BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE"

Transkript

1 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en sundhedsforsikring med skattetilskud. Ordningen er mest udbredt blandt under 55 år, med en høj uddannelse og høj indkomst. Der er stor usikkerhed om, hvor meget sundhedsforsikringer er udbredt. I den reviderede statusrapport til Folketinget om personalegoder fra 28 skønnes det, at 5.8 personer har sundhedsforsikring som skattefrit personalegode i 27. I en undersøgelse offentliggjort i Politiken d. 2. oktober 28 er skønnet næsten dobbelt så højt. På baggrund af oplysninger fra forsikringsselskaber skønnes det, at antallet af personer med sundhedsforsikringer er 98. personer. Dette ligger i tråd med, hvad en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Capacent Epinion for Ugebrevet A4 finder frem til. I undersøgelsen indgår 724 repræsentativt udvalgte danskere på 18 år eller derover som alle er aktive lønmodtagere. Samlet svarer 38 procent, at virksomheden stiller sundhedsforsikring til rådighed. Ganges dette op til landsplan svarer det til, at knap én mio. lønmodtagere får en sundhedsforsikring stillet til rådighed fra virksomheden. I tabel 1 er samlet forskellige skøn over udbredelsen af sundhedsforsikringer og det følgende tabte skatteprovenu. Tabel 1. Udbredelse af sundhedsforsikringer og tabt skatteprovenu Kilde År Antal Tabt skatteprovenu 1. personer Mio. kr. Statusrapport, Skatteministeriet Forsikring og Pension Politiken * Ugebrevet A * Anm.: * Provenu skønnet af AE under forudsætning af, at sundhedsforsikringer koster kr. og det gennemsnitlige skattetræk er 55 pct. Kilde: AE på baggrund af revideret Statusrapport til Folketinget om personalegoder, 28, Sundhedsforsikringer En løsning på fremtidens velfærd? Forsikring og Pension 28, Politiken 2. okt. 28, Danmarks Statistik og Capacent Epinion for Ugebrevet A4. JB C:\Documents and Settings\jb\Skrivebord\AE_Sundhedsforsikringer.doc

2 2 I figur 1 er stigningen illustreret endnu mere tydeligt. Af figuren fremgår det, at udbredelsen af sundhedsforsikringer har været jævnt stigende i alle årene og specielt er steget meget i 28. Figur 1. Udbredelse af sundhedsforsikringer, personer * År Anm.: Data for 28 er skøn pba. spørgeskemaundersøgelsen. Kilde: AE på baggrund af Statusrapport til Folketinget om personalegoder 24, 25, 26, 27, og Capacent Epinion for Ugebrevet A4 Sundhedsforsikringer mest udbredt for med høj indkomst Der er meget stor forskel på udbredelsen af sundhedsforsikring som frynsegode afhængigt af, om man er privatansat eller offentligt ansat. Mens 58 procent af de har en sundhedsforsikring er det blot seks procent af de offentligt ansatte. Det viser spørgeskemaundersøgelsen foretaget af Capacent Epinion for Ugebrevet A4, som er illustreret i figur 2.

3 3 Figur 2. Andel med sundhedsforsikring stillet til rådighed af arbejdsgiveren Privat ansat Ansættelsesforhold Offentligt ansat Anm.: 724 repræsentativt udvalgte danskere på 18 år eller derover som alle er aktive lønmodtagere indgår i spørgeskemaundersøgelsen. Selvom få offentligt ansatte har en sundhedsforsikring fra arbejdsgiveren er de med til at finansiere sundhedsforsikringen for de, da der ydes et skattetilskud til forsikringen. Da sundhedsforsikringer primært er udbredt for ses der i det følgende kun på denne gruppe. Blandt de er der en klar sammenhæng mellem indkomsten og hvor mange, der får en arbejdsgiver betalt sundhedsforsikring. Mens halvdelen af personerne med en indkomst under 3. kr. får en sundhedsforsikring stillet til rådighed fra arbejdsgiveren, så er det 2/3 af personer med en indkomst over. kr., der får en sundhedsforsikring. Dette er vist i figur 3. Figur 3. Andel med sundhedsforsikring stillet til rådighed af arbejdsgiveren,

4 Under 3. kr kr. Over. kr. Bruttoindkomst Anm.: Som figur 1. Kun. Også når man ser på den uddannelsesmæssige baggrund er der en klar sammenhæng med udbredelsen af sundhedsforsikringer. Mens 39 procent af de ufaglærte har en sundhedsforsikring stillet til rådighed fra arbejdsgiveren, så er det 63 procent af personerne med en videregående uddannelse der har en sundhedsforsikring. Dette er illustreret i figur 4. Figur 4. Andel med sundhedsforsikring stillet til rådighed af arbejdsgiveren, Grundskole Gymnasie mv. Erhvervsfaglig Videregående Uddannelse Anm.: Som figur 2.

5 5 Flere mænd end kvinder får en sundhedsforsikring stillet til rådighed fra arbejdsgiveren. Mens det gælder for 61 procent af mændene, så er det samme tilfældet for 53 procent af kvinderne. Sundhedsforsikringerne er mest udbredt blandt de yngste på arbejdsmarkedet. For de er det 2/3 af de ansatte mellem år der får en sundhedsforsikring fra arbejdsgiveren. For over 56 år er det kun fire ud af ti der får en sundhedsforsikring. Dette er vist i tabel 2. Tabel 2. Andel med sundhedsforsikring stillet til rådighed af arbejdsgiveren, Køn Andel med en sundhedsforsikring, procent Mand 61 Kvinde 53 Alder år år 57 Over 56 år 42 Anm.: Som figur 2. Sundhedsforsikringer er altså mest udbredt blandt under 55 år, med en høj uddannelse og høj indkomst. Man kan altså tale om, at sundhedsforsikringer deler befolkningen i et A- og et B-hold, hvor det velstillede A-hold får en sundhedsforsikring stillet til rådighed fra arbejdsgiveren. B- holdet har ingen sundhedsforsikring, men er med til at finansiere A-holdets sundhedsforsikring, da der gives skattetilskud til sundhedsforsikringerne. Undersøgelsen omfatter ikke personer uden for arbejdsmarkedet, fx pensionister og ledige, som slet ikke har adgang til de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer med skattetilskud.

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere