvnings Kalvens

Læs mere

Måling af biologiske værdier omsat til praksis

Måling af biologiske værdier omsat til praksis Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Reproduktion > Måling af biologiske værdier omsat til praksis KvægInfo - 2510 Oprettet: 13-12-2016 Måling af biologiske værdier omsat til praksis Ældre køer med lav drøvtygningsaktivitet

Læs mere

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION Jesper Overgård Lehmann Videnskabelig assistant Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet DEFINITION AF FORLÆNGET LAKTATION Bevidst udsættelse af første

Læs mere

Teknikken i testdagsmodellen (2)

Teknikken i testdagsmodellen (2) Teknikken i testdagsmodellen (2) Gert Pedersen Aamand Single trait versus multi trait Den gamle danske model Single trait en egenskabs model mælk fedt og protein separat NAV-model Multitrait fleregenskabsmodel

Læs mere

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Holstein-aftenmøde 29. februar 2016 Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Udvikling de seneste 20-25 år De gode historier om Holstein Udvikling frem til Effektive køer Sunde køer Holdbare

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Kombi-Kryds - styring og muligheder Kombi-Kryds - styring og muligheder Kvægbruger Henrik Pedersen, Tim Specialkonsulent Morten Kargo, VFL,Kvæg/AU Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Per Madsen & Trine Villumsen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Genetik og Bioteknologi Baggrund Omfanget af økologisk mælkeproduktion

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Udpeg indsatsområder. Kapitel 2. Baggrund. Værktøjer. Kommunikation

Udpeg indsatsområder. Kapitel 2. Baggrund. Værktøjer. Kommunikation Kapitel Udpeg indsatsområder Baggrund Når man googler ordet indsatsområde, dukker der.000 dokumenter frem, som dækker alt mellem himmel og jord! Tænk hvis alle målene for disse indsatsområder er nået?

Læs mere

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh NTM Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) STØTTET AF Dansk Holsteins fonde STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Indledning EN KO

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Indledning og baggrund En stigende interesse for landbrugets

Læs mere

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer Kvæg årsmøde Heden & Fjorden - 17-2 2015 Morten Kargo Fra Kvægbrugets Task Force side 27 Avlskort som kan spilles for at trække stikket

Læs mere

Projekt 2307 Økonomisk optimal produktion af kælvekvier

Projekt 2307 Økonomisk optimal produktion af kælvekvier Projekt 2307 Økonomisk optimal produktion af kælvekvier Arbejdspakke 4 Udvikling af udskrifter og værktøjer i DMS Lars A. H. Nielsen, Redigeret d. 9. dec. 2015 Notat på områder som bør dækkes af DMS Dyreregistrering

Læs mere

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Nye laktationkurver og ny ydelsesregulering i prognosen

Nye laktationkurver og ny ydelsesregulering i prognosen 1 Nye laktationkurver og ny ydelsesregulering i prognosen Prognosen er pr. 24/9-2015 ændret og anvender nye laktationskurver; samtidig er det gamle kosats-begreb erstattet af en ny redigerbar funktion

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014 Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 214 I søjlediagrammerne vises ændringen i DB pr. år for de forskellige indsatsområder. Blå søjler: DB ændring ved en halvering af niveauet for den pgl. parameter;

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE Jørn Pedersen Landskontoret for Kvæg Just Jensen Statens Husdyrbrugsforsøg Landbrugets Rådgivningscenter Maj 1996 1 2 Forord I dansk kvægavl bliver der beregnet

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd?

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Jehan Ettema og Jan Tind Sørensen Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

Liste over forklarende variable, der indgår i den multifaktorielle analyse, som grundlag for ReproAnalyse

Liste over forklarende variable, der indgår i den multifaktorielle analyse, som grundlag for ReproAnalyse Liste over forklarende variable, der indgår i den multifaktorielle analyse, som grundlag for ReproAnalyse Forklarende variable Knækpunkt (hændelse = ) Kommentarer For hver responsvariabel markeres de forklarende

Læs mere

Testdagsmodel for ydelse

Testdagsmodel for ydelse Bilag til Tema C Testdagsmodel for ydelse Testdagsmodel for ydelse Resultater fra testkørsler for Jersey v/jørn Pedersen og Jette Halkjær Jakobsen, Afdeling for Avlssystemer, Dansk Kvæg samt Per Madsen,

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Kritiske Målepunkter (KMP) Overvågning af Mælk Reproduktion Sundhed Fodring

Kritiske Målepunkter (KMP) Overvågning af Mælk Reproduktion Sundhed Fodring Kom godt i gang med Kritiske Målepunkter (KMP) Overvågning af Mælk Reproduktion Sundhed Fodring Kom godt i gang med Kritiske Målepunkter (KMP) Dette hæfte er en introduktion til programmet Kritiske Målepunkter

Læs mere

Det er i dag ikke muligt som landmandsbruger at registrere højde på dyret. Krydshøjde skal tilføjes som en mulighed f.eks. i dette billede.

Det er i dag ikke muligt som landmandsbruger at registrere højde på dyret. Krydshøjde skal tilføjes som en mulighed f.eks. i dette billede. Notat SEGES P/S Kvæg Kravspecifikation, registrering og enkeltdyrslister Ansvarlig SANC/LAN Redigeret 18-08-16 Projekt: Økonomisk optimal produktion af kælvekvier Side 1 af 7 Kravspecifikation vedr. registreringsfelter

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Mulige sammenhænge mellem fedt-protein forholdet ved første ydelseskontrol og andre registreringer i Kvægdatabasen

Mulige sammenhænge mellem fedt-protein forholdet ved første ydelseskontrol og andre registreringer i Kvægdatabasen Mulige sammenhænge mellem fedt-protein forholdet ved første ydelseskontrol og andre registreringer i Kvægdatabasen Af Karen Helle Sloth og Marlene Trinderup, AgroTech INDHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger. Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm

Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger. Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger Beskrivelse af metoden ved Henrik Petersen, Svanholm Indhold Indledning:... 2 Svanholm:... 3 Kælvning... 4 De første døgn... 4 Skift til fællesholdet...

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Sundhed Yversundhed Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Infektion, laktation % Andelen af malkende køer som er inficeret ved ydelseskontrol. Inficerede = Køer som

Læs mere

Forlænget laktation? Case example: Simulation of dairy herds. Disposition. Økonomisk tab - kr pr. tomdag

Forlænget laktation? Case example: Simulation of dairy herds. Disposition. Økonomisk tab - kr pr. tomdag Advanced Herd Management KVL 13-4-4 Case example: Simulation of dairy herds Forlænget laktation? Længere kælvningsinterval Senere ins. start - planlagt! Søren Østergaard,, Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Høj LivsProduktion & god Holdbarhed Giver top- og bundlinie Anne-Mette Søndergaard Chefrådgiver & Kvægrådgiver for LandboNords KvægRådgivning AMS@landbonord.dk I et land uden høje

Læs mere

Kg Energi Korrigeret Mælk (EKM): Ydelsesniveau, kg EKM, som foderplanen er baseret

Kg Energi Korrigeret Mælk (EKM): Ydelsesniveau, kg EKM, som foderplanen er baseret 1. Besætningsoplysninger Dato: Sidste kontroldato. Køer ialt: Antal levende køer ved sidste kontrollering. Årskøer: 1 årsko = 365 foderdage. Antal årskøer sidste 12 mdr. beregnet ud fra sidst afsluttede

Læs mere

Fundament for værktøj til fejlfinding

Fundament for værktøj til fejlfinding Notat Dato 15. december 2015 Til Henrik Martinussen, Anne Marcher Holm Fra Søs Ancker / Team Sundhed, Velfærd og Reproduktion Fundament for værktøj til fejlfinding Dokumentet fungerer, som et supplement

Læs mere

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder øget frekvens af registrering for racens avlsfremgang Avlsseminar for Dansk Kødkvæg Horsens Januar 2010

Læs mere

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Anna Amilon Materiel vurdering Ved vurderingen af en afgørelses materielle indhold vurderes afgørelsens korrekthed i forhold

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2015 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. SEGES, februar 2016 Jørgen Skov Nielsen Landskonsulent Indhold

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Én sygdom kommer sjældent alene produktionsbetingede sygdommes årsager og sammenhænge

Én sygdom kommer sjældent alene produktionsbetingede sygdommes årsager og sammenhænge Én sygdom kommer sjældent alene produktionsbetingede sygdommes årsager og sammenhænge Af Karen Helle Sloth og Anne Mette Kjeldsen Afd. for Specialviden Produktionsbetingede sygdomme Produktionssystem Infektiøse

Læs mere

Baggrund Polteløbninger udgør cirka 23 pct. af besætningernes løbninger [1]. Derfor er det vigtigt, at poltene føder store

Baggrund Polteløbninger udgør cirka 23 pct. af besætningernes løbninger [1]. Derfor er det vigtigt, at poltene føder store Løbning af poltene i anden brunst øgede kuldstørrelsen med cirka én gris i to af tre besætninger uafhængig af poltens alder. Brunstnummer ved første løbning påvirkede ikke poltens moderegenskaber eller

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2011 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2012 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

KROPSMÅL OG VÆGT PÅ JERSEYKVIER

KROPSMÅL OG VÆGT PÅ JERSEYKVIER FARMTEST KVÆG NR. 108 DECEMBER 2015 FarmTest KROPSMÅL OG VÆGT PÅ JERSEYKVIER Kropsmål og vægt på jerseykvier FARMTEST KVÆG NR. 108 DECEMBER 2015 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N

Læs mere

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Morten Kargo 12 Line Hjortø 2, Jehan Ettema 3 & Anders Christian Sorensen 1 1 Aarhus University, Foulum, Denmark 2 Knowledge Centre Agriculture, Denmark 3 Simherd

Læs mere

Mastitismanagement Fokus på goldperioden og tidlig laktation. Ilka Klaas Institut for Produktionsdyr og Heste, KU, LIFE

Mastitismanagement Fokus på goldperioden og tidlig laktation. Ilka Klaas Institut for Produktionsdyr og Heste, KU, LIFE Mastitismanagement Fokus på goldperioden og tidlig laktation Ilka Klaas Institut for Produktionsdyr og Heste, KU, LIFE ick@life.ku.dk Hvorfor fokus på goldperioden? > 50% af yverinfektioner med miljøbakterier

Læs mere

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Line Hjortø Jehan Ettema Morten Kargo Christian Sørensen Torben Nørremark Anders Fogh Baggrund Brugen af KSS er nu en integreret del af dansk

Læs mere

SimHerd online regnemodul til beregning af Rotavec Corona gevinst

SimHerd online regnemodul til beregning af Rotavec Corona gevinst SimHerd online regnemodul til beregning af Rotavec Corona gevinst Jehan Ettema, 16. januar 2014 Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse... 1 Analysen... 2 Beskrivelse af 3 scenarier... 2 Simuleringseksperimentet...

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Statistik for kødkvægstyre anvendt på malkekvæg

Statistik for kødkvægstyre anvendt på malkekvæg Statistik for kødkvægstyre anvendt på malkekvæg I nedenstående statistik er vist niveau af fødselsegenskaber (livskraft og forløb), samt slagteegenskaber (slagtevægt og form) for kalve som har malkeracemødre

Læs mere

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Ulrik Sander Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Sygdomme inddeles i 4 grupper: Mastitis Sygdomsregistrering Reproduktionslidelser

Læs mere

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Multipel Linear Regression Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Test for en eller alle parametre I jagten på en god statistisk model har vi set på følgende to hypoteser og tilhørende

Læs mere

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed,

Læs mere

Nøgletalskataloget. Beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalstjek. Oktober 2007

Nøgletalskataloget. Beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalstjek. Oktober 2007 Nøgletalskataloget Beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalstjek Oktober 2007 Indhold 1. Økonomi, pr. årsdyr... 3 2. DB pr. årsdyr (Bes. std.)... 5 3. Økonomi kr. pr. kg EKM produceret... 5 4. Økonomi

Læs mere

Notat. Gælder kun modul II (mangler afklaring om det kan laves) 0-4 0-12. MODUL III Øvrige køer > 12 > 24

Notat. Gælder kun modul II (mangler afklaring om det kan laves) 0-4 0-12. MODUL III Øvrige køer > 12 > 24 Notat SEGES P/S Kvæg Funktionalitetsbeskrivelse, deskriptive del af værktøjet Laktationsanalyse Ansvarlig SANC Opdateret 10-12-15 Projekt: 2277, Nye værktøjer til analyse af komplekse data i besætningen

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Kåringens indflydelse på avlsværdital ELLER. Hvordan opnås mest sikre avlsværdital. Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand

Kåringens indflydelse på avlsværdital ELLER. Hvordan opnås mest sikre avlsværdital. Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand Kåringens indflydelse på avlsværdital ELLER Hvordan opnås mest sikre avlsværdital Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand Informationskilder Bedømmelse - Meget information (h 2 ) - Alle

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2010 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2011 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Brugervejledning - ReproDagsliste

Brugervejledning - ReproDagsliste Brugervejledning - ReproDagsliste ReproDagsliste er udviklet som redskab til at systematisere det daglige reproduktionsarbejde i besætningen. Der er lagt vægt på en stor grad af fleksibilitet i udskriften,

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau Nye muligheder i insemineringsplan Anders Glasius, Dansk Kvæg Sumberegning på avlsstrateginiveau Ideen til ændring af sumberegningen i insemineringsplanprogrammet kom af de begrænsninger der er i den nuværende

Læs mere

Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet. Alex Bach

Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet. Alex Bach Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet Alex Bach Introduktion Mælkeproduktionen pr. ko er fordoblet de seneste 20 år Mælkeproduktionen pr. indbygger er 14 % lavere nu end i 1960 Omkring 20 %

Læs mere

Slagtekalve resultater og økonomi

Slagtekalve resultater og økonomi Slagtekalve resultater og økonomi Kevin Byskov Steen Hansen Per Spleth Morten Kargo Anders Fogh Disposition Krydsningskalve Resultater Økonomi Malkeracekalve Differentieret afregning 2... Krydsningskalve

Læs mere

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal fra Nøgletalstjek

Beskrivelse af nøgletal fra Nøgletalstjek Beskrivelse af nøgletal fra Nøgletalstjek Indhold: Basisoplysninger... 2 Mælk YKTR... 3 Mælk Mejeri... 6 Reproduktion Cyklisk aktivitet... 10 Reproduktion Brunst... 11 Reproduktion Befrugtningschancen...

Læs mere

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Dansk Kødkvægs Årsmøde Mandag den 27. februar 2012 Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Dansk Kødkvæg Antal besætninger pr. 1. oktober 2011 Med renracede dyr og/eller krydsningsdyr

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Kvægproduktion 2010. Bilag til "Temperaturmåleren", version 5. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema

Kvægproduktion 2010. Bilag til Temperaturmåleren, version 5. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema Kvægproduktion 2010 Bilag til "Temperaturmåleren", version 5 Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema December 2006 2 Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal, som indgår i

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer En opgørelse over foderrationernes indhold af fedtsyrer opgjort fra DMS data viser, at økologiske bedrifter generelt ligger på et lavere

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

Principperne for indeksberegning

Principperne for indeksberegning Principperne for indeksberegning Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avl er et stærkt redskab! Permanent genetisk fremgang fra generation til generation Forskel mellem

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere