bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl på Skolen på Islands Brygge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold til 5 i foreningens vedtægter. Mødet afholdes: Dagsorden: torsdag den 21. maj 2015 kl på Skolen på Islands Brygge 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår samt godkendelse heraf. 5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår. 6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne. a. Forslag om ændring af vedtægterne for Foreningen Bryggenet 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt. Stemmeafgivelse på mødet forudsætter at Foreningen Bryggenet senest mandag den 18. maj har modtaget en officiel meddelelse fra det enkelte medlem (boligforening) om hvem der repræsenterer medlemmet (boligforeningen), jf. " 7) Stemmeret, afstemningsregler og referat, stk. 1". Med venlig hilsen Jørgen Riis For bestyrelsen for Foreningen Bryggenet

2 Bilag til pkt. 3 Bestyrelsens beretning er vedlagt. Bilag til pkt. 4 Regnskabet er vedlagt. Bilag til pkt. 5 Forslag til budget er vedlagt. bryggenet Bestyrelsen indstiller, at kontingentet hæves fra 10 kr. til 15 kr. pr. lejlighed pr. måned inklusive moms for at sikre, at kontingentindtægterne dækker foreningens driftsomkostninger (salgsomkostninger, lokaleomkostninger plus administrationsomkostninger). Det bør i den sammenhæng bemærkes, at der i år er en ekstraordinær udgift på kr. til informationsmateriale til beboerne. Posten er videreført fra sidste års budget. Bilag til pkt. 6 Der er ikke indkommet forslag fra repræsentanter eller andre. Bestyrelsen stiller et forslag som beskrives nedenfor. Bilag til pkt. 6a Bestyrelsen stiller en række ændringsforslag til vedtægterne for at gøre det lettere at optage nye medlemmer ud fra disse overvejelser: Jo flere medlemmer, desto flere er vi til at dele de faste udgifter såsom forsikring og revision og der vil typisk også være stordriftsfordele i forbindelse med eksempelvis opgraderinger af netværket. Jo flere medlemmer, jo bedre står vi I kontraktforhandlingerne. På sigt bør det kunne give bedre (fx hurtigere internet) og billigere services. Obs: det betyder ikke nødvendigvis billigere end i dag, da der kan være andre forhold der trækker omkostningerne op. Det er synd for alle ikke-medlemmer at de ikke kan få vores gode og billige services Ændringsforslag Ændringer er markeret således: sletninger er gennemstreget med rød. Tilføjelser er understreget med grøn. 3 Medlemskab stk. 2. Erhvervsvirksomheder, institutioner og skoler beliggende i området Islands Brygge kan optages som enkeltmedlemmer - dog uden stemmeret. 11 Drift og vedligeholdelse stk. 6. Større omkostninger i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse og udvidelse af Nettet kan kun foretages efter godkendelse af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan i øvrigt beslutte at igangsætte udvidelser af Nettet til nye områder indenfor området områderne Islands Brygge, Christianshavn og det øvrige Amager.

3 12 Kontingent stk. 1. For medlemskab betales et tilslutningsgebyr og et kontingent bestående af medlemskontingent og eventuelt et grundabonnement. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde. Fastsættelsen af kontingentet har tilbagevirkende kraft til 1. januar i det indeværende regnskabsår. 16 Vedtægtsændringer stk. 5. Forslag til udvidelse af det område indenfor hvilken der kan optages medlemmer i henhold til 113, stk. 61, kan uanset ovenstående træffes ved simpel stemmeflertal. Bilag til pkt. 7 Valgperioden for fire af de siddende bestyrelsesmedlemmer udløber. Det drejer sig om: Jørgen Riis fra A/B Egilshus Dorte Brandt Jensen fra A/B Snorreshus Kasper Lyster fra A/B HAB Kian Karas fra A/B Ny Tøjhus 2 Dorte Brandt Jensen er desværre gået bort i marts måned. De øvrige tre medlemmer genopstiller. Desuden er Lars Glarbo fra E/F Grönings Have udtrådt af bestyrelsen, da han er flyttet til Havnevigen. Flemming Jørgensen fra A/B HAB stiller op. Bestyrelsen er ikke bekendt med andre kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen ser gerne at posterne besættes. Bilag til pkt. 8 Flemming Jørgensen fra A/B HAB og Rudi Sommerlund fra A/B Egilshus genopstiller ikke. Bestyrelsen er pt. ikke bekendt med kandidater til posterne. Bestyrelsen ser gerne at posterne besættes. Bilag til pkt. 9 Bestyrelsen indstiller at repræsentantskabet vælger den nuværende revisor, Revision2100 v/benny Jensen.

4 Bestyrelsens beretning for 2014 bryggenet Økonomi Foreningen har haft et tilfredsstillende år med et regnskabsmæssigt overskud på kr. hvilket er kr. mere end oprindeligt budgetteret. Omkring halvdelen af afvigelsen kan tilskrives en fejl i budgetteringen, idet betalingen til Dansk Kabel TV (DKTV) for teknisk service på kablingen dels er renset ud af de beløb, vi fakturerer dem for tjenester, og dels stod som en selvstændig post. Da DKTV ikke har faktureret os eksplicit for service i 2014, går posten i nul på regnskabet og forbedrer dermed resultatet med kr. Modsat er der afholdt ca kr. til vedligeholdelse af netværket, hvilket der ikke var budgetteret med. Desuden er en hensat forpligtelse til Canal Digital på kr. tilbageført, da det ikke længere er sandsynligt, at vi vil skulle betale yderligere til dem. Endelig er de kr. der blev afsat til informationsaktiviteter ikke blevet anvendt. Nye medlemmer Der har været kontakt til en række andre foreninger i Havnestad, ikke mindst de nye boliger i Havnevigen. Desuden har der været konkrete henvendelser fra Pressesiloen og Islands Brygge 30 (Wennberg-siloen), samt Islands Brygge 11. Der arbejdes fortsat videre på at kunne tilslutte de konkrete foreninger. Det kræver en større investering i backbone-fiber at få forbindelse frem til eksempelvis Havnevigen, og der har været store udfordringer i at opstille en økonomisk model som både gør det attraktivt for nye ejendomme at melde sig ind og samtidig sikrer de eksisterende medlemmer imod tab på investeringen som også foreskrevet i foreningens vedtægter. Der har været en konstruktiv dialog med DKTV om mulighederne for at minimere udgifterne til at få en fiber ud til den ydre Havnestad, og dette forventes at konkretiseres yderligere i efteråret Mandefald i bestyrelsen Siden forrige repræsentantskabsmøde har bestyrelsen mistet to fuldgyldige medlemmer og en suppleant. Lars Glarbo og Rudi Sommerlund er begge flyttet til ejendomme på Bryggen, der ikke er tilsluttet til Bryggenet. Desuden måtte vi med stor beklagelse konstatere, at Dorte Brandt gik bort kort før påske. Bestyrelsen sætter stor pris på den indsats, de alle tre har leveret for Bryggenet. Kontraktforhandling med Dansk Kabel-tv Bestyrelsen har i efteråret 2014 og ind i foråret 2015 forhandlet med Dansk Kabel TV (DKTV) om en ny kontrakt. Forhandlingerne har varieret i intensitet, da bestyrelsen i perioder har ønsket at fokusere på visionsudvalgsarbejdet og mulighederne for eventuelt at omlægge Bryggenets forretningsmodel (se afsnit om visionsudvalget).

5 Efter, at bestyrelsen har konstateret, at en fornyelse af vores forretningsmodel ikke er realistisk at gennemføre på helt kort sigt, er forhandlingerne med DKTV atter blevet intensiveret. Visionsudvalg og visioner Visionsudvalget har i året arbejdet videre ud fra repræsentantskabets beslutning om at udarbejde og distribuere informationsmateriale for at gøre det lettere for Bryggenets brugere at få det fulde udbytte af vore tjenester. Arbejdet gik imidlertid relativt trægt og det blev i løbet af efteråret klart, at der var et ønske i visionsudvalget om i stedet at bruge kræfter på at udforske mulighederne for, at Bryggenet kan tage mere kontrol med vore tjenester og muligvis påtage os en større andel af det praktiske arbejde med at levere dem. Der er derfor omkring nytår blevet afholdt møder med en række andre bredbåndsleverandører, Parknet, Bolig:net, Fiberby samt Bolignet Aarhus, for at blive inspireret og afklare, i hvilket omfang, vi eventuelt ville kunne købe enkelttjenester fra nogle af dem. Ambitionen blev hurtigt til, at visionsudvalget inden repræsentantskabsmødet ville afdække, om det er realistisk, at Bryggenet hjemtager det fulde ansvar for levering af alle tre tjenester. Dette ville indebære, at vi skulle opbygge en professionel organisation som skulle håndtere indkøb af båndbredde, telefon-linjer og tv-signal samt alt vedrørende drift og vedligehold af netværket. Kundeservice og support indgik også i overvejelserne. Arbejdet viste sig som forventet omfattende, og i sidste ende var det ikke muligt at nå et tilstrækkeligt niveau i afklaringerne til at fremsætte et beslutningsforslag på årets repræsentantskabsmøde. Visionsudvalget og bestyrelsen har derfor som ovenfor nævnt besluttet at fokusere indsatsen på at forhandle en ny kontrakt med DKTV på plads, hvilket giver arbejdsro til grundigt og omhyggeligt at gå videre med overvejelser om foreningens fremtid og samtidig at arbejde på at få tilsluttet flere nye medlemmer.

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary... 3 1.1 Historien... 3 1.2 Fremtiden... 3 1.3 Økonomi

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere