INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH?"

Transkript

1 white paper

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Hvad er? Hvorfor vælge? Filosofien bag systemet 3 Min side værktøjslinjen 5 6 Sager Overblik over sager Sagsforside Sagstyper Journalplan Journalnotater Kontakter (Parter) Sagsskabeloner Dokumenter Versionering af dokumenter Dokumenter uden tilknytning Forhåndsvisning af alle filtyper Journaliser fra Outlook Postfordeling Vedhæftninger Dokumentskabeloner Digital Post Send eller print dokumenter Brevfletning Søgning, filtrering og sortering Fritekstsøgning Avanceret søgning Opgaver Workflows Opgaver Simple workflows (styring af arbejdsgange) Avanceret workflowunderstøttelse Projektrum Dokumentbibliotek Forum, wiki og chat Sikkerhed og brugerstyring 19 Integrationer og standarder AD integration Sag- og dokumentstandarder Hvorfor vælge 20 Platformen Alfresco er basis open source EMS 21 Arkivering tænkt ind fra begyndelsen 22 Features på vej i version 2.0, december 2015 Gem søgninger Sagsskabeloner Referencer imellem sager Dokumentskabeloner avanceret Avanceret workflowunderstøttelse Digital Post Serviceplatformen Ditmer Agenda Management Om Magenta

3 INDLEDNING Hvad er? er en platform til sags- og dokumenthåndtering. Open ESDH er udviklet med fokus på samarbejde og styring af opgaver og arbejdsgange. er også et ESDH-system med alle de klassiske moduler og funktionaliteter: Sager, dokumenter, parter, journalnotater og Digital Post. giver brugeren mulighed for at sikre effektive arbejdsgange og kan fungere som organisationens intranet, ligesom det kan benyttes som samarbejdsværktøj (collaboration software) for projekter, da det har projektrum, chatfunktion, væg og wiki. Hvorfor vælge? er et naturligt sted at samarbejde og arbejde. Med får man: et enkelt, overskueligt og logisk system for avancerede og mindre trænede brugere en intuitiv og brugervenlig brugergrænseflade bedre og lettere journalisering (lovmedholdelighed) billigere og lettere vedligeholdelse et system der er tilgængeligt alle steder indbygget samarbejdsfunktionalitet og projektrum masser af udviklingsmuligheder i samarbejde med andre kunder automatisk versionering af dokumenter og noter, så tidligere versioner er tilgængelige SIDE 2

4 FILOSOFIEN BAG SYSTEMET Magenta har udviklet et system, der både er brugerens naturlige arbejdssted og ESDH i ét. Dokumenterne gemmes der, hvor brugerne arbejder, og de journaliseres samme sted. Brugerens grupper, mail, forside, chat og kontakter er nu samlet. På den måde bliver der færre silo-systemer og skift mellem systemer, når brugeren arbejder. Mange organisationer oplever, at medarbejderne synes, deres EDSH-system er tidskrævende og besværligt at bruge, og at brugerne journaliserer for lidt i systemerne. Det skyldes ofte, at brugerne ikke oplever ESDH-systemet som et naturligt arbejdsred- SIDE 3

5 skab, men som et system, de (bagefter) skal ind og arkivere deres dokumenter i. Det er ikke en hensigtsmæssig måde at arbejde på. Det er for tidskrævende og besværligt, ligesom der heller ikke bliver journaliseret tilstrækkeligt og dermed ikke opfylder lovgivning eller dokumentationskrav. Derudover er der ofte dårlig sammenhæng mellem en del ESDHsystemer og de øvrige administrative systemer. Versionsstyringen er uoverskuelig og der er dokumenter på intranet, netværksdrev, skrivebordet, c-drevet - eller måske i et projektrum. Mange oplever derfor, at det er nemmere at have originalen et andet sted end i ESDH-systemet, hvilket er upraktisk arbejdsmæssigt og også strider mod Forvaltningsloven, hvis man er en offentlig myndighed. De gennemgående principper for brugeroplevelsen i er, at det skal være klart, enkelt og overskueligt, og at den vigtigste funktionalitet er nemt tilgængelig. Mere detaljeret information kan findes med enkel navigation. bygger på open source-systemet Alfresco, som kan benyttes til ESDH, intranet, projektrum og som samarbejdsværktøj. Dermed løftes kvaliteten naturligt, og alle kompetencer kan anvendes bedst muligt. kan implementeres i faser, hvis organisationen ønsker at udskifte eksisterende systemer ét ad gangen. Der er masser af potentiale i, blandt andet fordi det er open source. Din organisation har rettighederne til gratis at dele alt, hvad der udvikles. Magenta tilbyder videreudvikling og implementeringshjælp, herunder projektledelse, e-læring, undervisning og support til business case. Vi hjælper med at realisere gevinsterne, både de økonomiske og de kvalitative. SIDE 4

6 MIN SIDE Brugerne har en forside, Min side, som kan designes efter eget ønske. Typisk vil der være oversigt over egne favoritsager, seneste sager, seneste dokumenter og de projektrum, som brugeren er medlem af. Det er også muligt at hente nyheder eller anden information fra eksterne websider. De fleste brugere vil primært arbejde fra Min side. SIDE 5

7 værktøjslinjen Værktøjslinjen har kun fem menuer og giver logisk overblik over systemets funktioner og hurtig adgang til hovedområderne via menupunkterne. Administratoren kan opsætte, hvor mange menupunkter den enkelte bruger skal have adgang til, afhængig af brugerens behov. SAGER I sagsdelen samles dokumenter og øvrige oplysninger, der knytter sig til samme emne, opgave eller sag. Dokumenterne og informationerne journaliseres, så alle informationer gøres let tilgængelig for brugeren selv og for kollegerne og for eftertiden. Journaliseringen strukturerer placeringen af sagen, indholdet gøres automatisk tilgængeligt for søgning, og maskinel registrering sikrer unik identifikation af sagen og dens dokumenter. Alt er søgbart i. Overblik over sager Under menupunktet Sager kan brugerne få et overblik over egne sager.

8 Sagsforside Hver sag har sin egen sagsforside med overblik over alle sagens detaljer, alle sagens dokumenter og journalnotater. Sagstyper har som standard sagstyperne: Standardsag (emnesag) Borgersag/personsag (har CPR-nummer) Virksomhedssag (har CVR-nummer) Personalesag (har CPR-nummer) All sagstyper i kan tilpasses organisationens behov. SIDE 7

9 Journalplan kan understøtte de journalplaner, som organisationen ønsker, og understøtter KLs kommunale emnesystematik (KLE) og tilhørende handlingsfacetter. Journalnotater I kan brugeren skrive journalnotater på sagen. Journalnotatet kan benyttes til at skrive løbende notater til sager, der ikke kræver et dokument. Det kunne eksempelvis være telefonsamtaler, henvendelser, møder, vurderinger eller bemærkninger til en afgørelse. Kontakter (Parter) kan integrere til forskellige datakilder afhængig af organisationens behov. Det kunne være Serviceplatformen, således at alle relevante borgere er oprettet som parter. På en sag tilknyttes de relevante parter, og kan selv hente og benytte alle data fra parten ved oprettelse og afsendelse af dokumenter med brug af eksempelvis Digital Post. Sagsskabeloner I har brugeren mulighed for at skabe en sag på basis af en forudfyldt skabelon. I version 2.0, december 2015 vil det blive muligt at gemme sagsskabeloner og dele dem med teams, afdelinger eller hele organisationen. SIDE 8

10 DOKUMENTER I menupunktet Dokumenter findes detaljerede oplysninger om de dokumenter, der er tilgængelige for den enkelte bruger. Der er adgang til at arbejde med dokumentet, med parter og se dokumentets aktivitet, det vil sige alle versioner, sletninger etc. Der er mange forskellige måder at tilgå dokumenterne på i. Tanken bag designet er, at dokumenterne skal være tilgængelige på den facon, der giver bedst mening i den enkelte arbejdssituation. Alle dokumenter i kan således åbnes og gemmes i direkte fra LibreOffice (open source) eller Microsoft Office (via Sharepoint protokollen), med Windows Stifinder og fra et program. SIDE 9

11 Versionering af dokumenter Så snart en fil er overført til, er den sikret mod brugerfejl og uheld. Hver gang en fil gemmes, sørger systemet for, at der dannes en ny version, så man altid kan gå tilbage til tidligere udgaver af samme dokument. Filer, der slettes fra, overføres til en skjult skraldespand, som administratorer kan tilgå i tilfælde af fejlagtig sletning. Dokumenter uden tilknytning Dokumenter, der ikke skal gemmes eller ikke vurderes at have tilknytning til en sag, kan journaliseres i alligevel. Det vil typisk ske i en kategori i journalplanen, som kasseres ved arkivering. De løse dokumenter kan eventuelt journaliseres på sager oprettet under handlingsfacetten "modtaget informativt materiale", hvorfra dokumenter ikke overføres til arkiv. Hermes sikres, at alt materiale findes i ESDH-systemet, og dermed at brugere ikke skal søge efter dokumenter for at finde det ønskede materiale. Det styrker også journaliseringspraksis, at reglen i en organisation er, at alle dokumenter journaliseres. SIDE 10

12 Forhåndsvisning af alle filtyper Brugeren kan klikke på en fil og få forhåndsvist alle gængse filtyper. rummer mulighed for håndtering og forhåndsvisning af ca. 200 filtyper, herunder PDF, DOC og TIFF. SIDE 11

13 Journaliser fra Outlook Indgående s kan journaliseres til en sag direkte fra Outlook. Brugeren kan vælge at gemme mailen med eller uden vedhæftninger i en eksisterende sag, eller oprette en ny sag til det gemte. SIDE 12

14 Postfordeling Postfordelingen gør det muligt at overføre materiale som for eksempel s, papirbreve (skannede) eller andre dokumenter direkte til brugeren, området eller sagen. Posten fordeles ved hjælp af den indbyggede funktionalitet, hvilket gør det muligt at sende post direkte ind til en sag eller til et site, selvom brugeren ikke selv har adgang til området. Postfordeling kan tilpasses organisationens behov. Vedhæftninger Det er muligt at se, hvilke dokumenter, der er modtaget som vedhæftninger til og fra s. Dokumentskabeloner har standardiserede skabeloner for dokumenter, som kan bruges ved oprettelse af breve og notater. Skabelonerne designes af organisationen, så de passer til behovene. SIDE 13

15 Med det avancerede dokumentskabelon-system (kommer i version 2.0, december 2015) har brugeren mulighed for at gemme skabeloner til senere brug og til sig selv, et team, afdeling eller alle i organisationen. Digital Post I version 2.0, december 2015 er det muligt at sende alle typer breve med Digital Post. Afsendelsen sker semiautomatisk i baggrunden, når brugeren vælger at sende et brev. Dokumentet konverteres til pdf og afsendes. Hvis den borger, der skal modtage brevet, ikke har en Digital Postkasse (e-boks), kan systemet opsættes, så dokumentet sendes digitalt til fjernprint. sender de metadata med til Digital Post, som er nødvendige for den automatiske afsendelse, hvis blot modtageren er oprettet som part på sagen. integrerer til og benytter KMD doc2mail til fjernprint. Send eller print dokumenter Når der skal printes eller afsendes en med vedhæftede dokumenter, kan flere dokumenter vælges på én gang. SIDE 14

16 Brevfletning Med brevfletningsfunktionen kan brugeren automatisk sende breve til en række parter tilknyttet en sag, således at parter med forskellige adresser modtager det samme brev. SØGNING, FILTRERING OG SORTERING Fritekstsøgning Alle steder i er det muligt at søge i systemets sager og dokumenter. Der kan søges i alt indhold, også i PDF-filer. Efter en simpel søgning kommer det avancerede søgebillede frem. SIDE 15

17 Avanceret søgning I avanceret søgning kan der søges og filtreres på en række metadata, for eksempel dokumenttype, forfatter, sagstype etc. Den avancerede søgning muliggør et godt overblik over aktuelle sager, og der kan endvidere søges på status osv. OPGAVER WORKFLOWS Opgaver har opgavestyringsfunktion. Det giver mulighed for at tildele, godkende og følge op på sagsopgaver, som i processen er tildelt forskellige brugere. En opgave har en ejer, typisk samme bruger, som har oprettet opgaven og foretaget den første tildeling. Simple workflows (styring af arbejdsgange) Simple workflows hjælper med at holde styr på den samlede sagsproces, de enkelte opgaver og de involverede personer. Fra sagen har sagsbehandleren overblik over tilknyttede arbejdsgange og kan se, hvem der er ansvarlig for de enkelte sager. SIDE 16

18 Brugere, der er involveret i en arbejdsgang, bliver informeret via advis- og arbejdsgangsfunktionerne. Med en sagsopgave følger en række underkategorier, blandt andet Sagsopgave med opfølgning, der bruges til uddelegering af en opgave med mulighed for at revidere opgaven. Arbejdsgangen Sagsopgave med godkendelse bruges til at indhente godkendelse af en opgave. Avanceret workflow-understøttelse får med version 2.0, december 2015 avanceret workflow-understøttelse. Det åbner mulighed for at oprette workflows som aktiveres automatisk. Når en bruger eksempelvis modtager en ansøgning, kan denne oprettes som en speciel sagstype, der udløser et workflow, som brugeren skal følge. Avancerede workflows giver en række gevinster: ensartet sagsbehandling alle brugere gennemfører sagsforløbet på den mest effektive måde bedre datakvalitet Magenta kan udvikle tilpassede workflows efter behov. SIDE 17

19 PROJEKTRUM I menupunktet Projektrum kan brugeren oprette en delt side, hvor medlemmer af siden kan samarbejde om et projekt. Projektrummet oprettes med en beskrivelse, og der kan lægges dokumenter i rummet. Dokumentbibliotek I projektrummets dokumentbiblioteket findes de dokumenter, som er relevante for projektrummets medlemmer at se eller redigere. Projektrummet kan benyttes til at skabe samlet overblik over gældende dokumenter. Dokumenterne kan være hentet fra forskellige sager. Forum, wiki og chat I forum kan der skrives beskeder til projektrummets medlemmer, ligesom det kendes fra en "væg". I projektrummet kan brugeren oprette en wiki over vigtige informationer. Og endelig kan der indarbejdes forskellige chatmuligheder i. SIDE 18

20 SIKKERHED OG BRUGERSTYRING er udviklet med hovedvægt på adgangskontrol og bruger- og versionsstyring. Systemet rummer en lang række integrerede værktøjer til håndtering af sikkerhed. Det gælder blandt andet: avanceret rettighedsstyring. Rettigheder kan gives på alle niveauer, fra et helt site (afdeling eller team) til dokumentniveau. mulighed for at gøre eksterne samarbejdspartnere til medlemmer af et projektrum eller give dem adgang til enkelte dokumenter, og at eksterne partnere indgår i arbejdsgange. workflow (godkendelsesprocedurer, redaktør/brugerfaciliteter) sikkerhed mod fejlplacering og sletning s rettighedssystem rummer desuden en fælles metode til autentificering, der understøtter LDAP, AD, NTLM og Single Sign-on (SSO). INTEGRATIONER OG STANDARDER AD integration har integration til Active Directory (AD), således at brugeroprettelse og vedligehold synkroniseres løbende. Hermed lettes brugerstyringen af systemet betragteligt. SIDE 19

21 Sag- og dokumentstandarder er compliant med OIO sag og OIO dokument-standarderne og med FESD standarden og NOARK4-standarden. HVORFOR VÆLGE Systemet skaber et nemt og naturligt arbejdssted for brugerne. Brugerne kan journalisere mere konsekvent og overholder dermed lovgivningen om dokumentation: Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Arkivloven. Open source er generelt billigere, da der sjældent er tale om licensudgifter. Med open source kan organisationen altid skifte leverandør uden at skifte platform. Der er et besparelsespotentiale i at reducere antallet af systemer, da også afløser andre former for collaboration software (projektrum, chat, forum og wiki). Samarbejdet bliver lettere, og dermed løftes leverancernes kvalitet. Man kan let oprette et projektrum og invitere andre som medlemmer. Det sparer tid, letter samarbejdet og giver bedre opgaveløsning. kan nemt sammenbygges med intranet. Systemet kan videreudvikles, eventuelt i samarbejde med andre organisationer. Hvis en organisation vil overtage et modul, som en anden leverandør har udviklet, er det gratis. Systemet kan udvides til at understøtte specielle fagområder. IT-afdelingen skal administrere færre systemer, da kan afløse flere andre. Med færre systemer skal organisationen anskaffe og stå for færre integrationer til andre systemer. SIDE 20

22 PLATFORMEN ALFRESCO ER BASIS OPEN SOURCE EMS er baseret på Enterprise Content Management Systemet Alfresco. Alfresco har omfattende referencelister blandt offentlige myndigheder verden over, og i Danmark er systemet godt repræsenteret. Alfresco har stor fokus på web 2.0 teknologier, og systemet er velegnet til ESDH, intranet, projektstyring, dokumenthåndtering og workflow. Alfresco er udviklet med hovedvægt på adgangskontrol, bruger- og versionsstyring. Alfresco har en omfangsrig håndtering af læse- og skriverettigheder. Rettigheder kan gives på alle niveauer, fra et helt site til dokumentniveau. Alfrescos rettighedssystem rummer en fælles metode til autentificering, der understøtter LDAP, AD, NTLM og Single Sign-on (SSO). Alfresco følger Noark-standarden, som FESD også bygger på, for dokumenthåndtering. Alfresco udvikles i et internationalt community. Bag Alfresco står også et selskab, som har base i Storbritannien og afdelinger i blandt andet USA, Tyskland og Australien. Alfresco kommer i to versioner: Community versionen som er open source Enterprise versionen som er traditionelt licensbåret Desuden tilbyder en lang række åbne API'er og protokoller, der gør det muligt at integrere med andre systemer. Det er eksempelvis muligt at lade andre systemer arkivere direkte i. SIDE 21

23 ARKIVERING TÆNKT IND FRA BEGYNDELSEN er designet med arkivering til Statens Arkiver eller andet anerkendt arkiv indtænkt fra starten. Data fra systemet kan let overføres til en såkaldt Arkiveringsversion og afleveres til arkiv. En af de største opgaver, organisationer oplever ved aflevering til arkiv, er konvertering af dokumenter fra de anvendte formater over til formater, som er godkendte til arkivering. Hvis dokumenterne ikke er konverteret hurtigt, efter at de er skabt eller låst, kan det ofte give problemer at konvertere dem. I baggrunden konverterer automatisk alle dokumenter til arkivformat straks efter låsning. En anden tidskrævende udfordring er, hvis brugerne uforvarende har gemt dokumenter i et filformat, der ikke hører hjemme i et ESDH-system. For at undgå dette kontrollerer straks filformatet, når brugeren vil gemme et dokument. Hvis der er tale om et ikke-tilladt filformat, blokerer for, at brugeren kan gemme dokumentet. Brugeren gøres opmærksom på, at formatet ikke må ligge i systemet. har en bruttoliste for tilladte formater, og organisationen kan redigere i denne liste efter behov. SIDE 22

24 FEATURES PÅ VEJ I VERSION 2.0, DECEMBER 2015 Gem søgninger I kan egne eller delte søgninger gemmes. Sagsskabeloner I får man mulighed for at skabe en sag på basis af en forudfyldt skabelon. Der vil være mulighed for at gemme og dele sagsskabeloner med teams, afdelinger eller hele organisationen. Referencer imellem sager Det bliver muligt at oprette relationer mellem sager, så det fremgår, at de er sagligt sammenhørende. Dokumentskabeloner avanceret I det avancerede skabelonsystem får brugeren mulighed for at gemme skabeloner til senere brug, eller til brug for et team, en afdeling eller alle i organisationen. Avanceret workflow-understøttelse giver mulighed for at oprette workflows, der aktiveres automatisk. Når systemet eksempelvis modtager en ansøgning, kan denne oprettes som en speciel sagstype, der udløser en workflow, som brugeren skal følge. Avancerede workflows giver en række gevinster: ensartet sagsbehandling alle brugere gennemfører sagsforløbet på den mest effektive måde bedre datakvalitet Magenta kan udvikle tilpassede workflows efter behov. SIDE 23

25 Digital Post Brugerne får mulighed for at sende alle breve med Digital Post. Når brugeren vælger at sende et brev, sker afsendelsen automatisk i baggrunden, hvis har alle nødvendige informationer fra parter. Dokumentet konverteres til pdf og afsendes. Hvis den borger, der skal modtage brevet, ikke har en Digital Postkasse (eboks), sendes dokumentet digitalt af sted til fjernprint. sender de metadata med til Digital Post, som er nødvendige for den afsendelsen, hvis modtageren er oprettet som part på sagen. Serviceplatformen integrerer til Serviceplatformen, hvorfra systemet henter CPR- og CVR-data. Ditmer Agenda Management integrerer til Ditmer Agenda Management, som er et kommunalt rettet system til skabelse og administration af dagsordener. Brugere, der har rolle som dagsordenssamler, vil have et ekstra menupunkt Dagsordener, hvorfra brugeren dirigeres videre til Agenda management. Agenda Management trækker data og dokumenter fra ved dagsordensskabelse og sørger for den videre publicering af dagsordener. SIDE 24

26 OM MAGENTA Magenta udvikler løsninger inden for web, intranet, ESDH, design og integration mellem fagsystemer. Vores målgruppe er primært større offentlige institutioner som regioner og kommuner, ministerier og universiteter. Vi skræddersyr løsninger, der passer til kundens behov. Vi har specialiseret os i at udvikle avancerede IT-systemer, der ikke kun virker rent teknisk, men hjælper vores kunder med at forbedre kommunikationen og nå deres mål. Vi har et konsekvent fokus på brugervenlighed i design, informationsarkitektur og teknisk funktionalitet. Vi har arbejdet med open source teknologier siden virksomhedens stiftelse i 1999, og alle leverancer frigives på open sourcevilkår. Vil du vide mere? Så kontakt os på eller Magenta ApS Studiestræde 14, 1. sal 1455 København K SIDE 25

Open ESDH er baseret på Enterprise Content Management Systemet Alfresco.

Open ESDH er baseret på Enterprise Content Management Systemet Alfresco. OPEN ESDH OM OPEN ESDH Open ESDH er resultatet af en række kundedrevne innovationsprojekter til det grønlandske selvstyres forsyningsvirksomhed, Nukissiorfiit, og en række danske offentlige institutioner.

Læs mere

White paper IMS Digital Post. Tillægsmodul til IMS produkter

White paper IMS Digital Post. Tillægsmodul til IMS produkter White paper IMS Digital Post Tillægsmodul til IMS produkter White paper IMS Digital Post IMSoft A/S Januar, 2015 Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@imsoft.dk IMSoft A/S Klamsagervej 31 8230 Åbyhøj Tlf.:

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

Dokumentboks flagskibsprojekt i Næstved Kommune Enkeltforsendelser og integration til ESDH

Dokumentboks flagskibsprojekt i Næstved Kommune Enkeltforsendelser og integration til ESDH Dokumentboks flagskibsprojekt i Næstved Kommune Enkeltforsendelser og integration til ESDH Flagskibsprojekt - overblik Projektet er rettet mod enkeltforsendelser ikke masseforsendelser Efterår/vinter 2009:

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

White paper IMS Arkiv, april 2016 IMS A/S. Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@ims.dk. Åbogade 15 8200Århus N

White paper IMS Arkiv, april 2016 IMS A/S. Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@ims.dk. Åbogade 15 8200Århus N White paper White paper IMS Arkiv, april 2016 IMS A/S Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@ims.dk IMS A/S Åbogade 15 8200Århus N Tlf.: +45 31 74 00 09 Salg: salg@ims.dk Support: support@ims.dk Web: www.ims.dk

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

Documenthåndtering / ESDH

Documenthåndtering / ESDH Documenthåndtering / ESDH DocuNote 1 Dokumenthåndtering - enkel styring af sager, dokumenter og e-mails IntraNotes dokumenthåndteringssystem, DocuNote, samler og håndterer organisationens sager, e-mails,

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet Procedurer for kvalitetskontrol 3 eksempler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksempelsamlingen

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 14-08-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Dokumentnr. 2014-0105757-17 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Acadre 15 SP2 Forbedringer i CM klienten

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager.

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager. TALENT SOLUTIONS Talent Recruiter +45 72 44 06 44 www.hr-manager.dk info@hr-manager.dk Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer HR Manager Talent Solutions Nørregade 26, 2. sal 1165 København K

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

White paper IMS Arkiv

White paper IMS Arkiv White paper IMS Arkiv White paper IMS Arkiv IMSoft, marts 2013 Ansvarlig: Henrik Rabæk Poulsen IMSoft A/S Klamsagervej 27, 1 8230 Åbyhøj Tlf.: +45 31 74 00 09 Salg: salg@imsoft.dk Support: support@imsoft.dk

Læs mere

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH Releasebeskrivelse KMD Sag Version 14.5 Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH August 2015 Version 14.5 1 LÆSEVEJLEDNING... 3 2 GENERELT... 3 2.1 Indstilling for gem fællessøgning som defaultvisning...

Læs mere

ØGET FOKUS PÅ SIKKERHED

ØGET FOKUS PÅ SIKKERHED white paper ØGET FOKUS PÅ SIKKERHED er et varslings- og krisehåndteringssystem udviklet af Magenta. Der er et stigende behov for at have systemer, der kan give øget tryghed og sikkerhed på arbejdspladser,

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

White paper IMS Personale

White paper IMS Personale White paper IMS Personale White paper IMS Personale IMSoft, marts 2013 Ansvarlig: Henrik Rabæk Poulsen IMSoft A/S Klamsagervej 27, 1 8230 Åbyhøj Tlf.: +45 31 74 00 09 Salg: salg@imsoft.dk Support: support@imsoft.dk

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Personalesager i SD Personaleweb

Personalesager i SD Personaleweb NOTAT HR-centret 8. december 2015 Personalesager i SD Personaleweb Indholdsfortegnelse Generelt:... 1 Sådan laver du forespørgsel på en personalesag:... 2 Sådan opretter du et dokument via personalesagen:...

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

Minivejledning til overblik og oprydning af manuelle sager i KMD Sag

Minivejledning til overblik og oprydning af manuelle sager i KMD Sag Minivejledning til overblik og oprydning af manuelle sager i KMD Sag Vejledning er skrevet til den KMD Sag ansvarlige. Det forudsættes at personen har de rigtige autorisationer, de rigtige systemer installeret

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

ESDH og cloud computing

ESDH og cloud computing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.11

Nyt i SkoleIntra 5.11 Nyt i SkoleIntra 5.11 Sidst ændret den 26 02 2016 Ændringer i bookingsystemet Af hensyn til arbejdet med at udforme en ny og mere centralt placeret kalender i Det Nye Skoleintra, har vi lavet nogle ændringer

Læs mere

Retningslinjer. for brug af

Retningslinjer. for brug af Retningslinjer for brug af Version 1 / Godkendt af styregruppen 29. november 2011 Brugerhåndbogen vedligeholdes af Center for IT og Digitalisering Ændringsønsker afleveres til superbrugerne Kære bruger.

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 7. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse INDLEDNING Konkurrencestyrelsen har i foråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til brug for styrelsens rapport om konkurrencen markedet for

Læs mere

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs Notat SEGES P/S Koncern Digital Udnyttelse af nye publiceringsformer og samskabelse Ansvarlig JPH Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 01-2016 Side 1 af 14 Udnyttelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

IMPULS 2016 Er ESDH udbredt til alle hjørner af din organisation?

IMPULS 2016 Er ESDH udbredt til alle hjørner af din organisation? IMPULS 2016 Er ESDH udbredt til alle hjørner af din organisation? Hvis ikke, så bliv inspireret af Esbjerg Kommune, der er på vej til at forankre ESDH organisatorisk og samtidig øge brugen af ESDH på alle

Læs mere

Sådan laver du ansættelsesbreve

Sådan laver du ansættelsesbreve Sådan laver du ansættelsesbreve med HR-Løn flettefil Januar 2011 1 Introduktion Vil du gerne kunne lave ansættelsesbreve nemt og hurtigt? Og vil du gerne have, at de er sat op med jeres institutions brevpapir,

Læs mere

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en masseforsendelse til digital post i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren. Anbefales

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor 05.060 E-mail mailinglister i Revimentor Revimentor giver mulighed for at revisor kan benytte mailinglister til sende e-mails kunder eller kontaktpersoner hos kunder. Dette kan bruges til nyhedsmail eller

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: A N N ONCE IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: KL ønsker

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Vi har gjort det nemt og hurtigt, at flytte sine regnskabsdata fra økonomisystemerne e-conomic og Microsoft Dynamics C5 ver. 2012 og ældre, til

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Dit budskab i centrum

Dit budskab i centrum Dit budskab i centrum Websites hurtigt og nemt Wizi er et standard Content Management System udviklet "in-house" af Vizion Factory NewMedia. Vi har implementeret skræddersyede CMS løsninger for vores kunder

Læs mere

Kontraktstyring. Ved Marie Albæk Jacobsen og Mikkel Friis Rossa

Kontraktstyring. Ved Marie Albæk Jacobsen og Mikkel Friis Rossa Kontraktstyring Ved Marie Albæk Jacobsen og Mikkel Friis Rossa 2 Kontraktstyring En metode til at styre og følge op på kontrakterne i din institution. Løser typiske udfordringer, som: Opbevaring af kontrakter

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere