Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold"

Transkript

1 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008

2 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning for nuværende samt nye trænere/ledere i Randers Sportsklub»Freja«, Fodbold. Indholdet er nøje gennemgået og godkendt af bestyrelsen frem til august 2008 og forventes efterlevet. Bogen indeholder følgende afsnit: 1. Information om klubbens værdigrundlag og organisationsform 2. Vejledning for bestyrelsen 3. Vejledning for gruppeledelser 4. Vejledning for trænere og holdledere 5. Praktisk information 6. Talentorganisationen (TO) 7. Velkommen til en ny sæson i Randers Freja Fodbold 8. Økonomi og økonomistruktur 9. Vedtægter, regler og aftaler Bogen er udgivet i en trykt, samlet udgave i A5-format. Den er desuden lagt på Frejas hjemmeside som pdf-fil A4-format. Derudover er der trykt hæfter i A5-format indeholdende et eller flere af ovennævnte afsnit. Fodboldbestyrelsen, september af 73 sider

3 Indholdsfortegnelse 1. Information om klubbens værdigrundlag og organisationsform 7 Mission, vision, værdier og mål for Randers Freja Fodbold...7 Klubbens formål, missionen...7 Visionen...7 Værdierne...7 Målsætningen...8 DBUs værdigrundlag...8 DBUs 10 bærende principper...8 Organisation, klub, afdeling, gruppe Randers Sportsklub Freja og klubbestyrelsen Årbogen Hjemmeside Randers Freja Fodbold organisation Fodboldbestyrelsen Grupper og gruppeledere Tilknyttede/associerede foreninger og organisationer Banko og spil Dronning/Freja Frejas Fodboldvenner Freja s Old Boys Randers FC A/S Randers FC-samarbejdsaftalen, uddrag Sportslige ansvarsområder Frejas næstbedste seniorhold Ynglingehold Juniorhold Lilleput- og drengehold Talentudviklingen Fodboldbaner Specielle sportslige organisationer, chefer og konsulenter Talentchef (TC) (beskrivelse fra 2006) Talentorganisationen (TO) Trænerudvalget Ungdomskonsulent Kurser - DBUs træneruddannelse mm Vejledning for bestyrelsen...17 Bestyrelsens hovedansvarsområder Kassereren Sekretærfunktionen Pressekoordinator Hjemmeside Bestyrelsens sportslige ledelse Økonomiudvalg Arrangementsudvalg Festudvalg Orienteringsmøder for trænere og ledere Fast deltagelse i gruppemøder Arbejdsplan for bestyrelsen Fodboldbestyrelsens ansvarsområder i hovedområder Vejledning for gruppeledelser...22 Grupperne Gruppeledelsens opgaver Gruppeledelsen skal Nytårsappeller Økonomi og budgetter, instruks og vejledning Økonomi og budget til stævner og træningsophold Bolde 24 Spilletøj Klubparadedragter og klubtasker Arbejdsplan for gruppeledelser Vejledning for trænere og holdledere af 73 sider

4 Holdledere, vejledning Kontingentsatser Kontingentrestancer Spillercertifikater Talentudvikling og klubskifter til Freja Afslutningsfester Bødekasser Kortspil Opsparingsordninger Dommere Dommerudeblivelse og døm-selv Dommerafregning Nedrykning af spillere til et lavere rangerende hold Omklædningsrum og orden Klubhus, omklædningsrum og fodboldbaner - sådan er det - husk det nu!! 30 Græs og fodboldbaner - sådan gør vi - husk det nu! Opvarmning Stenmelsbanerne (grusbanerne) Kunstgræsbane Tøjvask Regler for indlevering af vasketøj Transport til kampe Kampflytning Kampflytning - 14 dages og 28 dages regel Holdkort/kampkort Resultatindtelefonering Boldrummene Træningsbanerekvisitter Skjolde/overtræksveste Praktisk information...35 Falck 35 Økonomi, udlæg for klubben Frikort til Randers FC-kampe, ledere og trænere Frikort til Randers FC-kampe, ungdomsmedlemmer Ledertøjpakker Lederfesten Lederkartotek Glemte sager og værdigenstande Klubhuset Klubhuscafeteria Klubhuskontoret, direkte Mødelokaler i klubhuset Opslagstavlerne i klubhuset Skufferne og skabene i klubhuskontoret Postmappe Fodboldstævnemappe Nøgler og skabe i klubhuset Træningsbanefordelingen Omklædningsrum i klubhuset Omklædningsrum under tribunen Omklædningsrum i den nye bygning Omklædningsrum på Vasen Omklædningsrum på Vestervangsskolen Tyveri fra omklædningsrum Turnerings- og træningskampe, planlægning og praksis JBU s Håndbog JBU s Fodboldguiden JBU s kontorer Randers Frejas fodboldkampsang Randers Freja Fodbold mod pædofili Vi modarbejder aktivt pædofili Vær opmærksom på forskelligheder undgå heksejagt DBU og pædofili Sådan gør vi i Freja Mistanke om og afsløring af pædofili af 73 sider

5 Juridiske forhold Misbrugspolitik for Randers Sportsklub Freja (fodbold) Talentorganisationen (TO)...42 Talentchef (TC) (beskrivelse fra 2006) Administrativ koordinator Elite-/FSK-koordinator Talentspejdning Meddelerkorps (uformelt) Talentudvikling og klubskifter til Freja Talenttræning og Randers som Team Danmark-kommune FSK-klubber juni Fremtiden talentudvikling Trænere U 13-U Assistenttrænere / talentudviklere ITU-træning for U13, U15 og U Fastholdelse af og aftaler med talenter FSK-præsentation Hvad er FS Kronjylland? Hvad er formålet med FSK-samarbejdet? Hvad går FSK-samarbejdet ud på? Hvad indgår i FSK-samarbejdet, og hvad får klubben ud af det? 48 Talentudvikling , inkl. centre Benny Rosenqvist februar Randers Freja/Randers FC talentudvikling Målsætninger Individuel elitetræning Randers Freja/Randers FC - Centertræning DBU s licenssystem for drenge, marts Indledende bemærkninger i den tilknyttede manual Licenssystemets formål Licensudstedelse Personalemæssige og administrative krav, uddrag Infrastrukturelle krav, uddrag Lov- og Etiske krav, uddrag Sportslige krav, uddrag Velkommen til en ny sæson i Randers Freja Fodbold Økonomi og økonomistruktur...59 Indtægts- og udgiftsbudget for Pengestrømme, indtægter og udgifter Sponsorer og reklamer Metax-aftalen Danske Spil Vedtægter, regler og aftaler...62 Love for Randers Sportsklub»Freja« Vedtægter for Randers FC A/S Fodboldoverbygningen Randers FC Praktisk samarbejdsaftale Selskabets ret til at drive kontraktfodbold Transfers Stadionreklame og Freja Stadionreklame og Randers Kommune Randers Kommune Sportslige ansvarsområder Frejas næstbedste seniorhold Ynglingehold Juniorhold Lilleput- og drengehold Talentudviklingen Øvrige afregninger Organisationer Klubhusvaskeriet Fodboldbaner Adgang til divisions- og pokalkampe Klubhuset Leverandører til klubhuset og forpagteren af 73 sider

6 Misligholdelse Løbetid Randers Kommune: Idrætsklubbernes daglige brug af idrætsanlæggene 72-6 af 73 sider

7 1. Information om klubbens værdigrundlag og organisationsform Randers Freja Fodbold er en selvstændig afdeling under Randers Sportsklub Freja. Randers Freja Fodbold er medlem af JBU/DBU og er underkastet disse unioners love. Turneringsdeltagelse sker primært i unionernes regi. Mission, vision, værdier og mål for Randers Freja Fodbold Klubbens formål, missionen Fra klubbens love: Klubbens formål er at fremme sportslige aktiviteter. Visionen Randers Freja Fodbold skal være kendt for: at alle parter i fodbolden er ligeværdige at være en fodboldklub med store traditioner og ambitioner at være en naturlig del af dansk elitefodbold og breddefodbold at opleves som et udviklingssted for ambitiøse og talentfulde spillere sammenhold såvel på som udenfor banen viljen til at vinde,»freja kampånd«, både til kamp som træning at medlemmerne repræsenterer klubben med en ansvarlig og værdig adfærd i alle situationer at gæster, spillere, nye ledere og trænere altid bliver budt velkommen og korrekt»vist på plads«at værne om eksisterende fysiske faciliteter som væsentlig forudsætning for at fastholde og udvikle Frejamiljøet at have en effektiv og ansvarlig økonomisk styring at arbejde målrettet og seriøst for at skabe et økonomisk fundament som grundlag for opfyldelse af målsætninger at der udarbejdes målsætninger og handlingsplaner i overensstemmelse med klubbens værdigrundlag at have ansvarlige, velkvalificerede og veluddannede trænere at have en effektiv og grundig information Værdierne Det er værdifuldt at være træner/holdleder/leder i Randers Freja Fodbold fordi: man yder et vigtigt og påskønnet arbejde med og for børn og unge der er mulighed for at få opfyldt personlige ambitioner der tilbydes personlige udviklings- og uddannelsesmuligheder der er en synlig og troværdig bestyrelse, udvalg, organisation der årligt følges op på målsætninger og handlingsplaner Det er værdifuldt som forældre, at ens børn spiller i Randers Freja Fodbold, fordi: legen og glæden ved fodboldspillet prioriteres højt trænere/ledere på trods af børnenes forskelligartethed arbejder på en korrekt social adfærd i de indbyrdes relationer der arrangeres sikkerhedsmæssig forsvarlig transport til udekampe og stævner børnenes sikkerhed generelt ligger klubbens trænere og ledere meget på sinde klubben løbende giver grundig informationer til forældrene klubben har en klart defineret misbrugs- og pædofilpolitik Det er værdifuldt at være spiller i Randers Freja Fodbold, fordi: man oplever at alle spillere er en vigtig del af klubben man udvikles til at være deltager i et forpligtende fællesskab glæden og begejstringen ved fodboldspillet er højt prioriteret der er dygtige og troværdige trænere og ledere man satser på at fastholde og udvikle et trygt Freja-miljø de individuelle fodboldfærdigheder udvikles klubben og dens fysiske rammer er et socialt samlingssted for alle - ungdom såvel som senior alle medlemmer, uanset individuelt niveau, spiller fodboldkampe Det betyder med andre ord, at elitebehovet dækkes på de bedste hold i den respektive ungdomsgruppe bl.a. ved holdsammensætning og udskiftning efter spillerstyrke. - 7 af 73 sider

8 Det betyder også, at de lavest rangerende hold i børne- og ungdomsrækkerne, hold, udtages som ligestillede/sidestillede hold med udgangspunkt i sociale, kammeratlige relationer, og at alle spillere sikres nogenlunde ligelig spilletid uanset fodboldmæssige kvaliteter! Det grundlæggende princip i forbindelse med kampe er, at alle udtagne spillere får mindst halv spilletid. Målsætningen Klubbens og dens trænere og ledere skal tilgodese både elite og bredde. Sammenhold og kammeratligt samvær må aldrig tilsidesættes på bekostning af en ensidig stræben efter point. Kammeratskabet er udgangspunkt for klubbens arbejde - både som et mål i sig selv og som et middel til at nå ønskede resultater. Det er trænernes opgave at udvikle den enkelte spillers talent fuldt ud indenfor den ramme, talentet og spilleren - udviser og ønsker. Der arrangeres hvert år aktiviteter for alle med såvel socialt som sportsligt indhold. Der satses på at deltage i relevante stævner - indenlandske såvel som udenlandske. Målet for ungdomsarbejdet i klubben er at fastholde fodboldinteressen, således at så mange spillere som muligt fortsætter på næste alderstrin og senere på seniorplan i klubben. Målet for seniorarbejdet er at fastholde og udvikle spillere til elite- og breddefodbold. Klubbens mål for eliteungdomsarbejdet er at udvikle mindst en 1. holdsspiller og to 2. holdsspillere hvert år. Arbejdet i ungdomsafdelingen skal være i overensstemmelse med klubbens uddannelsesplan, således at der sikres en sammenhængende struktur. Klubben skal motivere til sammenhold og kammeratligt forpligtende samvær. Det tilstræbes, at der tilbydes et balanceret tilbud (stævner, tøjpakker m.m.) til alle aldersgrupper. Det er klubbens mål, at klubbens 1. hold i de respektive afdelinger opnår deltagelse i JBUs og DBUs bedste rækker. Videre at vore 2. hold i afdelingerne deltager i de for dem bedst mulige rækker - medens øvrige hold deltager på passende niveau - eventuelt i andre turneringer. DBUs værdigrundlag Randers Freja Fodbold er moralsk forpligtet til at arbejde efter DBU s værdigrundlag, som beskrives i det følgende. Alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker Alle parter i fodbolden er ligeværdige Udgangspunktet for udvikling er oplevelsen af det gensidigt forpligtende fællesskab Dialog, åbenhed, tillid, demokrati og fairplay skal fremmes Glæde skal præge alle aktiviteter Med værdigrundlaget som udgangspunkt har repræsentantskabet også vedtaget 10 bærende principper for dansk fodbold: DBUs 10 bærende principper I tillæg til værdigrundlaget har DBU opstillet 10 bærende principper for unionen: 1. Fodbold er for alle Fodbolden henvender sig til alle i samfundet. Vi vil måle os på: Hvor mange er aktive i selve det at spille fodbold, både samlet og indenfor de forskellige aktiviteter (piger/drenge/oldboys/seniorherrer/seniordamer etc.) Hvor mange hele klubber alle aldre/begge køn? Antal faciliteter haller/baner etc. Hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der spiller fodbold? 2. Fodbold er for Danmark De danske fodboldpræstationer på den internationale scene spiller en væsentlig rolle for den danske identitet. Vi vil måle os på: Hvordan landshold/klubhold klarer sig i international konkurrence deres placering på internationale ranglister? Hvordan tilskuerne opfører sig under kampe såvel hjemme som i udlandet? Antal tilskuere/seere til landskampe/internationale klubkampe/superligakampe Hvordan danske trænere, ledere, dommere og spillere klarer sig i udlandet? Hvordan trænerne, lederne, dommerne og spillerne optræder som repræsentanter for Danmark? - 8 af 73 sider

9 3. Fodbold er en foreningskultur Foreningskulturen er en vigtig base for den danske samfundsmodel. Vi vil måle os på: Hvordan offentlighedens accept og respekt er for foreningskulturens betydning for samfundet? Antallet af trænere, ledere, dommere og spillere, der er tilknyttet fodboldklubberne Hvordan fodboldklubberne medvirker til at styrke lokalsamfundet? 4. Fodbold er samvær og integration Fodboldklubber er et vigtigt forum for samvær i det danske samfund, og fodbolden kan spille en vigtig rolle i de lokale integrationsprocesser. Vi vil måle os på: Hvilken rolle fodbold spiller, når der tages imod tilflyttere/indvandrere? Hvordan det lykkes at integrere tilflyttere/indvandrere i klubberne? Hvor mange tilflyttere/indvandrere, der inddrages i klubarbejdet? 5. Fodbold er personlig udvikling og udfoldelse Deltagelse i fodbold som træner, leder, dommer og spiller indebærer muligheder for personlig udfoldelse og udvikling. Vi vil måle os på: Om den enkelte oplever en personlig berigelse og udvikling Antallet af trænere, ledere, dommere og spillere, der fastholdes 6. Fodbold er uddannelse Deltagelse i fodbold er også uddannelse. Vi vil måle os på: Antallet af deltagere på træner-, leder-, dommer- og spilleruddannelsen Evnen til at fastholde spillere som trænere, ledere og dommere I hvilket omfang deltagerne oplever, at de lærer gennem deres involvering i fodbold den livslange uddannelse Om kompetence opnået i fodbold kan bruges i det øvrige liv 7. Fodbold er leg Fodbold er at opleve glæde ved at lege. Vi vil måle os på: Om den enkelte oplever legen med andre som en del af fodboldspillet på alle niveauer Om det er sjovt at spille fodbold I hvilket omfang trænere, ledere, dommere og spillere fastholdes Om leg og læring kombineres 8. Fodbold er konkurrence Konkurrence og kamp er en del af fodboldspillet, hvor blandt andet forståelsen for regler, roller og ansvarsfordeling udvikles. Vi vil måle os på: Mængden af gennemførte turneringer med deltagelse af jævnbyrdige hold Om der er høj kvalitet i gennemførelse af turneringer Om fair play indgår i spillet 9. Fodbold er forretning og underholdning Fodbold er også forretning. Vi vil måle os på: I hvilket omfang landshold og de bedste klubhold fungerer som sunde forretninger med gode sportslige og økonomiske resultater Hvorledes standard på stadionanlæg modsvarer europæiske forhold herunder UEFAs kriterier? Hvordan konkurrenceevnen er i forhold til internationale forhold? Antallet af danske ligaspillere til A-landsholdet Hvordan klubberne og DBU optimerer samarbejdet med henblik på større fælles konkurrencedygtighed? Evnen til at tiltrække sponsorer Hvordan samarbejdet med pressen fungerer? Antal tilskuere/seere til landskampe/internationale klubkampe/superligakampe Hvordan sikkerheden for publikum er på stadions? Hvordan publikum sælger dansk fodbold i ind- såvel som udland? - 9 af 73 sider

10 10. Fodbold er varetagelse af interesser Fodbolden skal deltage i den offentlige debat, når fodbolden og idrætten er på dagsordenen. Vi vil måle os på: I hvilket omfang det lykkes DBU og klubberne at opnå repræsentation i relevante organer lokalt, nationalt, internationalt Om det lykkes at gøre os synlig idrætspolitisk Hvordan samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner fungerer? Organisation, klub, afdeling, gruppe Randers Sportsklub Freja og klubbestyrelsen Randers Sportsklub Freja har 4 selvstændige afdelinger, hvoraf Randers Freja Fodbold er den ene. De øvrige afdelinger er Randers Freja Atletik og Triatlon Randers Freja Bordtennis Randers Freja Håndbold Randers Freja Fodbold og Randers Freja Håndbold har indgået den aftale, at man som medlem af Randers Freja Fodbold og Randers Freja Håndbold betaler et enhedskontingent fastsat som den højeste af de to afdelingers kontingentsats for aldersgruppen. Kontingentprovenuet deles mellem afdelingerne med to tredjedele til fodbold og en tredjedel til håndbold. Klubben ledes af en klubbestyrelse, som består af en klubformand, en klubkasserer og en klubsekretær. Herudover består klubbestyrelsen af ét bestyrelsesmedlem/repræsentant fra hver af klubbens afdelinger. Selve vedtægterne herfor kan læses nøjere igennem i klubbens love i hæftet Regler og vedtægter. Den aktuelle bestyrelsessammensætning fremgår af opslag i klubhuset. Klubbestyrelsen har ansvar for klubhuset, klubhuskontoret og for udgivelsen af årbogen. Årbogen Hvert år udgives der en fælles årbog for de fire afdelinger i Randers Sportsklub Freja. Den er udkommet fast siden 1967 og er til megen glæde for mange Frejamedlemmer. Det er sigtet, at bogen skal give et billede af årets gang i de forskellige afdelinger. Stoffet til bogen leveres af trænere og ledere, der skal skrive lidt om de væsentligste begivenheder, som deres hold har deltaget i i årets løb. Der er her tale om den daglige turnering, deltagelse i stævner i såvel ind- som udland mm. Hver afdeling har ansat en redaktør, der skal samle stoffet. Det er redaktørens ret at forkorte eller skrive det lidt om, hvor det skønnes nødvendigt - men selvfølgelig uden meningen går tabt. Årbogen skal normalt udkomme i løbet af januar/februar måned - og dette kan kun nås, hvis du overholder tidsfristerne! Derfor: Skriv ned efterhånden som dit hold har deltaget i en turnering. Send det til redaktøren efterhånden som du bliver færdig. Forårsmaterialet skal afleveres umiddelbart efter 1. halvsæsons afslutning. Den sidste frist for aflevering af stof er senest 14 dage efter den sidst spillede kamp. Allerseneste dato for aflevering er 15. november - HUSK DET!!! Hvis du er i tvivl om noget, kan du enten kigge i bogen fra sidste år, eller du kan kontakte redaktøren. Der skal tages holdbillede af alle hold. Sørg for at få skrevet navne på spillerne, inden turneringen er forbi. Det er så besværligt at få fat i folk, når turneringen først er forbi. Årbogens fodboldredaktør:... Torben Hansen Hjemmeside Randers Freja ejer og driver hjemmesiden I lighed med de øvrige afdelinger i foreningen har Freja Fodbold sin egen sektion på siden, som åbnes under menupunktet Fodbold. Hovedforeningen nedsætter et udvalg på tværs af klubbens sportslige afdelinger. Udvalget afholder 2-4 årlige møder med udbyderen om løbende udvikling og tilretning af hjemmesiden. I tilknytning til disse møder sørger udvalget for en passende erfaringsudveksling. Randers Freja Fodbold organisation Randers Freja Fodbold er en større organisation, som omfatter ca. 550 medlemmer og 150 trænere/ledere/frivillige. Overordnet ledes afdelingen af en fodboldbestyrelse, men der er foretaget en sportslig/økonomisk/administrativ opdeling - 10 af 73 sider

11 af afdelingen i grupper, hvor der er en udstrakt grad af selvstyre men naturligvis efter retningslinier udstukket af bestyrelsen, ligesom der er etableret fælles stabsfunktioner. Fodboldbestyrelsen Fodboldbestyrelsen vælges på en generalforsamling i slutningen af august måned. Reglerne fremgår af klubbens love og vil derfor ikke blive nærmere beskrevet i dette afsnit. Bestyrelsen udstikker retningslinier for klubbens sportslige udvikling samt økonomiske og administrative organisation. Bestyrelsen opstiller samlet budget for Freja Fodbold og sikrer gennem regelmæssig opfølgning, at det holdes. Bestyrelsen udpeger gruppeledere. Bestyrelsen tilstræber at være sammensat, så den repræsenterer de videst mulige interesser i klubben. Dette letter på alle punkter den daglige kommunikation og information i grupperne. Bestyrelsens sammensætning fremgår organisationsplanen og adresselisten. Grupper og gruppeledere Randers Freja Fodbold er som nævnt opdelt i grupper efter sportslige, økonomiske og administrative kriterier med henblik på at opnå Sportslig og økonomisk/administrativ og aldersmæssig ensartethed indenfor en gruppe. Gennemskuelighed i økonomi, såvel budgetmæssigt som opfølgningsmæssigt. Klar afgrænsning af opgaver. Grupperne fra sommeren 2008 (Eksempel: U15: Under 15 år/ikke fyldt 15 år i det kalenderår, første sæsonhalvdel (efterår) startes): U05-11 drenge U12-15 drenge U16-19 drenge Herresenior og motion U12-17 M-udvikling U05-15 piger U18 piger, Kvinder og motion U18-19 M-udvikling - Seniorer U-trup og Seniorer A-trup er organiseret under Randers FC. Hver gruppe har hver sin gruppeledelse. Gruppeledelsen er fodboldbestyrelsens forlængede arm i det daglige arbejde i gruppen. Her kan fremhæves: Godt kendskab til hinanden i gruppen. Klare og tydelige aftaler om de daglige gruppeopgaver. God orientering til samtlige trænere/ledere om bl.a. bestyrelsens planer/beslutninger, nye regler, møder m.v. God orientering fra gruppen til bestyrelsen. Klare og tydelige aftaler med andre grupper om baner, transport, aktiviteter m.v. God kontakt med kontoret/kassereren om medlemskab. Megen omhu med enhver form for papirarbejde. Fornuftig løsning af opgaver - inden de bliver til store problemer. Tilknyttede/associerede foreninger og organisationer Banko og spil Randers Freja Fodbold er medlem af sammenslutningen Bankoalliancen. Bankoalliancen afvikler banko hele ugen i Bankohallen på Agerskellet 26 og driver tillige spilleautomatforeningen Sekskanten samme sted, men Sekskanten har dog også aktiviteter i bykernen, i Det gamle Apotek. Bankosamarbejdet omfatter de seks RFC-klubbers hovedforeninger. I Freja dog kun fodbold og atletik. Randers Freja Fodbold modtager hvert år andel af overskuddet i Bankoalliancen og Sekskanten. Randers Freja Fodbold er desuden medejer af Bankohallen A/S. Dronning/Freja Dronning/Freja er et samarbejde mellem Dronningborg Boldklub og Randers Freja Fodbold af 73 sider

12 Foreningerne forpligter sig til gennem gensidigt samarbejde at fremskaffe størst muligt overskud til ligelig fordeling foreningerne imellem og i øvrigt til anvendelse, der er i overensstemmelse med hver enkelt forenings vedtægter. Det accepteres dog parterne imellem, at Dronningborg Boldklub i forbindelse med Dronningborgs Idrætsanlæg kan lave lokale arrangementer, såvel som Randers Sportsklub Freja kan lave lokale arrangementer omkring Randers Stadion og Randershallen. Desuden kan hver klub lave ét større arrangement udenfor klubbens lokalområde (Randers fx). Disse arrangementer skal adviseres til den anden part i samarbejdet snarest efter aftalens indgåelse. I Randersugen er alle arrangementer fælles for Dronning Freja. Frejas Fodboldvenner Frejas Fodboldvenner blev stiftet i 1959 og var i starten en afdeling af moderklubben. Nogle år senere blev foreningen selvstændig, men havde det samme formål: At støtte Frejas fodboldafdeling. Støtten kan deles op i to kategorier, den økonomiske og den moralske. Økonomisk støtte Fodboldvennerne er selvsagt ikke i stand til at yde de helt store beløb, men over en årrække er det dog ikke helt uvæsentlige beløb. Eksempelvis gives der et fast årligt beløb til ungdomsafdelingen, men desuden er der givet tilskud til tøj, rejser, stævner m.v. Fodboldvennerne har efterhånden tradition for at sælge juletræer i Doktorparken - dette overskud går ubeskåret til ungdomsafdelingen. Den moralske støtte... er mindst ligeså væsentlig. Fodboldvennerne er stadig på banen til superligakampene for at dele debut- og jubilæumsbuketter ud og bestræber sig for at være synlige - ikke mindst overfor spillerne. Disse skal vide, at de altid kan regne med Fodboldvennerne. Vi har også vist flaget ved at deltage i ture til udekampe - også i tider hvor det kneb - og spillere/ledere inviteres hvert år til at deltage i sidste del af generalforsamlingen, hvor man kårer Årets fund og Årets Æresspiller". Navnene på de udkårne gennem tiden kan ses på vores tavle i Frejas klubhus. I årenes løb har forskellige medlemsarrangementer fundet sted, og ser vi tilbage i tiden har legendariske Gunnar Nu, Per Røntved og Tommy Troelsen besøgt os på Viborgvej, og i de senere år har vi bl.a. set og hørt Peter Rudbæk, Jesper Thygesen og Morten Bisgaard. Nye medlemmer Fodboldvennerne har brug for mange flere medlemmer. Vi vil gerne have fat i en mængden af tidligere spillere og ledere, men sandelig også i dem, der er aktive. Endelig vil vi sende en stor opfordring til forældre i ungdomsafdelingen - det er her, vi yder det største tilskud. Send en mail til hvis du ønsker medlemskab. Det koster kun 125 kr. pr. halvår. Firmamedlemskab tegnes for 500 kr. pr. halvår. Freja s Old Boys Freja s Old Boys er en selskabelig forening dannet af og for ældre frejanere. Foreningens formål er at samle gamle frejanere under kammeratlige former, at vedligeholde medlemmernes interesse for Freja, samt at give mulighed for at dyrke aktiv idræt. Foreningen lever op til formålet ved at lave følgende aktiviteter: to årlige generalforsamlinger - marts og november en årlig juletur til den dansk-tyske grænse med hyggeligt samvær og mulighed for juleindkøb deltagelse i forskellige private udendørs fodboldturneringer. mulighed for medlemmerne i at spille indendørs fodbold i vintermånederne For at blive medlem skal man være af hankøn og være fyldt 30 år. Tidligere var det også et formelt krav, at man skulle være medlem af Randers Sportsklub Freja. Ansøgning om optagelse kan ske ved henvendelse til et medlem, der lader ansøgningen gå videre til bestyrelsen. Hvis bestyrelsen finder ansøgeren egnet til optagelse, kan optagelse ske på næstfølgende generalforsamling. Freja s Old Boys medlemmer medvirker aktivt til fremskaffelse af midler til Freja Fodbold, bl.a. gennem bemanding i Bankohallen, Det gamle Apotek samt Dronning-Freja-arrangementer af 73 sider

13 Randers FC A/S Randers FC A/S hed tidligere Randers Freja FC A/S Selskabet driver et senioroverbygningshold dækkende følgende klubber: Randers Freja, Vorup FB, Kristrup Boldklub, Dronningborg Boldklub, Hornbæk Sportsforening og Randers KFUM. Overbygningsholdet drives på Randers Frejas kontraktspillerlicens og bygger på en omfattende samarbejdsaftale, hvoraf uddrag kan ses herunder. Randers Freja Fodbold er mindretalsaktionær i selskabet, nu i Randers FC Holding A/S. Freja er fast sikret en bestyrelsespost i datterselskabet Randers FC A/S. Bestyrelses- og ledersammensætning fremgår af den aktuelle adresseliste for Randers Freja Fodbold. Randers FC-samarbejdsaftalen, uddrag Her følger uddrag af den overbygningsaftale fodboldafdelingen indgik i Aftalen, der blev revideret i april 2006 og i maj 2007, er indgået med Dronningborg Boldklub, Hornbæk SF, Kristrup Boldklub, Randers KFUM, Vorup FB, Randers FC A/S og Randers FC Holding A/S. Hele aftalen kan ses i afsnittet Vedtægter og aftaler. Samarbejdsklubbernes og selskabets hold er en enhed. Selskabet er ansvarlig for driften af det bedste seniorfodboldhold på eliteplan, administrerer Randers Freja Fodbolds tilladelse til kontraktfodbold og besidder rettighederne til spillerkontrakter. Randers Frejas fodboldafdeling vælger et medlem til selskabsbestyrelsen. De øvrige samarbejdsklubber har ret til i fællesskab at vælge et medlem til selskabsbestyrelsen. Disse to medlemmer skal godkendes af mindst 50% af alle samarbejdsklubberne. Sportslige ansvarsområder Selskabet har som hovedansvarsområde den sportslige og økonomiske drift af det bedste seniorhold, p.t. i SAS Ligaen. Under driften hører retten til at tegne kontrakter med spillere, der alle skal være fyldt 15 år og være kontingentbetalende medlemmer af Randers Freja Fodbold. Frejas næstbedste seniorhold Selskabet har også som ansvarsområde den sportslige og økonomiske drift af Frejas næstbedste seniorhold, p.t. i Danmarksserien. Holdet er det eneste turneringsmæssige andethold, hvorpå overskydende kontraktspillere i fodboldoverbygningen Randers FC må deltage. Holdet optræder under navnet Randers Freja og i Randers FC-klubdragt ude og hjemme påsat RFC-brystlogo i venstre side og Freja-brystlogo i højre side. Holdet skal have hovedhjemsted på banerne ved Essex Park (Randers Stadion). Randers FC administrerer holdet sportsligt og økonomisk. Alle spillere skal være medlem af Freja. Ynglingehold Selskabet har også som ansvarsområde den sportslige og økonomiske drift af Frejas bedste ynglingehold. Holdet optræder under navnet Randers Freja og i Randers FC-klubdragt ude og hjemme påsat RFC-brystlogo i venstre side og Freja-brystlogo i højre side. Holdet skal have hovedhjemsted på banerne ved Essex Park (Randers Stadion). Randers FC administrerer holdet sportsligt og økonomisk. Parterne har til hensigt stedse at følge den almindelige udvikling både sportsligt og økonomisk i denne gruppe. Selskabet oppebærer alle indtægter vedr. driften af holdet, dog undtaget medlemskontingentindtægter. Under driften hører retten til at tegne kontrakter med spillere, der alle skal være fyldt 15 år og være kontingent betalende medlemmer af Randers Freja Fodbold, og for hvilke Randers FC afholder alle spillerkontraktlige forpligtelser. Trænings-og kampplanlægning, planlægning af træningsstruktur, stævnedeltagelse og træningslejre skal foregå i et koordineret, dokumenteret samarbejde mellem Randers FCs talentchef og Randers Frejas ynglingeafdeling. Herunder træningstruppernes størrelse, der som udgangspunkt er på 20 spillere. Juniorhold Randers Freja forpligter sig til at drive et juniorelitehold på bedst mulige plan. Holdet optræder under navnet Randers Freja og i Randers FC-klubdragt ude og hjemme påsat Freja-brystlogo i venstre side og RFC-brystlogo i højre side. Randers FC forpligter sig til at levere spilledragter efter dokumenteret behov og gængs sædvane. Spilledragterne forbliver RFCs ejendom af 73 sider

14 Randers Freja forpligter sig til for dette hold at afholde driftsomkostninger på minimum kr årligt i 2006-priser, og Randers Freja oppebærer alle indtægter vedr. driften af holdet Parterne har til hensigt stedse at følge den almindelige udvikling både sportsligt og økonomisk i denne gruppe. Sportsligt administreres holdet i samarbejde med RFCs talentchef. RFC har retten til at tegne kontrakter med spillere, der alle skal være fyldt 15 år og være kontingentbetalende medlemmer af Randers Freja Fodbold, og for hvilke Randers FC afholder alle spillerkontraktlige forpligtelser. Lilleput- og drengehold Randers Freja forpligter sig til fortsat at drive et Lilleput- og et Drengehold på bedst mulige plan, p.t. på mesterrækkeniveau. Holdene optræder under navnet Randers Freja og i Randers Frejas klubdragt påsat Freja-brystlogo i venstre side og RFCbrystlogo i højre side. Som udebanedragt anvendes RFC-dragten påsat Freja-brystlogo i venstre side og RFC-brystlogo i højre side. Randers Freja forpligter sig til årligt at anvende kr i 2006-priser på trænere og instruktører, hvis det er påkrævet. Talentudviklingen Randers Freja Fodbolds talentudvalg arbejder med talentudvikling af alle spillere i klubben. Udvalget har etableret talenttræning og talentspejdning og står desuden for etableringen af formelle samarbejdsaftaler med klubber i Randers opland organiseret som fodboldsamarbejdet FS Kronjylland. Desuden er etableret træningscentre i Kronjylland med henblik på yderligere optimering af samarbejdet. Aftaler godkendes, underskrives og tiltrædes af både selskabsbestyrelsen og af bestyrelsen for Randers Freja Fodbold. Talentudvalget arbejder med reference til bestyrelsen for Randers Freja Fodbold. Talentudvalgets arbejde og midler administreres af Frejas fodboldbestyrelse. Selskabets medarbejdere er underlagt det regelsæt, der er vedtaget af Frejas fodboldbestyrelse vedr. kontakter til andre klubbers spillere. Talentholdenes (FSK og byhold) spilledragt skal til enhver tid være Randers FCs spilledragt påsat Freja-brystlogo i højre side. Omkring klubskifter i forbindelse med talentudviklingen (lilleputter, drenge, juniorer og ynglinge) skal der foreligge et etisk og praktisk regelsæt udarbejdet af Randers FC og Randers Freja Fodbold. Ved klubskifter mellem moderklubberne i forbindelse med talentudviklingen (lilleputter, drenge, juniorer og ynglinge) skal der før klubskifte afholdes møde med deltagelse af spilleren, dennes forældre, den afgivende klub, den modtagende klub og Randers FC. Moderklubberne forpligter sig desuden til hensynsfuld, fair og loyal optræden i forbindelse med alle former for klubskifter moderklubberne imellem. Fodboldbaner Randers Freja Fodbold aftaler løbende med Randers Kommune om brugen af fodboldbanerne ved Randers Stadion, på Vasen og på Vestervangsskolen. Ud fra disse aftaler foretages en træningsbane- og turneringsbanefordeling i samarbejde med selskabet. I denne indgår også de hold, som selskabet har ansvar for. De højst rangerende hold har fortrinsret til de bedste baner under hensyntagen til klubben som helhed. Specielle sportslige organisationer, chefer og konsulenter Talentchef (TC) (beskrivelse fra 2006) 1. TC er overordnet sportslig ansvarlig for eliteorganisationen fra og med lilleputgruppen til og med udviklingsseniortruppen og for talentudvikling af spillere i disse grupper under behørig hensyntagen til de budgetmæssige rammer. 2. TC ansætter sammen med Randers FC og Randers Freja og indenfor de budgetmæssige rammer Elitekoordinator. 3. TC er repræsenteret i den sportslige del af Talentudvalget (TU), der som min. består af TC og Elitekoordinator. TU består derudover af en klubdel, der arbejder specifikt med klubsamarbejdet med FSK-klubberne. Målet er en udvidelse af antallet af samarbejdsklubber (50). 4. TC har tæt kontakt til FSK-klubberne samt øvrige klubber i samarbejde med TU. 5. TC har i samarbejde Elitekoordinator ansvar for, at der til enhver tid foreligger en nedskrevet talentudviklingsstrategi, der er forelagt direktionen i Randers FC og bestyrelsen i Randers Freja for tiltrædelse. 6. TC arbejder videre med oprettelsen af to talentcentre i talentarbejdets naturlige geografiske område af 73 sider

15 7. TC har overordnet ansvar for udarbejdelsen af en rød tråd i sundhedsektorarbejdet for de omhandlede grupper. 8. TC er overordnet ansvarlig for talentspejdningen af ungdoms- og ungseniorelitespillere og for kontakten til de relevante emner. TC er overordnet ansvarlig for dokumentationen af disse tiltag. 9. TC skal sammen med Randers FCs direktion medvirke til at udbygge samarbejdet med Randers Fodbold College. 10. TC har møderet i eliteudvalget for juniorer og ynglinge (EFJY). 11. TC har medansvar for TU-budgettet og budgettet for EFJY og skal sammen med formænd og administrator have særlig finger på pulsen. 12. TC ansætter sammen med budgetansvarlig og indenfor de budgetmæssige rammer chef- og talenttrænere i grupperne lilleput, drenge, juniorer og ynglinge. Dette foregår efter dialog med Elitekoordinator og gruppeledere vedr. lilleputter, drenge og EFJY vedr. disse grupper. 13. TCen sparrer med og superviserer ovenstående eliteholds trænere. Dette kan foregå i forbindelse med taktiske oplæg til kampe og evaluering af samme og kan foregå ved TCs deltagelse i et eller flere på hinanden følgende hele træningspas med efterfølgende evaluering. Det foregår desuden ved TCs og trænernes målfastsættelse og opfølgning på samme. 14. TC arbejder vedr. spillerne i udviklingsseniortruppen tæt sammen med Randers FCs sportslige ledelse, herunder reserveholdet og U21-holdet. 15. Det er Randers Frejas og Randers FCs erklærede mål at opnå status af ITU-klub under DBU senest i TC ansætter ungdomskontraktspillere i samråd med Randers FCs direktion og EFJY og udarbejder sportslige handlingsplaner for disse spillere. Civile handlingsplaner herunder skolegang anses også for at være et væsentligt aspekt i talentudviklingen og følges op af TC. 17. TC er ansvarlig for talenttræningen, herunder udvælgelse og koordinering. TC deltager som chef i selve træningen af den ældste gruppe. 18. TC arrangerer og gennemfører det årlige trænerseminar i samarbejde med Elitekoordinator. 19. TC er overordnet ansvarlig for den interne kommunikation i organisationen vedr. ovennævnte arbejde. Det omfatter elitetrænernes og disses samarbejdspartnere og en kvartalsvis, mundtlig afrapportering til ledelsen i Randers FC og i Randers Freja. Det omfatter desuden udbredelse af kendskabet til elitearbejdets ide i hele den bagvedliggende sportslige organisation. 20. TC er bevidst om og bekendt med, at en del af organisationen er baseret på frivillig arbejdskraft, hvilket kan medføre specielle personalemæssige hensyn. 21. TC er bekendt med Randers FCs overordnede strategiske målsætninger og visioner. 22. TC er overordnet ansvarlig for RFCs og Randers Frejas repræsentation ved træningssamlinger og stævner i forbundsregi. 23. TC er ansat af Randers FC på en tidsbestemt kontrakt. 24. Fra RFC-samarbejdsaftalen vedr. næstbedste seniorhold og bedste ynglingehold: Selskabet har udtaleretten om den løbende drift af holdet, der af selskabet omtales som Randers Freja administreret af Randers FC. Talentorganisationen (TO) Organisationen har med reference til Frejas fodboldbestyrelse og delvist til Randers FC s sportslige leder en række hovedopgaver: at forestå det praktiske samarbejde med klubberne i FSK at forestå talentspejdning i området - herunder besigtigelse af henviste emner at forestå vurdering af talenter henvist af egne ledere eller egne klubber med henblik på evt. klubskifte at skabe klare og åbne linjer for klubskifter til storebror at forestå de praktiske aftaler i forbindelse med sådanne klubskifter at forestå talenttudviklingsprojekter, herunder talenttræning og oprettelse og drift af talentcentre at deltage i elitetræneransættelser sammen med gruppeledere og fodboldbestyrelsen at sørge for pressemeddelelser om TO og FSKs sportslige og kommercielle samarbejdsaktiviteter at afholde møder efter behov med et kort og præcist referat som dokumentation for talentarbejdet Trænerudvalget En af de største trusler mod foreningens virke er mangel på økonomisk opnåelige, kvalificerede trænere og ledere Trænerudvalget opgaver er at arbejde struktureret med trænerrekruttering/træneruddannelse at koordinere træningen i klubben efter principperne i Den nye Vej og DBUs børnetræningsmanual at sikre, at spilleruddannelsesplaner udarbejdet i forbindelse med Randers Frejas ansøgning om at blive licensklub følges at formidle planer og instruktioner til klubbens trænere at sikre, at spilleruddannelsesplaner udarbejdet i forbindelse med Randers Frejas ansøgning om at blive licensklub - 15 af 73 sider

16 Ungdomskonsulent Målsætning Konsulenten skal medvirke til at opstille en målsætning for den ikke-elitære del af børne- og ungdomsfodbolden i Randers Freja, subsidiært at arbejde på målsætningens opfyldelse Instruktion/Coaching af klubbens trænere i børne- og ungdomsfodbolden, med undtagelse af elitetrænerne i U12-18, og med særlig vægt på aldersgruppen 5-10 år (U5 10), subsidiært breddegruppen år (U11-14), herunder a) At vedligeholde/udbygge træningsmaterialer, herunder instruktionshæfter, træningslitteratur, videoer osv. b) At sikre en ensartet holdning til børne-/ungdomstræning i organisationen. c) At arrangere instruktionskurser for trænerne. På baggrund af tilstedeværelse ved træningen at vejlede trænerne og/eller evt. fungere som eksemplificerende gæstetræner på de forskellige træningshold. Organisation I samarbejde med bestyrelse og gruppelederforum at foretage organisationstilpasning i takt med nye strukturer/opdelinger i børne- og ungdomsfodbolden Evaluering Da stillingen er nyoprettet og meget central, skal konsulenten på månedlige møder med ledelsen drøfte udviklingen af stillingens indhold. Møderne skal afholdes med dagsorden og referat. Litteratur som skal anvendes som en væsentlig del af grundlaget for konsulentarbejdet - relevante dele heraf skal videreformidles trænerne: a) Lars Olesen & Thomas Slosarich: DBUs Børnetræningsmanual DBU b) Keld Bordinggaard & Kasper Hjulmand: Den Nye Vej. DBU c) DBU Holdninger og Handlinger (til børne- og ungdomsfodbolden). DBU Synlíg tilstedeværelse: a) På træningsbanen coaching og deltagelse/forevisning. b) Samtaler med trænere før og efter træning. Ikke synlig tilstedeværelse: c) Planlægning (også træneres træningsplaner mm.). d) Forberedelse til træning detaljer. e) Samling, lagring, evt. udarbejdelse af træningsmaterialer til trænere. f) Kursusaktiviteter oversigter, indbydelser, aftaler. g) Andre møder, herunder månedlige møder med ledelsen. h) Overvejelser og planer omkring og for praktisk implementering af Holdninger og handlinger og Den nye vej. Ovennævnte listning er nødvendigvis ikke fuldt ud dækkende for konsulentens opgaver, men skal betragtes som hovedbestanddele. Kurser - DBUs træneruddannelse mm. Klubben sender meget gerne så mange trænere og ledere af sted på kurser på klubbens regning. Du kan altid se aktuelle kursustilbud på Aftal med din gruppeleder, der checker ved kassereren, hvis kursusomkostningen er over kr , af 73 sider

17 2. Vejledning for bestyrelsen Bestyrelsens hovedansvarsområder Bestyrelsen har ansvaret for de administrative, økonomiske og sportslige forhold i Freja Fodbold. Udarbejde budget og regnskab i samarbejde med kassereren. Fastlægge overordnede retningslinjer for de økonomiske dispositioner, herunder såvel indtægter som udgifter. Ansættelse af trænere på kontrakt efter indstilling fra gruppeledere, elite- og breddechef Indstilling/godkendelse af trænere/ledere i Freja Fodbolds øvrige afdelinger. Alene bestyrelsen kan foretage eventuelle afskedigelser inden for bestyrelsens ansvarsområde. Nedsættelse af ad-hoc udvalg til varetagelse af specialopgaver. Kun bestyrelsen kan udpege/godkende gruppeledere Bestyrelsen er ansvarlig overfor medlemmerne på generalforsamlingen. Kun bestyrelsen kan godkende økonomiske tiltag i grupperne og den administrative måde, hvorpå de skal styres. Kassereren Tilrettelægge og udføre de økonomiske dispositioner på grundlag af de overordnede retningslinier fra bestyrelsen. Udarbejde budget og regnskab i samråd med bestyrelsen. Have kontrol med at budgettet overholdes og om nødvendigt informere bestyrelsen om overskridelser. Have tæt kontakt til gruppelederne vedr. alle omkostninger/rekvisitioner/rekvisitter m.v. Udarbejde situationsrapporter vedr. afdelingens økonomi, så bestyrelsen løbende kan følge om budget holdes. Kassereren er ansvarlig overfor bestyrelsen. Deltage i kontraktforhandlingerne med lønnede trænere. Søge og afregne kommunale tilskud i henhold til gældende regler, primært medlems- og kursustilskud. Sekretærfunktionen Udfærdiger referat fra alle bestyrelsesmøder og sørger for kopiering og udsendelse heraf. Sørger for skriftlig dagsorden til hvert bestyrelsesmøde. Organiserer og styrer klubbens kartotek m.h.t. nåle til vore ledere i samarbejde med kontoret. Sørger for bestilling af div. blade/informationer fra JBU/DBU. Pressekoordinator Bestyrelsen udpeger en pressekoordinator, som koordinerer alle informationer til pressen, og som sikrer, at der tilgår pressen informationer i en jævn strøm. Bestyrelsens formand kan dog altid udtale sig til pressen om overordnede og principielle spørgsmål. Pressekoordinatoren skal tilgodese alle interesserede medier og skal generelt sørge for at opretholde et godt forhold til pressen. Pressekoordinatoren kan tilknytte assistenter i klubben efter behov. Trænere og holdledere kan tale med pressen om sportslige forhold såsom resultater, kampe og hold uden videre koordination med bestyrelsens pressekoordinator. Hjemmeside Randers Freja ejer og driver hjemmesiden I lighed med de øvrige afdelinger i foreningen har Freja Fodbold sin egen sektion på siden, som åbnes under menupunktet Fodbold. Hovedforeningen nedsætter et udvalg på tværs af klubbens sportslige afdelinger. Udvalget afholder 2-4 årlige møder med udbyderen om løbende udvikling og tilretning af hjemmesiden. I tilknytning til disse møder sørger udvalget for en passende erfaringsudveksling. Hjemmesiden er Frejas ansigt udadtil men er i lige så høj grad et internt talerør, som afspejler klubbens aktiviteter. Hjemmesiden fungerer som et servicemedie for klubbens medlemmer, som kan finde fakta og servicemeddelelser om klubbens aktiviteter og daglige drift på siden. Der tilstræbes stor dynamik og hyppige opdateringer på hjemmesiden for at tiltrække besøgende og skabe stor trafik. Bestyrelsens formand er ansvarshavende redaktør på hjemmesiden og udpeger et hjemmesideudvalg som redaktion. Hjemmesideudvalget udpeger en site-administrator, udpeger gruppeskribenter og udsteder passwords efter behov. Hjemmesideudvalget er ansvarlig for hjemmesidens sikkerhed. Hjemmesidens struktur vedtages, vedligeholdes og udvikles af klubbens hjemmesideudvalg, men løbende nyheder, beretninger og illustrationer forfattes og uploades af gruppernes egne skribenter af 73 sider

18 Hjemmesiden er offentlig tilgængelig og tillader derfor ikke personlig hetz eller beskyldninger. Ligeledes tillades ikke racistiske, seksuelle eller religiøse indlæg, eller indlæg som på anden måde må forventes at kunne støde mindretal i samfundet. Bestyrelsens sportslige ledelse Udvalget, som består af et antal bestyrelsesmedlemmer, skal være bindeleddet mellem bestyrelsen og gruppeledelserne i fodboldafdelingen. Ansvarsområder: Forestå den løbende kontakt mellem gruppeledelser og bestyrelsen. Fastlægge arbejdsgange/ansvarsområder omkring det sportslige. Deltage i gruppernes møder i ønsket omfang. Ansætte lønnede trænere efter indstilling fra gruppeledelser og talentchef i henhold til budgetramme. Ansvarlige, sammen med kassereren, for styring af økonomien omkring det sportslige. Samarbejde med Randers FC på de sportslige områder i de grupper, hvor det er relevant. Økonomiudvalg Fodboldkassereren er født medlem for udvalget, der har følgende indtægtsgivende arbejdsområder: Oprettelse af PERSONALEBANK med henblik på salg af annoncer, salg af sponsorater, gennemførelse af aktiviteter o.s.v. (kan/skal også indeholde nuværende og tidligere trænere/ledere) Skrabelodssalg Salg af spilletøj Juletræssalg Fyrværkerisalg Annoncesalg eliteprogrammer/stævneprogrammer Skiltereklamer Fonde Uddeling af årbøger Spilleklubber Arbejdet foregår i tæt samarbejde med gruppelederne og arrangementsudvalget. Arrangementsudvalg Udvalget har det overordnede ansvar og står for den overordnede planlægning af nedenstående aktiviteter, der foregår i tæt samarbejde med gruppelederne og økonomigruppen: Større arrangementer (DM, landskampe m.v.) Frejas Julestævne: Randers Freja Jule Cup Indefodboldmesterskaber (JBU) Afslutningsstævner JBU - miniputter/mikroputter/ puslinge Gruppernes egne arrangementsudvalg skal bl.a. sørge for gruppernes afslutningsfester og nytårsappeller i samarbejde med trænerne/lederne. Festudvalg Festudvalget er nedsat med henblik på styring og tilrettelæggelse af den årlige lederfest, som afholdes den sidste lørdag i januar, samt seniorafdelingens afslutningsfest. Orienteringsmøder for trænere og ledere Det er bestyrelsens hensigt at afholde mindst et, og helst to, orienteringsmøder om året. Fællesmøderne vil blive for alle ledere og trænere i Freja Fodbold. På møderne vil bestyrelsen i så bredt omfang som muligt orientere lederskaren om Freja her og nu - og fremover. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte ønsker. Det tilstræbes, at mødet afholdes i februar/marts, og at man - om nødvendigt - også afholder et fællesmøde i efteråret. Fast deltagelse i gruppemøder Bestyrelsen er repræsenteret på et gruppemøde (alle ledere og trænere) årligt i hver gruppe i maj (planlægning, budget, tøj, bolde og overgang til ny sæson). Altså med faste dagsordenspunkter af 73 sider

19 Arbejdsplan for bestyrelsen Nr. Aktivitet/opgave J F M A M J J A S O N D 1. Arbejdsplaner, revision * 2. Banko-afdelingen, møde med * * 3. Bestyrelsesmøder * * * * * * * * * * * 4. Bestyrelsesposter, besættelse for * kommende sæson 5. Budget for kommende år: 1. runde / 2. * * runde 6. Budget, endeligt, og gennemgang af * årsregnskabet 7. Budgetmøde med gruppeledere * 8. Budgetopfølgning (oplysninger fra * * * * * * * * * kassereren) 9. Busselskabet, aftale for kommende * sæson 10. Dronning/Freja, møder * * * * * * * * * 11. Dronning/Freja-arrangement i * forbindelse med Randers Ugen 12. Evaluering på forårs- og * * efterårssæsonen 13. Freja s Old Boys, ønsker for ny sæson * * 14. Frejas Fodboldvenner, ønsker for ny * * sæson 15. Generalforsamling, annoncering * 16. Generalforsamlingen, bestilling af * klubnåle og lokale 17. Generalforsamlingen, dirigentaftale * 18. Generalforsamlingsdato, fastsættelse * 19. Gruppeledelser, sammensætning * * 20. Gruppernes bold- og tøjoversigt * * 21. Gruppernes budget og aktivitetsplan * 22. Indendørs, bestilling og fordeling af * * timer i hhv. gymnastiksale og haller 23. Informationsmøde for alle i Freja * * Fodbold, evt. gruppevis 24. JBU- og DBU-møder * * * 25. JBU, bestilling af kalendere/jbu-bladet * 26. Julefrokost, bestyrelse og gruppeledere * * (uden påhæng ) 27. Klubgeneralforsamlingen, evt. forslag * 28. Lederfest med ledere og trænere med * påhæng 29. Lederfest, bestilling af lokaler * 30. Lederfesten, indkaldelse af årets leder * og træner 31. Lederhåndbog og arbejdsplaner, * * korrektioner 32. Materialeforvalter, aftale for * kommende sæson 33. Materialeforvalteren, rekvisitopgørelse * 34. Medlemslister og certifikater, * * * * * * * * * * * ajourføring 35. Momsbetaling * * * * 36. Navn/adresse- og telefonliste * * * * * * * * * * * * 37. Regnskab samt budget til fremlæggelse * * på generalforsamlingen 38. Sponsorater, større/hovedsponsorater * 39. Sponsorplejearrangement * * 40. Tilskud fra Randers Kommune, * ansøgning og afregning 41. Tilskud søges ved * * * * * * kommunen/sikr/dbu/fonde/støttefor ening 42. Træneransættelser, lønnede * * * - 19 af 73 sider

20 Nr. Aktivitet/opgave J F M A M J J A S O N D 43. Tøjpakke til trænere og ledere til * * lederne (hvert 2. år pr. person) 44. Tøjvask, aftale for kommende sæson * 45. Årbogsholdfotografaftale * 46. Årbogsredaktør, aftale for den kommende udgave * - 20 af 73 sider

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub børnefodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Børnekoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for børnekoordinator...

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen Randers HH A/S mail: as@randershh.dk HVEM ER RANDERS HERRE HÅNDBOLD? Randers Herre Håndbold er en overbygning på 4 af byens gamle håndboldklub ber; Randers Freja,

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017 Kolding Boldklub Visionsplan År r 2017 VISION Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får blot tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan bevæge verden. KB er en verden fuld

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre RIK s ishockey program for alle aldre Den røde tråd Indeværende dokument danner rammen om hvordan der skal spilles ishockey i vores klub, hvilke sociale værdier vi ønsker, skal opretholdes og ikke mindst

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013 Børnefodbold i Randers Freja September 2013 Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge- og pigehold fra U5 U12. Alle retningslinjer for børnefodbold i Randers Freja er baseret

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 1 Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 2 Gug Boldklub, der har fodbolden som interesseområde, er utvivlsomt lokalområdets mest synlige idrætsforening.

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Generalforsamling i mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Indhold Ny opdeling i udvalg:... 3 Ungdomsudvalg:... 4 Senior / Oldboys udvalg:... 4 Lundbjergvangudvalg:... 5 Multibane udvalg:... 5 Snickers

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen jf. vedtægterne. Deltagere i bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer og sekretær.

Læs mere

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Indhold Forord.................................................................. 4 Definitioner på aldersinddeling.........................................

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014 Børnefodbold i Randers Freja Februar 2014 Fælles bestemmelser Trænere og ledere Træningsprincipper Kampafvikling De 10 Forældrebud Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge-

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

DBU Fyns ledervejledning:

DBU Fyns ledervejledning: DBU Fyns ledervejledning: Denne DBU Fyn-leder vejledning, som er godkendt i DBU Fyns bestyrelse i maj 2011 er udarbejdet for at opnå ensartethed i DBU Fyn-lederplejen. Vejledningen er godkendt med virkning

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn)

Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn) Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn) Formål og målsætninger: (Holdfællesskabets navn) er et samarbejde mellem Team Haderslev KFUM (THK) og Vojens Håndboldforening (VHF). Holdfællesskabet har til

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for BOLBRO GIF

Vedtægter for BOLBRO GIF Vedtægter for BOLBRO GIF 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Bolbro GIF. 2. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 - FORENINGENS FORMÅL 1. at fremme forståelsen for foreningslivet 2. at

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere