Public 360 En standardløsning til sags- og dokumenthåndtering til den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Public 360 En standardløsning til sags- og dokumenthåndtering til den"

Transkript

1 Public 360 er en unik standardløsning til sagsbehandling, dokumenthåndtering og arkivering til offentlig forvaltning, bygget på Microsoft SharePoint og Office. Public 360 danner grundlag for en effektiv, digital og åben forvaltning, enkelt samarbejde og god borgerdialog. Public 360 er en komplet FESD-godkendt sags- og arkivløsning som sikrer at lovpålagte krav til journalisering og arkivering opfyldes, samtidig med at den gennem sin brugervenlighed forenkler den generelle dokumenthåndtering i virksomheden. Public 360 effektiviserer sagsbehandling gennem gode arbejds- og sagsfunktioner, elektroniske sagsmapper og nye funktioner for samarbejde, som er tilgængelige gennem løsningens Microsoft SharePoint og Office platform. Public 360 giver ledere nem adgang til rapporter, statistik, relevante sagsdetaljer og historik, noget som også gør løsningen til et vigtigt ledelsesværktøj. Samtidig understøtter Public 360 målene om en åben og borgerorienteret forvaltning gennem internetbaserede tjenester til modtagelse af elektroniske skemaer og henvendelser, anmodninger om aktindsigt, publicering af sager og dokumenter etc. Public 360 er med sin tekniske arkitektur en god platform som kan fungere som et Records Management Center til andre fagsystemer eller til at bygge en fagspecifik sagsbehandlingsløsning. Hvad får du i standardløsningen? I den færdigkonfigurerede standardløsning Public 360 medfølger altid: En sags-og arkivløsning som møder selv de strengeste krav fra Statens Arkiver. Generelle arkiv- og dokumenthåndteringsfunktioner for andre typer af ikke journalpligtige dokumenter. Rettigheder til at konfigurere og udvide løsningen i henhold til virksomhedens behov med det værktøj som produktet stiller til rådighed. Løsningen er prekonfigureret og bliver færdiginstalleret klar til brug til alle roller, uanset om det er arkivarer, sagsbehandlere, ledere eller andre. Konfigureringen er baseret på krav og anbefalinger fra FESD-standard samt Software Innovations mangeårige erfaring med arbejde indenfor den statslige sektor.

2 Journal- og arkivhåndtering: Værktøj til administration af arkiv og klassifikationsstrukturer Standardrapporter og restancekontrol Funktioner til sikker udførelse af kassation Log ind på sags, dokument-og filniveau Værktøjer til aflevering og deponering Sagsbehandling og ledelse: Rollebaseret skræddersyet skrivebord Opgavelister, fristopfølgning og mulighed for varsling på s Workflow til kommentering og godkendelser Integreret dokumentproduktion og - arkivering Automatisk versionshåndtering af filer Samarbejdsrum i SharePoint LYNC og Outlook integration Løsningen omfatter også funktionalitet til håndtering af ikke journal pligtige dokumenter. Her kan alle typer dokumenter lagres og genfindes, og du har avancerede funktioner til revisionsstyring og - udgivelse, som kan bruges til håndtering af styrende dokumenter, præsentationsmateriale, rundskriv eller anden information, som man vil dele på en kontrolleret måde. Alle dokumenterne kan knyttes til de virtuelle mapper som Public 360 tilbyder til strukturering af både sagsarkiv og dokumentcontainer (sagsmapper, kontaktmapper, project-mapper mm.). Selv om Public 360 leveres med en "best practice" konfigurering, har du ydermere en række muligheder for at konfigurere og videreudvikle løsningen, også på egen hånd. Der kan blandt andet defineres nye skriveborde, favoritsøgninger og rapporter. SharePoint webparts resultatliste, nye metadata, sagstyper, sagsskabeloner, workflow og "look and feel"-tema. Dette gør, at løsningen kan tilpasses virksomhedens specifikke behov. Alt sammen uden programmering. Public 360 er bygget på "360 platformen" og følgende standardkomponenter og moduler indgår altid: "360 -modellen": Al generel funktionalitet i 360 til håndtering af kontrakter, sager, projekter, dokumenter og aktiviteter - inklusiv rettigheder til at kunne modellere og konfigurere datamodeller, relationer og skærmbilleder. Microsoft SharePoint 2010 og 2013: Al funktionalitet, webparts og alle funktioner som leveres af Microsoft kan benyttes i 360 standardløsning. Microsoft Outlook Integration: Add-in til Outlook til arkivering af med automatisk udtræk af metadata og bilag, arkivering af aftaler, drag & drop arkivering af s, overføring af kontakter til lokal adressebog og integreret afsending af s fra 360 webklient eller Outlook. Løsningen muliggør også Outlook som klient. Brugeren vil ikke behøve at gå ind i den fulde 360 webklient for at udføre grundlæggende opgaver, såsom at oprette et svar på et modtaget dokument, godkende og afsende dokumenter, oprette nye dokumenter eller udføre workflow task management. Microsoft Office integration: Add-in til Word, Excel og PowerPoint som understøtter lagring af dokumenter i 360, lagring som bilag, brug af standardtekster og adgang til arbejdslister samt søgning i 360. Office integrationen inkluderer også funktionalitet til fletning af metadata til dokumentskabeloner. Microsoft Office skabelondesigner: Add-in som benyttes for at etablere koblinger mellem metadata i 360 og felter/content controls i Word-skabeloner. Dokumentproduktion understøtter også opdatering af felter i 360 fra "content controls" til metadata i 360. Husk at du i Public 360 også har adgang til alle standardfunktioner i SharePoint. Public 360 er en del af SharePoint - og SharePoint en del af Public 360.

3 Workflow værktøj: Indbygget funktionalitet og teknologi til at styre og automatisere dokument- og sagsbehandlingsprocesser. Her inkluderes færdige workflows til kommentering, godkendelser, og afsending af dokumenter, og muligheder for at definere checklister og Lean driftsplaner. Webparts som selvstændige enheder: Standard 360 webdeling kan genbruges på andre SharePoint sites ved at installere "360 BIF stand-alone" rammeværket. Dokumentation og installationsprogram medfølger. Web Services: Gennem 360 Web Services er det muligt at benytte sig af alle Windows Communication Foundation (WCF) baserede web services som 360 tilbyder. Al forretningslogik i 360 eksponeres som web services. Dette gør det muligt at både læse samt skrive data og dokumenter. På toppen af disse "lavniveau"- tjenester kan der etableres "højniveau"-tjenester ("strongly-typed") efter behov. Dokumentation og eksempler er tilgængelige. Formatkonvertering: Et serverprogram som automatisk konverterer Office-dokumenter til PDF-/Aformat og lagrer de ny formatvarianter i 360. Konvertering kan køres som en planlagt opgave på serveren eller kan initieres fra 360 webgrænsefladen. Administrator: Værktøj til at administrere 360, heriblandt kan brugerprofiler, adgangsmatricer, kodetabeller og "settings" mm. opdateres. Værktøj til administration af metadata og teknisk konfigurering af løsningen er også tilgængelig. SharePoint Records Management Web Services: Standardunderstøttelsen til SharePoint Records Repository API Web Services gør det muligt at arkivere filer fra SharePoint dokumentbibliotek til 360 med automatisk overførsel af metadata. Kan konfigureres med standard SharePoint funktioner, og dokumentation samt eksempler medfølger. SharePoint sites via Business Connectivity Services som eksterne lister, som BCS webparts eller til søgning. Dokumenter og eksempelkode medfølger. Muligheder for tilvalg I Public 360 findes der en række tilvalgsmoduler til forskellige formål: a) "best-practice" opsætning, b) integrationskomponenter og c) forskellige løsninger til data/dokument/skjemafangst. Du kan frit vælge fra denne menu af moduler uafhængig af brancheløsningen. Nye moduler vil komme til efterhånden som produktet videreudvikles. Du kan vælge fra denne menu af moduler uanset hvilken virksomhedsapplikation, du bruger. Nye moduler vil komme til efterhånden, som produktet bliver udviklet yderligere. Tillægsmoduler som sædvanligvis vælges af Public 360 kunder er: 360 Forsendelse: Med dette modul automatiseres og effektiviseres distributionen af dokumenter. Ved færdiggørelse af et dokument distribueres filer direkte til modtagere via forskellige kanaler. 360 Forsendelse leveres med distributionskanal til s og "send til printer". Nye adaptere til distribution kan tilpasse den enkelte virksomhed. 360 Offentlig journal: Løsning til publicering af offentlige journaler, postliste og tilhørende offentlige dokumenter på internettet, således at informationen er søgbar og tilgængelig for borgerne. Løsningen giver også mulighed for bestilling af aktindsigt i sager, som ikke er publiceret. Modulet har en brugergrænseflade, som også er tilpasset tablets og mobile enheder og nemt kan integreres i virksomhedens egen internetportal. 360 OpenGov Cases: En cloud baseret publiceringsløsning til offentlig adgang til information vedrørende fremgang i sager samt dokumenter og filer fra en internetside. SharePoint BCS web services: Standard services designet for at gøre 360 tilgængelig på andre i

4 360 OpenGov Meetings: En webapplikation der er i cloud'en som tillader automatisering af den online publicering af dokumenter, såsom dagsordener. Du kan også publicere information om bestyrelser, medlemmer, møder og sagsfremgang online ved hjælp af 360 Møde- og udvalgshåndtering. 360 Møde- og udvalgshåndtering: Løsningen er specielt udviklet til virksomheder, hvor en væsentlig del af beslutningsprocesserne foregår i formelle møder i bestyrelser, råd og udvalg. Sager kan forberedes og sættes på sagskort med dokumenter og bilag, samt møder kan planlægges, og indkaldelser genereres, protokoller produceres, og der kan følges op på beslutninger. Information om medlemmer og anden information om udvalgene kan administreres. Modulet til Papirløse Møder er tæt knyttet til modulet til Mødeog Udvalgsbehandling. 360 Klientscanning: Applikationer til scanning og optical character recognition (OCR), der kan bruges direkte gennem 360 s online interface. Applikationen består af klientscanning og batchscanning. Klientscanning er velegnet for virksomheder, hvor rutinerne er indrettet således, at brugeren anvender en desktop scanner og/eller ønsker at scanne dokumentet sådan, at det på samme tid registreres og arkiveres. Batchscanning er velegnet, når rutinerne er indrettet således, at brugeren først registrerer dokumenterne, genererer skilleark og derefter automatisk scanner og importerer hele bunker af dokumenter på en fælles scanningsstation. Andre valgmuligheder: 360 File Viewer: Et tillægsmodul som gør, at du kan læse filer direkte i 360 webklient uden at åbne andre applikationer. 360 File Viewer støtter over 300 forskellige filformater og kræver ingen installation på klient-pc'er. 360 Papirløse Møder: Med 360 Papirløse Møder får brugeren adgang til dagsordener samt møde- og sagspapirer direkte fra ipad eller tablet PC. Brugeren kan arbejde digitalt og papirløst med sagsforberedelser, oprette kommentarer, navigere mellem sager etc. Løsningen giver adgang til al sagsinformation, mens brugeren er på farten, og sager samt dokumenter kan deles og distribueres elektronisk. ipad-applikationen til Papirløs møder er tilgængelig i AppStore under navnet "emeetings". 360 Virksomhedssøgning: Løsningen tilgængeliggør web services, som eksterne søgemotorer kan benytte til "crawling" af 360 metadata og dokumenter, for derefter at gøre informationen søgbar sammen med andre informationskilder i en fælles virksomhedssøgning. Der tilbydes også web services til "trimming" af søgeresultatet i forhold til adgangskontrol og derudover en service for "Federated søgning". Det vil sige, at 360 s interne søgemaskine benyttes direkte. 360 PDF-signering: Et modul som gør det muligt at påføre en digital signatur og/eller et "stempel" til PDFfiler. Ved at påføre en digital signatur vil du for eftertiden kunne verificere, hvem der har udgivet dokumentet, samt at det ikke er blevet ændret, siden signaturen blev påført. Den digitale signatur kan være et PKI-baseret standard virksomhedscertifikat. 360 Styrende dokumenter: Med modulet til styrende dokumenter kan rutiner, procedurer, skemaer, håndbøger og andre styringsdokumenter struktureres og vedligeholdes. Sporbarheden sikres gennem revisionshåndtering, og kontrol sikres gennem godkendelsesrutiner. Ansvar for vedligeholdelse og ændringer kan fordeles til afdelinger og personer. Brug af "Fejldokument" hindres via "dynamiske links " til den nyeste version automatisk bliver opdateret fra den intranetside eller processkort, hvor dokumenter er refereret. Funktionalitet for på forhånd defineret distribution af nye revisioner kan også blive brugt til at strømline distribution samtidig med, at der bliver skabt et overblik over, hvilke dokumenter der bliver distribueret til hvem, og om modtagerne har læst dokumenterne.

5 360 Kontrakthåndtering: Med dette modul kan virksomheden etablere et fælles kontraktarkiv og processer til opfølgning og ændringshåndtering. Løsningen giver alle medarbejdere hurtig adgang til alle gældende kontrakter og et overblik over for eksempel udløbsperioder, kontraktsparter, internt ansvarlige, historik og tidligere revisioner. Løsningen understøtter også processer ved forhandling, fornyelse og ændringer. Al information kan adgangstyres. Funktionalitet for på forhånd defineret distribution af nye revisioner kan også blive brugt til at strømline distribution samtidig med, at der bliver skabt et overblik over, hvilke dokumenter der bliver distribueret til hvem, og om modtagerne har læst dokumenterne. 360 Historisk søgning: Med dette modul kan gamle databaser fra DocuLive og lignende systemer gøres søgbare i 360 uden konvertering. Sager og dokumenter kan genfindes, og information samt fuldtekstdokumenter præsenteres i 360 webklient i SharePoint. 360 Aktindsigt: 360 Aktindsigt er et modul, som gør det nemt for virksomheden at registrere og behandle de anmodninger om agtindsigt i dokumenter, der modtages. Modulet hjælper dig med at følge op på agtindsigt indenfor fristerne, og gør det samtidig enkelt at ekspedere filer til modtagere efterhånden som aktindsigten bevilliges. Modulet leveres med relevante rapporter og understøtter automatisk import af agtindsigt. 360 Læseadgang fra portal: Med 360 Læseadgang fra portal kan virksomheden publicere information lagret i 360, således at denne er tilgængelig for alle inklusiv kontakter, som ikke har adgang til 360. Modulet er baseret på publicering af forhåndsdefinerede lister i 360, sådan at processen med tilgængeliggørelse af information forenkles, og man sikrer, at det altid er den nyeste version af filen der publiceres. Importcenter: 360 Importcenter er en konfigurierbar opsætning med web services og Windows serverprogram, som for eksempel kan benyttes til import af elektroniske skemaer, til arkivering af dokumenter fra fagsystemer, eller til at oprette nye sager i 360. Importcenteret er meget fleksibelt og understøtter sager, dokumenter og kontaktdata i en og samme transaktion. 360 Samarbejdsrum: 360 Samarbejdsrum gør det muligt for brugerne at oprette et SharePoint samarbejdsrum, som er knyttet til en sag eller et projekt i 360. Information om sagen/projektet, status og tilhørende dokumenter kan præsenteres i arbejdslister. Dette, sammen med centrale funktioner for lagring af dokumenter, gør at interne og eksterne projektdeltagere eller interessenter kan læse og dele information samt samarbejde om dokumenter før disse lagres i 360 s egentlige struktur. 360 Sikret zone: Mange virksomheder håndterer personfølsomme sager og dokumenter, hvor det er påkrævet, at disse kun må lagres og behandles i en "Sikret zone", hvor der ikke er adgang til hverken internet eller systemer. "Sikret zone" er en løsning, som gør det muligt at opfylde disse krav uden at det skal være nødvendigt at håndtere personfølsomme dokumenter i et separat sags/dokumentsystem. Teknisk opsætning, adgangskontrol og sporbarhed gør dette muligt. 360 Integrationer: Integrationsmulighederne er uendelige med 360. Nogle eksempler inkluderer: 360 Microsoft Dynamics CRM Integration, 360 SAP Integration og IFS Integration. Integrationer med andre systemer kan blive oprettet hvis det er nødvendigt.

6 360 Borger web services: 360 Borger web services er et sæt med sikre web services, som kan benyttes for, at kunden selv kan se status og detaljer om sine sager i en ekstranetløsning. Verifikation kan for eksempel ske vi eid eller BankID. Web services er konfigurierbare og og tilbyder information om for eksempel sagsstatus, dokumenter og sagsadgang. 360 emeetings: 360 emeetings er ipadapplikationen til 360 Papirløse Møder. Med 360 emeetings kan sagskort og mødedokumenter distribueres elektronisk til alle mødedeltagere på en effektiv og miljørigtig måde. Ved at dokumenterne struktureres får brugeren et enkelt overblik over- og navigation i sagspapirerne. Al tekst er søgbar og egne notater bliver sikkerhedskopieret. 360 eworker: Applikationen 360 eworker er en mobil klient til 360. Med denne applikation kan du læse dokumenter og udføre opgaver tilknyttet sagsbehandlingen og dokumenthåndtering direkte fra ipad. 360 eworker har en brugervenlig grænseflade designet til at forenkle arbejdet, øge effektiviteten og skabe en mere mobil arbejdshverdag. Fordele med Public 360 : Er en del af SharePoint, samtidig er SharePoint en del af en unik integreret totalløsning for Enterprise Content Management (ECM). Er en fleksibel løsning som dækker et bredt spekter af behov indenfor dokumenthåndtering, arkivering, sagsbehandling og samarbejde i den offentlige sektor. Er en "best practice" brancheløsning baseret på mere end 25 års samarbejde med offentlige virksomheder og som understøtter behovene i en moderne og fremtidssikret offentlig forvaltning. Sørger for en sikker informationshåndtering og én fælles virksomhedshukommelse - i henhold til vigtige krav og standarder. Er en fleksibel platform for effektivisering af virksomhedsprocesser med arkitektur for åben og enkel integration med andre systemer. Er en prekonfigureret brancheløsning bygget på standard Microsoft teknologi, og sikrer derfor en hurtig implementering og lavere driftsomkostninger. Har en effektive og enkle brugergrænseflader tilpasset brugernes roller, arbejdsopgaver og processer. Anvendes direkte i kendte brugergrænseflader som Microsoft Outlook, Office og SharePoint. Skaber effektiv sagsbehandling med enkle procesværktøjer.

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Tag kontrollen over informationen, og få bedre kundeservice med struktureret dokumenthåndtering

Tag kontrollen over informationen, og få bedre kundeservice med struktureret dokumenthåndtering Tag kontrollen over informationen, og få bedre kundeservice med struktureret dokumenthåndtering Business 360 er en standardløsning til dokumenthåndtering, elektronisk arkivering og sagsbehandling, der

Læs mere

360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC

360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC 360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC en effektiv, miljøvenlig og engagerede måde at få adgang til dagsordner og mødepapirer! 360 Papirløse Møder - til ipad og Tablet PC To unik papirløs løsning

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Documenthåndtering / ESDH

Documenthåndtering / ESDH Documenthåndtering / ESDH DocuNote 1 Dokumenthåndtering - enkel styring af sager, dokumenter og e-mails IntraNotes dokumenthåndteringssystem, DocuNote, samler og håndterer organisationens sager, e-mails,

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: ET STÆRKT VALG TIL INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan giver kontormedarbejdere let adgang til at gemme dokumenter og distribuere kopier

Læs mere

Digitalt samarbejde knytter mennesker, information og viden sammen

Digitalt samarbejde knytter mennesker, information og viden sammen Digitalt samarbejde knytter mennesker, information og viden sammen - Business- og Public 360 er dokumenthåndteringsløsningen og arkivet, som sikrer vellykket digitalt samarbejde 360 er dokumenthåndteringsløsningen

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Acadre 15 SP2 Forbedringer i CM klienten

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH?

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH? white paper INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Hvad er? Hvorfor vælge? 2 2 2 Filosofien bag systemet 3 Min side værktøjslinjen 5 6 Sager Overblik over sager Sagsforside Sagstyper Journalplan Journalnotater

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion. OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Med Microsoft har jeres virksomhed den mest fleksible online arbejdsløsning. I flytter de mest anvendte virksomhedsprogrammer i skyen, så alle medarbejdere kan tilgå dem online - både via smartphone, tablet

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

ESDH-processer der understøtter og effektiviserer central, lokalt og mobilt. edoc. 0 Copyright 2012 FUJITSU

ESDH-processer der understøtter og effektiviserer central, lokalt og mobilt. edoc. 0 Copyright 2012 FUJITSU ESDH-processer der understøtter og effektiviserer central, lokalt og mobilt edoc 0 Copyright 2012 FUJITSU edoc er ESDH til især kommuner og regioner Et klassisk ESDH system bygget i en fleksibel arkitektur

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

SonWin Dokumentflow. Frederik Ipsen Erfa seminar

SonWin Dokumentflow. Frederik Ipsen Erfa seminar SonWin Dokumentflow Frederik Ipsen Erfa seminar 2014.2 Dagsorden 1. Introduktion til Dokumentflow 2. Samarbjedet med Aarhus Vand, v. Zita Aabrandt 3. SonWin Dokumentflow beskrivelse 4. SonWin Skærmbilleder

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

White paper IMS Personale

White paper IMS Personale White paper IMS Personale White paper IMS Personale IMSoft, marts 2013 Ansvarlig: Henrik Rabæk Poulsen IMSoft A/S Klamsagervej 27, 1 8230 Åbyhøj Tlf.: +45 31 74 00 09 Salg: salg@imsoft.dk Support: support@imsoft.dk

Læs mere

- og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen

- og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen TDC Erhverv Skype for Business - og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen Med Skype for Business fra TDC Erhverv får I: Telefoni, video og chat samlet i én brugervenlig app. Skype for

Læs mere

Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S

Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007 Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Omkring denne session.. Bruger du SharePoint til reel dokumenthåndtering? Bruger du SharePoint

Læs mere

RCS Web Business Manager

RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS Web Business Manager, (RCS WBM), er et enkelt og effektivt system til at registrere

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

tilsyneladende lige så mange anvendelsesområder som en Schweizerkniv. Applications"...

tilsyneladende lige så mange anvendelsesområder som en Schweizerkniv. Applications... ...IDC Microsoft Nordic Office vurderer SharePoint at selskabet Server 2007 [Microsoft] er et af i de 2007 hurtigst sad på voksende 51 procent produkter af det danske i marked virksomhedens for "Collaborative

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

White paper IMS Arkiv

White paper IMS Arkiv White paper IMS Arkiv White paper IMS Arkiv IMSoft, marts 2013 Ansvarlig: Henrik Rabæk Poulsen IMSoft A/S Klamsagervej 27, 1 8230 Åbyhøj Tlf.: +45 31 74 00 09 Salg: salg@imsoft.dk Support: support@imsoft.dk

Læs mere

Enterprise Content Management med MOSS2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S

Enterprise Content Management med MOSS2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Enterprise Content Management med MOSS2007 Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Omkring denne session.. Hvad er ECM? Bruger du SharePoint til reel dokumenthåndtering? Foredragsholderen Uddannet civil

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

White paper IMS Digital Post. Tillægsmodul til IMS produkter

White paper IMS Digital Post. Tillægsmodul til IMS produkter White paper IMS Digital Post Tillægsmodul til IMS produkter White paper IMS Digital Post IMSoft A/S Januar, 2015 Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@imsoft.dk IMSoft A/S Klamsagervej 31 8230 Åbyhøj Tlf.:

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Christina Johansson & Thomas Bjerggaard SAS Institute A/S indicates USA registration. Emner Hvad er en STP? Hvordan danner man en STP? Hvem kan bruge

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Her er din nye arkivløsning!

Her er din nye arkivløsning! Her er din nye arkivløsning! Vælg netop dét digitale arkiv, der passer til dine behov. En Plug n Play løsning lige til at gå til! KONICA MINOLTA Archive Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning Version 2 UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning UniIReg : Registrering Rapporting Statistik/udtræk Opfølgning Backend 1 UniIReg Copyright 2012-2013 JLRC CO.

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Skype for Business og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen

Skype for Business og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen TDC Erhverv og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen er en Cloud-baseret UC-løsning bygget på Microsoft Office 365, som samler telefoni, videokald, chat, kalenderintegration, dokument-

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Acadre kursuskatalog. Juli 2016

Acadre kursuskatalog. Juli 2016 Acadre kursuskatalog Juli 2016 1 Velkommen til Acadre kursuskatalog Velkommen til Acadre kursuskatalog. Formpipe tilbyder i kataloget et bredt udvalg af standard Acadre kurser til såvel slutbrugere, superbrugere

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Forside. Fra Lotus Notes til Microsoft Microsoft Office Inspirationsseminar Onsdag den 2. maj 2007. Troels Huus IT-chef. troels.huus@multidata.

Forside. Fra Lotus Notes til Microsoft Microsoft Office Inspirationsseminar Onsdag den 2. maj 2007. Troels Huus IT-chef. troels.huus@multidata. Forside Fra Lotus Notes til Microsoft Microsoft Office Inspirationsseminar Onsdag den 2. maj 2007 Troels Huus IT-chef troels.huus@multidata.dk Agenda Facts om Multidata At skifte fra et Lotus Notes- til

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Med Microsoft har jeres virksomhed den mest fleksible online arbejdsløsning. I flytter de mest anvendte virksomhedsprogrammer i skyen, så alle medarbejdere kan tilgå dem online - både via smartphone, tablet

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010 Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Jesper Osgaard Microsoft josgaard@microsoft.com Introduktion Hostede IT-løsninger til

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Dashboard, PowerPivot og PowerView CRM User Group Denmark www.easyconsult.dk Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hj@easyconsult.dk Arbejdet med CRM-systemer

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

White paper IMS Arkiv, april 2016 IMS A/S. Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@ims.dk. Åbogade 15 8200Århus N

White paper IMS Arkiv, april 2016 IMS A/S. Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@ims.dk. Åbogade 15 8200Århus N White paper White paper IMS Arkiv, april 2016 IMS A/S Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@ims.dk IMS A/S Åbogade 15 8200Århus N Tlf.: +45 31 74 00 09 Salg: salg@ims.dk Support: support@ims.dk Web: www.ims.dk

Læs mere

d ube Brugervenlig dokumentstyring

d ube Brugervenlig dokumentstyring Jeg ønsker at anvende den bedste teknologi i min virksomhed. Den skal være brugervenlig, omkostningseffektiv og fremtidssikret. Et produkt der er let at tage i brug, og som er i stand til at vokse med

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere