Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted hhx Matematik niv. B Jens Ole N. Andersen 2ht2208 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Grundlæggende Algebra Beskrivende Statistik Lineære funktioner 2. grads funktioner Eksponentielle funktioner Finansiel regning Lineær programmering Funktioner og polynomier Differentialregning, sekanthældning og regneregler Differentialkvotient og tangenter Tværfagligt forløb i virksomhedsøkonomi og matematik Gevinstmaksimering Potens- og eksponentielle funktioner Geometri og trigonometri Side 1 af 14

2 Titel 1 Grundlæggende algebra Antonius m.fl.: Matematik C Kap. 2 Kernestof og : Tal og mængder Flerleddede størrelser Regning med parenteser - Faktorisering 16 lektioner. Symbol og formalisme Hjælpemiddelkompetence Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Initialtest Anvendelse af graf-regner/ excel. Afsluttende test. Afleveringsopgaver Side 2 af 14

3 Titel 2 Beskrivende statistik Antonius m.fl.: Matematik C Kap. 3 Kernestof: Diskrete variable Grupperede variable Hyppighed, frekvens og summeret frekvens Middeltal/gennemsnit Kvartiler, median og typetal Supplerende stof: Indekstal Procentberegning 21 lektioner Modelleringskompetence Kommunikationskompetence Hjælpemiddelkompetence Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Anvendelse af graf-regner/ excel. Afsluttende emneopgave Afleveringsopgaver Side 3 af 14

4 Titel 3 En overordnet titel for undervisningsforløbet Lineære funktioner Antonius m.fl.: Matematik C Kap Kernestof og : - Forskrift og graf - Bestemmelse af forskrift - Ligninger af 1. grad i en variabel - Uligheder af 1. grad i en variabel - dobbeltuligheder af 1. grad i en variabel - To ligninger med to ubekendte - Anvendelse af lineære funktioner - Stykkevis lineære funktioner - Anvendelse af stykkevis lineære funktioner Tilnærmelsesvis lineære udviklinger 27 lektioner Modellering Symbol og formalisme Repræsentationskompetence Hjælpemiddel Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Anvendelse af graf-regner/ excel. Afsluttende emneopgave Afleveringsopgaver Test Side 4 af 14

5 Titel 4 En overordnet titel for undervisningsforløbet 2. gradsfunktioner Antonius m.fl.: Matematik C Kap. 6 Kernestof og : andengradsfunktionen, regneforskrift og graf monotoniforhold, nulpunkter, fortegn og toppunkt. Bestemmelse af skæring mellem andengradsfunktioner Anvendelse af andengradsfunktioner Beregning af ligninger og uligheder af anden grad 22 lektioner Tankegangskompetence Ræsonnementskompetence Symbol- og formalismekompetence Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Anvendelse af graf-regner/ excel. Afsluttende emneopgave Afleveringsopgaver Side 5 af 14

6 Titel 5 En overordnet titel for undervisningsforløbet Eksponentielle funktioner Antonius m.fl.: Matematik C Kap. 7 Kernestof og : eksponentielle funktioner, regneforskrift og graf i sædvanligt koordinatsystem logaritmefunktioner til beregning af eksponentielle ligninger eksponentiel vækst. Eksponentiel vækst kontra lineær vækst løsning af eksponentielle ligninger ved aflæsning og beregning forskrift for en eksponentiel funktion gennem to kendte punkter praktiske problemer, der indeholder eksponentiel vækst (rentesregning, afskrivning ved saldometode, vækst i bakteriekulturer, radioaktivt henfald, befolkningsmodeller osv.) 25 lektioner Modelleringskompetence Problemhandling Repræsentationskompetence Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Anvendelse af graf-regner/ excel. Afsluttende emneopgave Afleveringsopgaver test Side 6 af 14

7 Titel 6 En overordnet titel for undervisningsforløbet Finansiel regning Antonius m.fl.: Matematik C Kap. 8 Kernestof og : Rentesregning Annuitetsregning Kapitalværdi som funktion af tiden Amortisationsplaner 22 lektioner Modellering Problembehandling Hjælpemiddelkompetence Kommunikation Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Anvendelse af graf-regner/ excel. Afsluttende emneopgave Afleveringsopgaver Test Side 7 af 14

8 Titel 7 En overordnet titel for undervisningsforløbet Lineær programmering Antonius m.fl. Matematik niv. B, Systime, Kap. 9 Kernestof: - Lineære funktioner i to variable - Optimering indenfor et polygonområde - Lineær programmering i Excel Supplerende stof: - Følsomhedsanalyse 20 lektioner Modellering Problembehandling Hjælpemiddelkompetence Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Anvendelse af Excel. Afleveringsopgave Side 8 af 14

9 Titel 8 En overordnet titel for undervisningsforløbet Funktioner og polynomier Søren Antonius m.fl. Mat B,: side Funktionsbegrebet og injektive funktioner - Omvendte funktioner - Sammensatte funktioner - Nulpunkter - Fortegnsundersøgelse 32 lektioner Symbol og formalisme, Ræsonnementskonpetencen Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Skriftlig aflevering Prøver uden hjælpemidler Side 9 af 14

10 Titel 9 En overordnet titel for undervisningsforløbet Differentialregning, sekanthældning og regneregler Søren Antonius m.fl.: side Kernestof og : differentialkvotient grafisk og analytisk differentialkvotient af simple funktioner simple regneregler for differentialkvotienter Anvendelse af differentialkvotienter til bestemmelse af monotoniforhold Differentialkvotient af produkt og brøk 32 lektioner Symbol og formalisme, Ræsonnementskonpetencen Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Emneopgave Skriftlig aflevering Prøver uden hjælpemidler Side 10 af 14

11 Titel 10 Differentialkvotient og tangenter Søren Antonius m.fl.: side Kernestof og : tangentligningen. det approksimerende førstegradspolynomium Newton-Raphsonmetoden 28 lektioner Symbol og formalisme, Ræsonnementskonpetencen Hjælpemiddelskompetencen Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Skriftlig aflevering Side 11 af 14

12 Titel 11 Tværfagligt forløb i virksomhedsøkonomi og matematik Gevinstmaksimering Eleverne skal kunne: - Redegøre for begreberne TO, FO, VO, SE og VE grafisk. - Redegøre for de vigtigste omkostningsarter. - Identificere hvornår omkostningerne er progressive, degressive eller proportionale. - Forklare forskellen mellem Differensomk. og Grænseomk. - Forklare betydningen af springvist varierende kapacitetsomkostningers indflydelse på KE og Domk - Forklare forskellen mellem Differensoms. og Grænseoms. - Minimere SE og VE - Forklare omsætningskurvens forløb ved såvel variabel stykpris som konstant stykpris. - Beregne optimalitetsbetingelsen Groms.= Gromk. - Beregne aktivtitetsoptimering ved fuldkommen konkurrence og monopol. Egne noter Søren Antonius: side lektioner Modelleringskompetencen, Kommunikationskompetence Hjælpemiddelskompetencen Problembehandlingskompetencen Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Skriftlig afleveringsopgave Emneopgave Side 12 af 14

13 Titel 12 Potens- og eksponentielle funktioner Søren Antonius m.fl.: s Kernestof og : Potens funktioner og eksponentielle funktioner Differentialkvotient af potens funktioner, eksponentielle funktioner og logaritmefunktioner 20 lektioner Ræsonnementskompetemce Modelleringskompetencen, Problembehandlingskompetence Symbol og formalismekometencen Repræsentationkonpetencen Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Skriftlig afleveringsopgaver Emneopgave Prøve med hjælpemidler Side 13 af 14

14 Titel 13 Geometri og trigonometri Søren Antonius m.fl.: side Kernestof og : - polygoner (ligedannede og kongruente) - trekanter (højde, median, midtnormal, vinkelhalveringslinje, omskrevne cirkel, indskrevne cirkel, vinkelsum, Pythagoras læresætning,) - cos., sin. og tang. ud fra enhedscirklen - trekantsberegninger med cos., sin. og tang. - trigonometriske ligninger - radiantal 25 lektioner Problembehandlingskompetencen Repræsentationskompetencen Ræsonnementskonpetencen Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Emneopgave Skriftlig aflevering Prøve med hjælpemidler Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. FORELØBIGE eksamensspørgsmål mac7100 og mac710 dec 01 og maj/juni 013. Spørgsmål 1: Ligninger Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Giv eksempler

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere