Slå et slag for hjertet! Gør en forskel som frivillig i projekt Hjertemotion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slå et slag for hjertet! Gør en forskel som frivillig i projekt Hjertemotion"

Transkript

1 Slå et slag for hjertet! Gør en forskel som frivillig i projekt Hjertemotion HJERTEMOTION

2 Hjertemotion handler om mennesker Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer og Hjertestartskursus til hjertekarpatienter. Kære frivillige Denne brochure beskriver, hvordan I skridt for skridt kan bidrage til Hjerteforeningens projekt Hjertemotion i jeres kommune. Vi oplever, at Hjerteforeningens lokalkomitéer er respekterede og værdsatte. Det er den samlede indsats fra frivillige i dette arbejde, der gør det muligt at etablere faglige og rentable tilbud om rehabilitering for hjertepatienter i lokalområdet. Denne brochure fortæller i korte træk, hvordan I som lokalkomité igangsætter Hjertemotion i jeres lokalområde med plads til lokale tilpasninger. I finder flere informationer på hjertemotion. Vi håber, at du som frivillig i Hjerteforeningens lokalkomité vil være med til at gøre en forskel for mennesker med hjertesygdom i dit nærmiljø. Kim Høgh Direktør Hjerteforeningen 2 / HJERTEMOTION

3 Kort om Hjertemotion Hjertemotion har til formål at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsstilsændringer, som hjertepatienter har påbegyndt i regioner og kommuner. Vi ønsker at hjælpe patienterne med livslang rehabilitering og det sker bedst i lokalområdet, hvor patienten bor. Vigtige faktorer ved livslang rehabilitering er motion, faglige input og socialt samvær med andre mennesker med hjertesygdom. Hjerteforeningens lokalkomitéer gør en stor forskel for hjertekarpatienter landet over ved at sætte lokale aktiviteter i gang, der bidrager til disse livsstilsændringer i form af nye motionsvaner og tilbud om psykisk og social støtte. Den livslange rehabilitering i lokalområdet er ikke en erstatning for kommunale tilbud, men et vigtigt supplement. HJERTEMOTION / 3

4 Hjælp Hjertemotion med at slå rod i dit nærmiljø Hjerteforeningen ønsker at gøre projekt Hjertemotion til et varigt tilbud for hjertepatienter i dit lokalmiljø. Vil I være med? Det er vigtigt, at Hjerteforeningens frivilligkonsulent deltager, når I overvejer, om I som lokalkomité vil deltage i Hjertemotion. På den måde sikrer vi, at I får de oplysninger og den viden om Hjertemotion, der er nødvendig. Diskutér jeres deltagelse på et bestyrelsesmøde. Hvis I vælger at takke ja til at være med, er det afgørende, at bestyrelsen bakker op om de bestyrelsesmedlemmer, der påtager sig opgaven som aktivitetsansvarlige. Nogle komitéer vælger at have et særligt Hjertemotionsudvalg af frivillige, som håndterer projektet. Jeres deltagelse skal gerne resultere i et varigt tilbud til hjertepatienterne i jeres område. De fleste lokalkomitéer i Hjertemotion giver udtryk for, at det er en stor glæde at være med. På hjerteforeningen.dk/hjertemotion kan I se, hvilke lokalkomitéer der allerede er med i projektet. I er velkomne til at ringe til jeres frivillige kollegaer og høre, hvordan de oplever Hjertemotion. Hjertemotion Frivilligkonsulenterne Frivilligkonsulenterne hjælper med at diskutere og planlægge projektet skridt for skridt. De hjælper også gerne med at etablere møder, organisere, inspirere og med at stå for kontakten til hovedkontoret. Kontakten sikrer, at vi ved, hvad der sker lokalt landet rundt. Det er derfor vigtigt, at I inddrager frivilligkonsulenten. I finder kontaktoplysninger bagerst i brochuren. Hjerteforeningens Hjertemotionstilbud består af et motionsforløb, der strækker sig over 32 uger. Deltagerne mødes en gang om ugen i 1½ time. De motionerer men har også tid til hyggeligt samvær og erfaringsdeling. Træningen tilrettelægges af instruktøren, så deltagerne har mulighed for at få gode råd og vejledning af instruktøren, imens de motionerer. Hjertecafé I løbet af de 32 projektuger skal der afholdes fire Hjertecaféer. Hjertecaféerne kan være med til at skabe nye sociale relationer. Det er et vigtigt formål med Hjertecaféerne, at deltagerne på motionsholdene får mulighed for at lytte til relevante faglige oplæg og stille spørgsmål til fagpersoner som eksempelvis sygeplejersker, diætister eller psykologer. Hjertestart livreddende førstehjælp Hjertepatienterne og deres pårørende skal tilbydes et kursus i livreddende førstehjælp. Kurset varetages af Hjerteforeningens rådgivningscentre. 4 / HJERTEMOTION

5 Det er vigtigt for os at få hjertesyge mennesker tilbage til et godt liv med træning, en sund livsstil og et solidt netværk. Derfor bakker vi massivt op om projektet. Vi kan virkelig gøre en indsats tæt på Hjerteforeningens kernemålgruppe. Det giver mening. Ea Jensen, Slagelse lokalkomité HJERTEMOTION / 5

6 FØR Før I beslutter jer... På de følgende sider finder I en handleplan for, hvordan I kan igangsætte og håndtere Hjertemotion i lokalkomitéen. Handleplan for Hjertemotion: 1 Valg af en aktivitetsansvarlig Vælg én aktivitetsansvarlig, eller nedsæt et udvalg, der står for projektet med kontakt til frivilligkonsulenten. Det kan være rart at være flere om opgaven. 2 Relevante dokumenter I kan finde alle relevante dokumenter på frivillignet eller få dem af jeres frivilligkonsulent. Eksempelvis: Kontrakter til instruktørerne. Aftalepapir, der giver jer overblik over lokalkomitéens opgaver og hovedkontorets opgaver. Informationshæfte til kommuner og andre samarbejdspartnere. Informationshæfte/ velkomstmateriale til fysioterapeuter. Skabeloner til pressemeddelelser, artikler, foldere, plakater, jobannonce til instruktører, deltagerlister. Når I har udfyldt foldere og plakater med jeres lokale oplysninger, er I velkomne til at sende dem til den administrative koordinator i frivilligafdelingen, som kan trykke dem for jer. På Hjerteforeningens webshop findes en flot illustrativ plakat med billeder fra Hjertemotionshold. På denne kan der ikke udfyldes lokale oplysninger, men den kan være et flot blikfang til venteværelser, på biblioteker osv. (se mere pkt. 11). 3 Få et møde med kommunen Det er vigtigt at booke et møde med kommunen til at begynde med. Det kan være med genoptræningsafdelingen, sundhedskonsulenten eller sundhedschefen. Det kan også være relevant at invitere fagpersoner fra den regionale rehabilitering på det lokale sygehus. Målet med mødet er at oplyse om Hjertemotion som et supplement til den kommunale rehabilitering og invitere til samarbejde. Hvis det er muligt, er den ideelle situation, at hjertepatienten efter endt rehabiliteringsforløb i det offentlige system bliver oplyst om muligheden for at kunne fortsætte i Hjertemotion. Vær opmærksom på, at Hjertemotion af praktiske årsager kun kan igangsættes i januar eller i august/september. Frivilligkonsulenterne eller projektlederen deltager gerne på mødet. 6 / HJERTEMOTION

7 Jeg kan lide den form for motion, hvor der følger en faglig forklaring med, og så betyder det også noget, at man selv kan sætte tempoet og tage en lille pause, hvis det er nødvendigt. Hvis vi ikke havde så god en instruktør, kom jeg ikke af sted. Jeg er født doven og vil hellere bøje verber. Birgitte Vieth, gymnasielærer, Sønderborg HJERTEMOTION / 7

8 før Sådan forbereder I Hjertemotion Her får I et overblik over opgaverne, forud for at Hjertemotion kan gå i gang. 4 Lokaler til træning Der er mange træningslokaler, både på hospitaler, i sundhedscentre og i private fysioterapicentre, der i løbet af eftermiddage og tidlige aftener ikke benyttes. Mange lokalkomitéer får lov at låne kommunens eller sygehusets træningsfaciliteter gratis. Fitnesseller fysioterapicentre kan være interesserede i at tilbyde lokaler til en billig pris for at tiltrække nye kunder. Der er også flere lokalkomitéer, der låner folkeskolernes gymnastiksale. 5 Annoncering efter instruktører Det er afgørende for Hjertemotion, at lokalkomitéen finder fagligt veluddannede instruktører med en relevant uddannelse som eksempelvis fysioterapeut. Vi hjælper gerne med at hverve de rette folk. Instruktørerne skal være uddannede i livreddende førstehjælp eller tage kurset i et af vores rådgivningscentre. Vi tilbyder hvert år instruktørerne en faglig temadag med kompetencegivende aktiviteter. 6 Honorering af instruktører Honorar til instruktører udbetales to eller fire gange årligt og sker fra lokalkomitéens kasse. Der er to muligheder: 1. Hvis instruktøren har eget cvr-nummer, udsteder instruktøren en faktura, som blot betales. Der er ikke moms på ydelsen. Disse udbetalinger skal ikke indberettes til skat. 2. Udbetaling sker via en bankoverførsel til instruktørens konto eller via en kontant udbetaling fra kassen. Hvis der udbetales kontant, SKAL der foreligge en kvittering fra modtager, ligesom cpr-nummer skal anføres af hensyn til skatteindberetning. Udbetalinger opføres på en liste med angivelse af navn og cpr-nummer. Listen indsendes inden 15. december til økonomiafdelingen på hjerteforeningen.dk. Herefter indberetter økonomiafdelingen beløbene som B-indkomst for modtagerne. I begge tilfælde skal udbetalingerne være godkendt af den aktivitetsansvarlige for Hjertemotion. Liste til notering af udbetalinger finder I på hjerteforeningen.dk/hjertemotion. 7 Beslutning om instruktør, ugedag, tidspunkt, træningssted og pris Hjertemotion foregår én gang om ugen i 1½ time i perioder a 32 uger. Af praktiske årsager kan I som nævnt begynde hold i januar eller i august/september. Det er nemmest at finde lokalerne først og dernæst lave en aftale med instruktøren. Vi har gode erfaringer med tidlige morgenhold og eftermiddagshold. Det er en rigtig god idé at tage en pris på 100 kroner om måneden for Hjertemotion. 8 / HJERTEMOTION

9 Det kan virke motiverende for fremmødet at have betalt, og det giver et vigtigt indtægtsgrundlag for at gøre Hjertemotion økonomisk bæredygtigt i år 2, hvor der ikke længere er samme tilskud fra Hjerteforeningen. 8 Rekruttering af deltagere Et godt samarbejde med sygehus og kommune er en stor fordel, da de kan videreformidle jeres tilbud om Hjertemotion. Nogle kommuner giver mulighed for at besøge rehabiliteringshold, inden de slutter i kommunen. Her kan I komme og fortælle holdet om muligheden for at fortsætte på jeres Hjertemotionshold. Hjerteforeningen har et stort netværk af sygeplejersker i almen praksis og på hospitalerne landet over. Det kan være en god idé at uddele materiale om jeres hold til sygeplejerskerne. Kontakt jeres lokale rådgivningscenter for kontaktinformation til sygeplejerskerne. I kan ofte få lov til at lægge jeres folder eller hænge plakater op på biblioteker, i fitnesscentre, hos lægen, i kulturhuse osv. I kan også besøge idrætsforeninger, ældre- og sundhedscentre og aftenskoler. Måske kan I annoncere eller få lokale aviser, tv og radio til at fortælle om jeres arbejde. Her kan I eventuelt tilbyde et interview med en person med hjertesygdom. Hjerteforeningens kommunikationsafdeling kan hjælpe med at få artikler og annoncer i lokale medier. Det kræver, at I kontakter dem et par uger forinden. 9 Udfærdigelse af kontrakter Kontakt projektlederen, så snart I har en egnet instruktør til motionsholdet. Projektlederen sender herefter instruktøren en velkomstmail og en invitation til kursusdag, hvor instruktørerne bliver præsenteret for den nyeste viden inden for træning af hjertekarpatienter. Mailen beskriver Hjerteforeningens overordnede forventninger til dem som instruktører, og at de altid kan søge faglig sparring hos Hjerteforeningens motionseksperter, når de planlægger træningen. Projektlederen udfylder og underskriver kontrakterne inden opstart af holdet og sender en kopi til den aktivitetsansvarlige i jeres lokalkomité. 10 Tilmelding til holdet Den aktivitetsansvarlige i lokalkomitéen står for tilmeldinger til holdet. Deltagerlisten skal indeholde deltagernes navn, adresse, telefonnummer, eventuelt -adresse, fødselsdato og medlemsnummer hos Hjerteforeningen. I kan finde en skabelon til deltagerlisten på eller få den af jeres konsulent. 11 Trøjer og plakater På Hjerteforeningens webshop kan I gratis bestille Hjertemotions T- shirts til jeres instruktør og til alle jer, som er frivillige i Hjertemotion. Ønsker deltagerne på holdet også en T-shirt, kan denne købes for 100 kroner i webshoppen. Husk også, at I på webshoppen gratis kan bestille plakater til ophængning relevante steder i jeres kommune. HJERTEMOTION / 9

10 under Hjertemotion begynder Nu er tiden kommet til at byde velkommen til deltagerne. 12 Byd velkommen på holdet Når Hjertemotion starter, er det en god idé, at én fra lokalkomitéen er med. Deltagerne vil føle det rart og trygt. Flere lokalkomitéer har frivillige, der er med på holdet, og vores erfaring er, at deltagerne sætter stor pris på det. Det kan også give anledning til at hverve nye kandidater til bestyrelsen i Hjerteforeningens lokalkomité. Måske er der en eller to på holdet, som på sigt godt kunne tænke sig at blive aktivitetsfrivillige i Hjertemotion. Opgaverne kunne for eksempel være at tage imod tilmeldinger og lave kaffe på holdet. Undersøgelser viser, at mange gerne vil være frivillige, hvis de bliver spurgt direkte, og hvis opgaverne er klart definerede. 13 Deltagere Vi anbefaler et antal deltagere fra 15 til 18 på et hold i forhold økonomi på længere sigt og i forhold til individuel vejledning og støtte. Antal deltagere afhænger også af lokalets størrelse, faciliteter og deltagernes behov for individuel vejledning og støtte. Spørg jeres instruktør til råds om, hvor mange I kan tilbyde plads. Det er en god idé at afklare, om I ønsker, at der skal nye deltagere på holdet hvert år, eller om I vil have et løbende optag. Det ideelle er, at I hvert år tilbyder nye hjertepatienter plads på holdet. Tal med konsulenten og instruktøren om, hvad lokalsamfundet tilbyder af motionstilbud, som deltagerne eventuelt kan fortsætte i sammen efter de 32 ugers Hjertemotion. 14 Hjertemotion Deltagerne mødes en gang om ugen i 1½ time. De motionerer størstedelen af tiden, men der skal også være tid til at få gode råd og vejledning af instruktøren og til at hygge sig med de andre deltagere. Selve træningen står instruktørerne for. Der er pause omkring jul og i sommerferien. Hvis der er tilslutning til det, kan I i sommerpausen planlægge sommeraktiviteter som svømning, stavgang, cykel- eller gåture på hjertestier eller andre ruter i lokalområdet. 15 Hjertecaféer Hjertecaféer kan skabe rammerne for, at mennesker med hjertesygdom og deres pårørende mødes og støtter hinanden. Medmenneskelig støtte og opmuntring øger livskvaliteten og gør det nemmere at fastholde gode livsstilsvaner. For hvert halve år (16 ugers forløb) skal I arrangere to Hjertecaféer, så deltagerne ud over motion også får inspiration til den hjertesunde livsstil. Det er en rigtig god idé at spørge deltagerne, om de har særlige emner, de godt kunne tænke sig at høre mere om. Overvej, om Hjertecaféerne udelukkende skal være for deltagerne på motionsholdene, eller om andre også må deltage. 16 Hjertestart livreddende førstehjælp På Hjertemotionsholdene skal I tilbyde deltagerne og deres pårørende et 10 / HJERTEMOTION

11 kursus i livreddende førstehjælp. I kan bestille kurset i jeres lokale rådgivningscenter. Det varer tre timer. Der kan være 15 deltagere. Alternativt kan I efter en træningsseance selv afholde en demonstration i livreddende førstehjælp med læringssættene, som TrygFonden har doneret i forbindelse med Gør noget for hjertet - kampagnen. Demonstrationen varer cirka en time. 17 Finansiering Når holdet er begyndt, vil I få midler udbetalt fra Hauser Plads. I skal skrive en mail til projektlederen, hvor der står, at I er påbegyndt Hjertemotion med x antal deltagere den og den dato samt kontonummeret på den konto, I ønsker alle midlerne udbetalt til. I vil herefter få midlerne udbetalt. I skal betale alle regninger selv. Husk at gemme boner og fakturaer. Notér gerne aktivitet og dato på dem. I skal føre regnskab i det regnskabsark, som er lavet til Hjertemotion. Regnskabet skal indsendes inden 15. marts hvert år. Mange lokalkomitéer har glæde af at oprette en særskilt konto til Hjertemotion. Dette er helt i orden, så længe der laves regnskab over alle midler. 18 Budgetrammen for første år med tilskud fra Hjerteforeningen Den økonomiske ramme for fondsmidlerne det første år (32 uger) er: Løn til instruktører: kr. Hjertecaféer: kr. Hjertestartskursus: kr. Lokaler: kr. I alt: kr. Udgiftsposterne til Hjertecaféer, Hjertestartskursus og lokaler kan justeres, så længe det samlede beløb ikke overstiger kroner. Hvis I ønsker at oprette to hold, kan I aftale dette med den lokale konsulent. Holdene skal da kunne finansieres inden for en ramme på kroner. Har I søgt 18-midler i kommunen, kan det være en god idé at bruge disse midler på Hjertecaféerne og førstehjælpskurserne. I kan så i stedet bruge projektpengene på løn til instruktørerne næste år. I må gerne overføre budgetmidler fra Hjertemotion fra år til år, så længe de bruges på at køre Hjertemotion videre og gøre projektet økonomisk bæredygtigt. Idéer til Hjertecafé: Personalet på de syv rådgivningscentre vil meget gerne bidrage til jeres Hjertecaféer. I kan se en liste over rådgivningscentrenes tilbud på Få en fagperson til at holde et foredrag, som deltagerne bagefter kan diskutere. Eksempelvis: en hjertelæge, der fortæller om hjertesygdom. en diætist, der fortæller om kost og indkøb. en psykolog, der taler om at tackle hjertesygdom. en sygeplejerske, der taler om medicin eller bivirkninger. HJERTEMOTION / 11

12 efter Efter Hjertemotion... Når de 32 uger er gået, ophører det økonomiske tilskud fra Hjerteforeningen. Men gennem jeres engagement har I allerede skabt grundlaget for at gøre ordningen permanent. 19 Deltagerbetaling og fremadrettet økonomisk sikring af Hjertemotion Som udgangspunkt er det meningen, at I skal finansiere Hjertemotion via deltagerbetaling, kommunale tilskud som 18 og 79 samt lokale sponsorer. Det er vigtigt, at deltagerbetalingen ikke bliver alt for høj, så patienter med behov ikke afskrækkes af prisen. Vores vejledende pris er omkring 550 kroner per semester. Mange lokalkomitéer har ubrugte midler tilbage efter det første år. Som nævnt må I gerne overføre disse til år 2. De kan for eksempel bruges til løn til instruktøren. Dette er en rigtig god idé, da netop midler til løn kan være svære at få sponsorater eller kommunal støtte til. Sammen med deltagerbetalingen i år 1 og 2 og restmidler fra Hjerteforeningen har I skabt et godt grundlag for at sikre det økonomiske fundament og sikre løn til fysioterapeuterne i årene fremover. I bedes indsende budgetskema for Hjertemotion hvert år i november. Hvis finansieringen ikke hænger sammen, er det muligt at søge mindre beløb. Bemærk, at projekt Hjertemotion har sit eget budgetskema. I finder det på eller I kan få det af jeres frivilligkonsulent. 20 Partnerskaber Flere af Hjerteforeningens lokalkomitéer har lavet et partnerskab med deres kommune. Dette betyder, at kommunen og lokalkomitéen samarbejder om rekruttering af nye deltagere, og at kommunen lægger gratis lokaler til og betaler det restbeløb, der måtte mangle hvert år, for at Hjertemotion løber rundt. 12 / HJERTEMOTION

13 Min deltagelse har hjulpet mig godt videre i livet efter min hjertesygdom. Samværet med de andre patienter har uvurderlig betydning. Vi taler om at være hjertesyg, vi oplever at være sammen med ligestillede, og vi griner og snakker i pauserne. Det får mig op af sofaen. Ea Jensen, Slagelse lokalkomité To budgeteksempler for Hjertemotion over 32 lektioner et dyrt og et billigt: Udgifter på et år (maks. eksempel): Løn til instruktører (344,25 x 1,5 x 32) + feriepenge 12,5 % = Hjertecaféer (herunder forplejning og annoncering) = Hjertestartskursus = Lokaler = I alt = Udgifter på et år (min. eksempel): Løn til instruktører (344,25 x 1 x 32) + feriepenge 12,5 % = Hjertecaféer (annoncering kan undgås, hvis caféen er til holdet) = Hjertestartskursus (75 kr. pr. person ved 15 deltagere) = Lokaler (sat til 0 kr., da mange kommuner stiller lokaler til rådighed) = I alt = kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr kr. HJERTEMOTION / 13

14 Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion har I mulighed for at hjælpe mennesker til et trygt og aktivt liv med større livskvalitet. Og vi tør godt love, at I får en masse gode oplevelser og relationer til gengæld. Tag fat på os når I tager fat på en vigtig opgave På Hjerteforeningens hjemmeside kan du læse mere om Hjertemotionsprojektet og se, hvilke lokalkomitéer der er med. Du finder også kontaktoplysninger til alle vores rådgivningscentre og en masse oplysninger og hjælpemidler til arbejdet i lokalkomitéen. Vi glæder os til at møde jer i projekt Hjertemotion. Frivilligkonsulenter: Steffen Jørgensen Region Hovedstaden Tlf John Jørgensen Region Syddanmark Tlf Tove Hansen Region Midtjylland og Region Nordjylland Tlf Charlotte Enghusen Region Sjælland og Region Hovedstaden Tlf Motionseksperter: Martin Walsøe (Sjælland) Tlf Mariana Cartuliares (Fyn og Jylland) Tlf Frivilligafdelingens administrative koordinator: Anne Willeberg Tlf Projektleder: Lise Sjelberg Tlf Jesper Lundegaard Region Nordjylland Tlf / HJERTEMOTION

15 Kronprinsessen besøger Lokalkomité København N/NV s Hjertemotionshold. HJERTEMOTION / 15

16 Hjerteforeningen er en patientforening, der: arbejder for et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt af deres hjertekarsygdom. har medlemmer. har cirka frivillige, der er organiseret i 86 lokalkomitéer i hele landet. indsamler midler til foreningens aktiviteter og til forskning i hjertekarsygdomme. i 2013 har uddelt mere end 23 millioner kroner til forskning i hjertekarsygdomme. Tak til Fondation Juchum Økonomisk støtte fra Fondation Juchum gennem advokat Niels Valdal har gjort det muligt at igangsætte projekt Hjertemotion. Hjerteforeningen vil gerne takke for denne støtte. Få mere at vide på: hvor du også kan downloade denne brochure. Hauser Plads 10, 1127 København K Tlf

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Årskursus hjertemotion 2014. Oplæg om rekruttering v/afdelingschef, Betina Egede Jensen frivilligafdelingen

Årskursus hjertemotion 2014. Oplæg om rekruttering v/afdelingschef, Betina Egede Jensen frivilligafdelingen Årskursus hjertemotion 2014 Oplæg om rekruttering v/afdelingschef, Betina Egede Jensen frivilligafdelingen Frivilligfilm Hvorfor er det frivillige engagement i Hjerteforeningen vigtigt? Udvikling i antal

Læs mere

Regionsmøder forår 2012

Regionsmøder forår 2012 Regionsmøder forår 2012 Evaluering af workshops på landsseminar Generelt meget positive tilbagemeldinger. Evalueringerne viste alle, at deltagerne havde fået meget eller noget ud af at deltage på workshop.

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Vi har rundet 400.000 kroner

Vi har rundet 400.000 kroner Vi har rundet 400.000 kroner Becels gå-app, der støtter Hjerteforeningen økonomisk, er nu knap 100.000 kroner fra målet Gående har i stor stil indberettet deres skridt på Facebook eller tændt deres smartphone,

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Rådgivningscenter Odense. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Odense. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Odense Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter NÆSTVED Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 6-7 Temamøder 8 Kurser 8 9 Rygestop 10 Motionstilbud 11 Hjertebilen, uderådgivning 11 12 Lad dig inspirere

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Planlægningen af nytårsmarcherne i starten af det nye år er i fuld gang. Mange af jer sender pressemeddelelser ud forud for turene for at tiltrække mange deltagere

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

AKTIVITETSPLAN RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING januar - juli 2012

AKTIVITETSPLAN RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING januar - juli 2012 Rådgivningscenter Kolding SUNDHEDSTJEK FOREDRAG RYGESTOPKURSUS TEMACAFÉ KOSTVEJLEDNING MOTION MÅLINGER RÅDGIVNING HJERTESTART SAMTALER AKTIVITETSPLAN RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING januar - juli 2012 Hjerteforeningens

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

AKTIVITETSPLAN RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING august - december 2011

AKTIVITETSPLAN RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING august - december 2011 Rådgivningscenter Kolding HJERTECAFÉ SAMTALER HJERTESTART MÅLINGER RYGESTOPKURSUS KOSTVEJLEDNING SUNDHEDSTJEK FOREDRAG RÅDGIVNING MOTION FREDAGS-BRUNCH AKTIVITETSPLAN RÅDGIVNINGSCENTER KOLDING august -

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet Fra hjertet Arv og gaver forlænger livet 40 års fremskridt i forskning i hjertekarsygdomme Et stærkt engagement for at redde liv Arv og gaver gør en forskel Bekæmpelse af hjertekarsygdomme - nu og i fremtiden

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 Kbh. K. www.dsr.dk kursusadm@dsr.dk Kursuspakke 1 - grundpakke DSR kursusadministration varetager:

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Kampagner i Hjerteforeningen. Fredag den 4. april 2014

Kampagner i Hjerteforeningen. Fredag den 4. april 2014 Kampagner i Hjerteforeningen Fredag den 4. april 2014 Agenda Præsentation af os alle sammen Om kampagner og kampagnearbejde fra Hauser Plads Ny hjertesvigtkampagne Lokale aktiviteter i forbindelse med

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Sundhed: Det handler også om mig

Sundhed: Det handler også om mig x x Sporets navn Mål og formål Sundhed: Det handler også om mig Formålet er at få dybere indsigt i de ting der handler om os selv og vores velbefindende, både i de små hverdagsting, men også i en overordnet

Læs mere

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter "Målgruppen for Sundhedshotellet er de 55+ årige borgere i Aarhus Kommune, som har behov for et rekreativt, sundhedsfremmende og rehabiliterende

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

KURSER I EFTERÅRET 2008

KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSUS FOR KASSERERE TILMELDING VIA Mandag den 29. sept. 2008 Fremtidens Forenings Hus, Randers www.dgi.dk/200809853160 Tirsdag den 4. nov. 2008 Laksetorvet, Randers www.dgi.dk/200809853161

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Indhold: 1. Formandens beretning, side 1 2. Årsregnskab 2013, side 14 3. Medlemskontingent, side 19 4. Kampagner og tiltag 2014 2015, side

Læs mere