STRESS Lederne April 2015

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRESS Lederne April 2015"

Transkript

1 STRESS Lederne April 215

2 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan være i risiko for depression eller stressbelastning, eller ikke umiddelbart er i risiko for depression eller stressbelastning om respondenterne har følt sig stressede de seneste 14 dage sammenhæng mellem WHO-5 trivselsindekset og følelsen af stress årsagerne til at have følt sig stresset hvor mange der har haft fravær på grund af stress om lederne i undersøgelsen har afskediget medarbejdere på grund af for højt sygefravær eller stress i hvilken grad ledere føler sig klædt på til at håndtere samtaler med medarbejdere om sygefravær, stress og usund livsstil hvor de vil søge hjælp, hvis de får en stressramt medarbejder Om respondentsammensætningen se afsnittet Om undersøgelsen. Der er få respondenter fra stat og regionerne. Virksomhedsstørrelsen er på globalt plan og ikke kun nationalt plan. Det betyder, at der er en markant overrepræsentation af respondenter fra virksomheder med 5 eller flere ansatte. Side WHO-5 Trivselsindekset 3 18 procent kan risikere depression eller stressbelastning 4 18 procent har ofte eller hele tiden følt sig stresset de seneste to uger 1 Én ud af ti har haft fravær fra arbejdet på grund af stress 13 Knap seks ud af ti har haft en samtale med en medarbejder om stress procent af lederne føler sig godt klædt på til en medarbejdersamtale om stress 17 Hvor ledere søger hjælp til en stressramt medarbejder afhænger af virksomhedens størrelse 22 Om undersøgelsen 23 Bilagstabeller og bilagsfigurer 25 2

3 WHO-5 Trivselsindekset Undersøgelsen belyser blandt andet respondenternes trivsel med udgangspunkt i WHO-5, som er et mål for trivsel 1. Det består af fem spørgsmål om, hvordan testpersonen har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser og kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel eller velbefindende. WHO-5 er udviklet af professor Per Bech for WHO. WHO-5 har været testet i forskellige befolkningsgrupper i flere lande. Det er simpelt at anvende, og der er efterhånden mange erfaringer, som taler for, at det er et pålideligt mål for personers trivsel. Det skal bemærkes, at WHO-5 ikke direkte måler dagligdags funktion, selvom der formodes at være en sammenhæng mellem funktionsevne og trivsel. WHO-5 er ikke et diagnoseværktøj, men kan betragtes som et termometer for trivsel. Hvis en person scorer lavt, kan det være tegn på, at han eller hun har brug for støtte eller behandling. Men det vil i givet fald være en lægelig opgave eventuelt at udrede dette nærmere. Pointtallet beregnes ved, at tallene i de afkrydsede felter lægges sammen (se nedenfor), og at summen derefter ganges med fire. Der fås nu et tal mellem og 1. Jo flere points jo højere trivsel. Hvis tallet er under 5, kan testpersonen være i risiko for depression eller at være udsat for en langvarig stressbelastning. Scoring af svar på spørgsmålene Svarmuligheder Score Hele tiden 1 Det meste af tiden 8 Lidt mere end halvdelen af tiden 6 Lidt mindre end halvdelen af tiden 4 Lidt af tiden 2 På intet tidspunkt Gennemsnittet for befolkningen som helhed er 68 point, men ved pointtal over 5 er testpersonen ikke umiddelbart i risiko for depression eller langvarig stressbelastning: Pointtal -35: Der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Pointtal 36-5: Der kan være risiko for depression eller stressbelastning Pointtal over 5: Der er ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning 1 Sundhedsstyrelsen. Guide til trivselsindeks: WHO-5 3

4 Marker venligst, hvordan du har følt dig i de seneste to uger. I de seneste 2 uger.. har jeg været glad og i godt humør.. har jeg følt mig rolig og afslappet.. har jeg følt mig aktiv og energisk.. er jeg vågnet frisk og udhvilet.. har min dagligdag været fyldt med ting der interesserer mig 5- Hele tiden 4- Det meste af tiden 3- Lidt mere end halvdelen af tiden 2- Lidt mindre end halvdelen af tiden 1- Lidt af tiden - På intet tidspunkt 18 procent kan risikere depression eller stressbelastning Som det fremgår af figur 1, kan syv procent af respondenterne være i stor risiko for depression eller stressbelastning. Andre 11 procent kan være i risiko for depression eller stressbelastning. Flere kvinder end mænd er i de to risikogrupper. Figur 1. Fordeling på de tre grupper. Total og fordelt på køn. Procent Total Kvinder Mænd Der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Der kan være risiko for depression eller stressbelastning Der er ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning 4

5 Den procentvise fordeling på de fem spørgsmål i WHO-5 trivselsindekset fremgår af bilagstabel 1. Det anslås, at procent af befolkningen er i grupperne Der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning og Der kan være risiko for depression eller stressbelastning. 2 For respondenterne i undersøgelsen er det 18 procent. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der erfaring med at bruge WHO-5 til personer fra 16 år og op årige scorer typisk lidt lavere end 2-8 årige, og personer over 8 år scorer typisk lavest 3. Aldersgruppen for denne undersøgelse er i alderen fra 21 år til og med 64 år. Det er den sandsynlige forklaring på, at landsgennemsnittet derfor er to point lavere end for befolkningen som helhed, se figur 2. Figur 2. Gennemsnitsscore for befolkningen og respondenter i denne undersøgelse 4. Total og fordelt på køn Gennemsnit for befolkningen Gennemsnit for respondenter i denne undersøgelse 2 1 Total Kvinder Mænd 2 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Balanceprojektet 3 Sundhedsstyrelsen. Guide til trivselsindeks: WHO-5 4 Gennemsnitsscoren for respondenterne i denne undersøgelse er 66,45 5

6 Flere yngre er i risikogrupperne Det er signifikant, at andelen, der er i risikogruppen, er størst blandt de yngre respondenter. Andelen falder med alderen se tabel 1 og figur 3. Tabel 1. Alder. Fordeling på de tre grupper Procent Alder Under Kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Kan være risiko for depression eller stressbelastning Ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning Total Figur 3. Gennemsnitsscore fordelt på alder Gennemsnitsscore fordelt på alder

7 Klar sammenhæng mellem ledelsesniveau og risiko Der er færrest i risikogrupperne blandt toplederne og flest blandt linjeledere og ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere. Det er således 13 procent af topcheferne, der tilsammen er i risikogrupperne mod 19 procent af linjelederne og tilsvarende 19 procent af gruppen ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere, se tabel 2. Tabel 2. Ledelsesniveau. Fordeling på de tre grupper Procent Topleder Mellemleder Linjeleder Ledere uden personaleansvar/ Betroet Kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Kan være risiko for depression eller stressbelastning Ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning Total Figur 4. Gennemsnitsscore fordelt på ledelsesniveau Gennemsnitsscore fordelt på ledelsesniveau Der er ingen entydig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og de tre grupper. Dog er andelen i de to risikogrupper tilsammen lidt større blandt respondenter med en 7

8 kort, videregående uddannelse og mindst blandt respondenter, der har en faglært uddannelse, som højst fuldførte uddannelse, se bilagstabel 2 og bilagsfigur 1. Ingen dokumenterbare signifikante forskelle på sektorer Der kan ikke dokumenteres signifikante forskelle på sektorerne, se tabel 3 og figur 5. Det skyldes, at der er for få respondenter fra staten og regionerne, se nærmere om respondentsammensætningen i afsnittet sidst i rapporten Om undersøgelsen. Tabel 3. Sektorer. Fordeling på de tre grupper Procent Privat Stat Region Kommune Selvejende institution Andet/ Ved ikke Kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Kan være risiko for depression eller stressbelastning Ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning Total Figur 5. Gennemsnitsscore fordelt på sektorer Gennemsnitsscore fordelt på sektorer

9 Lidt flere i risikogruppen, der arbejder i København, Nord- og Østsjælland Som det fremgår af tabel 4, er andelen i risikogrupperne lidt større blandt de respondenter, der arbejder i København og omegn samt i Nord- og Østsjælland. Tabel 4. Arbejdssted. Fordeling på de tre grupper Procent København og omegn Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster, Bornholm Fyn m. øer Nordog Østsjælland Sydjylland Østjylland Vestjylland Nord jylland Kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Kan være risiko for depression eller stressbelastning Ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning Total Figur 6. Gennemsnitsscore fordelt på arbejdsstedets placering Gennemsnitsscore fordelt på arbejdsstedet placering

10 Virksomhedens størrelse har ikke nogen betydning for, hvilken gruppe man tilhører, se bilagstabel 3 og bilagsfigur 2. Der er heller ikke de store brancheforskelle, se bilagstabel 4 samt bilagsfigur procent har ofte eller hele tiden følt sig stresset de seneste to uger 16 procent af respondenterne har ofte følt sig stresset de seneste to uger, og to procent har følt sig stresset hele tiden. Modsat svarer 15 procent aldrig, og hver tredje svarer sjældent. Flere kvinder end mænd svarer, at de ofte har følt sig stresset de seneste to uger, se figur 7. Figur 7. Hvor ofte har du følt dig stresset i de seneste to uger? Total og fordelt på køn. Procent Total Kvinder Mænd Aldrig Sjældent Sommetider Ofte Hele tiden Flere yngre end ældre har følt sig stressede Tabel 5 viser, at der er flere i aldersgrupperne under 35 år og mellem år, der ofte har følt sig stresset de seneste to uger. Tabel 5. Hvor ofte har du følt dig stresset i de seneste to uger? Alder Procent Under Aldrig Sjældent Sommetider Ofte Hele tiden Total

11 Flest linjeleder har følt sig stressede 2 procent af linjelederne har følt sig stressede de seneste 14 dage (ofte og hele tiden til sammen). Blandt top-, mellemledere og ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere er det procent, der ofte/hele tiden har følt sig stressede, se tabel 7. Tabel 7. Hvor ofte har du følt dig stresset i de seneste to uger? Ledelsesniveau Procent Topleder Mellemleder Linjeleder Uden personaleansvar/ Betroet Aldrig Sjældent Sommetider Ofte Hele tiden Total Klar sammenhæng mellem følelsen af stress og WHO-5 trivselsindekset Selv om det ikke er i forholdet 1:1, er der signifikant sammenhæng mellem, om man har følt sig stresset de seneste to uger, og hvilken af de tre WHO-grupper man tilhører, se tabel 6. Blandt de respondenter, hvor der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning, har 68 procent følt sig stresset ofte eller hele tiden de seneste to uger. 11 procent i den gruppe har aldrig eller sjældent følt sig stresset de seneste to uger. Og omvendt blandt de respondenter, der ikke umiddelbart risikerer depression eller stressbelastning, er det 1 procent, der ofte eller hele tiden har følt sig stresset de seneste to uger. 55 procent i den gruppe svarer, at de aldrig eller sjældent har følt sig stresset de seneste to uger. Tabel 6. Sammenhæng mellem hvor ofte man føler sig stresset og de tre WHO-5 grupper Procent Kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Kan være risiko for depression eller stressbelastning Ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning Hvor ofte har du følt dig stresset i de seneste to uger? Aldrig Sjældent Sommetider Ofte Hele tiden Total

12 Arbejdsforhold samt egne forventninger og ambitioner er hovedårsagerne De 4.26 respondenter, der sommetider, ofte eller hele tiden har følt sig stresset, er blevet spurgt om årsagerne hertil. Over halvdelen peger på arbejdsforhold samt egne forventninger og ambitioner som hovedårsagerne, se figur 8. Figur 8. Hvad er årsagen/årsagerne til, at du har følt dig stresset i løbet af de seneste to uger? Mulighed for flere svar Procent Flest yngre ledere peger på egne forventninger og ambitioner samt familieliv/privatliv som årsager Markant flere i aldersgrupperne under 35 år (59 procent) og i aldersgruppen år (57 procent) peger på egne forventninger og ambitioner som årsag. Tilsvarende er flere i de to grupper, der peger på deres familieliv/privatliv som årsag, henholdsvis 38 og 36 procent, se tabel 8. Selv om respondenterne i denne undersøgelse ikke er blevet spurgt, om de har små børn, er det sandsynligt, at dét at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen er grunden til, at flere i de to yngste aldersgrupper peger på familieliv/privatliv som årsag. 12

13 Tabel 8. Hvad er årsagen/årsagerne til, at du har følt dig stresset i løbet af de seneste to uger? Alder Procent Under Mine arbejdsforhold Mine egne forventninger og ambitioner Mit familieliv/privatliv Relationen til min nærmeste chef Det psykiske arbejdsmiljø Virksomheden stiller for høje krav Livs- eller karrierebegivenheder Andet Ved ikke Én ud af ti har haft fravær fra arbejdet på grund af stress 1 procent af respondenterne har været sygemeldt eller har på anden måde haft fravær fra arbejdet på grund af stress. Det gælder 15 procent af kvinderne og otte procent af mændene, se figur 9. Det er respondenternes egen vurdering af, om deres fravær skyldes stress. Figur 9. Har du været sygemeldt eller på anden måde været fraværende fra dit arbejde på grund af stress inden for de seneste tre år? Total og fordelt på køn Total i procent Kvinder i procent Mænd i procent Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Ved ikke/husker ikke 13

14 Sammenhæng mellem fravær på grund af stress og de tre WHO-grupper Der er en klar sammenhæng mellem, om man har haft fravær på grund af stress inden for de seneste tre år, og hvilken af de tre WHO-grupper, man tilhører. 19 procent af de respondenter, der efter WHO-indekset kan være i stor være risiko for depression eller stressbelastning, har været sygemeldt eller fraværende fra arbejdet inden for de seneste tre år. Det gælder 9 procent af de respondenter, hvor der Ikke umiddelbart er risiko for depression eller stressbelastning, se tabel 9. Tabel 9. Sammenhæng mellem fravær på grund af stress og de tre WHO-grupper Procent Stor risiko for depression eller stressbelastning Kan være risiko for depression eller stressbelastning Ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning Har været sygemeldt eller på anden måde været fraværende fra dit arbejde på grund af stress inden for de seneste tre år? Ja, flere gange/en enkelt gang Nej Ved ikke/husker ikke 1 Total Knap seks ud af ti har haft en samtale med en medarbejder om stress De 6.6 respondenter med personaleansvar er blevet stillet en række spørgsmål om sygefravær og stress blandt medarbejderne. Som det fremgår af tabel 17, har 57 procent haft en samtale med en medarbejder om medarbejderens stress inden for de seneste tre år. Tabel 1. Har du i dit nuværende job inden for de seneste tre år Procent Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Total Haft en samtale med en medarbejder, der handlede om for højt sygefravær Afskediget en medarbejder på grund af for højt sygefravær Haft en samtale med en medarbejder, der handlede om stress Afskediget en medarbejder på grund af stress Henvist en medarbejder til psykolog Fastholdt en medarbejder med stress

15 Flest kommunalt ansatte ledere har haft medarbejdersamtaler om sygefravær, stress eller usund livsstil Sygefraværet i den kommunale sektor er generelt højere end i den private sektor. Det kombineret med, at offentligt ansatte ledere generelt har flere direkte medarbejdere under sig end privat ansatte ledere samt, at der i højere grad i den kommunale sektor er retningslinjer i personalepolitikken om afholdelse af medarbejdersamtaler i forbindelse med sygefravær, kan være årsagen til, at flere ledere i den offentlige sektor end i den private sektor har haft en eller flere samtaler med medarbejdere om for højt sygefravær 5, se tabel 11. Tabel 11. Har du i dit nuværende job inden for de seneste tre år... Sektor Procent Privat Kommune Selvejende institution.. haft en samtale med en medarbejder, der handlede om for højt sygefravær Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Total Tilsvarende er det flere ledere i den kommunale sektor end i den private sektor, der har afskediget en medarbejder på grund af for højt sygefravær (tabel 12) haft en samtale med en medarbejder om stress (tabel 13) afskediget en medarbejder på grund af stress (tabel 14) henvist en medarbejder til psykolog (tabel 15) fastholdt en medarbejder med stress Tabel 12. Har du i dit nuværende job inden for de seneste tre år... Sektor Procent Privat Kommune Selvejende institution.. afskediget en medarbejder på grund af for højt sygefravær Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Total Der er forholdsvis få svar fra ledere i stat og regioner. De indgår derfor ikke i sektorsammenligningen her. Se nærmere om respondentsammensætningen i afsnittet Om undersøgelsen. 15

16 Tabel 13. Har du i dit nuværende job inden for de seneste tre år... Sektor Procent Privat Kommune Selvejende institution.. haft en samtale med en medarbejder, der handlede om stress Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Total Tabel 14. Har du i dit nuværende job inden for de seneste tre år... Sektor Procent Privat Kommune Selvejende institution.. afskediget en medarbejder på grund af stress Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Total Tabel 15. Har du i dit nuværende job inden for de seneste tre år... Sektor Procent Privat Kommune Selvejende institution.. henvist en medarbejder til psykolog Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Total Tabel 16. Har du i dit nuværende job inden for de seneste tre år... Sektor Procent Privat Kommune Selvejende institution.. fastholdt en medarbejder med stress Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Total

17 44 procent af lederne føler sig godt klædt på til en medarbejdersamtale om stress Der er markante forskelle på, hvor mange ledere der føler sig klædt på til at håndtere en medarbejdersamtale om henholdsvis sygefravær, stress og usund livsstil. Over halvdelen føler sig godt klædt på til at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om sygefravær. 44 procent mener, at de er godt klædt på til at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om stress, hvorimod kun lidt over hver fjerde vurderer, at de er godt klædt på til at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om usund livsstil, se figur 1. Figur 1. Føler du dig klædt på som leder til at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om følgende? Procent Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj grad/i meget høj grad Ved ikke Sygefravær Stress Usund livsstil Alderen har stor betydning for at kunne håndtere de problemer, der kan opstå Det er ikke overraskende, at jo ældre respondenten er, job bedre vurderer man, at man er klædt på til at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om sygefravær, stress og usund livsstil. Det tyder på, at det i høj grad også handler om erfaring, se tabel 17, 18 og

18 Tabel 17. Føler du dig klædt på som leder til at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om sygefravær? Alder Procent Under Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Ved ikke Total Tabel 18. Føler du dig klædt på som leder til at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om stress? Alder Procent Under Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Ved ikke Total Tabel 19. Føler du dig klædt på som leder til at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om usund livsstil? Alder Procent Under Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj/meget høj grad Ved ikke Total

19 Flest kommunalt ansatte ledere kan håndtere de problemer, der kan opstå Som det fremgår af tabel 11 og 13, har langt flere kommunalt ansatte ledere haft samtaler med medarbejdere om for højt sygefravær og stress. Tilsvarende er der markant flere offentligt ansatte ledere, der føler sig klædt på til at håndtere de problemer, der kan opstå i de forbindelser, se figur 11. Som når det gælder alder, kan erfaringen have en betydning for, om man føler sig i stand til at håndtere problemerne. Hertil kommer, at det kan have betydning om lederne er blevet uddannet i at håndtere disse situationer. Det er der ikke spurgt om i denne undersøgelse. Figur 11. Føler du dig klædt på som leder til at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om.? Fordelt på sektor. 6 Andel, der svarer I høj grad/i meget høj grad Privat Kommune Selvejende institution 2 1 Sygefravær Stress Usund livsstil 6 Der er forholdsvis få svar fra ledere i stat og regioner. De indgår derfor ikke i sektorsammenligningen her. Se nærmere om respondentsammensætningen i afsnittet Om undersøgelsen. 19

20 Færrest linjeledere føler sig klædt på til at tackle problemerne Ledelsesniveauet har betydning for, om man vurderer, at man kan tackle de problemer, der kan opstår i forbindelse med de tre typer samtaler. Der er særligt blandt linjeledere, hvor færrest vurderer, at de er i stand til at tackle de eventuelle problemer, der kan opstå, se figur 12. Figur 12. Føler du dig klædt på som leder til at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om..? Fordelt på ledelsesniveau. Andel, der svarer I høj grad/i meget høj grad Topleder Mellemleder Linjeleder 2 1 Sygefravær Stress Usund livsstil Erfaring med samtaler om stress har betydning for, om man kan tackle eventuelle problemer, der opstår under samtalen Langt flere, der har holdt samtaler om stress med medarbejdere, er klædt på til at håndtere de problemer, der eventuelt kan opstå under samtalen. 62 procent af de ledere, der har haft mere end én medarbejdersamtale om stress, er i høj eller i meget høj grad klædt på til at tackle de problemer, der kan opstå under samtalen. Det gælder 46 procent af de ledere, der har haft en medarbejdersamtale om stress, og 32 procent af de ledere, der ikke har haft medarbejdersamtaler om stress, se tabel 2. 2

21 Tabel 2. Sammenhæng mellem medarbejdersamtaler om stress og håndtering af de problemer, der kan opstå under samtalen Procent Haft flere samtaler med medarbejdere om stress Haft en enkelt medarbejdersamtale om stress Har ikke haft en medarbejdersamtale om stress Føler sig klædt på til at tackle de problemer, der kan opstå i forbindelse med en medarbejdersamtale om stres Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/ I meget høj grad Ved ikke 3 Total

22 Hvor ledere søger hjælp til en stressramt medarbejder afhænger af virksomhedens størrelse Seks ud af ti ledere søger hjælp i HR-afdelingen og over halvdelen hos nærmeste chef, hvis de har en stressramt medarbejder, se tabel 21. Større virksomheder har normalt en HR-afdeling, hvorimod det ikke er tilfældet på alle mindre virksomheder. Derfor er det også naturligt, at andelen af ledere, der vil gå til HR-afdelingen, hvis de får en stressramt medarbejder, er stigende med virksomhedsstørrelsen. Otte ud af ti ledere i virksomheder med 5 eller flere ansatte vil søge hjælp i HR-afdelingen mod 18 procent på virksomheder med mellem 1-49 ansatte. Den betydelige forskel skyldes, at en stor andel af de små virksomheder enten ikke har en HR-afdeling eller har en meget lille HR-afdeling. Omvendt vil langt flere ledere på små og mindre virksomheder søge hjælp i deres personlige netværk og hos deres organisation. Tabel 21. Hvor vil du søge hjælp, hvis du får en stressramt medarbejder 7? Virksomhedens størrelse. Mulighed for flere svar. Procent Total Procent 1-49 ansatte 5-99 ansatte ansatte ansatte 5 eller flere ansatte HR-afdelingen på min arbejdsplads Min nærmeste chef Min arbejdsplads/virksomhedens sundhedsordning Andre ledere på arbejdspladsen Mit personlige netværk Din organisation (Lederne) Medarbejderens praktiserende læge (efter forudgående aftale med medarbejderen) Medarbejderens organisation (efter forudgående aftale med medarbejderen) Kommunen Google viden Jeg klarer det selv Andet Ved ikke Antallet af ansatte er baseret på, hvor mange medarbejdere virksomheden har ansat globalt. Andelen af ledere på store virksomheder er overrepræsenteret i undersøgelsen. Se nærmere i afsnittet Om undersøgelsen. 22

23 OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med YouGov. Der er gennemført CAWI-interview med medlemmer af Lederne i perioden 29. september til 16. oktober 214. Nedenstående er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Køn Antal Procent Kvinder Mænd Total Alder Antal Procent Under og derover Total Uddannelsesniveau Antal Procent Folkeskoleniveau Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Kort videregående uddannelse eller akademi, merkonom, teknonom o.l. Mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse Lang videregående uddannelse, master eller mere Anden uddannelse Total Ledelsesniveau Antal Procent Topleder (Administrerende direktør, Øvrig direktion) Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder Total

24 Sektor Antal Procent Privat Offentlig sektor 67 8 Stat Region Kommune (17) (1) (4) Selvejende institution Andet/Ved ikke 11 1 Total Branchegrupper Antal Procent Industri Handel Service Bygge- og anlæg Transport og rejse 62 7 Andre brancher Total Virksomhedens størrelse Antal Procent 1-49 ansatte ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte Total I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 1 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Tilsvarende kan en sammenlægning af for eksempel I høj grad og I meget høj grad vise en procent, der er 1 procentpoint højere/lavere end opgjort hver for sig. Hvis for eksempel 1,3 procent har svaret I høj grad, og 5,3 procent har svaret I meget høj grad, vil det ved en sammenlægning betyde, at 16 procent tilsammen har svaret I høj grad og I meget høj grad. I begge tilfælde er der tale om almindelige afrundingsprincipper. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon

25 Bilagstabeller og bilagsfigurer Bilagstabel 1. Markér venligst, hvordan du har følt dig i de seneste to uger. Procent I de seneste 2 uger Hele tiden Det meste af tiden Lidt mere end halvdelen af tiden Lidt mindre end halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt.. har jeg været glad og i godt humør har jeg følt mig rolig og afslappet har jeg følt mig aktiv og energisk er jeg vågnet frisk og udhvilet har min dagligdag været fyldt med ting der interesserer mig Total Bilagstabel 2. Uddannelsesniveau. Fordeling på de tre grupper Procent Student/ HF/HH/ HTX o.l. Folkeskole Faglært Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Andet Kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Kan være risiko for depression eller stressbelastning Ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning Total

26 Bilagsfigur 1. Gennemsnitsscore fordelt på uddannelsesniveau Gennemsnitsscore fordelt på uddannelsesniveau Bilagstabel 3. Virksomhedens størrelse. Fordeling på de tre grupper Procent 1-49 ansatte 5-99 ansatte ansatte ansatte Over 5 ansatte Kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Kan være risiko for depression eller stressbelastning Ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning Total

27 Bilagsfigur 2. Gennemsnitsscore fordelt på virksomhedsstørrelse Gennemsnitsscore fordelt på virksomhedsstørrelse ansatte 5-99 ansatte ansatte ansatte 5 eller flere ansatte Gennemsnit undersøgelsen Bilagstabel 4. Brancher. Fordeling på de tre grupper Procent Industri Handel Service Andre brancher Bygge- og anlæg Transport og rejse Kan være stor risiko for depression eller stressbelastning Kan være risiko for depression eller stressbelastning Ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning Total

28 Bilagsfigur 3. Gennemsnitsscore fordelt på brancher Gennemsnitsscore fordelt på brancher

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed blandt ældre Ensomhed blandt ældre Af Nadja Hedegaard Andersen, k Dato: E-mail: 336 Side af 8 Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (6+ år) i Danmark. Analysen bygger på data

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Mercuri Urval Lederne September 14 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Nordisk Folkesundhedskonference

Nordisk Folkesundhedskonference Nordisk Folkesundhedskonference 24. august 2017 Mistrivsel og arbejdsmarkedstilknytning 1 9 AUGUST 2017 Helle Engelund, COWI Disposition 1. Kort om projektet 2. Metode og datagrundlag 3. Resultater og

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere