Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold"

Transkript

1 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008

2 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning for nuværende samt nye trænere/ledere i Randers Sportsklub»Freja«, Fodbold. Indholdet er nøje gennemgået og godkendt af bestyrelsen frem til august 2008 og forventes efterlevet. Bogen indeholder følgende afsnit: 1. Information om klubbens værdigrundlag og organisationsform 2. Vejledning for bestyrelsen 3. Vejledning for gruppeledelser 4. Vejledning for trænere og holdledere 5. Praktisk information 6. Talentorganisationen (TO) 7. Velkommen til en ny sæson i Randers Freja Fodbold 8. Økonomi og økonomistruktur 9. Vedtægter, regler og aftaler Bogen er udgivet i en trykt, samlet udgave i A5-format. Den er desuden lagt på Frejas hjemmeside som pdf-fil A4-format. Derudover er der trykt hæfter i A5-format indeholdende et eller flere af ovennævnte afsnit. Fodboldbestyrelsen, september af 73 sider

3 Indholdsfortegnelse 1. Information om klubbens værdigrundlag og organisationsform 7 Mission, vision, værdier og mål for Randers Freja Fodbold...7 Klubbens formål, missionen...7 Visionen...7 Værdierne...7 Målsætningen...8 DBUs værdigrundlag...8 DBUs 10 bærende principper...8 Organisation, klub, afdeling, gruppe Randers Sportsklub Freja og klubbestyrelsen Årbogen Hjemmeside Randers Freja Fodbold organisation Fodboldbestyrelsen Grupper og gruppeledere Tilknyttede/associerede foreninger og organisationer Banko og spil Dronning/Freja Frejas Fodboldvenner Freja s Old Boys Randers FC A/S Randers FC-samarbejdsaftalen, uddrag Sportslige ansvarsområder Frejas næstbedste seniorhold Ynglingehold Juniorhold Lilleput- og drengehold Talentudviklingen Fodboldbaner Specielle sportslige organisationer, chefer og konsulenter Talentchef (TC) (beskrivelse fra 2006) Talentorganisationen (TO) Trænerudvalget Ungdomskonsulent Kurser - DBUs træneruddannelse mm Vejledning for bestyrelsen...17 Bestyrelsens hovedansvarsområder Kassereren Sekretærfunktionen Pressekoordinator Hjemmeside Bestyrelsens sportslige ledelse Økonomiudvalg Arrangementsudvalg Festudvalg Orienteringsmøder for trænere og ledere Fast deltagelse i gruppemøder Arbejdsplan for bestyrelsen Fodboldbestyrelsens ansvarsområder i hovedområder Vejledning for gruppeledelser...22 Grupperne Gruppeledelsens opgaver Gruppeledelsen skal Nytårsappeller Økonomi og budgetter, instruks og vejledning Økonomi og budget til stævner og træningsophold Bolde 24 Spilletøj Klubparadedragter og klubtasker Arbejdsplan for gruppeledelser Vejledning for trænere og holdledere af 73 sider

4 Holdledere, vejledning Kontingentsatser Kontingentrestancer Spillercertifikater Talentudvikling og klubskifter til Freja Afslutningsfester Bødekasser Kortspil Opsparingsordninger Dommere Dommerudeblivelse og døm-selv Dommerafregning Nedrykning af spillere til et lavere rangerende hold Omklædningsrum og orden Klubhus, omklædningsrum og fodboldbaner - sådan er det - husk det nu!! 30 Græs og fodboldbaner - sådan gør vi - husk det nu! Opvarmning Stenmelsbanerne (grusbanerne) Kunstgræsbane Tøjvask Regler for indlevering af vasketøj Transport til kampe Kampflytning Kampflytning - 14 dages og 28 dages regel Holdkort/kampkort Resultatindtelefonering Boldrummene Træningsbanerekvisitter Skjolde/overtræksveste Praktisk information...35 Falck 35 Økonomi, udlæg for klubben Frikort til Randers FC-kampe, ledere og trænere Frikort til Randers FC-kampe, ungdomsmedlemmer Ledertøjpakker Lederfesten Lederkartotek Glemte sager og værdigenstande Klubhuset Klubhuscafeteria Klubhuskontoret, direkte Mødelokaler i klubhuset Opslagstavlerne i klubhuset Skufferne og skabene i klubhuskontoret Postmappe Fodboldstævnemappe Nøgler og skabe i klubhuset Træningsbanefordelingen Omklædningsrum i klubhuset Omklædningsrum under tribunen Omklædningsrum i den nye bygning Omklædningsrum på Vasen Omklædningsrum på Vestervangsskolen Tyveri fra omklædningsrum Turnerings- og træningskampe, planlægning og praksis JBU s Håndbog JBU s Fodboldguiden JBU s kontorer Randers Frejas fodboldkampsang Randers Freja Fodbold mod pædofili Vi modarbejder aktivt pædofili Vær opmærksom på forskelligheder undgå heksejagt DBU og pædofili Sådan gør vi i Freja Mistanke om og afsløring af pædofili af 73 sider

5 Juridiske forhold Misbrugspolitik for Randers Sportsklub Freja (fodbold) Talentorganisationen (TO)...42 Talentchef (TC) (beskrivelse fra 2006) Administrativ koordinator Elite-/FSK-koordinator Talentspejdning Meddelerkorps (uformelt) Talentudvikling og klubskifter til Freja Talenttræning og Randers som Team Danmark-kommune FSK-klubber juni Fremtiden talentudvikling Trænere U 13-U Assistenttrænere / talentudviklere ITU-træning for U13, U15 og U Fastholdelse af og aftaler med talenter FSK-præsentation Hvad er FS Kronjylland? Hvad er formålet med FSK-samarbejdet? Hvad går FSK-samarbejdet ud på? Hvad indgår i FSK-samarbejdet, og hvad får klubben ud af det? 48 Talentudvikling , inkl. centre Benny Rosenqvist februar Randers Freja/Randers FC talentudvikling Målsætninger Individuel elitetræning Randers Freja/Randers FC - Centertræning DBU s licenssystem for drenge, marts Indledende bemærkninger i den tilknyttede manual Licenssystemets formål Licensudstedelse Personalemæssige og administrative krav, uddrag Infrastrukturelle krav, uddrag Lov- og Etiske krav, uddrag Sportslige krav, uddrag Velkommen til en ny sæson i Randers Freja Fodbold Økonomi og økonomistruktur...59 Indtægts- og udgiftsbudget for Pengestrømme, indtægter og udgifter Sponsorer og reklamer Metax-aftalen Danske Spil Vedtægter, regler og aftaler...62 Love for Randers Sportsklub»Freja« Vedtægter for Randers FC A/S Fodboldoverbygningen Randers FC Praktisk samarbejdsaftale Selskabets ret til at drive kontraktfodbold Transfers Stadionreklame og Freja Stadionreklame og Randers Kommune Randers Kommune Sportslige ansvarsområder Frejas næstbedste seniorhold Ynglingehold Juniorhold Lilleput- og drengehold Talentudviklingen Øvrige afregninger Organisationer Klubhusvaskeriet Fodboldbaner Adgang til divisions- og pokalkampe Klubhuset Leverandører til klubhuset og forpagteren af 73 sider

6 Misligholdelse Løbetid Randers Kommune: Idrætsklubbernes daglige brug af idrætsanlæggene 72-6 af 73 sider

7 1. Information om klubbens værdigrundlag og organisationsform Randers Freja Fodbold er en selvstændig afdeling under Randers Sportsklub Freja. Randers Freja Fodbold er medlem af JBU/DBU og er underkastet disse unioners love. Turneringsdeltagelse sker primært i unionernes regi. Mission, vision, værdier og mål for Randers Freja Fodbold Klubbens formål, missionen Fra klubbens love: Klubbens formål er at fremme sportslige aktiviteter. Visionen Randers Freja Fodbold skal være kendt for: at alle parter i fodbolden er ligeværdige at være en fodboldklub med store traditioner og ambitioner at være en naturlig del af dansk elitefodbold og breddefodbold at opleves som et udviklingssted for ambitiøse og talentfulde spillere sammenhold såvel på som udenfor banen viljen til at vinde,»freja kampånd«, både til kamp som træning at medlemmerne repræsenterer klubben med en ansvarlig og værdig adfærd i alle situationer at gæster, spillere, nye ledere og trænere altid bliver budt velkommen og korrekt»vist på plads«at værne om eksisterende fysiske faciliteter som væsentlig forudsætning for at fastholde og udvikle Frejamiljøet at have en effektiv og ansvarlig økonomisk styring at arbejde målrettet og seriøst for at skabe et økonomisk fundament som grundlag for opfyldelse af målsætninger at der udarbejdes målsætninger og handlingsplaner i overensstemmelse med klubbens værdigrundlag at have ansvarlige, velkvalificerede og veluddannede trænere at have en effektiv og grundig information Værdierne Det er værdifuldt at være træner/holdleder/leder i Randers Freja Fodbold fordi: man yder et vigtigt og påskønnet arbejde med og for børn og unge der er mulighed for at få opfyldt personlige ambitioner der tilbydes personlige udviklings- og uddannelsesmuligheder der er en synlig og troværdig bestyrelse, udvalg, organisation der årligt følges op på målsætninger og handlingsplaner Det er værdifuldt som forældre, at ens børn spiller i Randers Freja Fodbold, fordi: legen og glæden ved fodboldspillet prioriteres højt trænere/ledere på trods af børnenes forskelligartethed arbejder på en korrekt social adfærd i de indbyrdes relationer der arrangeres sikkerhedsmæssig forsvarlig transport til udekampe og stævner børnenes sikkerhed generelt ligger klubbens trænere og ledere meget på sinde klubben løbende giver grundig informationer til forældrene klubben har en klart defineret misbrugs- og pædofilpolitik Det er værdifuldt at være spiller i Randers Freja Fodbold, fordi: man oplever at alle spillere er en vigtig del af klubben man udvikles til at være deltager i et forpligtende fællesskab glæden og begejstringen ved fodboldspillet er højt prioriteret der er dygtige og troværdige trænere og ledere man satser på at fastholde og udvikle et trygt Freja-miljø de individuelle fodboldfærdigheder udvikles klubben og dens fysiske rammer er et socialt samlingssted for alle - ungdom såvel som senior alle medlemmer, uanset individuelt niveau, spiller fodboldkampe Det betyder med andre ord, at elitebehovet dækkes på de bedste hold i den respektive ungdomsgruppe bl.a. ved holdsammensætning og udskiftning efter spillerstyrke. - 7 af 73 sider

8 Det betyder også, at de lavest rangerende hold i børne- og ungdomsrækkerne, hold, udtages som ligestillede/sidestillede hold med udgangspunkt i sociale, kammeratlige relationer, og at alle spillere sikres nogenlunde ligelig spilletid uanset fodboldmæssige kvaliteter! Det grundlæggende princip i forbindelse med kampe er, at alle udtagne spillere får mindst halv spilletid. Målsætningen Klubbens og dens trænere og ledere skal tilgodese både elite og bredde. Sammenhold og kammeratligt samvær må aldrig tilsidesættes på bekostning af en ensidig stræben efter point. Kammeratskabet er udgangspunkt for klubbens arbejde - både som et mål i sig selv og som et middel til at nå ønskede resultater. Det er trænernes opgave at udvikle den enkelte spillers talent fuldt ud indenfor den ramme, talentet og spilleren - udviser og ønsker. Der arrangeres hvert år aktiviteter for alle med såvel socialt som sportsligt indhold. Der satses på at deltage i relevante stævner - indenlandske såvel som udenlandske. Målet for ungdomsarbejdet i klubben er at fastholde fodboldinteressen, således at så mange spillere som muligt fortsætter på næste alderstrin og senere på seniorplan i klubben. Målet for seniorarbejdet er at fastholde og udvikle spillere til elite- og breddefodbold. Klubbens mål for eliteungdomsarbejdet er at udvikle mindst en 1. holdsspiller og to 2. holdsspillere hvert år. Arbejdet i ungdomsafdelingen skal være i overensstemmelse med klubbens uddannelsesplan, således at der sikres en sammenhængende struktur. Klubben skal motivere til sammenhold og kammeratligt forpligtende samvær. Det tilstræbes, at der tilbydes et balanceret tilbud (stævner, tøjpakker m.m.) til alle aldersgrupper. Det er klubbens mål, at klubbens 1. hold i de respektive afdelinger opnår deltagelse i JBUs og DBUs bedste rækker. Videre at vore 2. hold i afdelingerne deltager i de for dem bedst mulige rækker - medens øvrige hold deltager på passende niveau - eventuelt i andre turneringer. DBUs værdigrundlag Randers Freja Fodbold er moralsk forpligtet til at arbejde efter DBU s værdigrundlag, som beskrives i det følgende. Alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker Alle parter i fodbolden er ligeværdige Udgangspunktet for udvikling er oplevelsen af det gensidigt forpligtende fællesskab Dialog, åbenhed, tillid, demokrati og fairplay skal fremmes Glæde skal præge alle aktiviteter Med værdigrundlaget som udgangspunkt har repræsentantskabet også vedtaget 10 bærende principper for dansk fodbold: DBUs 10 bærende principper I tillæg til værdigrundlaget har DBU opstillet 10 bærende principper for unionen: 1. Fodbold er for alle Fodbolden henvender sig til alle i samfundet. Vi vil måle os på: Hvor mange er aktive i selve det at spille fodbold, både samlet og indenfor de forskellige aktiviteter (piger/drenge/oldboys/seniorherrer/seniordamer etc.) Hvor mange hele klubber alle aldre/begge køn? Antal faciliteter haller/baner etc. Hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der spiller fodbold? 2. Fodbold er for Danmark De danske fodboldpræstationer på den internationale scene spiller en væsentlig rolle for den danske identitet. Vi vil måle os på: Hvordan landshold/klubhold klarer sig i international konkurrence deres placering på internationale ranglister? Hvordan tilskuerne opfører sig under kampe såvel hjemme som i udlandet? Antal tilskuere/seere til landskampe/internationale klubkampe/superligakampe Hvordan danske trænere, ledere, dommere og spillere klarer sig i udlandet? Hvordan trænerne, lederne, dommerne og spillerne optræder som repræsentanter for Danmark? - 8 af 73 sider

9 3. Fodbold er en foreningskultur Foreningskulturen er en vigtig base for den danske samfundsmodel. Vi vil måle os på: Hvordan offentlighedens accept og respekt er for foreningskulturens betydning for samfundet? Antallet af trænere, ledere, dommere og spillere, der er tilknyttet fodboldklubberne Hvordan fodboldklubberne medvirker til at styrke lokalsamfundet? 4. Fodbold er samvær og integration Fodboldklubber er et vigtigt forum for samvær i det danske samfund, og fodbolden kan spille en vigtig rolle i de lokale integrationsprocesser. Vi vil måle os på: Hvilken rolle fodbold spiller, når der tages imod tilflyttere/indvandrere? Hvordan det lykkes at integrere tilflyttere/indvandrere i klubberne? Hvor mange tilflyttere/indvandrere, der inddrages i klubarbejdet? 5. Fodbold er personlig udvikling og udfoldelse Deltagelse i fodbold som træner, leder, dommer og spiller indebærer muligheder for personlig udfoldelse og udvikling. Vi vil måle os på: Om den enkelte oplever en personlig berigelse og udvikling Antallet af trænere, ledere, dommere og spillere, der fastholdes 6. Fodbold er uddannelse Deltagelse i fodbold er også uddannelse. Vi vil måle os på: Antallet af deltagere på træner-, leder-, dommer- og spilleruddannelsen Evnen til at fastholde spillere som trænere, ledere og dommere I hvilket omfang deltagerne oplever, at de lærer gennem deres involvering i fodbold den livslange uddannelse Om kompetence opnået i fodbold kan bruges i det øvrige liv 7. Fodbold er leg Fodbold er at opleve glæde ved at lege. Vi vil måle os på: Om den enkelte oplever legen med andre som en del af fodboldspillet på alle niveauer Om det er sjovt at spille fodbold I hvilket omfang trænere, ledere, dommere og spillere fastholdes Om leg og læring kombineres 8. Fodbold er konkurrence Konkurrence og kamp er en del af fodboldspillet, hvor blandt andet forståelsen for regler, roller og ansvarsfordeling udvikles. Vi vil måle os på: Mængden af gennemførte turneringer med deltagelse af jævnbyrdige hold Om der er høj kvalitet i gennemførelse af turneringer Om fair play indgår i spillet 9. Fodbold er forretning og underholdning Fodbold er også forretning. Vi vil måle os på: I hvilket omfang landshold og de bedste klubhold fungerer som sunde forretninger med gode sportslige og økonomiske resultater Hvorledes standard på stadionanlæg modsvarer europæiske forhold herunder UEFAs kriterier? Hvordan konkurrenceevnen er i forhold til internationale forhold? Antallet af danske ligaspillere til A-landsholdet Hvordan klubberne og DBU optimerer samarbejdet med henblik på større fælles konkurrencedygtighed? Evnen til at tiltrække sponsorer Hvordan samarbejdet med pressen fungerer? Antal tilskuere/seere til landskampe/internationale klubkampe/superligakampe Hvordan sikkerheden for publikum er på stadions? Hvordan publikum sælger dansk fodbold i ind- såvel som udland? - 9 af 73 sider

10 10. Fodbold er varetagelse af interesser Fodbolden skal deltage i den offentlige debat, når fodbolden og idrætten er på dagsordenen. Vi vil måle os på: I hvilket omfang det lykkes DBU og klubberne at opnå repræsentation i relevante organer lokalt, nationalt, internationalt Om det lykkes at gøre os synlig idrætspolitisk Hvordan samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner fungerer? Organisation, klub, afdeling, gruppe Randers Sportsklub Freja og klubbestyrelsen Randers Sportsklub Freja har 4 selvstændige afdelinger, hvoraf Randers Freja Fodbold er den ene. De øvrige afdelinger er Randers Freja Atletik og Triatlon Randers Freja Bordtennis Randers Freja Håndbold Randers Freja Fodbold og Randers Freja Håndbold har indgået den aftale, at man som medlem af Randers Freja Fodbold og Randers Freja Håndbold betaler et enhedskontingent fastsat som den højeste af de to afdelingers kontingentsats for aldersgruppen. Kontingentprovenuet deles mellem afdelingerne med to tredjedele til fodbold og en tredjedel til håndbold. Klubben ledes af en klubbestyrelse, som består af en klubformand, en klubkasserer og en klubsekretær. Herudover består klubbestyrelsen af ét bestyrelsesmedlem/repræsentant fra hver af klubbens afdelinger. Selve vedtægterne herfor kan læses nøjere igennem i klubbens love i hæftet Regler og vedtægter. Den aktuelle bestyrelsessammensætning fremgår af opslag i klubhuset. Klubbestyrelsen har ansvar for klubhuset, klubhuskontoret og for udgivelsen af årbogen. Årbogen Hvert år udgives der en fælles årbog for de fire afdelinger i Randers Sportsklub Freja. Den er udkommet fast siden 1967 og er til megen glæde for mange Frejamedlemmer. Det er sigtet, at bogen skal give et billede af årets gang i de forskellige afdelinger. Stoffet til bogen leveres af trænere og ledere, der skal skrive lidt om de væsentligste begivenheder, som deres hold har deltaget i i årets løb. Der er her tale om den daglige turnering, deltagelse i stævner i såvel ind- som udland mm. Hver afdeling har ansat en redaktør, der skal samle stoffet. Det er redaktørens ret at forkorte eller skrive det lidt om, hvor det skønnes nødvendigt - men selvfølgelig uden meningen går tabt. Årbogen skal normalt udkomme i løbet af januar/februar måned - og dette kan kun nås, hvis du overholder tidsfristerne! Derfor: Skriv ned efterhånden som dit hold har deltaget i en turnering. Send det til redaktøren efterhånden som du bliver færdig. Forårsmaterialet skal afleveres umiddelbart efter 1. halvsæsons afslutning. Den sidste frist for aflevering af stof er senest 14 dage efter den sidst spillede kamp. Allerseneste dato for aflevering er 15. november - HUSK DET!!! Hvis du er i tvivl om noget, kan du enten kigge i bogen fra sidste år, eller du kan kontakte redaktøren. Der skal tages holdbillede af alle hold. Sørg for at få skrevet navne på spillerne, inden turneringen er forbi. Det er så besværligt at få fat i folk, når turneringen først er forbi. Årbogens fodboldredaktør:... Torben Hansen Hjemmeside Randers Freja ejer og driver hjemmesiden I lighed med de øvrige afdelinger i foreningen har Freja Fodbold sin egen sektion på siden, som åbnes under menupunktet Fodbold. Hovedforeningen nedsætter et udvalg på tværs af klubbens sportslige afdelinger. Udvalget afholder 2-4 årlige møder med udbyderen om løbende udvikling og tilretning af hjemmesiden. I tilknytning til disse møder sørger udvalget for en passende erfaringsudveksling. Randers Freja Fodbold organisation Randers Freja Fodbold er en større organisation, som omfatter ca. 550 medlemmer og 150 trænere/ledere/frivillige. Overordnet ledes afdelingen af en fodboldbestyrelse, men der er foretaget en sportslig/økonomisk/administrativ opdeling - 10 af 73 sider

11 af afdelingen i grupper, hvor der er en udstrakt grad af selvstyre men naturligvis efter retningslinier udstukket af bestyrelsen, ligesom der er etableret fælles stabsfunktioner. Fodboldbestyrelsen Fodboldbestyrelsen vælges på en generalforsamling i slutningen af august måned. Reglerne fremgår af klubbens love og vil derfor ikke blive nærmere beskrevet i dette afsnit. Bestyrelsen udstikker retningslinier for klubbens sportslige udvikling samt økonomiske og administrative organisation. Bestyrelsen opstiller samlet budget for Freja Fodbold og sikrer gennem regelmæssig opfølgning, at det holdes. Bestyrelsen udpeger gruppeledere. Bestyrelsen tilstræber at være sammensat, så den repræsenterer de videst mulige interesser i klubben. Dette letter på alle punkter den daglige kommunikation og information i grupperne. Bestyrelsens sammensætning fremgår organisationsplanen og adresselisten. Grupper og gruppeledere Randers Freja Fodbold er som nævnt opdelt i grupper efter sportslige, økonomiske og administrative kriterier med henblik på at opnå Sportslig og økonomisk/administrativ og aldersmæssig ensartethed indenfor en gruppe. Gennemskuelighed i økonomi, såvel budgetmæssigt som opfølgningsmæssigt. Klar afgrænsning af opgaver. Grupperne fra sommeren 2008 (Eksempel: U15: Under 15 år/ikke fyldt 15 år i det kalenderår, første sæsonhalvdel (efterår) startes): U05-11 drenge U12-15 drenge U16-19 drenge Herresenior og motion U12-17 M-udvikling U05-15 piger U18 piger, Kvinder og motion U18-19 M-udvikling - Seniorer U-trup og Seniorer A-trup er organiseret under Randers FC. Hver gruppe har hver sin gruppeledelse. Gruppeledelsen er fodboldbestyrelsens forlængede arm i det daglige arbejde i gruppen. Her kan fremhæves: Godt kendskab til hinanden i gruppen. Klare og tydelige aftaler om de daglige gruppeopgaver. God orientering til samtlige trænere/ledere om bl.a. bestyrelsens planer/beslutninger, nye regler, møder m.v. God orientering fra gruppen til bestyrelsen. Klare og tydelige aftaler med andre grupper om baner, transport, aktiviteter m.v. God kontakt med kontoret/kassereren om medlemskab. Megen omhu med enhver form for papirarbejde. Fornuftig løsning af opgaver - inden de bliver til store problemer. Tilknyttede/associerede foreninger og organisationer Banko og spil Randers Freja Fodbold er medlem af sammenslutningen Bankoalliancen. Bankoalliancen afvikler banko hele ugen i Bankohallen på Agerskellet 26 og driver tillige spilleautomatforeningen Sekskanten samme sted, men Sekskanten har dog også aktiviteter i bykernen, i Det gamle Apotek. Bankosamarbejdet omfatter de seks RFC-klubbers hovedforeninger. I Freja dog kun fodbold og atletik. Randers Freja Fodbold modtager hvert år andel af overskuddet i Bankoalliancen og Sekskanten. Randers Freja Fodbold er desuden medejer af Bankohallen A/S. Dronning/Freja Dronning/Freja er et samarbejde mellem Dronningborg Boldklub og Randers Freja Fodbold af 73 sider

12 Foreningerne forpligter sig til gennem gensidigt samarbejde at fremskaffe størst muligt overskud til ligelig fordeling foreningerne imellem og i øvrigt til anvendelse, der er i overensstemmelse med hver enkelt forenings vedtægter. Det accepteres dog parterne imellem, at Dronningborg Boldklub i forbindelse med Dronningborgs Idrætsanlæg kan lave lokale arrangementer, såvel som Randers Sportsklub Freja kan lave lokale arrangementer omkring Randers Stadion og Randershallen. Desuden kan hver klub lave ét større arrangement udenfor klubbens lokalområde (Randers fx). Disse arrangementer skal adviseres til den anden part i samarbejdet snarest efter aftalens indgåelse. I Randersugen er alle arrangementer fælles for Dronning Freja. Frejas Fodboldvenner Frejas Fodboldvenner blev stiftet i 1959 og var i starten en afdeling af moderklubben. Nogle år senere blev foreningen selvstændig, men havde det samme formål: At støtte Frejas fodboldafdeling. Støtten kan deles op i to kategorier, den økonomiske og den moralske. Økonomisk støtte Fodboldvennerne er selvsagt ikke i stand til at yde de helt store beløb, men over en årrække er det dog ikke helt uvæsentlige beløb. Eksempelvis gives der et fast årligt beløb til ungdomsafdelingen, men desuden er der givet tilskud til tøj, rejser, stævner m.v. Fodboldvennerne har efterhånden tradition for at sælge juletræer i Doktorparken - dette overskud går ubeskåret til ungdomsafdelingen. Den moralske støtte... er mindst ligeså væsentlig. Fodboldvennerne er stadig på banen til superligakampene for at dele debut- og jubilæumsbuketter ud og bestræber sig for at være synlige - ikke mindst overfor spillerne. Disse skal vide, at de altid kan regne med Fodboldvennerne. Vi har også vist flaget ved at deltage i ture til udekampe - også i tider hvor det kneb - og spillere/ledere inviteres hvert år til at deltage i sidste del af generalforsamlingen, hvor man kårer Årets fund og Årets Æresspiller". Navnene på de udkårne gennem tiden kan ses på vores tavle i Frejas klubhus. I årenes løb har forskellige medlemsarrangementer fundet sted, og ser vi tilbage i tiden har legendariske Gunnar Nu, Per Røntved og Tommy Troelsen besøgt os på Viborgvej, og i de senere år har vi bl.a. set og hørt Peter Rudbæk, Jesper Thygesen og Morten Bisgaard. Nye medlemmer Fodboldvennerne har brug for mange flere medlemmer. Vi vil gerne have fat i en mængden af tidligere spillere og ledere, men sandelig også i dem, der er aktive. Endelig vil vi sende en stor opfordring til forældre i ungdomsafdelingen - det er her, vi yder det største tilskud. Send en mail til hvis du ønsker medlemskab. Det koster kun 125 kr. pr. halvår. Firmamedlemskab tegnes for 500 kr. pr. halvår. Freja s Old Boys Freja s Old Boys er en selskabelig forening dannet af og for ældre frejanere. Foreningens formål er at samle gamle frejanere under kammeratlige former, at vedligeholde medlemmernes interesse for Freja, samt at give mulighed for at dyrke aktiv idræt. Foreningen lever op til formålet ved at lave følgende aktiviteter: to årlige generalforsamlinger - marts og november en årlig juletur til den dansk-tyske grænse med hyggeligt samvær og mulighed for juleindkøb deltagelse i forskellige private udendørs fodboldturneringer. mulighed for medlemmerne i at spille indendørs fodbold i vintermånederne For at blive medlem skal man være af hankøn og være fyldt 30 år. Tidligere var det også et formelt krav, at man skulle være medlem af Randers Sportsklub Freja. Ansøgning om optagelse kan ske ved henvendelse til et medlem, der lader ansøgningen gå videre til bestyrelsen. Hvis bestyrelsen finder ansøgeren egnet til optagelse, kan optagelse ske på næstfølgende generalforsamling. Freja s Old Boys medlemmer medvirker aktivt til fremskaffelse af midler til Freja Fodbold, bl.a. gennem bemanding i Bankohallen, Det gamle Apotek samt Dronning-Freja-arrangementer af 73 sider

13 Randers FC A/S Randers FC A/S hed tidligere Randers Freja FC A/S Selskabet driver et senioroverbygningshold dækkende følgende klubber: Randers Freja, Vorup FB, Kristrup Boldklub, Dronningborg Boldklub, Hornbæk Sportsforening og Randers KFUM. Overbygningsholdet drives på Randers Frejas kontraktspillerlicens og bygger på en omfattende samarbejdsaftale, hvoraf uddrag kan ses herunder. Randers Freja Fodbold er mindretalsaktionær i selskabet, nu i Randers FC Holding A/S. Freja er fast sikret en bestyrelsespost i datterselskabet Randers FC A/S. Bestyrelses- og ledersammensætning fremgår af den aktuelle adresseliste for Randers Freja Fodbold. Randers FC-samarbejdsaftalen, uddrag Her følger uddrag af den overbygningsaftale fodboldafdelingen indgik i Aftalen, der blev revideret i april 2006 og i maj 2007, er indgået med Dronningborg Boldklub, Hornbæk SF, Kristrup Boldklub, Randers KFUM, Vorup FB, Randers FC A/S og Randers FC Holding A/S. Hele aftalen kan ses i afsnittet Vedtægter og aftaler. Samarbejdsklubbernes og selskabets hold er en enhed. Selskabet er ansvarlig for driften af det bedste seniorfodboldhold på eliteplan, administrerer Randers Freja Fodbolds tilladelse til kontraktfodbold og besidder rettighederne til spillerkontrakter. Randers Frejas fodboldafdeling vælger et medlem til selskabsbestyrelsen. De øvrige samarbejdsklubber har ret til i fællesskab at vælge et medlem til selskabsbestyrelsen. Disse to medlemmer skal godkendes af mindst 50% af alle samarbejdsklubberne. Sportslige ansvarsområder Selskabet har som hovedansvarsområde den sportslige og økonomiske drift af det bedste seniorhold, p.t. i SAS Ligaen. Under driften hører retten til at tegne kontrakter med spillere, der alle skal være fyldt 15 år og være kontingentbetalende medlemmer af Randers Freja Fodbold. Frejas næstbedste seniorhold Selskabet har også som ansvarsområde den sportslige og økonomiske drift af Frejas næstbedste seniorhold, p.t. i Danmarksserien. Holdet er det eneste turneringsmæssige andethold, hvorpå overskydende kontraktspillere i fodboldoverbygningen Randers FC må deltage. Holdet optræder under navnet Randers Freja og i Randers FC-klubdragt ude og hjemme påsat RFC-brystlogo i venstre side og Freja-brystlogo i højre side. Holdet skal have hovedhjemsted på banerne ved Essex Park (Randers Stadion). Randers FC administrerer holdet sportsligt og økonomisk. Alle spillere skal være medlem af Freja. Ynglingehold Selskabet har også som ansvarsområde den sportslige og økonomiske drift af Frejas bedste ynglingehold. Holdet optræder under navnet Randers Freja og i Randers FC-klubdragt ude og hjemme påsat RFC-brystlogo i venstre side og Freja-brystlogo i højre side. Holdet skal have hovedhjemsted på banerne ved Essex Park (Randers Stadion). Randers FC administrerer holdet sportsligt og økonomisk. Parterne har til hensigt stedse at følge den almindelige udvikling både sportsligt og økonomisk i denne gruppe. Selskabet oppebærer alle indtægter vedr. driften af holdet, dog undtaget medlemskontingentindtægter. Under driften hører retten til at tegne kontrakter med spillere, der alle skal være fyldt 15 år og være kontingent betalende medlemmer af Randers Freja Fodbold, og for hvilke Randers FC afholder alle spillerkontraktlige forpligtelser. Trænings-og kampplanlægning, planlægning af træningsstruktur, stævnedeltagelse og træningslejre skal foregå i et koordineret, dokumenteret samarbejde mellem Randers FCs talentchef og Randers Frejas ynglingeafdeling. Herunder træningstruppernes størrelse, der som udgangspunkt er på 20 spillere. Juniorhold Randers Freja forpligter sig til at drive et juniorelitehold på bedst mulige plan. Holdet optræder under navnet Randers Freja og i Randers FC-klubdragt ude og hjemme påsat Freja-brystlogo i venstre side og RFC-brystlogo i højre side. Randers FC forpligter sig til at levere spilledragter efter dokumenteret behov og gængs sædvane. Spilledragterne forbliver RFCs ejendom af 73 sider

14 Randers Freja forpligter sig til for dette hold at afholde driftsomkostninger på minimum kr årligt i 2006-priser, og Randers Freja oppebærer alle indtægter vedr. driften af holdet Parterne har til hensigt stedse at følge den almindelige udvikling både sportsligt og økonomisk i denne gruppe. Sportsligt administreres holdet i samarbejde med RFCs talentchef. RFC har retten til at tegne kontrakter med spillere, der alle skal være fyldt 15 år og være kontingentbetalende medlemmer af Randers Freja Fodbold, og for hvilke Randers FC afholder alle spillerkontraktlige forpligtelser. Lilleput- og drengehold Randers Freja forpligter sig til fortsat at drive et Lilleput- og et Drengehold på bedst mulige plan, p.t. på mesterrækkeniveau. Holdene optræder under navnet Randers Freja og i Randers Frejas klubdragt påsat Freja-brystlogo i venstre side og RFCbrystlogo i højre side. Som udebanedragt anvendes RFC-dragten påsat Freja-brystlogo i venstre side og RFC-brystlogo i højre side. Randers Freja forpligter sig til årligt at anvende kr i 2006-priser på trænere og instruktører, hvis det er påkrævet. Talentudviklingen Randers Freja Fodbolds talentudvalg arbejder med talentudvikling af alle spillere i klubben. Udvalget har etableret talenttræning og talentspejdning og står desuden for etableringen af formelle samarbejdsaftaler med klubber i Randers opland organiseret som fodboldsamarbejdet FS Kronjylland. Desuden er etableret træningscentre i Kronjylland med henblik på yderligere optimering af samarbejdet. Aftaler godkendes, underskrives og tiltrædes af både selskabsbestyrelsen og af bestyrelsen for Randers Freja Fodbold. Talentudvalget arbejder med reference til bestyrelsen for Randers Freja Fodbold. Talentudvalgets arbejde og midler administreres af Frejas fodboldbestyrelse. Selskabets medarbejdere er underlagt det regelsæt, der er vedtaget af Frejas fodboldbestyrelse vedr. kontakter til andre klubbers spillere. Talentholdenes (FSK og byhold) spilledragt skal til enhver tid være Randers FCs spilledragt påsat Freja-brystlogo i højre side. Omkring klubskifter i forbindelse med talentudviklingen (lilleputter, drenge, juniorer og ynglinge) skal der foreligge et etisk og praktisk regelsæt udarbejdet af Randers FC og Randers Freja Fodbold. Ved klubskifter mellem moderklubberne i forbindelse med talentudviklingen (lilleputter, drenge, juniorer og ynglinge) skal der før klubskifte afholdes møde med deltagelse af spilleren, dennes forældre, den afgivende klub, den modtagende klub og Randers FC. Moderklubberne forpligter sig desuden til hensynsfuld, fair og loyal optræden i forbindelse med alle former for klubskifter moderklubberne imellem. Fodboldbaner Randers Freja Fodbold aftaler løbende med Randers Kommune om brugen af fodboldbanerne ved Randers Stadion, på Vasen og på Vestervangsskolen. Ud fra disse aftaler foretages en træningsbane- og turneringsbanefordeling i samarbejde med selskabet. I denne indgår også de hold, som selskabet har ansvar for. De højst rangerende hold har fortrinsret til de bedste baner under hensyntagen til klubben som helhed. Specielle sportslige organisationer, chefer og konsulenter Talentchef (TC) (beskrivelse fra 2006) 1. TC er overordnet sportslig ansvarlig for eliteorganisationen fra og med lilleputgruppen til og med udviklingsseniortruppen og for talentudvikling af spillere i disse grupper under behørig hensyntagen til de budgetmæssige rammer. 2. TC ansætter sammen med Randers FC og Randers Freja og indenfor de budgetmæssige rammer Elitekoordinator. 3. TC er repræsenteret i den sportslige del af Talentudvalget (TU), der som min. består af TC og Elitekoordinator. TU består derudover af en klubdel, der arbejder specifikt med klubsamarbejdet med FSK-klubberne. Målet er en udvidelse af antallet af samarbejdsklubber (50). 4. TC har tæt kontakt til FSK-klubberne samt øvrige klubber i samarbejde med TU. 5. TC har i samarbejde Elitekoordinator ansvar for, at der til enhver tid foreligger en nedskrevet talentudviklingsstrategi, der er forelagt direktionen i Randers FC og bestyrelsen i Randers Freja for tiltrædelse. 6. TC arbejder videre med oprettelsen af to talentcentre i talentarbejdets naturlige geografiske område af 73 sider

15 7. TC har overordnet ansvar for udarbejdelsen af en rød tråd i sundhedsektorarbejdet for de omhandlede grupper. 8. TC er overordnet ansvarlig for talentspejdningen af ungdoms- og ungseniorelitespillere og for kontakten til de relevante emner. TC er overordnet ansvarlig for dokumentationen af disse tiltag. 9. TC skal sammen med Randers FCs direktion medvirke til at udbygge samarbejdet med Randers Fodbold College. 10. TC har møderet i eliteudvalget for juniorer og ynglinge (EFJY). 11. TC har medansvar for TU-budgettet og budgettet for EFJY og skal sammen med formænd og administrator have særlig finger på pulsen. 12. TC ansætter sammen med budgetansvarlig og indenfor de budgetmæssige rammer chef- og talenttrænere i grupperne lilleput, drenge, juniorer og ynglinge. Dette foregår efter dialog med Elitekoordinator og gruppeledere vedr. lilleputter, drenge og EFJY vedr. disse grupper. 13. TCen sparrer med og superviserer ovenstående eliteholds trænere. Dette kan foregå i forbindelse med taktiske oplæg til kampe og evaluering af samme og kan foregå ved TCs deltagelse i et eller flere på hinanden følgende hele træningspas med efterfølgende evaluering. Det foregår desuden ved TCs og trænernes målfastsættelse og opfølgning på samme. 14. TC arbejder vedr. spillerne i udviklingsseniortruppen tæt sammen med Randers FCs sportslige ledelse, herunder reserveholdet og U21-holdet. 15. Det er Randers Frejas og Randers FCs erklærede mål at opnå status af ITU-klub under DBU senest i TC ansætter ungdomskontraktspillere i samråd med Randers FCs direktion og EFJY og udarbejder sportslige handlingsplaner for disse spillere. Civile handlingsplaner herunder skolegang anses også for at være et væsentligt aspekt i talentudviklingen og følges op af TC. 17. TC er ansvarlig for talenttræningen, herunder udvælgelse og koordinering. TC deltager som chef i selve træningen af den ældste gruppe. 18. TC arrangerer og gennemfører det årlige trænerseminar i samarbejde med Elitekoordinator. 19. TC er overordnet ansvarlig for den interne kommunikation i organisationen vedr. ovennævnte arbejde. Det omfatter elitetrænernes og disses samarbejdspartnere og en kvartalsvis, mundtlig afrapportering til ledelsen i Randers FC og i Randers Freja. Det omfatter desuden udbredelse af kendskabet til elitearbejdets ide i hele den bagvedliggende sportslige organisation. 20. TC er bevidst om og bekendt med, at en del af organisationen er baseret på frivillig arbejdskraft, hvilket kan medføre specielle personalemæssige hensyn. 21. TC er bekendt med Randers FCs overordnede strategiske målsætninger og visioner. 22. TC er overordnet ansvarlig for RFCs og Randers Frejas repræsentation ved træningssamlinger og stævner i forbundsregi. 23. TC er ansat af Randers FC på en tidsbestemt kontrakt. 24. Fra RFC-samarbejdsaftalen vedr. næstbedste seniorhold og bedste ynglingehold: Selskabet har udtaleretten om den løbende drift af holdet, der af selskabet omtales som Randers Freja administreret af Randers FC. Talentorganisationen (TO) Organisationen har med reference til Frejas fodboldbestyrelse og delvist til Randers FC s sportslige leder en række hovedopgaver: at forestå det praktiske samarbejde med klubberne i FSK at forestå talentspejdning i området - herunder besigtigelse af henviste emner at forestå vurdering af talenter henvist af egne ledere eller egne klubber med henblik på evt. klubskifte at skabe klare og åbne linjer for klubskifter til storebror at forestå de praktiske aftaler i forbindelse med sådanne klubskifter at forestå talenttudviklingsprojekter, herunder talenttræning og oprettelse og drift af talentcentre at deltage i elitetræneransættelser sammen med gruppeledere og fodboldbestyrelsen at sørge for pressemeddelelser om TO og FSKs sportslige og kommercielle samarbejdsaktiviteter at afholde møder efter behov med et kort og præcist referat som dokumentation for talentarbejdet Trænerudvalget En af de største trusler mod foreningens virke er mangel på økonomisk opnåelige, kvalificerede trænere og ledere Trænerudvalget opgaver er at arbejde struktureret med trænerrekruttering/træneruddannelse at koordinere træningen i klubben efter principperne i Den nye Vej og DBUs børnetræningsmanual at sikre, at spilleruddannelsesplaner udarbejdet i forbindelse med Randers Frejas ansøgning om at blive licensklub følges at formidle planer og instruktioner til klubbens trænere at sikre, at spilleruddannelsesplaner udarbejdet i forbindelse med Randers Frejas ansøgning om at blive licensklub - 15 af 73 sider

16 Ungdomskonsulent Målsætning Konsulenten skal medvirke til at opstille en målsætning for den ikke-elitære del af børne- og ungdomsfodbolden i Randers Freja, subsidiært at arbejde på målsætningens opfyldelse Instruktion/Coaching af klubbens trænere i børne- og ungdomsfodbolden, med undtagelse af elitetrænerne i U12-18, og med særlig vægt på aldersgruppen 5-10 år (U5 10), subsidiært breddegruppen år (U11-14), herunder a) At vedligeholde/udbygge træningsmaterialer, herunder instruktionshæfter, træningslitteratur, videoer osv. b) At sikre en ensartet holdning til børne-/ungdomstræning i organisationen. c) At arrangere instruktionskurser for trænerne. På baggrund af tilstedeværelse ved træningen at vejlede trænerne og/eller evt. fungere som eksemplificerende gæstetræner på de forskellige træningshold. Organisation I samarbejde med bestyrelse og gruppelederforum at foretage organisationstilpasning i takt med nye strukturer/opdelinger i børne- og ungdomsfodbolden Evaluering Da stillingen er nyoprettet og meget central, skal konsulenten på månedlige møder med ledelsen drøfte udviklingen af stillingens indhold. Møderne skal afholdes med dagsorden og referat. Litteratur som skal anvendes som en væsentlig del af grundlaget for konsulentarbejdet - relevante dele heraf skal videreformidles trænerne: a) Lars Olesen & Thomas Slosarich: DBUs Børnetræningsmanual DBU b) Keld Bordinggaard & Kasper Hjulmand: Den Nye Vej. DBU c) DBU Holdninger og Handlinger (til børne- og ungdomsfodbolden). DBU Synlíg tilstedeværelse: a) På træningsbanen coaching og deltagelse/forevisning. b) Samtaler med trænere før og efter træning. Ikke synlig tilstedeværelse: c) Planlægning (også træneres træningsplaner mm.). d) Forberedelse til træning detaljer. e) Samling, lagring, evt. udarbejdelse af træningsmaterialer til trænere. f) Kursusaktiviteter oversigter, indbydelser, aftaler. g) Andre møder, herunder månedlige møder med ledelsen. h) Overvejelser og planer omkring og for praktisk implementering af Holdninger og handlinger og Den nye vej. Ovennævnte listning er nødvendigvis ikke fuldt ud dækkende for konsulentens opgaver, men skal betragtes som hovedbestanddele. Kurser - DBUs træneruddannelse mm. Klubben sender meget gerne så mange trænere og ledere af sted på kurser på klubbens regning. Du kan altid se aktuelle kursustilbud på Aftal med din gruppeleder, der checker ved kassereren, hvis kursusomkostningen er over kr , af 73 sider

17 2. Vejledning for bestyrelsen Bestyrelsens hovedansvarsområder Bestyrelsen har ansvaret for de administrative, økonomiske og sportslige forhold i Freja Fodbold. Udarbejde budget og regnskab i samarbejde med kassereren. Fastlægge overordnede retningslinjer for de økonomiske dispositioner, herunder såvel indtægter som udgifter. Ansættelse af trænere på kontrakt efter indstilling fra gruppeledere, elite- og breddechef Indstilling/godkendelse af trænere/ledere i Freja Fodbolds øvrige afdelinger. Alene bestyrelsen kan foretage eventuelle afskedigelser inden for bestyrelsens ansvarsområde. Nedsættelse af ad-hoc udvalg til varetagelse af specialopgaver. Kun bestyrelsen kan udpege/godkende gruppeledere Bestyrelsen er ansvarlig overfor medlemmerne på generalforsamlingen. Kun bestyrelsen kan godkende økonomiske tiltag i grupperne og den administrative måde, hvorpå de skal styres. Kassereren Tilrettelægge og udføre de økonomiske dispositioner på grundlag af de overordnede retningslinier fra bestyrelsen. Udarbejde budget og regnskab i samråd med bestyrelsen. Have kontrol med at budgettet overholdes og om nødvendigt informere bestyrelsen om overskridelser. Have tæt kontakt til gruppelederne vedr. alle omkostninger/rekvisitioner/rekvisitter m.v. Udarbejde situationsrapporter vedr. afdelingens økonomi, så bestyrelsen løbende kan følge om budget holdes. Kassereren er ansvarlig overfor bestyrelsen. Deltage i kontraktforhandlingerne med lønnede trænere. Søge og afregne kommunale tilskud i henhold til gældende regler, primært medlems- og kursustilskud. Sekretærfunktionen Udfærdiger referat fra alle bestyrelsesmøder og sørger for kopiering og udsendelse heraf. Sørger for skriftlig dagsorden til hvert bestyrelsesmøde. Organiserer og styrer klubbens kartotek m.h.t. nåle til vore ledere i samarbejde med kontoret. Sørger for bestilling af div. blade/informationer fra JBU/DBU. Pressekoordinator Bestyrelsen udpeger en pressekoordinator, som koordinerer alle informationer til pressen, og som sikrer, at der tilgår pressen informationer i en jævn strøm. Bestyrelsens formand kan dog altid udtale sig til pressen om overordnede og principielle spørgsmål. Pressekoordinatoren skal tilgodese alle interesserede medier og skal generelt sørge for at opretholde et godt forhold til pressen. Pressekoordinatoren kan tilknytte assistenter i klubben efter behov. Trænere og holdledere kan tale med pressen om sportslige forhold såsom resultater, kampe og hold uden videre koordination med bestyrelsens pressekoordinator. Hjemmeside Randers Freja ejer og driver hjemmesiden I lighed med de øvrige afdelinger i foreningen har Freja Fodbold sin egen sektion på siden, som åbnes under menupunktet Fodbold. Hovedforeningen nedsætter et udvalg på tværs af klubbens sportslige afdelinger. Udvalget afholder 2-4 årlige møder med udbyderen om løbende udvikling og tilretning af hjemmesiden. I tilknytning til disse møder sørger udvalget for en passende erfaringsudveksling. Hjemmesiden er Frejas ansigt udadtil men er i lige så høj grad et internt talerør, som afspejler klubbens aktiviteter. Hjemmesiden fungerer som et servicemedie for klubbens medlemmer, som kan finde fakta og servicemeddelelser om klubbens aktiviteter og daglige drift på siden. Der tilstræbes stor dynamik og hyppige opdateringer på hjemmesiden for at tiltrække besøgende og skabe stor trafik. Bestyrelsens formand er ansvarshavende redaktør på hjemmesiden og udpeger et hjemmesideudvalg som redaktion. Hjemmesideudvalget udpeger en site-administrator, udpeger gruppeskribenter og udsteder passwords efter behov. Hjemmesideudvalget er ansvarlig for hjemmesidens sikkerhed. Hjemmesidens struktur vedtages, vedligeholdes og udvikles af klubbens hjemmesideudvalg, men løbende nyheder, beretninger og illustrationer forfattes og uploades af gruppernes egne skribenter af 73 sider

18 Hjemmesiden er offentlig tilgængelig og tillader derfor ikke personlig hetz eller beskyldninger. Ligeledes tillades ikke racistiske, seksuelle eller religiøse indlæg, eller indlæg som på anden måde må forventes at kunne støde mindretal i samfundet. Bestyrelsens sportslige ledelse Udvalget, som består af et antal bestyrelsesmedlemmer, skal være bindeleddet mellem bestyrelsen og gruppeledelserne i fodboldafdelingen. Ansvarsområder: Forestå den løbende kontakt mellem gruppeledelser og bestyrelsen. Fastlægge arbejdsgange/ansvarsområder omkring det sportslige. Deltage i gruppernes møder i ønsket omfang. Ansætte lønnede trænere efter indstilling fra gruppeledelser og talentchef i henhold til budgetramme. Ansvarlige, sammen med kassereren, for styring af økonomien omkring det sportslige. Samarbejde med Randers FC på de sportslige områder i de grupper, hvor det er relevant. Økonomiudvalg Fodboldkassereren er født medlem for udvalget, der har følgende indtægtsgivende arbejdsområder: Oprettelse af PERSONALEBANK med henblik på salg af annoncer, salg af sponsorater, gennemførelse af aktiviteter o.s.v. (kan/skal også indeholde nuværende og tidligere trænere/ledere) Skrabelodssalg Salg af spilletøj Juletræssalg Fyrværkerisalg Annoncesalg eliteprogrammer/stævneprogrammer Skiltereklamer Fonde Uddeling af årbøger Spilleklubber Arbejdet foregår i tæt samarbejde med gruppelederne og arrangementsudvalget. Arrangementsudvalg Udvalget har det overordnede ansvar og står for den overordnede planlægning af nedenstående aktiviteter, der foregår i tæt samarbejde med gruppelederne og økonomigruppen: Større arrangementer (DM, landskampe m.v.) Frejas Julestævne: Randers Freja Jule Cup Indefodboldmesterskaber (JBU) Afslutningsstævner JBU - miniputter/mikroputter/ puslinge Gruppernes egne arrangementsudvalg skal bl.a. sørge for gruppernes afslutningsfester og nytårsappeller i samarbejde med trænerne/lederne. Festudvalg Festudvalget er nedsat med henblik på styring og tilrettelæggelse af den årlige lederfest, som afholdes den sidste lørdag i januar, samt seniorafdelingens afslutningsfest. Orienteringsmøder for trænere og ledere Det er bestyrelsens hensigt at afholde mindst et, og helst to, orienteringsmøder om året. Fællesmøderne vil blive for alle ledere og trænere i Freja Fodbold. På møderne vil bestyrelsen i så bredt omfang som muligt orientere lederskaren om Freja her og nu - og fremover. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte ønsker. Det tilstræbes, at mødet afholdes i februar/marts, og at man - om nødvendigt - også afholder et fællesmøde i efteråret. Fast deltagelse i gruppemøder Bestyrelsen er repræsenteret på et gruppemøde (alle ledere og trænere) årligt i hver gruppe i maj (planlægning, budget, tøj, bolde og overgang til ny sæson). Altså med faste dagsordenspunkter af 73 sider

19 Arbejdsplan for bestyrelsen Nr. Aktivitet/opgave J F M A M J J A S O N D 1. Arbejdsplaner, revision * 2. Banko-afdelingen, møde med * * 3. Bestyrelsesmøder * * * * * * * * * * * 4. Bestyrelsesposter, besættelse for * kommende sæson 5. Budget for kommende år: 1. runde / 2. * * runde 6. Budget, endeligt, og gennemgang af * årsregnskabet 7. Budgetmøde med gruppeledere * 8. Budgetopfølgning (oplysninger fra * * * * * * * * * kassereren) 9. Busselskabet, aftale for kommende * sæson 10. Dronning/Freja, møder * * * * * * * * * 11. Dronning/Freja-arrangement i * forbindelse med Randers Ugen 12. Evaluering på forårs- og * * efterårssæsonen 13. Freja s Old Boys, ønsker for ny sæson * * 14. Frejas Fodboldvenner, ønsker for ny * * sæson 15. Generalforsamling, annoncering * 16. Generalforsamlingen, bestilling af * klubnåle og lokale 17. Generalforsamlingen, dirigentaftale * 18. Generalforsamlingsdato, fastsættelse * 19. Gruppeledelser, sammensætning * * 20. Gruppernes bold- og tøjoversigt * * 21. Gruppernes budget og aktivitetsplan * 22. Indendørs, bestilling og fordeling af * * timer i hhv. gymnastiksale og haller 23. Informationsmøde for alle i Freja * * Fodbold, evt. gruppevis 24. JBU- og DBU-møder * * * 25. JBU, bestilling af kalendere/jbu-bladet * 26. Julefrokost, bestyrelse og gruppeledere * * (uden påhæng ) 27. Klubgeneralforsamlingen, evt. forslag * 28. Lederfest med ledere og trænere med * påhæng 29. Lederfest, bestilling af lokaler * 30. Lederfesten, indkaldelse af årets leder * og træner 31. Lederhåndbog og arbejdsplaner, * * korrektioner 32. Materialeforvalter, aftale for * kommende sæson 33. Materialeforvalteren, rekvisitopgørelse * 34. Medlemslister og certifikater, * * * * * * * * * * * ajourføring 35. Momsbetaling * * * * 36. Navn/adresse- og telefonliste * * * * * * * * * * * * 37. Regnskab samt budget til fremlæggelse * * på generalforsamlingen 38. Sponsorater, større/hovedsponsorater * 39. Sponsorplejearrangement * * 40. Tilskud fra Randers Kommune, * ansøgning og afregning 41. Tilskud søges ved * * * * * * kommunen/sikr/dbu/fonde/støttefor ening 42. Træneransættelser, lønnede * * * - 19 af 73 sider

20 Nr. Aktivitet/opgave J F M A M J J A S O N D 43. Tøjpakke til trænere og ledere til * * lederne (hvert 2. år pr. person) 44. Tøjvask, aftale for kommende sæson * 45. Årbogsholdfotografaftale * 46. Årbogsredaktør, aftale for den kommende udgave * - 20 af 73 sider

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

DBU indfører rød tråd hele vejen op

DBU indfører rød tråd hele vejen op DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 12 I December 200 I DBU indfører rød tråd hele vejen op Holdninger og handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere