Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om coaching. som udviklings- og ledelsesværktøj"

Transkript

1 Kort om coaching som udviklings- og ledelsesværktøj Artikel skrevet i 2007af Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann 1 Coaching har i løbet af det seneste årti bredt sig som en løbeild i danske virksomheder og er i dag en af de mest omtalte og brugte udviklings- og ledelsesværktøj. Årsagen til dette er at coaching er et meget brugbart og konkret værktøj, som kan hjælpe virksomheder med mange af de udfordringer vi kender fra hverdagen i moderne travle organisationer. Danske organisationer er kendetegnet ved stigende forandringshastighed i produktlivscyklussen, stigende krav til kvalitet og effektivitet og stigende krav til bedre at håndtere komplekse tværfaglige samarbejdsrelationer. Når coaching bliver benyttet korrekt kan metoden bl.a. hjælpe med at: afklare komplekse udfordringer og hvad der skal til for at løse dem øge motivationen blandt de enkelte ansatte og i teamet reducere stress i organisationen lære teamet til at lære af erfaringerne øge de ledelsesmæssige færdigheder skabe bedre og mere afbalancerede løsninger fastholde fokus på målsætninger og resultater Ethvert menneskeligt system (dvs. organisationer, teams, familier, individer) kan beskrives ud fra en model vi kalder de tre aktivitetsdomæner. Modellen er inspireret af en sprogteori, som blev udviklet af H.R. Maturana. Ifølge Maturana udfolder menneskers sproglige handlinger sig i tre domæner. Inspireret af Maturana s tanker og vores egne erfaringer som organisationskonsulenter har vi defineret følgende tre aktivitetsdomæner. Produktionsdomænet handler om alle de almindelige aktiviteter, der skal til for at opretholde driften. Her bruger langt de fleste af os stort set alt vores tid. Refleksionsdomænet handler om at reflektere over de aktiviteter der gennemføres i produktionsdomænet mhp. at identificere hvad der med fordel kan gøres anderledes. Hvis der 1 Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann er begge partnere i Wisdom Gruppen Aps, der består af tre afdelinger: Roskilde Erhvervscoach Center, Wisdompioneer samt Center for Facilitering (www.cenfac.dk). De arbejder til daglig som coaches og som organisationskonsulenter og har siden 2003 gennemført coach uddannelser i både offentlige og private virksomheder. De har skrevet en række artikler om emnet herunder længere artikler for Børsen Ledelseshåndbøger. Denne artikel er inspireret - og en form for opsummering af en af sidstnævnte artikler.

2 ingen forandringer var i verden (dvs. i produktionsdomænet) så ville behovet for refleksion være begrænset. Behovet for refleksion stiger således i takt med tiltagende forandringer. Vores erfaring er, at en professionel håndtering af det refleksive rum i mange virksomheder nedprioriteres pga. af opgavepres i produktionsdomænet. I en moderne virksomhed er der mange risici, hvis refleksions-domænet nedprioriteres herunder risikoen for utilfredse medarbejdere (og ledere), lavere produktivitet, begrænset nytænkning og lavere konkurrenceevne. Beslutningsdomænet handler om at træffe beslutninger efter at man har overvejet mulighederne i det refleksive rum. Der findes groft sagt fire forskellige måder at tage beslutninger på; 1. Flertalsbeslutninger (demokrati), 2. Konsensus beslutninger (vetoret, hvor et forslag falder hvis alle ikke er enige), 3. Autoritetsbeslutninger ( ledelsesretten ), 4. Rodekassebeslutninger (uklare forventninger til hvordan der skal træffes beslutning). Mens man i refleksionsdomænet kigger på sin egen virkelighed, generer nye ideer til forbedringer og kigger på nye løsningsforslag, så handler beslutningsdomænet om at tage nogle kvalificerede beslutninger på baggrund af sine refleksioner. Som organisationskonsulenter bliver vi ofte overrasket over den begrænsede beslutningsbevidsthed der er i mange virksomheder. Vi oplever ofte det vi kalder en ubevidst, frossen beslutningsstrategi dvs. at virksomheden/gruppen altid tager beslutning på samme måde uden at overveje andre beslutningsalternativer.! Det refleksive domæne?! Produktionsdomænet Beslutningsdomænet I forhold til de tre aktivitetsdomæner, opfatter vi primært coaching som et refleksionsværktøj, der kan støtte fokuspersonen (FP, det være sig medarbejderen eller lederen) eller fokusgruppen (FG, fx projektgruppen eller lederteamet) med at komme frem til bedre beslutninger og dermed mere effektive 2

3 resultater i produktionsdomænet. Den hensigt kan man også læse ud af den definition, der ofte bliver brugt om coaching i danske virksomheder: Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem. (kilde: John Whitmore, Coaching på jobbet) Forskellige undersøgelser i Danmark peger på at det er inden for de såkaldte bløde ledelseskompetencer, at ledere oplever de største udfordringer, herunder især spørgsmål som: Hvordan motiverer jeg mine medarbejdere? Hvordan øger jeg min personlige gennemslagskraft? Hvordan udvikler jeg bedst mine medarbejdere? Hvordan håndterer jeg de vanskelige, menneskeskabte situationer? Coaching kan på forskellig vis benyttes som et værktøj inden for alle disse bløde udfordringer, idet coaching effektivt støtter medarbejdere og ledere med selv at identificere brugbare og bæredygtige løsninger. Vores erfaring er, at danske ansatte i de allerfleste tilfælde har en høj faglighed og stor kompetence, når det gælder den hårde faglighed. Når vi kigger på de mere bløde kompetencer omkring kommunikation, så har danske ansatte per tradition haft mindre fokus på denne side af deres faglighed. Derfor møder man tit organisationer, der lever op til devisen at vi rekrutterer på basis af folks faglige færdigheder og fyrer dem igen pga af deres manglende sociale færdigheder. Det er der et stigende antal organisationer, der er blevet opmærksomme på. Mange større organisationer tænker professionel kommunikation ind som en naturlig del af medarbejdernes og ledernes faglighed. Årsagen er at det i stigende grad bliver klart for virksomhedsledere at effektiv produktion kalder på effektiv kommunikation. Det er en spændende udvikling, som stiller store krav til hvordan man arbejder med kommmunikationskulturen i organisationen. Coaching ikke er svaret på alle ledelsesudfordringer. Ligesom vi har begrebet situationsbestemt ledelse, som er et udtryk for at vi ikke kan lede ens i alle situationer, men bør tage hensyn til den konkrete situation, så er coaching heller ikke den bedste tilgang i alle sammenhænge. Situationstilpasset kommunikation betyder, at vi er nød til at kommunikere på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til den situation vi er i. Coaching egner sig især til de komplekse udfordringer i dagligdagen, hvor svaret ikke er givet på forhånd. Coaching er et godt redskab i de mange situationer hvor man tænker: Det her må kunne gøres smartere eller mere effektivt men hvordan? Coaching er derimod ikke særligt velegnet i instruktionslignende situationer, hvor løsningen er faktabaseret eller relativ enkel og hvor der er brug for handling her og nu. Her kan coaching blive en unødvendig tidsrøver. 3

4 Problemstilling Kompleks Type A situation (=coachende) Type B situation (=rådgivende) Enkel Type C situation (=instruerende) Handling nu! Tidsperspektiv Gentagent mønster Coaching har sin historiske baggrund i det amerikanske universitetsmiljø og fra sportens verden. Coaching er baseret på det vi kalder den den systemiske coachpyramide som består af nogle enkle men effektive elementer. Disse elementer er gennemgået nedenfor. Kontrakt: Alle relationer både på arbejdspladsen og i privatlivet indeholder en eller anden form for psykologisk kontrakt. Vi skelner mellem bevidstgjorte psykologiske kontrakter (aftaler) og ubevidste psykologiske kontrakter. Når man benytter coaching som metode starter man altid med at i talesætte den psykologiske kontrakt. Typiske emner i den psykologiske kontrakt omhandler rollefordeling, tid, fortrolighed, frivillighed, rammer og mål med samtalen. Nærvær: Coaching handler først og fremmest om evnen til at være nærværende. Uanset hvad vi laver eller hvem vi er sammen med er der ingen værktøjer, som er mere effektive end vores fulde nærvær. I coaching arbejder man med og træner sin evne til at være nærværende. Lytten: Der er en grund til at vi blev født med én mund og to ører. At kunne lytte er forudsætningen for at kunne høre. Ofte tolker vi hvad andre siger eller tror vi ved, hvad de prøver at sige. Coaching har fokus på at lytte. Det er en hård prøve for mange, men en sund disciplin i kommunikation. Den, der er god til at lytte bliver oftest hørt! Coaching handler om at lytte! 4

5 Åbne nysgerrige spørgsmål: At stille åbne nysgerrige spørgsmål er måske en af de allervigtigste udfordringer ved at lære at coache. Ofte syntes vi at vi har svaret, især på andres problemer eller mener vi har den rigtige løsning. Men det er ikke altid vores løsninger duer for andre. Hvis man vil sikrer et ejerskab til den rigtige løsning må vi være nysgerrig på hvad vores kollegaer, kunder eller andre arbejdsrelationer mener. En vigtig kongstanke i coaching er, at folk kan selv hvis de får lov! I sær hvis de bliver lyttet til med åbne nysgerrige spørgsmål. Inden for coaching er det at stille spørgsmål en kunst og en faglighed. Der findes mange typer af spørgsmål. Inden for den systemiske coaching skelner man bl.a. mellem afdækkende, cirkulære, hypotetiske og afsluttende spørgsmålstyper. Empatisk feedback: Nogle gange er vi nød til at give vores egen mening til kende. Måske har vi brug for at sige fra. I en travl hverdag med stort pres er det næsten uundgåeligt, at vi en gang i mellem bliver trådt over tæerne eller utilsigtet kommer til at træde på andres tæer. At kunne give feedback og ytre sin mening på en konstruktiv og en fremadrettet måde er en kunst som vi kan lære. En tommelfingerregel inden for systemisk coaching er at max 20% af coachens ytringer må indeholde feedback. Intuition og det refleksive øje (opmærksomhed): Alle ovenstående fem elementer i coachpyramiden er vigtige og vi får de bedste resultater på arbejdet både fagligt og personligt, når vi løbende bruger vores intuition og vores bevidste opmærksomhed på alle lagene i pyramiden. Det kræver et stor nærvær af os, især når vi har nok om ørene bare med at håndtere bunkerne på skrivebordet. intuition Empatisk feedback Åbne nysgerrige spørgsmål det refleksive øje (opmærksomhed) Lytten Nærvær Kontrakt 5

6 Vi skelner mellem tre former for coaching: Den rene coaching: Professionelle coaches opererer som udgangspunkt i dette rum. Her har man altid en klar psykologisk kontrakt, baseret på frivillighed og et ønske fra fokuspersonen om at arbejde fremadrettet med en selvvalgt coach. Coachen er neutral og uvildig i forhold til både indhold og målsætning. Det er vores personlige erfaring at det er meget få situationer i dagligdagen hvor lederen kan agere i en ren coachende tilgang. Den coachende samtale: Coachende samtaler handler om samtaler, der i forvejen har en formel ramme og hvor coachen (fx i rollen som leder) vælger en coachende attitude og/eller tilgang. Den coachende samtale kan med stor glæde benyttes i samtalesituationer såsom lederudviklingssamtaler (LUS), medarbejderudviklingssamtaler (MUS), gruppeudviklingssamtaler GRUS), gruppemøder og projektreviews, samt i andre formelle samtalerammer, der bliver afholdt på arbejdspladsen.det er vigtigt, at coachen skaber en så klar psykologisk kontrakt som muligt og sikrer at alle involverede kender de spilleregler, som ligger til grund for samtalen. Ellers er der en risiko for at de involverede personer kan opleve at coachværktøjerne bliver brugt til manipulation hvorved coaching kan få en negativ virkning i organisationen. Den coachende tilgang: Den coachende tilgang handler om den almindelige daglige kommunikation. Uanset hvilken kommunikationssituation man er i har man mulighed for at benytte elementer fra coachpyramiden. En coachende tilgang eller adfærd kan også beskrives som en måde at være i verden på, hvor der er fokus på at få skabt et godt møde mellem mennesker baseret på nærvær, nysgerrighed og åbenhed. Det er faktisk muligt at trække på de grundliggende værktøjer i coaching uanset om vi skal hente børn i vuggestuen, diskutere ferieplan med kollegaerne eller handle ind i Netto. For lederen betyder det i praksis, at de mange uformelle samtaler vi har i løbet af dagen sagtens kan tages fra et mere opmærksomt sted i os selv, hvor vi bevidst sætter fokus på nogle af de grundlæggende elementer i coaching. Resultatet er bedre relationer, klarere forventninger og mål, effektive arbejdsgange og mere personlig trivsel. 6

7 Mere styrkende Mere styrende Lytte og spørge Ideer Rådgive Instruere Højere Dybere Motivation Læring Ofte lavere Lavere Højere Resultater Ofte lavere Gentagne situationer Anvendelse Pressede situationer Vi har kigget på om der er nogle særlige områder man skal være opmærksomme på, når man arbejder med coaching som leder: De rette omgivelser: Coaching er et godt redskab til refleksion, men det forudsætter støttende omgivelser. Åbne rum med telefoner og andre forstyrrende elementer er ikke godt for dybere samtaler. Et fortroligt rum er ofte vigtigt. Neutralitet, det magtfrie rum og frivillighed: Tre af coachingens grundprincipper er neutralitet, et magtfrit rum og frivillighed. Når man både er leder og coach kan alle tre principper blive udfordret. Det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Men at man skal være særlig opmærksom på sin etiske og coachprofessionelle rolle, når man har flere kasketter på. Ingen psykoterapi: Man vil ofte opleve, at den coachende samtale også kan åbne for mere private temaer. Husk at coaching ikke er et nyt ord for terapi. Hold dig til det arbejdsrelaterede og det fremadrettede. Mange forskellige coach-skoler : Der findes mange forskellige skoler inden for coaching som fx kognitiv, NLP, gestalt, systemisk og anerkendende skoler. Vores eget udgangspunkt er at vi arbejder med afsæt i det vi kalder den systemisk anerkendende forståelse der fokuserer på sproget som værktøj ud fra tesen om at sproget skaber virkeligheden. Derudover oplever vi at alle de andre skoler har meget at tilbyde fx omkring brug af kropsprog, forståelsesmodeller samt omkring feedback. Vi mener at det er vigtigt at den coachende leder har gjort sig bevidst omkring hvilke coach-skoler der findes og hvilken skole man hælder sig op af. 7

8 Fokuspersonen har selv løsningen: Som leder er man uddannet til at hjælpe og rådgive. Som coach er man sat i verden for at hjælpe andre med at blive deres egen bedste rådgiver. Det kan være en stor udfordring at slippe ekspertrollen. Inden for coaching taler man om at coachen er ansvarlig for processen, fokuspersonen er ansvarlig for indholdet, mens coachingens resultat er begge personers ansvar. Ikke altid coaching: I nogle situationer er der brug for klare instrukser, hvor åbne nysgerrige spørgsmål ikke er passende. Det er vigtig at skelne om der er brug for et faktuelt svar eller en personlig refleksion for at skabe et godt resultat. At coache i en ikke-coachende arbejdskultur: Det kan være en udfordring at coache i en arbejdskultur, som ikke har de coachende værdier omkring åbenhed, lytten, empatisk feedback m.v. En vej frem kan være at få en eller to kolleger med sig på et coachforløb, så man kan støtte hinanden og sammen starte en mere coachende kultur på sin arbejdsplads. Coaching er resultatorienteret men fører ikke altid til direkte resultater: Ledere er trænet i at være særdeles resultatorienteret. Coaching er også resultatorienteret men på en mere procesorienteret måde. En god refleksion er ikke nødvendigvis det samme som en god løsning. Men en god refleksion er ofte første skridt hen imod en bæredygtig løsning. Troværdighed frem for alt: Coaching handler om troværdighed. Det er ikke nok man lærer værktøjerne. Man må også integrere dem i sig selv. Fx nytter det ikke som leder at sige man vil være en nærværende og nysgerrig coach over for sin medarbejder, hvis man ikke samtidig er i stand til at sætte parentes om sine egne indre fordømmelser og meninger. Vi har nogen gang hørt historier om at folk har følt sig manipuleret, hvilket for os er et udtryk for, at coachen ikke arbejder fra hjertet med værktøjerne, men mere som et værktøj til at opnå direkte resultater gennem andre. Kan alle coache? Det kræver træning, feedback fra andre, selvopmærksomhed, ydmyghed og en god portion følelsesmæssig intelligens at benytte coaching som værktøj. Hvis man ikke er parat til at udfordre og arbejde med sig selv er der stor risiko for at man ikke fremstår troværdigt som coach eller som coachende leder. Litteraturliste Stelter, Reinhard m.fl.: Coaching, læring og udvikling. Psykologisk Forlag Voetmann, Kaj m.fl.: Forvandling, værdsættende samtale i teori og praksis. Psykologisk Forlag Borgmann, Lars samt Ørbech, Michael: Introduktion til systemisk tænkning og udvalgte nøglebegreber for medarbejdere og ledere involveret i organisatoriske forandringsprocesser. Artikel, (findes under Whitmore, John: Coaching på jobbet. Hans Reitzels Forlag Cooperrider, David L. m.fl: Appreciative Inquery. Rethinking Human Organization Toward a Positive Theory of Change. Stipes Publishing Handy, Charles: Understanding organizations. Penguin Books

9 Haslebo, Gitte samt Nielsen, Kit Sanne: Konsultation i organisationer. Dansk Psykologisk Forlag Nielsen, Kit Sanne: Så blev jeg lige coachet på plads. Artikel i Politiken 5/ Rode, Lene: Tema om Coaching. Artikel i bladet Psykologi. 05/2006. Borgmann, Lars samt Ørbech, Michael: Controlleren som coach. Børsen Ledelseshåndbøger Covey, Stephen: Den 8. vane. Schultz Forlag Campell, David samt Draper, Ros: Systemic work with organizations. Karnac Books

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Eksamensopgave Diplomtræneruddannelsen DOF/DIF 2003-04 Spørgsmål 1 Beskriv de grundlæggende antagelser i coaching. Diskuter derudfra coaching i forhold til din idræt

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere