DET ER SÅ MYNDIGT MYNDIGHEDENS ANSVAR OG VILKÅR I FORANDRINGSSAMFUNDET. Jesper Hartvig Thomsen. Erling Andersen. Den Kommunale Højskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET ER SÅ MYNDIGT MYNDIGHEDENS ANSVAR OG VILKÅR I FORANDRINGSSAMFUNDET. Jesper Hartvig Thomsen. Erling Andersen. Den Kommunale Højskole"

Transkript

1 DET ER SÅ MYNDIGT MYNDIGHEDENS ANSVAR OG VILKÅR I FORANDRINGSSAMFUNDET Jesper Hartvig Thomsen Erling Andersen Den Kommunale Højskole

2 FORORD Det er ikke så tit, Den Kommunale Højskole udgiver bøger eller anden form for skriftligt materiale, men vi gør det, når vi mener, at vi kan give væsentlige bidrag til samfundsmæssige debatter eller måske starte én. Igennem de seneste år har vi beskæftiget os med emnet kommunens rolle som myndighed. På den ene side lever kommunen i sin rolle som myndighed en lidt skjult tilværelse i forhold til den megen snak om service. På den anden side er kommunens rolle som myndighed ofte årsagen til konflikter mellem borgere og forvaltning. Tilbage i 1998 arrangerede Den Kommunale Højskole et endagsseminar om udøvelsen af myndighed. På seminaret havde vi blandt andre inviteret en præst og en proceskonsulent for at få nye synsvinkler på debatten. Deres input gjorde, at vi efterfølgende opfordrede de to til at skrive en bog om deres bud på myndighedsbegrebet og de udfordringer, det står over for. Her er så resultatet. Bogens tilgang til emnet er utraditionelt, forstået på den måde, at emnet ikke er anskuet ud fra den traditionelle juridiske synsvinkel men derimod ud fra forfatternes kulturhistoriske ståsted. Herfra pejler de sig frem til aspekter af myndighedsopgaven, der normalt overses eller ikke behandles. Bogen vil forhåbentlig provokere på en konstruktiv måde, hensætte læseren i eftertænksomhed og ikke mindst måske lukke op for en helt ny måde at anskue forholdet mellem borger og myndighed på. Det er en bog, som udgør et vigtigt bidrag i enhver debat om vort demokrati. En stor tak til forfatterne, sognepræst Erling Andersen og konsulent Jesper Hartvig Thomsen. Jørgen Hahn, rektor 4

3 NÅR VILKÅRENE ÆNDRES Man råber ikke, når man har uniform på Tinsoldaten måtte nøjes med et enkelt ben, men standhaftig, det var han. Han stod lige så fast på sit ene ben, som andre gjorde på to, men det, skriver H.C. Andersen, gjorde ham til gengæld mærkværdig. Han stod nemlig ikke blot fast, men han stod fast på sit. Han var kun i stand til at se en sag fra én eneste side, sin egen. Han tog sig selv og sit eget som udgangspunkt, og ikke et øjeblik vaklede den etbenede i sit syn på verden omkring ham. Da den lille jomfruelige danserinde løftede sit ene ben så højt i vejret, at tinsoldaten slet ikke kunne finde det, var han overbevist om, at hun kun havde ét ben ligesom han selv. Han undersøger rigtignok sagen ganske nøje, han lægger sig ligefrem på langs for at kigge nærmere, men da han ikke fra sin synsvinkel kan få øje på det andet ben, er han forvisset om, at hans synspunkt er sandheden. Og han står fast på sit synspunkt. Han er jo standhaftig. Når man siger om én, at han er standhaftig, betyder det, at han ikke giver efter i trængsler, modgang eller over for fristelser. Han holder fast ved sin beslutning. Han er urokkelig, udholdende, viljefast, karakterfast, og måske derfor ligefrem en helt. Der er dog ikke meget heltemodigt ved tinsoldatens standhaftighed, snarere en god portion stædighed. Da han var røget ud af vinduet og endt i rendestenen med benet lige i vejret, kunne han, skriver H.C. Andersen, have råbt: Her er jeg! Så havde de nok fundet ham, men han fandt det ikke passende at skrige højt, da han var i uniform. H.C. Andersen Senere, da et par gadedrenge placerer soldaten i en papirbåd og lader ham sejle med regnvandet, forandrer han ikke en mine, men ser lige ud, og selv da han ryger ned ad vandfaldet, holder han sig helt stiv, for ingen skulle kunne sige ham på, at han blinkede med øjnene. 5

4 Vilkår må man indordne sig Tinsoldatens standhaftighed kan være udtryk for heltemodig urokkelighed eller for tåbelig stædighed. Naturligvis er begge tolkninger aldeles urimelige, eftersom en soldat, der er lavet af tin, har forholdsvis nemt ved at holde stand. Det går nærmest helt af sig selv. H.C. Andersen fortæller imidlertid, som om soldaten har andre muligheder, som om han kunne handle anderledes men den standhaftige gør det bare ikke, og grundene hertil forekommer nok så indsnævrede: Ham skal man ikke se blinke med øjnene, ham skal man ikke høre råbe, når han har uniform på! På den ene side kan det få læseren til at få ondt af den standhaftige, på den anden side véd læseren hele tiden god besked: Tinsoldatens standhaftighed er ikke et frit valg, men derimod et vilkår, som han må indordne sig, og derfor går det, som det går. Eventyret slutter i kakkelovnen, og tinsoldaten kan hverken gøre fra eller til, hvad han altså heller ikke gør. 6

5 Ordet vilkår betyder, at der er nogle kår, som ens vilje må finde sig i, noget, man ikke kan ændre på men tværtimod må acceptere som et ubetinget udgangspunkt for sine handlinger. K.E. Løgstrup kalder den moderne tanke om, at mennesket har frit valg på alle hylder for totalillusionen i den moderne kultur. Man vælger ikke suverænt, man er derimod situeret. Det betyder, at man har nogle vilkår, og dem må man finde sig til rette med. Soldatens vilkår var den stivhed, stædighed eller standhaftighed, som kom af, at han var fabrikeret af tin. Det i sig selv er mere trist end den kendsgerning, at der kun var tin nok til ét ben! Tinsoldaten måtte blive stående, hvor han var blevet stillet. Og det er som bekendt ikke kun for tinsoldater, at det er afgørende, hvordan de er stillet. Vilkår under forandring Uanset om man taler om den offentlige myndighed, forældremyndigheden, lægens myndighed eller en helt fjerde slags myndighed, så er myndigheden underlagt nogle vilkår, som myndigheden ikke selv kan ændre på. Den er situeret. Den er stillet. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vilkårene ikke forandres. Tværtimod. Mens tinsoldaten bestandigt er bundet til samme vilkår, så er vilkårene for myndigheden og dermed også for myndighedsudøvelse under hastig forandring i disse år. Det, der har karakteriseret den offentlige sektor i de seneste år i forhold til den tekniske omverden, er: en rivende teknologisk udvikling, en øget markedsorientering med nye brugergrupper, krav om organisatorisk omstilling og tilpasning, kort sagt mere turbulens og usikkerhed. Kurt Klaudi Klausen: Offentlig organisation, strategi og ledelse, s. 46 Samfundet ligger under for en stigende kompleksitet. Ikke dermed sagt, at det hele bliver mere kompliceret, det gør det også, men der er forskel på, om noget er kompliceret, eller om det er komplekst. 7

6 Det komplicerede er det svære, men det kan dog ved hjælp af lidt snilde og anstrengelse udredes og fremstilles i en enkel form. Det komplekse derimod kan ikke udredes. Hvis man forsøger at forenkle det komplekse, er man ude i et uføre. Bodil Jönsson sammenligner i sin populære bog Ti tanker om tid det komplicerede med en bunke sammenfiltret garn, der kan filtres ud, mens det komplekse sammenlignes med et gobelin. Hvis man trækker trådene ud af gobelinet, ødelægges både mønster og form. I det komplekse er man således henvist til at acceptere det modsætningsfyldte og derfor famle sig frem, vride og vende og betragte fra alle sider. Samfundsformerne er altså ikke blot blevet komplicerede, men komplekse. Lars Qvortrup har givet én af sine bøger titlen Det hyperkomplekse samfund. Så kan det vist ikke blive mere komplekst. Med den stigende kompleksitet ændres også autoritetsforholdene og dermed myndighedens vilkår. Myndigheden må reagere på disse forandrede vilkår. Den må billedligt talt opbygges af et nyt materiale, et materiale, som gør den knap så standhaftig. På vej i ovnen? Det er velkendt, at borgerne ikke længere tilkender den offentlige myndighed den autoritet, vi normalt forbinder med myndighed. I bogen Det minimale selv noterer Christopher Lasch autoritetens tilbagegang, og et andet sted skriver han, at autoritetens krise har dybe rødder i den nye historie. Nu til dags virker autoriteten fremmedartet, sommetider som noget foragteligt, sommetider noget virkeligt skræmmende, men oftere blot som noget ubelejligt. Årsagen, skriver han, er blandt andet officielle løgne og halve sandheder, som hvad enten de stammer fra regeringsapparatet eller fra reklameindustrien fører til vantro fra massernes side. Myndighedsmisbrug er blevet mere og mere almindelige, og disse misbrug har givet anledning til folkelig kynisme og mistillid. Christopher Lasch: Den bestrålede familie, s

7 Myndighedsmisbrug kan dog ikke bære skylden alene. Der er flere ting, der spiller ind. Tiderne har som bekendt ændret sig. Autoritetstroskab hører en ældre generation og en efterhånden fjern fortid til. Ofte rejses der tvivl ved og formuleres angreb på myndigheder både i presse og ved kaffebordene i de små hjem. Myndigheder og deres virke er i højere og højere grad under opsyn. Den samfundsmæssige bevidsthed er fokuseret på legalitet og legitimitet, og under dette pres fremstår myndigheden nemt som mere stædig og etbenet end som standhaftig helt. Og den slags ender uvægerligt i kakkelovnen. Udefra kan det være vanskeligt at se, om myndigheden optræder standhaftigt, stædigt eller modigt, og myndigheden kan såmænd selv have svært ved at finde sit ben i de forandrede vilkår. Når vilkårene for myndigheden forandres, må myndighedens måde at udøve sin myndighed på naturligt nok også forandres. Det handler ikke bare om, at der med de ændrede samfundsstrukturer skal ske en ændring i den måde, myndighederne holder opsyn med borgerne. De ændrede samfundsstrukturer kræver mere gennemgående forandringer end som så. Det er derfor vigtigt, at myndigheden får omformuleret sine beføjelser og kompetencer i takt med, at vilkårene forandres. Med andre ord kræves der en stadig refleksion, som skal hjælpe myndigheden til at se sig selv i en anden og tidssvarende institutionel betydning. Først derigennem er det muligt for myndigheden at handle anderledes og på en måde, som giver borgerne en ny erfaring af myndigheden. Det er en sådan nyformulering af myndighedens ansvar og forandrede vilkår, vi vil beskæftige os med i denne bog. Jesper Hartvig Thomsen & Erling Andersen 9

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere