Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen"

Transkript

1 Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen. CLOPU har til formål at understøtte kompetence- og jobudvikling rettet mod CLOPUs målgrupper, som er medarbejdere i staten omfattet af COII s, LC s og OC s aftale- og forhandlingskompetence. Indsendelse af konkrete projektbeskrivelser For at understøtte arbejde med kompetence- og jobudvikling opfordres arbejdspladserne til at indsende konkrete projektbeskrivelser, som kan behandles i udvalget med henblik på støtte. Der skal være aktiv involvering og godkendelse af indsendte projektbeskrivelser fra både ledelse og medarbejdere i CLOPU målgruppen, forud for behandling i CLOPU. For at opnå behandling af konkrete projektbeskrivelser på førstkommende møde i udvalget skal projektbeskrivelser være sekretariatet i hænde senest den 23. oktober Indsendelse af projektbeskrivelser, som ønsket behandlet i udvalget, skal senest 3 uger før afholdelse af udvalgsmøde i CLOPU. Se datoer for kommende udvalgsmøder på Udvalget modtager gerne projektbeskrivelser løbende. Projektskabelon, som skal anvendes, findes på SCKKs hjemmeside på Indsendelse af projektideer mv. Arbejdspladserne er ligeledes velkommen til at indsende projektideer og behovstilkendegivelser til SCKK med henblik på videre drøftelse mellem SCKK s sekretariat og den pågældende arbejdsplads. Henvendelser kan rettes til udvalgsansvarlig Kirsten Lotze på E: T: eller udvalgssekretær Linda Penby på E: T: CLOPU s strategiske indsatsområder CLOPU har fastsat en række strategiske indsatsområder, som danner rammerne for udvalgets arbejde for CLOPU målgruppen og som ligeledes danner rammerne for udvalgets behandling og vurdering af indkomne projektbeskrivelser fra statslige arbejdspladser. Udvalgets strategiske indsatsområder er defineret som følgende: Sprog og kulturforståelse Projektkompetencer Lederudvikling IT-kompetencer Samarbejde, teamudvikling og teamorganisering, kommunikation og konflikthåndtering Mobilitet Vidensdeling og mentoring Læringsmiljøer i fusionerede organisationer redskaber til innovation og idéudvikling Kompetencer til understøttelse af organisationsudvikling og forandringer 1

2 Kvalitetsudvikling samspil mellem den enkeltes kompetenceløft og organisationens kvalitetsudvikling samt fokus på arbejdsprocesser (optimering og kvalitetssikring af institutionens kerneydelser) Rammer for udmøntning af økonomiske støtte til projekter og uddannelsesaktiviteter Nedenfor er de 10 strategiske indsatsområder /temaer søgt udfoldet med nogle eksempler på hvorledes disse kan udmøntes i forhold til tildeling af støtte til en række forskellige aktiviteter af projekt- og uddannelsesmæssig karakter. Eksemplerne skal ikke ses som udtømmende, men snare som en hjælp til hvilke aktiviteter der kan ydes støtte til. Udvalgets prioritering i forhold til tildeling af støtte til konkrete projekter og aktiviteter, sker ud fra en række generelle principper og kriterier som er nævnt nedenfor. Endvidere kan udvalget vælge at prioriterer støtte til udvalgte arbejdspladser og indsatsområder. Støtten kan deles i 2 hovedkategorier: Projekter og uddannelsesaktiviteter Tilskud til projekter kan fx være: Forsøgs- og udviklingsprojekter (pilotprojekter) omhandlende en eller flere arbejdspladser Konkrete projekter på enkelt arbejdspladser Udvikling og tilpasning af uddannelsesforløb og materialer Tilskud til deltagelse på eksisterende offentlige uddannelser - stipendieordning CLOPU har besluttet, at der ydes tilskud til kursusafgift, efter en såkaldt stipendieordning, for CLOPU målgruppen. Det betyder, at der kan ydes tilskud til afholdelse af kursusafgift for medarbejdere i henhold til konkrete projektbeskrivelser, som udvalget har behandlet og besluttet at støtte. Det skal herunder bemærkes, at tilskud til kursusafgift ikke ydes til den enkelte medarbejder som individ, men ydes til arbejdspladsen eller alternativt konkrete uddannelsesinstitutioner. Det konkrete antal af personer, der ydes støtte til, vil beror på vurdering og beslutning i udvalget i forhold til den enkelte projektbeskrivelse. Satserne for tilskud til kursusafgift Uddannelsestype Pris (vejledende) Tilskud pr. person fra CLOPU FVU (forberedende Ingen deltagerbetaling Ingen tilskud voksenundervisning) AVU (almen kr. pr. fag Fuld støtte voksenundervisning) AMU 160 kr. pr. dag Fuld støtte Hf-enkeltfag mv kr. pr. fag Fuld støtte VVU (Akademiuddannelser, statonom mv.) kr. pr. modul. VVU består af 4 fagmoduler + 1 specialmodul og afsluttende opgave kr. Diplom kr. pr modul kr. 2

3 Master Diplomuddannelse. består af 5 moduler + hovedopgave kr. for en hel master kr. CLOPU foretager løbende en afdækning af behovet for kompetenceudvikling gennem forskellige behovsanalyser, fokusgruppeinterview, brugerdialog mv. Udvalget opfordrer derfor arbejdspladserne til at indsende behovstilkendegivelser og projektide. Beskrivelse af de strategiske indsatsområder Sprog og Kultur Støtte af deltagerbetaling på eksisterende uddannelser inden for fremmedsprog. Støtte af deltagerbetaling på eksisterende uddannelser inden for kulturforståelse. Midler til udarbejdelse af funktionsrettet efteruddannelsesforløb inden for sprog og kultur. Projektkompetencer Støtte af deltagerbetaling på eksisterende uddannelser inden for projektledelse og projektdeltagelse. Midler til udarbejdelse af funktionsrettet efteruddannelsesforløb inden for projektledelse og projektdeltagelse. Deltagelse i SCKK projektet Klædt på til projektarbejde. Læs mere herom på Lederudvikling Midler til støtte af deltagerbetaling på eksisterende lederuddannelser til og med masterniveau. Midler til lederudviklingsforløb og organisationsudviklende projekter på arbejdspladser i forbindelse med branche/sektorspecifikke initiativer. Midler til tilpasning af eksisterende AMU-kurser inden for ledelse målrettet branche/sektorspecifikke behov samt støtte til deltagerbetaling. IT-kompetencer Midler til it-kompetenceafklaring gennem brug af DO-IT eller lignende. Midler til konkrete udviklingsaktiviteter i forbindelse med it-kompetenceløft på grundlæggende niveau. 3

4 Midler til realkompetencevurdering og opkvalificering af autodidakte itansatte til datamatikerniveau. Teamudvikling og teamorganisering, Samarbejde, kommunikation, coaching og konflikthåndtering Midler til støtte af deltagerbetaling på eksisterende uddannelsestilbud. Midler til understøttelse af teamudviklingsaktiviteter, herunder kommunikation og konflikthåndtering til arbejdspladser som er berørt af omstillingsprocesser og ændret arbejdsorganisering. Midler til udvikling/tilpasning af eksisterende uddannelsestilbud inden for området. Mobilitet Midler til understøttelse og afprøvning af forskellige rotationsordninger. Midler til afklaring og anerkendelse af den enkeltes kompetencer. Midler til støtte af deltagerbetaling på eksisterende uddannelsestilbud som kan medvirke til fremme af den enkeltes mobilitet. Videndeling og mentoring Støtte af deltagerbetaling på mentoruddannelse. Midler til afprøvning af forskellige mentorordninger og erfaringsopsamling heraf. Midler til forsøg med at etablere videndelingsmiljøer på arbejdspladser. Midler til optimering og effektivisering af eksisterende videndelingsfora. Læringsmiljøer i fusionerede organisationer redskaber til innovation og ideudvikling Støtte af deltagerbetaling på eksisterende uddannelsestilbud. Midler til understøttelse af læringsmiljøer i fusionerede organisationer. Midler til udvikling/tilpasning af eksisterende uddannelsestilbud inden for området. Kompetencer til understøttelse af organisationsudvikling og forandringer Støtte af deltagerbetaling på eksisterende uddannelser omhandlende forandringsprocesser. Midler til organisationsudviklende projekter på arbejdspladser i forbindelse med branche/sektorspecifikke initiativer. Midler til udvikling af målrettede procesforløb som kan understøtte større forandringsprocesser på den enkelte arbejdsplads eller for enkelte målgrupper som måtte have et særligt behov. Kvalitetsudvikling samspil mellem den enkeltes kompetenceløft og organisationens kvalitetsudvikling samt fokus på arbejdsprocesser 4

5 Støtte af deltagerbetaling på eksisterende uddannelsestilbud inden for kvalitetsudvikling. Midler til planlægning og gennemførelse af en selvevalueringsproces ved hjælp af KVIK eller EFQM. Midler til arbejdet med kortlægning af arbejdsgange samt udvikling af arbejdsprocesser. Fakta om udvalgene i SCKK Opdelingen i udvalg efter målgrupper er et resultat af OK-08. Det betyder at langt de fleste arbejdspladser vil have medarbejdere inden for alle udvalgene og derfor har brug for at forholde sig til alle udvalg. Hvert udvalg har fastlagt strategiske indsatsområder, som midlerne fordeles indenfor. Disse kan findes på SCKK s hjemmeside. Udmøntning af de strategiske indsatsområder kan variere fra udvalg til udvalg, ligesom principper og vilkår for tildeling af midler kan være forskellig. Der kan ikke længere direkte ansøges om midler, men indsendes projektbeskrivelser/ideer til de enkelte udvalg i relation til de strategiske indsatsområder. Arbejdspladser og medarbejdere har også mulighed for at deltage i tværgående aktiviteter og projekter udbudt af SCKK, som er støttet af udvalgene. Læs mere på tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan også ringe til SCKK på telefon APU AC og Personalestyrelsens udvalg CLOPU - COII s, LC s, OC s og Personalestyrelsens udvalg OPU OAO og Personalestyrelsens udvalg 5

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere