TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-"

Transkript

1 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst ved at hæve grænsen for topskat for fem mia. kr. frem for at sænke satsen for samme beløb. Bruger man 5 mia. kr. på at lette topskatten kan man enten hæve grænsen med kr. eller sænke satsen med knap fire procentpoint. Bruges pengene på grænsen, giver dette den største gevinst til almindelige lønmodtagere. Hvis man i stedet bruger pengene på at sænke satsen får de højestlønnede den største gevinst. I debatten har der været meget fokus på de sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente, som betaler topskat. De fleste af disse vil få langt den største gevinst, hvis pengene blev brugt på at hæve topskattegrænsen frem for at sænke satsen. Eksempelvis får folkeskolelærere en gennemsnitlig gevinst på kr., hvis man sænker topskattesatsen med knap fire procentpoint. Bruger man i stedet 5 mia. kr. på at hæve grænsen, får folkeskolelærere en gevinst, der er dobbelt så stor. Tilsvarende får sygeplejersker, brandmænd og politibetjente den største gevinst, hvis man bruger pengene på at hæve grænsen frem for satsen. Dette er vist i tabel 1. Tabel 1. Gevinst for udvalgte jobfunktioner ved at lette topskatten med 5 mia. kr. Jobtype Gevinst sats Gevinst grænse Folkeskolelærer 1,4 2,8 Sygeplejersker 0,7 1,5 Politibetjent 1,9 3,5 Brandvæsen og redningskorps 1,6 1,8 Anm.: 2005-data fremskrevet til Kun personer over 18 år er taget med. Tabellen sammenligner gevinsten ved at hæve topskattegrænsen med kr. sammenlignet med gevinsten ved at sænke topskattesatsen med knap 4 procentpoint. Definitionen af de forskellige jobtyper er angivet i boks 1. Breder man billedet lidt mere ud, og ser på fordelingen af skattelettelserne på a-kasser ses det, at mens medlemmerne af LO og FTF får den største

2 2 gevinst når man hæver grænsen for topskat, så får Akademikerne og Lederne den største gevinst, hvis man sænker topskattesatsen. I tabel 2 er gevinsten ved at hæve topskattegrænsen for fem mia. kr. sammenlignet med gevinsten ved at bruge fem mia. kr. på at sænke satsen fordelt på a-kasser. Af tabellen fremgår det, at medlemmerne af LO får en gennemsnitlig årlig gevinst på 600 kr. ved at sænke satsen, mens de får kr. i gevinst ved at hæve grænsen. Medlemmerne af Akademikerne får næsten kr. i gevinst hvis man sænker satsen, mens gevinsten bliver kr. ved at hæve grænsen. Tabel 2. Sammenligning af gevinsten ved at hæve topskattegrænsen og sænke topskattesatsen, a-kasser A-kasse Gevinst sats Gevinst grænse LO 0,6 1,0 FTF 1,3 1,9 Akademikere 4,9 4,3 Lederne 4,6 4,2 Udf. hovedorg 1,4 1,6 Selvstændige 2,4 1,8 Ikke forsikret 0,9 0,6 Gennemsnit 1,2 1,2 Stor gevinst til de rigeste ved at sænke satsen for topskat Sænker man satsen for topskat får de rigeste ti procent omkring 80 procent af den samlede gevinst. Hæver man grænsen for topskat får de omkring 50 procent af den samlede gevinst. Bruger man 5 mia. kr. på at sænke satsen får de ti procent rigeste en gennemsnitlig gevinst på knap kr. om året, mens de ti procent rigeste får en gevinst på knap kr., hvis man bruger pengene på at hæve grænsen. Det svarer til, at de ti procent rigeste får 4 mia. kr. til deling når man sænker satsen for 5 mia. kr., mens de får omkring 2,5 mia. kr. til deling hvis man bruger pengene på at hæve grænsen for topskat. Fordelingseffekten af at bruge 5 mia. kr. på at sænke satsen for topskat eller hæve grænsen for topskat er vist i tabel 3.

3 3 Tabel 3. Sammenligning af gevinsten ved at hæve topskattegrænsen og sænke topskattesatsen Decil Gevinst sats Gevinst grænse 1 0,0 0,0 2 0,0 0,0 3 0,0 0,0 4 0,0 0,0 5 0,0 0,0 6 0,0 0,0 7 0,1 0,3 8 0,6 1,6 9 1,9 4,1 10 9,6 5,9 Gennemsnit 1,2 1,2 Ser man på den relative gevinst ved at lette topskatten, så får 9. decil den største gevinst ved at hæve grænsen, mens 10. decil får den største gevinst ved at sænke satsen. Dette er vist i figur 1. Figur 1. Relativ gevinst ved at lette topskatten med 5 mia. kr Pct. af bruttoindkomst Decil Topskatte sats Topskatte grænse Gevinsten ved at lette topskatten gives til de højestlønnede, uanset om man rykker grænsen eller letter satsen. Det er derfor afgørende, at finansieringen af skattelettelsen pålægges de højestlønnede så de fattigste ikke skal betale for skattelettelsen eller så der skæres i den offentlige service. Dette kan fx sikres ved at finansiere en lettelse af topskatten vha. afskaffelse af skattefrie frynsegoder og ved en maks. grænse på pensionsindbetalinger.

4 4 Mange slipper for topskat ved at hæve grænsen Bruges pengene på at hæve grænsen frem for at sænke satsen for topskat er der mange, der helt slipper for at betale topskat. Hæves grænsen med kr. slipper over 1/3 af de nuværende topskattebetalere helt for at betale topskat. De får altså en reduktion af marginalskatten på 15 procentpoint, mens de ville få en reduktion på knap fire procentpoint, hvis man brugte de fem mia. kr. på at sænke topskattesatsen. Mange af dem, der slipper helt for at betale topskat, hvis grænsen hæves er almindelige lønmodtagere. Således betaler over 20 procent af LO s medlemmer topskat i dag, og halvdelen af disse ville helt slippe for at betale topskat, hvis grænsen blev hævet med kr. Tilsvarende vil andelen af FTF s medlemmer der betaler topskat også blive omtrent halveret. Dette er vist i tabel 4. Tabel 4. Andel der slipper for topskat hvis grænsen hæves med kr. Branche Andel der betaler topskat nu Andel hvis grænsen hæves kr. Fald i andel topskattebetalere Procent LO 21,8 10,6 51,3 FTF 40,3 21,2 47,3 Akademikere 70,1 57,1 18,5 Lederne 70,8 53,6 24,2 Udf. hovedorg. 31,2 19,4 37,8 Selvstændige 38,3 23,5 38,6 Ikke forsikrede 11,0 7,8 28,9 Gennemsnit 23,3 14,7 37,0 Ser man på de specifikke jobtyper som blev illustreret i tabel 1, er der også mange her, der helt slipper for topskatten, hvis man bruger pengene på at hæve grænsen. Blandt folkeskolelærere er det således 60 procent af dem der betaler topskat i dag, der helt slipper for topskatten, hvis grænsen hæves med kr. Dette er vist i tabel 5.

5 5 Tabel 5. Andel der slipper for topskat hvis grænsen hæves med kr. Branche Andel der betaler topskat nu Andel hvis grænsen hæves kr. Fald i andel topskattebetalere Procent Folkeskolelærer 62,3 25,3 59,3 Sygeplejersker 35,0 14,6 58,3 Politibetjent 70,4 38,2 45,8 Brandvæsen og redningskorps 37,0 21,8 40,9 Definitionen af de forskellige jobtyper er angivet i boks 1. En stigning i topskattegrænsen for fem mia. kr. kan finansieres ved et loft på kr. for pensionsindbetalinger med løbende udbetalinger samt en harmonisering af mellem- og topskatten. Derudover kunne en afskaffelse af skattesubsidierede frynsegoder bidrage til en finansiering af en reel lettelse af skatten på arbejde.

6 6 Bilag 1. Definitioner af jobtyper Jobtyperne er som udgangspunkt bestemt ud fra arbejdsbranche samt uddannelse. For de fire typer er nedenstående kriterier brugt: Politi: Uddannet politibetjent og ansat inden for politiet, fængselsvæsen eller domstole. Folkeskolelærer: Uddannet folkeskolelærer og ansat inden for undervisningssektoren. Sygeplejerske: Uddannet sygeplejerske og ansat inden for sundhedsvæsnet. Brandmand: Ansat inden for brandvæsnet eller redningskorps. Definerer man folkeskolelærere og sygeplejersker ud fra deres a-kasser får man næsten samme billede. Dog er der lidt færre folkeskolelærere der betaler topskat, hvis de defineres ud fra a-kassen. Dette er vist i tabel A1 og A2. Tabel A1. Folkeskolelærere og sygeplejersker defineret via a-kasse, gevinst ved at lette topskatten Defineret vha. a-kasse Gevinst sats Gevinst grænse Folkeskole 1,0 2,2 Sygeplejersker 1,0 1,4 Tabel A2. Andel der slipper for topskat hvis grænsen hæves med kr. Defineret vha. a- kasse Andel der betaler topskat nu Andel hvis grænsen hæves kr. Fald i andel topskattebetalere Procent Folkeskole 49,5 19,4 60,9 Sygeplejersker 34,0 14,7 56,8

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2008:2 Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud Jannik Andersen Jan

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere